Dr.Öğr.Üyesi GÜL EKİNCİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İSLAHİYE M.Y.O. YÖNETİM VE ORGANİZASYON

   gekinci@gantep.edu.tr      (0342) 317 20 50  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Pazarlama  Dijital Pazarlama  Tüketici Davranışları  Girişimcilik ve Pazarlama

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

6 Adet
1
Pandemi Sonrası Pazarlama Stratejileri: PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE YAPAY ZEKA

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-8443-33-2, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Dijital Dönüşüm ve Ekonomi Bölüm: KÜRESEL DİJİTAL UÇURUMDAN ATLAMAK

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 978-625-7667-81-4, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
The Last Technological Innovations and Its Effects On Growth Process, Labor Market and Society

Yayın Yeri: LIVRE DE LYON
ISBN: https://www.livredelyon.com/person/gul-ekinci-burhan-akyilmaz/179, FRANSA, Other - Not Listed, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
21 .Yüzyılda İş ve Ekonomi Dünyasının Değişen Dinamiklleri Bölüm: DEĞİŞEN DÜNYA'DA ÖNE ÇIKAN ÜRETİM FAKTÖRLERİ VE YEŞİL TERSİNE LOJİSTİK

Yayın Yeri: Hiperyayın
ISBN: 978-605-281-, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Yeşil Tersine Lojistik Ürünlere İlişkin Kalite Algısı Ve Risk Algısı İle İnovasyon Difüzyonu Arasındaki İlişki

Yayın Yeri: Hiperyayın
ISBN: 978-605-2015-, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Makroekonomik Göstergelerle Turizm Ekonomisi Bölüm: YEŞİL EKONOMİ VE TURİZM

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-605-7928-05-4, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

8 Adet
1
Yapay Zekâ ve Pazarlama Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi

EKİNCİ GÜL, BİLGİNER ÖZSAATCI FATMA GÜL
Yayın Yeri: Sosyoekonomi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
2
Doğrudan Yabancı Yatırım: Suriyeli Mülteciler ve Pazarı Motive Eden Faktörler (Foreign Direct Investment: Syrian Refugees & The Motivating Factors For Market

EKİNCİ GÜL
Yayın Yeri: Journal of Business Research - Turk/ İşletme Araştırmaları Dergisi -İAD
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Dijital Teknolojiler, Yapay Zekâ, Girişimcilik ve İnovasyon Yayınları Bibliyometrik Analizi

EKİNCİ GÜL
Yayın Yeri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Covidomics & covidocial impacts: The relation between consumers' fear of Covid-19, panic spending, and saving behavior

EKİNCİ GÜL
Yayın Yeri: International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulrich's, Mendeley, RePEc, EconPapers, IDEAS, BASE, EDIRC, Dimensions, Scope Dat
5
Covid-19 ve Küresel Cinsiyet Uçurumu: Cinsiyete Dayalı İşgücü Yansımaları Covid-19 and Global Gender Gap: Covid-19 Impact On Gender in Workforce

EKİNCİ GÜL
Yayın Yeri: Third Sector Social Economic Review/Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
The Relation Between The Fear of Covid-19 Pandemic, The Use of Digital Channel and The Use of Social Media

EKİNCİ GÜL, AKYILMAZ Burhan
Yayın Yeri: EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SIS, Index Copernicus, ResearchBib, Asos Indeks, Scientific Indexing Servi
7
GAZİANTEP İLİ AR-GE MERKEZLERİ VE İNOVASYON PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EKİNCİ GÜL
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
The Impact of Between the Environmental Interest Concern and Sensitivity Level and on Purchasing Behavior of Environmentally Friendly Product

AYTEKİN MEHMET,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: International Journal of Business and Economic Development
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  PROQUEST, DOAJ, EBSCOHOST

Bildiriler

15 Adet
1
Foreign Direct Investment and Syrian Refugee Entrepreneurs in Turkey

EKİNCİ GÜL
Yayın Yeri: 5th International Newyork Conferen on Evolving Trends in Interdisciplinary Research &Practises
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Manhattan, Newyork City, İngilizce, 03.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
"How Digital Cities Are We? Gaziantep Digital Platform Index General Situation Analysis" (Ne Kadar Dijital İliz? Gaziantep Dijital Platform Endeksi Genel Durum Analizi)

EKİNCİ GÜL
Yayın Yeri: 6th International Academics Studies Conferences
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 26.07.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Covid-19 Pandemi Sürecinde Kadın ve Erkek Tüketicilerin Korku Düzeyi ve Davranış Farklılıkları .

EKİNCİ GÜL
Yayın Yeri: The 9th International Scientific Research Congress -Social and Educational Sciences-UBAK 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 12.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Kalite Olgunluğunun İşletme Performansına Etkisi

AYTEKİN MEHMET,YILDIZ BÜLENT,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Üçüncü Parti Lojistikte Taraflar Arasında Fırsatçılığa Etki Eden Faktörler

BÜYÜKAHRAZ GÜL,YILDIZ BÜLENT
Yayın Yeri: El Ruha 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 08.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
Gaziantep’teki İşletmelerde Kullanılan Performans Değerlendirme Yöntemleri

BÜYÜKAHRAZ GÜL,YILDIZ BÜLENT
Yayın Yeri: 1. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 08.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
Adıyaman Turizm Potansiyeli ve İstihdamına Yönelik Sektör Temsilcilerinin Algılarının Analizi

AYTEKİN MEHMET,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES
İSPANYA, Malaga, İngilizce, 18.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Expenditures of Research Development Effects on Financial Performance: An Investigation In Chemıstry, Petroleum, Rubber And Plastic Sectors

AYTEKİN MEHMET,SÖNMEZ ADEM RUHAN,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
İSPANYA, Malaga, İngilizce, 18.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
Gaziantep’teki Bir İşletmede Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının Demografik Özelliklerine Göre Analizi

AYTEKİN MEHMET,YILDIZ BÜLENT,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: AL-FARABİ 1st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
Yeşil Tersine Lojistik Ürünlere İlişkin Risk Algısının Kalite Algısına Etkisi

AYTEKİN MEHMET,BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: ULUSLARARASI KATILIMLI XVI. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 12.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Perceived Quality Of Green Reverse Products And Diffusion Effect

AYTEKİN MEHMET, BÜYÜKAHRAZ GÜL
Yayın Yeri: ABRM 6th International Conference on Restructuring of Te Global Economy (ROGE) 2016 University of Oxford, UK
İNGİLTERE, OXFORD, İngilizce, 20.06.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Demographic characteristics of consumer buying behavior effects of environmentally friendly products and an application in Gaziantep

AYTEKİN MEHMET,EKİNCİ GÜL
Yayın Yeri: 2014 ABRM- IMRA INTERNATIONAL CONFERENCE 23-24 JUNE ”RESTRUCTURE OF THE GLOBAL ECONOMY”
İNGİLTERE, CAMBRIDGE, İngilizce, 23.06.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
The impact of between the environmental interest, concern and sensitivity level and on purchasing behavior of environmentally friendly product.

AYTEKİN MEHMET,EKİNCİ GÜL
Yayın Yeri: The International Academic Conference In Paris, (IACP)
FRANSA, Paris, İngilizce, 05.08.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Financing Problems Of Sme’s During Banking Crisis And Solution Proposals For Them”

EKİNCİ GÜL,BUYURAN BURCU
Yayın Yeri: Euroassia Business and Economy Society (EBES) 2011
HIRVATİSTAN, ZAGREB, İngilizce, 13.11.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
“Kriz Sonrası Süreçte “Finans Sektörü - Reel Sektör İlişkisi”

EKİNCİ GÜL,BUYURAN BURCU
Yayın Yeri: Uluslararası Finans Sempozyumu 2010
TÜRKİYE, istanbul, Türkçe, 01.12.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

11 Adet
1
”Assessment the Leanness Level of Manufacturing Organization Using Fuzzy Logic Method”

yalın üretimin işletme yönetimine Fuzzy Logic le uygulanması
26.02.2019 - 19.09.2020
Uluslararası İkili İşbirliği Programları,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
2
TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali/ Türkiye Teknoloji Takimi Vakfi Kurumsal Yönetim Sistemi/ İnsanlık Yararına Teknolojiler (141 Adet)

İnsanlık Yararına Teknolojiler (141 Adet Proje)
25.04.2021 - 20.05.2021
Kalkınma Bakanlığı,   Proje Hakemliği 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Gaziantep Start-Up Hızlandırma Projesi Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ve Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHA

Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ve Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) İş Birliğinde, 16.12.2019 ve 16.12.2020
16.12.2019 - 16.12.2020
Diğer (Uluslararası),   Danışman 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
4
Gençler Arasında Girişimciliği ve İstihdam Edilebilirliği Destekleme Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı (Europe-Aid/134938/IH/SER/TR) tarafından ortak finansmanı sağlanan Gaziantep Bölgesel Endüstri

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı (Europe-Aid/134938/IH/SER/TR) tarafından ortak finansmanı sağlanan Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) ve Hollanda yerleşik uluslararas
01.07.2019 - 30.11.2019
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
5
Turizm Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi

Bu projede genel olarak Adıyaman turizm sektörünün gelişmesi, Adıyaman turizm sektöründe kayıtlı istihdamın artırılmasının teşvik edilmesi, Adıyaman turizm sektörünün sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
01.07.2016 - 30.06.2017
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
6
"Empowering Women" isimli Erasmus+ Kapsamı Projesi, Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, AB Projesi Sözleşme No: 2019-TR01-KA105-067476

Projede, 12 farklı ülkede yerleşik eğitim, gençlik ve sosyal alanda faaliyet gösteren kuruluşların kadın hakları ve kadının güçlendirilmesine yönelik eğitimler düzenleme becerilerini geliştirmek bu kapsamda 12 farklı kuruluşun temsilcilerine ve eğitm
01.06.2019 - 30.05.2020
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
7
"Yetişkin Eğitiminde Yeni Pedagojik Yaklaşımlar" Erasmus+ Stratejik Ortaklık Kapsamında, Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Proje No: TR 2017-1-TR01-KA204-046126, AB Projesi

Projede, 6 ülkede yerleşik eğitim alanında faaliyet gösteren ortak kuruluşların kapasitesini geliştirmek, yetişkin eğitimi alanında yenilikçi metotların geliştirilmesi ve ortaya çıkan somut çıktıların tüm eğitim kurumlarının erişimine sunulması amaçl
01.06.2017 - 31.12.2019
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
8
"Erasmus+ Business for Women is Business For You" Proje No: 2017-2-TR01-KA105-0647496, AB Projesi

Projede 13 farklı ülkede yerleşik gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşların "İşgücü Piyasasında Kadının Aktif Rolü" konusunda, faaliyetler geliştirme becerilerini geliştirmek, 13 ülke eğitmenlerine Türkiye'de ev sahipliği yapmak, gerekli bilgi
01.02.2018 - 31.01.2019
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
9
"Erasmus+ İklimi Değil Fikirleri Değiştir" Projesi kapsamında, Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, AB Projesi, Sözleşme No 2018-3-TR01-KA135-061029

Projede 10 farklı ülkede yerleşik gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşların iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik faaliyetler geliştirme becerilerini geliştirmek ve 10 ülkenin gençlerine Türkiye'de ev sahipliği yaparak genlerin iklim krizi v
01.01.2019 - 31.12.2020
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
10
"İnsanlığı Birleştiren Gönüller" isimli Erasmus+ Stratejik Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi kapsamında, Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, AB Projesi Sözleşme No: 2017-2-TR01-KA135-046957

Projede, 30 farklı ülkede yerleşik gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşların gençlere yönelik faaliyetler geliştirme ve ağ kurma becerilerini geliştirmek, 30 ülkenin gençlerine Türkiye'de ev sahipliği yaparak gençlerin toplumsal sorunların çözü
01.01.2018 - 31.12.2019
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
11
Yeşil Tersine Lojisitik Ürünlere İlişkin Algılanan Kalite ve Algılanan Risk ile Difüzyon Etkisi

Yeşil tersine lojistik ürünlere ilişkin tüketici davranışlarının ölçme ve analiz etme
01.01.2018 - 03.03.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AR-GE, BİLİŞİM, İNOVASYON, PROJELERİ VE FİRMA MENTORLUĞU

2021
2
ELİDER-ELEKTRONİK TİCARET DERNEĞİ

ELİDER GAZİANTEP BÖLGE TEMSİLCİSİ

2022
3
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKILLI ŞEHIR VE VERI KOORDINASYON MERKEZI BİLİŞİM AŞ

AKILLI ŞEHIR VE VERI KOORDINASYON MERKEZI PROJE KOORDINATÖRÜ

2022

Editörlükler

1 Adet
1
The Last Technological Innovations and Its Effects On Growth Process, Labor Market and Society

Yazar Adı: EKİNCİ GÜL , Yayın Yeri: LIVRE DE LYON
Kitap, İngilizce, 2020,   Uluslararası  Elsevier  Basılı+Elektronik

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 İSLT 103 İşletme Bilimlerine Giriş Türkçe 3
2 2018-2019 HIT 218 Girişimcilik Türkçe 4
3 2019-2020 ISLT 103 İsletme Bilimlerine Giris Türkçe 3
4 2020-2021 HIT314 Tüketici Davranışları Türkçe 3
5 2020-2021 HIT218 Girişimcilik Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 SBPZ161 Tüketici Davranışları Türkçe 3
2 2018-2019 SBDT221 Uluslararası Pazarlama Türkçe 2
3 2018-2019 SBOS207 Girişimcilik Türkçe 2
4 2018-2019 SBOZ105 İşletme Yönetimi Türkçe 3
5 2018-2019 SBPZ241 Reklam Türkçe 3
6 2018-2019 SBPZ231 Pazarlama İletişim Teknikleri Türkçe 3
7 2019-2020 IMU025 Toplam Kalite Yönettimi Türkçe 3
8 2019-2020 ILOJ203 Stratejik Pazarlama Yönetimi Türkçe 4
9 2019-2020 ITDS203 Etkili ve Güzel Konuşma Türkçe 5
10 2019-2020 GME100 Genel ve Mesleki Etik ve Mesleki Etik Türkçe 2
11 2020-2021 İMU205 Maliyet Muhasebesi Türkçe 3
12 2020-2021 ILOJ207 Yönlendirilmiş Çalışma I Türkçe 6
13 2020-2021 IMYO200 Girişimcilik Türkçe 3
14 2020-2021 ILOJ203 Stratejik Pazarlama Yönetimi Türkçe 4
15 2020-2021 IIS103 İşletme I Türkçe 3
16 2020-2021 IMU208 Yönlendirilmiş Çalışma II Türkçe 6
17 2020-2021 ILOJ208 Yönlendirilmiş Çalışma II Türkçe 6
18 2020-2021 IIS104 İşletme II Türkçe 3
19 2020-2021 IIS022 Satış Yönetimi Türkçe 3
20 2020-2021 ILOJ206 Tedarik Zinciri Yönetimi Türkçe 4
21 2020-2021 IMU206 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Türkçe 3
22 2020-2021 IIS 204 Üretim Yönetimi Türkçe 4
23 2019-2020 ISS107 Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3

Araştırmalar

9 Adet
1
Drone Yapımı ve Kodlaması Eğitimi (200 saat)

Drone elektronik bileşenlerin çalışma prensipleri, Pyhton Progralama Dili, 3DR Pixhawk, Görüntü İşleme Kodları, RFD 900 + / Raspberry Pi, Arducopter Uçuş Modları ve Uçuş Parametreleri, Mesh Topolojisi, Yer Kontrol İstasyon Yazılımı, Servo Bağlama, K
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi,   Uluslararası  Sertifika

2
Türkiye Genç İş Adamları Derneği Girişimcilik Sertifika Programı

Girişimcilik
Odakule, Taksim, İstanbul,   Uluslararası  Sertifika

3
Introduction to Machine Learning Issuing / Developer Ecosystem Programs/Global AI HUB

1) Machine Learning Algorithms 2) Scikit-learn (Machine Learning Library) 3)Python (Programming Language)
Global AI Hub,   Uluslararası  Sertifika

4
19. Ulusal Pazarlama Kongresi

19. Ulusal Pazarlama Kongresi'nde Danışma Kurul Üyeliği
Gaziantep,   Ulusal  Kongre Düzenleme

5
ENHANCER AB Projesİ Mentörlük Programı

İnovasyon ve Teknoloji Transferi, Tasarım Odaklı Düşünme, Seri üretim, Yeni Ürün Geliştirme, Girişimci ve KOBİ’lere yeni ürün geliştirme ve prototip üretmeleri sürecinde destek verilecektir. BU amaçla deneyim ve yeteneklerinin paylaşılması, online p
HKU Teknoloji Transfer Ofisi,   Uluslararası  Sertifika

6
Python (Programming Language) / Developer Ecosystem Programs

Python (Programming Language)
Global AI Hub,   Uluslararası  Sertifika

7
The International NLP Trainer Association "TNLPTA CERTIFIED TRAINER"

Psikoloji, fizyoloji, beyin araştırmaları, terapi ve diğer ilgili alanlardan NLP'ye kadar ortak bilgi modellerinin temel anlayışının, grupları kalibre etme ve buna göre yanıt verme yeteneğinin kazanılması hedeflenmiştir.
İstanbul,   Uluslararası  Sertifika

8
Neuromarketing Certificate by Istanbul University Business Administration Institute Number 0706013610166, Turkey

Nöropazarlama ve Kullanım Alanları
İstanbul,   Uluslararası  Sertifika

9
Mobil Uygulamalar ve Bulanık Mantık (Fuzzy Logic), Sertifika No: 2510021790009, , 2020

Mobil Uygulamalar ve Bulanık Mantık (Fuzzy Logic)
İstanbul Üniversitesi,   Uluslararası  Sertifika

Üyelikler

3 Adet
1
ELİDER-ELEKTRONİK TİCARET DERNEĞİ

 Üye    2022 

2
PPAD-PAZARLAMA ve PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2012 

3
TEMA-TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE VAKFI

 Üye    2004 

Sanatsal Faaliyetler

1 Adet
1
Marketing Meetup

Etkinlik Yeri: Uniq İstanbul
Düzenleyenler : Pazarlamasyon
Toplantı  25.04.2019 - 25.04.2019

Uluslararası  Özgün  Diğer