Doç.Dr. CEVDET AVCI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

   cavci@gantep.edu.tr      (0342) 317 29 07  
Filoloji Temel Alanı  Türk Halk Bilimi  Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi  Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi  Alevilik Bektaşilik Araştırmaları

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
Kuramsal Yaklaşımlar Işığında KENT FOLKLORU

Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi
ISBN: 978-625-396-109-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Kent ve Medya Ortamlarında Âşıklık Geleneği Ozan Ali Dağcı

Yayın Yeri: Grafiker Yayınları
ISBN: 978-625-7305-43-3, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Fârâbi Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-II

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-625-7897-07-5, TÜRKİYE, Gaziantep, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

23 Adet
1
Kadın Konulu Karikatürlerde Beden Estetiği: Mizahın Modernizm Eleştirisi Mi?

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Dijital Ekoloji 1: Geleneksel Bilginin Medya Serüveninde Youtube’daki Tarım ve Hayvancılık Temalı İçerikler

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Folklor Akademi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Dede Korkut Çağından Cumhuriyet’in 100. Yılına Kültürel Değişim Bağlamında Türk Kadını Üzerine Değerlendirmeler I

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: UHAD
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA
4
Türk Halk İnanışları Çalışmalarına Bir Yaklaşım Denemesi

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA (Modern Language Association),
5
Ruhi ERSOY, Gelenekten Geleceğe Türk Kültür Dünyası Makaleler/İncelemeler, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2021, ISBN: 978- 625-408-021-0, 312 sayfa.

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Millî Folklor
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Kitap Kritiği  AHCI
6
Kaşar: Ekolojik Bir Kent İmgesi Örneği

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Kültür Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA (Modern Language Association),
7
Kent ve İmge: Televizyon Dizilerinde Gaziantep Simülasyonu

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Millî Folklor
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  AHCI
8
Kilis Manilerinde Kültürel Eko-Sistem Üzerine Bir Değerlendirme

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Asia Minor Studies
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, ASOS, INDEXCOPERNICUS
9
Âşıklık Geleneğinin Güncellenmesi Bağlamında Ozan Ali Dağcı

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: ÇÜTAD Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Atasözlerinde Nesnel Zaman “Bir Sözlü Kültür Okuma Denemesi”

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Öndüç Hediye: Gaziantep’te Yataküstü Geleneği ve İşlevleri

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Sözlü ve Yazılı Kültür Açısından Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Şiirlerinde Metinlerarası İlişkiler Üzerine Bir İnceleme

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Marteniçka: Bulgaristan’dan Türkiye’ye Bir Nevruz Geleneğinin Göçü

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Dede Korkut Kitabı’nda Toplumsal Cinsiyet Tipolojisi Üzerine Bir İnceleme

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: TÜRÜK International Language, Literature and Folklore Researchers Journal
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, Index Copernicus, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), ROAD (Director
15
Kültürel Bellek Mekânı: Barak Odası ve Geleneği

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Mekânın Tüketimi Bağlamında Kent Irkçıları (Falcıları)

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), indexcopernicus, citefactor,
17
Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu: Sözlü, Yazılı ve Elektronik Kültür Metinleri Arasında Bir Çizgi Dizi

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), indexcopernicus, citefactor,
18
Bir Mizah Virüsü Olarak Kovid-19: Ağ Toplumunda Siber Mizah Yaratmak

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
Medyada Kültürel Mekân Tasarımı, Üç Örnek: “Kurtlar Vadisi”, “Süper Baba”, “Ekmek Teknesi”

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, Index Copernicus, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), ROAD (Director
20
Bir Televizyon Eğlencesi Mizah Teorileri Açısından Güldür Güldür Show

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA (Modern Language Association),
21
Gaziantep Barak Türkmenleri Halk Hekimliği Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Asia Minor Studies
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, Academia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)
22
Türk Atasözlerinde Borç ve Borçluluk

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyla Bilimler Üniversitesi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
Türk Halk İnanışları Araştırmaları Dünyası ve Yaşar Kalafat

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

8 Adet
1
Fıstık Müzesi: Gaziantep’te Kültürel Belleğin Müzeye Dönüşümü

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: International Symposium on Current Developments In Science, Technology And Social Sciences-IV
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 12.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Kaçak Gelenekler: Covid-19 Salgınında Yasak ve Meşruiyet İkilemi

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 10.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Sanal Tipoloji: Sosyal Medyada Sözel Bellek İzleri

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: 1st International "Oriental Studies, Actuality and Prospects" Scientific and Methodological Conference
UKRAYNA, Kharkiv, Türkçe, 19.03.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Medyada Türkü Çağı: Türkülü Hikâyeden Türkülü TV Dizisine

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: Ankara II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 06.03.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Gelenek ve Modernizmin Kavşağında Çarşının Yeniden İcadı: Gaziantep Örneği

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: III. International Zeugma Congress on Scientific Researches
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
6
Medyada Kültürel Mekân Tasarımı, Üç Örnek: “Kurtlar Vadisi”, “Süper Baba”, “Ekmek Teknesi”

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: III. International Zeugma Congress on Scientific Researches
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
7
Atasözleri ve Deyimlerde Yalan Anatomisi, Kolektif Tutum

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: VIII. ULUSLARARASI ТÜRKOLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 08.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Dede Korkut Kitabında İmtihan Motifinin Yapısal ve İşlevsel Özellikleri

AVCI CEVDET
Yayın Yeri: III. Türk Dünyası Kültür Kongresi ”Dede Korkut ve Türk Dünyası”
İZMİR, Türkçe, 19.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri

Editörlükler

4 Adet
1
Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Kültürü ve Medeniyeti Üzerine Düşünceler Dün Bugün Yarın

Yazar Adı: AVCI CEVDET , Yayın Yeri: Ötüken Neşriyat
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Basılı

2
Bir Şehrin Hikâyesi Gaziantep Halk Kültürü Yazıları Cemil Cahit Güzelbey

Yazar Adı: GÜLTEKİN MUSTAFA, AVCI CEVDET , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Kitap, Türkçe, 2015,   Ulusal  Basılı

3
Gelenekten Geleceğe Türk Kültür Dünyası Makaleler/İncelemeler

Yazar Adı: AVCI CEVDET , Yayın Yeri: Ötüken Neşriyat
Kitap, Türkçe, 2021,   Ulusal  Basılı

4
Çağdaş Sanat Eğitiminin Sorunları (Müzik Eğitimi ve İcracılığı)

Yazar Adı: TATYÜZ HAKAN, AVCI CEVDET , Yayın Yeri: Sarkaç Yayınları
Kitap, Türkçe, 2011,   Ulusal  Basılı

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 TDE 624 Medya, Kültür ve Edebiyat Türkçe 3
2 2019-2020 TDE 626 Gelenek ve Modernlik Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 TDE 527 Aşıklık Geleneği ve Türk Saz Şiiri Türkçe 3
2 2018-2019 TDE 562 Uygulamalı Halk Bilimi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 TDE 162 TÜRK HALK BİLİMİ II Türkçe 4
2 2018-2019 TDE 272 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ II Türkçe 4
3 2018-2019 TDE 360 TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI II Türkçe 4
4 2018-2019 TDE 378 TÜRK DESTANLARI Türkçe 4
5 2018-2019 TDE UYGULAMALI HALK BİLİMİ Türkçe 4
6 2019-2020 TDE 161 TÜRK HALK BİLİMİ I Türkçe 4
7 2019-2020 TDE 271 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I Türkçe 4
8 2019-2020 TDE 359 TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI I Türkçe 4
9 2019-2020 TDE 377 TÜRK DESTANLARI I Türkçe 4
10 2019-2020 TDE 379 GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU Türkçe 4
11 2019-2020 TDE 475 MEDYA VE KÜLTÜR Türkçe 4
12 2019-2020 TDE 162 TÜRK HALK BİLİMİ II Türkçe 4
13 2019-2020 TDE 272 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ II Türkçe 4
14 2019-2020 TDE 378 TÜRK DESTANLARI II Türkçe 4
15 2019-2020 TDE 476 UYGULAMALI HALK BİLİMİ Türkçe 4
16 2020-2021 TDE 161 TÜRK HALK BİLİMİ I Türkçe 4
17 2020-2021 TDE 271 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I Türkçe 4
18 2020-2021 TDE 377 TÜRK DESTANLARI I Türkçe 4
19 2020-2021 TDE 379 GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU Türkçe 4
20 2020-2021 TDE 475 MEDYA VE KÜLTÜR Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Çeled Uşaglar tiyatrosunda gaziantep halk kültürü unsurları ve mizah AYŞE RÜZGAR TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Gaziantep'te yaşayan Halep Türkmenlerinde halk inanışları ABDULKADİR HASAN TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Halep türkmenlerinin mutfak kültürü AMİNA SULIMAN AHMAD AGHA TezMerkezi 2023
4 Tamamlandı Afşinli Ozan Erbabi'nin repertuvarı ve performansı ZEHRA ALKAYA TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Televizyon dizilerinde meslekler üzerine halk bilimsel bir inceleme BÜŞRA SAĞIR TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı TRT Çocuk'taki programlar üzerine halk bilimsel bir inceleme MÜJDE ATICI TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı Âşık Obalı'nın hayatı sanatı ve şiirleri SERCAN BAYRAM TezMerkezi 2021
8 Tamamlandı Erdemli'de halk hekimliği uygulamaları ve inanışları ERCAN ÇETİNEL TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Elbistan halk kültürü incelemesi MEHMET ŞAHİN TezMerkezi 2018