Öğr.Gör. ZÜLFİKAR ASLAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MYO BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

   zulfikaraslan@gantep.edu.tr      03423603664  
Mühendislik Temel Alanı  Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Nörobilim  Yapay Öğrenme  İşaret İşleme

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

3 Adet
1
Automatic Detection of Schizophrenia by Applying Deep Learning over Spectrogram Images of EEG Signals

ASLAN ZÜLFİKAR,AKIN MEHMET
Yayın Yeri: Traitement du Signal
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
2
ON THE USE OF DEEP LEARNING METHODS ON MEDICAL IMAGES

ASLAN ZÜLFİKAR
Yayın Yeri: The International Journal of Energy and Engineering Sciences
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, SciLit, Dergipark, Scientific Indexing Services
3
PERFORMING ACCURATE SPEAKER RECOGNITION BY USE OF SVM AND CEPSTRAL FEATURES

ASLAN ZÜLFİKAR,AKIN MEHMET
Yayın Yeri: The International Journal of Energy Engineering Sciences
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  scientific Indexing Service

Bildiriler

10 Adet
1
PERFORMANCE ANALYSIS OF DIFFERENT MACHINE LEARNINGALGORITHMS FOR THE DETECTION OF SCHIZOPHRENIA WITH EEGSIGNALS

ASLAN ZÜLFİKAR,AKIN MEHMET
Yayın Yeri: 4th INTERNATIONAL ENERGY ENGINEERING CONGRESS 2019
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 24.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
A COMPARISON OF HEURISTIC SEARCH ALGORITHMS IN AUTOMATICDETECTION OF SCHIZOPHRENIA

ASLAN ZÜLFİKAR,AKIN MEHMET
Yayın Yeri: UEMK 2019
İngilizce, 24.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
DETECTION OF SCHIZOPHRENIA ON EEG SIGNALS BYUSING RELATIVE WAVELET ENERGY AS A FEATUREEXTRACTOR

ASLAN ZÜLFİKAR,AKIN MEHMET
Yayın Yeri: UEMK 2019
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 24.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Ses Sinyalinde Konuşmacı Tanıma için Dalgacık Dönüşümü ve Görgül Kip Ayrışımı Yöntemlerinin Karşılaştırılması

ASLAN ZÜLFİKAR,AYCAN AHMET,ÖZÇELİK MEHMET ALİ
Yayın Yeri: III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Bir Fazlı Doğrultucularda Dalgacık Geriliminin Deneysel İncelenmesi

AYCAN AHMET,ASLAN ZÜLFİKAR,ÖZÇELİK MEHMET ALİ
Yayın Yeri: III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Mikroişlemci Tabanlı Yüz Tanıma Sistemiyle Röle Kontrolü

ÖZÇELİK MEHMET ALİ,AYCAN AHMET,ASLAN ZÜLFİKAR
Yayın Yeri: III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
Kepstral Özellik Çıkarım Teknikleri Kullanarak Ses Sinyalinde Konuşma Tanıma

ASLAN ZÜLFİKAR,ÖZÇELİK MEHMET ALİ
Yayın Yeri: III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 22.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
EŞZAMANLI EEG-fMRI ANALİZ METOTLARININ İNCELENMESİ

ASLAN ZÜLFİKAR,AKIN MEHMET
Yayın Yeri: 3rd International Energy Engineering Congress
Gaziantep, İngilizce, 18.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
PERFORMANCE ANALYSIS OF MACHINE LEARNING METHODS IN SPEAKER RECOGNATION TASK BY USING LINEAR PREDECTIVE CODING METHODS

ASLAN ZÜLFİKAR,AKIN MEHMET
Yayın Yeri: 2nd INTERNATIONAL ENERFY AND ENGINEERING CONFERANCE
İngilizce, 12.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Performance Analysis of Feature Extraction Methods In Speaker Recognation

ASLAN ZÜLFİKAR,AKIN MEHMET
Yayın Yeri: 2nd International Energy ve Engineering Conference
İngilizce, 12.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Görsel Programlama II Türkçe 3
2 2019-2020 Veri Tabanı I Türkçe 3
3 2019-2020 Mesleki İngilizce I Türkçe 2
4 2019-2020 Web Tasarımının Temelleri Türkçe 4
5 2018-2019 Görsel Programlama I Türkçe 4
6 2018-2019 Görsel Programalama II Türkçe 3
7 2018-2019 Görsel Programlama III Türkçe 3
8 2018-2019 Veri Tabanı I Türkçe 3
9 2018-2019 Veri Tabanı II Türkçe 3
10 2018-2019 Mesleki Yabancı Dil I Türkçe 2
11 2018-2019 Mesleki Yabancı Dil II Türkçe 2