Dr.Öğr.Üyesi EYYÜP ÖZKAMALI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   ozkamali@gantep.edu.tr      (0342) 317 27 76  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  Okul Psikolojik Danışmanlığı  Psikolojik Danışmanlık Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
THE EFFECTS OF WORKING ON ADOLESCENT DEVELOPMENT

Yayın Yeri: Vizetek
ISBN: 978-605-7523-70-9, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Grubun Gücü: Okullarda Çözüm Odaklı Grupla Danışma

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-605-320-176-2, TÜRKİYE, Ankara, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Grubun Gücü: Okullarda Çözüm Odaklı Grupla Danışma

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-605-320-176-2, TÜRKİYE, Ankara, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Özel Eğitim

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-4350-23-0, TÜRKİYE, İstanbul, 2011

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
5
Özel Eğitim

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-4350-23-0, TÜRKİYE, İstanbul, 2011

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe

Makaleler

20 Adet
1
Predictors of Marital Satisfaction in Married Teachers: Tendency to Cheat and Interpersonal Cognitive Distortions

GEZER FATMA, ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: International Journal of Psychology and Educational Studies
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
2
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PROFESSIONAL SATISFACTION OF PSYCHOL

Karatepe Birsen, ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: International Journal of Eurasian Education and Culture
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  H.W. WILSON
3
Farklı Tür Liselerde Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternet Kullanım Durumları İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Gaziantep İli Örneği)

ERDEMİR NURİ, ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: Inonu University
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Marriage Story (Evlilik Hikayesi) Filminin Yapısal ve Psikoanalitik Aile Danışmanlığı Kuramlarına Dayalı İncelenmesi

Katmer Ayşe Nur, Demir Ramazan, KUL AYKUT, ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: Yasam Becerileri Psikoloji Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, TÜRK PSİKİYATRİ DİZİNİ
5
Yaşantısal/İnsancıl, Yapısal Ve Psikoanalitik Aile Danışmanlığı Kuramları İle Vavien Filminin Analizi

DEMİR RAMAZAN, KUL AYKUT, KATMER AYŞE NUR, ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Educational Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS DRJI ROAD
6
Tercih Sürecindeki Üniversite Adaylarının Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Bilişsel Esneklik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

FERHAT BAYRAM, ÖZKAMALI EYYÜP, ÇİFTÇİ SALİHA
Yayın Yeri: Electronic Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
THE INTERMEDIATE ROLE OF EGO STATES IN THE RELATIONSHIP OF SELF-PERCEPTION AND MARRIAGE SATISFACTION

KESKİN AHMET, ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: International Journal of Eurasian Education and Culture
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  H.W. WILSON
8
Sinema Terapi: Aile Danışmanlığı Alanında Sinema Terapi Çalışmalarının İncelenmesi

FERHAT BAYRAM, ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: OPUS - Uluslararasi Toplum Arastirmalari Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Lise Öğrencilerin Siber Zorbalık Yapma ve Siber Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi

BAYRAM FERHAT,ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Esneklik Düzeylerine Göre Sosyal Problem Çözme Tarzlarının İncelenmesi

BUĞA AHMET,ÖZKAMALI EYYÜP,ALTUNKOL WİSE FATMA,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: Gaziantep Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
11
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Esneklik Düzeylerine Göre Sosyal Problem Çözme Tarzlarının İncelenmesi

BUĞA AHMET, ÖZKAMALI EYYÜP, Fatma Altunkol, ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Akran Aracılı Sosyal Beceri Eğitimi Programının 6-7-8. Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerine Etkisi

YELPAZE İSMAİL,ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Bir öfke denetimi eğitimi programının üniversite öğrencilerinin sürekli öfke düzeylerine etkisi

ÖZKAMALI EYYÜP,BUĞA AHMET
Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Çalışan Kadınlarla Çalışmayan Kadınların Stresle Başa Çıkma Yolları

BARUT YAŞAR,ÖZKAMALI EYYÜP,tıngır Seyfullah
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
15
Öğretmen Adaylarında Demokratik Tutum Nevrotik Eğilimler ve Kendini Gerçekleştirme

KARAHAN T Fikret,SARDOĞAN MEHMET EMİN,ÖZKAMALI EYYÜP,DİCLE ABDULLAH NURİ
Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Lise öğrencilerinde sosyal yetkinlik beklentisi ve otomatik düşüncelerin, yaşanılan sosyal birim ve cinsiyet açısından incelenmesi

KARAHAN T Fikret,SARDOĞAN MEHMET EMİN,ÖZKAMALI EYYÜP,ÖZLEM MENTEŞ
Yayın Yeri: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
İnsan İlişkileri ve İletişim Dersi’nin Öğretmen Adaylarının Çatışma Çözme ve Empatik Beceri Düzeylerine Etkisi

KARAHAN T Fikret,SARDOĞAN MEHMET EMİN,GÜVEN M Çağatay,ÖZKAMALI EYYÜP,DİCLE ABDULLAH NURİ
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Üniversite 1. sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin sosyo-kültürel etkinlikler açısından incelenmesi

KARAHAN T Fikret,SARDOĞAN MEHMET EMİN,ÖZKAMALI EYYÜP,DİCLE ABDULLAH NURİ
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum düzeylerinin denetim odağı ve atılganlık düzeyleri açısından incelenmesi

KARAHAN T Fikret,SARDOĞAN MEHMET EMİN,ÖZKAMALI EYYÜP,DİCLE ABDULLAH NURİ
Yayın Yeri: Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, SOBIAD
20
Üniversite Öğrencilerinde Nevrotik Eğilimler Kendini Gerçekleştirme ve Okuma Alışkanlığı

KARAHAN T Fikret,SARDOĞAN MEHMET EMİN,ÖZKAMALI EYYÜP,DİCLE ABDULLAH NURİ
Yayın Yeri: Kriz Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

15 Adet
1
BİREYLERİN EVLİLİK EGO DURUMLARI VE BENLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

KESKİN AHMET, ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: 6th INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 13.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Üniversite Tercih Sürecinde Olan Öğrencilerin Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeylerinin Bazı Kişisel Değişkenler Açısından İncelenmesi

FERHAT BAYRAM, ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Antalya, Türkçe, 24.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
Farklı Meslek Gruplarındaki Evli Bireylerin Narsisistik Kişilik Özelliklerinin Evlilik Doyumu ve Bazı Kişisel Değişkenler Açısından İncelenmesi

GÜRSEL ÖZKAN GÜLÇİN, ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 24.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
Orta Öğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Denetim Odağı İnternet Kullanım Durumları ve Bazı Kişisel Değişkenler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

FERHAT BAYRAM,ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: 20. ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ
TÜRKİYE, Samsun, İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Examination Of Teachers' Perfectionism And Self-Compassion Levels In Terms Of Various Factors

ÖZYURT UYSAL YAZGÜLÜ AYŞE, ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, Samsun, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
NİŞANLI BİREYLERİN EŞ SEÇİMİ TERCİHLERİNİN FARKLI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

FERHAT BAYRAM, ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
ÖĞRETİM ELEMANLARININ MÜKEMMELİYETÇİLİK BOYUTLARI İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÖZKAMALI EYYÜP, KALKAN DİŞBUDAK ŞERİFE
Yayın Yeri: 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 07.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
8
Investigation of the High School Students’ Life Satisfaction with Respect to Diverse Variables

ÖZKAMALI EYYÜP,BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ,ALTUNKOL FATMA
Yayın Yeri: 5th World Conference on Psychology, counselling and Guidance
HIRVATİSTAN, Dubrovnik, İngilizce, 01.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
9
THE STUDY of SOCIAL PROBLEM SOLVING SKILLS and COGNITIVE LEVELS of UNIVERSITY STUDENTS in TERMS of VARIOUS VARIABLES

BUĞA AHMET, ÖZKAMALI EYYÜP, Fatma Altunkol, ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: 5th WORLD CONFERENCE on PSYCHOLOGY COUNSELING and GUIDANCE (WCPCG-2014)
HIRVATİSTAN, Dubrovnik, İngilizce, 01.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
10
An Investigation Of Predictor Variables of Eating Attitudıes of Working Women

ÇEKİÇ ALİ, ÖZKAMALI EYYÜP, Altunkol Fatma, BUĞA AHMET
Yayın Yeri: 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance
HIRVATİSTAN, Dubrovnik, İngilizce, 01.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
11
Akran Aracılığıyla Verilen Sosyal Beceri Eğitimi Programının İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerine Etkisi

YELPAZE İSMAİL, ÖZKAMALI EYYÜP
Yayın Yeri: İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 08.09.2013

Uluslararası  Özet bildiri
12
The analysis of variables predicting eating habits of university students

ÇEKİÇ ALİ,ÖZKAMALI EYYÜP,BUĞA AHMET
Yayın Yeri: 5TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES
İTALYA, Roma, İngilizce, 05.02.2013

Uluslararası  Özet bildiri
13
The investigation of relationships between vocational maturity and irrational career beliefs

ÖZKAMALI EYYÜP,Sahika Gulcan,HAMAMCI ZEYNEP,BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: 5TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES
İTALYA, Roma, İngilizce, 05.02.2013

Uluslararası  Özet bildiri
14
An Investigation of University Students' Aggresiveness Levels and Attitudes Towards Spose Beating in terms of Demografic Variables

HAMAMCI ZEYNEP, ÖZKAMALI EYYÜP, TUNÇ ERHAN, BUĞA AHMET, ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: International Counseling and Education Conference
Türkçe, 03.05.2012

Uluslararası  Özet bildiri
15
Bir Öfke Denetimi Eğitimi Programı’nın Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeylerine Etkisi

ÖZKAMALI EYYÜP, BUĞA AHMET
Yayın Yeri: V. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 21.10.2010

Ulusal  Özet bildiri

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2010-2011 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI Türkçe 3
2 2011-2012 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI Türkçe 3
3 2012-2013 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI Türkçe 3
4 2013-2014 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI Türkçe 3
5 2014-2015 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI Türkçe 3
6 2015-2016 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI Türkçe 3
7 2019-2020 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI Türkçe 3
8 2016-2017 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI Türkçe 3
9 2018-2019 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI Türkçe 3
10 2017-2018 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI Türkçe 3
11 2015-2016 EVLİLİK VE YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
12 2018-2019 EVLİLİK VE YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
13 2019-2020 EVLİLİK VE YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
14 2016-2017 EVLİLİK VE YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
15 2017-2018 EVLİLİK VE YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
16 2012-2013 REHBERLİK Türkçe 3
17 2013-2014 REHBERLİK Türkçe 3
18 2015-2016 REHBERLİK Türkçe 3
19 2011-2012 REHBERLİK Türkçe 3
20 2014-2015 REHBERLİK Türkçe 3
21 2010-2011 REHBERLİK Türkçe 3
22 2017-2018 REHBERLİK Türkçe 3
23 2018-2019 REHBERLİK Türkçe 3
24 2016-2017 REHBERLİK Türkçe 3
25 2011-2012 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 3
26 2012-2013 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 3
27 2013-2014 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 3
28 2014-2015 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 3
29 2015-2016 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 3
30 2016-2017 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 3
31 2017-2018 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 3
32 2018-2019 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 3
33 2019-2020 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 2
2 2019-2020 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II Türkçe 2
3 2011-2012 TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ Türkçe 3
4 2012-2013 TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ Türkçe 3
5 2013-2014 TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ Türkçe 3
6 2015-2016 TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ Türkçe 3
7 2014-2015 TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ Türkçe 3
8 2016-2017 TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ Türkçe 3
9 2019-2020 TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ Türkçe 3
10 2018-2019 TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ Türkçe 3
11 2017-2018 TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ Türkçe 3
12 2018-2019 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 2
13 2017-2018 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3
14 2018-2019 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Türkçe 2
15 2019-2020 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Türkçe 2
16 2017-2018 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
17 2016-2017 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
18 2010-2011 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
19 2011-2012 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
20 2019-2020 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
21 2018-2019 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
22 2012-2013 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
23 2013-2014 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
24 2014-2015 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
25 2015-2016 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
26 2011-2012 BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Türkçe 3
27 2010-2011 BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Türkçe 3
28 2012-2013 BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Türkçe 3
29 2013-2014 BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Türkçe 3
30 2014-2015 BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Türkçe 3
31 2015-2016 BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Türkçe 3
32 2016-2017 BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Türkçe 3
33 2019-2020 BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Türkçe 3
34 2018-2019 BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Türkçe 3
35 2017-2018 BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Lise öğrencilerinin psikolojik sağlamlık, algılanan sosyal destek ve gelecek beklentileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi GİZEM SEVDE ÜSTGÜNEY TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Evlilik doyumunun yordayıcıları: Aldatma eğilimi ve ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar FATMA GEZER TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Evli olmayan bireylerde aile aidiyeti, benliğin ayrımlaşması, kişilerarası ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar ve evlilik beklentileri arasındaki ilişkiler SALİHA ÇİFTÇİ TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Lisans öğrencilerinin bilişsel esneklik, öz anlayış ve genel öz yeterlilik arasındaki ilişkinin incelenmesi HİLAL ATEŞ TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Bireylerin evlilik doyumu ego durumları ve benlik algılarının incelenmesi AHMET KESKİN TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı Psikolojik danışmanların mesleki doyumları ile belirsizliğe tahammülsüzlük, bilişsel esneklik düzeyleri ve stresle başa çıkma arasındaki ilişkinin incelenmesi BİRSEN KARATEPE TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı Farklı meslek gruplarındaki evli bireylerin narsisistik kişilik özelliklerinin evlilik doyumu ve bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi GÜLÇİN GÜRSEL ÖZKAN TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Öğretmenlerin mükemmeliyetçilik ve öz-duyarlık düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi YAZGÜLÜ AYŞE ÖZYURT UYSAL TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Öğretmenlerin erken dönem uyumsuz şemalarının, kişilerarası ilişki tarzları ve yalnızlıkları arasındaki ilişkilerinin incelenmesi BURÇAK BOZGEYİK TezMerkezi 2019
10 Tamamlandı Dindarlık ile evlilik uyumu arasındaki ilişkinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi DEMET ATAŞALAN ARSLAN TezMerkezi 2019
11 Tamamlandı Siber zorbalık yapma siber mağdur olma ve denetim odağı arasındaki ilişkinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi FERHAT BAYRAM TezMerkezi 2017
12 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinin eş seçimi tercihlerine göre toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının incelenmesi MİNE YILMAZ TezMerkezi 2017
13 Tamamlandı Öğretim elemanlarının mükemmeliyetçilik ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi ŞERİFE KALKAN DİŞBUDAK TezMerkezi 2016
14 Tamamlandı Lise öğrencilerinin algıladıkları anne-baba tutumları ile kuraldışı davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi (Elazığ İli örneği) ŞEYMA KORKMAZ TezMerkezi 2014
15 Tamamlandı 11. sınıf öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek düzeyleri ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi ÖMER AÇIKGÖZ TezMerkezi 2013
16 Tamamlandı Varoluşçu yaklaşım odaklı sorumluluk eğitimi programının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sorumluluk düzeylerine etkisi MUHAMMET CEVAT ACAR TezMerkezi 2012
17 Tamamlandı Farklı tür liselerde öğrenim gören öğrencilerin internet kullanım durumları ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Gaziantep ili örneği NURİ ERDEMİR TezMerkezi 2012
18 Tamamlandı Cinsel travma yaşantısı olan kadınların kontrol odağı inançları ile sürekli öfke ve öfke tarzları arasındaki ilişki FATOŞ GÖKPINAR TezMerkezi 2011

Araştırmalar

1 Adet
1
KOGNİTİF VE DAVRANIŞ TERAPİSTİ

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği tarafından verilen 450 saatlik teorik ve süpervizyonlu eğitimi başarıyla tamamladım.
İstanbul, Türkiye/İstanbul   Ulusal  Sertifika

Üyelikler

3 Adet
1
KOGNİTİF VE DAVRANIŞ TERAPİLERİ DERNEĞİ

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2018 

2
TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2015 

3
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2005