Doç.Dr. MEHMET SEMİH SUMMAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   summak@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      2769  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Yönetimi  Eğitim Politikaları

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
Contemporary Trends in Education Sciences

Yayın Yeri: Duvar Kitabevi
ISBN: 978-625-81-09-04-7, TÜRKİYE, İzmir, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Bilim Ve Sanat Merkezlerinde Standart Oluşturma

Yayın Yeri: Akademisyen Yayınevi
ISBN: 9786257496629, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Akıllı Bebekler Akademsi Bebekler için Beyin ve Çoklu Zekâ Geliştirme Rehberi

Yayın Yeri: Pegem Yayıncılık
ISBN: 978-605-364-008-0, TÜRKİYE, Gaziantep, 2010

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
4
Kundaktan Okula Çocuklarımız

Yayın Yeri: PegemA
ISBN: 9756802898, TÜRKİYE, A nkara, 2002

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe

Makaleler

28 Adet
1
How Do Teachers Describe their Experiences with School-Based Supervision Applications with Metaphorical Expressions?

İŞ ENGİN, SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: Contemporary Research in Education
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
2
Towards a New Learning Ecology: A Critical Participatory Action Research for a Transformative Mission

SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: International Journal of Research in Education and Science
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
3
Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye ve Etik Liderlik Algısının İşle Bütünleşmeyle Olan İlişkisi

ESER İsmail, SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: Çağdaş Yönetim Bilimleri dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR-Dizin
4
A Q-Methodological Analysis of School Principals’ Decision-Making Strategies during the Change Process at Schools

SUMMAK MEHMET SEMİH, KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: University of Ljubljana
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
5
Revitalizing the HERO within Teachers: An Analysis of the Effects of the PsyCap Development Training

KALMAN MAHMUT,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: The Qualitative Report
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ISI Database, ESCI
6
Principal Assignments in Limbo: A Qualitative Study on the Processes and Potential Outcomes of the Recent Principal Assignment Initiative in Turkey

KALMAN MAHMUT,SUMMAK MEHMET SEMİH,ÇİMEN İSMAİL
Yayın Yeri: Educational Process: International Journal
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIH PLUS, DOAJ
7
OKULLARDA SOSYAL SERMAYENİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

Kahraman İsmail,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ASOS
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
8
A Preliminary Assessment of the Change Recipients Perceptions of the 4 4 4 Reform Initiative Has Anything Changed

SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
9
Öğretmenlerin Psikolojik Sermayelerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Karma Yöntem Araştırması

KALMAN MAHMUT,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
10
Involvement in Change and Commitment to Change A Study atPublic Schools

TOPRAK MUSTAFA,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: International Journal of Social Science & Education
PAKİSTAN, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, DOAJ
11
İlköğretim okulu öğretmenlerinin bireysel yenilikçiliklerinin incelenmesi

Yılmaz Öztürk Zeynep,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: International Journal of Science Culture and Sport
Türkçe, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
12
TÜRKİYE DE BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE STANDARTLARIN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ

SUMMAK MEHMET SEMİH,Şahin Çelik Çiğdem
Yayın Yeri: Asya Öğretim dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULA KBİM
13
Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yönetici Öğretmen Yeterlikleri veÖğretimsel Hedefler için Standartların Belirlenmesi

SUMMAK MEHMET SEMİH,Şahin Çelik Çiğdem
Yayın Yeri: Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
14
Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlerinin Öğretimsel Lider Olarak Öğretimsel Uygulamalar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

SUMMAK MEHMET SEMİH,Şahin Çelik Çiğdem
Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
15
Technology Readiness Segmentation of Teachers A Case From Turkey

SUMMAK MEHMET SEMİH,BAĞLIBEL MURAT
Yayın Yeri: Energy Education Science and Technology Part B/ Social and Educational Studies
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
16
Birleştirilmiş Sınıflarda Karşılaşılan Sorunlar VeÖğretmenlerin Bakış Açısından Olası Çözüm Önerileri Kilis İli Örneği

SUMMAK MEHMET SEMİH,SUMMAK AYŞE ELÇİN,Gelebek Serdar
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, EBSCO
17
Assessment of technology integration in vocational education andtraining schools

SUMMAK MEHMET SEMİH,SAMANCIOĞLU MUSTAFA
Yayın Yeri: International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ProQuest, EBSCO, Open Archives Harvester
18
OKUL YÖNETICILERI TARAFINDAN E OKUL UYGULAMASININ GENIŞLETILMIŞ TEKNOLOJI KABUL MODELINE GÖRE DEĞERLENDIRILMESI

BAĞLIBEL MURAT,SAMANCIOĞLU MUSTAFA,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
19
YÜKSEK LİSANS TEZ SÜRECİNDE DANIŞMAN ve ÖĞRENCİLERİN GÖREV ve SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ

SUMMAK MEHMET SEMİH,SUMMAK AYŞE ELÇİN,BALKAR BETÜL
Yayın Yeri: Çağdaş Eğitim
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, ULAKBİM
20
OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİ YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ

SAMANCIOĞLU MUSTAFA,BAĞLIBEL MURAT,SUMMAK MEHMET SEMİH,MUŞLU KAYGISIZ GÜLFEM
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
21
Technology integration and assesment in educational settings

SUMMAK MEHMET SEMİH, SAMANCIOĞLU MUSTAFA, BAĞLIBEL MURAT
Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences
Türkçe, Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
22
Data Based Change for Departmental Effectivenessin the English Preparatory Unit A Longitudinal Case Study

SUMMAK MEHMET SEMİH,SUMMAK AYŞE ELÇİN,SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Educational Research
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
23
OKUL MERKEZLİ YÖNETİM SÜRECİNİNDE GÖREV ALAN OKUL MÜDÜRLERİNİN ROLLERİ

SUMMAK MEHMET SEMİH,KARADAĞ NAZİFE
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
24
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN YÖNETİMSÜREÇLERİNİ KULLANMA ETKİNLİKLERİ İLE BAZIDUYGUSAL SOSYAL VE RUHSAL YETERLİLİKLERİARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Kilis İli Örneği

SUMMAK MEHMET SEMİH,ÖZGAN Habib
Yayın Yeri: Tütk Eğitim Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
25
Nitelik Geliştirme Açısından Yüksek Lisans Tezlerine Yönelik Nicel Bir Değerlendirme Yaklaşımı Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örneği

SUMMAK MEHMET SEMİH,SUMMAK AYŞE ELÇİN
Yayın Yeri: Çağdaş Eğitim
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, ULAKBİM
26
OKUL TEMELLİ YÖNETMİN İLKÖRETM OKULLARINDAUYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKN ÖRETMEN VE YÖNETCİTUTUMLARININ İNCELENMESİ Gaziantep Örneği

SUMMAK MEHMET SEMİH,Roşan Şükrü
Yayın Yeri: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
27
HAŞLANMIŞ KURBAĞA VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Ceyhan ERDAL,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 1999

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO Information Services, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri T
28
Academic Human Rights and Freedoms in Turkey

SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: The Educational Forum
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, Basılı+Elektronik, 1998

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC (Education Resources Information Center),Australian Education Index (Online

Bildiriler

40 Adet
1
İLKÖĞRET M OKULU ÖĞRETMENLERİNİN YENİLİKÇİLİK PROFİLLERİ

Yılmaz Zeynep,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi
BOSNA HERSEK, Saraybosna, İngilizce, 24.05.2104

Uluslararası  Özet bildiri
2
COVID-19 Kapanma Sürecinde Psikolojik İyi Oluş Hâli: Yeni Bir Kavram Olarak İş Kaynaklı “Nörolojik Yük”

SUMMAK MEHMET SEMİH, Karakurt Neytullah, Aktaş Halil İbrahim
Yayın Yeri: IX International Eurasian Educational Research Congress
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 22.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Ortaokul Öğrencilerinin Algılarına Göre (TEOG) Sınav Başarısını Etkileyen Sosyo-Kültürel Ekolojinin İncelenmesi

HAN Gül,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 19.07.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Örgütsel Hiperaktivite Hâli Olarak MEB’in Sınav Maceraları: Bir Örnek Olay Çalışması

SUMMAK MEHMET SEMİH, Marangoz Sadullah, Karayılan Merve, Aykurt Yusuf
Yayın Yeri: THE 13 TH INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATIONAL ADMINISTRATION
TÜRKİYE, Sivas, Türkçe, 10.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
“Anne Keşke Bir Yıl Önce Doğmuş Olsaydım!” : Sınav Sisteminin Sondan Bir Önceki Halinin Paydaşlar Gözünden Analizi

SUMMAK MEHMET SEMİH, SÖNMEZ Emel, Yalçın Okan, Dolu Gizem
Yayın Yeri: THE 13 TH INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATIONAL ADMINISTRATION
TÜRKİYE, Sivas, Türkçe, 10.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Okul Müdürlerinin Öğretimsel Denetim Yeterliliklerine İlişkin, İçsel (İntrinsic) Bir Örnek Olay Çalışması

SUMMAK MEHMET SEMİH, İŞ ENGİN
Yayın Yeri: THE 13 TH INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATIONAL ADMINISTRATION
TÜRKİYE, Sivas, Türkçe, 10.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Education as a (un)Global Commodity between Realities and Fantasies: A Retrospective Analysis

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: The World Education Leadership Symposium
İSVİÇRE, Zug, İngilizce, 06.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
İTK-D Modeline Göre Okul Türleri Bağlamında Müdür Yardımcılarının Öznel İyi Oluş Halleri: Bir Örnek Olay Çözümlemesi

SUMMAK MEHMET SEMİH,Han Gül,AKŞAB ŞAHABETTİN
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
AKADEMİK BAŞARININ BAĞLAMSAL BİLEŞENLERİNE İLİŞKİN ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ: VERİ TEMELLİ “ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ve AKADEMİK MARKAJ” UYGULAMASI

SUMMAK MEHMET SEMİH,Kökocak Said
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
ÖĞRETMEN ALIMLARINDA UYGULANAN MÜLAKAT SİSTEMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

SUMMAK MEHMET SEMİH,Akgül Özgür Sami,Barut Asım
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE İŞLE BÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Eser İsmail,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
Parents’ Evaluations of the Quality of School Processes and Outcomes from Insider-Outsider Perspectives: Giving Ear to What ‘The Big Boss’ Says

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
Going Against the Grain, Converging on Good and Promising Practices in the Turkish Education System: Treatment vs. Healing from Within

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
Innovation Is Not a Global Fashion It Is What Fits You Locally Catching Innovation from the Right End in Public Education

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT,AÇIKALIN AYTAÇ
Yayın Yeri: 2017 IEDRC Ho Chi Minh Conferences
İngilizce, 22.02.2017

Uluslararası  Özet bildiri
15
BULUĞ ÇAĞINDAN YETİŞKİNLİĞE GEÇERKEN EĞİTİM YÖNETİMİNİN ENTELEKTÜELOLGUNLAŞMA VE AKADEMİK KİMLİK KAZANMA SÜRECİNE BAKIŞ QUO VADİS

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: EYFOR-VII Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu
Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
16
Üç Şehrin Karşılaştırmalı Nitel Hikâyesi İTK D Modeline Göre K 12 Okul Müdür Yardımcılarının Öznel İyi Oluş Hâllerininİncelenmesi

SUMMAK MEHMET SEMİH,Özdemir Murat,Sümer Sabahattin,Avan Yasin,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: EYFOR-VII ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU
Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
17
Following Traces of the Invisible Hand in the Distribution of National High Stake Test Scores Who is Actually Privileged by the State Funded Public Education Monopoly

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: XIth European Conference on Social and Behavioral Sciences 
İngilizce, 01.09.2016

Uluslararası  Özet bildiri
18
BRINGING COLORS AND SHADES INTO THE SPECTRUM TIME FOR INNOVATING TURKISH EDUCATIONAL LANDSCAPE THROUGH A DEMAND SENSITIVE DIVERSIFICATION

SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: 14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION
İngilizce, 12.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
19
SCHOOL PRINCIPALS DECISION MAKING STRATEGIES DURING ORGANIZATIONAL CHANGE IN SCHOOLS A Q METHODOLOGICAL STUDY

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT,Özdemir Murat
Yayın Yeri: 14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION.
İngilizce, 12.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
20
Eğitim Örgütlerinde Değişimi Konu Alan Ampirik Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi 2005 2015

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: EYFOR VI.ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Girne, Türkçe, 05.11.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
Okul Yöneticilerinin İş Stresi İş Performansı ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KALMAN MAHMUT,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: EYFOR VI.ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Girne, Türkçe, 05.11.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
Ever Increasing Cost of Seemingly Free Public Education in Turkey Time for a System Wide DisruptiveInnovation

SUMMAK AYŞE ELÇİN,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: 2nd Eurasian Educational Congress
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 08.06.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
Procedural Justice and the Principal Succession Planning Initiative AQualitative Analysis of School Principals Perceptions

KALMAN MAHMUT,SUMMAK MEHMET SEMİH,ÇİMEN İSMAİL
Yayın Yeri: 2nd Eurasian Educational Research Congress
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 08.06.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
Yenilikçi Bir Okul Öncesi Modeli Olarak Akıllı Bebekler Akademisi Bir Örnek Olay İncelemesi

SUMMAK MEHMET SEMİH,Kişial Canan
Yayın Yeri: EJER, 2015
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 08.06.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
Denetime İlişkin Liderlik Alan Bilgisi Kavramsal Bir Çözümleme

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT,Zepeda Sally J
Yayın Yeri: 10 Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi/Gaziantep
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
26
Okul Yönetici ve Öğretmenlerinin Değişime HazırbulunuşlukDüzeylerinin İncelenmesi

Tekin Bozkurt Aykar,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
27
Türkiye de Mülteci Öğrencilere Yönelik Eğitim Politikalarının İncelenmesi

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
28
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilikleri Nitel Bir Araştırma

Öztürk Yılmaz Zeynep,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: 10 ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi/ Gaziantep
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
29
BİLİM ve SANAT MERKEZLERİ ÖĞRETMEN ve YÖNETİCİ YETERLİKLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

Şahin Çelik Çiğdem,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 05.06.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
30
A Preliminary Assessment of the Change Recipients Perceptions of the 4 4 4 Reform Initiative has Anything Changed

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: International EJER Congress
İstanbul, İngilizce, 24.04.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
31
Eğitim örgütlerinde yapıbozucu yenilikçiliğin disruptive innovation Ön Koşulları ve Dönüştürücü Etki Lanları Olarak Bazı Örgütsel Alt Sistemlerinin Önemi

TOPRAK MUSTAFA,Aydın TUBA,BULUT AYHAN,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 24.05.2012

Ulusal  Özet bildiri
32
Technology readiness of primary school teachers A case study in Turkey

SUMMAK MEHMET SEMİH,SAMANCIOĞLU MUSTAFA,BAĞLIBEL MURAT
Yayın Yeri: WCES- World Conference on Educational Sciences
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 06.05.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
33
Building the connection between mind, brain and educational practice roadblocks and some prospects

SUMMAK MEHMET SEMİH,SUMMAK AYŞE ELÇİN,Summak Şahika
Yayın Yeri: WCES-2010
İngilizce, 04.02.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
34
Technology integration and assesment in educational settings

SUMMAK MEHMET SEMİH,SAMANCIOĞLU MUSTAFA,BAĞLIBEL MURAT
Yayın Yeri: WCES 2010
İngilizce, 03.02.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
35
Laying the Foundations of a European Union Standards Compatible Foreign Language Teaching Program On the Web

SUMMAK AYŞE ELÇİN,SUMMAK MEHMET SEMİH,SAMANCIOĞLU MUSTAFA
Yayın Yeri: INTED 2008
İSPANYA, Valencia, İngilizce, 03.03.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
36
A Samle Web Based Learning Environment for the Teacher Training Programs

SUMMAK MEHMET SEMİH,SUMMAK AYŞE ELÇİN,Sular Mehmet Kasım
Yayın Yeri: INTED, International Technology Education and Development Conferenc
İSPANYA, Valencia, İngilizce, 07.03.2007

Uluslararası  Tam metin bildiri
37
Evaluation of Circadian Rhythm of Serum Cortisol of Self Reported Work Stress on Emotional Competence

SUMMAK MEHMET SEMİH,AKARSU ERSİN
Yayın Yeri: 37. Uluslararası Psikonöroendokrinoloji Konferansı
HOLLANDA, Leiden, İngilizce, 23.08.2006

Uluslararası  Poster
38
Implications of a Multıple Intelligence Based Early Home Intervention Program for the Child with Special Needs

SUMMAK AYŞE ELÇİN,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: 37. Uluslararası Psikonöroendokrinoloji Konferansı
HOLLANDA, Leiden, İngilizce, 23.08.2006

Uluslararası  Poster
39
Developing the Infant Brain through EFL Teaching

SUMMAK MEHMET SEMİH,SUMMAK AYŞE ELÇİN
Yayın Yeri: International EFL Conference, Işık Üniversitesi
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 05.05.2000

Uluslararası  Tam metin bildiri
40
Drama Behind the Curtain Shadow Theatre in EFL ESL Classes

SUMMAK MEHMET SEMİH,SUMMAK AYŞE ELÇİN,Gür Mehmet
Yayın Yeri: Uluslarası 28.TESOL Konferansı
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Maryland/Baltimore, İngilizce, 08.03.1994

Uluslararası  Sözlü Bildiri

Projeler

1 Adet
1
Engelsiz Okul Özürsüz Eğitim İstiyorum İsimli SODES Projesi DPT Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destekli

Özel gereksinimli ilkokul öğrencilerinin tanılanması ve uygun Bireysel Eğitim Programlarının hazırlanması için gerekli bilgi tabanını ve ölçme araçlarının kullanımı Gaziantep te 7 ilköğretim okulunu kapsayan pilot çalışma
01.01.2010 - 31.07.2011
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Nitel Araştırma Teknikleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Eğitsel Sinirbilime Giriş Türkçe 3
2 2015-2016 Bilim Felsefesi Türkçe 3
3 2015-2016 Yönetim Bilimine Giriş Türkçe 3
4 2014-2015 Nitel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
5 2014-2015 Eğitim Örgütlerinde Yönetim Sorunları Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Sınıf Yönetimi Türkçe 3
2 2015-2016 Avrupa Birliği Ortak Kültür Alanı Türkçe 3
3 2014-2015 Sınıf Yönetimi Türkçe 3
4 2014-2015 Etik Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Okul müdürlerinin okul temelli denetim yaklaşımlarının öğretmen deneyimlerine dayalı olarak incelenmesi: Bir karma yöntem çalışması ENGİN İŞ TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Öğretmenlerin etik liderlik algısının işle bütünleşme ile olan ilişkisinde pozitif psikolojik sermayenin aracılık etkisi İSMAİL ESER TezMerkezi 2018
3 Tamamlandı Ortaokul öğretmenlerinin psikolojik sermayelerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama MAHMUT KALMAN TezMerkezi 2017
4 Tamamlandı Sosyal sermayeyi geliştirmeye yönelik etkinliklerin öğretmenlerin sosyal sermaye düzeyine etkisinin incelenmesi İSMAİL KAHRAMAN TezMerkezi 2016
5 Tamamlandı Öğretmenlerin eğitimsel değişime katılım ve bağlılık algıları: Kamu okullarında bir karma yöntem çalışması MUSTAFA TOPRAK TezMerkezi 2015
6 Tamamlandı Okul yönetici ve öğretmenlerinin değişime hazır bulunuşluk durumları ve ilgili temel etkenlerin incelenmesi (Fatih Projesi örneği) AYKAR TEKİN BOZKURT TezMerkezi 2015
7 Tamamlandı İlköğretim okulu öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve bu düzeylere etki eden etmenlerin incelenmesi ZEYNEP YILMAZ ÖZTÜRK TezMerkezi 2015
8 Tamamlandı Bilim ve sanat merkezlerine yönelik karşılaştırmalı bir inceleme ve standartların belirlenmesi ÇİĞDEM ŞAHİN TezMerkezi 2014
9 Devam Ediyor Kamu İlköğretrim Okullarına Ayrılan Finansmanın Talep Kanalından (deman-side) Okul-Merkezli Yönetim Temelinde Kullanımı: Dünyadaki uygulamalar ve Türkiye Projeksiyonu Hacı Hüseyin TAŞAR Beyan 2011
10 Tamamlandı Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında teknoloji entegrasyonunun değerlendirilmesi MUSTAFA SAMANCIOĞLU TezMerkezi 2011
11 Tamamlandı İlköğretim öğretmenlerin teknolojiye hazır olma düzeylerinin incelenmesi MURAT BAĞLIBEL TezMerkezi 2011
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Formal eğitim sürecine katılan Suriyeli sığınmacı öğrencilerin kültürel uyum durumlarının incelenmesi (Gaziantep örneği) SİNAN SEZER ARSLANTAY TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Proje okullarının yapısına ve işleyişine ilişkin bir örnek olay incelemesi ABDURRAHMAN KAYA TezMerkezi 2018
3 Tamamlandı PISA sınavları bağlamında öğretmen yetiştirme ve istihdam sistemleri: Karşılaştırılmalı bir analiz MUSTAFA AKGÜL TezMerkezi 2017
4 Tamamlandı Yenilikçi bir okul öncesi yaklaşımı olarak "Akıllı Bebekler Akademisi(ABA)": Bir örnek olay incelemesi CANAN KİŞİAL TezMerkezi 2015
5 Tamamlandı Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacılık temelli yeni ilköğretim programının birleştirilmiş sınıflarda uygulananmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Kilis ili örneği) MEHMET SERDAR GELEBEK TezMerkezi 2011
6 Tamamlandı İlköğretim 6. sınıf matematik dersinde kullanılan aktif öğrenme temelli etkinliklerin öğrencilerin matematik dersine karşı tutumlarına, akademik başarı ve yaratıcı düşünme düzeylerine etkisi ZEYNEP AYDIN TezMerkezi 2011
7 Tamamlandı İlköğretim okulu müdürlerinin etkili okul bağlamında olası bir okul merkezli yönetim uygulamasına ilişkin rol ve sorumluluk algıları (Adıyaman ili örneği) NAZİFE KARADAĞ TezMerkezi 2010
8 Tamamlandı İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin öğrenmenin önkoşulu olarak duygusal güvenliğe ilişkin farkındalık düzeylerinin incelenmesi (Gaziantep ili Nizip ilçesi örneği) NAFİYE NUR MEŞE TezMerkezi 2010
9 Tamamlandı İlköğretim okullarındaki yönetici, sınıf ve psikolojik danışma ve rehber öğretmenlerin kaynaştırma adayı özel gereksinimli öğrencileri tanıma ve yönlendirme yeterliliklerinin incelenmesi (Gaziantep ili örneği) NUR TOPRAK KARAER TezMerkezi 2010
10 Tamamlandı İlköğretim okulu yöneticilerinin duygusal yeterlilikleri ile kurumlarındaki yönetsel beyin uyumluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Gaziantep ili örneği) AYŞE ÖZLEM KARAALP TUTAR TezMerkezi 2007
11 Tamamlandı Yönetsel bir sorun olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin sınıf ve psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenleri tarafından tanınma yeterliliklerinin incelenmesi DENİZ ALMACIOĞLU TezMerkezi 2007
12 Tamamlandı İlköğretim okullarında değişimin ve yeniliklerin uygulanmasını engelleyen faktörlerin öğretmen ve yönetici algılarına göre belirlenmesi (Gziantep ili merkez ilçeleri örneği) MEHMET ÇELİK TezMerkezi 2006
13 Tamamlandı İlköğretim okulu müdürlerinin duygusal yeterlilikleriyle iletişim becerileri arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi (Gaziantep ili merkez ilçeleri örneği) MEHMET ALİ BOLATKIRAN TezMerkezi 2006
14 Tamamlandı Okul temelli yönetim yaklaşımının ilköğretim okullarında uygulanabilirliğinin incelenmesi (Gaziantep İli Merkez İlçeleri Örneği) ŞÜKRÜ ROŞAN TezMerkezi 2006
15 Tamamlandı Avrupa Birliği dil pasaportu ve "eaquals" standartlarıyla uyumlu yabancı dil olarak İngilizce öğretiminin web ortamında yapılabilirliğinin incelenmesi (Gaziantep Üniversitesi örneği) MUSTAFA SAMANCIOĞLU TezMerkezi 2006
16 Tamamlandı WEB tabanlı pedagojik formasyon eğitimi ve örnek sanal ders tasarımı ve yönetimi (Gaziantep Üniversitesi örneği) MEHMET KASIM SULAR TezMerkezi 2005
17 Tamamlandı İlköğretimin birinci kademesinde beyin uyumlu sınıf yönetimi (iklimi oluşturma) yaklaşımlarının uygulanma düzeyinin incelenmesi (Gaziantep ili merkez ilçeler örneği) MEHMET SİNCAR TezMerkezi 2004
18 Tamamlandı Polis meslek yüksek okulu yöneticilerinin toplam kalite yönetimine hazır bulunuşluk düzeylerinin incelenmesi AHMET TOPALBEKİROĞLU TezMerkezi 2004
19 Tamamlandı İlköğretim okul müdürlerinin öğretimsel liderlik rollerine milli eğitim örgütünün yönetsel yapı ve işleyişlerinin etkilerinin incelenmesi MUSTAFA DURAN TezMerkezi 2003
20 Tamamlandı İlköğretim müffettişlerinin rehberlik görevlerini gerçekleştirme düzeyinin incelenmesi (Adıyaman ili örneği) SERDAR ÇALIŞKAN TezMerkezi 2003
21 Tamamlandı İlköğretim okul yöneticilerinin duygusal yeterlilikleri ile kulandıkları yönetsel güç kaynakları arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına dayalı olarak incelenmesi HÜLYA İŞBİLİR TezMerkezi 2003
22 Tamamlandı Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin kurumsal amaçları gerçekleştirmedeki yeterliliklerinin incelenmesi (Gaziantep örneği) ENGİN İŞ TezMerkezi 2002

Araştırmalar

1 Adet
1
10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi

EYED-DER ve Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi İşbirliği ile Düzenlenen Uluslararası Bilimsel Kongre
Gaziantep, Türkiye   Ulusal  Çalıştay