Dr.Öğr.Üyesi AYŞE YETER GÜNAL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

   agunal@gantep.edu.tr  
Mühendislik Temel Alanı  İnşaat Mühendisliği  Akışkanlar Mekaniği  Hidroloji

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

11 Adet
1
Investigation of the impact of the implementation of the coastal aquifer management plan on nitrate pollution in Gaza Strip Aquifer using modeling techniques

Jaroun Abdallah, GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: Turkish Journal of Engineering
İngilizce, Basılı, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Optimization of Water Distribution System within Tented Camps

Alhamad Abdullah, GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: Cukurova Universitesi Muhendislik-Mimarlik Fakultesi Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Design of a Gravity Water Distribution System for a Village Using EPANET Software

Neamat Diana Hussein, GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: Journal of Global Scientific Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google scholar
4
HYDROLOGICAL MODELING BY USING ARCGIS-SWAT A CASE STUDY KIRKUK-KHASSA CHAI DAM

GÜNAL AYŞE YETER, Alwindawi Zainab
Yayın Yeri: Web of Scientist: International Scientific Research Journal
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google scholar
5
Simulation of blockage effects on scouring downstream of box culverts under unsteady flow conditions

GÜNAL MUSTAFA,GÜNAL AYŞE YETER,Osman Kaywan
Yayın Yeri: International Journal of Environmental Science and Technology
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
6
Cross-Drainage Culvert Design by Using GIS

GÜNAL MUSTAFA,AY MESUT,GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
7
Local Scour around Group Bridge Pier with Different Shapes

GÜNAL MUSTAFA,Gelmeran Tahsen A,GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
8
Multi-Output Neural Networks for Estimation of Synthetic Unit Hydrograph Parameters: A Case Study of a Catchment in Turkey

GÜVEN AYTAÇ,GÜNAL AYŞE YETER,GÜNAL MUSTAFA
Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
9
Synthetic Unit Hydrograph of Small Catchments by Using GIS

GÜNAL AYŞE YETER,GÜVEN AYTAÇ
Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
10
Determination of Geomorphological Parameters of Damlıca Basin Using GIS

GÜNAL AYŞE YETER,GÜVEN AYTAÇ
Yayın Yeri: ACTA PHYSICA POLONICA A
İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
11
An investigation on microstructure of cement paste containing fly ash and silica fume

TEMİZ HÜSEYİN,GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: Cement and Concrete Research
İngilizce, Elektronik, 2002

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded

Bildiriler

21 Adet
1
Clean water for developing countries

Borghol Joudi, GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: 5th Advanced Engineering Days (AED)
İngilizce, 03.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
The study of land use and slope role in flow coefficient determination

GÜNAL AYŞE YETER, Mehdi Ruya
Yayın Yeri: 5th Advanced Engineering Days (AED)
İngilizce, 03.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Assessment of Groundwater Quality in Idleb City Using GIS

Khateeb Ilham, GÜNAL MUSTAFA, GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: International Conference on Advances in Computational Technologies in Science and Engineering (ACTSE-2021)
HİNDİSTAN, Lucknow, İngilizce, 19.03.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Rigid Pavement Design Methods

Akhtar Gul Rahim, GÜNAL AYŞE YETER, GÜNAL MUSTAFA
Yayın Yeri: International Conference on Advances in Computational Technologies in Science and Engineering (ACTSE-2021)
HİNDİSTAN, Lucknow, İngilizce, 19.03.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Investigation of Concrete Slab Crack When Placed Directly on Clay

Abdullah Ahmed, GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: International Conference on Advances in Computational Technologies in Science and Engineering (ACTSE-2021)
HİNDİSTAN, Lucknow, İngilizce, 19.03.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Investigating the Climate Change in Van Lake Basin of Turkey by Trend Analysis Techniques

EROĞLU SEDA, GÜNAL AYŞE YETER, GÜNAL MUSTAFA
Yayın Yeri: International Conference on Advances in Computational Technologies in Science and Engineering (ACTSE-2021)
HİNDİSTAN, Lucknow, İngilizce, 19.03.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Hydrolojik modelling and GIS in water resources management

GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: International Conference on Advances in Computational Technologies in Science and Engineering (ACTSE-2021)
HİNDİSTAN, Lucknow, İngilizce, 19.03.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Assessment of Groundwater Quality in Idleb City Using GIS

GÜNAL MUSTAFA, Khateeb Ilham, GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: International Conference on Advances in Computational Technologies in Science and Engineering (ACTSE2021)
HİNDİSTAN, Lucknow, İngilizce, 19.03.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Simulation of Blockage Effects on Scouring Downstream of Box Culverts Under Unsteady Flow Conditions.

GÜNAL MUSTAFA,GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: International Congress on Engineering and Architecture ENAR 2018
İngilizce, 14.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
The Effects of Bed Slopes and Bed Roughness on The Flow Over Free Overfalls in Semicircular Channels

aldori Sinan Noori Faihan,GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: ENAR 2018
İngilizce, 14.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Simulation of scour around a group of bridge pier using flow 3D software

Mohammed Khabat S,GÜNAL MUSTAFA,GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017)
İngilizce, 04.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
Experimental Investigation of Local Scour at Culvert Outlets

Alsaedi Hayder,GÜNAL MUSTAFA,GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: 4th International Conferance on Computational Engineering Science and Engineering (ICCESEN 2017)
İngilizce, 04.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
Simulation of Blockage Effects on Scouring Downstream of Box Culverts under Unsteady Flow Conditions

Ahmed Kaywan Othman,GÜNAL MUSTAFA,GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: 4th International Conferance on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017)
İngilizce, 04.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
Usage of Pistachio Shells in Concrete

GÜNAL AYŞE YETER,GÜNAL MUSTAFA
Yayın Yeri: 4th International Conferance on Computational Engineering Science and Engineering (ICCESEN 2017)
İngilizce, 04.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
15
GENE EXPRESSION PROGRAMMING FOR ESTIMATION OF SYNTHETIC UNIT HYDROGRAPH PARAMETERS

GÜVEN AYTAÇ,GÜNAL AYŞE YETER,GÜNAL MUSTAFA
Yayın Yeri: 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2016)
İngilizce, 19.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
16
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF LOCAL SCOUR AROUND A GROUP OF BRIDGE PIER

GÜNAL MUSTAFA,HASSAN TAHSEEN A,GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2016)
İngilizce, 19.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
17
Derivation of Synthetic Unit Hydrograph of Small Catchmentsby using GIS

GÜNAL AYŞE YETER,GÜVEN AYTAÇ
Yayın Yeri: 2nd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2015)
İngilizce, 14.10.2015

Uluslararası  Özet bildiri
18
Determination of Geomorphological Parameters of Damlıca Basin Using GIS

GÜNAL AYŞE YETER,GÜVEN AYTAÇ
Yayın Yeri: 1st International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering
İngilizce, 25.10.2014

Uluslararası  Özet bildiri
19
Genetic Programming based Synthetic hydrograph for a Station in Eıprates Basin Acase study of a catchment in Turkey

GÜNAL AYŞE YETER,GÜVEN AYTAÇ
Yayın Yeri: 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
İngilizce, 27.09.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
İçme suyu şebekelerinde Hardy Cross ve Ölü nokta metotlarının karşılaştırılması

GÜNAL MUSTAFA,BULUT SERDAR,GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi.
TÜRKİYE, Türkçe, 22.09.2005

Ulusal  Tam metin bildiri
21
Ters Eğimli Kanallarda Dalga Kırılması Sırasında Oluşan Enerji Kırılmasının Modellenmesi

GÜNAL MUSTAFA,GÜNAL AYŞE YETER
Yayın Yeri: Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongre ve Sergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 01.11.2001

Ulusal  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

5 Adet
1
Dalian Nationalities University, ÇİN

MEVLANA Öğretim Üyesi Değişim Programı
3 ay haftada 8 saat ders verme.,

2014 - 2014
2
Boys and Girls Club, Arizona, ABD

Gönüllü Eğitmen
Gönüllü eğitmen olarak haftada 8 saat ders verme.,

2011 - 2011
3
Universidade Do Algarve, Portekiz

ERASMUS Öğretim Üyesi Değişim Programı
Sekiz saat ders vermek üzere 1 haftalık program,

2007 - 2007
4
University of Opole, Polonya

ERASMUS Öğretim Üyesi Değişim Programı
Sekiz saat ders vermek üzere bir haftalık program,

2007 - 2007
5
Midkent College, Kent, İngiltere

Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Programı
Eğitim kurslarına katılma,

1993 - 1994

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 CE514 Statistics in Hydrology and Water Resources İngilizce 3
2 2021-2022 CE530 Scientific Research Methods in Civil Engineering İngilizce 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 CE514 Statistics in Hydrology and Water Resources İngilizce 3
2 2020-2021 CE530 Scientific Research Methods in Civil Engineering İngilizce 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 CE 214 STATISTICS FOR CIVIL ENGINEERS İngilizce 2
2 2015-2016 CE 101 CIVIL ENGINEERING DRAWING İngilizce 4
3 2015-2016 CE 214 STATISTICS FOR CIVIL ENGINEERS İngilizce 2
4 2016-2017 CE 433 ARCHITECTURAL DRAWING İngilizce 3
5 2015-2016 CE 433 ARCHITECTURAL DRAWING İngilizce 3
6 2015-2016 CE 438 BUILDING COMPONENTS İngilizce 1
7 2014-2015 CE 101 CIVIL ENGINEERING DRAWING İngilizce 4
8 2014-2015 CE 214 STATISTICS FOR CIVIL ENGINEERS İngilizce 3
9 2014-2015 CE 433 ARCHITECTURAL DRAWING İngilizce 3
10 2014-2015 CE 438 BUILDING COMPONENTS İngilizce 3
11 2020-2021 CE271 Fluid Mechanics İngilizce 3
12 2020-2021 CE214 Satatistics for Civil Engineers İngilizce 2
13 2021-2022 CE274 Civil Engineering Hydraulics İngilizce 3
14 2021-2022 CE214 Statistics for Civil Engineers İngilizce 2
15 2020-2021 CE433 Architecture for Civil Engineers İngilizce 3
16 2021-2022 CE433 Architecture for Civil Engineers İngilizce 3
17 2020-2021 CE274 Engineering Hydraulics İngilizce 3
18 2020-2021 CE438 Building Components İngilizce 3
19 2021-2022 CE438 Building Components İngilizce 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Prediction of tsunami inundation zone using gis spatial modelling for coastal region (Gaza strip - case study) ANASS AHMAD ALQATANANI TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Modeling of Khassa Chai dam watershed by using ArcGIS-SWAT and WMS ZAINAB ALWINDAWI TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Water supply and sewage system in camps in northwest syria (Maaret Elekhwan camp- case study) RAMA GAZAL TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Assessment of groundwater quality in the Gaza strip by using GIS ABDULMUNEM TELFAH TezMerkezi 2022
5 Devam Ediyor OPTIMIZATION OF WATER DISTRIBUTION SYSTEM WITHIN TENTED CAMPS ABDULLAH ALHAMAD TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı Nitrate transport modeling of the groundwater for coastal aquifer (Gaza strip aquifer - case study) ABDALLAH J. I. JAROUN ABDALLAH J. I. JAROUN TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı Investigating the climate change in Turkey by trend analysis techniques SEDA EROĞLU TezMerkezi 2021
8 Tamamlandı Design of water supply by using epanet DIANA HUSSEIN NEAMAT NEAMAT TezMerkezi 2021
9 Tamamlandı Trend analysis of temperature and precipitation values in Kizilirmak basin SEDA NACAROĞLU TezMerkezi 2021
10 Tamamlandı Impact of climate change and water resources management in panjsher sub basin (Afghanistan) MOHAMMAD SHAFIA HANIF TezMerkezi 2020
11 Tamamlandı Yarı dairesel kanallardaki serbest düşüşlü akış karakteristiklerinin deneysel çalışması SINAN NOORI FAIHAN AL-DOORI TezMerkezi 2019

Araştırmalar

24 Adet
1
Stratejik düşünme ve yaşam yönetimi eğitimi

Yönetim eğitimi
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

2
Teknoloji ve inovasyon yönetimi eğitimi

İnovasyon eğitimi
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

3
Uygulamalı girişimcilik eğitimi

Girişimcilik eğitimi
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

4
Marka yönetimi eğitimi

Marka yönetimi
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

5
Projein yenilikçilik ve girişimcilik sertifika programı

Girişimcilik eğitimi
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

6
Innova-Antep bölgesel girişimcilik

Girişimcilik eğitimi
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

7
KOBİ işletmelerini uluslararasılaştırma

KOBİ eğitimi
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

8
Temel dış ticaret ingilizcesi

Dış ticaret ingilizce eğitimi
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

9
Teknoloji yol haritası oluşturma eğitimi

Eğitim
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

10
TÜBİTAK Mentörlük eğitimi

Mentörlük eğitimi
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

11
Fundamentals of aquistic

Akustik eğitimi
Gaziantep University, Gaziantep   Ulusal  Kurs

12
Cadkey, C, Dbase

Programlama dil eğitimi
Fırat Üniversitesi, Elazığ   Ulusal  Kurs

13
Civil engineering training course certificate

İnşaat mühendisliği labaratuvar eğitimi
Midkent college, İngiltere   Ulusal  Sertifika

14
Calcomp products color electrostatic plotters, vector plotters, digitizers

Eğitim
Ankara, Ankara   Ulusal  Sertifika

15
Temel dış ticaret

Dış ticaret eğitimi
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

16
Netcad 5.0 GIS

Netcad program kursu
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Kurs

17
Kişisel iş planlama ve zaman yönetimi

İş planlamasının yapılması, zaman yönetimi.
Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

18
Proje hazırlama ve proje yönetimi eğitimi

Proje yönetimi
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

19
Strateji geliştirme ve liderlik sertifika programı

Liderlik eğitimi
Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

20
Uygulamalı ÜR-GE Mühendisliği eğitimi

ÜR-GE eğitimi
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

21
Uygulamalı AR-GE Mühendisliği eğitimi

AR-GE eğitimi
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

22
Marka ve patent eğitimi

Marka ve patent eğitimi
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep   Ulusal  Sertifika

23
English language certificate

İngilizce dil eğitimi
Bilkent Üniversitesi, Ankara   Ulusal  Sertifika

24
UNIX

UNIX programlama eğitimi
Ankara, Ankara   Ulusal  Sertifika

Üyelikler

1 Adet
1
TMMOB-İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

 Üye    2013