Dr.Öğr.Üyesi OYA ÖZKANLI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

   ozbayram@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Turizm  Gastronomi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
Türkiye Lezzet Rotaları

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-254-509-6, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Dünya Mutfak Kültürleri

Yayın Yeri: Beta Basım Yayayım Dağıtım A.Ş.
ISBN: 978-605-242-880-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
BİR YERİN TABAKTAKİ KİMLİĞİ

Yayın Yeri: DETAY YAYINCILIK
ISBN: 978-605-254-179-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Mühendislik Alanında Akademik Araştırmalar

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-605-288-390-7, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

25 Adet
1
Göreme ve Uçhisar’da Bulunan Restoranları Ziyaret Eden Turistlerin Yöresel Şarap Beğenilerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Local Wine Likes of Tourists Visiting the Restaurants in Göreme and Uçhisar)

Sırıklı Kutay, LAÇİN SILA, ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Coğrafi İşaretli Ürünlerin Bölgesel Etkisinin Halk Tarafından Algılanması: Kaz Tiridi Örneği

ÖZKANLI OYA, Erdoğan Deniz
Yayın Yeri: Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO HOST,CROSSREF, TD(TÜRKİYE TURİZM DİZİNİ)
3
Agri Turizm Kapsamında Gastronomi Festivallerinin Bağ ve Şarap Turizmine Etkisi

Erdoğan Deniz, ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
TÜRK MUTFAĞINDA ŞERBET GELENEĞİ VE 2000'DEN SONRA TÜRKİYE’DE ŞERBET TÜKETİMİNİN DURUMU

Sırıklı Kutay, ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: International Social Science Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Cosmos Impact Factor,
5
Farklı Bölgelere Ait Tarhanaların Duyusal Özellikleri (Sensory Characteristics of Tarhanas Belonging to Different Regions)

BAL YILDIRIM MERVE, ÖZKANLI OYA, SÖNMEZDAĞ AHMET SALİH
Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Yöresel Yiyecek ve İçeceklerin Çevrimiçi Medya Kanallarındaki Yansımaları ile Oluşan İmaj Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep Restoranları Örneği

Erdoğan Deniz, ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Bölge Mutfaklarının Kullanılan Malzemeler Bağlamında Değerlendirilmesi: Gaziantep Yemekleri Üzerine Bir İnceleme

SÜZER ÖZKAN, ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
İzmir Sefarad Mutfağının Günümüzdeki Yeri

İpkoparan Begüm, ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Salgın Hastalıkların Yeme-İçme Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi: Koronavirüs Örneği

ÖZKANLI OYA, Turgut Muhterem
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Cosmos Impact Factor, Copernicus, DRJI,SCIWIN,SSRN
10
İzmir Sefarad Mutfağının Günümüzdeki Yeri

PELEK BEGÜM, ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Yöresel Yiyecek ve İeceklerin Gastronomi Turizmine Etkileri: Gökeada Örneği

Yavuz Meryem,ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Turizm İşletmelerinin Gastronomi Festivalleri ve Mutfak Günleri Etkinliklerine Katılma Durumları

SORMAZ ÜMİT,ÖZKAN MELİKE,AKDAĞ GÜRKAN,ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Turizm İşletmelerinin Gastronomi Festivalleri Ve Mutfak Günleri Etkinliklerine Katılma Durumları

SORMAZ ÜMİT,ÖZKAN MELİKE,AKDAĞ GÜRKAN,ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
YÖRESEL YİYECEK VE İÇECEKLERİN GASTRONOMİTURİZMİNE ETKİLERİ: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ

YAVUZ MERYEM,ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TURİZM
15
Gastronomi Turizmi Alanyazınının Gelişimi: Journal of Tourism and Gastronomy Studies Dergisinde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme

ÖZKANLI OYA,SÖKMEN CEVDET
Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
20.Yüzyılda Orta Toroslardaki Yörüklerin Mutfak Kültürleri

Ersavaş Hasan, ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Aydın Gastronomy
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD
17
IV. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları ve IV. Rekreasyon Araştırmaları Kongreleri’nin Ardından

UÇUK CEYHUN,ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
18
Gastronomi Turizmi Tabak Prezentasyonunun Gastronomi Turizmindeki Yeri

UÇUK CEYHUN,ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Turizm
19
Yeme İçme Kültürünün Sosyal Medya Aracılığıyla Yeniden Üretimi zerine Bir Araştırma: Gaziantep İli Örneği

TUÇ ZEYNEP,ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Journal of Urban Culture and Management
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos Index, SOBIAD
20
Ethics in gastronomy and culinary arts field

ÖZKANLI OYA, ÖZER AYHAN, UÇUK CEYHUN
Yayın Yeri: Global Journal on Humanities and Socian Sciences
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Crossref, Kopernio
21
Ethics in gastronomy and culinary arts field

ÖZKANLI OYA,ÖZER AYHAN,UÇUK CEYHUN
Yayın Yeri: Global Journal on HumanitesSocial Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ojs/index
22
Rheological Behaviors of Sumac Concentrate

ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: International Journal of Food Properties
İngilizce, Elektronik, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
23
Rheological Behaviors of Sumac Concentrate

ÖZKANLI OYA,TEKİN ALİ RIZA
Yayın Yeri: Int. J. Food Properties
İngilizce, Basılı, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
24
Storage stability of butter oils produced from sheep’s non-pasteurized and pasteurized milk

ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Food Chemistry
İngilizce, Elektronik, 2005

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
25
Gastronomy Tourism: The Place of the Plate Presentation in Gastronomy Tourism

UÇUK CEYHUN,ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: International Rural Tourism and Development
Türkçe, Elektronik,

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Turizm

Bildiriler

28 Adet
1
HEALTH BENEFITS AND USAGE OF CAROB FRUIT IN FOOD INDUSTRY AND GASTRONOMY

ÖZKANLI OYA, BÜYÜKBEŞE DİLEK, ŞEKEROĞLU GÜLTEN
Yayın Yeri: EJONS 12th INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATIC, ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES
FRANSA, Paris, İngilizce, 09.07.2021

Uluslararası  Özet bildiri
2
A NEW TREND: SUPERFOODS

ŞEKEROĞLU GÜLTEN, ÖZKANLI OYA, BÜYÜKBEŞE DİLEK, KAYA AHMET
Yayın Yeri: EJONS 12th INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATIC, ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES
FRANSA, Paris, İngilizce, 09.07.2021

Uluslararası  Özet bildiri
3
NOHUT DÜRÜM İÇERİK VE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN “FAST FOOD” OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ?

Sırıklı Kutay, ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: GANUD 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON GASTRONOMY, NUTRITION AND DIETETICS
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 19.06.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Gıda Hijyeni Ve Güvenliği, Gıdalarda Ambalajlama

ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Girişimci Kadınlar Eğitimi
TÜRKİYE, Türkçe, 05.12.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
5
Ekşi mayalı ekmek tüketim tercihleri

ÖZKANLI OYA, ALKAN HARUN YİĞİT
Yayın Yeri: International Gastronomy Tourism Studies Congress
Türkçe, 18.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Gaziantep Mutfağının Karakteristik Özellikleri ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Yemeklerinden Seçmeler

BOZ BAŞAK,ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Zeugma II.Uluslararası Multidisipliner Çalımalar Kongresi
Türkçe, 18.01.2019

Uluslararası  Özet bildiri
7
Gastronomi ve Sosyal Hayatın Etkileşiminin Etkileşiminin Örneklerlerle İncelenmesi

ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Zeugma II.Uluslararası Multidisipliner Çalımalar Kongresi
Türkçe, 18.01.2019

Uluslararası  Özet bildiri
8
Gastronomide Yeni Trend: Moleküler Gastronomi

ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Gazişehirde Bilim ve Sanatın Dili
TÜRKİYE, Türkçe, 01.11.2018

Ulusal  Tam metin bildiri
9
Türk Mutfak Kültüründe Şerbetler

ÖZKANLI OYA, UÇUK CEYHUN
Yayın Yeri: III.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 21.06.2018

Ulusal  Tam metin bildiri
10
GAZİANTEP MUTFAĞI ANA YEMEKLERİNİN BESİN GRUPLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

SÜZER ÖZKAN,ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 26.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
Gaziantep’in Unesco Kapsamında Yaratıcı Şehirler Ağına Seçilmesinde Etkili olan Gastronomi Değerlerinin İncelenmesi

ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Ululararası Gaziantep Tarihi Sempozyomu
Türkçe, 25.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
Unesco Şehri Gaziantep

ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: TÜHİD Anadolu Buluşmaları
TÜRKİYE, Türkçe, 15.12.2017

Ulusal  Özet bildiri
13
Yaratıcı Şehirler Ağı nın Gastronomi Turizmine Etkisi: Gaziantep İli Kadayıf ve Künefe İşletmeleriÜzerine Bir Araştırma

UÇUK CEYHUN,ÖZKANLI OYA,Alkan Harun Yiğit
Yayın Yeri: 4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, Aydın, İngilizce, 09.11.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
YERLİ TURİSTLERİN YÖRESEL RESTORANLARI TERCİHETME NEDENLERİ: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ

ÖZKANLI OYA,ERTOPCU İSMAİL
Yayın Yeri: 18. ULUSAL TURİZM KONGRESİ
TÜRKİYE, MARDİN, Türkçe, 18.10.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
15
Türk Mutfak Kültüründe Şerbetler

ÖZKANLI OYA,UÇUK CEYHUN
Yayın Yeri: Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
GASTRONOMİNİN SANATSAL BOYUTU KAPSAMINDA YEMEK YAPARKEN MÜZİK DİNLEMEK

SÜZER ÖZKAN,ÖZKANLI OYA,UÇUK CEYHUN
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi
İngilizce, 20.05.2017

Uluslararası
17
Gastronomi Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını

ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: Gaziantep Gastronomi ve İnovasyon Zirvesi
Türkçe, 17.05.2017

Uluslararası
18
STANDART REÇETE HAZIRLANMASI ÜZERİNE BiR DENEME: GAZİANTEP ALİNAZİK ÖRNEĞİ A STUDY ON STANDARD RECIPE PREPARATION: GAZİANTEP ALİNAZİK EXAMPLE

ÖZKANLI OYA,TAŞKIN EROL
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
AN ANALYSIS FOR THE USAGE OF KANLICA MUSHROOM ON THE PRACTICE FIELD OF GASTRONOMY AS A TYPE OF HIGH AROMATIC MUSHROOM

ÖZKANLI OYA,SÜZER ÖZKAN,UÇUK CEYHUN
Yayın Yeri: 1st International Congress on Medicanal and Aromatic Plants
TÜRKİYE, İngilizce, 10.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
Gastronomi Turizmi: Tabak Prezentasyonunun Gastronomi Turizmindeki Yeri

UÇUK CEYHUN,ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: VI. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ, First International Rural Tourism and Development Congress
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 04.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
Gastronomide Tabak Prezentasyonunun Önemi

UÇUK CEYHUN,ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
Gaziantep, İngilizce, 14.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
Güvenli Gıdanın Gastronomi Açısından Önemi

UÇUK CEYHUN,ÖZKANLI OYA,KOÇ BANU
Yayın Yeri: Gastronomi Turizmi Kongresi
TÜRKİYE, Balıkesir, Türkçe, 17.11.2016

Ulusal  Özet bildiri
23
Seasonal Changes in Fatty Acid Composition and Isothermal Crystallization Mechanism of Cow milk Fat Produced From Sweet Cream

ELBİR TUĞBA,ÖZKANLI OYA,KAYA AHMET
Yayın Yeri: 10th EuroFed Lipid Congress
İngilizce, 23.09.2012

Uluslararası  Özet bildiri
24
RHEOLOGICAL PROPERTIES OF COCOA BUTTER AT DIFFERENT TEMPERATURES AND SHEAR RATES

ŞEKEROĞLU GÜLTEN,ÖZKANLI OYA,KAYA AHMET
Yayın Yeri: 9th EURO FED LIPID CONGRESS
HOLLANDA, ROTTERDAM, İngilizce, 18.09.2011

Uluslararası  Özet bildiri
25
ISOTHERMAL CRYSTALLIZATION OF MILK FAT BY OSCILLATORY RHEOMETER AND DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETER

BÜYÜKBEŞE DİLEK, ÖZKANLI OYA, ŞEKEROĞLU GÜLTEN, EMRE EMİNE ELÇİN, KAYA AHMET
Yayın Yeri: 9th EURO FED LIPID CONGRESS
HOLLANDA, ROTTERDAM, İngilizce, 18.09.2011

Uluslararası  Özet bildiri
26
Seasonal Changes in Fatty Acid Composition and Colour of Cow Milk Fat Produced from Sweet Cream

ELBİR TUĞBA,ÖZKANLI OYA,KAYA AHMET
Yayın Yeri: 9th EuroFed Lipid Congress
İngilizce, 18.09.2011

Uluslararası  Özet bildiri
27
A traditional fermented beverage Shalgam juice

ERÇELEBİ EMİNE,ÖZKANLI OYA
Yayın Yeri: 1st International Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
İngilizce, 15.04.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
Eski ve Yeni Mahsul Sumak Tanelerinin Su Soğurma İzotermlerinin Modellenmesi

ÖZKANLI OYA,TEKİN ALİ RIZA
Yayın Yeri: Türkiye 9.Gıda Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 24.05.2006

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
Kırmızı Renkli Meyvelerden Elde Edilecek Meyve Suyu Konsantrelerinin ve Bu Konsantrelerle Hazırlanacak Sosların Fizikokimyasal Duyusal ve Reolojik Özellikleri


02.06.2010 - 20.02.2013
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Süt Yağı Fraksiyonlarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Süt Yağı Fraksiyonlarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
01.01.2011 - 01.06.2013
Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi

Araştırma Görevlisi

1997 - 2010

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 GIDA VE ŞARAP SEÇİMİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 GASTRONOMİ TURİZMİ Türkçe 3
2 2021-2022 GIDA KİMYASI Türkçe 4
3 2021-2022 ŞARAP BİLİMİ Türkçe 2
4 2021-2022 MESLEKİ İNGİLİZCE-1 Türkçe 4
5 2020-2021 MESLEKİ İNGİLİZCE-2 Türkçe 4
6 2021-2022 GIDA TEKNOLOJİSİ Türkçe 3
7 2021-2022 GAZİANTEP MUTFAĞI Türkçe 5

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Yerel halkın coğrafi işaretli ürün algısı: Samsun Kaz Tiridi örneği DENİZ ERDOĞAN TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı DENİZ ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNE KARŞI ALGININ ÖLÇÜLMESİ: ANTALYA VE GAZİANTEP ÜZERİNE KARŞILAŞTIRILMALI BİR ANALİZ ALİ ÖZEROL TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı GASTRONOMİ TEMALI COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN TÜKETİCİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ MÜNİF İSLAM KOÇ TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Meze kültürünün Hatay gastronomisindeki yeri ve geleneksel Hatay mezelerinin duyusal kalite özelliklerinin belirlenmesi BAŞAK BOZ TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı Anadolu topraklarında tarhana kültürü, çeşitleri ve seçili örneklerin duyusal karakterizasyonu üzerine bir çalışma MERVE BAL YILDIRIM TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı Gıda politikalarında karşılaşılan sorunlar bağlamında gastronomi bilimi ve çözümlere dair öznel katkıları İSMET KUTAY SIRIKLI TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı Kaybolmakta olan kültürel bir değer olarak Sefarad mutfağı: İzmir Sefarad mutfağı üzerine bir inceleme BEGÜM İPKOPARAN TezMerkezi 2020
8 Tamamlandı Sosyal medyanın günümüz tüketim toplumlarında insanların yeme içme alışkanlıklarını ve kültürlerini biçimlendirme yöntemleri NESLİHAN AYBİKE HÖKELEKLİ TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Yöresel yiyecek ve içeceklerin gastronomi turizmine etkileri: Gökçeada örneği MERYEM YAVUZ TezMerkezi 2019
10 Tamamlandı Gastronomi ve mutfak sanatları kaynakçası: 1928-2018 yılları arasında yayınlanmış Türkçe ve Türkçeye çevrilmiş yayınlar SUAT YILMAZ TezMerkezi 2019
11 Tamamlandı Ekşi mayalı ekmek tüketicilerinin tüketim tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi HARUN YİĞİT ALKAN TezMerkezi 2019
12 Tamamlandı Savaş gastronomisi; Savaşa dayalı gastronomiye ilişkin teorik bir analiz ve Kurtuluş Savaşı'nda Antep Açlık Beyannamesi MİNE NİHAN KÜREKCİ TezMerkezi 2019
13 Tamamlandı 20. yüzyıldan günümüze kadar orta Toroslarda yaşayan Yörüklerin yemek kültürü ve mutfak yapısı HASAN ERSAVAŞ TezMerkezi 2018
14 Tamamlandı Gastronomi turizmi alanyazının gelişimi: Journal of Tourısm and Gastronomy Studies dergisinde yayımlanan makaleler üzerine bir inceleme CEVDET SÖKMEN TezMerkezi 2018
15 Tamamlandı Gaziantep yemekleri üzerine bir içerik incelemesi ÖZKAN SÜZER TezMerkezi 2018
16 Tamamlandı Hızla yaygınlaşan ve gelişen tüketim kültürünün geleneksel yemek kültürüne etkileri; Gaziantep mutfağı örneği FATİH YILDIZ TezMerkezi 2018
17 Tamamlandı Diyarbakır'ın geleneksel kültürünün ev mutfağına yansımaları ZEHRA İŞLER TezMerkezi 2018
18 Tamamlandı Yeme içme kültürünün sosyal medya aracılığıyla yeniden üretimi üzerine bir araştırma: Gaziantep ili örneği ZEYNEP TUÇ TezMerkezi 2017
19 Tamamlandı Gastronomide tabak tasarım teknikleri ve yenilikçi sunum anlayışları CEYHUN UÇUK TezMerkezi 2017
20 Tamamlandı Yerli turistlerin yöresel restoranları tercih etme nedenleri: Gaziantep ili örneği İSMAİL ERTOPCU TezMerkezi 2017
21 Tamamlandı Yöresel yemeklerin standartlaştırılması üzerine bir çalışma: Gaziantep EROL TAŞKIN TezMerkezi 2016
22 Tamamlandı Bir destinasyon unsuru olarak yerel gastronominin marka şehir pazarlamasında etkileri: Gaziantep örneği ESRA ŞAHİN TezMerkezi 2015
23 Tamamlandı Crystallization behaviors of milk fat by seasons TUĞBA ELBİR TezMerkezi 2012

Üyelikler

2 Adet
1
Gastronomi ve Turizm Derneği (GASTURDER)

 Başkan    2019 

2
Gastronomi ve Turizm Derneği (GASTURDER)

 Üye    2015 

Sanatsal Faaliyetler

9 Adet
1
3.Geleneksel Nar Festivali Çiğ Köfte ve Mercimekli Çorba Workshop

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı
Düzenleyenler : Oya Özkanlı
WORKSHOP /  30.10.2019 - 30.10.2019

Ulusal  Özgün
2
İmalat-ı Harbiye'den Sanayi Merkezine Zerdali Çekirdeğinden Gastronomi Şehrine Dönüşüm Sürecindeki Başarı Öyküsü

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Düzenleyenler : Gönül Cengiz, Erdal Bay, Oya Özkanlı
KISA FİLM VE BELGESELLER /Senaryo Yazarı/  25.12.2022 - 25.12.2022

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
3
18 Mart Çanakkale Zaferi Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Karma sergiler /  18.03.2019 - 25.03.2019

Ulusal  Karma  SERGİ
4
Gaziantep Gastronomi Kültürü Kişisel Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi
Düzenleyenler : Yrd.Doç.Dr. Oya ÖZKANLI
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  17.05.2017 - 22.05.2017

Ulusal  Özgün  SERGİ
5
Lezzet Harmonisi Gaziantep

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağı
Düzenleyenler : Oya Özkanlı, Samet Öztürk, Büşra Demiröz, Başak Boz
WORKSHOP /  22.04.2019 - 22.04.2019

Ulusal  Karma
6
YÖN III Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi 06-20 Mart 2018

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  06.03.2018 - 20.03.2018

Ulusal  Karma  SERGİ
7
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Karma sergiler /  11.03.2019 - 17.03.2019

Ulusal  Karma  SERGİ
8
YÖN II

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi
Düzenleyenler : Ayhan Özer, Bayram Bozhüyük, Ceren Yıldırım, Ceyhun Uçuk, Deniz Vuruşkan, Ebru Çoruh, Elif Şenel, Emel Bozkurt, Ergin Eryetkin, Gökçe Özdemir, Gökçe Uysal, Gülfem Karslıgil Marakoğlu, İbrahim Yıldız, Muhammed Aliyev, Nazan Avcıoğlu Kalabek, Nilay Erb
SERGİLER/Karma sergiler /  03.04.2017 - 14.04.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
9
Malhıtalı Köfte Workshop

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı
Düzenleyenler : Oya ÖZKANLI
WORKSHOP /Workshop /  09.11.2018 - 09.11.2018

Ulusal  Özgün