Dr.Öğr.Üyesi MEHMET YAŞAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   myasar@gantep.edu.tr      (0342) 317 37 74  

Eğitim Bilgileri

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin sosyal sermaye düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi OĞUZ KAYA TezMerkezi 2020
2 Tamamlandı Resmi ve özel ortaöğretim okullarında kurumsallaşma MEVLÜT KARA TezMerkezi 2018
3 Tamamlandı Öğretmenlerin mesleki gelişimine ilişkin bir model geliştirme çalışması ZAKİR ELÇİÇEK TezMerkezi 2016
4 Tamamlandı Öğretmenlerin kültürel sermaye yeterliklerinin incelenmesi YUNUS EMRE AVCI TezMerkezi 2015
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı İlkokul öğretmenlerinin öğretim sürecindeki zaman yönetimi becerileri TEVFİK GELEN TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Okul yöneticilerinin ve okulöncesi öğretmenlerinin okulöncesi eğitimine yönelik metaforik algılarının karşılaştırılması ABDURRAHMAN UÇAR TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı İlkokul yönetici ve öğretmenlerinin görüşlerine göre ilkokulların yönetişim düzeylerinin incelenmesi BAYRAM GÜL TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Öğretmenlerin psikolojik sermaye ile örgütsel vatandaşlık davranışı algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi OSMAN KABASİN TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre (TEOG) sınav başarısını etkileyen sosyo-kültürel ekolojinin incelenmesi: Gaziantep, Şahinbey örneği GÜL HAN TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Okul müdürlerinin denetim rollerine ilişkin öğretmen algılarının incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği) SEMRA TEMİZ TezMerkezi 2018
7 Tamamlandı Ortaokul öğretmenlerinin öğretmen liderliği davranışlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi GÖNÜL UZEL ELMAS TezMerkezi 2018
8 Tamamlandı Okul yöneticilerinin psikolojik iyi olma düzeyleri ile tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi MELEK KELEŞ TezMerkezi 2018
9 Tamamlandı İlköğretim okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel adanmışlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Gaziantep ili örneği) MUSTAFA ERTÜRK TezMerkezi 2014
10 Tamamlandı İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel yaratıcılık algılarının incelenmesi: Gaziantep Nizip örneği MÜSLÜM EROĞLU TezMerkezi 2014
11 Tamamlandı İlkokul ve ortaokullarda görevli öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Şahinbey / Gaziantep örneği DURDANE GÖK TezMerkezi 2014
12 Tamamlandı İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi MUSTAFA KILIÇ TezMerkezi 2013
13 Tamamlandı İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin okula güven ile iş doyumlarının incelenmesi: Gaziantep ili örneği CUMALİ TEKİN TezMerkezi 2013
14 Tamamlandı İlköğretim okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan yönetici becerileri ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki NECATİ ÖZTÜRK TezMerkezi 2012