Doç.Dr. ZEHRA KESER ÖZMANTAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   keser@gantep.edu.tr  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Yayın Yeri: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
ISBN: 978-605-033-018-2, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
EĞİTİM YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA

Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ
ISBN: 978-605-241-505-4, ANKARA, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
EĞİTİM YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA

Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ
ISBN: 978-605-241-505-4, ANKARA, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

17 Adet
1
Practicum experience in the era of new normal: A phenomenological study

KESER ÖZMANTAR ZEHRA
Yayın Yeri: Educational Planning
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
2
An Analysis of a School’s PYP Accreditation in Terms of System Elements

ADIYAMAN HATİCE, KESER ÖZMANTAR ZEHRA
Yayın Yeri: International Journal of Education and Literacy Studies
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
3
Metaphorical Perceptions of Prospective EFL Teachers Related to Turkish Education System

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,YALÇIN ARSLAN FADİME
Yayın Yeri: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
4
A Phenomenological Study of Practicum Experinece: Preservice Teachers’ Fears

KESER ÖZMANTAR ZEHRA
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
5
Comparision of the Inspection Criteria for Turkish Preschool Institutions with International Accreditation Standarts

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,KARATAŞOĞLU DİLEK
Yayın Yeri: International Journal of Research in Education and Science
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
6
School Choice of Middle-Class Parents and Students in the Context of Neoliberal Policies

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,KARATAŞOĞLU DİLEK
Yayın Yeri: Educational Policy Analysis and Strategic Research
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
7
A Review of Current Problems in Turkish Education System

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,AKTAŞ HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: International Journal of Eurasia Social Sciences
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Öğretmenlikten Şube Müdürlüğüne Geçen Eğitim Yöneticilerinin Yönetsel Algılarındaki Değişimin İncelenmesi

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (KUEY)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bakış Açısıyla Müdür Yetkili Öğretmenlik Uygulaması

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,CİVELEK ŞEYDA
Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Temel Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Müdürlerinin Liderlik Becerilerinin İncelenmesi

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ÇETİN YUNUS EMRE
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Design Principles for the Development of the Balanced Scorecard

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,GEDİKOĞLU TOKAY
Yayın Yeri: International Journal of Educational Management
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Australian Education Index
12
Okul Yöneticilerinin Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemlerine İlişkin Görüşleri: Memnuniyet, Algılanan Fayda ve Göreve Uygunluk Arasındaki İlişki

SAMANCIOĞLU MUSTAFA,BAĞLIBEL MURAT,KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ÇETİN HAKAN
Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
The Relationship Between School Principals Perceived Change Facilitator Styles and Teachers Attitutes Towards Change

BAĞLIBEL MURAT,SAMANCIOĞLU MUSTAFA,KESER ÖZMANTAR ZEHRA,HALL GENE
Yayın Yeri: International Studies in Educational Administration
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
14
Okullarda Etkili Stratejik Plan Hazırlama Süreci Bir Eylem Araştırması

KESER ÖZMANTAR ZEHRA
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
An Alternative Approach to Educational Planning and Financing: 100 Philanthrophic Support For Education

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ÖZGAN HABİB
Yayın Yeri: Educational Planning
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
16
Değişen Öğretim Programları ve Sınıf İçi Normlar

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BİNGÖLBALİ ERHAN,DEMİR SERVET,SAĞLAM YILMAZ,KESER ÖZMANTAR ZEHRA
Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
17
Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Yetki ve Sorumluluklarını Kullanma Derecelerinin Belirlenmesi

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,GEDİKOĞLU TOKAY
Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences
Türkçe, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

21 Adet
1
An Investigation of Changes in The Prospective Teachers Perception of School Principals: A Longitudinal Study.

KESER ÖZMANTAR ZEHRA
Yayın Yeri: 16 th International Conference on Teaching, Education Learning
İngilizce, 27.08.2019

Uluslararası  Özet bildiri
2
Gaziantep’teki Tarihi Okul Binaları Üzerine Bir Çalışma

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı
Türkçe, 26.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
Okullarda Karşılaşılan Etik İkilemlere İlişkin Okul Müdürlerinin Değerlendirmeleri

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,GÖK FUNDA
Yayın Yeri: VI International EurasianEducational Research Congress
Türkçe, 19.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
Bir Okulun Akreditasyon Serüveni: İhtiyaç ve Beklentiler

ADIYAMAN HATİCE,KESER ÖZMANTAR ZEHRA
Yayın Yeri: 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 02.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
The Effect of Neoliberalism on Parents’ Preference for the School Types.

KARATAŞOĞLU DİLEK,KESER ÖZMANTAR ZEHRA
Yayın Yeri: 15th International Conference on Business, Humanities, Education and Social Sciences.
PORTEKİZ, LISBON, İngilizce, 17.12.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
The Examination of the High School Students’ Awareness of Social Inclusion

TUNÇ ERHAN,KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, ADANA, İngilizce, 13.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Neoliberal Eğitim Politikaları Bağlamında Orta Sınıfın Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Beklenti ve Memnuniyetleri.

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,KARATAŞOĞLU DİLEK
Yayın Yeri: 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
Strategy Maps as a Means to Visualise the Strategy

KESER ÖZMANTAR ZEHRA
Yayın Yeri: Academic Conference on Education Teaching and e-Learning
İngilizce, 11.08.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Özel Okulda Çalışma Nedenlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Ölçeklenmesi

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ADIYAMAN HATİCE,ÜLGER ÜMİT,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine ilişkin Metaforik Algıları

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,YALÇIN ARSLAN FADİME
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Performans Değerlendirme Kriterlerinin Uluslarası Kriterlerle Karşılaştırılması

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,Karataşoğlu Dilek,Öztuzcu Rabia,Kabasın Osman
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Türkçe, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
19. Milli Eğitim Şurasının OECD Göstergeleri Bağlamında Değerlendirilmesi.

KESER ÖZMANTAR ZEHRA
Yayın Yeri: VI. Uluslararası Eğitim Yöntimi Forumu
Türkçe, 05.11.2015

Uluslararası  Özet bildiri
13
Rehberlik ve Denetim Rehberlerinin Türk Eğitim Sisteminin Amaçları ve İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: VII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 20.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
14
Katma Değerli Denetim Modeli ve Türkiye’de Uygulanabilirliği.

ÇİMEN İSMAİL,KESER ÖZMANTAR ZEHRA
Yayın Yeri: VII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi
İngilizce, 20.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
15
Yönetici Yetiştirme Politikaları Bağlamında Müdür Yetkili Öğretmenlik

CİVELEK ŞEYDA,KESER ÖZMANTAR ZEHRA
Yayın Yeri: X. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
16
Millî Eğitim Şûralarında Ele Alınan Konuların Yönetici Boyutunun İncelenmesi

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,AĞALDAY BÜNYAMİN
Yayın Yeri: X. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
17
The Important Factors That Affect the Development and Implementatıon of the Balanced Scorecard For Schools

KESER ÖZMANTAR ZEHRA
Yayın Yeri: European Conference on Educational Research ECER 2013
İngilizce, 09.09.2013

Uluslararası  Özet bildiri
18
Üniversitelerde Performans Yönetimi: Öğrenci Değerlendirmeleri ve Geribildirim Süreci

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,GEDİKOĞLU TOKAY
Yayın Yeri: VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 16.04.2011

Ulusal  Özet bildiri
19
Okullarda “Balanced Scorecard” Oluşturulması

KESER ÖZMANTAR ZEHRA
Yayın Yeri: V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 01.05.2010

Ulusal  Özet bildiri
20
An Alternative Approach to Educational Planning and Financing: 100 Philanthrophic Support For Education.

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ÖZKAN HABİB
Yayın Yeri: 38th Annual Meeting of International Society For Educational Planning
İngilizce, 16.10.2008

Uluslararası  Özet bildiri
21
İlköğretim Okullarına Yönelik Stratejik Planlama İlkeleri

GEDİKOĞLU TOKAY,KESER ÖZMANTAR ZEHRA
Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi I. İlköğretim Kongresi.
TÜRKİYE, Türkçe, 15.11.2007

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

2 Adet
1
Work for an Inclusive School Heritage


01.09.2017 - 31.08.2019
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
İlköğretim Öğretmenlerinin Fen ve Matematik Alanlarında Mesleki Gelişim Modeli ve Bu Modelin Yaygınlaştırılması


01.01.2009 - 01.01.2012
-Tübitak 1001,   Bursiyer 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

MİSAFİR DOKTORA ÖĞRENCİSİ
Lisansüstü dersler almak ve danışman olarak atanan öğretim üyesi Prof. Dr. Christopher DAY ile doktora tezi üzerine çalışmalar yapmak.,

2010 - 2011
2
GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜROSU

PROJE UZMANI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge çalışmalarını yürütmek.,

2005 - 2006
3
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖĞRETMEN
Müdür yetkili öğretmenlik, sınıf öğretmenliği,

2003 - 2006

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Yönetsel Etkililik Türkçe 3
2 2017-2018 Yönetsel Etkililik Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Eğitimde Araştırma Yöntemlerine Giriş Türkçe 3
2 2015-2016 Eğitimde Performans Yönetimi Türkçe 3
3 2015-2016 Eğitim Yönetimi Türkçe 3
4 2015-2016 Eğitim Yönetimi Türkçe 3
5 2016-2017 Eğitimde Performans Yönetimi Türkçe 3
6 2016-2017 Eğitim Yönetimi Türkçe 3
7 2016-2017 Eğitimde Denetim Türkçe 3
8 2016-2017 Etkili Okul Yönetimi Türkçe 3
9 2018-2019 Eğitimde Araştırma Yöntemlerine Giriş Türkçe 3
10 2018-2019 Eğitim Yönetimi Türkçe 3
11 2018-2019 Eğitimde Denetim Türkçe 3
12 2013-2014 Eğitimde Performans Yönetimi Türkçe 3
13 2013-2014 Eğitim Yönetimi Türkçe 3
14 2014-2015 Eğitimde Performans Yönetimi Türkçe 3
15 2014-2015 Türk Eğitim Sisteminin Güncel Sorunları Türkçe 3
16 2014-2015 Eğitim Yönetimi Türkçe 3
17 2014-2015 Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
18 2017-2018 Eğitim Denetimi Türkçe 3
19 2017-2018 Eğitim Yönetimi Türkçe 3
20 2017-2018 Eğitim Yönetimi Türkçe 3
21 2017-2018 Etkili Okul Yönetimi Türkçe 3
22 2017-2018 Etkili Okul Yönetimi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2011-2012 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Türkçe 3
2 2011-2012 Eğitim Yönetimi Türkçe 3
3 2011-2012 Yönetim Bilimine Giriş Türkçe 3
4 2011-2012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
5 2011-2012 Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 3
6 2011-2012 Etkili İletişim Becerileri Türkçe 3
7 2015-2016 Eğitim Bilime Giriş Türkçe 3
8 2015-2016 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
9 2016-2017 Eğitim Yönetimi Türkçe 3
10 2016-2017 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
11 2018-2019 Eğitime Giriş Türkçe 2
12 2018-2019 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
13 2018-2019 Öğretmenlik Uygulamaları I Türkçe 2
14 2013-2014 Eğitim Bilimine Giriş Türkçe 3
15 2013-2014 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
16 2014-2015 Eğitim Bilimine Giriş Türkçe 3
17 2014-2015 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
18 2017-2018 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
19 2017-2018 Eğitim Bilimine Giriş Türkçe 2
20 2017-2018 Eğitim Yönetimi Türkçe 3
21 2017-2018 Toplumsal Duyarlılık Projeleri Türkçe 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Akreditasyonun etkilerinin sistem öğeleri açısından incelenmesi HATİCE ADIYAMAN TezMerkezi 2022
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin metaforik algılarının incelenmesi ALİ BAŞ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Türk eğitim sisteminin sorunlarının incelenmesi HALİL İBRAHİM AKTAŞ TezMerkezi 2018
3 Tamamlandı Neoliberal eğitim politikaları bağlamında orta sınıfın okul tercihlerinin incelenmesi DİLEK KARATAŞOĞLU TezMerkezi 2018
4 Tamamlandı Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve kullandıkları başa çıkma yöntemleri UMRAN AYMAZ TezMerkezi 2018
5 Tamamlandı Okullarda karşılaşılan etik ikilemlere ilişkin okul müdürlerinin görüşlerinin incelenmesi FUNDA GÖK TezMerkezi 2018
6 Tamamlandı İlkokul ve ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi YAPRAK ÇOLAK TezMerkezi 2017
7 Tamamlandı Temel eğitim kurumlarında görev yapan okul müdürlerinin liderlik becerilerinin incelenmesi YUNUS EMRE ÇETİN TezMerkezi 2016
8 Tamamlandı Eğitim kurumlarında "balanced scorecard" yönetim sistemine duyulan ihtiyacın değerlendirilmesi MAHİNUR GÖZDE YILDIRIM TezMerkezi 2014

Araştırmalar

22 Adet
1
Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisi II

Ulusal Karma Sergi
Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye/İstanbul   Ulusal  Çalışma

2
Academic Writing Modules

Akademik yazma kursu
University of Nottingham, United Kingdom/ Nottingham   Uluslararası  Kurs

3
Introduction to Academic Writing Modules

Akademik yazma becerisi başlangıç kursu
University of Nottingham, United Kingdom/Nottingham   Uluslararası  Kurs

4
Gelişimsel Denetim

Denetim modelleri geliştirme kursu
İzmir, Türkiye   Ulusal  Çalıştay

5
Stem-A Çalıştayı

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat alanı çalıştayı
Antalya, Türkiye   Ulusal  Çalıştay

6
Yönetici Formasyonu Kazandırma Kursu (Performans Yönetimi)

Gaziantep İli merkez ve diğer ilçelerdeki resmi devlet okullarında görev yapan okul müdürlerine ”Performans Yönetimi” konulu kurs
İlgili konferans salonları, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

7
Core Skills for Managers

Yönetsel becerileri geliştirme kursu
University of Nottingham, United Kingdom/ Nottingham   Uluslararası  Kurs

8
Temel SPSS Kursu

SPSS okur yazarlığı kursu
Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

9
Professional Development

Yönetsel becerileri geliştirme kursu
University of Nottingham, United Kingdom/Nottingham   Uluslararası  Seminer

10
European Quality Management in Educational Organisations

TQM, EFQM
Bergamo, Italy/Bergamo   Uluslararası  Kurs

11
Alan Eğitiminde Matertal Tasarımı Sergisi I

Ulusal Karma Sergi
Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye/İstanbul   Ulusal  Çalışma

12
Gaziantep 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı

2023 Eğitim Vizyonu
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye/ GAziantep   Ulusal  Çalıştay

13
Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisi IV

Ulusal Karma Sergi
Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye/İstanbul   Ulusal  Çalışma

14
More is Better. Developing leadership developing resilience

Liderlik becerilerileri geliştirme semineri
University of Nottingham, United Kingdom/ Nottingham   Uluslararası  Seminer

15
Lisansüstü Öğrencileri Çalıştayı

Yüksek lisans öğrenci çalıştayı
Ankara, Türkiye   Ulusal  Çalıştay

16
Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisi III

Ulusal Karma Sergi
Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye/İstanbul   Ulusal  Çalışma

17
X. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

Düzenleme Kurulu Üyeliği
Gaziantep, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Çalışma

18
STEM Robotik Eğitmen Eğitimi Kursu

STEM eğiticiliği eğitimi kursu
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

19
Case Studies

Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması becerisi geliştirme kursu
University of Nottingham, United Kingdom/Nottingham   Uluslararası  Kurs

20
Academic Discussion Skills

Akademik tartışma becerilerin geliştirilmesi kursu
University of Nottingham, United Kingdom/Nottingham   Uluslararası  Kurs

21
Effective Academic Presentation

Etkili akademik sunum yapma kursu
University of Nottingham, United Kingdom/ Nottingham   Uluslararası  Kurs

22
Gaziantep Eğitim Sorunları ve Önceliklerimiz Çalıştay

Gaziantep İli Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Çalıştay

Üyelikler

3 Adet
1
European Educational Research Association (EERA)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2013 

2
Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYEDDER)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2010 

3
International Society of Educational Planning (ISEP)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2008 

Sanatsal Faaliyetler

15 Adet
1
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışma Sergisi II

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  29.12.2016 - 29.12.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
2
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışma Sergisi II


Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  29.12.2016 - 29.12.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
3
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışma Sergisi II

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  29.12.2016 - 29.12.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
4
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
5
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
6
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
7
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
8
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi - I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
9
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
10
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-IV ALEMTAYS-IV


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  13.12.2017 - 13.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
11
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-IV ALEMTAYS-IV


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  13.12.2017 - 13.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
12
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-IV ALEMTAYS-IV


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  13.12.2017 - 13.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
13
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-III ALEMTAYS-III


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  10.05.2017 - 10.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
14
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-III ALEMTAYS-III


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  10.05.2017 - 10.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
15
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  10.05.2016 - 10.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ