Doç.Dr. İBRAHİM TANRIKULU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   ibrahim@gantep.edu.tr      3767      03423601200  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  Okul Psikolojik Danışmanlığı  Psikolojik Danışmanlık Eğitimi  Kariyer Danışmanlığı

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Çocuklarda Dikkat Güçlendirme Egzersizleri

Yayın Yeri: ARI SANAT
ISBN: 97862570188815, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2022

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
2
Çocuklar İçin Hızlı Okuma ve Anlama -Odaklanma Egzersizleri

Yayın Yeri: ARI SANAT
ISBN: 97862570188814, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2022

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
3
Teknoloji destekli öğretim: Güncel gelişmeler

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-439-374-7, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
4 ADIMDA ZAMANI ETKİLİ KULLANMAK

Yayın Yeri: ARI SANAT YAYINEVİ
ISBN: 9786058031791, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2019

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
5
Siber Zorbalık

Yayın Yeri: Anı Yayınevi
ISBN: 978-605-170-307-7, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
6
Siber Zorbalık

Yayın Yeri: Anı Yayınevi
ISBN: 978-605-170-307-7, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
7
Reducing cyberbullying in schools, International evidence-based best practices

Yayın Yeri: Elsevier, Academic Press
ISBN: 9780128114230, İNGİLTERE, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
Kişilik kuramları-Gerçek yaşamdan kişilik analizi örnekleriyle

Yayın Yeri: Pegem Yayınevi
TÜRKİYE, Ankara, 2018

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
9
A social ecological approach to cyberbullying

Yayın Yeri: Nova Science Publishers
ISBN: 163483755X, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

15 Adet
1
Motives Behind Cyberbullying Perpetration: A Test of Uses and Gratifications Theory

TANRIKULU İBRAHİM,ERDUR BAKER ÖZGÜR
Yayın Yeri: Journal of Interpersonal Violence
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
2
Psychometric properties of a cyberbullying inventory for university students

TANRIKULU İBRAHİM,ERDUR BAKER ÖZGÜR
Yayın Yeri: BRITISH JOURNAL OF GUIDANCE COUNSELLING
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
3
Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığında Bireysel ve Okulla İlgili Değişkenlerin İncelenmesi

TANRIKULU İBRAHİM, Besnili Zeynep Nur, KANDEMİR ÖZDİNÇ NASİBE
Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Development and validation of the preschool peer bullying scale-teacher form

TANRIKULU İBRAHİM, Besnili Zeynep Nur
Yayın Yeri: Journal of Psychologists and Counsellors in Schools
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
5
Motives Behind Cyberbullying Perpetration: A Test of Uses and Gratifications Theory

TANRIKULU İBRAHİM,ERDUR BAKER ÖZGÜR
Yayın Yeri: Journal of Interpersonal Violence
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
6
Okul Çağındaki Çocuklar Siber Zorbalık Yapmayı Nasıl Öğreniyorlar?

TANRIKULU İBRAHİM
Yayın Yeri: Kuramsal Eğitimbilim
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Teacher reports on early childhood bullying: how often, who, what, when and where

TANRIKULU İBRAHİM
Yayın Yeri: Early Child Development and Care
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
8
OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARI İÇİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ DEĞERLENDİRME: AMAÇLAR,

TANRIKULU İBRAHİM
Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Cyberbullying prevention and intervention programs in schools: A systematic review

TANRIKULU İBRAHİM
Yayın Yeri: School Psychology International
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
10
Cyberbullying Prevention and Intervention Programs: A National Systematic Review

TANRIKULU İBRAHİM,TOPCU ÇİĞDEM
Yayın Yeri: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Eğitim fakültesi öğrencilerinin kariyer gelişimi ihtiyaçlarının incelenmesi

GÜNERİ OYA,OWEN JR DEAN J,TANRIKULU İBRAHİM,DOLUNAY FEVZİYE,BÜYÜKGÖZE KAVAS AYŞENUR
Yayın Yeri: Eğitimde Kuram ve Uygulama
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
12
Sibling Bullying Perpetration Associations With Gender Grade Peer Perpetration Trait Anger and Moral Disengagement

TANRIKULU İBRAHİM,Campbell Marilyn
Yayın Yeri: Journal of Interpersonal Violence
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
13
Correlates of traditional bullying and cyberbullying perpetration among Australian students

TANRIKULU İBRAHİM,Campbell Marilyn
Yayın Yeri: Children and Youth Services Review
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
14
Misuse of ICTs among Turkish children and youth A study on newspaper reports

TANRIKULU İBRAHİM,AKBABA ALTUN SADEGÜL,ERDUR BAKER ÖZGÜR,GÜNERİ OYA
Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK Ulusal Toplu Katalog
15
Cyber bullying in Turkey Its correlates and links to depressive symptoms

ERDUR BAKER ÖZGÜR,TANRIKULU İBRAHİM
Yayın Yeri: Journal of eHealth Technology and Application
İngilizce, Basılı, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

19 Adet
1
Suriyeli Öğrencilerin Psikolojik Sorunlarına Yönelik ÖğretmenGörüşleri

Şahin Sercan,TANRIKULU İBRAHİM
Yayın Yeri: 2 1 . U l u s l a r a r a s ı P s i k o l o j i k D a n ı ş m a v e R e h b e r l i k K o n g r e s i
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 24.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Okul Öncesi Akran Zorbalığı ve Yaş Grubuna Göre Farklar

Besnili Zeynep Nur,TANRIKULU İBRAHİM
Yayın Yeri: 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 24.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
The validity and the reliability of the pre-school peer bullying scale teacher-form

Besnili Zeynep Nur,TANRIKULU İBRAHİM
Yayın Yeri: World Anti-Bullying Forum 2019
İngilizce, 04.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
Öğretmen Gözüyle Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığının Doğası ve Görünümü

Besnili Zeynep Nur,TANRIKULU İBRAHİM
Yayın Yeri: 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Investigation of the relationship between irrational beliefs about parenting, the child-parent realtionship and mental health

ÇEKİÇ ALİ,BUĞA AHMET,TÜRK FULYA,TANRIKULU İBRAHİM,HAMAMCI ZEYNEP,DUY BAKİ
Yayın Yeri: 47th Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies
SLOVENYA, LJUBLJANA, İngilizce, 13.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
Pyschometric properties of the Turkish Form of the Alabama Parenting Questionnaire

ÇEKİÇ ALİ,TANRIKULU İBRAHİM,BUĞA AHMET,TÜRK FULYA,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UBEK 2017)
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
Cyberbullying prevention and intervention: Technological Solutions

TOPCU ÇİĞDEM,TANRIKULU İBRAHİM
Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UBEK 2017)
İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Preventing and Intervening In Cyberbullying In Schools: A Systematic Review

TANRIKULU İBRAHİM,TOPCU ÇİĞDEM
Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UBEK 2017)
İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
TÜRKİYE DE GELİŞTİRİLMİŞ SİBER ZORBALIK ÖNLEME VE MÜDAHALE PROGRAMLARI BİR TARAMA ÇALIŞMASI

TOPCU ÇİĞDEM,TANRIKULU İBRAHİM
Yayın Yeri: VI. PDR Uygulamaları Kongresi, Gaziantep
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 01.12.2016

Ulusal  Özet bildiri
10
Development and Validation of the Cyber Bullying Perpetration Motives Scale

TANRIKULU İBRAHİM,ERDUR BAKER ÖZGÜR
Yayın Yeri: Bullies, Bullied and Bystanders:Advancing Knowledge, Understanding and Practice in Education
İRLANDA, Dublin, İngilizce, 09.06.2016

Uluslararası  Özet bildiri
11
Revised Cyber Bullying Inventory for University Students A Study of Validity and Reliability

TANRIKULU İBRAHİM,ERDUR BAKER ÖZGÜR
Yayın Yeri: Bullies, Bullied and Bystanders:Advancing Knowledge, Understanding and Practice in Education
İngilizce, 09.06.2016

Uluslararası  Özet bildiri
12
Moral disengagement in cyberbullying perpetration The role of gender

TANRIKULU İBRAHİM,ERDUR BAKER ÖZGÜR
Yayın Yeri: European Educational Research Association 2015 (ECER 2015)
MACARİSTAN, Budapeşte, İngilizce, 07.09.2015

Uluslararası  Özet bildiri
13
Self-help books and bibliotherapy: Reflections for Turkey

TANRIKULU İBRAHİM
Yayın Yeri: 2ND WORLD CONFERENCE ON PSYCHOLOGY, COUNSELLING AND GUIDANCE-2011
Antalya, İngilizce, 25.05.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Cyber bullying and risky Internet use among university students

ERDUR BAKER ÖZGÜR,TANRIKULU İBRAHİM
Yayın Yeri: European Educational Research Association (ECER 2010)
İngilizce, 23.08.2010

Uluslararası  Özet bildiri
15
Examination of Informed Consent in Masters and Doctorate Theses of Educational Sciences

ÖNEN ÖZGÜR,TANRIKULU İBRAHİM
Yayın Yeri: XIV World Congress of Comparative Education Societies (WCCES 2010)
İngilizce, 14.06.2010

Uluslararası  Özet bildiri
16
Psychological consequences of cyber bullying experiences among Turkish secondary school children

ERDUR BAKER ÖZGÜR,TANRIKULU İBRAHİM
Yayın Yeri: INNOVATION AND CREATIVITY IN EDUCATION
Istanbul, İngilizce, 04.02.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Gelişimi İhytiyaçlarının İncelenmesi

GÜNERİ OYA,OWEN JR DEAN J,TANRIKULU İBRAHİM,DOLUNAY FEVZİYE,BÜYÜKGÖZE KAVAS AYŞENUR
Yayın Yeri: 10.ULUSAL-PDR-KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 21.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kötüye kullanımının yazılı basında temsili

TANRIKULU İBRAHİM,ERDUR BAKER ÖZGÜR,GÜNERİ OYA,AKBABA ALTUN SADEGÜL
Yayın Yeri: 10.ULUSAL-PDR-KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 21.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
19
Counselors-in-training students’ attitudes towards online counseling

TANRIKULU İBRAHİM
Yayın Yeri: WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES - NEW TRENDS AND ISSUES IN EDUCATIONAL SCIENCES
Nicosia, İngilizce, 04.02.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
Zorlayıcı Yaşam Olayları Projesi- Okullar için Siber Zorbalığa Yönelik Farkındalık ve Baş Etme Konularında İçerik Üretimi

Siber Zorbalığa Yönelik Farkındalık ve Baş Etme
19.08.2020 - 11.10.2021
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
2
Integrative Parents' Autism Training


01.11.2020 - 31.05.2023
Uluslararası İkili İşbirliği Programları,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
3
Üniversite öğrencileri arasında siber zorbalığın görünümleri ve psikolojik etkileri


01.03.2009 - 31.12.2011
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Queensland University of Technology

Araştırmacı
Araştırmacı olarak çalıştım. ,

2012 - 2013

Editörlükler

3 Adet
1
International Journal of Bullying Prevention

Yazar Adı: TANRIKULU İBRAHİM , Yayın Yeri: Springer
Dergi, İngilizce, 2024,   Uluslararası  EBSCO, ProQuest  Basılı

2
Journal of Psychologists and Counsellors in Schools

Yazar Adı: TANRIKULU İBRAHİM , Yayın Yeri: Journal of Psychologists and Counsellors in Schools
Dergi, İngilizce, 2024,   Uluslararası  SSCI  Elektronik

3
Siber Zorbalık

Yazar Adı: TANRIKULU İBRAHİM , Yayın Yeri: Anı Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Davranış Bilimlerine Giriş Türkçe 3
2 2015-2016 Bireyi Tanıma Teknikleri(PDR) Türkçe 3
3 2016-2017 İnsan İlişkileri ve İletişim Becerileri(inpi) Türkçe 3
4 2016-2017 Bireyi Tanıma Teknikleri(PDR) Türkçe 3
5 2016-2017 Örgütlerle İletişim(eypte uzaktan) Türkçe 3
6 2016-2017 Araştırma Yöntemleri(Eğit. Bil.) Türkçe 3
7 2016-2017 İnsan İlişkileri ve İletişim Becerileri(inpi) Türkçe 3
8 2016-2017 Bireyi Tanıma Teknikleri(PDR) Türkçe 3
9 2016-2017 Aile Danışmanlığı(PDR) Türkçe 3
10 2016-2017 Örgütlerde İletişim(Uzaktan) Türkçe 1
11 2016-2017 Bil. Araş. yön. Ve Et. Türkçe 3
12 2018-2019 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları(RPD) Türkçe 3
13 2018-2019 Yaş. Dö. ve uy. prob(inpi) Türkçe 3
14 2018-2019 Grup Dinamiği ve Grup İçi İlişkiler(inpi) Türkçe 3
15 2018-2019 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları(RPD) Türkçe 3
16 2018-2019 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması(RPD) Türkçe 3
17 2018-2019 Genel Psikoloji(inpi) Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Eğitim Psikolojisi Türkçe 3
2 2015-2016 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Türkçe 1
3 2015-2016 Çocuk ve Ergen Davranış Bozuklukları(Sınıf Öğretmenliği) Türkçe 2
4 2015-2016 Etkili İletişim Becerileri(Matematik Öğretmenliği) Türkçe 3
5 2015-2016 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 1
6 2015-2016 Öğrenme Psikolojisi Türkçe 3
7 2016-2017 Uzmanlık Alanı(Eğit. Bil) Türkçe 3
8 2016-2017 Fizyolojik Psikoloji(Eğit. Bil.) Türkçe 3
9 2016-2017 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 1
10 2016-2017 Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları Türkçe 1
11 2016-2017 Rehberlik(İngilizce) Türkçe 3
12 2016-2017 Psikolojiye Giriş(Sosyoloji) Türkçe 4
13 2016-2017 Psikolojiye Giriş(Felsefe) Türkçe 4
14 2016-2017 Seminer(Eğit. Bil.) Türkçe 2
15 2016-2017 Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları(Eğit. Bil.) Türkçe 4
16 2016-2017 Uzmanlık Alanı(Eğit. Bil.) Türkçe 4
17 2016-2017 Eğitim Psikolojisi(Besyo) Türkçe 3
18 2016-2017 Psikoloji Tarihi(Eğit. Bil.) Türkçe 3
19 2016-2017 Rehberlik ve Psikolojik Alan Çalışması(Eğit. Bil.) Türkçe 1
20 2016-2017 Kurum Deneyimi(Eğit. Bil.) Türkçe 1
21 2016-2017 Okullarda Gözlem(Eğit. Bil.) Türkçe 2
22 2016-2017 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamarı(Eğit. Bil.) Türkçe 1
23 2016-2017 Psikolojik Danışma Kuranları(Eğit. Bil.) Türkçe 3
24 2016-2017 Eğitim Psikolojisi(İngilizce) Türkçe 3
25 2016-2017 Okullarda Gözlem(Eğit. Bil.) Türkçe 2
26 2016-2017 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları(Eğit. Bil.) Türkçe 4
27 2016-2017 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması(Eğit. Bil.) Türkçe 4
28 2016-2017 Kurum Deneyimi(Eğit. Bil.) Türkçe 4
29 2018-2019 Uzmanlık Alanı(Eğit. Bil.) Türkçe 4
30 2018-2019 Eğitim Psikolojisi(Fen Edebiyat) Türkçe 4
31 2018-2019 Rehberlik(Matematik) Türkçe 3
32 2018-2019 Rehberlik(İngilizce) Türkçe 3
33 2018-2019 Sağlık Hizmetlerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Türkçe 3
34 2018-2019 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Türkçe 4
35 2018-2019 Seminer Türkçe 2
36 2018-2019 Uzmanlık Alanı(Eğit. Bil.) Türkçe 4
37 2018-2019 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları(Rehberlik) Türkçe 4
38 2018-2019 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması(Rehberlik) Türkçe 4
39 2018-2019 Öğrenme Psikolojisi(RPD) Türkçe 3
40 2018-2019 Psikoloji Tarihi(RPD) Türkçe 3
41 2018-2019 Eğitim Psikolojisi(Türkçe) Türkçe 2
42 2018-2019 Eğitim Psikolojisi(İngilizce) Türkçe 2
43 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması(Türkçe) Türkçe 2
44 2018-2019 Psikolojik Danışma Kuramları(RPD) Türkçe 3
45 2018-2019 Kurum Deneyimi(Rehberlik) Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor İlişkisel Saldırganlık Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması BÜŞRA KABAK TezMerkezi 2024
2 Tamamlandı Okul öncesi dönemde akran zorbalığını gölge oyunu temelli önleme programı DİDEM DEMİR TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığı: Öğretmenlere İlişkin Değişkenlerin Yordayıcılığının İncelenmesi NAGİHAN ELDEŞ TezMerkezi 2023
4 Tamamlandı LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇOK BOYUTLU ZORBALIK ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI SÜLEYMAN EZİN TezMerkezi 2023
5 Devam Ediyor ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA DERS DIŞI ETKİNLİKLERE KATILIMIN SİBER ZORBALIK DENEYİMLERİNİ YORDAYICILIĞI MEHMET ARSLAN TezMerkezi 2022
6 Tamamlandı Okulda zorbalık ölçeği: Geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirme çalışması FEYZULLAH ÇETİNKAYA TezMerkezi 2022
7 Tamamlandı İlkokul öğrencileri için kapsamlı bir zorbalık ölçeği geliştirme çalışması HASAN TEZCAN TezMerkezi 2022
8 Tamamlandı Kardeş zorbalığının ilkokul öğrencileri arasındaki görünümü SİBEL PEKİN GÜNEŞ TezMerkezi 2022
9 Tamamlandı Riskli sağlık davranışlarının ve uyku problemlerinin akran zorbalığını açıklayıcı rolleri EMİNE ASLAN TezMerkezi 2020
10 Tamamlandı Okul öncesi akran zorbalığı ölçeği öğretmen formu: Bir ölçek geliştirme çalışması ZEYNEP NUR BESNİLİ TezMerkezi 2019

Araştırmalar

32 Adet
1
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi’nde hakem.

Ulusal bilimsel dergide hakemlik.
Gaziantep,   Ulusal  Değerlendirme

2
Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi başlangıç seviyesi sertifikası.
Gaziantep, Türkiye   Ulusal  Sertifika

3
Okulda Şiddet Dergisi’nde (Journal of School Violence) hakem.

Uluslararası bilimsel dergide hakemlik.
Gaziantep,   Uluslararası  Değerlendirme

4
Okul öncesi dönemde akran zorbaliği: Yayginliği, doğasi ve etkileri. (Poster bildiri)

Yüksek lisans öğrencim Zeynep Nur Kutlu ile 14. PDR Öğrencileri Kongresi’nde sunulan poster bildiri.
Antalya,   Ulusal  Araştırma

5
Ev İçerisinde Çocuklara Yönelik Şiddet ve Ev İçerisinde Mahremiyet

Gaziantep Üniversitesi Gaziantep. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) gönüllülerine “Ev İçerisinde Çocuklara Yönelik Şiddet ve Ev İçerisinde Mahremiyet” konulu seminer.
Gaziantep,   Ulusal  Seminer

6
Okul Ortamında Şiddeti Önleme” konulu seminer.

Gaziantep Mustafa Marangoz İlkokulu’nda sınıf öğretmenlerine “Okul Ortamında Şiddeti Önleme” konulu seminer.
Gaziantep,   Ulusal  Seminer

7
Okul Psikologları ve Psikolojik Danışmanları Dergisi’nde (Journal of Psychologists and Counsellors in Schools) hakem.

Uluslararası bilimsel dergide hakemlik.
Gaziantep,   Uluslararası  Değerlendirme

8
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi’nde hakem.

Ulusal bilimsel dergide hakemlik.
Gaziantep,   Ulusal  Değerlendirme

9
Trafikte Öfke Kontrolü

Gaziantep Üniversitesi. Otobüs şoförlerine “Trafikte Öfke Kontrolü” konulu seminer.
Gaziantep,   Ulusal  Seminer

10
Çocuk ve Gençlik Araştırmaları İnceleme Dergisi’nde (Children and Youth Services Review) hakem

Uluslararası bilimsel dergide hakemlik.
Gaziantep,   Uluslararası  Değerlendirme

11
Okulda Şiddet Dergisi’nde (Journal of School Violence) hakem.

Uluslararası bilimsel dergide hakemlik.
Gaziantep,   Uluslararası  Değerlendirme

12
Çocuk ve Gençlik Araştırmaları İnceleme Dergisi’nde (Children and Youth Services Review) hakem

Uluslararası bilimsel dergide hakemlik.
Gaziantep,   Uluslararası  Değerlendirme

13
Ortaokul Öğrencisi ve Oyun

Gaziantep Mehmet Görmez İmam Hatip Ortaokulu’nda branş öğretmenlerine “Ortaokul Öğrencisi ve Oyun” konulu seminer.
Gaziantep,   Ulusal  Seminer

14
Üniversiteye Uyum Süreci

Gaziantep Nilüfer Erkek Yurdu’nda birinci sınıf öğrencilerine “Üniversiteye Uyum Süreci” konulu seminer.
Gaziantep,   Ulusal  Seminer

15
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi’nde (Journal of Qualitative Research in Education) hakem.

Uluslararası bilimsel dergide hakemlik.
Gaziantep,   Uluslararası  Değerlendirme

16
Çocuk ve Gençlik Araştırmaları İnceleme Dergisi’nde (Children and Youth Services Review) hakem

Uluslararası bilimsel dergide hakemlik.
Gaziantep,   Uluslararası  Değerlendirme

17
Sınav kaygısıyla baş etme

Nurel Enver Taner Ortaokulu, Gaziantep. TEOG’a girecek sekizinci sınıf öğrencilerine “Sınav kaygısıyla baş etme” semineri.
Gaziantep,   Ulusal  Seminer

18
Kardeş İlişkileri ve Ebeveyne Düşen Görevler

Gaziantep Mustafa Marangoz İlkokulu’nda Velilere Aile Seminerleri kapsamında “Kardeş İlişkileri ve Ebeveyne Düşen Görevler” konulu seminer.
Gaziantep,   Ulusal  Seminer

19
Okul Psikologları ve Psikolojik Danışmanları Dergisi’nde (Journal of Psychologists and Counsellors in Schools) hakem.

Uluslararası bilimsel dergide hakemlik.
Gaziantep,   Uluslararası  Değerlendirme

20
Öğretmenin kendini ve öğrenciyi tanıması

Simya Koleji, Kahramanmaraş. Kurum öğretmenlerine “Öğretmenin kendini ve öğrenciyi tanımlaması” semineri.
Kahramanmaraş,   Ulusal  Seminer

21
More than half of Irish primary schools aware of homophobic bullying in classrooms. By Ralph Riegel. The Independent, Ireland.

http://www.independent.ie/irish-news/education/more-than-half-of-irish-primary-schools- aware-of-homophobic-bullying-in-classrooms-34783668.html
İrlanda,   Uluslararası  Röportaj

22
Uluslararası Zorbalığı Önleme Dergisi’nde (International Journal of Bullying Prevention) hakem.

Uluslararası bilimsel dergide hakemlik.
Gaziantep,   Uluslararası  Değerlendirme

23
2019 Dünya Zorbalığı Önleme Forumu-World Anti-Bullying Forum 2019

Dünya Zorbalığı Önleme Forumu, Kongre Bilim Kurulu Üyesi .
Dublin, İrlanda   Uluslararası  Çalışma

24
Kampf der Geschwister [Kardeş Savaşı]. Von Fanny Jimenezile Mülakat. Welt am Sonntag [Die Welt Gazetesi, PazarEki], Die Welt [Die WeltGazetesi], Almanya.

http://www.welt.de/print/wams/wissen/article132921597/Kampf-der-Geschwister.html
Almanya,   Uluslararası  Röportaj

25
Psikolojik danışmada sistematik soru sorma

1-3 Aralık’xxta Gaziantep’xxte düzenlenen 6. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi’xxnde Nilüfer Koçtürk tarafından yapılan ”Psikolojik danışmada sistematik soru sorma” başlıklı çalıştaya katıldım.
Gaziantep,   Ulusal  Çalıştay

26
VI. PDR Uygulamaları Kongresi

VI. PDR Uygulamaları Kongresi, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi .
Gaziantep,   Ulusal  Çalışma

27
Cinsel istismar ve mağdur çocuklara yaklaşım

1-3 Aralık’xxta Gaziantep’xxte düzenlenen 6. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi’xxnde Nilüfer Koçtürk tarafından yapılan ”Cinsel istismar ve mağdur çocuklara yaklaşım” başlıklı çalıştaya katıldım.
Gaziantep,   Ulusal  Çalıştay

28
Genetik Psikoloji Dergisi’nde (The Journal of Genetic Psychology) hakem.

Uluslararası bilimsel dergide hakemlik.
Gaziantep,   Uluslararası  Değerlendirme

29
Agresif Davranışlar Dergisi’nde (Aggressive Behavior) hakem.

Uluslararası bilimsel dergide hakemlik.
Gaziantep,   Uluslararası  Değerlendirme

30
Öfke ve Öfke ile Başa Çıkma Becerileri

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’nde. Belediyenin personeline “Öfke ve Öfke ile Başa Çıkma Becerileri” konulu seminer.
Gaziantep,   Ulusal  Seminer

31
Siber zorbalığın 5N 1K’sı. n’den N’ye Gezinti İstatistik Dergisi, 1(6), 14-17.

n’den N’ye Gezinti İstatistik Dergisi’xxe siber zorbalık hakkında temel bilgilerin paylaşıldığı bir deneme yazısı.
Ankara,   Ulusal  Deneme

32
Güvenli İnternet uygulaması: İnternette Yeni Dönem. n’den N’ye Gezinti İstatistik Dergisi, 1(6), 22-23.

n’den N’ye Gezinti İstatistik Dergisi’xxne güvenli internet uygulaması hakkında deneme yazısı.
Ankara,   Ulusal  Deneme

Üyelikler

5 Adet
1
Uluslararası Zorbalığı Önleme Birliği-International Bullying Prevention Association (IBPA) (Michigan-Amerika)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2017 

2
Zorbalık Araştırmaları Ağı-Bullying Research Network (Nebreska-Amerika)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2017 

3
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (İstanbul-Türkiye)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2017 

4
Zorbalığı Önleme, Araştırma ve Kaynak Sağlama Merkezi- Anti-Bullying Research and Resource Centre (ABC) (Dublin-İrlanda)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2016 

5
Türk PDR Derneği (Ankara-Türkiye)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2009