Prof.Dr. HALİL İBRAHİM YAKAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

   yakar@gantep.edu.tr  
Filoloji Temel Alanı  Klasik Türk Edebiyatı  Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı  Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Antep Savunması Muhabere Defteri

Yayın Yeri: Şehitkamil Belediyesi
ISBN: 978-975-9011-77-2, TÜRKİYE, Gaziantep

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Ahmet Ayaz-Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Eserleri

Yayın Yeri: Çağrı Kitapevi
ISBN: 978-975-01832-2-5, TÜRKİYE, Gaziantep

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Şehr i Ayntab ı Cihan Gaziantep

Yayın Yeri: Gaziantep Valiliği
ISBN: 978-975-9011-63-5, TÜRKİYE, Gaziantep

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Gaziantep e Adanmış Bir Ömür Cemil Cahit Güzelbey Külliyatı

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
ISBN: 978-975-01832-0-1, TÜRKİYE, Gaziantep

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Ayıntab Etraf ı Şehir Cepheler Kumandanlığı Tahrirat Telgraf Telefon Tamim Defteri

Yayın Yeri: Şehitkamil Belediyesi Yayınları
ISBN: 978-975-9011-59-8, TÜRKİYE, Gaziantep

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
6
II Abdülhamit Albümlerinde Ayıntab Rumkale Halfeti

Yayın Yeri: Şehitkamil Belediyesi Kültür Yayınları
ISBN: 978-975-901158-4, TÜRKİYE, Gaziantep

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
7
Gaziantep Savunması Hatıralar Belgeler

Yayın Yeri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yayınları
ISBN: 978-605-61984-5-8, TÜRKİYE, Gaziantep

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
8
Antepli Divan Şairleri

Yayın Yeri: Ycm Yayınevi
ISBN: 978-605-62427-9-3, TÜRKİYE, Gaziantep

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Edirneli Şevki Divanı

Yayın Yeri: Palet
ISBN: 978-605-5583-31-6, TÜRKİYE, Konya

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

2 Adet
1
TÜRKÇE-ARAPÇA MANZUM SÖZLÜKLERİMİZDEN NAZM-I FERĀ’İD

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Basılı, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  AHCI
2
Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe i Fedai

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Turkish Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

3 Adet
1
Divan Şiiri ve Sosyal Hayat

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu
TÜRKİYE, Bartın, Türkçe, 28.04.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Türk Dili Araştırmalarında Polonya Türkolojisi’nin Yeri

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Kazakistan ve Türkiye’xxnin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyum
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 21.05.2007

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Gaziantep Kitabeleri Üzerine Bir Değerlendirme

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Antepli Alimler ve Gaziantep’te Dini Hayat
Gaziantep, İngilizce, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
Cemil Cahit Güzelbey in Yazılarını Turizme Kazandırma ve Cemil Cahit Güzelbey Belgeseli

Cemil Cahit Güzelbey in kaleme aldığı yazıları bir araya getirmek ve Güzelbey in belgesel filmini ortaya koymak
11.11.2014 - 04.04.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOÇ. DR.
EĞİTİM ÖĞRETİM, Diğer

1994  Tam Zamanlı

Hakemlikler

1 Adet
1
Turkish Studies

Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Ankara  Ulusal  Dergi  EBSCO

Editörlükler

4 Adet
1
Zuhurat

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür A.Ş.
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

2
Rumkale

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür A.Ş.
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

3
Osmanlı Dönemi Gaziantep Kuyumculuğu

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür A.Ş
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Ulusal  Basılı

4
Fotoğraflarla Gaziantep Ticaret Esnaf ve Meslek Grupları

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür A.Ş
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Klasik Türk edebiyatı Şiir Mecmuları I Türkçe 3
2 2017-2018 ESKİ TÜRK EDEBİYATI V Türkçe 1
3 2017-2018 KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I Türkçe 1
4 2017-2018 METİN ŞERHİ Türkçe 4
5 2017-2018 OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ Türkçe 4
6 2016-2017 Klasik Türk edebiyatında Şiir Mecmuaları Türkçe 3
7 2016-2017 Divan şiirinde Sosyal Çevre Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Osmanlı Türkçesi Türkçe 2
2 2011-2012 Osmanlı Türkçesi Türkçe 2
3 2010-2011 Osmanlı Türkçesi Türkçe 2
4 2008-2009 Osmanlı Türkçesi Türkçe 2
5 2018-2019 KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I Türkçe 3
6 2016-2017 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri I Türkçe 3
7 2015-2016 Osmanlı Türkçesi Türkçe 2
8 2014-2015 Osmanlı Türkçesi Türkçe 2
9 2013-2014 Osmanlı Türkçesi Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 ESKİ TÜRK EDEBİYATI V Türkçe 4
2 2018-2019 METİN ŞERHİ Türkçe 1
3 2018-2019 OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ Türkçe 4
4 2016-2017 Metin Şerhi Türkçe 4
5 2016-2017 Osmanlı Türkçesi Grameri Türkçe 4
6 2016-2017 Eski Türk Edebiyatı V Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Michigan Üniversitesi'nde 421 numara ile kayıtlı şiir mecmuası içerisinde yer alan Türkçe şiirler (İnceleme- metin) FATİH ODUN 2019
2 Tamamlandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında Bel_yz_K1589 numarada kayıtlı Şiir Mecmuası NURSEN SOLAK 2019
3 Tamamlandı Bazı divanlardan örneklerle 18. yüzyılda binit NECDET KARAMAN 2019
4 Tamamlandı Nedim Divanı'nda mitolojik ve efsanevi unsurlar DOĞAN UÇAR 2019
5 Tamamlandı İBB Atatürk Kitaplığı Mecmû'a-i Kasâid ve Hikâyât (İnceleme-Metin) TÜLAY IŞIK TÜRKER 2019
6 Tamamlandı Milli Kütüphane FB-464 numarada kayıtlı Şiir Mecmuası (V.: 1b-109b) (İnceleme-metin çeviri yazısı) KEBİRAN GÜL 2019
7 Tamamlandı İbrâhîm Mevlidi (İnceleme-metin) NEFİSE KUTLU 2019
8 Tamamlandı Sâdık Ağazâde Sıdkî Efendi divânı (Çeviriyazılı metin-inceleme 49a-91b) FATMA ATAŞ 2019
9 Tamamlandı Divânçe-i Nâzım (metin-inceleme) DİLBER UMAZ 2019
10 Tamamlandı Mahlas beyitleri bağlamında 17. yüzyıl gazellerinde benlik AHMET GEPREM 2018
11 Devam Ediyor Taşlıcalı Yahya Bey Divanında Savaş Unsurları MEHMET PINARBAŞI 2018
12 Tamamlandı Nâbî'nin Hayriyye adlı eserindeki ayet ve hadis iktibasları ile Nâbî'nin dinî ve ahlaki bakış açısı MURAD CANBOLAT 2017
13 Tamamlandı Ahmed Edirnevî Mevlid-i Nebevî inceleme metin KAHRAMAN BALKAN 2017
14 Tamamlandı Divan-ı nazîf inceleme-metnin çeviri yazısı-indeks MEHMET YUSUF YILDIZ 2017
15 Tamamlandı Feriştezâde Abdülmecid'in 'Işk-Nâme adlı eseri (İnceleme-metin) ABDULEMİN YAPRAK 2016
16 Tamamlandı Divançe-i Emir Osman B. Mehmet Sivasî (Çeviriyazı, tenkitli metin) AYNIZELİHA AÇAR 2016
17 Tamamlandı Nef'i Divanı'ndaki mitolojik ve efsanevi şahıslar GÜLCAN ÖZTÜRK 2016
18 Tamamlandı Müridî'nin Manzûme-i Hakâyık mesnevisi (İnceleme-Metin) İBRAHİM TAHA KILCI 2015
19 Tamamlandı Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan bölümü 59 numarada kayıtlı Mecmû`a-i Eş`âr isimli şiir mecmuası (141a-214a) (Çeviri yazılı, tenkitli metin) ZÜHAL TEMUR 2013
20 Tamamlandı Âşık Nevrûzî Mevlidi ( İnceleme-Metin ) SEMA GÜRLEK 2013
21 Devam Ediyor Ahmed Edirnevi Mevlidi Transkript Çevirisi KAHRAMAN BALKAN 2013
22 Devam Ediyor 06 Mil Yz Fb 464 kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr KEBİRAN GÜL 2013
23 Devam Ediyor İbrahim-Mevlid NESFİSE BAZIR(ZENCİRCİ) 2013
24 Tamamlandı Vaiz Ümmi Mevlidi: İnceleme-metin M. ALİ DOUZKİN 2013
25 Tamamlandı Tercüme-i Mezâminül-Emsâl (İnceleme-Metin) AHMAD AL-FARAJ 2013
26 Tamamlandı Sinanoğlu Ümidü-l Müznibin Mevlidi inceleme metin MUHAMMED TAHA NOM 2013
27 Tamamlandı Muhyiddin Bayrami'nin Ab-ı Hayat mesnevisi inceleme-metin YASİN AKBAŞ 2012
28 Tamamlandı Şem'i mecmuası-transkripsiyonlu metin inceleme NESLİHAN YORULMAZ 2011
29 Tamamlandı Sâdık Ağazâde Sıdkî Efendi Dîvânı, inceleme-metin (1a-48b) ÖZGÜR KAZCI 2011
30 Tamamlandı Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 59 numarada kayıtlı Mecmu'a-i Eş'ar isimli şiir mecmuası (71a-140b) (çeviriyazılı, tenkitli metin) MUSA TILFARLIOĞLU 2011
31 Tamamlandı Enderunlu Mehmed Hamid Beg Divanı inceleme-metin ŞEFİKA ARARAT 2010
32 Tamamlandı Verdî Kâsım Dîvânı inceleme- metin ARMAĞAN ZÖHRE 2009
33 Tamamlandı Diyarbakırlı Ali Emiri divanı, metin-inceleme SEFER SERİN 2007
34 Tamamlandı Ayıntablı Hafız Abdülmecidzade Divanı, inceleme-metin MEHMET BEŞİR ATAÇ 2007
35 Tamamlandı Kadı Burhaneddin Divanı : Anlam çerçevesi ŞAHİN SÜRMELİ 2005

Sanatsal Faaliyetler

4 Adet
1
Cemil Cahit Güzelbey Belgeseli

Etkinlik Yeri: belgesel-Gaziantep
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi
KISA FİLM VE BELGESELLER /Senaryo Yazarı/  28.12.2016 - 29.12.2016

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
2
Şehitkamil Belgeseli

Etkinlik Yeri: 25 Aralık Gaziantep Kurtuluş Programı
Düzenleyenler : Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
KISA FİLM VE BELGESELLER /Yönetmen /  25.12.2017 - 27.12.2017

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
3
İki Gazi’xxnin 36 Saati-Mustafa Kemal Paşa’xxnın Gaziantep’xxi Ziyaretleri

Etkinlik Yeri: Gaziantep
Düzenleyenler : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
KISA FİLM VE BELGESELLER /Senaryo Yazarı/  26.01.2017 - 27.01.2017

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
4
Bir Şehri Filmi-Antep Direnişi

Etkinlik Yeri: Gaziantep
Düzenleyenler : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
KISA FİLM VE BELGESELLER /Senaryo Yazarı/  08.02.2017 - 09.02.2017

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)