Prof.Dr. HALİL İBRAHİM YAKAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

   yakar@gantep.edu.tr      (0342) 317 29 09      (0342) 317 29 09  
Filoloji Temel Alanı  Klasik Türk Edebiyatı  Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı  Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

101 Adet
1
DÎVÂN (SENÂ'Î) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
2
MECMÛ'A-İ EŞ'ÂR VE FEVÂ'İD (University of Michigan, 421) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
3
MECMÛ'A (FEHÎM ve HABÎB EFENDİ-ZÂDE ÖMER) (Milli Kütüphane, 06 Mil Yz Fb 464) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
4
MECMÛ'A-İ EŞ'ÂR (ŞEM'Î) (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 9651) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
5
MECMÛ'A (Halil İbrahim Yakar Şahsi Kütüphanesi) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
6
HİKÂYE-İ GARÎB (SIRRÎ) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
7
DÎVÂN (SIRRÎ) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
8
MANZUM MEKTUP (HÂFIZ) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
9
NA’T-I RESÛL / GÜL KASİDESİ (REŞÎD) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
10
NOHUD YAKISI RİSÂLESİ (MÜNÎB) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
11
İMTİHAN RİSÂLESİ (MÜNÎB) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
12
İCAZETNÂME ( MÜNÎB) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
13
MANZÛME-İ VİLÂDET-İ HATİCE SULTAN (MÜNÎB) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
14
RİSÂLETÜ’L-ARÛZ / MÎZÂN-I SELÎM (MÜNÎB) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
15
MÜNŞEÂT, TEVÂRİH, ­KASÂİD VE EŞ’ÂR MECMUASI (MÜNÎB) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
16
DÎVÂN (MAHREMÎ) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
17
DİVANÇE (HEVÂYÎ) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
18
TERCÜME-İ MEZÂMİNÜ’L-EMSÂL (HÂMİD) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
19
DÎVÂN (HAMDÎ) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
20
KÜLLİYÂT (HÂFIZ) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
21
RİSÂLE FÎ TÂRİF-İ KAZÂ-YI AYNTÂB (FEHÎM) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
22
MECMUA‘TÜ’L-LETAİF (FEHÎM) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
23
ZÜBDETÜ’L-FERÂÎZ (DÜRRÎ) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
24
TÜRKÇE DÎVÂN (DÜRRÎ) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
25
DÎVÂN (AYDÎ) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
26
DÎVÂN (VERDÎ) - Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
27
Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yılında Mîsâk-ı Millî ve Güney Hattı

Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
ISBN: 978-625-7518-15-4, TÜRKİYE, GAZİANTEP, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
28
Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı Modernleşmesi II

Yayın Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları
ISBN: 9789754616033, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
29
MAHREMÎ - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
30
200 Yıl Sonra Mütercim Âsım ve Türkiye’de Sözlük Çalışmaları

Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
ISBN: 978-625-44356-6-9, TÜRKİYE, GAZİANTEP, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
31
Millî Mücadele’nin Güney Cepheleri

Yayın Yeri: Cedit Neşriyat
ISBN: 9789757352600, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
32
Antep Savunması Muhabere Defteri

Yayın Yeri: Şehitkamil Belediyesi
ISBN: 978-975-9011-77-2, TÜRKİYE, Gaziantep, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
33
Ahmet Ayaz-Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Eserleri

Yayın Yeri: Çağrı Kitapevi
ISBN: 978-975-01832-2-5, TÜRKİYE, Gaziantep, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
34
Şehri Ayntab-ı Cihan Gaziantep

Yayın Yeri: Gaziantep Valiliği
ISBN: 978-975-9011-63-5, TÜRKİYE, Gaziantep, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
35
Gaziantep e Adanmış Bir Ömür Cemil Cahit Güzelbey Külliyatı

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
ISBN: 978-975-01832-0-1, TÜRKİYE, Gaziantep, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
36
Ayıntab Etraf ı Şehir Cepheler Kumandanlığı Tahrirat Telgraf Telefon Tamim Defteri

Yayın Yeri: Şehitkamil Belediyesi Yayınları
ISBN: 978-975-9011-59-8, TÜRKİYE, Gaziantep, 2015

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
37
II Abdülhamit Albümlerinde Ayıntab Rumkale Halfeti

Yayın Yeri: Şehitkamil Belediyesi Kültür Yayınları
ISBN: 978-975-901158-4, TÜRKİYE, Gaziantep, 2015

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
38
Gaziantep Savunması Hatıralar Belgeler

Yayın Yeri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yayınları
ISBN: 978-605-61984-5-8, TÜRKİYE, Gaziantep, 2015

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
39
Gaziantep Kitabeleri - Bir Şehrin Hüviyeti

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
ISBN: 978-605-614-63-2-9, TÜRKİYE, GAZİANTEP, 2014

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
40
ŞEYHCÂN - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
41
ŞEHDÎ - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
42
ŞÂKİR BABA - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
43
Hacı Ali-zâde Ali Ulvî - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
44
Sirâceddin Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
45
SAİD BABA - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
46
Râsim Paşa - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
47
Reşîd Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
48
Mehmed Nâzım Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
49
Nazlıoğlu Mustafa Sırrî Bîdârî - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
50
Mehmed Münîb Ayıntâbî - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
51
Müftü Mehmed Fâ'ik Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
52
Bahâeddîn Hayret Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
53
ABDULLAH MÂHİR EFENDİ - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
54
Körükçü Hâfız Ahmed Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
55
Mehmed Kelîm Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
56
Mazhar Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
57
LÂMÎ PAŞA - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
58
Körükçü Hâfız Ahmed Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
59
Karavâiz-zâde Hasan Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
60
Kadrî Abdülkadir Çelebi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
61
KADRÎ PAŞA - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
62
İbrâhim Hevâyî - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
63
Hüsnî Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
64
Hacetci-zâde Hüseyin Aşkî Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
65
Hoca Hâmid Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
66
Hâkî Mehmed Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
67
Abdülmecid-zâde Hâfız Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
68
HALİL BABA - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
69
İshak Hakkı Paşa - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
70
Fedâî Mehmed Ef. - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
71
Hasîb Dürrî Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
72
Bektaş Baba - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
73
Ahmed Hilmî - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
74
Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
75
Aydî Baba - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
76
BEDRÎ MEHMED EFENDİ - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
77
Şeyh Salman - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
78
ZÜHDÎ - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
79
TÂHİR - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
80
SABRÎ - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
81
REF’ET - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
82
Râsîm Feyzullâh Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
83
Gülahmed-zâde Rahmî - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
84
Osman Husûlî - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
85
Nûrî Mehmed Paşa - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
86
NA’TÎ - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
87
Kusûrî Ömer Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
88
Hasırcı-zâde Hâfız Mehmed Ağa - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
89
GAMÎ - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
90
Fâtihî Şeyh-zâde - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
91
EDÎB - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
92
Cenânî Mehmed Sa'îd Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
93
Behcetî Hasan Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
94
Abdurrahman Haki Efendi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
95
Muhammed Hamdî Baba - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
96
Osmanlı Türkçesi Metinleri

Yayın Yeri: Palet Yayınları
ISBN: 9786055262273, TÜRKİYE, KONYA, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
97
Ayıntablı Hamdi Baba Divanı

Yayın Yeri: Palet Yayınları
ISBN: 9786055262044, TÜRKİYE, KONYA, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
98
Antepli Divan Şairleri

Yayın Yeri: Ycm Yayınevi
ISBN: 978-605-62427-9-3, TÜRKİYE, Gaziantep, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
99
Ayıntablı Mahremi Divanı

Yayın Yeri: Palet Yayınları
ISBN: 9786055262051, TÜRKİYE, KONYA, 2012

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
100
"Ta Ezelden Taşkındır..." Antep

Yayın Yeri: İletişim Yayınları
ISBN: 9789750509131, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2011

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
101
Edirneli Şevki Divanı

Yayın Yeri: Palet
ISBN: 978-605-5583-31-6, TÜRKİYE, Konya, 2010

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

12 Adet
1
Antep Savunması Bibliyografyası

YAKAR HALİL İBRAHİM, Gezginci Ali
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Antep Savunması Ana Kaynaklarında Maraş

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
XIX. Yüzyıl Mutasavvıf Şairlerinden Ayıntablı Sırrî ve Divanı

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
XIX. Yüzyıl Antepli Mutasavvıf Şair Mahremî ve Divanı’ında Hakiki Aşk ve Hakiki Sevgili Tezahürleri

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
5
Polonya Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe Yazmalar Üzerine Bir Değerlendirme

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
TÜRKÇE-ARAPÇA MANZUM SÖZLÜKLERİMİZDEN NAZM-I FERĀ’İD

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Basılı, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  AHCI
7
Alevi-Bektaşi Geleneğinde Şiir Yazan Antepli Tekke Şairleri

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Mahalli Kaynakların Değerlendirilmesi ve Antepli Divan Şairleri Örneği

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Doğu Dilleri Enstitüsü (Krakow)’nde Türkoloji Çalışmaları

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
10
Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe-i Fedâî

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Basılı, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
11
An Evaluation On Three Ottoman Stone Inscriptions In The National Museum In Cracow

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Folia Orientalia
İngilizce, Basılı, 2006

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MIAR – Information Matrix for the Analysis of Journals
12
Son Dönem Bektâşî Şâirlerinden Gaziantepli Hamdi Baba

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

19 Adet
1
Bir Osmanlı Memurunun Gözünden Antep Savunması ve Esaret Hatıraları

YAKAR HALİL İBRAHİM, Gezginci Ali
Yayın Yeri: Millî Mücadele’ye Yerel Bakışlar Sempozyumu
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2021

Ulusal  Özet bildiri
2
Antep Savunması Ana Kaynaklarında Maraş

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 03.02.2017

Uluslararası  Özet bildiri
3
Gaziantep Kitabeleri Üzerine Bir Değerlendirme

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Uluslararası Gazintep Âlimleri ve Gaziantep’te Dini Hayat Sempozyumu
Gaziantep, İngilizce, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Divan Şiiri ve Sosyal Hayat

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: I. Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu
TÜRKİYE, Bartın, Türkçe, 28.04.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
İsmail Habip Sevük’ün Bilinmeyen Bir Eseri: Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye Üzerine Bir Değerlendirme

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi
BOSNA HERSEK, Türkçe, 17.05.2013

Uluslararası  Özet bildiri
6
Gelibolulu Suni ve Divanı

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Uluslararası Gelibolu Sempozyumu
TÜRKİYE, ÇANAKKALE, Türkçe, 09.05.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Nâbî'de Dönem Eleştirisi

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Vefatının 300. Yıldönümünde Şair Nâbî Sempozyumu
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 07.12.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
8
Bir Şairin Kaleminden Kendi Serencamı: Taşlıcalı Yahya Bey Monografisi

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 20.10.2011

Ulusal  Tam metin bildiri
9
18. Yüzyıl Antepli Divan Şairleri

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına)
TÜRKİYE, MARDİN, Türkçe, 16.10.2009

Ulusal  Tam metin bildiri
10
Manzum Sözlük Yazan Antepli Şairler

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Uluslararası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür, Dil ve Edebiyat) Sempozyumu
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 10.04.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Türk Dili Araştırmalarında Polonya Türkolojisi’nin Yeri

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyum
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 21.05.2007

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Polonya Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe Yazmalar Üzerine Bir Değerlendirme

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu
TÜRKİYE, ERZURUM, Türkçe, 25.04.2007

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Tam Teşekküllü Eski Türk Edebiyatı Tarihinin Oluşturulması Bağlamında Mahalli Kaynakların Değerlendirilmesi ve Antepli Divan Şairleri Örneği

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına I. Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 12.04.2007

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Seyyid Nesimi'nin Şiir Anlayışı

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: 1. Uluslarası Seyyid Nesimi Sempozyumu
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 17.06.2005

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gaziantep’te Basılan Eserler ve Bunların Türk Kültür Hayatındaki Yeri

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Gazi Türkiyat Araştırmaları Mer. I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Prog.
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 11.05.2005

Ulusal  Tam metin bildiri
16
Ömer Asım Aksoy'un Usul-i Tahrir ve Edebiyat Dersleri Üzerine Bir Dil Değerlendirmesi

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 20.09.2004

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Meşrabzâde Damadı Maraşlı Mehmet Şem’i Hayatı ve Şiirleri

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: I. Kahramanmaraş Sempozyumu
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 06.05.2004

Ulusal  Tam metin bildiri
18
Gaziantepli Divan Şairleri

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.10.1999

Ulusal  Tam metin bildiri
19
Lise Edebiyat Kitaplarında Divan Edebiyatı ile İlgili Metinler Üzerine

YAKAR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Türkçenin Öğretimi ve Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 01.01.1998

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

9 Adet
1
Gaziantep-Osmanlı Dönemi Kitabelerini Turizme Kazandırma ve Arşivleme Projesi

Gaziantep-Osmanlı Dönemi Kitabelerini Turizme Kazandırma ve Arşivleme Projesi, (FEF.13.01), Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (2013-2014).
31.08.2012 - 06.06.2014
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  Tamamlandı
2
manastırlı mehmet rıfat'ın mecâmiü'l-edeb adlı eserinin eski türk edebiyatı açısından tahlili

Eser tahlili
17.05.2019 - 28.05.2020
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Halep’te Osmanlı Döneminde İnşa ve Tadil Edilen Mimari Eserlerin Envanteri Projesi

Türkiye Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı çerçevesinde Halep’te Osmanlı Döneminde İnşa ve Tadil Edilen Mimari Eserlerin Envanteri Projesi
16.08.2009 - 15.08.2010
Kalkınma Bakanlığı,   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  Tamamlandı
4
Cemil Cahit Güzelbey in Yazılarını Turizme Kazandırma ve Cemil Cahit Güzelbey Belgeseli

Cemil Cahit Güzelbey in kaleme aldığı yazıları bir araya getirmek ve Güzelbey in belgesel filmini ortaya koymak
11.11.2014 - 04.04.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
5
Gaziantep Üniversitesi Bünyesinde Arapça Dil Öğretim Merkezinin Kurulması

Arapça Öğretim Merkezi
04.02.2008 - 10.08.2009
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  Tamamlandı
6
Halep Üniversitesi Bünyesinde Gaziantep Üniversitesi Tarafından Kurulan Türk Dili Öğretim Merkezi’nin (TÜDÖM) Geliştirilmesi

Türkçe Öğretim Merkezi
04.02.2008 - 05.08.2009
Kalkınma Bakanlığı,   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  Tamamlandı
7
Besnili Sıdkî Baba Hayatı Ve Divanı Projesi

Besnili Sıdkî Baba Hayatı Ve Divanı Projesi, (FEF.11.1), Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (2011-2012).
01.11.2010 - 31.07.2013
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  Tamamlandı
8
Antep Savunması Çocuk Kahramanları

Antep Savunması Çocuk Kahramanları, Tübitak Orta Öğretim 2204 Araştırma Projeleri, Proje Danışmanı
01.01.2012 - 01.02.2012
TÜBİTAK PROJESİ,   Danışman 

ULUSAL  Tamamlandı
9
Kaşgarlı Mahmut-Araplar İçin Türkçe Öğretim Seti

T.C. Kalkınma Bakanlığı İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kaşgarlı Mahmut-Araplar İçin Türkçe Öğretim Seti
01.01.2012 - 30.12.2012
Kalkınma Bakanlığı,   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
Halep üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi, Türk Dili ve edebiyatı Bölümü

Misafir Öğretim Üyesi
Misafir Öğretim Üyesi,

2008 - 2009
2
Polonya Jagilleon Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü

Misafir Öğretim Üyesi
Misafir Öğr. Üyesi,

2005 - 2006
3
MAHALLİ İDARELER

Genel Müdür
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü,

2016

Editörlükler

33 Adet
1
Antep'te Misyonerler, Ermeniler ve Millî Mücadele

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2021,   Ulusal  Basılı

2
Kaşgarlı Mahmut - Araplar İçin Türkçe Öğretim Seti

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM,ÖZPAY AHMET , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Kitap, Türkçe, 2012, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

3
Gaziantep Yöresinde Barak Boyu

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2021,   Ulusal  Basılı

4
El Emeği, Göz Nuru Kutnu Kumaşı

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2021,   Ulusal  Basılı+Elektronik

5
SPOR COĞRAFYASI AÇISINDAN GAZİANTEP - Spor, Spor Mekanları ve Kültür

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2021,   Ulusal  Elektronik

6
Ulusal ve Yerel Basında 25 Aralık Kutlamaları (1930-1971)

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2021,   Ulusal  Basılı

7
Işığın Peşinde Bir Ulu

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2019,   Ulusal  Basılı

8
Halep'te Adım Adım - Osmanlı'nın İzinde

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM, ÖZPAY AHMET , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Kitap, Türkçe, 2014,   Ulusal  Basılı

9
Orta Asya'dan Anadolu'ya Baraklar

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2022,   Ulusal  Elektronik

10
Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yılında Mîsâk-ı Millî ve Güney Hattı

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2022,   Ulusal  Elektronik

11
Milli Mücadele Kartpostalları

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2019,   Ulusal  Basılı

12
Osmanlı Dönemi Gaziantep Kuyumculuğu

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2016,   Ulusal  Basılı

13
Gaziantep Gazoz ve Meşrubat Tarihi

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2017,   Ulusal  Basılı

14
200 Yıl Sonra Mütercim Âsım ve Türkiye'de Sözlük Çalışmaları

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2021,   Ulusal  Basılı

15
Gaziantep Kilimcilik Tarihi

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2018,   Ulusal  Basılı

16
Ülkü Tamer - Güneşle Yıkanan Umut Denizi

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2022,   Ulusal  Basılı

17
Gaziantep Gezi Rehberi

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2019,   Ulusal  Basılı

18
Kalbe Düşen Cemre

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2021,   Ulusal  Basılı

19
Yunus Emre Divanı

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2021,   Ulusal  Basılı

20
Yunus Bir Haber Verir

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2021,   Ulusal  Basılı

21
Gaziantepli Bir Usta: Tenekeci Mehmet

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2021,   Ulusal  Basılı

22
Antep Direnişinin İlk Kıvılcımı - Şehitkâmil

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2018,   Ulusal  Basılı

23
Yüzüncü Yılında "Gazi Ayıntab'a Selam"

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2020,   Ulusal  Basılı

24
Tüfekçi Yusuf Usta

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2021,   Ulusal  Basılı

25
UNESCO Gastronomi Şehri Gaziantep'te Üzümün 40 Hâli Şire Yapma

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2022,   Ulusal  Basılı

26
Gaziantep'te Suyun Öyküsü

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2017,   Ulusal  Basılı

27
Antep'in Direnişi - Bir Şehrin Filmi

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2017,   Ulusal  Basılı

28
Bir Başka Gaziantep

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2016,   Ulusal  Basılı

29
Gaziantep Tarihî Çarşısı - Yerin Ruhu

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2022,   Ulusal  Basılı

30
Zuhurat

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür A.Ş.
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

31
Rumkale

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür A.Ş.
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

32
Osmanlı Dönemi Gaziantep Kuyumculuğu

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür A.Ş
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Ulusal  Basılı

33
Fotoğraflarla Gaziantep Ticaret Esnaf ve Meslek Grupları

Yazar Adı: YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür A.Ş
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Klasik Türk edebiyatında Şiir Mecmuaları Türkçe 3
2 2021-2022 Divan şiirinde Sosyal Çevre Türkçe 3
3 2017-2018 KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I Türkçe 1
4 2021-2022 Klasik Türk edebiyatı Şiir Mecmuları I Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Osmanlı Türkçesi Türkçe 2
2 2014-2015 Osmanlı Türkçesi Türkçe 2
3 2015-2016 Osmanlı Türkçesi Türkçe 2
4 2013-2014 Osmanlı Türkçesi Türkçe 2
5 2011-2012 Osmanlı Türkçesi Türkçe 2
6 2010-2011 Osmanlı Türkçesi Türkçe 2
7 2008-2009 Osmanlı Türkçesi Türkçe 2
8 2016-2017 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri I Türkçe 3
9 2018-2019 KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Metin Şerhi Türkçe 4
2 2016-2017 Osmanlı Türkçesi Grameri Türkçe 4
3 2016-2017 Eski Türk Edebiyatı V Türkçe 4
4 2017-2018 ESKİ TÜRK EDEBİYATI V Türkçe 2
5 2020-2021 METİN ŞERHİ Türkçe 2
6 2020-2021 OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ Türkçe 2
7 2021-2022 ESKİ TÜRK EDEBİYATI V Türkçe 2
8 2021-2022 METİN ŞERHİ Türkçe 2
9 2021-2022 OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor 16. ve 17. Yüzyılda Divan Edebiyatında Devlet Millet İlişkisi ERCAN KORKMAZ TezMerkezi 2024
2 Tamamlandı Antepli Aynî Divanı'nın bağlamsal dizini ve işlevsel sözlüğü MUSTAFA AKAY TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Manastırlı Mehmet Rıfat'ın Mecâmi'ü'l-edeb isimli eserinin eski türk edebiyatı nazarından tahlili ÖZGÜR KAZCI TezMerkezi 2022
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Şeyh Gâlib Dîvânı'nın şahıs kadrosu AYŞE TORTUK TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Nâbî Dîvânı'nda şahıslar İMREN MUHTEŞEM ATAKAY TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Edirneli Şevki Divanı'nda sosyo-kültürel ve tarihsel hayata bir bakış BEYNA GİRAY TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Ankaralı Râzi Divânı'nın bağlamsal dizini ve işlevsel sözlüğü AHMET GÖKÇE TezMerkezi 2020
5 Tamamlandı Antepli Âynî'nin Sâkînâmesi (Bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük) SABRİ AYTIŞ TezMerkezi 2020
6 Tamamlandı 19. yüzyıl İbrahim Refet Efendi Mevlidi, Kız Mevlidi, Muhammed Rüştü Efendi Mevlidi ve Şemseddin Sivasi Mevlidi çeviri metin ve mukayesesi YUSUF ÇINAR TezMerkezi 2020
7 Tamamlandı Tercüme-i Mezâminü'l-Emsâl (vr. 126-253) (İnceleme – metin) EYÜP HALİFE TezMerkezi 2020
8 Tamamlandı Aklın nazari süluku "Lâmiî Çelebi'nin Hüsn ü Dil Eseri'nde aklın konumlandırılışı" EYYUP ÇELİK TezMerkezi 2020
9 Tamamlandı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar Kütüphanesinde bulunan 18. yüzyıla ait bir mecmuanın MESTAP kapsamında incelenmesi NEBİ ÖZDEMİR TezMerkezi 2020
10 Tamamlandı Michigan Üniversitesi'nde 421 numara ile kayıtlı şiir mecmuası içerisinde yer alan Türkçe şiirler (İnceleme- metin) FATİH ODUN TezMerkezi 2019
11 Tamamlandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında Bel_yz_K1589 numarada kayıtlı Şiir Mecmuası NURSEN SOLAK TezMerkezi 2019
12 Tamamlandı Bazı divanlardan örneklerle 18. yüzyılda binit NECDET KARAMAN TezMerkezi 2019
13 Tamamlandı Nedim Divanı'nda mitolojik ve efsanevi unsurlar DOĞAN UÇAR TezMerkezi 2019
14 Tamamlandı İBB Atatürk Kitaplığı Mecmû'a-i Kasâid ve Hikâyât (İnceleme-Metin) TÜLAY IŞIK TÜRKER TezMerkezi 2019
15 Tamamlandı Milli Kütüphane FB-464 numarada kayıtlı Şiir Mecmuası (V.: 1b-109b) (İnceleme-metin çeviri yazısı) KEBİRAN GÜL TezMerkezi 2019
16 Tamamlandı İbrâhîm Mevlidi (İnceleme-metin) NEFİSE KUTLU TezMerkezi 2019
17 Tamamlandı Sâdık Ağazâde Sıdkî Efendi divânı (Çeviriyazılı metin-inceleme 49a-91b) FATMA ATAŞ TezMerkezi 2019
18 Tamamlandı Divânçe-i Nâzım (Metin-inceleme) DİLBER UMAZ TezMerkezi 2019
19 Tamamlandı Mahlas beyitleri bağlamında 17. yüzyıl gazellerinde benlik AHMET GEPREM TezMerkezi 2018
20 Tamamlandı Nâbî'nin Hayriyye adlı eserindeki ayet ve hadis iktibasları ile Nâbî'nin dinî ve ahlaki bakış açısı MURAD CANBOLAT TezMerkezi 2017
21 Tamamlandı Ahmed Edirnevî Mevlid-i Nebevî inceleme metin KAHRAMAN BALKAN TezMerkezi 2017
22 Tamamlandı Feriştezâde Abdülmecid'in 'Işk-Nâme adlı eseri (İnceleme-metin) ABDULEMİN YAPRAK TezMerkezi 2016
23 Tamamlandı Divançe-i Emir Osman B. Mehmet Sivasî (Çeviriyazı, tenkitli metin) AYNIZELİHA AÇAR TezMerkezi 2016
24 Tamamlandı Nef'i Divanı'ndaki mitolojik ve efsanevi şahıslar GÜLCAN ÖZTÜRK TezMerkezi 2016
25 Tamamlandı Müridî'nin Manzûme-i Hakâyık mesnevisi (İnceleme-Metin) İBRAHİM TAHA KILCI TezMerkezi 2015
26 Tamamlandı Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan bölümü 59 numarada kayıtlı Mecmû`a-i Eş`âr isimli şiir mecmuası (141a-214a) (Çeviri yazılı, tenkitli metin) ZÜHAL TEMUR TezMerkezi 2013
27 Tamamlandı Âşık Nevrûzî Mevlidi ( İnceleme-Metin ) SEMA GÜRLEK TezMerkezi 2013
28 Tamamlandı Vaiz Ümmi Mevlidi: İnceleme-metin M. ALİ DOUZKİN TezMerkezi 2013
29 Tamamlandı Tercüme-i Mezâminül-Emsâl (İnceleme-Metin) AHMAD AL-FARAJ TezMerkezi 2013
30 Tamamlandı Sinanoğlu Ümidü-l Müznibin Mevlidi inceleme metin MUHAMMED TAHA NOM TezMerkezi 2013
31 Tamamlandı Muhyiddin Bayrami'nin Ab-ı Hayat mesnevisi inceleme-metin YASİN AKBAŞ TezMerkezi 2012
32 Tamamlandı Şem'i mecmuası-transkripsiyonlu metin inceleme NESLİHAN YORULMAZ TezMerkezi 2011
33 Tamamlandı Sâdık Ağazâde Sıdkî Efendi Dîvânı, inceleme-metin (1a-48b) ÖZGÜR KAZCI TezMerkezi 2011
34 Tamamlandı Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 59 numarada kayıtlı Mecmu'a-i Eş'ar isimli şiir mecmuası (71a-140b) (çeviriyazılı, tenkitli metin) MUSA TILFARLIOĞLU TezMerkezi 2011
35 Tamamlandı Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 59 numarada kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr isimli şiir mecmuası (1a-70b) SUAT DONUK TezMerkezi 2011
36 Tamamlandı Enderunlu Mehmed Hamid Beg Divanı inceleme-metin ŞEFİKA ARARAT TezMerkezi 2010
37 Tamamlandı Kethüdâzâde Arif divânı : İnceleme-metin TANER GÖK TezMerkezi 2010
38 Tamamlandı Verdî Kâsım Dîvânı inceleme- metin ARMAĞAN ZÖHRE TezMerkezi 2009
39 Tamamlandı Diyarbakırlı Ali Emiri divanı, metin-inceleme SEFER SERİN TezMerkezi 2007
40 Tamamlandı Ayıntablı Hafız Abdülmecidzade Divanı, inceleme-metin MEHMET BEŞİR ATAÇ TezMerkezi 2007
41 Tamamlandı Şeyhülislam Arif Hikmet Beyin Tezkiretü'ş Şu'arası ve transkripsiyonlu metni MEHMET NURİ ÇINARCI TezMerkezi 2007
42 Tamamlandı Kadı Burhaneddin Divanı : Anlam çerçevesi ŞAHİN SÜRMELİ TezMerkezi 2005
43 Tamamlandı Keşanlı Zihni Divanı MEHMET AKPINAR TezMerkezi 2005

Sanatsal Faaliyetler

7 Adet
1
Cemil Cahit Güzelbey Belgeseli

Etkinlik Yeri: belgesel-Gaziantep
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi
KISA FİLM VE BELGESELLER /Senaryo Yazarı/  28.12.2016 - 29.12.2016

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
2
Şehitkamil Belgeseli

Etkinlik Yeri: 25 Aralık Gaziantep Kurtuluş Programı
Düzenleyenler : Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
KISA FİLM VE BELGESELLER /Yönetmen /  25.12.2017 - 27.12.2017

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
3
İki Gazi’nin 36 Saati-Mustafa Kemal Paşa’nın Gaziantep’i Ziyaretleri

Etkinlik Yeri: Gaziantep
Düzenleyenler : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
KISA FİLM VE BELGESELLER /Senaryo Yazarı/  26.01.2017 - 27.01.2017

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
4
Bir Şehri Filmi-Antep Direnişi

Etkinlik Yeri: Gaziantep
Düzenleyenler : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
KISA FİLM VE BELGESELLER /Senaryo Yazarı/  08.02.2017 - 09.02.2017

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
5
Halep'te Adım Adım - Osmanlı'nın İzinde

Etkinlik Yeri: Halep
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi
KISA FİLM VE BELGESELLER /Senaryo Yazarı/  01.03.2010 - 02.03.2010

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
6
Gaziantep Kitabeleri

Etkinlik Yeri: Gaziantep
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi
KISA FİLM VE BELGESELLER /Senaryo Yazarı/  01.01.2014 - 02.01.2014

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
7
Kuşatma - Ayıntab

Etkinlik Yeri: Gaziantep
Düzenleyenler : TRT BELGESEL
TV PROGRAMLARI /Kurgu/  01.01.2021 - 01.02.2021

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)