Dr.Öğr.Üyesi MURAT ÇELİKDEMİR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH

   celikdemir@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Yeni Çağ Tarihi  Osmanlı Tarihi  Sosyal Tarih  Kent Tarihi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

6 Adet
1
100.Yılında Cumhuriyet Dönemi Gaziantep

Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
ISBN: 978-625-7518-40-6, TÜRKİYE, Gaziantep, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İnternational Academic Studies on Social and Education Sciences

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-625-7912-20-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
1536 (Hicrî 943 Tarihli) Ayıntab Tahrir Defteri (Transkripsiyon, Değerlendirme, Tıpkı Basım)

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-625-7139-94-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Hatay (Anavatana Katılışının 80.Yıl Armağanı)

Yayın Yeri: Hiper Yayın
ISBN: 978-605-281-702-5, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Rifat ÖZDEMİR’e Armağan

Yayın Yeri: Hiper Yayın
ISBN: 978-605-281-192-4, TÜRKİYE, İstanbul, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Doç. Dr. Numan Durak Aksoy Anısına: Hayatı, Eserleri ve Armağanı

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaa ve Basım Evi
ISBN: 978-975-7375-72-5, TÜRKİYE, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

9 Adet
1
Osmanlı'da Korumaya Muhtaç Çocuklar Ve Vesayet Kurumu: Ayıntâb’daki̇ Uygulaması (1750-1806)

ÇELİKDEMİR MURAT, Arıkan Melahat
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS INDEX
2
KİLİS VOYVODASI EL-HAC MEHMED’İN ÖLDÜRÜLMESİ (M .1714/H. 1126)

ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Suriye Maarif Müdürü Halil Kemal Bey Layihasının Osmanlı Diplomatiği Bakımından Değerlendirilmesi ve Transkripsiyonu

ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
18. Yüzyılın Üçüncü Çeyreğinde Ayıntab’da Yönetim ve Yerel Elitler

ÇELİKDEMİR MURAT,DEMİR MUSTAFA
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
5
HARPUT’UN ELAZIĞ’A NAKLİ

ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
18. Yüzyılda Ayntab’da Suç ve Ceza (1750-1775)

ÇELİKDEMİR MURAT,DEMİR MUSTAFA
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
7
Rakka İskânından Firar Eden Bazı Aşiretlerin Eşkiyalık Faaliyetleri ve Bunu Önlemeye Yönelik Alınan Tedbirler

ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: Güneyde Kültür
Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
8
Osmanlı Devleti’nin Aşiretleri Rakka’ya İskan Etmek İstemesindeki Temel Sebepler

ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları
Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
9
Rakka Mukâvelesi(19 Aralık 1692)

ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2002

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

10 Adet
1
AFŞAR AŞİRETİ’NİN AYINTAB VE MARAŞ BÖLGESİNE İSKÂN EMİRLERİ

ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: ULUSLARARASI II.GÖÇ ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 14.12.2023

Uluslararası  Özet bildiri
2
Osmanlı Devleti’nin Aşiretleri Kuzey Suriye Bölgesine Göç Ettirmesi

ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: The Global Refugee and MigrationCongress
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 14.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
XVI. YÜZYILDA AYINTÂB’IN MAHALLE VE NÜFUS DURUMU (1536-1543)

ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
AYINTAB ŞER’İYYE SİCİLLERİNE GÖRE AYINTAB’DA KÖLELİK VE CARİYELİK (1608-1619)

ÇELİKDEMİR MURAT,ARIKAN MELAHAT
Yayın Yeri: III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
HALEP MAARİF MÜDÜRÜ KEMAL HALİL BEY’İN ANTAKYA NUSAYRİLERİ İLEİLGİLİ LAYİHASI (1892)

ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi
TÜRKİYE, HATAY, Türkçe, 23.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
KİLİS KÜRT DAĞI (DARMIK DAĞI) AŞİRETLERİNİN HİRİSTİYAN AHALİYE SALDIRILARI VE OSMANLI DEVLETİ’NİN BU SALDIRILARA KARŞI ALDIĞI TEDBİRLER

ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: II.İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Ayıntab Ayanından Battalzade Mehmed Ağa’nın Muhallefatı

GÜNDÜZ AHMET,ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu (Milli Mücadele Döneminde Gaziantep)
Türkçe, 25.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Kilis Voyvodası Mehmet Ağa’ nın Gelir ve Giderlerini Muhtevi Defter

ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: Mercidabık’ tan Günümüze 500 Yılda Orta Doğu
Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
Osmanlı Devleti’nin Aşiretleri Rakka’ya İskân Faaliyetleri

ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: II.Kayseri ve Yöresi Kültür,Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni
TÜRKİYE, Kayseri, Türkçe, 10.04.2006

Ulusal  Tam metin bildiri
10
Osmanlı Devleti’nin Rakka İskân Politakasında Önemli Bir Kaynak: Mühimme Defterleri

ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: Birinci Ortadoğu Semineri(Kavramlar Kaynaklar Metodoloji)
TÜRKİYE, ELAZIĞ, Türkçe, 29.05.2003

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
Gaziantep Tarihi Sempozyumu (Milli Mücadele Döneminde Gaziantep)

Gaziantep Tarihi
25.12.2017 - 27.12.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
15 YÜZYILIN 3 ÇEYREĞİNDE AINTAP SANCAĞI


01.01.2009 - 31.12.2012
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MEB

ÖĞRETMEN

1994 - 2001

Editörlükler

1 Adet
1
Tarihten Günümüze Ayıntâb-Gaziantep

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET,ÇELİKDEMİR MURAT,OSRAK SELİM,Dağ Murat , Yayın Yeri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları-23
Kitap, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 TAR 649 Osmanlı Devleti’nin İskân Politikaları I (3-0) 3 Türkçe 3
2 2017-2018 TAR698 Doktora Tezi (2-0) 0 Türkçe 1
3 2017-2018 TAR999 Doktora Uzmanlık Alanı (4-0) 4 Türkçe 4
4 2017-2018 TAR 650 Osmanlı Devleti’nin İskân Politikaları II (3-0) 3 Türkçe 3
5 2017-2018 TAR698 Doktora Tezi (2-0) 0 Türkçe 1
6 2017-2018 TAR999 Doktora Uzmanlık Alanı (4-0) 4 Türkçe 4
7 2018-2019 TAR 649 Osmanlı Devleti’nin İskân Politikaları I (3-0) 3 Türkçe 3
8 2018-2019 TAR698 Doktora Tezi (2-0) 0 Türkçe 1
9 2018-2019 TAR999 Doktora Uzmanlık Alanı (4-0) 4 Türkçe 4
10 2018-2019 TAR 696 Seminer (2-0) 0 Türkçe 1
11 2018-2019 TAR 650 Osmanlı Devleti’nin İskân Politikaları II (3-0) 3 Türkçe 3
12 2018-2019 TAR698 Doktora Tezi (2-0) 0 Türkçe 1
13 2018-2019 TAR999 Doktora Uzmanlık Alanı (4-0) 4 Türkçe 4
14 2018-2019 TAR 696 Seminer (2-0) 0 Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 TAR 549 Yeniçağda Osmanlı Devletinin Merkez Teşkilatı (3-0) 3 Türkçe 3
2 2017-2018 TAR598 Yüksek Lisans Tezi (2-0) 0 Türkçe 1
3 2017-2018 TAR899 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (4-0) 4 Türkçe 4
4 2017-2018 TAR 546 Osmanlılarda İlmiye Teşkilatı (3-0) 3 Türkçe 3
5 2017-2018 TAR598 Yüksek Lisans Tezi (2-0) 0 Türkçe 1
6 2017-2018 TAR899 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (4-0) 4 Türkçe 4
7 2018-2019 TAR 549 Yeniçağda Osmanlı Devletinin Merkez Teşkilatı (3-0) 3 Türkçe 3
8 2018-2019 TAR598 Yüksek Lisans Tezi (2-0) 0 Türkçe 1
9 2018-2019 TAR899 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (4-0) 4 Türkçe 4
10 2018-2019 TAR 799 Seminer (Y.Lisans) (2-0) 0 Türkçe 1
11 2018-2019 TAR 546 Osmanlılarda İlmiye Teşkilatı (3-0) 3 Türkçe 3
12 2018-2019 TAR598 Yüksek Lisans Tezi (2-0) 0 Türkçe 1
13 2018-2019 TAR899 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (4-0) 4 Türkçe 4
14 2018-2019 TAR 799 Seminer (Y.Lisans) (2-0) 0 Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 TAR 109 Osmanlıca I (B Grubu) (4-0)4 Türkçe 4
2 2017-2018 TAR 351 Osmanlı Epigrafyası (2-0) 2 Türkçe 2
3 2017-2018 TAR 353 Osmanlı Teşkilat Tarihi I (2-0) 2 Türkçe 2
4 2017-2018 TAR 489 Osmanlı Taşra Teşkilatı I (S) (2-0) 2 Türkçe 2
5 2017-2018 TAR 110 Osmanlıca II(A Grubu) (4-0)4 Türkçe 4
6 2017-2018 TAR 352 Osmanlı Diplomatikası (B Grubu) (2-0) 2 Türkçe 2
7 2017-2018 TAR 354 Osmanlı Teşkilat Tarihi II (2-0) 2 Türkçe 2
8 2017-2018 TAR 376 Osmanlı İlmiye Teşkilatı (S) (2-0) 2 Türkçe 2
9 2018-2019 TAR 109 Osmanlıca I (B Grubu) (4-0)4 Türkçe 4
10 2018-2019 TAR 351 Osmanlı Epigrafyası (2-0) 2 Türkçe 2
11 2018-2019 TAR 353 Osmanlı Teşkilat Tarihi I (2-0) 2 Türkçe 2
12 2018-2019 TAR 489 Osmanlı Taşra Teşkilatı I (S) (2-0) 2 Türkçe 2
13 2018-2019 TAR 110 Osmanlıca II(A Grubu) (4-0)4 Türkçe 4
14 2018-2019 TAR 352 Osmanlı Diplomatikası (B Grubu) (2-0) 2 Türkçe 2
15 2018-2019 TAR 354 Osmanlı Teşkilat Tarihi II (2-0) 2 Türkçe 2
16 2018-2019 TAR 376 Osmanlı İlmiye Teşkilatı (S) (2-0) 2 Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı II. Mahmut dönemi Ceyb-i Hümâyun Hazinesi EYÜP ERBİLİCİ TezMerkezi 2024
2 Tamamlandı Osmanlı Devletinde yasaklanmış içecekler (1603-1807) NESLİHAN FULİN TezMerkezi 2019
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı 37 numaralı Ayıntâb Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H. 1098-1100 / m.1686-1689 s.98-190) İBRAHİM BARAN BERŞE TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Arap kaynaklarına göre II. Abdülhamit döneminde Şam (1876-1909) MAHDI MIRDAN MOHAMMED TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı 27 numaralı Ayntâb Şer'îyye Sicilinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H.1076-1077/M.1666-1667) BÜŞRA CANPOLAT TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı 67 numaralı Ayıntâb Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H. 1128-1129 / M. 1716-1717 S. 218-427) SAİME KIRKAYA SÜTCÜ TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı 12 numaralı Ayntab Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (H.1027-1028/M.1618-1619.s.303-397) SEVİL ÖZOĞLU TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı H. 1098-1099/M. 1686-1687 tarihli 36 numaralı Ayıntab Şer'iyye Sicili'nin transkripisyon ve değerlendirmesi (S. 1-107) DARYA NAJM TezMerkezi 2020
7 Tamamlandı 42 numaralı Ayntâb Şeriyye sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H.992-994/1003-1004 M. 1584-1586/1594-1595) (S.112-223) GÜLŞAH ELBAY TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Davut Paşa döneminde Kerkük ile ilgili bazı Osmanlı arşiv belgelerinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (1817-1831) AVNİ LÜTFİOĞLU TezMerkezi 2018
9 Tamamlandı 12 numaralı Ayntab şer'iyye sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (h. 1027-1028/m. 1618-1619. s.105-204.) MELAHAT ARIKAN TezMerkezi 2017
10 Tamamlandı 20 numaralı Ayntab Şer'iyye Sicilinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (s.137-270) H.1060-1061/M.1650-1651 OKAN İLHAN TezMerkezi 2015
11 Tamamlandı 9 Numaralı Antakya Şer'iyye Sicilinin transkripsiyonu Ve değerlendirilmesi; H. 1188 - 1191 / M. 1774 - 1777 SEVCAN BOSTANCIOĞLU TezMerkezi 2015
12 Tamamlandı 61 numaralı Gaziantep Şer'iyye Sicili'nin (H.1124-1125/M.1712-1713 s.101-200) transkripsiyonu ve değerlendirmesi MEHMET CAN TezMerkezi 2014
13 Tamamlandı 37 numaralı Ayntâb Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi H.1098-1100/M.1686-1689 (s.1-97) LEYLA KAYA TezMerkezi 2014
14 Tamamlandı 61 numaralı Ayntab Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (s. 1-100) H. 1124-1125/M. 1712-1713 MUSTAFA ÇAVDAROĞLU TezMerkezi 2013
15 Tamamlandı Risale-i Damıgu'n-Nusayriye transkripsiyon ve değerlendirme SERKAN KUZU TezMerkezi 2012
16 Tamamlandı 196 Numaralı Besni Şer'iyye Sicilinin transkripsiyonu ve değerlendirmesi SADIK ÇETİN TezMerkezi 2011
17 Tamamlandı Nusayrilerde kadın GÖKBEN ÖVER TezMerkezi 2011
18 Tamamlandı Osmanlı Devleti'nde öldürülen Şeyhülislamlar İSMAİL KATGI TezMerkezi 2011
19 Tamamlandı Osmanlı Tarihinin Cihet-i Şâ'irânesi nin transkripsiyonu MUSTAFA DEMİR TezMerkezi 2010
20 Tamamlandı Halep vilayet salnamelerine göre (1886-1908) Rakka EMRE GÖR TezMerkezi 2010
21 Tamamlandı Halep vilayet salnamelerine göre (1867-1908) Ayıntab YILDIRAY YILDIRIM TezMerkezi 2010
22 Tamamlandı 129 numaralı Ayıntab Şer'iyye Sicili'nin (H. 1061, 1108, 1142/M. 1650, 1696, 1729) transkripsiyonu ve değerlendirmesi NEŞE TOĞRUL TezMerkezi 2010
23 Tamamlandı Savaş döneminde ve barış sürecinde Türk-Boşnak ilişkileri(1990-1995) SEÇKİN KILIÇ TezMerkezi 2007
24 Tamamlandı III Numaralı Ahkâm Defteri'ne göre Ayıntap (H.1196-1229/M.1782-1814) SEVDE NUR GÜLDİKEN TezMerkezi 2007
25 Tamamlandı 123 numaralı Gaziantep Şeriyye Sicilinin Transkripsiyonu ve değerlendirmesi SERHAT KUZUCU TezMerkezi 2006