Dr.Öğr.Üyesi BERNA BAŞ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ

   bas@gantep.edu.tr  
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı  Tarımsal Biyoteknoloji  Bitkisel Biyoteknoloji

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

4 Adet
1
Bitki İmmün Reseptörleri

BAŞ BERNA
Yayın Yeri: Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology C- Life Sciences and Biotechnology
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
2
Fitopatojen Bakterilere Ait Salgı Sistemlerinin Genel Özellikleri. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji

BAŞ BERNA
Yayın Yeri: Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology C- Life Sciences and Biotechnology
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
3
Konukçu Bitki-Patojen İnteraksiyonlarının Yeni Paradigması: Bitki İmmunlojisi; Temel Kavramlar

BAŞ BERNA
Yayın Yeri: Türk Yaşam Bilimleri Dergisi-Turkish Journal of Life Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  RI, Rootindexing; ESJI, Eurasian Scientific Journal Index; JIFACTOR; SIS, Scient
4
An Investigation of In vitro Regenaration Potentiality of Prunus serrulata var Kanzan

BAŞ BERNA
Yayın Yeri: Journal of Anatolian Natural Sciences
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

1 Adet
1
Prunus serrulata var Kanzan NIN İN VİTRO MİKROÇOĞALTIM OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BAŞ BERNA
Yayın Yeri: 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 14.09.2015

Ulusal  Poster

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
Iowa State University

Doktora Sonrası Araştırma
Gen Aktarımıyla ilgili Laboratuvar Pratikleri,

2013 - 2014
2
Texas A & M University

Doktora Sonrası Araştırma
Bitki immünitesi ile ilgili çalışmalar,

2014 - 2014
3
University of Florida

Yardımcı Araştırıcı
Projede Yardımcı Araştırmacı,

1997 - 1998

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Genom Analizi Türkçe 3
2 2015-2016 Biyolojide Moleküler Uygulamalar Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Endüstriyel Mikrobiyoloji Türkçe 2
2 2015-2016 Biyokimya I Türkçe 2
3 2015-2016 Biyokimya Laboratuvarı Türkçe 1
4 2017-2018 Biyokimya Laboratuvarı Türkçe 2
5 2019-2020 Biyokimya Laboratuvarı Türkçe 2
6 2019-2020 Biyokimya I Türkçe 2
7 2020-2021 Biyokimya II Türkçe 2
8 2018-2019 Genom Analizi Türkçe 3
9 2019-2020 Enzimoloji Türkçe 2
10 2019-2020 Endüstriyel Mikrobiyoloji Türkçe 2
11 2020-2021 Meslek İngilizcesi I Türkçe 2
12 2019-2020 Toplumsal Duyarlılık Projeleri I Türkçe 1
13 2020-2021 Toplumsal Duyarlılık Projeleri II Türkçe 3
14 2020-2021 Etkinliklere Katılım Türkçe 2
15 2020-2021 Biyoloji Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Bazı bitki özütlerinin In vitro'da çeşitli fitopatojen bakteriler üzerinde antibakteriyel potansiyelleri üzerine araştirmalar ÖZLEM OKAN DEMİRKÖK TezMerkezi 2016
2 Tamamlandı Mavi ladin (Picea pungens engelm.)'in farklı çeşitlerinin in vitro'da bitki rejenerasyon kapasitelerinin araştırılması BİLGE KIRAÇ TezMerkezi 2011
3 Tamamlandı Kitaibelia balansae'nin ın vitro klonal çoğaltım olanaklarının araştırılması RUKİYE KARLIĞA TezMerkezi 2011
4 Tamamlandı İndol-3-asetik asit ve kinetin'in Aeonium haworthii Webb & Berthel (L. 1841) bitkisinin in vitro gelişimi üzerine etkileri NECİP NALÇACI TezMerkezi 2007

Araştırmalar

2 Adet
1
Bitki İmmunolojisi

Mısır LOX genlerinin Aspergillus flavus tarafından salınan aflatoxin üzerinde kontrol edici etkisi ile ilgili bir araştırma.
Texas A & M University, Amerika Birleşik Devletleri   Uluslararası  Araştırma

2
Moleküler biyoloji gen nakilleriyle ilgili laboratuvar aktivitesi

Metabolomiks kapsamında soya bitkisinde kuadrocistronik pyrinitrol antibiyotik gen transferi üzerinde bir araştırma.
Iowa State Universitiy - Ames IOWA, Amerika Birleşik Devletleri   Uluslararası  Araştırma