Doç.Dr. EROL ERKAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

   erolerkan@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Felsefe ve Din Bilimleri  Din Sosyolojisi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
İSTİKLAL MARŞI VE ANLAM DÜNYASI

Yayın Yeri: NİDA AKADEMİ
ISBN: 978-605-7565-49-5, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Gençlerde Tüketim ve Din (Gaziantep Örneği)

Yayın Yeri: Hiperyayın
ISBN: 978-605-281-071-2, TÜRKİYE, İstanbul, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Nur Hareketi Sosyolojik Bir Çözümleme

Yayın Yeri: Çıra Yayınları
ISBN: 978-605-9853-11-8, TÜRKİYE, İstanbul, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

11 Adet
1
Sekülerleşme Teorileri Perspektifinden Türkiyede Dindarlık

ERKAN EROL
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Ev Mimarisinin Aile ve Dini Hayat Açısından Önemi

ERKAN EROL
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Araştırmax, Base, İdealonline, İsam, Sobiad, Sis
3
POPÜLER DİNİN YENİDEN ÜRETİLMESİNDE VEYAYGINLAŞTIRILMASINDA TÜRK KORKUSİNEMASI

ERKAN EROL
Yayın Yeri: Bilimname
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
4
İslamofobi Üzerine Söyleşi

KİRMAN MEHMET ALİ,ERKAN EROL
Yayın Yeri: ilahiyat Akademi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Yorum  Araştırmax, SOBIAD, ASOS INDEX, ISAM
5
Suriyeli Göçmeler ve Dini Hayat Uyum Karşılaşma Benzeşme Gaziantep Örneği

ERKAN EROL
Yayın Yeri: Dinbilimleri
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim - Ebsco Host
6
Hakikati İnşa Aracı Olarak Din Dili

ERKAN EROL
Yayın Yeri: THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA, ASOS, TEİ(Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik Dizin (Akademik T
7
Türkiye de Dindarlığın Tespiti İle İlgili Çalışmalar Ve Tahkikî Dindarlığın Ölçülmesiyle İlgili Öneriler

ERKAN EROL
Yayın Yeri: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos, EBSCO Discovery Servic, EBSCO Host Research Databates, İsam
8
The İmam Sosyolojik Bir Analiz

ERKAN EROL
Yayın Yeri: SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, S
9
Postmodern Dönemde Ontolojik Anlam Aracı Olarak Dini Kimlik

ERKAN EROL
Yayın Yeri: TURKİSH STUDİES
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access
10
Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Din Dernekleri

ERKAN EROL
Yayın Yeri: BİLİMNAME
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco, OCLC Worldcat, DJRI, iSAM
11
Müslüman Toplumlarda Sivil Toplumun İmkanı

ERKAN EROL
Yayın Yeri: DİN BİLİMLERİ
Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim - Ebsco Host

Bildiriler

2 Adet
1
Dini Derneklerin Faaliyetlerinin Sivil Toplum Açısından Değerlendirilmesi Gaziantep Örneği

ERKAN EROL
Yayın Yeri: Uluslararsı Gaziantep Alimleri ve Gaziantep’te Dini Hayat Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Toplumda Bütünleştirici ve Ayrıştırıcı Yönüyle Din

ERKAN EROL
Yayın Yeri: Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesi Dini Söylemin Önemi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 16.10.2015

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
İstiklal Marşı ve Anlam Dünyası

İstiklal Marşı
14.05.2018 - 29.03.2019
Özel Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Uluslarası Gaziantep Alimleri ve Gaziantep te Dini Hayat Sempozyumu

Gazinantepli Alimler ve Gaziantep te Dini Hayat
13.10.2016 - 15.10.2016
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MILLI EGITIM BAKANLIGI

ÖĞRETMEN

2000 - 2013

Editörlükler

5 Adet
1
Gaziantep’te Dini Hayat

Yazar Adı: ERKAN EROL,AKPINAR MUHAMMET RAŞİT,YILDIRIM ESRA,GENERAL HACER , Yayın Yeri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

2
İLAHİYAT AKADEMİ

Yazar Adı: ERKAN EROL , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  ARAŞTIRMAX, BASE, İDEALONLİNE, İSAM, SOBİAD, SIS  Basılı

3
el-İlahiyat el-Akademiyye

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS,İĞDE MUHYETTİN,ÜNVERDİ MUSTAFA,ERKAN EROL , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Arapça, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  İSAM  Basılı

4
İLAHİYAT AKADEMİ

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN,ERKAN EROL , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  İSAM  Basılı

5
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ERKAN EROL , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2015, GAZİANTEP  Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Bilim ve Etik Türkçe 2
2 2017-2018 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Türkçe 3
3 2014-2015 BİLİM VE ETİK Türkçe 2
4 2016-2017 BİLİM VE ETİK Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Bilim ve Etik Türkçe 2
2 2013-2014 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
3 2013-2014 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI Türkçe 3
4 2013-2014 Uygulamalı Din Sosyolojisi Araştırmaları Türkçe 3
5 2013-2014 Din Sosyolojisi Meseleleri Türkçe 3
6 2016-2017 BİLİM VE ETİK Türkçe 2
7 2017-2018 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Türkçe 3
8 2018-2019 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
2 2014-2015 DİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
3 2014-2015 Sosyal Bilimler Araştırma Metodolojisi Türkçe 2
4 2013-2014 MESLEKİ ETİK Türkçe 2
5 2013-2014 DİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
6 2013-2014 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
7 2014-2015 DİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 2
8 2017-2018 DİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 2
9 2016-2017 DİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 2
10 2013-2014 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 2
11 2015-2016 DİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
12 2017-2018 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2
13 2017-2018 DİN SOSYOLOJİSİ 2 Türkçe 2
14 2018-2019 DİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 1
15 2018-2019 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 1
16 2018-2019 MESLEKİ ETİK Türkçe 1
17 2018-2019 DİN SOSYOLOJİSİ 2 Türkçe 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinde iman ve davranış ilişkisi (İstanbul Şehir Üniversitesi örneği) HATİCE NEŞE ÇANDIR TezMerkezi 2019