Doç.Dr. EROL ERKAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

   erolerkan@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Din Sosyolojisi  Din Sosyolojisi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
İSTİKLAL MARŞI VE ANLAM DÜNYASI

Yayın Yeri: NİDA AKADEMİ
ISBN: 978-605-7565-49-5, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Gençlerde Tüketim ve Din (Gaziantep Örneği)

Yayın Yeri: Hiperyayın
ISBN: 978-605-281-071-2, TÜRKİYE, İstanbul, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Nur Hareketi Sosyolojik Bir Çözümleme

Yayın Yeri: Çıra Yayınları
ISBN: 978-605-9853-11-8, TÜRKİYE, İstanbul, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

12 Adet
1
The Role of Religious Groups in the Integration of Syrian Asylum Seekers: The Case of Haznevi Order

ERKAN EROL
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Doaj, Ebsco
2
Sekülerleşme Teorileri Perspektifinden Türkiyede Dindarlık

ERKAN EROL
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Ev Mimarisinin Aile ve Dini Hayat Açısından Önemi

ERKAN EROL
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Araştırmax, Base, İdealonline, İsam, Sobiad, Sis
4
POPÜLER DİNİN YENİDEN ÜRETİLMESİNDE VEYAYGINLAŞTIRILMASINDA TÜRK KORKUSİNEMASI

ERKAN EROL
Yayın Yeri: Bilimname
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
5
İslamofobi Üzerine Söyleşi

KİRMAN MEHMET ALİ,ERKAN EROL
Yayın Yeri: ilahiyat Akademi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Yorum  Araştırmax, SOBIAD, ASOS INDEX, ISAM
6
Suriyeli Göçmeler ve Dini Hayat Uyum Karşılaşma Benzeşme Gaziantep Örneği

ERKAN EROL
Yayın Yeri: Dinbilimleri
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim - Ebsco Host
7
Hakikati İnşa Aracı Olarak Din Dili

ERKAN EROL
Yayın Yeri: THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA, ASOS, TEİ(Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik Dizin (Akademik T
8
The İmam Sosyolojik Bir Analiz

ERKAN EROL
Yayın Yeri: SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, S
9
Türkiye de Dindarlığın Tespiti İle İlgili Çalışmalar Ve Tahkikî Dindarlığın Ölçülmesiyle İlgili Öneriler

ERKAN EROL
Yayın Yeri: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos, EBSCO Discovery Servic, EBSCO Host Research Databates, İsam
10
Postmodern Dönemde Ontolojik Anlam Aracı Olarak Dini Kimlik

ERKAN EROL
Yayın Yeri: TURKİSH STUDİES
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access
11
Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Din Dernekleri

ERKAN EROL
Yayın Yeri: BİLİMNAME
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco, OCLC Worldcat, DJRI, iSAM
12
Müslüman Toplumlarda Sivil Toplumun İmkanı

ERKAN EROL
Yayın Yeri: DİN BİLİMLERİ
Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim - Ebsco Host

Bildiriler

2 Adet
1
Dini Derneklerin Faaliyetlerinin Sivil Toplum Açısından Değerlendirilmesi Gaziantep Örneği

ERKAN EROL
Yayın Yeri: Uluslararsı Gaziantep Alimleri ve Gaziantep’te Dini Hayat Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Toplumda Bütünleştirici ve Ayrıştırıcı Yönüyle Din

ERKAN EROL
Yayın Yeri: Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesi Dini Söylemin Önemi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 16.10.2015

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERİN ENTEGRASYONU SÜRECİNDE DİNİ KURUMLAR VE AĞLARIN ETKİLERİ

Göç
15.01.2021 - 15.11.2021
-Tübitak 1002,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
İstiklal Marşı ve Anlam Dünyası

İstiklal Marşı
14.05.2018 - 29.03.2019
Özel Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Uluslarası Gaziantep Alimleri ve Gaziantep te Dini Hayat Sempozyumu

Gazinantepli Alimler ve Gaziantep te Dini Hayat
13.10.2016 - 15.10.2016
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MILLI EGITIM BAKANLIGI

ÖĞRETMEN

2000 - 2013

Editörlükler

5 Adet
1
el-İlahiyat el-Akademiyye

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS,İĞDE MUHYETTİN,ÜNVERDİ MUSTAFA,ERKAN EROL , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Arapça, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  İSAM  Basılı

2
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN,ERKAN EROL , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  İSAM  Basılı

3
Gaziantep’te Dini Hayat

Yazar Adı: ERKAN EROL,AKPINAR MUHAMMET RAŞİT,YILDIRIM ESRA,GENERAL HACER , Yayın Yeri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

4
İLAHİYAT AKADEMİ

Yazar Adı: ERKAN EROL , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  ARAŞTIRMAX, BASE, İDEALONLİNE, İSAM, SOBİAD, SIS  Basılı

5
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ERKAN EROL , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2015, GAZİANTEP  Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Bilim ve Etik Türkçe 2
2 2017-2018 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Türkçe 3
3 2014-2015 BİLİM VE ETİK Türkçe 2
4 2016-2017 BİLİM VE ETİK Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Bilim ve Etik Türkçe 2
2 2013-2014 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
3 2013-2014 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI Türkçe 3
4 2013-2014 Uygulamalı Din Sosyolojisi Araştırmaları Türkçe 3
5 2013-2014 Din Sosyolojisi Meseleleri Türkçe 3
6 2016-2017 BİLİM VE ETİK Türkçe 2
7 2017-2018 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Türkçe 3
8 2018-2019 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
2 2014-2015 DİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
3 2014-2015 Sosyal Bilimler Araştırma Metodolojisi Türkçe 2
4 2013-2014 MESLEKİ ETİK Türkçe 2
5 2013-2014 DİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
6 2013-2014 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
7 2014-2015 DİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 2
8 2017-2018 DİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 2
9 2016-2017 DİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 2
10 2013-2014 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 2
11 2015-2016 DİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
12 2017-2018 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2
13 2017-2018 DİN SOSYOLOJİSİ 2 Türkçe 2
14 2018-2019 DİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 1
15 2018-2019 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 1
16 2018-2019 MESLEKİ ETİK Türkçe 1
17 2018-2019 DİN SOSYOLOJİSİ 2 Türkçe 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Göçmenlerin bulunduğu lokasyondaki ticari ilişkilere yönelme sebebi: Giyim tekstili, Gaziantep Suriyeliler örneği RUMEYSA SÖZMEN TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı İstanbul Sözleşmesi'nin feshine yönelik tepkilerin analizi (Twitter örneği) RUKİYE GÜÇ TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinde iman ve davranış ilişkisi (İstanbul Şehir Üniversitesi örneği) HATİCE NEŞE ÇANDIR TezMerkezi 2019