Doç.Dr. ŞÜKRİYE GÜL REİS

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İŞLETME

   greis@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Finans  Finansal Piyasalar ve Kurumlar  Bankacılık  Davranışsal Finans

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

10 Adet
1
Finansal Piyasaların Evrimi

Yayın Yeri: Orion Kitabevi
ISBN: 978-625-7294-70-6, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
FINANCIAL AND ECONOMIC ISSUES IN EMERGING MARKETS

Yayın Yeri: Özgür Yayınevi
ISBN: 978-975-447-414-5, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar-InTraders 2021

Yayın Yeri: Hiper Yayın
ISBN: 978-625-7280-79-2, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Finansal Ekonometri Uygulamaları

Yayın Yeri: Seçkin Yayınevi
ISBN: 978-975-02-7007-9, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Veri Madenciliğinde Kullanılan Kümeleme Algoritmaları ve R ile Uygulamalı Örnekler

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-625-7126-26-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Dış Ticaret Finansmanı

Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını
ISBN: 978-605-2278-89-5, TÜRKİYE, ERZURUM, 2019

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
7
Dış Ticaret Finansmanı

Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını
ISBN: 978-605-2278-89-5, TÜRKİYE, ERZURUM, 2019

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
8
Dış Ticaret Finansmanı

Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını
ISBN: 978-605-2278-89-5, TÜRKİYE, ERZURUM, 2019

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
9
21. Yüzyıl İş ve Ekonomi Dünyasının Değişen Dinamikleri

Yayın Yeri: Hiper Yayın
ISBN: 978-605-281, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Kurumsal Yatırımcılar Açısından Likidite, Getiri ve Performans İlişkisi

Yayın Yeri: Nobel Bilimsel Eserler Yayınevi
ISBN: 978-605-2149-68-3, TÜRKİYE, ANKARA, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

15 Adet
1
Finansal Serbestleşmenin Türk Bankacılık Sektörü’ne Etkileri

YILMAZ ERKİN, REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI, I2OR, ROOT INDEXING, SIS
2
The Investor Risk Tolerance and Market Liquidity Connection:Evidence From The Selected Markets

ÇİFÇİ GÖNÜL, REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: Hitit Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Financial Derivatives and Bank Risk: Evidence from D-8 Countries

Gül Zekeriya, REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
İngilizce, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Kurumsal Yönetimin Sermaye Yapısına Etkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir Araştırma

DİZGİL EDA, REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Covid-19 (Koronavirüs) Pandemisi ve Risk İştahı: Borsa İstanbul Yerli ve Yabancı Yatırımcılar Örneği

REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
6
Finansal Türevlerin Kullanımı Banka Riski Üzerindeki Etkisi: Geçiş Ülkeler Örneği

Gül Zekeriya, REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI, Index Copernicus
7
Yabancı Para Cinsinden Borçlanma ve İşletme Karlılığı

REİS ŞÜKRİYE GÜL, ÖZÇİÇEK ÖMER
Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Risk İştahı İle Piyasa Likiditesi Arasındaki Nedensellik İlişkisi

ÇİFÇİ GÖNÜL, REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Bağımsız Denetim Görüşünün Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Uygulaması

SAĞIM KENAN, REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
10
Behavioral Bias of Individual Investors: Evidence from Borsa İstanbul

DEĞER ORHAN, REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: Journal of Financial Economics and Banking
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  PKP, DRJI
11
The Role of Intellectual Capital on Financial Decision Making in Private Universities in Erbil City-Iraq

REİS ŞÜKRİYE GÜL, Luqmaan M.Saeed, Kamal Mohammed Abdullah
Yayın Yeri: Polytechnic Journal
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Crossref
12
Türk Bankacılık Sektörünün Sermaye Yeterliliği Davranışı

REİS ŞÜKRİYE GÜL,KÖTÜOĞLU RABİA
Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği

REİS ŞÜKRİYE GÜL,KILIÇ YUNUS,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Pay Likiditesi ve Finansal Performans Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Borsa İstanbul Uygulaması

REİS ŞÜKRİYE GÜL, AYDIN NURHAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Accounting Standards of Small and Medium-Sized Enterprise and the Future of Accounting Profession

Civan Mehmet, BİLEN ABDULKADİR, REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

20 Adet
1
Determining Macroeconomic Factors Affecting The Market Index Using A Data Mining Technique: Evidence From An Emerging Country

REİS ŞÜKRİYE GÜL, RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: MIRDEC-19th, Barcelona, International Academic Conference on Economics, Business and Contemporary Discussions in Social Science
İSPANYA, Barcelona, İngilizce, 23.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Yeşil Tahvil Piyasası ve Pay Piyasası İlişkisinin Dalgacık Uyum Analizi ile İncelenmesi

ÇİFÇİ GÖNÜL, REİS ŞÜKRİYE GÜL, ÇELİKHAN FEHİME FULYA, GÜRSEL TUĞÇE
Yayın Yeri: 25.Finans Sempozyumu
TÜRKİYE, Burdur, Türkçe, 21.10.2022

Ulusal  Tam metin bildiri
3
The Relatıonship Between Financial Development and Renewable Energy Production: The Case of G20 Countries

TAHİROĞLU AHMET FATİH, REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: ENSCON 19 International Congress of Energy, Economy And Security
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 08.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
Risk İştahı ile Likidite Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

ÇİFÇİ GÖNÜL, REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: ICEB’19 5.Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi
TÜRKİYE, BURSA, Türkçe, 11.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
Bağımsız Denetim Görüşünün Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Uygulaması

SAĞIM KENAN,REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: ICOMEP
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 01.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Ticaret ve İnşaat İşletmelerinin Nakit Yönetimi: Borsa İstanbul Örneği

DİZGİL EDA,REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Türev Ürün Kullanımının Türk Bankacılık Sektörü’nün Etkinliği İle İlişkisi

KELEŞ HASAN,REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: 22. Finans Sempozyumu
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 10.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Türkiye’de Finansal Okuryazarlık ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: 2010-2017 Dönemi

REİS ŞÜKRİYE GÜL,DOĞAN BERNA,EKŞİ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: 2.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Rezerv Opsiyon Mekanizması ve Tüketici Kredileri İlişkisi

REİS ŞÜKRİYE GÜL,KÖKSEL BİLGE
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Bankacılık Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Yaz Saati Anomalisinin Borsa İstanbul ve Sektör Endekslerinde Sınanması

REİS ŞÜKRİYE GÜL,BUĞAN MEHMET FATİH,Çolakoğlu Emre,Öztosun Emre
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy
Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
Sigorta Şirketlerinin Finansal Performansının Promethee Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul Uygulaması

Kallo Zakaria, REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: 3.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
TÜRKİYE, Tokat, Türkçe, 12.04.2018

Ulusal  Tam metin bildiri
12
Katılım Bankalarının Hizmet Kalitesinin Kurumsal Müşterilerinin Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi: Gaziantep Örneği

ŞİT AHMET,REİS ŞÜKRİYE GÜL,AĞCABAY Salih,ÇOLAKOĞLU Emre
Yayın Yeri: 2.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 20.04.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
13
Yerli Turistlerin Kredi Kartı Kullanımına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

SÜRME METİN,REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Türk Bankacılık Sektörünün Sermaye Yeterliliği Davranışı

REİS ŞÜKRİYE GÜL, KÖTÜOĞLU RABİA
Yayın Yeri: 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.04.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
15
The effects of capital structure decisions on firm performance: Evidence from Turkey

TORAMAN CENGİZ,KILIÇ YUNUS,REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: International Conference on Economic and Social Studies
BOSNA HERSEK, SAREJOVA, İngilizce, 10.05.2013

Uluslararası  Özet bildiri
16
The Relationship between Short Selling and Stock Market Liquidity: Evidence From İstanbul Stock Exchange

Ata Hacı Ali, REİS ŞÜKRİYE GÜL, BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Conference on Economic and Social Studies
BOSNA HERSEK, Sarajevo, İngilizce, 10.05.2013

Uluslararası  Özet bildiri
17
The Development of Private Pension and Life Insurance Sector in Turkey

REİS ŞÜKRİYE GÜL, Civan Mehmet, Hamiş Bayram
Yayın Yeri: 12th World Congress of Accounting Historians
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 20.07.2008

Uluslararası  Özet bildiri
18
Development Process of Turkish Accounting Standards: An Investigation from the Foundation of the Republic to the Present

Civan Mehmet, REİS ŞÜKRİYE GÜL, Aktaş Hasan
Yayın Yeri: 12th World Congress of Accounting Historians
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 20.07.2008

Uluslararası  Özet bildiri
19
Basel II'nin KOBİ'ler Üzerindeki Etkileri Sanayi İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama

Civan Mehmet, REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: I. Uluslararası Sempozyum: KOBİ’ler ve BASEL II
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 02.05.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
KOBİ'lerde Marka Değerinin Firma Değerine Etkisi

Civan Mehmet, REİS ŞÜKRİYE GÜL
Yayın Yeri: Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 18.05.2007

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi

Projenin konusu bilimsel çalışmaların ekonometrik analizler açısından iyileştirilmesine yönelik yapılan "Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi" eğitiminden oluşmaktadır.
28.06.2013 - 05.07.2013
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Sermaye Piyasalarında Likidite Riskine Yönelik Yatırımcı Toleransı Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Benzerlik ve Farklılıklar

Sermaye Piyasalarında Likidite Riskine Yönelik Yatırımcı Toleransı Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Benzerlik ve Farklılıklar
20.04.2018 - 20.10.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Güçlü Kadın, Güvenli Gelecek


01.01.2017 - 29.12.2017
Kalkınma Bakanlığı,   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
YAPI KREDİ EMEKLİLİK VE SİGORTA

FİNANSAL DANIŞMAN
BİREYSEL EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTASI DANIŞMANI,

2008 - 2008

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 PORTFÖY ANALİZİ Türkçe 3
2 2017-2018 TÜREV ÜRÜNLER VE RİSK YÖNETİMİ Türkçe 3
3 2018-2019 TÜREV ÜRÜNLER VE RİSK YÖNETİMİ Türkçe 3
4 2018-2019 PORTFÖY ANALİZİ Türkçe 3
5 2019-2020 FİNANSMAN TEORİLERİ Türkçe 3
6 2019-2020 PORTFÖY ANALİZİ Türkçe 3
7 2020-2021 ULUSLARARASI FİNANS Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 FİNANSAL TEKNİKLER Türkçe 3
2 2015-2016 YATIRIM PROJELERİ Türkçe 3
3 2016-2017 YATIRIM PROJELERİ Türkçe 3
4 2016-2017 FINANCIAL MANAGEMENT İngilizce 3
5 2017-2018 YATIRIM PROJELERİ Türkçe 3
6 2017-2018 INVESTMENT PROJECT İngilizce 3
7 2017-2018 MENKUL DEĞERLER ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Türkçe 3
8 2017-2018 BANKING İngilizce 3
9 2018-2019 INVESTMENT PROJECT İngilizce 3
10 2018-2019 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
11 2018-2019 YATIRIM PROJELERİ Türkçe 3
12 2018-2019 SECURITY ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT İngilizce 3
13 2018-2019 FİNANSAL TEKNİKLER Türkçe 3
14 2019-2020 INVESTMENT PROJECT İngilizce 3
15 2019-2020 YATIRIM PROJELERİ Türkçe 3
16 2019-2020 EXCEL İLE FİNANS UYGULAMALARI Türkçe 3
17 2019-2020 FİNANSAL TEKNİKLER Türkçe 3
18 2019-2020 SECURITY ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT İngilizce 3
19 2020-2021 INVESTMENT PROJECT İngilizce 3
20 2020-2021 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
21 2020-2021 YATIRIM PROJELERİ Türkçe 3
22 2020-2021 FINANCIAL MANAGEMENT İngilizce 3
23 2020-2021 YATIRIM PROJELERİ Türkçe 3
24 2020-2021 FİNANSAL TEKNİKLER Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Türkçe 3
2 2014-2015 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
3 2014-2015 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
4 2015-2016 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
5 2015-2016 ULUSLARARASI FİNANSAL TEKNİKLER Türkçe 3
6 2015-2016 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Türkçe 3
7 2015-2016 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
8 2016-2017 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
9 2016-2017 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Türkçe 3
10 2016-2017 ULUSLARARASI FİNANSAL TEKNİKLER Türkçe 3
11 2016-2017 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
12 2016-2017 SERMAYE PİYASASI VE MENKUL DEĞERLER ANALİZİ Türkçe 3
13 2017-2018 ULUSLARARASI FİNANS Türkçe 3
14 2017-2018 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 2
15 2017-2018 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Türkçe 3
16 2017-2018 SERMAYE PİYASASI VE MENKUL DEĞERLER ANALİZİ Türkçe 3
17 2017-2018 SERMAYE PİYASASI VE MENKUL DEĞERLER ANALİZİ Türkçe 3
18 2017-2018 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Türkçe 3
19 2018-2019 İŞLETME FİNANSMANI Türkçe 3
20 2018-2019 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
21 2018-2019 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
22 2018-2019 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Türkçe 3
23 2019-2020 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
24 2019-2020 SERMAYE PİYASASI VE MENKUL DEĞERLER ANALİZİ Türkçe 3
25 2019-2020 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
26 2019-2020 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 2
27 2019-2020 SERMAYE PİYASASI VE MENKUL DEĞERLER ANALİZİ Türkçe 3
28 2019-2020 İŞLETME FİNANSMANI Türkçe 3
29 2020-2021 İŞLETME FİNANSMANI Türkçe 3
30 2020-2021 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
31 2020-2021 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
32 2020-2021 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Finansal serbestleşmenin Türk bankacılık sektörü'ne etkileri ERKİN YILMAZ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Türev ürün kullanımının banka riski ve performansına etkisi: Geçiş ülkeleri ile gelişmekte olan ülkeler örneği ZEKERİYA GÜL TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Sermaye piyasalarında likidite riskine yönelik yatırımcı risk toleransı: Farklı piyasalarda uygulamalar GÖNÜL ÇİFÇİ TezMerkezi 2020
4 Tamamlandı Kurumsal yönetim uygulamalarının finansal kararlar ve firma performansına etkisi: BİST 100 ile BİST Kurumsal Yönetim Endeksi karşılaştırması EDA DİZGİL TezMerkezi 2020
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Çalışma sermayesi yönetiminin etkinliği ve kârlılığa etkisi: BIST KOBİ endeksi örneği GAMZE TEMEL TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı E7 ülkelerinde döviz kuru ile borsa getirileri arasındaki ilişki İBRAHİM YENİGÜN TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı The effect of foreign aid on financial and economic growth in Middle East and Turkey SAMER ALFAKIANI TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Internal audit at humanitarian aid sector; The case of Gaziantep MURAT ARSLAN TezMerkezi 2020
5 Tamamlandı Investigation of individual investors in borsa İstanbul within the context of behavioral finance: Case of Gaziantep ORHAN DEGER TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı The relationship between financial development and renewable energy production: The case of G20 countries AHMET FATİH TAHİROĞLU TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Gelişmekte olan ülkelerde etkin piyasa hipotezinin doğrusal olmayan birim kök testleri ile analiz edilmesi ABDULLAH OĞUZ KARABAĞ TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Financing of Syrian SMEs in Gaziantep a case study MUSAAB RAHAL TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Work motivation in the context of expectancy theory: A research on bank employees of Cameroon ANDREE PERPETUE EDJIMBI NGA TezMerkezi 2019
10 Tamamlandı Türev ürün kullanımının Türk bankacılık sektörü'nün etkinliği ile ilişkisi HASAN KELEŞ TezMerkezi 2018
11 Tamamlandı Bağımsız denetim görüşünün hisse senedi getirileri üzerine etkisi: Borsa İstanbul uygulaması KENAN SAĞIM TezMerkezi 2018
12 Tamamlandı The impact of leadership on gaining competitive advantage: An application for petroleum companies in Erbil city / Iraq SHNO NOORİ AHMED TezMerkezi 2017
13 Tamamlandı The role of intellectual capital on financial decision making in private universities in Erbil city- Iraq KAMAL MOHAMMED ABDULLAH TezMerkezi 2017
14 Tamamlandı The impact of corporate governance on quality of financial reports: An evidence from Iraq MOHAMMED AZAD MUSTAFA MUSTAFA TezMerkezi 2017
15 Tamamlandı Bireysel emeklilik sistemi, devlet katkısı ve makroekonomik göstergeler arasındaki etkileşim: Türkiye örneği BEDRİ ÖZMEN TezMerkezi 2016

Araştırmalar

4 Adet
1
SPSS EĞİTİMİ

EĞİTMEN: PROF. DR. İ. HALİL SEYREK
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ- GAZİANTEP,   Ulusal  Kurs

2
EVİEWS UYGULAMALI EKONOMETRİ I VE II

EĞİTMEN: PROF. DR. SERDAR İSPİR
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ- DENİZLİ,   Ulusal  Kurs

3
FİNANSAL EKONOMETRİ

EĞİTMEN: DOÇ. DR. EMRAH İSMAİL ÇEVİK
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ- GAZİANTEP,   Ulusal  Kurs

4
TEMEL EKONOMETRİ

EĞİTMEN: PROF. DR. ŞABAN NAZLIOĞLU
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ- GAZİANTEP,   Ulusal  Kurs