Doç.Dr. ÖZLEM YAŞAR UĞURLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İŞLETME

   yasar@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Yönetim ve Strateji  Stratejik Yönetim  Örgütsel Davranış

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Tüm Yönleriyle Yönetim ve Strateteji

Yayın Yeri: Ekin
ISBN: 978-625-8235-91-369, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Örgütsel Davranış Odaklı Yönetsel Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-605-344-820-4, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Örgütsel Davranış Odaklı Yönetsel Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-605-344-820-4, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Recent ResearchesOn Social Sciences

Yayın Yeri: Jagiellonian University Institute of Public Affairs
ISBN: 978 - 83 - 65688 - 37 - 8, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
İşletme

Yayın Yeri: Nobel
TÜRKİYE, 2016

Ulusal  Kitap Tercümesi  Türkçe

Makaleler

33 Adet
1
The Influence of Heuristics and Biases on Investors’ Decisions: A Brief Literature Review

Öztosun Emre, YAŞAR UĞURLU ÖZLEM, BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Journal of Financial Economics and Banking
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Index
2
İş Birliklerinde Güven, Bağlılık, Bilgi Edinimi ve Yayılımının İş birliği Memnuniyetine Etkisi: Türkiye Yat İmalat Sektöründe Bir Araştırma

Tufan Cenk, YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Journal of Economy Culture and Society
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
3
Critical View Of Organizational Learning Revisited: A Research From The Perspective Of Training Processes In Organizations

KIZILDAĞ DUYGU, YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
A Model Proposal Regarding Antecedents and Outcomes Of Unlearning: Case Study of an RampD Firm From Turkey

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,KIZILDAĞ DUYGU,TUFAN CENK
Yayın Yeri: Business amp Management Studies: An International Journal
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Bilgi Yönetim Yeteneği ve Girişimcilik Stratejisi Geliştirme Yeteneği Arasındaki İlişki

Tufan Cenk,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
OTANTİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL SAPMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME KÜLTÜRÜNÜN ARACILIK ETKİSİ: TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Tufan Cenk,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Business Management Studies: An International Journal
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ÖĞRENME KÜLTÜRÜ, BİLGİ YÖNETİMİ, İNSAN SERMAYESİ VE ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK İLİŞKİSİ

Tufan Cenk,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Ürün Yeniliği Performansına Etki Eden Değişkenler Üzerine İSO 1000’de Bir Araştırma.

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Stratejik Çevikliğin Firma Performansına Etkisi: Üretim İşletmelerinde Bir Araştırma

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,Çolakoğlu Emre,Öztosun Emre
Yayın Yeri: İş ve İnsan Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Sosyal Girişimcilik Kavramına Mülteciler Açısından Bir Bakış: Gaziantep İlindeki Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir Araştırma

KIZILDAĞ DUYGU,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOHOST, ASOS, INDEX COPERNICUS, BUSINESS SOURCE COMPLETE
11
GİRİŞİMCİLİK OLGUSUNUN TÜRK ATASÖZLERİNDE İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Harbi Kübra,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, DRJI, OAJI, Index Copernicus
12
Psikolojik Sermaye ile Girişimcilik Niyeti İlişkisi

ÖNAY IŞIL,AYAS SİBEL,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,ÖNAY MEHMET BURÇİN
Yayın Yeri: Gazi İktisat ve İşletme Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebscohost, Root Indexing, Index Copernicus, Dergipark
13
Sınır-Ötesi Şirket Satın Almalarında Satın Alma Oranı İle Hedef Şirketin Halka Açık Olması Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

AYAS SİBEL,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ (Directory Open Access Journals), Crossref, Central and Eastern European O
14
The Relationship between Strategic Capabilities and Competitive Performance: The Moderating Role of Internal Cooperation

SEYHAN MEHMET,AYAS SİBEL,SÖNMEZ ÜMİT,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulrich’xx Web, Index Copernicus, Academic Reaource Index
15
1997-2017 YILLARI ARASINDA LİDERLİK BECERİLERİ İLE İLGİLİARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

ARSLAN FATMA,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
SOSYALİZASYON TAKTİKLERİNİN YENİ İŞGÖRENLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİYLE İNCELENMESİ

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,AYAS SİBEL,ÖNAY IŞIL
Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
The Relationship between Psychological Safety and Employee Voice The Mediation Role of Affective Commitment and Intrinsic Motivation

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,AYAS SİBEL
Yayın Yeri: Journal of Business Research - Turk
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Sosyal Sermaye ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Örtülü Bilgi Paylaşımı Davranışının Aracılık Etkisi Sigortacılık Sektöründe Bir Araştırma

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
ÖĞRENME EĞİLİMİ-İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ:İNOVASYON STRATEJİSİ VE FORMEL YAPININ ROLÜ

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,TEKİNKUŞ MEHMET,AYAS SİBEL
Yayın Yeri: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
The Impact of Organizational Learning Capability on Product Innovation Performance Evidence from the Turkish Manufacturing Sector

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,KURT MUSTAFA
Yayın Yeri: Emerging Markets Journal
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Open Archives Registry UIUC OIA registry OAIster Ulrich’s WorldCat (OC
21
Örgütsel Öğrenmeye Eleştirel Bir Bakış

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,KIZILDAĞ DUYGU
Yayın Yeri: Business Economics Research Journal
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost, EconLiT, ProQuest, ndex Copernicus,Index Islamicus,ASOSIndex,RePeC, D
22
A Comparative Analysis of Knowledge Management in Banking Sector An Empirical Research

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,KIZILDAĞ DUYGU
Yayın Yeri: European Journal of Business and Management
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO (U.S.)Index Copernicus (Poland)Ulrich’xxs Periodicals Directory (ProQues
23
A Content Analysis on Management Fashions in Turkish Manufacturing Companies

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,İBRAHİMOĞLU NURETTİN,AYAS SİBEL
Yayın Yeri: International Review of Management and Marketing
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus, Ebsco, DOAJIndexCopernicusProQuest - ABI/INFORMUlrich’xxs Periodicals
24
KOBİ lerde İçgirişimcilik ve Örgüt Kültürü İlişkisi Sektörel Bir Araştırma

İBRAHİMOĞLU NURETTİN,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
25
Örgütlerde Mentorlüğün Örgütsel Güven Algısına Etkisine İlişkin Bir Araştırma

İBRAHİMOĞLU NURETTİN,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,KIZILOĞLU MEHMET
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
26
Örgütlerde Hafıza Kaybı ve Etkileri Tekstil Sektöründen Bir Yansıma

KIZILDAĞ DUYGU,AĞCA VEYSEL,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
27
Kalite Yönetim Uygulamalarının Finansal Performans Üzerine Etkisi Ampirik Bir Analiz

AYRIÇAY YÜCEL,UĞURLU MUSTAFA,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
28
Etik Kurumsal İtibar ve Kurumsal Performans İlişkisini Belirlemeye Yönelik İlk 500 İşletme İçinde Yapılmış Bir Araştırma

SAYLI HALİL,AĞCA VEYSEL,KIZILDAĞ DUYGU,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
29
Güncel Çalışmalar Işığında Örgüt İklimi

HALİS MUHSİN,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources
İngilizce, Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, PROQUEST, INDEX COPERNICUS, ASOS
30
Türk İmalat İşletmelerinde Stratejik Eğilimin Strateji Oluşturma Yeteneği ve Performans İlişkisine Etkisi

AĞCA VEYSEL,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: İktisat İşletme ve Finans
Türkçe, Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  AEA (Amerikan Ekonomi Kurumu), JEL ve EconLit, CABELL Publishing’xxe ait ”Ec
31
Yeni Kamu Yönetimi ve Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımının Gelişiminde Avrupa Birliğinin Rolü İlerleme Raporları İçerik Analizi

KURT MUSTAFA,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
32
Örgütsel Güvenin Belirleyici Faktörleri ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

HALİS MUHSİN,GÖKGÖZ GÜLSÜM,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Social Sciences Index, Google Scholar, Turkish Education Index, Araştırma
33
Kurumsal İtibar ve Yönetsel Etik İlişkisinin Analizine Yönelik Bir Değerlendirme

Saylı Halil,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

32 Adet
1
AKREDİTE ÜNİVERSİTELERİN KALİTE SÜREÇ PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ:2019-2021 DÖNEMİ

ÖZÇALIŞKAN DERYA, YAŞAR UĞURLU ÖZLEM, ECEMİŞ ORHAN
Yayın Yeri: EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 24.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
THE EFFECT OF NATIONAL CULTURE ON NATIONAL INNOVATIVENESS

KÖSE HAKAN, YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: MIRDEC 19th International Academic Conference Economics, Business and Contemporary Discussions in Social Science
İSPANYA, Barselona, İngilizce, 23.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
The Relationship Between Psychological Contract Breaches and Organizational Silence

BALIKÇI ORHAN, YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 17th International Strategic Management Conference
ARNAVUTLUK, Tirina, İngilizce, 25.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Türkiye’deki Girişimcilik Faaliyetlerinin Analizi: Küresel Girişimcilik Endeksi Üzerine Bir İnceleme

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,KIZILDAĞ DUYGU
Yayın Yeri: 3rd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Türkçe, 28.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMINDA KARŞILAŞTIĞI SORUNLARI: MALATYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

ÖNEL BELKIS,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: International Conference on Contemporary Women’xxs Studies (IWSC)
Türkçe, 07.03.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
ULUSAL YAZINDA SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

ARSLAN FATMA,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu
Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
THE INVESTIGATION OF PERCEPTION OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH AND ORGANIZATIONAL SILENCEBEHAVIOURS IN THE CONTEXT OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: THE CASE OF KILIS STATE HOSPITAL

BALIKÇI ORHAN,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences
İngilizce, 10.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
Sosyal Girişimcilik Kavramına Mülteciler Açısından Bir Bakış: Gaziantep İlindeki Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir Araştırma

KIZILDAĞ DUYGU,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 7th International Conference on Business Administration
Türkçe, 03.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Strategic Agility And Firm Performance Relationship: A Research in Manufacturing Firms

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,Çolakoğlu Emre,Öztosun Emre
Yayın Yeri: C-IASOS- Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 19.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Bilgi yönetim yeteneği ve girişimcilik stratejisi geliştirme becerisi arasındaki ilişki

Tufan Cenk,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: C-IASOS- Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 19.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
Küçük İşletmelerde Rekabet ve İnovasyon Stratejileri İle Sürdürülebilirliğin Bir Örnek Olay Çalışması İle İncelenmesi

Özyurt Kübra,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 12.04.2018

Ulusal  Tam metin bildiri
12
“The contributions of NGOs in social entrepreneurship: A case study analysis

Alkhazam Rudeina,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
13
Teknoparkta Faaliyet Gösteren İşletmeler Açısından Teknopark Yönetim Sorunları Gaziantep Örneği

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,KIZILDAĞ DUYGU
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerinin BireyselYaratıcılıkları Üzerine Etkileri: Gaziantep İlinde Bir Araştırma

ARSLAN FATMA,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: IVSS 2017
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
15
Knowledge Management Capability: A Scale Adaptation Study

Tufan Cenk,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,KIZILDAĞ DUYGU
Yayın Yeri: Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress on Socıal Sciences
İngilizce, 10.08.2017

Uluslararası  Özet bildiri
16
Kişisel İnisiyatif Alma, İçsel Motivasyon, Bilgi Paylaşımı ve Firma Yenilikçiliği İlişkisi: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Araştırma

ÖNAY IŞIL,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,AYAS SİBEL
Yayın Yeri: 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 25.05.2017

Ulusal  Özet bildiri
17
The Effect of Self-Effıcacy and Trust on Innovatıve Work Behavıor and Employee Performance

AYAS SİBEL,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,ÖNAY IŞIL
Yayın Yeri: Al-Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
18
Girişimcilik Olgusunun Türk Atasözlerinde İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Harbi Kübra,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 20.04.2017

Ulusal  Özet bildiri
19
1997-2017 YILLARI ARASINDA LİDERLİK BECERİLERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

ARSLAN FATMA,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 20.04.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
20
PSİKOLOJİK SERMAYE İLE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ İLİŞKİSİ

ÖNAY IŞIL,AYAS SİBEL,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,ÖNAY MEHMET BURÇİN
Yayın Yeri: 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 20.04.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
21
Sosyal Ağlar ve Hizmet Performansı İlişkisi Üzerine Bir Model Önerisi

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,AYAS SİBEL,ÖNAY IŞIL,KIZILDAĞ DUYGU
Yayın Yeri: 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 29.05.2016

Ulusal  Özet bildiri
22
SOSYALİZASYON TAKTİKLERİNİNYENİ İŞGÖRENLER ÜZERİNDEKİETKİLERİNİN YAPISAL EŞİTLİKMODELLEMESİYLE İNCELENMESİ

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,AYAS SİBEL,ÖNAY IŞIL
Yayın Yeri: 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 07.04.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
23
İnovasyon Stratejisinin Öğrenme Eğilimi İşletme Performansı İlişkisi Üzerindeki Aracılık Rolü

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,TEKİNKUŞ MEHMET,AYAS SİBEL
Yayın Yeri: 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 30.05.2013

Ulusal  Özet bildiri
24
An Analysis in Banking Sector with Knowledge Management Assessment Tool

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,UĞURLU MUSTAFA,KIZILDAĞ DUYGU
Yayın Yeri: International Conference on Economic and Social Issues (ICESOS’13)
İngilizce, 10.05.2013

Uluslararası  Özet bildiri
25
Örgütsel Öğrenmenin Karanlık Yönü

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,KIZILDAĞ DUYGU,ÖZKARA BELKIS
Yayın Yeri: 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 02.05.2013

Ulusal  Özet bildiri
26
İşletmelerde Etik Kod Hazırlama ve İçselleştirme Süreci

YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,AYAS SİBEL
Yayın Yeri: Anadolu Etik Toplantıları I
TÜRKİYE, Türkçe, 14.11.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
27
Etik Kurumsal İtibar ve Kurumsal Performans İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Saylı Halil,AĞCA VEYSEL,KIZILDAĞ DUYGU,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 21.05.2009

Ulusal  Özet bildiri
28
Örgütsel Hafıza Kaybı Tekstil Sektöründen Bir Yansıma

ÖZKARA BELKIS,AĞCA VEYSEL,KIZILDAĞ DUYGU,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 16.05.2008

Ulusal  Özet bildiri
29
Stratejik Eğilimin Strateji Oluşturma Yeteneği ve Performans Üzerine Etkisi Gaziantep İşletmelerinde Bir Uygulama

AĞCA VEYSEL,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,HOTAMIŞLI MUSTAFA
Yayın Yeri: 15.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 25.05.2007

Ulusal  Özet bildiri
30
Girişimci Kişilik ve Politik Davranış

HALİS MUHSİN,Durmaz Mahmut,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,ŞENCAY BEHZAT
Yayın Yeri: Uluslararası Girişimcilik Kongresi
Türkçe, 25.05.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
31
Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Süreci Gaziantep İlinde Bir Uygulama

CİVAN MEHMET,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 4. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 13.05.2005

Ulusal  Tam metin bildiri
32
Örgüt Performansını Etkileyen Örgütsel Güven Faktörleri Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

HALİS MUHSİN,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 13. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 12.05.2005

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Psikolojik Sözleşme İhlalleri ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kilis Devlet Hastanesi Örneği


30.11.2016 - 23.02.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Yönetim Düşüncesinin Evrimi Türkçe 3
2 2014-2015 Örgüt İncelemesinde Seçilmiş Konular Türkçe 3
3 2015-2016 Yönetim Düşüncesinin Evrimi Türkçe 3
4 2018-2019 Stratejik Yönetim Türkçe 3
5 2017-2018 Stratejik Yönetim Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Güncel Yönetim Uygulamaları Türkçe 3
2 2012-2013 Güncel Yönetim Uygulamaları Türkçe 3
3 2013-2014 Güncel Yönetim Uygulamaları Türkçe 3
4 2012-2013 Yönetim ve Organizasyon Teorileri Türkçe 3
5 2013-2014 Postmodern Management Practices İngilizce 3
6 2015-2016 Güncel Yönetim Uygulamaları Türkçe 3
7 2014-2015 Postmodern Management Practices İngilizce 3
8 2015-2016 Postmodern Management Practices İngilizce 3
9 2017-2018 İnsan Kaynakları Yönetimi İngilizce 1
10 2018-2019 GÜNCEL YÖNETİM UYGULAMALARI Türkçe 3
11 2018-2019 Human Resource Management İngilizce 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 İşletme Bilimlerine Giriş I-II Türkçe 3
2 2013-2014 İşletme Bilimlerine Giriş I-II Türkçe 3
3 2011-2012 İşletme Bilimlerine Giriş I-II Türkçe 3
4 2012-2013 İşletme Bilimlerine Giriş I-II Türkçe 3
5 2015-2016 İşletme Bilimlerine Giriş I-II Türkçe 3
6 2018-2019 İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 3
7 2017-2018 İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 3
8 2018-2019 Günümüz İşletmecilik Sorunları Türkçe 3
9 2017-2018 Günümüz İşletmecilik Sorunları Türkçe 3
10 2018-2019 Örgütsel Davranış Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı The moderating role of cryptocurrency investment on the effect of shortcuts and biases in the investor's decision EMRE ÖZTOSUN TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Kişisel gelişim eğilimi ve ağ kurma davranışının ilişkisel sermaye üzerine etkisinde demografik özelliklerin düzenleyici rolü MEHMET SEYHAN TezMerkezi 2020
3 Tamamlandı Psikolojik sermaye, örgütsel vatandaşlık davranışı ve sapma davranışı: İlişkisel bir perspektif IŞIL ÖNAY TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Sanat temelli eğitimin yöneticilerin liderlik becerileri üzerine etkisi FATMA ARSLAN TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Ulusal mesafe ve örgütsel öğrenmenin sınır-ötesi şirket satın almaları üzerine etkisi: 2006-2015 Avrupa örneği SİBEL AYAS TezMerkezi 2017
6 Tamamlandı Bilgi yönetim yeteneği ve organizasyonel etkililik arasındaki ilişkide girişimcilik stratejisi geliştirme yeteneğinin aracılık etkisi: Türkiye'deki serbest bölgeler üzerine bir araştırma CENK TUFAN TezMerkezi 2017
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı The effect of gender diversity on the organizational performance: A research in non-profit organizations in Turkey HALE HANKAN TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Duygusal zeka ve proaktif kişilik özelliğinin bireylerin kariyer uyum yeteneklerine etkisi HADİL ALZAMO TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Renewable energy and sustainable development: SWOT analysis of Djibouti HAMDA MOHAMED ALI TezMerkezi 2020
4 Tamamlandı Yönetici desteği ve iş performansı arasındaki ilişkide içsel motivasyonun düzenleyici etkisi: TRC1 bölgesindeki akademisyenlere yönelik bir araştırma NİHAL ÇOBAN TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Relationship between instant messaging, social networking, knowledge sharing and team work performance AHMAD ISMAIL TezMerkezi 2018
6 Tamamlandı Yaratıcı liderlik, içsel motivasyon ve iç girişimcilik davranışı ilişkisi ALİ MAHLİ TezMerkezi 2018
7 Devam Ediyor FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF HUMAN RESOUCE INFORMATION SYSTEM (HRIS): A RESEARCH ON GAZIANTEP FIRMS RIVO AINA RAKOTOMANGA TezMerkezi 2018
8 Tamamlandı National culture and innovativeness: A cross-national comparison HAKAN KÖSE TezMerkezi 2018
9 Tamamlandı Impact of human resource management processes on employees' performance: A study on humanitarian organizations OMAR ALGHABRA TezMerkezi 2018
10 Tamamlandı Training effectiveness on employee performance: A research on humanitarian organization employee AYA AKSH TezMerkezi 2018
11 Tamamlandı Lojistikte dış kaynak kullanım başarısının işletme performansına etkisi: Gaziantep ili örneği EDA ÖZOVACI TezMerkezi 2018
12 Tamamlandı Sağlık kurumlarında çalışan kadınların mesleki tükenmişlik düzeyinin iş doyumuna etkisi: Kahramanmaraş'ta bir araştırma FEYZA SAYGAZ TezMerkezi 2018
13 Tamamlandı The impact of training effectiveness on human resources development SHWAN OTHMAN HAMA SADIQ TezMerkezi 2017
14 Tamamlandı Girişimcilik olgusunun Türk atasözlerinde içerik analizi yöntemiyle incelenmesi KÜBRA HARBİ TezMerkezi 2017
15 Tamamlandı Intrapreneurial behaviors of employees having career success: A content analysis MOHAMMAD FATHI AOUF TezMerkezi 2017
16 Tamamlandı Effect of transformational leadership on psychological empowerment of employees MUSTAFA AL EITA TezMerkezi 2017
17 Tamamlandı Kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı sorunlar: Malatya il örneği BELKIS ÖNEL TezMerkezi 2017
18 Tamamlandı The investigation of relationship between perceived psychological contract breaches and organizational silence: The case of kilis state hospital ORHAN BALIKÇI TezMerkezi 2017
19 Tamamlandı Takım performansının örgütsel öğrenme süreci ile teknik inovasyon başarısı arasındaki ilişkide aracılık etkisini ölçmeye yönelik bir araştırma WEİTZU CHEN TezMerkezi 2014
20 Tamamlandı İşletmelerde bilgi paylaşımı, inovasyon ve firma performansı ilişkisi: Gaziantep ilinde bir araştırma MEHMET FATİH ASLAN TezMerkezi 2014