Doç.Dr. AYLİN KONU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. ULUS.TİC.ve LOJİSTİK

   akoc@gantep.edu.tr      2085  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat  Maliye Politikası  Gelişme Ekonomisi - Makro

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
HAVACILIK EKONOMİSİ TEORİ, POLİTİKA VE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-417-371-4, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
KALKINMA YAZILARI TEORİ VE UYGULAMA

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-7954-82-2, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Gelişen Piyasalar Ekonomisi

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 9786050330403, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Recent Researches On Social Sciences

Yayın Yeri: Jagiellonian University Institute of Public Affairs
ISBN: 978 - 83 - 65688 - 36 - 1, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Farklı Boyutlarıyla Türkiye de Kalkınma

Yayın Yeri: Efil Yayınevi
ISBN: 9786054579648, Gaziantep, 2014

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

17 Adet
1
Kamu Yönetimi Açısından Yapay Zekanın Türkiye’deki Bütçe Açıklarının Tahmini Üzerine Etkisi

KONU AYLİN, ATA AHMET YILMAZ
Yayın Yeri: Fiscaoeconomia
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Sürdürülebilir Kalkınma Ve Dijital Ekonomi İlişkisi: AB Ülkeleri İçin Bir Araştırma

KONU AYLİN
Yayın Yeri: Akademik İncelemeler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
GENÇ İŞSİZLİĞİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR:BRICS ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE PANEL ARDL UYGULAMASI

BALCI İZGİ BERNA,KONU AYLİN
Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
OECD Ülkelerinde Ar-Ge Teşvikleri ve İnovasyon İlişkisi Üzerine Ampirik Bir İnceleme

SEÇİLMİŞ NİSA,KONU AYLİN
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Doğrudan Yabancı Yatırımların Ar-Ge Faaliyetleri Üzerine Etkisi: Ampirik Bir İnceleme”,

SEÇİLMİŞ NİSA,KONU AYLİN,GÜMÜŞ AKAR PINAR
Yayın Yeri: Maliye Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
6
RelationshipbetweenIncomeInequalityandEconomicFreedom: An EmpiricalEvaluationfor OECD Countries

KONU AYLİN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Economic Factors Affecting the Aviation Demand Practice on EU Countries

SEÇİLMİŞ NİSA,KONU AYLİN
Yayın Yeri: АCTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Econlit, Ebsco, Scopus
8
YOLSUZLUK ve EKONOMİK ÖZGÜRLÜK İLİŞKİSİ AB ÜLKELERİ ÜZERİNE YATAY KESİT ANALİZİ

KONU AYLİN,ATA AHMET YILMAZ
Yayın Yeri: Niğde İ.İ.B.F Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco
9
ETNİK FARKLILIK ve KAMU BORCU ÜZERİNE ETKİLERİ ANALİTİK BİR BAKIŞ AÇISI

KONU AYLİN,ATA AHMET YILMAZ
Yayın Yeri: Sosyoekonomi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
EMPIRICAL INVESTIGATION ON GLOBALIZATION AND SOCIAL POLARIZATION CROSS COUNTRY ANALYSIS

KONU AYLİN,ATA AHMET YILMAZ,ÇİRKİN ZEYNEP
Yayın Yeri: International Journal of Economics and Financial Issues
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Econlit, Ebsco, Scopus
11
BEŞERİ SERMAYE ve EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ YATAY KESİT ANALİZİ İLE AB ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

KONU AYLİN
Yayın Yeri: Maliye Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
YOLSUZLUK ve KAMU BORCU İLİŞKİSİ AB ÜLKELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME

ŞAHBAZ AHMET,KONU AYLİN,ATA AHMET YILMAZ
Yayın Yeri: Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INSTITUTIONAL STRUCTURE IN OECD COUNTRIES CROSS SECTIONAL ANALYSIS

ATA AHMET YILMAZ,KONU AYLİN,AKÇA HAŞİM
Yayın Yeri: ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIICS
UKRAYNA, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
14
SOSYAL SERMAYE ve EKONOMİKBÜYÜME İLİŞKİSİ AB ÜLKELERİ veTÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME

KONU AYLİN,ATA AHMET YILMAZ
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco, Asos
15
KAMU AÇIKLARININ POLİTİK EKONOMİSİ

GÜVEL ENVER ALPER,KONU AYLİN
Yayın Yeri: Sosyo-Ekonomi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Econlit, Ebsco
16
BÜTÇE AÇIKLARININ POLİTİK ve KURUMSALBELİRLEYİCİLERİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNEBİR UYGULAMA

GÜVEL ENVER ALPER,KONU AYLİN
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
AVRUPA BİRLİĞİ NDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYEYATIRIMLARI ve BİRLİĞE ÜYELİĞİN ETKİLERİ AMPİRİK BİRÇALIŞMA

KONU AYLİN,KAZAR ALTUĞ,KAZAR GÖRKEMLİ
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

10 Adet
1
DİJİTAL REKABET EDEBİLİRLİK PERFORMANSI: AB ÜLKELERİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA

Kılınç Ercan, KONU AYLİN
Yayın Yeri: 6TH INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 27.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Bir Lojistik Mod Olarak Havayolu Taşımacılığının AB Ülkelerinde Ekonomik ve Ticari Yansımaları

KONU AYLİN,SEÇİLMİŞ NİSA
Yayın Yeri: II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi (KAYES)
İngilizce, 11.04.2019

Uluslararası
3
AB Ülkelerinde Dijital Ekonomi Ve Toplum Endeksinin Mevcut Durumu

KONU AYLİN,Kılınç Ercan
Yayın Yeri: III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Türkiye’nin Dış Ticareti Üzerinde Serbest Ticaret Anlaşmalarının Etkileri”,

Tuğba İncenacar,KONU AYLİN
Yayın Yeri: IV Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi
İngilizce, 07.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Genç İşsizliği ve Yoksulluk İlişkisi :Brics Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi”

BALCI İZGİ BERNA,KONU AYLİN
Yayın Yeri: II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
İnovasyon Performansı Açısından Türkiye’nin Konumu Üzerine Bir Değerlendirme

KONU AYLİN
Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi
Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
ENTELEKTÜEL SERMAYENİN KÜRESEL REKABET GÜCÜ ÜZERİNE ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

SEÇİLMİŞ NİSA,KONU AYLİN
Yayın Yeri: 2, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESİNDE YATAY KESİT ANALİZ YÖNTEMİ ALTINDAEKONOMİK YOLSUZLUK İLE KAMU BORCU ARASINDAKİ İLİŞKİNİNİNCELENMESİ

ŞAHBAZ AHMET,KONU AYLİN,ATA AHMET YILMAZ
Yayın Yeri: Anadolu International Conference ın Economics III (EconAnadolu 2013)
Türkçe, 19.06.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
EKONOMİK BÜYÜMEDE KURUMSAL YAPININ ROLÜ VE ETKİLERİ

ATA AHMET YILMAZ,KONU AYLİN
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
Türkçe, 22.09.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
KÜRESELLEŞMENİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE UYGULAMA

KONU AYLİN,ÇİRKİN ZEYNEP
Yayın Yeri: Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi,
Türkçe, 23.06.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Uluslararası Ticarette Vaka Analizi Türkçe 3
2 2019-2020 Uluslararası Ticarette Vaka Analizi Türkçe 3
3 2020-2021 Uluslararası Ticarette Vaka Analizi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Uluslararası Ticarete İlişkin Güncel Konular Türkçe 3
2 2015-2016 Uluslararası Ticarete İlişkin Güncel Konular Türkçe 3
3 2019-2020 Uluslararası Ticarete İlişkin Güncel Konular Türkçe 3
4 2020-2021 Uluslararası Ticarete İlişkin Güncel Konular Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Tüketici Teorisi Türkçe 3
2 2018-2019 Politik Ekonomi Türkçe 3
3 2014-2015 Bölgesel Kalkınma Politikası Türkçe 3
4 2018-2019 Tüketici Teorisi Türkçe 3
5 2018-2019 Bölgesel Kalkınma Politikası Türkçe 3
6 2015-2016 Politik Ekonomi Türkçe 3
7 2015-2016 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 3
8 2014-2015 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 3
9 2018-2019 Avrupa Ekonomileri Türkçe 3
10 2019-2020 Tüketici Teorisi ve Piyasalar Türkçe 3
11 2019-2020 Bölgesel Kalkınma Politikası Türkçe 3
12 2020-2021 Avrupa Ekonomileri Türkçe 3
13 2020-2021 Tüketici Teorisi ve Piyasalar Türkçe 3
14 2020-2021 Bölgesel Kalkınma Politikası Türkçe 3
15 2020-2021 Politik Ekonomi Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Avrupa Birliği Ülkelerinde Yüksek Teknoloji İhracatı ve Büyüme Arasındaki İlişki Ercan Kılınç Beyan
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Ulaşımda akıllı şehir uygulamaları ve Gaziantep ili örneği ASLI BENAY GÜRTEKİN TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Küreselleşme sürecinde KOBİ'lerin durumu ve KOSGEB destekleri üzerine bir araştırma VOLKAN KAYA TezMerkezi 2019
3 Tamamlandı Makroekonomik perspektif çerçevesinde Gaziantep sanayi tarihi EMRE KAAN ÖZKANLI TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Gaziantep'in lojistik üs olma potansiyelinin belirleyicileri: Ampirik bir çalışma HATİCE SERAP SAY TezMerkezi 2015
5 Tamamlandı Küreselleşmenin sosyal kutuplaşma üzerindeki etkisi: Avrupa Birliği ülkeleri üzerine bir uygulama ZEYNEP ÇİRKİN TezMerkezi 2012