Prof.Dr. İBRAHİM ARSLAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İKTİSAT

   arslan@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat  Enflasyon  Gelişme Ekonomisi - Makro  Konjonktür Dalgalanmaları

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

7 Adet
1
Sosyal bilimlerde güncel konular ve multidisipliner yaklşımlar

Yayın Yeri: iksad
ISBN: 978-625-7954-94-5,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
sosyal bilimlerde güncel konular ve multi disipliner yaklaşımlar

Yayın Yeri: iksad
ISBN: 978-625-7954-94-5, TÜRKİYE,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Global Issues in Social Sciences Different Perspectives – Multidisciplinary Approaches

Yayın Yeri: Peter Lang GmbH
ISBN: 978-3-631-74715-5, ALMANYA, Frankfurt

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Çöp ekonomisi

Yayın Yeri: Yaşar Çevizli Kitap evi
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
göç ekonomisi

Yayın Yeri: ekin yayınları
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
GÖÇ EKONOMİSİ

Yayın Yeri: EKİN YAYINLARI
ISBN: 9789944141406, TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Konut ekonomisi

Yayın Yeri: Sakarya yayıncılık
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

22 Adet
1
Covid-19 Salgını, Ekonomik Etkileri ve Küresel Ekonominin Geleceği

ARSLAN İBRAHİM, BAYAR İLYAS
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
ORTA GELİR TUZAĞI, NEDENLERİ VE ÇIKIŞ POLİTİKALARI

ALANCIOĞLU ERDAL,ARSLAN İBRAHİM,BAYRAKTUTAN YUSUF
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
The Role of Bank Credit in Kuwait Economic Growth

ARSLAN İBRAHİM,BOZGEYİK YUSUF,alazaki zaid
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
İngilizce, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Repec
4
ORTA GELİR TUZAĞININ BELİRLEYİCİLERİ: YÜKSELEN EKONOMİLER ÜZERİNE BİR ANALİZ

ALANCIOĞLU ERDAL,ARSLAN İBRAHİM,BAYRAKTUTAN YUSUF
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
ORTA GELİR TUZAĞINI AŞMADA ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME: TÜRKİYE VE GÜNEY KORE KARŞILAŞTIRMASI

BAYRAKTUTAN YUSUF,ARSLAN İBRAHİM,ALANCIOĞLU ERDAL
Yayın Yeri: Journal of Social and Humanities Sciences Research
Türkçe, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, ROOT INDEXING, İNFOBASE INDEX, ACADEMIC RESEARH INDEX
6
GÖÇÜN İNSANİ BOYUTU: ÖMERLİ ÖRNEĞİ

ARSLAN İBRAHİM,BAYAR İLYAS,KAVAK OSMAN
Yayın Yeri: The Journal of Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ
7
OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1980-2014

UĞUR ATİLLA AHMET,ARSLAN İBRAHİM,DİNERİ EDA
Yayın Yeri: İktisadi İdari Ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Doaj, CEEOL, Index Copernicus, Journal Factors, Academic Keys.
8
OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

ARSLAN İBRAHİM,UĞUR ATİLLA AHMET,DİNERİ EDA
Yayın Yeri: İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ
9
Göçün ekonomik ve toplumsal yansımaları:Gaziantepteki Suriyeli Göçmenler örneği

ARSLAN İBRAHİM,BOZGEYİK YUSUF,ALANCIOĞLU ERDAL
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
10
SAĞLIK İLE KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ

ARSLAN İBRAHİM,EREN MEHMET VAHİT,KAYNAK SELAHATTİN
Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EconLit
11
göçün sosyoekonomik sonuçları Suriyeli göçmenler üzerine bir uygulama

KAYNAK SELAHATTİN,ARSLAN İBRAHİM,ALANCIOĞLU ERDAL,KOÇAKOĞLU MEHMET ALİ
Yayın Yeri: Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
İngilizce, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya’xxdaki ve Türkiye’xxdeki Gelişimi

AYDEMİR CAHİT,ARSLAN İBRAHİM,uncu funda
Yayın Yeri: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Industrial sector energy consumption in Turkey-the relationship between economic growth (1970-2010)

BAYRAKTUTAN YUSUF,ARSLAN İBRAHİM,SAYAR GÖKÇEN,ÇEVİK FİLİZ
Yayın Yeri: Journal of Economics and International Finance
İngilizce, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
14
In The Context Of The Knowledge Economy Of Parameters Econometrics Analysis of The Organisatıon For Economic Co Operation and Development OECD Economies

KAYNAK SELAHATTİN,ARSLAN İBRAHİM
Yayın Yeri: African Journal Of Business Management
İngilizce, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  AHCI
15
Effects Of Insurances Sector In Turkey on Economic Growth An Empirical Application Between 1980 2010

ÖZKAN GÖKÇEN,ARSLAN İBRAHİM
Yayın Yeri: Internatıonal Research Journal of Finance and Economics,
İngilizce, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
16
Woman Employment In Informatıon Economics An Analysis For OECD Members

ARSLAN İBRAHİM,ÖZKAN GÖKÇEN,BAYRAKTUTAN YUSUF
Yayın Yeri: Internatıonal Journal Of Business and Socıal Science
İngilizce, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
17
Sağlık bilgi sistemlerinin hastane performanslarına etkisinin veri zarflama analizi ile incelenmesi: Türkiye’xxdeki göğüs hastalıkları hastanelerinde bir uygulama

BAYRAKTUTAN YUSUF,ARSLAN İBRAHİM,BAL VEDAT
Yayın Yeri: Gaziantep Tıp Drgisi
Türkçe, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
18
Relatınship between Vocational Education and Industrial Production In Turkey 1975 2007

ÖZSAĞIR ARİF,BAYRAKTUTAN YUSUF,ARSLAN İBRAHİM
Yayın Yeri: Internatıonal Journal Economic Perspective
İngilizce, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
19
Türkiye’de sabit sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Ko-entegrasyon analizi

BAYRAKTUTAN YUSUF,ARSLAN İBRAHİM
Yayın Yeri: KMU İİBF Dergisi
Türkçe, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
20
BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007)

ARSLAN İBRAHİM,YAPRAKLİ SEVDA
Yayın Yeri: Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
İngilizce, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Repec
21
Serbest bölgelerin ekonomik etkileri Gaziantep serbest bölgesinin etkilerine ilişkin bir saha değerlendirmesi

ARSLAN İBRAHİM,YAPRAKLI SEVDA
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
22
Türkiye’de Döviz Kuru, İthalat Ve Enflasyon İlişkisi: Ekonometrik Analiz (1980-2000)

BAYRAKTUTAN YUSUF,ARSLAN İBRAHİM
Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, 2003

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD

Bildiriler

14 Adet
1
Suriye savaşı ve Türkiye ekonomisine etkileri Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin dış ticaretine yansıması

ARSLAN İBRAHİM,KOÇAKOĞLU MEHMET ALİ,ALANCIOĞLU ERDAL
Yayın Yeri: II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları
Türkçe, 28.04.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
The Impact of Some Macroeconomic Variables on FDI Inflows in the Selected Countries During the Period (2000-2014) panel Data Model

ARSLAN İBRAHİM,KAYNAK SELAHATTİN,AHMED Alan Nazar
Yayın Yeri: Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 27.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
3
Göçün sosyo ekonomik sonuçları Suriyeli göçmenler

KAYNAK SELAHATTİN,ARSLAN İBRAHİM,ALANCIOĞLU ERDAL,KOÇAKOĞLU MEHMET ALİ
Yayın Yeri: II.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (UUBK 2016)
Türkçe, 23.09.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Yatırımın Ekonomik Büyüme ve İşsizliğe Etkisi: Toda-Yamamoto Nedensellik Yaklaşımı)

ARSLAN İBRAHİM,BAYAR İLYAS
Yayın Yeri: Mardin Artuklu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Mardn, Türkçe, 19.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliği: Türkiye Üzerine Bir Çalışma(1980-2018)

ARSLAN İBRAHİM,BAYAR İLYAS
Yayın Yeri: Mardin Artuklu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
İngilizce, 19.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
GÖÇÜN EKONOMİK ETKİLERİ:ŞANLIURFA’DAKİ SURİYELİ GÖÇMENLER ÖRNEĞİ

ARSLAN İBRAHİM,PAKSOY SADETTİN,ALANCIOĞLU ERDAL
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi Göç Hareketlerinin Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Etkileri
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 12.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
Göçün Ekonomik Etkileri: Şanlıurfa’daki Suriyeli Göçmenler Örneği

PAKSOY SADETTİN,ARSLAN İBRAHİM,ALANCIOĞLU ERDAL
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi
İngilizce, 12.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
AB ÜYE ÜLKELERİNDE ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: PANEL VERİ YÖNTEMİ

ARSLAN İBRAHİM,BOZGEYİK YUSUF,DİNERİ EDA
Yayın Yeri: Al-Farabi International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
The Effect of Exchange Rates on Economic Growth: A Case Study on Algeria

ARSLAN İBRAHİM,KAYNAK SELAHATTİN,YASEEN ALİ NATHEER
Yayın Yeri: AL -FARABI1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
TÜRKİYE İÇİN KRİTİK EŞİK: ORTA GELİR TUZAĞI

ARSLAN İBRAHİM,PAKSOY SADETTİN,ALANCIOĞLU ERDAL
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social SciencesMay 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
MALİ KURAL VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ LATİN AMERİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

ARSLAN İBRAHİM,BAYAR İLYAS
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DİYARBAKIR, Türkçe, 10.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Ekonomik İstikrar Bağlamında Kırılgan Beşli Ve Türkiye Üzerine Makroekonomik Bir Çalışma

ARSLAN İBRAHİM,BAYAR İLYAS,KAVAK OSMAN
Yayın Yeri: I. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 09.03.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
İŞGÜCÜ NİTELİĞİNİN ARTIRILMASINDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BAYRAKTUTAN YUSUF,ARSLAN İBRAHİM,KAYNAK SELAHATTİN,ALANCIOĞLU ERDAL
Yayın Yeri: I.Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Mardin, Türkçe, 09.03.2018

Uluslararası  Özet bildiri
14
Orta Gelir Tuzağından Çıkış Bağlamında Araştırma-Geliştirme: Türkiye ve Güney Kore Deneyimlerine Bakış

BAYRAKTUTAN YUSUF,ARSLAN İBRAHİM,KAYNAK SELAHATTİN,ALANCIOĞLU ERDAL
Yayın Yeri: I. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Mardin, Türkçe, 09.02.2018

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
DOĞAKA Etki Analizi Değerlendirme

Etki Analizi Değerlendirme
23.11.2015 - 23.08.2016
Kalkınma Bakanlığı,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 İLERİ İKTİSAT POLİTİKASI Türkçe 3
2 2015-2016 finansal kriz ve istikrar programları Türkçe 3
3 2014-2015 finansal kriz ve istikrar programları Türkçe 3
4 2013-2014 finansal kriz ve istikrar programları Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 İKTİSAT POLİTİKASI Türkçe 3
2 2015-2016 ileri iktisat politikası Türkçe 3
3 2014-2015 ileri iktisat politikası Türkçe 3
4 2013-2014 ileri iktisat politikası Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 istatistik I Türkçe 3
2 2018-2019 İSTATİSTİK I Türkçe 3
3 2018-2019 İKTİSAT POLİTİKASI Türkçe 3
4 2015-2016 istatistik I Türkçe 3
5 2015-2016 iktisat politikası Türkçe 3
6 2014-2015 makro iktisat Türkçe 3
7 2014-2015 istatistik I Türkçe 3
8 2014-2015 iktisat politikası Türkçe 3
9 2013-2014 makro iktisat Türkçe 3
10 2013-2014 istatistik I Türkçe 3
11 2013-2014 iktisat politikası Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Orta gelir tuzağını belirleyen faktörler ve yükselen ekonomiler üzerine bir analiz ERDAL ALANCIOĞLU 2019
2 Tamamlandı Banka kredilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi:Körfez işbirliği konseyi ülkelerinde uygulama ZAID AL AZAKI 2019
3 Tamamlandı Üçüz açık hipotezinin geçerliliği EDA DİNERİ 2016
4 Tamamlandı Sağlıkta dönüşüm politikalarının kalkınmaya etkisi MEHMET VAHİT EREN 2015
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Türkiye ve Trc1 bölgesi'nde kadın istihdamının mukayeseli analizi BÜŞRA ÇALIŞKAN 2019
2 Tamamlandı Türkiye'nin Avrupa Para Birliğine katılımının incelenmesi SOHAİB BUŞİ 2018
3 Tamamlandı The effect of exchange rates on economic growth (A case study of Algeria) NATHEER YASEEN ALI 2017
4 Tamamlandı Türkmen doğalgazının Türkmenistan ekonomisine yansımaları ALMAGÜL BAZAROVA 2015
5 Tamamlandı Türkiye'de rüzgar enerjisi için strateji seçimi: Bulanık A'WOT uygulaması FATMA AĞPAK 2013
6 Tamamlandı Orta Asya ülkeleri ve Türkiye arasındaki ticari potansiyele bakış MUHSİN SELÇUK ÖZEK 2012
7 Tamamlandı Türkiye'de boşanma olgusu ve Gaziantep ili üzerine bir uygulama MEHMET YILMAZ 2011
8 Tamamlandı Türkiye'de 1980 sonrası yaşanan krizlerin dış ticarete etkileri: Ekonometrik bir uygulama FATİH YUMUŞ 2011

Üyelikler

1 Adet
1
SMMM

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2009