Prof.Dr. ÖMER ÖZÇİÇEK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İKTİSAT

   ozcicek@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat

Eğitim Bilgileri

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Döviz kuru ve oynaklığının ticari bankaların performansı üzerine etkisi: Türkiye üzerine bir uygulama NİGAR ALEV TezMerkezi 2020
2 Tamamlandı Hanehalkı tasarruf eğiliminin belirleyicileri: Türkiye üzerine bir uygulama MERVE GÜNGÖR PARLAKYİĞİT TezMerkezi 2020
3 Tamamlandı Yenilenebilir enerjinin eğitim ve istihdam ile ilişkisi FATMA AĞPAK TezMerkezi 2018
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Pandemilerin emtia piyasalarına etkilerinin analizi İBRAHİM HALİL AĞAS TezMerkezi 2024
2 Tamamlandı Yolsuzluk ve yabancı sermaye ilişkisi: Panel veri analizi MAŞİDE KIRAÇ TezMerkezi 2019
3 Tamamlandı Döviz kuru değişkenliğinin bazı makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi: Türkiye ekonomisi için analiz MÜCAHİD ULUS TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Cinsiyet eşitsizliği ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye İBBS-2 düzeyi için bir analiz BURAK DOĞAN TezMerkezi 2018
5 Tamamlandı İnsani Gelişme Endeksi ve bileşenleri arasındaki ilişki BÜNYAMİN ZEYREK TezMerkezi 2015
6 Tamamlandı Türkiyede bankacılık sektörü dış kaynak kullanımı ve ülke içindeki kredilere etkisi SELDA ÖZTOP TezMerkezi 2014
7 Tamamlandı Optimum para alanı teorisi: Türkiye'nin Euro Alanı'na uyumu üzerine bir inceleme EVREN COŞKUN TezMerkezi 2013
8 Tamamlandı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomik kalkınmasında beşeri sermayenin önemi ve mülki idare amirlerinin algısı SERDAL PEKER TezMerkezi 2011
9 Tamamlandı Türkiye'nin enerji sektörünün ekonomik analizi ÜMRAN ÖZDAMAR ÇAKIROĞLU TezMerkezi 2009
10 Tamamlandı Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye`nin AB ülkeleriyle dış ticareti AYLİN KOÇ TezMerkezi 2002