Prof.Dr. ATİLLA AHMET UĞUR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İKTİSAT

   augur@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Maliye  Kamu Ekonomisi  Mali Hukuk  Mali İktisat

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
The Evaluations and Researches in Administrative and Economic Sciences

Yayın Yeri: Livre de Lyon
ISBN: 978-2-38236-189-4, FRANSA, Lyon, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Bireyden Yapay Zekaya Ekonomi Finans Çalışmaları

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
ISBN: 978-625-8037-67-8, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
2010-2012 Mali Destek Programları Etki Analizi Raporu

Yayın Yeri: T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
TÜRKİYE, Hatay, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Maliye Politikası Açısından Reel Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

Yayın Yeri: AnkaraEfil Yayınevi
TÜRKİYE, Ankara, 2014

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Doğal Kaynaklar Ekonomi, Yönetim ve Politika

Yayın Yeri: Ankara: İmaj Yayınevi
ISBN: 9799758752316, TÜRKİYE, Ankara, 2005

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

12 Adet
1
Yerel Yönetim Harcamalarında Performans Yönetimi: Büyükşehir Statüsünde 30 İl Yerel Yönetim Örneği

ÇİNKILIÇ RECEP, UĞUR ATİLLA AHMET
Yayın Yeri: Fiscaoeconomia
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Gıda Güvencesizliği, Dış Borç Stoku ve İthalat İlişkisi: Kantil Regresyon Analizi

UĞUR ATİLLA AHMET, ÖZOCAKLI DEMET
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Science
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Gıda Güvencesizliğinin Bazı Belirleyicileri (Kantil Regresyon Yöntemi ve Sabit Etki Panel Yönteminin Karşılaştırılması)

UĞUR ATİLLA AHMET, ÖZOCAKLI DEMET
Yayın Yeri: Sosyoekonomi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI, Scopus
4
Relationship Of The Between Fıscal Rule, Human Development and Corruptıon For Selected Eu Countrıes(An Econometrıc Analysıs)

UĞUR ATİLLA AHMET,ÖZOCAKLI DEMET
Yayın Yeri: International Journal of Business and Social Science
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Cabells, Ulrichsweb, Doaj, Ebscohost, Journal Seek, Index Copernicus.
5
The Impact of Oil Price Shocks on Economic Growth (A Case Study Selected Six OPEC Countries) During The Period (1995-2014) Panel-Data Models

UĞUR ATİLLA AHMET,KHALİD RASHEED
Yayın Yeri: International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Cabells, Ulrichsweb, Doaj, Ebscohost, Journal Seek, Index Copernicus
6
OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

ARSLAN İBRAHİM,UĞUR ATİLLA AHMET,DİNERİ EDA
Yayın Yeri: İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, SOBİAD,BASE,CEEOL,ESJI
7
OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1980-2014

UĞUR ATİLLA AHMET,ARSLAN İBRAHİM,DİNERİ EDA
Yayın Yeri: İktisadi İdari Ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Doaj, CEEOL, Index Copernicus, Journal Factors, Academic Keys.
8
Vergi Denetimi Etkinliğinde Risk Analizi Sisteminin Uygulanabilirliği (Gaziantep Halı Sektörü Üzerine Örnek Bir Uygulama)

UĞUR ATİLLA AHMET
Yayın Yeri: International Journal of Public Finance
Türkçe, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Doaj, DRJI, Sobiad, Scientific Indexing Services.
9
Finansal Rant, Borç ve Kriz

UĞUR ATİLLA AHMET,ÇAĞLAR ÜNAL
Yayın Yeri: Zeitschrift Für Die Welt Der Türken/Journal Of World Of Turks
İngilizce, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, Journalseek, Cabells, Doaj.
10
Küreselleşme Sürecinde Geçiş Ekonomilerinin Sosyo-Ekonomik Adaptasyonu

UĞUR ATİLLA AHMET,BALCI İZGİ BERNA
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Asos Index, EBSCO, Sobiad, Google Scholar, Araştırmax, Crossref
11
Internalizing Externality in the Case of Joint and Separate Productions: Property Rights Regulation as the Public Economy Solution.

UĞUR ATİLLA AHMET
Yayın Yeri: International Journal of Business and Social Science
İngilizce, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebscohost, İndexcopernicus, Journalseek, Doaj, Cabells, Ulrichsweb.
12
İkiz Açıklar Hipotezi: Teorik Çerçeve ve Hipoteze Yönelik Yaklaşımlar

UĞUR ATİLLA AHMET,KARATAY GÖGÜL Pelin
Yayın Yeri: Sosyo Ekonomi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TUBITAK ULAKBIM Turkish Social Sciences Database (SBVT), EconLit, ProQuest, EBSC

Bildiriler

14 Adet
1
The Ramsey Tax Component in the Terms of Gasoline Taxation in Turkey.

ÖZOCAKLI DEMET, UĞUR ATİLLA AHMET
Yayın Yeri: 34. International Public Finance Conference
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 24.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
KAYITDIŞI İSTİHDAMIN KÜRESEL REKABETE ETKİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ: GAZİANTEP İLİ FİRMALARININ KAYITDIŞI İSTİHDAM ALGISI ANALİZİ

UĞUR ATİLLA AHMET,ÇÜTCÜ İBRAHİM,ÖZDEMİR AYDIN
Yayın Yeri: INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH ANDFINANCIAL MARKETS CONGRESS
Türkçe, 12.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (2000-2015)

UĞUR ATİLLA AHMET,ALSU ERKAN
Yayın Yeri: Türkiye Ekonomi Kurumu, 18. Ulusal İktisat Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 08.09.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
4
Vergi Denetimi Etkinliğinde Risk Analizi Sisteminin Uygulanabilirliği (Gaziantep Halı Sektörü Üzerine Örnek Bir Uygulama)

UĞUR ATİLLA AHMET
Yayın Yeri: 31. Türkiye Maliye Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 15.05.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
5
Maliye Politikası Açısından Reel Kamu Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi İçin Çok Vektörlü eşbütünleşim Çözümlemesi ve Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli Bulguları

UĞUR ATİLLA AHMET,GÖGÜL PELİN,KORAP HÜSEYİN LEVENT
Yayın Yeri: 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University
Türkçe, 22.05.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Yeni Ekonomi ve Gelişen Türk Sigorta Sektörü: Tramer Örneği

UĞUR ATİLLA AHMET,AKDEMİR ERDEM
Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Ekonomi Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 14.09.2011

Ulusal  Tam metin bildiri
7
Sigara ve Alkol Üzerindeki Dolaylı Vergilerin Sağlık Harcamaları Üzerindeki Etiksi

UĞUR ATİLLA AHMET,AKDEMİR ERDEM
Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Ekonomi Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 15.09.2010

Ulusal  Tam metin bildiri
8
E-Devlet ve Tasarruf Etkisi Kapsamında VEDOP Projesi

UĞUR ATİLLA AHMET,ÇÜTÇÜ İbrahim
Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Küreselleşme, Piyasa ve Devlet
TÜRKİYE, Türkçe, 24.09.2009

Ulusal  Tam metin bildiri
9
Etkin Devletin Önünde Duran Engel: Patrimonyal Bürokratik Anlayış

UĞUR ATİLLA AHMET
Yayın Yeri: Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı
TÜRKİYE, Türkçe, 11.09.2008

Ulusal  Tam metin bildiri
10
Uluslararası Entegrasyon Süreçlerinin Kamu Mali Şeffaflığı Üzerindeki Etkileri Orta Asya Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme

UĞUR ATİLLA AHMET
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,Türk Dünyasının Geleceği, 10-13 Haziran 2007 Calalabat / Kırgızistan.
Türkçe, 10.06.2007

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Döviz Kuru Sistemlerinin Reel Sektör Üzerindeki Etkileri, Türkiye Örneği 1990-2005

UĞUR ATİLLA AHMET,ARSLAN İBRAHİM
Yayın Yeri: International Conference:Small and Medium Business Development in Central Asia II
Türkçe, 11.10.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
The Role of Tax Policies in İnternational Investment Decisions: Case Study for Kazakhstan and Turkey

UĞUR ATİLLA AHMET,ŞAĞBANŞUA LÜTFÜ
Yayın Yeri: Uluslar arası Girişimcilik Kongresi, Uluslararası Kongre Bildirileri
İngilizce, 06.07.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Geciş Ekonomilerinde Kamu Malları Talep Düzeyinin Belirlenmesi Sorunu

UĞUR ATİLLA AHMET
Yayın Yeri: International Conference on: Problems and Succes Factors in Business: Perspectives from Emerging Markets and Transition Economies II
Türkçe, 10.11.2005

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Ticaret Siyaset İlişkileri ve Yozlaşma

UĞUR ATİLLA AHMET
Yayın Yeri: Proceedings of International Conference: Problems and Success Factors in Business Perspectives From Emerging Markets and Transition Economies
Türkçe, 03.11.2004

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

5 Adet
1
Uğurlu Kaplıcaları Turizm Desteği


15.07.2013 - 15.08.2013
Diğer (Ulusal),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Politik Süreç, Bürokrasi ve Bütçe Açıkları İlişkisi


15.06.2001 - 25.06.2001
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Proje Koordinatör Yrd. 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Demokrasi ve Ekonomi Seminerleri


15.03.1999 - 21.03.1999
Diğer (Ulusal),   Eğitmen 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Yerel Yönetim Harcamalarında Performans Yönetimi

Amaç: Yerel yönetim harcamalarının performans kriteri altında etkinlik, verimlilik ve tutumluluk ilkelerine uygunluğunun analizi ve konu hakkında öneriler sunmaktır. Kamusal alanı temsil eden yerel yönetim organizasyonları ve çalışanlarının performa
06.05.2021 - 11.01.2023
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
5
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) için Karşıt Durum Etki Analizi


01.05.2014 - 01.05.2016
Kalkınma Bakanlığı,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Mali İktisat Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Türkiye Ekonomisi Türkçe 3
2 2014-2015 Ekonomik Konjonktür Teorilerive Mali Politikalar Türkçe 3
3 2015-2016 Ekonomik Konjonktür Teorilerive Mali Politikalar Türkçe 3
4 2015-2016 Türkiye Ekonomisi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Kamu Maliyesi Türkçe 3
2 2014-2015 İktisat Politikası Türkçe 4
3 2014-2015 Türk Vergi Sistemi Türkçe 3
4 2014-2015 Maliye Politikası Türkçe 3
5 2015-2016 Güncel Ekonomik Sorunlar Türkçe 4
6 2014-2015 Güncel Ekonomik Sorunlar Türkçe 4
7 2015-2016 Kamu Maliyesi Türkçe 3
8 2015-2016 İktisat Politikası Türkçe 3
9 2015-2016 Maliye Politikası Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Yerel yönetim harcamalarında performans yönetimi RECEP ÇİNKILIÇ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Gıda güvencesizliği ve makro ekonomik belirleyicileri (Kantil regresyon analizi) DEMET ÖZOCAKLI TezMerkezi 2017
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Merkez bankası bağımsızlığı ve dolarizasyon ilişkisi İBRAHİM POLAT TezMerkezi 2023
2 Devam Ediyor 8 YILLIK VE 12 YILLIK EĞİTİMİN YAPISAL İŞSİZLİK İLE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ MEHMET KURTULUŞ NASİHİ TezMerkezi 2023
3 Devam Ediyor KARBON VERGİLERİ VE YEŞİL EKONOMİ İLİŞKİSİ CANSU ÖNER TezMerkezi 2017
4 Tamamlandı Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi formülleştirmesinde optimal vergileme teorisinin rolü: Türkiye ve İngiltere üzerine karşılaştırmalı bir çalışma SAMER SHEIKH HAMDO TezMerkezi 2014
5 Tamamlandı Yeşil ekonomi göstergeleri açısından Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma performansı İLYAS OKUMUŞ TezMerkezi 2013
6 Tamamlandı Yoksulluk-suç ilişkisi KEMAL BAŞARAN TezMerkezi 2012
7 Tamamlandı Asimetrik enformasyon ve Türk sigorta sektörü: Gaziantep Kasko Sigortası Pazarı'na yönelik ampirik bir uygulama ERDEM AKDEMİR TezMerkezi 2011
8 Tamamlandı E-devlet uygulamaları ve mali saydamlık ilişkisi MUHAMMED MURAT KANKAYA TezMerkezi 2010
9 Tamamlandı Kamu ekonomisinde mali saydamlığın vergi bilinci üzerindeki etkisi (Gaziantep örneği) ÖZGÜR MARAŞ TezMerkezi 2004
10 Tamamlandı 1990 sonrası Türkiye`de uygulanan bütçe politikaları YUSUF BOZGEYİK TezMerkezi 2004
11 Tamamlandı Türkiye`de kayıtdışı ekonomi: Gaziantep örneği MURAT KARAHAN TezMerkezi 2002