Prof.Dr. TUBA DİREKCİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İKTİSAT

   baskonus@gantep.edu.tr      (0342) 317 20 61  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat  Enflasyon  Para Politikası

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

5 Adet
1
THE RELATIONSHIP BETWEEN RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN NON-OECD COUNTRIES

GÖVDELİ TUNCER,DİREKCİ TUBA
Yayın Yeri: Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Akademi Sosyal Bilimler Endeksi (ASOS), IndexCopernicus, EBSCO,Sobiad, Academic
2
The Relationship between Tourism and EconomicGrowth: OECD Countries

GÖVDELİ TUNCER,DİREKCİ TUBA
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, EBSCOhost , Ulrich’s Web, Google Scholar, Electronic Journal
3
THE RELATION BETWEEN NATURAL GAS CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH: OECD COUNTRIES

GÖVDELİ TUNCER,DİREKCİ TUBA
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Index Copernicus, OCLC WorldCat, Eurasian Scientific Journal Index
4
CO2 Emission Energy Consumption Economic Growth and Tourism for Turkey Evidence from a Cointegration Test with a Structural Break

GÖVDELİ TUNCER,DİREKCİ TUBA
Yayın Yeri: International journal of management and economics invention
HİNDİSTAN, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  index copernicus IC value:74,25
5
THE RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRICITY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN OECD COUNTRIES PANEL COINTEGRATION ANALYSISUNDER CROSS SECTIONAL DEPENDENCE

DİREKCİ TUBA,GOVDELI TUNCER
Yayın Yeri: JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
SLOVAKYA, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The journal is currently covered by the ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers,

Bildiriler

4 Adet
1
Yükselen Bir Ekonomide Doğrudan Yabancı Yatırımların İktisadi Büyümeye Etkisi: Mısır'dan Kanıtlar

DİREKCİ TUBA, GÖVDELİ TUNCER, Özer Mustafa
Yayın Yeri: VI. Econanadolu 2022 Anadolu International Conference on Economics
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 13.05.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Türkiye de Reel Efektif Döviz Kuru ve Petrol Fiyatları Arasındaki İlişki Yapısal Kırılmalı Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

DİREKCİ TUBA,GÖVDELİ TUNCER
Yayın Yeri: 17. ULUSLARARASI EKONOMETRİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU EYI 2016
İngilizce, 02.06.2016

Uluslararası  Özet bildiri
3
OECD Ülkelerinde Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme İlişkisi Bootstrap Panel GrangerNedensellik Analizi

GÖVDELİ TUNCER,DİREKCİ TUBA
Yayın Yeri: 17. ULUSLARARASI EKONOMETRİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU EYI 2016
İngilizce, 02.06.2016

Uluslararası  Özet bildiri
4
Türkiye de Dış Borç Stoku Kısa Vadeli Sermaye Akımı ve Faiz ile Enflasyon İlişkisinin Ekonometrik Analizi

DİREKCİ TUBA,DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: 16th International Symposium on Econometrics,Operations Research and Statistics, Trakya University
TÜRKİYE, EDİRNE, Türkçe, 07.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

2 Adet
1
Technical Assistance for the Operation of Samsun Metal Metrology and Calibration Laboratory EUROPEAID 133364 IH SER TR

TTR83 Bölgesinin Samsun Çorum Amasya Tokat ve Sinop sosyo ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla metal sanayisinin inovasyonu ve kalite altyapısının güçlendirilmesi için proje kapsamında Metal Endüstrisinin TR83 Bölgesi için Milli ve B
31.12.2016 - 11.11.2017
Avrupa Birliği,   Uzman 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
GAZIANTEP INNOVATION SURVEY 2015 Technical Assistance for Development of the Research & Technological Infrastructure of Gaziantep Technopark

Son yıllarda, ekonomik performanstaki bölgesel farklılıkların nedenleri ve etkileri ve bunların yenilikle bağlantısı, politika yapıcılar ve çeşitli bilim adamları tarafından büyük ölçüde ilgi görmüştür. Bölgesel rekabet gücü ve yenilikçilik literatür
01.04.2019 - 01.07.2019
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 İleri Makro İktisat Türkçe 1
2 2013-2014 İleri Makro İktisat Türkçe 1
3 2015-2016 İleri Makro İktisat Türkçe 1
4 2007-2008 Ekonometri Türkçe 1
5 2006-2007 Ekonometri Türkçe 1
6 2009-2010 Ekonometri Türkçe 1
7 2010-2011 Ekonometri Türkçe 1
8 2011-2012 Ekonometri Türkçe 1
9 2012-2013 Ekonometri Türkçe 1
10 2013-2014 Ekonometri Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Enflasyon Teorileri Türkçe 1
2 2014-2015 Enflasyon Teorileri Türkçe 1
3 2015-2016 Enflasyon Teorileri Türkçe 1
4 2017-2018 ENFLASYON TEORİLERİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Makro İktisat Türkçe 3
2 2013-2014 Makro İktisat Türkçe 3
3 2014-2015 Makro İktisat Türkçe 3
4 2015-2016 Makro İktisat Türkçe 3
5 2007-2008 İstatistik Türkçe 1
6 2008-2009 İstatistik Türkçe 1
7 2009-2010 İstatistik Türkçe 1
8 2017-2018 MAKRO İKTİSAT Türkçe 3
9 2017-2018 EKONOMETRİ Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Enflasyon ve temel makroekonomik göstergeler arasındaki ilişki: G7 ülkeleri ile Türkiye arasında bir karşılaştırma MUHYETTİN ERDEMLİ TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Panel veri analizi TUNCER GÖVDELİ TezMerkezi 2018
3 Tamamlandı Dünya ülkelerinde mutluluk eşitsizliği-mutluluğu belirleyen faktörlerin analizi OLCAY SERVET TezMerkezi 2018
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Dış ticaret, döviz kuru ve ekonomik büyüme ilişkisi Türkiye örneği 2003-2019 MEHMET KUŞCİ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Türkiye ekonomisinde cari işlemler dengesi ve büyümenin karşılıklı etkileşimi (Zaman serisi analizi) ALİ YUŞA TOPRAKÇI TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Kamu, sağlık ve yatırım harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkileri: 1980-2020 dönemi Türkiye örneği GÖKHAN DURSUN TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı The determinants of economic growth in the Gambia: A time series analysis MUHAMMED L. SANYANG TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Enflasyon hedeflemesi döneminde makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki: Türkiye örneği ALİ ALPTEKİN TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı The impact of macroeconomic indicators on economic growth, in Greece, Georgia, Pakistan, and Tunisia QAHRAMAN AHMED IBRAHIM ARTOSHI TezMerkezi 2018
7 Tamamlandı Avrupa Birliği'nde sosyal güvenlik uygulamaları ve Birliğe üye ülkelerin sosyal sigorta harcamalarının karşılaştırılması MUSTAFA KORKMAZ TezMerkezi 2015
8 Tamamlandı Kısa vadeli sermaye hareketlerinin makro ekonomik değişkenler üzerine etkisi:Türkiye örneği SİNAN KAYGUSUZ TezMerkezi 2014
9 Tamamlandı İkiz açıklar hipotezi: Türkiye uygulaması (1998-2013) MUHAMMED AZAPOĞLU TezMerkezi 2014
10 Tamamlandı Türkiye'de 2001 krizi öncesi ve sonrası dönemler için dış borç-ekonomik büyüme ilişkisi: 1991-2010 SÜLEYMAN ÇELİK TezMerkezi 2013
11 Tamamlandı Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi analizi (1998-2012) CEBRAİL TELEK TezMerkezi 2013
12 Tamamlandı Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın karşılaştırılması HASAN BASRİ DEMİR TezMerkezi 2012
13 Tamamlandı Enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkisi (2003-2011): Türkiye örneği ALİ TELEK TezMerkezi 2012