Prof.Dr. RÜSTEM YANAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İKTİSAT

   yanar@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Uluslararası İktisat  Uluslararası Ticaret  Uluslararası Politik İktisat  Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

Duyuru / Döküman

Ekon 374 Uluslararası İktisat II İktisat ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ara sınav sonuçlarını ekli dosyada bulabilirsiniz.

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
İPEK YOLU ÖTESİ: TARİH, FELSEFE VE EKONOMİ PERSPEFTİFİNDEN GÜNCEL TARTIŞMALAR

Yayın Yeri: NEÜ Yayınları
ISBN: 978-625-6960-14-5, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Makro Ekonomik Göstergelerle Turizm Ekonomisi

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-605-7928-05-4, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Studies on Sustainability

Yayın Yeri: Lambert Academic Publishing
ISBN: 978-3-330-01051-2, ALMANYA, Saarbrücken, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

19 Adet
1
THE EFFECTS OF CHANGES IN EXCHANGE RATE ON FOREIGN HOUSİNG DEMAND: IN TURKEY

YANAR RÜSTEM, DEMİR CANAN ŞEYMA
Yayın Yeri: Bayburt Universitesi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, DOAJ, Crossref, CiteFactor, EBSCO, Google
2
Reel Döviz Kuru Değişimlerinin Firma ve Sektör İhracat Performansına Etkisi

YANAR RÜSTEM, Marangoz Esra
Yayın Yeri: Omer Halisdemir Universitesi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
SERMAYE-YOĞUN MAL İHRACATINDA REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ

YANAR RÜSTEM,Çelik Hüseyin
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Kurumsal Yapı, Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi

KIRIKÇI M Bahri,YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Toplam Faktör Verimliliği İlişkisi: Türkiye Örneği

YANAR RÜSTEM,Oğuz Demet
Yayın Yeri: Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Keys, ASOS, CiteFactor, DIIF-Directory ofIndexing and Impact Factor, ES
6
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNDE YÜKSELMEYE ETKİSİ

SESLİOKUYUCU OSMAN SERACEDDİN,YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Crossref, Google Scholar, Research Gate, Research Bib, SIS
7
SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 2003-2018

Zengin Gülistan,YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ResearchBib Scientific World IndexScientific World Index CiteFactorCiteFactor DR
8
OPEC ve Petrol Fiyatları

YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Ortadoğu Analiz
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
9
DOHA ZİRVESİ VE PETROL FİYATLARI

YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Ortadoğu Analiz
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  EBSCO
10
PETROL FİYATLARINDAKİDÜŞÜŞ VE ORTADOĞUEKONOMİLERİNE ETKİLERİ

YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Ortadoğu Analiz
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Kısa Makale  EBSCO
11
AR GE Harcamaları ve İleri Teknoloji Mal İhracatı İlişkisi Panel Nedensellik Analizi

ŞAHBAZ AHMET,YANAR RÜSTEM,ADIGÜZEL UĞUR
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
12
Seçilmiş Asya Ülkeleri İçin İhracata Dayalı Büyüme Modeli: Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

ŞAHBAZ AHMET,AĞIR HÜSEYİN,YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşmenin Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri

YANAR RÜSTEM,ŞAHBAZ AHMET
Yayın Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Econlit
14
Türkiye’de Toplam ve Sektörel Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi

ŞAHBAZ AHMET, YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ EKONOMİK BÜYÜME VE CARİAÇIK İLİŞKİSİ

YANAR RÜSTEM,Kerimoğlu Gülden
Yayın Yeri: EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
16
Is It Viable An Economic Integration Among CNETAC Countries Evidence From Gravity Equation

AYDIN LEVENT,YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: International Journal of Economics and Management Sciences
İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
17
Gelişmekte Olan Ülkelerde Döviz Kuru Rejimi Tercihi Yerel Sorunlara Global Çözümler

YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Sosyo-Ekonomi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ekonlit
18
Gelişmekte Olan Ülkelerde Döviz Kuru Rejim TercihininMakro Ekonomik Performans Üzerine Etkileri

YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
19
Türkiye de cari işlem açıkları sürdürülebilir mi Zaman serileri perspektifinden bir bakış

YÜCEL FATİH,YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2005

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

4 Adet
1
YAKINSAMA HİPOTEZİNİN KURUMSAL PERSPEKTİFTEN İNCELENMESİ: BİR MEKANSAL PANEL VERİ ANALİZİ

YANAR RÜSTEM, Kırıkçı Mehmet Bahri
Yayın Yeri: 5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY
KAZAKİSTAN, Türkistan, İngilizce, 07.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Bir Ütopya Olarak Pİyasa ve Piyasa Başarısızlıkları

YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: İnsan, Ahlak ve İktisat
TÜRKİYE, Türkçe, 15.09.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
3
Determinants and Macroeconomic Impact of Remittances in the MENA region

YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: International Symposium on Continuity Changein North Africa, TurkeyIran
İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
4
Dünya Sistemleri Analizinde Hegemonik Geçişler ve Ekonomik İstikrar

YANAR RÜSTEM,ŞAHBAZ AHMET
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

2 Adet
1
Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamalarının Etkinliği Gaziantep İli Örneği

Yoksullukla Mücadele
13.02.2015 - 15.01.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Makine Halısı Kümeleme Projesi

Kümeleme
10.09.2019 - 12.12.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Editörlükler

11 Adet
1
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA,ANTAKYALIOĞLU ER ZEKİYE,OLCAY ATINÇ,GÖKGÖZ GÖKHAN,YANAR RÜSTEM,EROL MEHMET,KARADAŞ YÜCEL,AÇIKGÖZ MUHARREM,BAL LİDER,KALELİOĞLU MEHMET RAGIP,TANSÜ YUNUS EMRE,ŞÖHRET MESUT,AKSOY HASAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

2
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA, ANTAKYALIOĞLU ER ZEKİYE, OLCAY ATINÇ, YANAR RÜSTEM, GÖKGÖZ GÖKHAN, EROL MEHMET, AÇIKGÖZ MUHARREM, BAL LİDER, KALELİOĞLU MEHMET RAGIP, TANSÜ YUNUS EMRE, ŞÖHRET MESUT, ALMACIOĞLU GAMZE, LEYLA KUZU ŞENAY , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

3
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA,EROL MEHMET,OLCAY ATINÇ,GÖKGÖZ GÖKHAN,YANAR RÜSTEM,BAL LİDER,AKSOY HASAN,TANSÜ YUNUS EMRE,ŞÖHRET MESUT,ALMACIOĞLU GAMZE,KURTAR SENEM,MUŞLU MELTEM,GÜNDÜZ ELA İPEK,LEYLA KUZU ŞENAY , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2018,   Uluslararası  ULAKBİM  Elektronik

4
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

5
Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

6
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM,AKSOY HASAN,MUŞLU MELTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

7
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniv
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Basılı

8
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

9
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 15 Sayı 3

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2016,   Uluslararası  EBSCO  Basılı

10
Gaziantep Üniversitesi Sosyla Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 15 Sayı 4

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  EBSCO  Basılı+Elektronik

11
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 15 Sayı 2

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  EBSCO  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Açık EKonomi Makro Ekonomisi Türkçe 1
2 2016-2017 Açık EKonomi Makro Ekonomisi Türkçe 1
3 2017-2018 Açık EKonomi Makro Ekonomisi Türkçe 1
4 2018-2019 Açık EKonomi Makro Ekonomisi Türkçe 1
5 2019-2020 Açık EKonomi Makro Ekonomisi Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Dış Ticaret Teori ve Politikası Türkçe 3
2 2018-2019 Dış Ticaret Teori ve Politikası Türkçe 3
3 2019-2020 Dış Ticaret Teori ve Politikası Türkçe 3
4 2017-2018 Uluslararası Para Sistemleri Türkçe 3
5 2018-2019 Uluslararası Para Sistemleri Türkçe 3
6 2019-2020 Uluslararası Para Sistemleri Türkçe 3
7 2010-2011 Dünya Ekonomisi Türkçe 1
8 2011-2012 Dünya Ekonomisi Türkçe 1
9 2013-2014 Dünya Ekonomisi Türkçe 1
10 2014-2015 Dünya Ekonomisi Türkçe 1
11 2015-2016 Dünya Ekonomisi Türkçe 1
12 2012-2013 Dünya Ekonomisi Türkçe 1
13 2016-2017 Dünya Ekonomisi Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
2 2014-2015 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
3 2016-2017 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
4 2015-2016 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
5 2018-2019 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
6 2017-2018 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
7 2013-2014 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
8 2019-2020 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
9 2012-2013 Uluslararası İktisat II Türkçe 3
10 2015-2016 Uluslararası İktisat II Türkçe 3
11 2017-2018 Uluslararası İktisat II Türkçe 3
12 2014-2015 Uluslararası İktisat II Türkçe 3
13 2016-2017 Uluslararası İktisat II Türkçe 3
14 2013-2014 Uluslararası İktisat II Türkçe 3
15 2018-2019 Uluslararası İktisat II Türkçe 3
16 2019-2020 Uluslararası İktisat II Türkçe 3
17 2015-2016 Principles of Economics I İngilizce 3
18 2018-2019 Principles of Economics I İngilizce 3
19 2018-2019 Principles of Economics İngilizce 3
20 2015-2016 Principles of Economics İngilizce 3
21 2018-2019 Davranışsal Ekonomi Türkçe 3
22 2019-2020 Davranışsal Ekonomi Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Uluslararası rekabet gücünü belirleyen faktörler: OECD ülkeleri için panel veri analizi HÜSEYİN ÇELİK TezMerkezi 2020
2 Tamamlandı Küresel değer zincirlerinde yükselme: Altyapı değişkenlerinin etkisi OSMAN SERACEDDİN SESLİOKUYUCU TezMerkezi 2018
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Döviz kurundaki değişimlerin yabancı konut talebine etkileri: Türkiye örneği CANAN ŞEYMA DEMİR TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Pandemi sürecinde ülkelerin uyguladıkları istikrar politikalarının karşılaştırılması REMZİYE ÖNSÜREN TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Reel döviz kurundaki değişimlerin sektörel ihracat üzerindeki etkisi Türkiye örneği ESRA MARANGOZ TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Göçün gelir ve tüketim kalıpları üzerindeki etkileri: Gaziantep'te ikamet eden Suriyeli göçmenler üzerine bir araştırma MEHMET AKİF KILINÇ TezMerkezi 2020
5 Tamamlandı Gaziantep'teki Suriyeli göçmen girişimciler üzerine bir araştırma YARA AAD TezMerkezi 2020
6 Tamamlandı Beşeri sermaye ekonomik büyüme ilişkisinin kurumsal faktörler açısından değerlendirilmesi: Bir panel veri analizi MUHAMMET BAHRİ KIRIKÇI TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Dahilde işleme rejiminin ihracat üzerine etkileri : Halı sektörü analizi KÜBRA DAŞÇILAR TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Portföy yatırımlarını etkileyen faktörler: Türkiye örneği AYŞE FATMA ZEHİROĞLU TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Oil price and financial stability in Iraq from(2003-2015) AYAD OMAR SULAIMAN SULAIMAN TezMerkezi 2017
10 Tamamlandı Sağlık çalışanının güvenliği ve kaygı düzeylerine etkisi SELDA EKTİREN TezMerkezi 2017
11 Tamamlandı Döküm atölyelerinde tehlike kaynakları ve risk değerlendirilmesi ALİ GÜLTEKİN TezMerkezi 2017
12 Tamamlandı Yoksullukla mücadelede mikro kredi uygulamalarının etkinliği: Gaziantep ili örneği BİRSEN AY TezMerkezi 2015
13 Tamamlandı Türkiye'de enerji tüketimi, büyüme ve cari açık ilişkisi GÜLDEM KERİMOĞLU TezMerkezi 2011
14 Tamamlandı Sürdürülebilir kalkınma ve Türkiye'de çevre politikaları MURAT YÜKSEK TezMerkezi 2010