Prof.Dr. RÜSTEM YANAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İKTİSAT

   yanar@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Uluslararası İktisat  Uluslararası Ticaret  Uluslararası Politik İktisat  Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

Duyuru / Döküman

Ekon 374 Uluslararası İktisat II İktisat ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ara sınav sonuçlarını ekli dosyada bulabilirsiniz.

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
Makro Ekonomik Göstergelerle Turizm Ekonomisi

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-605-7928-05-4, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Studies on Sustainability

Yayın Yeri: Lambert Academic Publishing
ISBN: 978-3-330-01051-2, ALMANYA, Saarbrücken

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

17 Adet
1
Kurumsal Yapı, Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi

KIRIKÇI M Bahri,YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
SERMAYE-YOĞUN MAL İHRACATINDA REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ

YANAR RÜSTEM,Çelik Hüseyin
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Toplam Faktör Verimliliği İlişkisi: Türkiye Örneği

YANAR RÜSTEM,Oğuz Demet
Yayın Yeri: Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Keys, ASOS, CiteFactor, DIIF-Directory ofIndexing and Impact Factor, ES
4
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNDE YÜKSELMEYE ETKİSİ

SESLİOKUYUCU OSMAN SERACEDDİN,YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Crossref, Google Scholar, Research Gate, Research Bib, SIS
5
SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 2003-2018

Zengin Gülistan,YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ResearchBib Scientific World IndexScientific World Index CiteFactorCiteFactor DR
6
OPEC ve Petrol Fiyatları

YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Ortadoğu Analiz
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
7
DOHA ZİRVESİ VE PETROL FİYATLARI

YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Ortadoğu Analiz
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  EBSCO
8
PETROL FİYATLARINDAKİDÜŞÜŞ VE ORTADOĞUEKONOMİLERİNE ETKİLERİ

YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Ortadoğu Analiz
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Kısa Makale  EBSCO
9
Seçilmiş Asya Ülkeleri İçin İhracata Dayalı Büyüme Modeli: Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

ŞAHBAZ AHMET,AĞIR HÜSEYİN,YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
AR GE Harcamaları ve İleri Teknoloji Mal İhracatı İlişkisi Panel Nedensellik Analizi

ŞAHBAZ AHMET,YANAR RÜSTEM,ADIGÜZEL UĞUR
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
11
Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşmenin Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri

YANAR RÜSTEM,ŞAHBAZ AHMET
Yayın Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Econlit
12
Türkiye’de Toplam ve Sektörel Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi

ŞAHBAZ AHMET, YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Is It Viable An Economic Integration Among CNETAC Countries Evidence From Gravity Equation

AYDIN LEVENT,YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: International Journal of Economics and Management Sciences
İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
14
TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ EKONOMİK BÜYÜME VE CARİAÇIK İLİŞKİSİ

YANAR RÜSTEM,Kerimoğlu Gülden
Yayın Yeri: EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
15
Gelişmekte Olan Ülkelerde Döviz Kuru Rejim TercihininMakro Ekonomik Performans Üzerine Etkileri

YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
16
Gelişmekte Olan Ülkelerde Döviz Kuru Rejimi Tercihi Yerel Sorunlara Global Çözümler

YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Sosyo-Ekonomi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ekonlit
17
Türkiye de cari işlem açıkları sürdürülebilir mi Zaman serileri perspektifinden bir bakış

YÜCEL FATİH,YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2005

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

3 Adet
1
Determinants and Macroeconomic Impact of Remittances in the MENA region

YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: International Symposium on Continuity Changein North Africa, TurkeyIran
İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
2
Bir Ütopya Olarak Pİyasa ve Piyasa Başarısızlıkları

YANAR RÜSTEM
Yayın Yeri: İnsan, Ahlak ve İktisat
TÜRKİYE, Türkçe, 15.09.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
3
Dünya Sistemleri Analizinde Hegemonik Geçişler ve Ekonomik İstikrar

YANAR RÜSTEM,ŞAHBAZ AHMET
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

2 Adet
1
Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamalarının Etkinliği Gaziantep İli Örneği

Yoksullukla Mücadele
13.02.2015 - 15.01.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Makine Halısı Kümeleme Projesi

Kümeleme
10.09.2019 - 12.12.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Hakemlikler

3 Adet
1
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Ankara  Uluslararası  Dergi

2
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Adana  Ulusal  Dergi

3
Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Ulusal  Dergi

Editörlükler

10 Adet
1
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

2
Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

3
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA,EROL MEHMET,OLCAY ATINÇ,GÖKGÖZ GÖKHAN,YANAR RÜSTEM,BAL LİDER,AKSOY HASAN,TANSÜ YUNUS EMRE,ŞÖHRET MESUT,ALMACIOĞLU GAMZE,KURTAR SENEM,MUŞLU MELTEM,GÜNDÜZ ELA İPEK,LEYLA KUZU ŞENAY , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2019,   Uluslararası  ULAKBİM  Elektronik

4
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA,ANTAKYALIOĞLU ER ZEKİYE,OLCAY ATINÇ,GÖKGÖZ GÖKHAN,YANAR RÜSTEM,EROL MEHMET,KARADAŞ YÜCEL,AÇIKGÖZ MUHARREM,BAL LİDER,KALELİOĞLU MEHMET RAGIP,TANSÜ YUNUS EMRE,ŞÖHRET MESUT,AKSOY HASAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  ULAKBİM  Elektronik

5
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM,AKSOY HASAN,MUŞLU MELTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

6
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniv
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Basılı

7
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

8
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 15 Sayı 3

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2016,   Uluslararası  EBSCO  Basılı

9
Gaziantep Üniversitesi Sosyla Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 15 Sayı 4

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  EBSCO  Basılı+Elektronik

10
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 15 Sayı 2

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  EBSCO  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Açık EKonomi Makro Ekonomisi Türkçe 1
2 2018-2019 Açık EKonomi Makro Ekonomisi Türkçe 1
3 2017-2018 Açık EKonomi Makro Ekonomisi Türkçe 1
4 2016-2017 Açık EKonomi Makro Ekonomisi Türkçe 1
5 2015-2016 Açık EKonomi Makro Ekonomisi Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Dünya Ekonomisi Türkçe 1
2 2011-2012 Dünya Ekonomisi Türkçe 1
3 2010-2011 Dünya Ekonomisi Türkçe 1
4 2019-2020 Dış Ticaret Teori ve Politikası Türkçe 3
5 2019-2020 Uluslararası Para Sistemleri Türkçe 3
6 2018-2019 Dış Ticaret Teori ve Politikası Türkçe 3
7 2018-2019 Uluslararası Para Sistemleri Türkçe 3
8 2017-2018 Dış Ticaret Teori ve Politikası Türkçe 3
9 2017-2018 Uluslararası Para Sistemleri Türkçe 3
10 2016-2017 Dünya Ekonomisi Türkçe 1
11 2015-2016 Dünya Ekonomisi Türkçe 1
12 2014-2015 Dünya Ekonomisi Türkçe 1
13 2013-2014 Dünya Ekonomisi Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
2 2012-2013 Uluslararası İktisat II Türkçe 3
3 2019-2020 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
4 2019-2020 Uluslararası İktisat II Türkçe 3
5 2019-2020 Davranışsal Ekonomi Türkçe 3
6 2018-2019 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
7 2018-2019 Uluslararası İktisat II Türkçe 3
8 2018-2019 Principles of Economics I İngilizce 3
9 2018-2019 Principles of Economics İngilizce 3
10 2018-2019 Davranışsal Ekonomi Türkçe 3
11 2017-2018 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
12 2017-2018 Uluslararası İktisat II Türkçe 3
13 2016-2017 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
14 2016-2017 Uluslararası İktisat II Türkçe 3
15 2015-2016 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
16 2015-2016 Uluslararası İktisat II Türkçe 3
17 2015-2016 Principles of Economics I İngilizce 3
18 2015-2016 Principles of Economics İngilizce 3
19 2014-2015 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
20 2014-2015 Uluslararası İktisat II Türkçe 3
21 2013-2014 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
22 2013-2014 Uluslararası İktisat II Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Uluslararası rekabet gücünü belirleyen faktörler: OECD ülkeleri için panel veri analizi HÜSEYİN ÇELİK 2020
2 Tamamlandı Küresel değer zincirlerinde yükselme: Altyapı değişkenlerinin etkisi OSMAN SERACEDDİN SESLİOKUYUCU 2018
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Göçün gelir ve tüketim kalıpları üzerindeki etkileri: Gaziantep'te ikamet eden Suriyeli göçmenler üzerine bir araştırma MEHMET AKİF KILINÇ 2020
2 Tamamlandı Gaziantep'teki Suriyeli göçmen girişimciler üzerine bir araştırma YARA AAD 2020
3 Tamamlandı Beşeri sermaye ekonomik büyüme ilişkisinin kurumsal faktörler açısından değerlendirilmesi: Bir panel veri analizi MUHAMMET BAHRİ KIRIKÇI 2019
4 Tamamlandı Dahilde işleme rejiminin ihracat üzerine etkileri : Halı sektörü analizi KÜBRA DAŞÇILAR 2019
5 Tamamlandı Portföy yatırımlarını etkileyen faktörler: Türkiye örneği AYŞE FATMA ZEHİROĞLU 2019
6 Tamamlandı Oil price and financial stability in Iraq from(2003-2015) AYAD OMAR SULAIMAN SULAIMAN 2017
7 Tamamlandı Sağlık çalışanının güvenliği ve kaygı düzeylerine etkisi SELDA EKTİREN 2017
8 Tamamlandı Döküm atölyelerinde tehlike kaynakları ve risk değerlendirilmesi ALİ GÜLTEKİN 2017
9 Tamamlandı Yoksullukla mücadelede mikro kredi uygulamalarının etkinliği: Gaziantep ili örneği BİRSEN AY 2015
10 Tamamlandı Türkiye'de enerji tüketimi, büyüme ve cari açık ilişkisi GÜLDEM KERİMOĞLU 2011
11 Tamamlandı Sürdürülebilir kalkınma ve Türkiye'de çevre politikaları MURAT YÜKSEK 2010