Dr.Öğr.Üyesi EYYÜP AY

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ

   ay@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Arkeoloji  Seramik  Erken Tunç Çağ  Neolitik Çağ

Duyuru / Döküman

notlar ektedir.
Döküman/Dosya
eyyup-aya-beden-edytymy-sinav4249.pdf
ara sınav notları ektedir
Döküman/Dosya
ara-syacutenav-eyyup-ay4249.pdf

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Ilısu Barajı ve HES Projesi Arkeolojik Kazıları 2004 - 2008 Çalışmaları / The Ilısu Dam and HEP Project Excavations Season 2004 - 2008 Ilısu Barajı ve HES Projesi Arkeolojik Kazıları 2004 - 2008 Çalışmaları / The Ilısu Dam and HEP Project Excavatio

Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
ISBN: 9789751736840, TÜRKİYE, Diyarbakır, 2013

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Kapsamlı Arkeolojik Yüzey Araştırması

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
ISBN: FEF.08.09, TÜRKİYE, GAZİANTEP, 2012

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
3
Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi: 2001 Yılı Çalışmaları/Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs: Activities in 2002

Yayın Yeri: METU
ISBN: 978-975-429-288-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2011

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  İngilizce
4
Fuzuli Bayat Armağanı 50 Yıl

Yayın Yeri: Çağlar Yayınları
ISBN: 0978-975-01066-8-2, TÜRKİYE, Ankara, 2008

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
5
Hayat Erkanal’a Armağan Kültürlerin Yansıması, Studiesin Honor of Hayat Erkanal Cultural Reflection

Yayın Yeri: Homer Kitabevi
ISBN: 975-8293-93-1, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2006

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  İngilizce
6
Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi: 2001 Yılı Çalışmaları/Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs: Activities in 2001

Yayın Yeri: METU
ISBN: 975-429-217-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2004

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  İngilizce
7
Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi: 2000 Yılı Çalışmaları/Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs: Activities in 2000

Yayın Yeri: METU
ISBN: 975-429-192-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2002

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  İngilizce
8
Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi: 1999 Yılı Çalışmaları/Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs: Activities in 1999.

Yayın Yeri: METU
ISBN: 975-429-166-7, TÜRKİYE, ANKARA, 2001

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  İngilizce
9
Eski Yakındoğu Kültürü Üzerine İncelemeler / In Memoriam İ.Metin Akyurt - Bahattin Devam Anı Kitabı

Yayın Yeri: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
ISBN: 9757538833, TÜRKİYE, İSTANBUL, 1995

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  İngilizce

Makaleler

20 Adet
1
Yakın Doğuda Kentin Doğuşu, Yayılımı ve Yukarı Dicle Bölgesi (Kuzey Mezopotamya) Kentleşme Süreci

AY EYYÜP
Yayın Yeri: Aktüel Arkeoloji Dergisi
Türkçe, Basılı, 2021

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale  TR DİZİN
2
A HURRIAN-MITANNI TEMPLE IN MÜSLÜMANTEPE IN THE UPPER TIGRIS AND NEW FINDINGS

AY EYYÜP
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemsiz  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Müslümantepe Kazıları Işığında Ubeyd Sorunsalı Üzerine Yeni Gözlemler

AY EYYÜP
Yayın Yeri: Aktüel Arkeoloji Dergisi
Türkçe, Basılı, 2021

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Tabii Afetler Arkeolojisi:İklim Değişiklikleri, Kuraklıklar, Volkanik Patlamalar, Depremler ve Sel Gibi Doğal Afetlerin Eskiçağ Kültürlerinin Oluşumundaki Rolü:

AY EYYÜP
Yayın Yeri: Aktüel Arkeoloji
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
A multi-analytical approach to characterize an Early Bronze Age cosmetic material from Müslümantepe, Southeastern Anatolia

AY EYYÜP,Kibaroğlu Mustafa,Berthold Christoph
Yayın Yeri: Archaeological and Anthropological Sciences
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
6
İlk İnsandan Günümüze Kutsallık

AY EYYÜP
Yayın Yeri: Söz ve Adalet
Türkçe, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Ana Tanrıça Kültü Dolayımında Uygarlığın Cinsiyetine Bir Projeksiyon

AY EYYÜP
Yayın Yeri: Muhafazakar Düşünce Dergisi
Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Eski Çağ Mezopotamyasında Madenin Kullanımı ve Ticaretine dair bir Projeksiyon/A Projection about Use and Trade of Metal in Ancient Mesopotamia

AY EYYÜP
Yayın Yeri: İdol
Türkçe, Basılı, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Müslümantepe Kazıları

AY EYYÜP
Yayın Yeri: İdol
Türkçe, Basılı, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Bir Mekan Olarak Kutsal Mimarinin Ortaya Çıkışı, Hace İbadetinin Doğuşu ve İnanç Turizmi Üzerine

AY EYYÜP
Yayın Yeri: İdol
Türkçe, Basılı, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Orta Asya Arkeolojisi Kurmanın Zamanı Gelmedi mi?/Isn’t the Time up to Build the Department of Central Asian Archaeology

AY EYYÜP
Yayın Yeri: Türk Yurdu
Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Büyücülükte Yetkin İsis/Translated from “Isis: Great Magic

AY EYYÜP
Yayın Yeri: İdol
Türkçe, Basılı, 2002

Ulusal  Hakemli  Araştırma Notu  TR DİZİN
13
Din ve Şiddetin Ahlak Karelerinden Kesitler

AY EYYÜP
Yayın Yeri: İslamiyet
Türkçe, Basılı, 2002

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Örtünmenin Tarihsel Görünümleri ve Sembolik Anlam(lar)ı

AY EYYÜP
Yayın Yeri: İslamiyat
Türkçe, Basılı, 2001

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Archaeology/ Archaeology, Theories, Methods and Practice, by Paul Bahn

AY EYYÜP
Yayın Yeri: İdol
Türkçe, Basılı, 2001

Ulusal  Hakemli  Kitap Kritiği  TR DİZİN
16
Mitos, Ölümlü Tanrı ya da Gılgameş Destanı/Mythos, Mortal God or the Epic of Gilgamesh

AY EYYÜP
Yayın Yeri: İdol
Türkçe, Basılı, 2001

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Müslümantepe 2000 Yılı Kazısının Hikayesi/The Story of the Excavation in Muslumantepe: Season 2000

AY EYYÜP
Yayın Yeri: İdol
Türkçe, Basılı, 2001

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Demir Devri I’de Suriye-Filistin ve Komşu Bölgelerin Siyasi Haritası/A Landscape Comes to Life

AY EYYÜP
Yayın Yeri: İdol
Türkçe, Basılı, 2001

Ulusal  Hakemli  Araştırma Notu  TR DİZİN
19
Yeni Keşfedilen Bir (Geç) Hitit Merkezi: Ğozberi/Gozberi: A New Late Hittite Centre

AY EYYÜP
Yayın Yeri: İDOL
Türkçe, Basılı, 2000

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
İlahi Mesajın Kadim Medeniyetlerdeki İz Düşümleri: Kur’an’ın Arka Planına Arkeolojik bir Yaklaşım

AY EYYÜP
Yayın Yeri: İslami Araştırmalar
Türkçe, Basılı, 1996

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

3 Adet
1
Dicle Nehrinin genç Dryas ve Holosen iklim döngülerine tepkisi: jeomorfolojik ve arkeolojik veriler ışığında bir senaryo

DOĞAN UĞUR,ŞENKUL ÇETİN,AY EYYÜP
Yayın Yeri: 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı: Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras
İngilizce, 10.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
2
Dini mekanların masuniyeti ve aktarımsal kullanımı üzerine arkeolojik bir yaklaşım

AY EYYÜP
Yayın Yeri: İnanç Turizmi Günleri-III
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 12.05.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Ülkemiz, dini ve etnik mozaiklerin en canlı ve parlak renklerini bir araya getirerek insanlık ailesinin bir tablosunu oluşturmaktadır

AY EYYÜP
Yayın Yeri: İnanç Turizmi Günleri-II
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 16.04.2004

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

27 Adet
1
Ilısu Barajı ve Hes Projesi Arkeolojik Kazıları

2016 Yılı Müslümantepe Kazısı
21.07.2016 - 30.09.2016
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Mardin İli, Merkez, Savur ve Ömerli İlçelerinde Arkeolojik Yüzey Araştırması

Neolitik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması
15.09.2009 - 15.10.2009
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Mardin İli, Mazıdağı ve Kızıltepe İlçelerinde Arkeolojik Yüzey Araştırması

Neolitik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması
15.09.2008 - 15.10.2008
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Mardin İli, Derik ve Mazıdağı İlçeleri ile Diyarbakır İli, Çımnar İlçesinde Arkeolojik Yüzey Araştırması

Arkeolojik Yüzey Araştırması
15.09.2005 - 30.09.2005
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır İlleri ve İlçelerinde Arkeolojik Yüzey Araştırması

Arkeolojik Yüzey Araştırması
15.09.2002 - 10.10.2002
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Ilısu Barajı ve Hes Projesi Arkeolojik Kazıları

2014 Yılı Müslümantepe Kazısı ve Diyarbakır Müzesi Envanterlik Eser Çalışması
15.08.2014 - 15.10.2014
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
Ilısu Barajı ve Hes Projesi Arkeolojik Kazıları

2017 Yılı Müslümantepe Kazısı
15.07.2017 - 15.10.2017
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
8
Ilısu Barajı ve Hes Projesi Arkeolojik Kazıları

2013 Yılı Müslümantepe Kazı Evi ve Depo Çalışması
15.07.2013 - 15.09.2013
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
9
Ilısu Barajı ve Hes Projesi Arkeolojik Kazıları

2011 Yılı Müslümantepe Kazısı
15.07.2011 - 30.09.2011
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
10
Ilısu Barajı ve Hes Projesi Arkeolojik Kazıları

2009 Yılı Aluç (Alluze) Kazısı
15.07.2009 - 15.09.2009
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
11
Ilısu Barajı ve Hes Projesi Arkeolojik Kazıları

2009 Yılı Müslümantepe Kazısı
15.07.2009 - 15.09.2009
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
12
Ilısu Barajı ve Hes Projesi Arkeolojik Kazıları

2008 Yılı Müslümantepe Kazısı
15.07.2008 - 15.09.2008
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
13
Şanlıurfa İli, Ceylanpınar ve Viranşehir, Mardin İli, Mazıdağı ve Derik, Diyarbakır İli, Çınar ve Bismil İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

Arkeolojik Yüzey Araştırması
15.07.2003 - 15.08.2003
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
14
Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıkları Kurtarma Projesi

2002 Yılı Müslümantepe Kazısı
15.07.2002 - 15.09.2002
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
15
Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıkları Kurtarma Projesi

2001 Yılı Müslümantepe Kazısı
15.07.2001 - 15.09.2001
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
16
Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi

2000 yılı Müslümantepe Kazısı
15.07.2000 - 15.09.2000
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
17
Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Kültürel Varlıkları Kurtarılması ve Belgelenmesi Projesi

Yukarı Dicle Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması
15.07.1999 - 15.09.1999
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
18
BOTAŞ Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Güzergahının Arkeolojik Yüzey Araştırması

Erzurum-Erzincan-Sivas-Kayseri-Kahramanmaraş-Osmaniye ve Adana Güzergahının Arkeolojik Yüzey Araştırması
11.07.2002 - 11.10.2002
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Proje Koordinatör Yrd. 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
19
Mardin İli, Mazıdağı , Merkez ve Kızıltepe İlçeslerinde Arkeolojik Yüzey Araştırması

Arkeolojik Yüzey Araştırması
10.09.2007 - 30.09.2007
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
20
Ilısu Barajı ve Hes Projesi Arkeolojik Kazıları

2015 Yılı Müslümantepe Kazısı
10.07.2015 - 15.10.2015
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
21
Ilısu Barajı ve Hes Projesi Arkeolojik Kazıları

2010 Yılı Aluç (Alluze) Kazısı
10.07.2010 - 30.09.2010
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
22
Ilısu Barajı ve Hes Projesi Arkeolojik Kazıları

2010 Yılı Müslümantepe Kazısı
10.07.2010 - 10.10.2010
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
23
Ilısu Barajı ve Hes Projesi Arkeolojik Kazıları

2007 Yılı Müslümantepe Kazısı
10.07.2007 - 10.09.2007
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
24
Ilısu Barajı ve Hes Projesi Arkeolojik Kazıları

2006 Yılı Müslümantepe Kazısı
10.07.2006 - 10.09.2006
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
25
Kapsamlı Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi

Yukarı Habur Bölgesi, Dağlık Karacadağ Bölgesi, Mardin Eşiği Dağ Silsilesinini Kapsayan Arkeolojik Buluntulara Dayalı Kültür Dokusunun Araştırılması ile Bölgesel ve Bölgeler Arası İlişkilerin Saptanması
06.10.2008 - 10.06.2012
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
26
Ilısu Barajı ve Hes Projesi Arkeolojik Kazıları

2005 Yılı Müslümantepe Kazısı
01.07.2005 - 30.09.2005
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
27
SODES Arkeolojik Kazıyı Öğreniyorum

Gaziantep ve Çevresinde Yapılan Arkeolojik Kazılara Deneyimli İşçi ve Ara Eleman Kazandırmak
01.01.2010 - 01.01.2011
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Editörlükler

1 Adet
1
Fuzuli Bayat Armağanı 50 Yıl

Yazar Adı: AY EYYÜP , Yayın Yeri: Çağlar Yayınları
Kitap, Türkçe, 2008, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 ARK 504 Anadolu’da Konut Mimarisi Türkçe 2
2 2015-2016 ARK 504 Anadolu’da Konut Mimarisi Türkçe 2
3 2016-2017 ARK 504 Anadolu’da Konut Mimarisi Türkçe 2
4 2018-2019 ARK 501 Prehistorik Sanat ve Ekonomi Türkçe 2
5 2018-2019 ARK 555 Eski Mezopotamya Heykeltraşçılığı Türkçe 2
6 2019-2020 ARK 501 Prehistorik Sanat ve Ekonomi Türkçe 2
7 2019-2020 ARK 555 Eski Mezopotamya Heykeltraşçılığı Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 ARK 113 Eski Ön Asya Keramiği Türkçe 2
2 2013-2014 ARK 227 Antik Çağ Felsefesi Türkçe 2
3 2013-2014 ARK 209 Arkeolojik Yöntemler ve Terminoloji Türkçe 2
4 2013-2014 ARK 203 Arkeolojik Çizim Teknikleri Türkçe 2
5 2013-2014 ARK 201 Babil/Asur Arkeolojisi Türkçe 2
6 2013-2014 ARK321 Mezopotamya Heykeltıraşlığı Türkçe 2
7 2013-2014 ARK 401 Orta ve Geç Asur Arkeolojisi Türkçe 3
8 2013-2014 ARK 411 Batı Uygarlığının Doğudaki Kökleri Türkçe 2
9 2013-2014 ARK 116 Arkeoloji Fotoğrafçılığı Türkçe 2
10 2013-2014 ARK 122 Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri-I Türkçe 3
11 2013-2014 ARK102 Anadolu Tarihi Coğrafyası Türkçe 3
12 2013-2014 ARK 108 Mezopotamya Mitolojisi Türkçe 2
13 2013-2014 ARK 202 Asur Ticaret Kolonileri Çağı Anadolu Arkeolojisi Türkçe 2
14 2013-2014 ARK214 Eski Önasya Keramiği-II Türkçe 2
15 2013-2014 ARK 228 Hurri-Mitanni Arkeolojisi Türkçe 3
16 2013-2014 ARK 316 Eski Anadolu Şehirleri Türkçe 2
17 2013-2014 ARK314 Eski Önasya Maden Sanatının Gelişimi Türkçe 3
18 2013-2014 ARK 410 Arkeometri Türkçe 2
19 2014-2015 ARK 113 Eski Önasya Keramiği Türkçe 2
20 2014-2015 ARK 131 Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası Türkçe 3
21 2014-2015 ARK 227 Antik Çağ Felsefesi Türkçe 2
22 2014-2015 ARK 209 Arkeolojik Yöntemler ve Terminoloji Türkçe 2
23 2014-2015 ARK 203 Arkeolojik Çizim Teknikleri Türkçe 2
24 2014-2015 ARK 201 Babil/Asur Arkeolojisi Türkçe 2
25 2014-2015 ARK 321 Mezopotamya Heykeltıraşlığı Türkçe 2
26 2014-2015 ARK 401 Orta ve Geç Asur Arkeolojisi Türkçe 3
27 2014-2015 ARK 411 Batı Uygarlığının Doğuşu Türkçe 2
28 2015-2016 ARK 126 Sümer/Akad Arkeolojisi Türkçe 2
29 2015-2016 ARK 128 Hurri-Mitanni Arkeolojisi Türkçe 2
30 2015-2016 ARK 122 Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri Türkçe 3
31 2015-2016 ARK 234 Mezopotamya Mitolojisi Türkçe 2
32 2015-2016 ARK 316 Eski Anadolu Şehirleri Türkçe 2
33 2015-2016 ARK 354 MÖ.1.Bin Mezopotamya ve Suriye Türkçe 2
34 2015-2016 ARK 426 Maden Sanatı ve Teknikleri Türkçe 3
35 2016-2017 ARK 113 Eski Önasya Keramiği Türkçe 2
36 2016-2017 ARK 103 Genel Prehistorya Türkçe 2
37 2016-2017 ARK 253 MÖ.IV.-III. Bin Anadolu Arkeolojisi Türkçe 2
38 2016-2017 ARK 209 Arkeolojik Yöntemler ve Terminoloji Türkçe 2
39 2016-2017 ARK 201 Babil/Asur Arkeolojisi Türkçe 2
40 2016-2017 ARK 321 Mezopotamya Heykeltıraşlığı Türkçe 2
41 2016-2017 ARK 417 Fildişi Sanatı Türkçe 3
42 2016-2017 ARK 126 Sümer/Akad Arkeolojisi Türkçe 3
43 2016-2017 ARK 122 Anadolu’xxda Ölü Gömme Gelenekleri Türkçe 3
44 2016-2017 ARK 232 Mesleki Yabancı Dil-II Türkçe 2
45 2016-2017 ARK 234 Mezopotamya Mitolojisi Türkçe 3
46 2016-2017 ARK 214 Eski Önasya Keramiği Türkçe 3
47 2016-2017 ARK 250 MÖ. IV.-III. Bin Anadolu Arkeolojisi Türkçe 3
48 2016-2017 ARK 426 Maden Sanatı ve Teknikleri Türkçe 3
49 2017-2018 ARK 103 Genel Prehistorya Türkçe 3
50 2017-2018 ARK 113 Eski Önasya Keramiği-I(Anadolu) Türkçe 3
51 2017-2018 ARK 201 Babil/Asur Arkeolojisi Türkçe 3
52 2017-2018 ARK 203 Arkeolojik Çizim Teknikleri-I Türkçe 3
53 2017-2018 ARK 209 Arkeolojik Yöntemler ve Terminoloji Türkçe 3
54 2017-2018 ARK 253 MÖ. IV.-III.Bin Anadolu ARKEOLOJİSİ Türkçe 3
55 2017-2018 ARK 321 Mezopotamya Heyketıraşlığı Türkçe 3
56 2017-2018 ARK 361 Mesleki Yabancı Dil -II Türkçe 3
57 2017-2018 ARK427 Mitoloji-Din İlişkisi Türkçe 3
58 2017-2018 ARK122 Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri Türkçe 3
59 2017-2018 ARK126 Sümer/Akad Arkeolojisi Türkçe 3
60 2017-2018 ARK 214 Eski Önasya Keramiği -2 Türkçe 3
61 2017-2018 ARK 234 Mezopotamya Mitolojisi Türkçe 3
62 2017-2018 ARK 250 MÖ IV. – III. Bin Anadolu Arkeolojisi Türkçe 3
63 2017-2018 ARK 361 Mesleki Yabancı Dil -III Türkçe 3
64 2017-2018 ARK 426 Maden Sanatı ve Teknikleri Türkçe 3
65 2018-2019 ARKE107 Mezopotamya Mitolojisi Türkçe 3
66 2018-2019 ARKE109 Genel Prehistorya Türkçe 3
67 2018-2019 ARKE201 Arkeolojik Alan Araştırmaları Türkçe 3
68 2018-2019 ARKE213 Eski Önasya Çömlekçiliği Türkçe 3
69 2018-2019 ARKE305 Babil/Asur Arkeolojisi Türkçe 3
70 2018-2019 ARKE377 Mezopotamya Heykeltıraşlığı Türkçe 3
71 2018-2019 ARKE407 Eski Önasya Madenciliği Türkçe 3
72 2018-2019 ARKE102 Erken Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi Türkçe 3
73 2018-2019 ARKE104 Sümer/Akad Arkeolojisi Türkçe 3
74 2018-2019 ARKE178 Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri Türkçe 3
75 2018-2019 ARKE314 Hurri Kültürleri Türkçe 3
76 2018-2019 ARKE478 Arkeometri Türkçe 3
77 2019-2020 ARKE107 Mezopotamya Mitolojisi Türkçe 3
78 2019-2020 ARKE109 Genel Prehistorya Türkçe 3
79 2019-2020 ARKE201 Arkeolojik Alan Araştırmaları Türkçe 3
80 2019-2020 ARKE213 Eski Önasya Çömlekçiliği Türkçe 3
81 2019-2020 ARKE305 Babil/Asur Arkeolojisi Türkçe 3
82 2019-2020 ARKE377 Mezopotamya Heykeltıraşlığı Türkçe 3
83 2019-2020 ARKE407 Eski Önasya Madenciliği Türkçe 3
84 2019-2020 ARKE102 Erken Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi Türkçe 3
85 2019-2020 ARKE104 Sümer/Akad Arkeolojisi Türkçe 3
86 2019-2020 ARKE272 Antik Çağda Ölü Gömme Gelenekleri Türkçe 3
87 2019-2020 ARKE314 Hurri Kültürleri Türkçe 3
88 2019-2020 ARKE478 Arkeometri Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Müslümantepe kazıları ışığında metalik seramik kökeni, üretim teknikleri ve yayılım alanları MELİS SIRIŞ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Arkeolojik kazılar ışığında Hurri Mitannilerin Önasya arkeolojisindeki yeri ve önemi ABDULLAH FATİH DARENDELİ TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Müslümantepe kazıları ışığında yukarı Dicle bölgesi M.Ö. II. bin mimarisi AHMET AKKAYA TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Müslümantepe kazıları ışığında yukarı Dicle bölgesi Erken Tunç Çağı ölü gömme adetleri YUSUF HOTAMIŞ TezMerkezi 2019

Araştırmalar

37 Adet
1
Din ve Şiddet üzerine Arkeolojik bir Yaklaşım/An Archaeological Approach of Religion and Violence

Din ve Şiddet üzerine Arkeolojik bir Yaklaşım
8th ASEAN Inter-University Conference on Social Development, Filipinler/Manila   Uluslararası  Konuşmalarım

2
2002 Yılı Yukarı Habur Bölgesi Yüzey Araştırması/Survey in the Upper Khabur Region: Season 2002

2002 Yılı Yukarı Habur Bölgesi Yüzey Araştırması
25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 25th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Ankara   Uluslararası  Konuşmalarım

3
2002 Yılı Müslümantepe Kazısı/Excavation at Muslumantepe in 2002 Season

2002 Yılı Müslümantepe Kazısı
25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 25th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Ankara   Uluslararası  Konuşmalarım

4
2001 Yılı Yukarı Habur Bölgesi Yüzey Araştırması/Survey in the Upper Khabur Region: Season 2001

2001 Yılı Yukarı Habur Bölgesi Yüzey Araştırması
24. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 24th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Ankara   Uluslararası  Konuşmalarım

5
2001 Yılı Müslümantepe Kazısı/Excavation at Muslumantepe in 2001 Season

2001 Yılı Müslümantepe Kazısı
24. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 24th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Ankara   Uluslararası  Konuşmalarım

6
2007 Yılı Yukarı Habur Bölgesi Yüzey Araştırması/Survey in the Upper Khabur Region in 2007 Season

2007 Yılı Yukarı Habur Bölgesi Yüzey Araştırması
30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 30th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Ankara   Uluslararası  Konuşmalarım

7
2007 Yılı Müslümantepe Kazısı/Excavation at Muslumantepe in 2007 Season

2007 Yılı Müslümantepe Kazısı
30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 30th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Ankara   Uluslararası  Konuşmalarım

8
2008 Yılı Kaşşiyari Dağlık Bölgesi Mardin Mazıdağı ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması/Survey in the Kaşşiyari Mound Region in 2008 Season

2008 Yılı Kaşşiyari Dağlık Bölgesi Mardin Mazıdağı ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması
31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 31th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Denizli   Uluslararası  Konuşmalarım

9
2008 Yılı Müslümantepe Kazısı/ Excavation at Muslumantepe in 2008 Season

2008 Yılı Müslümantepe Kazısı
31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 31th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Denizli   Uluslararası  Konuşmalarım

10
2009 Yılı Kaşşiyari Dağlık Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması/Survey in the Kaşşiyari Mound Region in 2009 Season

2009 Yılı Kaşşiyari Dağlık Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması
32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 32th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/İstanbul   Uluslararası  Konuşmalarım

11
2009 Yılı Müslümantepe Kazısı/ Excavation at Muslumantepe in 2009 Season

2009 Yılı Müslümantepe Kazısı
32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 32th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/İstanbul   Uluslararası  Konuşmalarım

12
2009 Yılı Aluç/Aluze Kazısı/ Excavation at Aluç/Aluze in 2009 Season

2009 Yılı Aluç/Aluze Kazısı
32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 32th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/İstanbul   Uluslararası  Konuşmalarım

13
2003 Yılı Yukarı Habur Bölgesi Yüzey Araştırması/Survey in the Upper Khabur Region: Season 2003

2003 Yılı Yukarı Habur Bölgesi Yüzey Araştırması
26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 26th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Konya   Uluslararası  Konuşmalarım

14
2003 Yılı Yukarı Dicle Bölgesi Yüzey Araştırması/Survey in the Upper Tigris Region in 2003 Season

2003 Yılı Yukarı Dicle Bölgesi Yüzey Araştırması
26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 26th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkye/Konya   Uluslararası  Konuşmalarım

15
2010 Yılı Müslümantepe Kazısı/ Excavation at Muslumantepe in 2010 Season

2010 Yılı Müslümantepe Kazısı
33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 33th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Malatya   Uluslararası  Konuşmalarım

16
2010 Yılı Aluç/Aluze Kazısı/ Excavation at Aluç/Aluze in 2010 Season

2010 Yılı Aluç/Aluze Kazısı
33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 33th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Malatya   Uluslararası  Konuşmalarım

17
KARACA DAĞ VE MARDİN ÇEVRESİ, ERKEN DÖNEM TÜRK YERLEŞMELERİNİN ARKEOLOJİK YÖNTEMLERLE İZLERİNİN SÜRÜLMESİ

Araştırmalar, yatır, kümbet ve mezarlık gibi yüzey buluntuları kıyafet, dokuma, sözcük, yer ve yemek isimleri gibi dil ve folklorik derleme ile Kanuni’xxnin Irakeyn seferi ve IV. Murad’xxın Revan ve Bağdat seferlerinin güzergah ve menzillerinin tespi
6.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, Türkiye/Ankara   Uluslararası  Kongre Düzenleme

18
Karacadağ ve Mardin Çevresi, Erken Dönem Türk Yerleşmelerinin Arkeolojik Yöntemlerle İzlerinin Sürülmesi/An Ethno-Archaeological Survey in Karacadağ Mount and in the Region of Mardin Province

Karacadağ ve Mardin Çevresi, Erken Dönem Türk Yerleşmelerinin Arkeolojik Yöntemlerle İzlerinin Sürülmesi
6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi/6th International Congress on Turkish Culture, Türkiye/Ankara   Uluslararası  Konuşmalarım

19
1999 Yılı Yukarı Dicle Vadisi Yüzey Araştırması/Upper Tigris Valley Survey: Season 1999

1999 Yılı Yukarı Dicle Vadisi Yüzey Araştırması
22. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 22nd International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/İzmir   Uluslararası  Konuşmalarım

20
Müslüman, Tanrı’xxya Kurbanla Yaklaşır

Kurban bugünkü insanın atası Homo Sapiens Sapiens’xxin ortaya çıkışından Sümer uygarlıına kadar, insanın Tanrı’xx’xxyla tek ilişki kurma biçimidir. İnsanlar Tanrı’xxya değişik sebeplerden kurban sunarlar.
Sohbet Gazetesi, Türkiye/Kırıkkale   Ulusal  Röportaj

21
Mezopotamya’xxda 5000 yıl öneye ait buğday bulundu

Medeniyetlerin beşiği olarak kabul edilen Mezopotamya bölgesinin kuzeyinde yapılan kazılarda 5 bin yıllık buğday taneleri bulundu. Suriye sınırına yakın Kızıltepe’xxye bağlı Çağıl-Meşkok höyüğünde M.Ö. 3.bin yıllarına ait buğday ve iğ taneleri bulund
BİRGün Gazetesi, TÜRKİYE/Mardin   Ulusal  Röportaj

22
Ülkemiz, dini ve etnik mozaiklerin en canlı ve parlak renklerini bir araya getirerek insanlık ailesinin bir tablosunu oluşturmaktadır..

İlk insanın kutsalı arayışı ve kutsala ilişkin kültürel çabalarını, modernitenin ortaya çıkışı ve bu fenomenin dinsel, mitsel tasavvurlara karşı geliştirdiğ, savunma çabaları. Modern bir bilim olarak arkeolojinin ortaya çıkışı ve bir paradoks gibi gö
İNANÇ TURİZMİ GÜNLERİ II / FAİTH TOURISM DAYS II, Türkiye/İzmir   Ulusal  Konuşmalarım

23
Dini mekanların masuniyeti ve aktarımsal kullanımı üzerine arkeolojik bir yaklaşım

Dinsel yapıların ve ritüellerin manevi bir anı olaral diğer dinlere, kültürlere nasıl aktarıldığına ilişkin ve daha çok dini mekanların ortaya çıkışı ve hac ibadetlerinin doğuşu üzerine yoğunlaşılmıştır.
İNANÇ TURİZMİ GÜNLERİ III /FAİTH TOURISM DAYS III, Türkiye/İstanbul   Ulusal  Konuşmalarım

24
Gaziantep’in kültürel mirası 500 yılda gün ışığına çıkartılamaz

Gaziantep il sınırları içerisinde kalan oğrafyada, ilk insanın yerleşmesinden günümüze kadar olan süreçte saptanan ve henüz saptanmamış olan bölümü, mevur ekibimizin 5 katı azlası ile 500 yıl çalışsak tam anlamı ile gün ışığına çıkartamayız. Bu kadar
Beyaz Sayfa Gazetesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Röportaj

25
MÜSLÜMANTEPE KAZILARININ SUBARTU-HURRİ ARKEOLOJİSİ AÇISINDAN YERİ ve ÖNEMİ

Önasya Arkeolojisinde Subartu-Hurri sorunsalı 20. yüzyılın başına kadar geriye giden bir konu olarak ele alınmıştır. Bu dönemde yapılan Sümerce, Akadça ve Hititçe metin okumalarında Subartu/Subarlar ve Hurlili/Hurlar/Hurriler gibi yöre ve halk isimle
3.Uluslararası Ilısu Barajı ve HES Projesi Sempozyumu, Türkiye/Mardn   Uluslararası  Konuşmalarım

26
Çocuk Müzesi Projesi/Project of a Children’s Museum

Sanayi devrimiyle beraber üç kuşağın (baba-oğul-torun) bir arada yaşadığı geleneksel ailenin çözülmye başladığını görüyoruz. Çocuğun kendi oyuncağını kendisi üretmesi ile hazır bir oyuncak arasında psikolojik ve duygusal gelişim açısından arklılaşma
Haber Gazetesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Röportaj

27
Müslümantepe’den Zengin Buluntular/Rich Culture at Muslumantepe

Müslümantepe kazısı Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Şahintepe köyündedir. Müslümantepe, çeşitli dönemlerde Mezopotamya ova kültürleri ile dağlık Doğu Anadolu bölge kültürleri arasında bir geçiş köprüsü olmuştur. 2000 yılında başlayan ve devam ed
Cumhuriyet Gazetesi, Bilim Teknik, Türkiye/Kırıkkale   Ulusal  Değerlendirme

28
Atatürk ve Arkeoloji/Ataturk and Archaeology

Modern ve aynı zamanda Milli bir devlet kurma azminde ve kararında olan Mustafa Kemal Atatürk, batılı ulusların ”Milli Tarih” ve ”Milli Kültür” inşasında izlemiş oldukları ilmi politikaları içselleştirmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’xx’xxnin kuruluş aşama
10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı/In Memory of Ataturk’s Death, Türkiye/Kırıkkale   Ulusal  Konuşmalarım

29
Mezopotamya Sanatları

Mezopotamya insanlaının özellikleri ele alınmıştır. O dönemde yaşayan insanların avcılık ve toplayıcılıkla geçindilerini biliyoruz. İnsanlar eskilerden beri iş bölümü yapmayı, yani planlı çalışmayı başarmışlardır. Bu dönemin insanları henüz toprağı i
GüneşGazetesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Konuşmalarım

30
2004 Yılı Yukarı Dicle Bölgesi Yüzey Araştırması/Survey in the Upper Tigris Region in 2004 Season

2004 Yılı Yukarı Dicle Bölgesi Yüzey Araştırması
27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 27th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Antalya   Uluslararası  Konuşmalarım

31
2005 Yılı Müslümantepe Kazısı/Excavation at Muslumantepe in 2005 Season

2005 Yılı Müslümantepe Kazısı
28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 28th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Çanakkale   Uluslararası  Konuşmalarım

32
2011 Yılı Müslümantepe Kazısı/ Excavation at Muslumantepe in 2011 Season

2011 Yılı Müslümantepe Kazısı
34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 34th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Çorum   Uluslararası  Konuşmalarım

33
2011 Yılı Yukarı Dicle Bölgesi Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması/Survey in the Upper Tigrsi Region in 2011 Season

2011 Yılı Yukarı Dicle Bölgesi Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması
34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 34th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Çorum   Uluslararası  Konuşmalarım

34
2006 Yılı Yukarı Habur Bölgesi Yüzey Araştırması/Survey in the Upper Khabur Region in 2006 Season

2006 Yılı Yukarı Habur Bölgesi Yüzey Araştırması
29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 29th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Kocaeli   Uluslararası  Konuşmalarım

35
2006 Yılı Müslümantepe Kazısı/Excavation at Muslumantepe in 2006 Season

2006 Yılı Müslümantepe Kazısı
29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 29th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Kocaeli   Uluslararası  Konuşmalarım

36
2000 Yılı Yukarı Habur Bölgesi Yüzey Araştırması/Survey in the Upper Khabur Region: Season 2000

2000 Yılı Yukarı Habur Bölgesi Yüzey Araştırması
23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 23rd International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Ankara   Uluslararası  Konuşmalarım

37
2000 Yılı Müslümantepe Kazısı/Excavation at Muslumantepe in 2001 Season

2000 Yılı Müslümantepe Kazısı
23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu/The 23rd International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Türkiye/Ankara   Uluslararası  Konuşmalarım

Sanatsal Faaliyetler

1 Adet
1
Müstümantepe Kazı Videosu

Etkinlik Yeri: Diyarbakır Müslümantepe Kazı Alanı
Düzenleyenler : Kültür ve Turism Bakanlığı, Diyarbakır Müzesi, Müslümantepe Kazı Ekibi ve Bilimsel Danışmanı
KISA FİLM VE BELGESELLER /Senaryo Yazarı/  15.12.2014 - 20.12.2014

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)