Dr.Öğr.Üyesi FATMA TUNÇ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER


Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Endodonti

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

12 Adet
1
Evaluation of Dental Trauma Knowledge Levels of Cyclists in Turkiye

ÇULHA EMRE, TUNÇ FATMA
Yayın Yeri: Selçuk Dental Journal
İngilizce, Basılı, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Assessment of Extruded Root Canal Filling Materials in Single-Rooted Teeth Using Cone Beam Computed Tomography

ÇULHA EMRE, TUNÇ FATMA
Yayın Yeri: European Journal of Therapeutics
İngilizce, Basılı, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Index
3
Occurrence of radiopaque and mixed lesions at periapical region in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis: a retrospective study

YILMAZ MELİS, TUNÇ FATMA
Yayın Yeri: BMC ORAL HEALTH
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
4
Extrusion of Root Canal Filling Materials in Molars of a Turkish Subpopulation

ÇULHA EMRE, TUNÇ FATMA
Yayın Yeri: Eurasian Dental Research
İngilizce, Basılı, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Directory of Research Journals Indexing
5
Evaluation of different root‑end cavity preparation techniques on root fracture resistance

TUNÇ FATMA, ABOOSHI MOHAMMED HUSSEIN JEMAA ABOOSHI
Yayın Yeri: LASERS IN DENTAL SCIENCE
İngilizce, Basılı, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus
6
Kanal Tedavisi Görmüş Maksiller Birinci Premolar Dişlerde Bulunamayan Kanalların Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi

ÇULHA EMRE, TUNÇ FATMA
Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği dergisi (Online)
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
A comparison of online and face-to-face modalities in endodontic preclinical education: A retrospective study

TUNÇ FATMA, YILMAZ MELİS
Yayın Yeri: JOURNAL OF DENTAL EDUCATION
İngilizce, Basılı, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
8
Evaluation of missing canals in endodontically treated molar teeth in a Turkish population among age groups

ÇULHA EMRE, TUNÇ FATMA
Yayın Yeri: ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Index
9
The Distribution of Missing Canals in Single-Rooted Teeth with Two Canals

ÇULHA EMRE, TUNÇ FATMA
Yayın Yeri: European Journal of Therapeutics
İngilizce, Basılı, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Index
10
Evaluation of postoperative pain/discomfort after intracanal use of Nd:YAG and diode lasers in patients with symptomatic irreversible pulpitis and asymptomatic necrotic pulps: a randomized control trial

TUNÇ FATMA, YILDIRIM CİHAN, ALAÇAM TAYFUN
Yayın Yeri: CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS
İngilizce, Basılı, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
11
Bir adeziv sistemin kanama durdurucu ajanlarla kontamine edilen dentin yüzeyine bağlanma dayanımı

TUNÇ FATMA
Yayın Yeri: Cumhuriyet Dental Journal
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
The effect of post surface treatments on the bond strengthof fiber posts to root surfaces

TUNÇDEMİR ALİ RIZA, YILDIRIM CİHAN, TUNÇ FATMA, ÖZCAN ERHAN, ÜŞÜMEZ ASLIHAN
Yayın Yeri: LASERS IN MEDICAL SCIENCE
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded

Bildiriler

11 Adet
1
Exploring the Link Between Spontaneous Toothache and Central Sensitization in Relation to Headache Types

YILMAZ MELİS, TUNÇ FATMA, KÜDEN CİHAN, BAŞTÜRK MUAZZEZ NAZ, ÖKSÜZ GÜRLEN NEVRA, ÖZGE AYNUR
Yayın Yeri: Global Migraine & Pain Society Autumn Symposia Headache Scales in Clinical Practice -1 2023
TÜRKİYE, İngilizce, 21.10.2023

Uluslararası  Özet bildiri
2
BAŞ BOYUN RADYOTERAPİSİ UYGULANAN HASTALARDA PULPA TAŞI PREVALANSININ RADYOGRAFİK OLARAK İNCELENMESİ

YILAN KEMAL, TUNÇ FATMA
Yayın Yeri: ULUSLARARASI 3.DENTAL ORAL ENFEKSİYONLAR (3.DOİNF) ve 2.AĞIZ MİKROBİYOTASI KONGRESİ
TÜRKİYE, İngilizce, 06.10.2023

Uluslararası  Özet bildiri
3
MAKSİLLER VE MANDİBULER MOLAR DİŞLERDE TAŞKIN KANAL DOLGU PREVALANSI

ÇULHA EMRE, TUNÇ FATMA, ŞAHİN NİHAT
Yayın Yeri: 15. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi
TÜRKİYE, Bursa, İngilizce, 08.06.2023

Uluslararası  Özet bildiri
4
Radiographic Evaluation Of Periradicular Pathologies In Patients With Systemic Lupus Erythematosus: A Retrospective Study

TUNÇ FATMA, YILMAZ MELİS, DOĞAN BEDRİYE
Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
TÜRKİYE, Konya, İngilizce, 01.10.2022

Uluslararası  Özet bildiri
5
Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilitli Hastalarda Pulpa Taşı Prevalansı

TUNÇ FATMA, YILMAZ MELİS, YÜKSEKKAYA İRFAN
Yayın Yeri: 26. TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 08.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
6
Removal of Broken Endodontic Instruments From Root Canals: Case Series

TUNÇ FATMA
Yayın Yeri: Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 04.09.2019

Uluslararası  Özet bildiri
7
Evaluation of Different Root End-Cavity Preparation Techniques on Root Fracture Resistance

TUNÇ FATMA, ABOOSHI MOHAMMED HUSSEIN JEMAA ABOOSHI
Yayın Yeri: Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 04.09.2019

Uluslararası  Özet bildiri
8
FARLIK APEKS BULUCULARININ FARKLI AÇIKLIKLARDA DOĞRULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

TUNÇ FATMA
Yayın Yeri: 8. ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU
İngilizce, 10.05.2018

Uluslararası
9
Efficacy of Photo-Acoustic System on Calcium Hidroxide Removal

YILDIRIM CİHAN, KARATAŞLIOĞLU EMRAH, TUNÇ FATMA, AYLA YEŞİM, ÜŞÜMEZ ASLIHAN
Yayın Yeri: FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 28.08.2013

Uluslararası  Özet bildiri
10
MANAGEMENT OF TEETH WİTH WIDE OPEN APICES USING LASER: 30 MONTHS FOLLOW UP A CASE

ÜŞÜMEZ ASLIHAN, TUNÇ FATMA, YILDIRIM CİHAN
Yayın Yeri: 18th Congress of the Balkan Stomatological Society
MAKEDONYA, Skopje, İngilizce, 25.04.2013

Uluslararası  Özet bildiri
11
Bond Strength of an Adhesive System to Dentin Contaminated with Hemostatic Agents

TUNÇ FATMA, ŞİMŞEK MİNE, YILDIZ ESMA, CEBE FATMA, YILDIRIM CİHAN
Yayın Yeri: 17th Congress of BaSS
ARNAVUTLUK, Tirana, İngilizce, 03.05.2012

Uluslararası  Özet bildiri

İdari Görevler

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Farklı yüzey işlemlerinin biyolojik dentin postunun bağlanma dayanımına etkisi HEBA MUHSIN HAYDER ALQASSAB TezMerkezi 2020
2 Tamamlandı Er:YAG (PIPS) ve Nd:YAG lazerlerin kök kanalında enterococcus faecalis ve candida albicans üzerine etkinliklerinin değerlendirilmesi HÜSEYİN BENCE TezMerkezi 2020
3 Tamamlandı Farklı ni-ti eğelerle yapılan kök kanal eğeleme sonrası oluşan kanal transportasyonu ve debris taşmasının değerlendirilmesi MUSTAFA ALRAHHAL TezMerkezi 2020
4 Tamamlandı Cam fiber ve biyolojik dentin postlarının, kırılma direnci ve bağlantı dayanımı açısından karşılaştırılması ZAKARIYA AHMED TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Farklı apex bulucuların farklı ebatlardaki apikal açıklıklarda doğruluğunun değerlendirilmesi MOHAMMED HUSSEIN JEMAA ABOOSHI TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Candida albicans üzerine kalsiyum hidroksit, klorheksidin ve propolis'in antimikrobiyal etkinliğinin kıyaslanması AYA ALNABHAN TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı CAM FİBER VE BİYOLOJİK DENTİN POSTLARININ KIRILMA DİRENCİ VE BAĞLANMA DAYANIMI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI ZAKARIYA FARIS FAKHRULDDIN AHMED Beyan
8 Tamamlandı FARKLI APEKS BULUCULARININ FARKLI EBATLARDAKİ APİKAL AÇIKLIKLARDA DOĞRULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ MOHAMMED HUSSEİN JEMAA ABOOSHİ Beyan
9 Tamamlandı ER:YAG (PIPS) VE Nd:YAG LAZERLERİN ENTEROCOCCUS FAECALİS VE CANDİDA ALBİCANS ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HÜSEYİN BENCE Beyan
10 Tamamlandı FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN BİYOLOJİK DENTİN POSTUNUN BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİ HEBA MUHSIN HAYDER AL QASSAB Beyan
11 Tamamlandı ENTEROCOCCUS FAECALİS VE CANDİDA ALBİCANS ÜZERİNE KALSİYUM HİDROKSİT, KLORHEKSİDİN VE PROPOLİS’xxİN ANTİBAKTERİYAL ETKİNLİĞİNİN KIYASLANMASI AYA ALNABHAN Beyan