Dr.Öğr.Üyesi FATMA TUNÇ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER


Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Endodonti

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

2 Adet
1
The effect of post surface treatments on the bond strengthof fiber posts to root surfaces

TUNÇ FATMA
Yayın Yeri: LASERS IN MEDICAL SCIENCE
İngilizce, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
2
Bir adeziv sistemin kanama durdurucu ajanlarla kontamine edilen dentin yüzeyinebağlanma dayanımı

TUNÇ FATMA
Yayın Yeri: Cumhuriyet Dental Journal
Türkçe, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim

Bildiriler

1 Adet
1
FARLIK APEKS BULUCULARININ FARKLI AÇIKLIKLARDA DOĞRULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

TUNÇ FATMA
Yayın Yeri: 8. ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU
İngilizce, 10.05.2018

Uluslararası

İdari Görevler

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Farklı yüzey işlemlerinin biyolojik dentin postunun bağlanma dayanımına etkisi HEBA MUHSIN HAYDER ALQASSAB TezMerkezi 2020
2 Tamamlandı Er:YAG (PIPS) ve Nd:YAG lazerlerin kök kanalında enterococcus faecalis ve candida albicans üzerine etkinliklerinin değerlendirilmesi HÜSEYİN BENCE TezMerkezi 2020
3 Tamamlandı Farklı ni-ti eğelerle yapılan kök kanal eğeleme sonrası oluşan kanal transportasyonu ve debris taşmasının değerlendirilmesi MUSTAFA ALRAHHAL TezMerkezi 2020
4 Tamamlandı Cam fiber ve biyolojik dentin postlarının, kırılma direnci ve bağlantı dayanımı açısından karşılaştırılması ZAKARIYA AHMED TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Farklı apex bulucuların farklı ebatlardaki apikal açıklıklarda doğruluğunun değerlendirilmesi MOHAMMED HUSSEIN JEMAA ABOOSHI TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Candida albicans üzerine kalsiyum hidroksit, klorheksidin ve propolis'in antimikrobiyal etkinliğinin kıyaslanması AYA ALNABHAN TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı CAM FİBER VE BİYOLOJİK DENTİN POSTLARININ KIRILMA DİRENCİ VE BAĞLANMA DAYANIMI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI ZAKARIYA FARIS FAKHRULDDIN AHMED Beyan
8 Tamamlandı FARKLI APEKS BULUCULARININ FARKLI EBATLARDAKİ APİKAL AÇIKLIKLARDA DOĞRULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ MOHAMMED HUSSEİN JEMAA ABOOSHİ Beyan
9 Tamamlandı ER:YAG (PIPS) VE Nd:YAG LAZERLERİN ENTEROCOCCUS FAECALİS VE CANDİDA ALBİCANS ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HÜSEYİN BENCE Beyan
10 Tamamlandı FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN BİYOLOJİK DENTİN POSTUNUN BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİ HEBA MUHSIN HAYDER AL QASSAB Beyan
11 Tamamlandı ENTEROCOCCUS FAECALİS VE CANDİDA ALBİCANS ÜZERİNE KALSİYUM HİDROKSİT, KLORHEKSİDİN VE PROPOLİS’xxİN ANTİBAKTERİYAL ETKİNLİĞİNİN KIYASLANMASI AYA ALNABHAN Beyan