Öğr.Gör. ÖMER YILMAZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP M.Y.O. FİNANS-BANKACILIK VE SİG.

   omeryilmaz@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
ULUSLARARASI İKTİSATTA GÜNCEL SORUNLARA YENİ YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: GAZİ KİTAPEVİ
ISBN: 978-625-8494-27-3, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
YÜKSELEN PİYASALAR EKONOMİSİ

Yayın Yeri: EKİN YAYIN EVİ
ISBN: 978-605-327-666-1, TÜRKİYE, GAZİANTEP, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
GELİŞMİŞ ÜLKE EKONOMİLERİ

Yayın Yeri: EKİN YAYIN EVİ
ISBN: 978-605-327-762-0, TÜRKİYE, ANKARA, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

6 Adet
1
TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARETİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ

YILMAZ ÖMER, ALBAYRAK MUZAFFER
Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Türkçe, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
THE IMPACT OF ECONOMIC GROWTH AND TOTAL INVESTMENTS ON PUBLIC DEBT: THE VAR ANALYSIS APPROACH

YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: European Journal of Alternative Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERİC
3
G-8 Ülkeleri ve Türkiye’de Dışa Açıklık, Ar-Ge Harcamaları ve Reel Döviz Kuru İlişkisi Üzerine Panel Veri Analizi

AKÇACI TANER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Dergipark, Google SCHOLAR, Türk Eğitim İndeksi, Academic Index
4
AN ALTERNATIVE ANALYSIS OFECONOMIC INDICATORS OF TURKEY AND BRICS COUNTRIES

YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: European Journal of Alternative Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, Academia.edu, Mendeley,Zotero,Calaméo,CiteUlike, ERIC, BibSono
5
LOCATION OF ECONOMIC MAN IN MORAL ECONOMY

KARAYILAN KÜBRA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: European Journal of Social Sciences Studies
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar,Academia.edu,Zenodo,Journal Index,BASE,CiteFactor
6
MACRO ECONOMIC EFFECTS OF THE NEW ECONOMY

YILMAZ ÖMER,KARAYILAN KÜBRA
Yayın Yeri: European Journal of Economic and Financial Research
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar,Academia.edu,Zotero,BibSonomy,CiteFactor,OAJI

Bildiriler

30 Adet
1
EKONOMİK BÜYÜME VE YATIRIM İLİŞKİSİ: BİR SINIR TESTİ ANALİZİ

ALBAYRAK MUZAFFER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, ERZURUM, Türkçe, 19.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
TÜRKİYE'DE KAMU HARCAMALARI VE YATIRIMLAR İŞSİZLİĞİ AZALTIYOR MU?

YILMAZ ÖMER, ALBAYRAK MUZAFFER
Yayın Yeri: 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, ERZURUM, Türkçe, 19.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
İnovasyon ve Lojistik Performans İlişkisi: Gelişen Piyasa Ekonomileri Analizi

AKÇACI TANER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: Eurasian Conference on Language & Social Sciences XIII Daugavpils, Latvia February 5-6, 2022
LETONYA, Daugavpils, Türkçe, 05.02.2022

Uluslararası  Özet bildiri
4
Küresel İnovasyon Endeksi Göstergelerinin Bilgi ve Teknoloji Çıktıları Üzerindeki Etkileri: Gelişen Piyasa Ekonomileri için Panel Veri Analizi

YILMAZ ÖMER, AKÇACI TANER
Yayın Yeri: Eurasian Conference on Language & Social Sciences XIII Daugavpils, Latvia February 5-6, 2022
LETONYA, Daugavpils, Türkçe, 05.02.2022

Uluslararası  Özet bildiri
5
İnovasyon ve Lojistik Performans İlişkisi: Gelişen Piyasa Ekonomileri Analizi

AKÇACI TANER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: Eurasian Conference on Language & Social Sciences XIII Daugavpils, Latvia February 5-6, 2022
LETONYA, Daugavpils, Türkçe, 05.02.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Küresel İnovasyon Endeksi Göstergelerinin Bilgi ve Teknoloji Çıktıları Üzerindeki Etkileri: Gelişen Piyasa Ekonomileri için Panel Veri Analizi

YILMAZ ÖMER, AKÇACI TANER
Yayın Yeri: Eurasian Conference on Language & Social Sciences XIII Daugavpils, Latvia February 5-6, 2022
LETONYA, Daugavpils, Türkçe, 05.02.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
EKONOMİK BÜYÜME, CO2 EMİSYONU VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

AKÇACI TANER, ALBAYRAK MUZAFFER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 8. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 01.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
TÜRKİYE'DE SAĞLIK HARCAMALARI VE MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARDL YÖNTEMİYLE ANALİZİ

AKÇACI TANER, ALBAYRAK MUZAFFER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 8. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 01.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
SAĞLIK HARCAMALARI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ YENİ NESİL PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

AKÇACI TANER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 18.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ, İNOVASYON VE İHRACAT ARASINDAKİ İLİŞKİ: BRICS-T ÜLKELERİ PANEL VERİ ANALİZİ

AKÇACI TANER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 18.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRLERİNDE REKABET AVANTAJI İÇİN BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BOZKURT CUMA,YILMAZ ÖMER,ÖS MEHMET
Yayın Yeri: ÇUKUROVA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 13.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRLERİNDE REKABET AVANTAJI İÇİN BİLGİ veİLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BOZKURT CUMA,YILMAZ ÖMER,ÖS MEHMET
Yayın Yeri: ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 13.12.2018

Uluslararası  Özet bildiri
13
LOJİSTİK PERFORMANS İNDEKS (LPI) BAĞLAMINDA EN İYİ YÜKSELEN veGERİLEYEN ÜLKELERİN TÜRKİYE İLE MUKAYESELİ ANALİZİ

YILMAZ ÖMER,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU I-SASEC 2018
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
DİJİTAL YOKSULLUK: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI

BOZKURT CUMA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, ŞANLI URFA, Türkçe, 09.02.2018

Ulusal  Özet bildiri
15
DİJİTAL YOKSULLUK: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI

BOZKURT CUMA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Şanlı Urfa, Türkçe, 09.02.2018

Uluslararası  Özet bildiri
16
LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK PERFORMANSANALİZİ

BOZKURT CUMA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Şanlı Urfa, Türkçe, 09.02.2018

Uluslararası  Özet bildiri
17
BİLGİ-İLETİŞİM VE AR-GE HARCAMALARINA DAYALI YENİ EKONOMİ

YILMAZ ÖMER,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
18
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARININ BÖLGE EKONOMİSİNE SAĞLAMIŞ OLDUKLARI KATKILAR NİZİP MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ

YILMAZ ÖMER,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
TÜRKİYE’NİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ HAREKETLERİ TÜRK CUMHURİYETLERİ ALTERNATİFİ

YILMAZ ÖMER,KARAYILAN KÜBRA,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
TÜRKİYE İLE BRICS EKONOMİLERİNİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİNKARŞILAŞTIRMASI

YILMAZ ÖMER,KARAYILAN KÜBRA,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
OECD ÜLKELERİNDE ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ TURİZMİN ROLÜ

BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
22
YENİLİK EKONOMİSİNİN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİ

YILMAZ ÖMER,KARAYILAN KÜBRA
Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
23
ZORUNLU GÖÇÜN YARATTIĞI ETKİLER SURİYELİ SIĞINMACI SORUNU

KARAYILAN KÜBRA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
24
TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİETKİSİ

BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
25
OECD ÜLKELERİNDE ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ TURİZMİN ROLÜ

BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONALACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİTÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONALACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
ZORUNLU GÖÇÜN YARATTIĞI ETKİLER SURİYELİ SIĞINMACISORUNU

KARAYILAN KÜBRA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONALACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
Arap Baharının Gaziantep in Sektörel İhracatı Üzerindeki Etkisi

METE MUSTAFA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 2. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC
TÜRKİYE, Hatay, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
29
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomilerinin Uygulamış Oldukları Para Politikaları

YILMAZ ÖMER,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: 2. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC
TÜRKİYE, Hatay, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
30
AVRUPA BİRLİĞİNE GİRİŞ SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİNİN TÜRKİYE’YE UYGULADIĞI EKONOMİK KRİTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

METE MUSTAFA, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI ÇiN’DEN ADRiYATiK’E SOSYAL BiLiMLER KONGRESi
TÜRKİYE, HATAY, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
ADIYAMAN ÜNV.

ÜCRETLİ ÖĞRETİM ELEMANI
BESNİ M.Y.O'DA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK DERSLERE GİRME,

2010 - 2010
2
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIK ÖĞRETİM YÜZ YÜZE DERS
AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÜZ YÜZE ÖĞRETİM,

2017

İdari Görevler