Öğr.Gör. ÖMER YILMAZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP M.Y.O. FİNANS-BANKACILIK VE SİG.

   omeryilmaz@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
ULUSLARARASI İKTİSATTA GÜNCEL SORUNLARA YENİ YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: GAZİ KİTAPEVİ
ISBN: 978-625-8494-27-3, TÜRKİYE, ANKARA

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
YÜKSELEN PİYASALAR EKONOMİSİ

Yayın Yeri: EKİN YAYIN EVİ
ISBN: 978-605-327-666-1, TÜRKİYE, GAZİANTEP

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
GELİŞMİŞ ÜLKE EKONOMİLERİ

Yayın Yeri: EKİN YAYIN EVİ
ISBN: 978-605-327-762-0, TÜRKİYE, ANKARA

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

3 Adet
1
AN ALTERNATIVE ANALYSIS OFECONOMIC INDICATORS OF TURKEY AND BRICS COUNTRIES

YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: European Journal of Alternative Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, Academia.edu, Mendeley,Zotero,Calaméo,CiteUlike, ERIC, BibSono
2
LOCATION OF ECONOMIC MAN IN MORAL ECONOMY

KARAYILAN KÜBRA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: European Journal of Social Sciences Studies
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar,Academia.edu,Zenodo,Journal Index,BASE,CiteFactor
3
MACRO ECONOMIC EFFECTS OF THE NEW ECONOMY

YILMAZ ÖMER,KARAYILAN KÜBRA
Yayın Yeri: European Journal of Economic and Financial Research
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar,Academia.edu,Zotero,BibSonomy,CiteFactor,OAJI

Bildiriler

21 Adet
1
BİLGİ-İLETİŞİM VE AR-GE HARCAMALARINA DAYALI YENİ EKONOMİ

YILMAZ ÖMER,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
2
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARININ BÖLGE EKONOMİSİNE SAĞLAMIŞ OLDUKLARI KATKILAR NİZİP MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ

YILMAZ ÖMER,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
3
SAĞLIK HARCAMALARI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ YENİ NESİL PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

AKÇACI TANER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 18.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ, İNOVASYON VE İHRACAT ARASINDAKİ İLİŞKİ: BRICS-T ÜLKELERİ PANEL VERİ ANALİZİ

AKÇACI TANER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 18.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRLERİNDE REKABET AVANTAJI İÇİN BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BOZKURT CUMA,YILMAZ ÖMER,ÖS MEHMET
Yayın Yeri: ÇUKUROVA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 13.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRLERİNDE REKABET AVANTAJI İÇİN BİLGİ veİLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BOZKURT CUMA,YILMAZ ÖMER,ÖS MEHMET
Yayın Yeri: ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 13.12.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
LOJİSTİK PERFORMANS İNDEKS (LPI) BAĞLAMINDA EN İYİ YÜKSELEN veGERİLEYEN ÜLKELERİN TÜRKİYE İLE MUKAYESELİ ANALİZİ

YILMAZ ÖMER,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU I-SASEC 2018
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
TÜRKİYE’NİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ HAREKETLERİ TÜRK CUMHURİYETLERİ ALTERNATİFİ

YILMAZ ÖMER,KARAYILAN KÜBRA,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
TÜRKİYE İLE BRICS EKONOMİLERİNİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİNKARŞILAŞTIRMASI

YILMAZ ÖMER,KARAYILAN KÜBRA,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
DİJİTAL YOKSULLUK: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI

BOZKURT CUMA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, ŞANLI URFA, Türkçe, 09.02.2018

Ulusal  Özet bildiri
11
DİJİTAL YOKSULLUK: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI

BOZKURT CUMA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Şanlı Urfa, Türkçe, 09.02.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK PERFORMANSANALİZİ

BOZKURT CUMA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Şanlı Urfa, Türkçe, 09.02.2018

Uluslararası  Özet bildiri
13
Arap Baharının Gaziantep in Sektörel İhracatı Üzerindeki Etkisi

METE MUSTAFA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 2. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC
TÜRKİYE, Hatay, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomilerinin Uygulamış Oldukları Para Politikaları

YILMAZ ÖMER,BOZKURT CUMA
Yayın Yeri: 2. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC
TÜRKİYE, Hatay, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
OECD ÜLKELERİNDE ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ TURİZMİN ROLÜ

BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
16
YENİLİK EKONOMİSİNİN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİ

YILMAZ ÖMER,KARAYILAN KÜBRA
Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
17
ZORUNLU GÖÇÜN YARATTIĞI ETKİLER SURİYELİ SIĞINMACI SORUNU

KARAYILAN KÜBRA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
18
TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİETKİSİ

BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
19
OECD ÜLKELERİNDE ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ TURİZMİN ROLÜ

BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONALACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİTÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

BOZKURT CUMA,OKUMUŞ İLYAS,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONALACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
ZORUNLU GÖÇÜN YARATTIĞI ETKİLER SURİYELİ SIĞINMACISORUNU

KARAYILAN KÜBRA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONALACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
ADIYAMAN ÜNV.

ÜCRETLİ ÖĞRETİM ELEMANI
BESNİ M.Y.O'DA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK DERSLERE GİRME,

2010 - 2010
2
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIK ÖĞRETİM YÜZ YÜZE DERS
AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÜZ YÜZE ÖĞRETİM,

2017

İdari Görevler