Doç.Dr. DENİZ GAZEL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

   denizgazel@gantep.edu.tr      7681  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Tıbbi Mikrobiyoloji

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
SAĞLIK BİLİMLERİNDE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Yayın Yeri: AKADEMİSYEN
ISBN: 978-625-7795-47-0, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Sağlık bilimlerinde klinik mikrobiyoloji

Yayın Yeri: AKADEMİSYEN
ISBN: 978-625-7795-47-0, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
GENERAL INTERNAL MEDICINE

Yayın Yeri: AKADEMİSYEN
ISBN: 978-605-258-868-0, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

18 Adet
1
Investigation of antibiotic resistance profiles and carbapenemase resistance genes in Acinetobacter baumannii strains isolated from clinical samples

KARABAY OSMAN, EKŞİ FAHRİYE, YILDIRIM MEHMET SAİT, GAZEL DENİZ
Yayın Yeri: European Journal of Therapeutics
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  E-SCI
2
A new and practical method for Transmission Electron Microscopy analysis of Proteus mirabilis

GAZEL DENİZ, ERİNMEZ MEHMET, DEMİRBAKAN HADİYE, BALLI EBRU, COŞKUN YILMAZ BANU
Yayın Yeri: European Journal of Therapeutics
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Teknik Not  ESCI, EBSO, GALE
3
Comparison of Urine Culture and Flow Cytometric Method for Detecting Bacteriuria by Using a Simulation Model

İŞBİLEN ELİF, ZER YASEMİN, GAZEL DENİZ, çEYLAN KAAN
Yayın Yeri: European Journal of Therapeutics
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI, EBSO, GALE
4
Investigation of heteroresistant vancomycin intermediate Staphylococcus aureus among MRSA isolates

GAZEL DENİZ, ERİNMEZ MEHMET, BUYUKTAS MANAY AYSE, ZER YASEMİN
Yayın Yeri: The Journal of Infection in Developing Countries
İngilizce, Basılı, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
5
Inhibition of swarming motility using in vitro hyperthermia

GAZEL DENİZ, ZER YASEMİN, BUYUKTAS MANAY AYSE, AKDOGAN HUSEYIN
Yayın Yeri: Journal of Thermal Biology
İngilizce, Basılı, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
6
Identification of Recent Tuberculosis Exposure Using QuantiFERON-TB Gold Plus, a Multicenter Study

Pérez-Recio Sandra, Pallarès Natàlia, Grijota-Camino Maria D, Sánchez-Montalvá Adrián, Barcia Laura, Campos-Gutiérrez Silvia, Pomar Virginia, Rabuñal-Rey Ramón, Balcells María Elvira, GAZEL DENİZ, Montiel Natalia, Vicente Diego, Goić-Barišić Ivana, S
Yayın Yeri: Microbiology Spectrum
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
7
Research into the knowledge levels about the medical microbiology specialization among medical students

GAZEL DENİZ, DEMİRBAKAN HADİYE
Yayın Yeri: Troia Medical Journal
İngilizce, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
8
In vitro activity of hyperthermia on swarming motility and antimicrobial susceptibility profiles of Proteus mirabilis isolates

GAZEL DENİZ, DEMİRBAKAN HADİYE, ERİNMEZ MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Hyperthermia
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
9
In vitro activity of methylene blue on Mycobacterium tuberculosis complex isolates

GAZEL DENİZ, ZANAPALIOĞLU GAZEL ÖZLEM
Yayın Yeri: Tuberk Toraks
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Kısa Makale  SCOPUS, ESCI, EBSCO, PUBMED
10
NOVEL METHODS FOR DIAGNOSIS OF BLOOD-BORNE PROTOZOA

GAZEL DENİZ,EKŞİ FAHRİYE
Yayın Yeri: European Journal of Therapeutics
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  IM: Index Medicus
11
IN VITRO EFFECTS OF NATURAL GARLIC JUICE ON SOME FUNGAL STRAINS

BALACH OMAR,GAZEL DENİZ,EKŞİ FAHRİYE,ZER YASEMİN,KARSLIGİL TEKİN,AL AZZAWİ SARMAD
Yayın Yeri: European Journal of Therapeutics
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI, EBSO, GALE
12
Obezite ve Bakteriyel Vajinoz İlişkisinin Mikrobiyolojik Yöntemler veAntropometrik Ölçümler Kullanılarak Araştırılması

BULUT ZUHAL, GAZEL DENİZ, KOÇ EVRİM
Yayın Yeri: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
In vitro activity of methylene blue and eosin methylene blue agar on colistin-resistant A. baumannii: an experimental study

GAZEL DENİZ, OTKUN MÜŞERREF, AKÇALI ALPER
Yayın Yeri: Journal of Medical Microbiology
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
14
Acinetobacter baumannii İzolatlarında Kolistin Heterodirencinin Araştırılması

GAZEL DENİZ,EKŞİ FAHRİYE,Sarmad Al AZZAWI,GÜNEŞ İrem,Turan Enes
Yayın Yeri: ANKEM DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Are infectious diseases and microbiology new fields for thermal therapy research?

GAZEL DENİZ,YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Hyperthermia
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
16
Investigation of colistin heteroresistance and some factors affecting heteroresistance in carbapenem-resistant A.baumannii strains

GAZEL DENİZ,OTKUN MÜŞERREF
Yayın Yeri: Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS, ESCI, DOAJ
17
In-Vitro Activity of Vancomycin Against Colistin Resistant Acinetobacter baumannii Strains

GAZEL DENİZ,ZANAPALIOĞLU GAZEL ÖZLEM,AKÇALI ALPER,OTKUN MÜŞERREF
Yayın Yeri: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Epidemiological evaluation of a rapidly-prevented tularemia outbreak in Canakkale province, Turkey

OTKUN MÜŞERREF,AKÇALI ALPER,KARADENİZLİ AYNUR,Özbey Nilgün,GAZEL DENİZ,ŞENER ALPER,GÜÇLÜ OĞUZ,Tanrıöver Arzu,OTKUN ALİ METİN
Yayın Yeri: MIKROBIYOLOJI BULTENI
Türkçe, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded

Bildiriler

18 Adet
1
Proteus mirabilis İzolatlarının Transmisyon Elektron Mikroskobu ile Görüntülenmesi İçin Yeni ve Pratik Bir Protokol

GAZEL DENİZ, ERİNMEZ MEHMET, DEMİRBAKAN HADİYE, BALLI EBRU, COŞKUN YILMAZ BANU
Yayın Yeri: XXI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2021)
TÜRKİYE, Türkçe, 26.05.2021

Ulusal  Özet bildiri
2
Santral Sinir Sisteminde Multiplex PCR Yöntemi ile Tespit Edilen Her Patojen Enfeksiyon Etkeni midir?

KARSLIGİL TEKİN, ZER YASEMİN, GAZEL DENİZ, ERİNMEZ MEHMET, SAĞLAM MUSTAFA
Yayın Yeri: TMC 2020 ÇEVRİMİÇİ MİKROBİYOLOJİ SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Türkçe, 25.12.2020

Ulusal  Özet bildiri
3
Antimikrobiyal hipertermi uygulaması ile swarming hareketinin inhibe edilmesi

GAZEL DENİZ, ZER YASEMİN, BUYUKTAS MANAY AYSE, AKDOGAN HUSEYIN
Yayın Yeri: TMC 2020 ÇEVRİMİÇİ MİKROBİYOLOJİ SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Türkçe, 25.12.2020

Ulusal  Özet bildiri
4
MTB/RIF Ultra PCR semi-kantitatif bakteriyel yük sonuçlarının tüberküloz kültür sonuçlarıyla karşılaştırılması

GAZEL DENİZ,SAĞLAM MUSTAFA,Alagöz Saliha Gökçe,KARSLIGİL TEKİN
Yayın Yeri: International Symposium of Mycobacteriology
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 28.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII KOMPLEKS SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLLERİ

GAZEL DENİZ, ZER YASEMİN
Yayın Yeri: ZEUGMA III. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
6
Gaziantep Üniversitesi ve Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Dalı Hakında Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi

GAZEL DENİZ,DEMİRBAKAN HADİYE
Yayın Yeri: 5. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (KLİMUD 2019)
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 28.10.2019

Ulusal  Özet bildiri
7
OBEZİTE VE BAKTERİYEL VAJİNOZ İLİŞKİSİNİN MİKROBİYOLOJİK YÖNTEMLER VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI

BULUT ZUHAL, GAZEL DENİZ, KOÇ EVRİM
Yayın Yeri: 5. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (KLİMUD2019)
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 28.10.2019

Ulusal  Özet bildiri
8
Gazel D. Gaziantep Üniversitesi hastanesinde kültürde üreyen mikobakteri türlerinin, kültür öncesi mikroskobik incelemede pozitiflik durumlarının incelenmesi

GAZEL DENİZ
Yayın Yeri: 1. AKDENİZ ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 01.03.2019

Uluslararası  Özet bildiri
9
ANTIMICROBIAL RESISTANCE PROFILES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX STRAINS ISOLATED IN TUBERCULOSIS LABORATORY OF GAZIANTEP UNIVERSITY HOSPITAL

GAZEL DENİZ
Yayın Yeri: EJONS 5. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 22.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
ANALYSIS OF THE PATHOGENS RESPONSIBLE FOR URINARY TRACT INFECTIONS IN PREGNANT WOMEN IN GAZIANTEP GYNECOLOGY, OBSTETRICS AND CHILDREN'S HOSPITAL

ZANAPALIOĞLU GAZEL ÖZLEM, GAZEL DENİZ
Yayın Yeri: INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE
TÜRKİYE, Diyarbakır, İngilizce, 14.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
Proposal of new concepts to treat infectious diseases in the field of hyperthermia

GAZEL DENİZ,YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: 35TH ANNUAL MEETING OF THESOCIETY FOR THERMAL MEDICINE TUCSON, ARIZONA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, ARİZONA, TUCSON, İngilizce, 07.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
‘Metilen Mavisinin Kolistin Dirençli Acinetobacter Baumannii Suşlarına Duyarlılaştırıcı Etkisi’ , Muğla, SS52, 2-6 Mayıs 2018 (sözlü bildiri).

GAZEL DENİZ
Yayın Yeri: 33. ANKEM kongresi
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 02.05.2018

Ulusal  Özet bildiri
13
Doğal sarımsak suyunun bazı mantar türlerine in-vitro etkisi

BALACH OMAR,GAZEL DENİZ,EKŞİ FAHRİYE,ZER YASEMİN,KARSLIGİL TEKİN
Yayın Yeri: 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 08.11.2017

Ulusal  Özet bildiri
14
Metilen mavisinin kolistin dirençli A.baumannii suşlarına karşı in vitro etkisi’, Antalya, SS38, 20 Kasım 2015 (sözlü bildiri).

GAZEL DENİZ,OTKUN MÜŞERREF,AKÇALI ALPER
Yayın Yeri: 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (KLİMUD)
TÜRKİYE, Türkçe, 20.11.2015

Ulusal  Özet bildiri
15
Invitro effects of antibacterial combinations against colistin resistance development at A.baumannii strains”, Final Programme, , Barcelona, Spain, P-0215, 10-13 Mayıs 2014.

GAZEL DENİZ,OTKUN MÜŞERREF
Yayın Yeri: 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)
İSPANYA, BARSELONA, İngilizce, 10.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
16
Invitro activity of vancomycin against colistin resistant Acinetobacter baumannii strains

GAZEL DENİZ,ZANAPALIOĞLU GAZEL ÖZLEM,AKÇALI ALPER,OTKUN MÜŞERREF
Yayın Yeri: 4th SEEC Chemotheraphy and Infection Congress
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 15.11.2013

Uluslararası  Özet bildiri
17
Distribution and antimicrobial susceptibility profiles of the Enterobacteriaceae isolated from urinary tract infections at policlinic patients at a tertiary care hospital in Canakkale, Turkey”

GAZEL DENİZ,ZANAPALIOĞLU GAZEL ÖZLEM,AKÇALI ALPER,ŞENER ALPER,AKSU Arif,OTKUN MÜŞERREF
Yayın Yeri: 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID)
BOSNA HERSEK, Saraybosna, İngilizce, 01.06.2011

Uluslararası  Özet bildiri
18
BURUNDA METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SAPTAMAK İÇİN CEPHEID XPERT MRSA TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKÇALI ALPER, OTKUN MÜŞERREF, ŞENER ALPER, Özbey Nilgün, GAZEL DENİZ, AKSU Arif
Yayın Yeri: 6. ULUSAL TANISAL VE MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ
Türkçe, 15.06.2010

Ulusal  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

9 Adet
1
SAĞLIK BAKANLIĞI, GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep İl bulaşıcı hastalık danışma komisyonu üyesi

2019 - 2021
2
Thessaly Üniversitesi, Larissa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Volos, Yunanistan

Misafir Öğretim Üyesi (ERASMUS-plus Yunanistan öğretim üyesi ders verme hareketliliği)
ERASMUS+ öğretim üyesi ders verme hareketliliği programı kapsamında 1 hafta misafir öğretim üyesi olarak tüberküloz dersi verilmiştir.,

2019 - 2019
3
Çanakkale Devlet Hastanesi

Uzman Doktor, Tıbbi Mikrobiyoloji
Çanakkale Devlet Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarı, Uzman Doktor, Tıbbi Mikrobiyoloji,

2014 - 2016
4
Heidelbeg Üniversitesi, Transplantasyon İmmünolojisi Enstitüsü, Heidelberg, Almanya

Misafir Doktor (Gastarzt), Heidelberg, Almanya
Tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalında araştırma görevlisi iken Organ nakil immünolojisi ve doku tipleme alanında araştırma yapmak ve klinik tecrübe edinmek için ihtisas yaptığım üniversite tarafından görevlendirildim.,

2011 - 2011
5
SAĞLIK BAKANLIĞI

Pratisyen Hekim, İstanbul Gaziosmanpaşa Verem Savaş Dispanseri
Pratisyen Hekim, İstanbul Gaziosmanpaşa Verem Savaş Dispanseri,

2008 - 2008
6
SAĞLIK BAKANLIĞI

Pratisyen Hekim, Mardin Ömerli Devlet Hastanesi Acil Servisi
Pratisyen Hekim, Mardin Ömerli Devlet Hastanesi Acil Servisi,

2007 - 2008
7
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Tabip Asteğmen/Teğmen, Sağlık Kısım Amiri, Yedeksubay İşyeri Hekimi, 42. Bakım Merkezi Komutanlığı, Gelibolu
Tabip Asteğmen/Teğmen, Sağlık Kısım Amiri, Yedeksubay İşyeri Hekimi, 42. Bakım Merkezi Komutanlığı, Gelibolu,

2006 - 2007
8
SAĞLIK BAKANLIĞI

Pratisyen Hekim, Mardin Yeşilli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Sağlık Ocağı hekimi
Mardin Yeşilli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Sağlık Ocağı hekimi,

2004 - 2007
9
Belgrad Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın hastalıkları ve Doğum Bölümü, IFMSA-TURKMSIC

İntörn Doktor, kadın-doğum rotasyonu, Belgrad Üniv. Tıp Fakültesi
Tıp fakültesi öğrencilik döneminde IFMSA-TURKMSIC kuruluşu sınavı ile Belgrad Üniv. Tıp Fakültesi, Sırbistan'da ilgili departmanda 1 ay yurtdışı tıp stajı. ,

2004 - 2004

Editörlükler

1 Adet
1
Sağlık bilimlerinde klinik mikrobiyoloji

Yazar Adı: GAZEL DENİZ, ÖZBEK ERDAL, KOL AYDOĞDU SEMA , Yayın Yeri: AKADEMİSYEN
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Patentler

3 Adet
1
ANTIMICROBIAL EFFECT OF METHYLENE BLUE ON COLISTIN RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII BACTERIA

Patent Başvuru Sahipleri: DENİZ GAZEL,MÜŞERREF TATMAN OTKUN,ALPER AKÇALI , Patent Buluş Sahipleri: DENİZ GAZEL,MÜŞERREF TATMAN OTKUN,ALPER AKÇALI
Patent No: EP 3 344 255 B1 (PCT/TR2017/050227), 2019, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası  Patent  SECTION A - HUMAN NECESSITIES
2
METİLEN MAVİSİNİN KOLİSTİN DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII BAKTERİSİNE ANTİMİKROBİYAL ETKİSİ

Patent Başvuru Sahipleri: DENİZ GAZEL,MÜŞERREF OTKUN,ALPER AKÇALI , Patent Buluş Sahipleri: DENİZ GAZEL,MÜŞERREF OTKUN,ALPER AKÇALI
Patent No: TR 2016 07319 B, 2019, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Ulusal  Patent  SECTION A - HUMAN NECESSITIES
3
ANTİMİKROBİYAL HİPERTERMİ İÇİN MİKROORGANİZMANIN İNHİBE OLDUĞU UYGUN SICAKLIK DEĞERİNİ TESPİT EDEN BİR YÖNTEM

Patent Başvuru Sahipleri: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü , Patent Buluş Sahipleri: Deniz Gazel
Patent No: 2018/18243, 2022, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Ulusal  Patent  SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Tıbbi mikrobiyoloji Türkçe 2
2 2016-2017 Virüsler hakkında genel bilgiler (MİK606 doktora) Türkçe 2
3 2016-2017 Virüslerin yapısı ve sınıflandırılması (MİK606 doktora) Türkçe 2
4 2016-2017 DNA virüsleri (MİK606 doktora) Türkçe 2
5 2016-2017 RNA virüsleri (MİK606 doktora) Türkçe 2
6 2016-2017 Virüs enfeksiyonlarıın patogenezi (MİK606 doktora) Türkçe 2
7 2016-2017 Virüslerin üretilmesi ve tanımlanması (MİK606 doktora) Türkçe 2
8 2016-2017 Herpesvirüsler (MİK606 doktora) Türkçe 2
9 2016-2017 Hepatit virüsleri (MİK606 doktora) Türkçe 2
10 2016-2017 Picornavirüsler (MİK606 doktora) Türkçe 2
11 2017-2018 Retrovirus ve AIDS (MİK607 doktora) Türkçe 2
12 2017-2018 Poxvirus, parvovirus (MİK607 doktora) Türkçe 2
13 2017-2018 Adenovirus, Papovavirus (MİK607 doktora) Türkçe 2
14 2017-2018 Arbovirus (Flavi-Bunya-Toga) (MİK607 doktora) Türkçe 2
15 2017-2018 Rhabdovirus- Marburg Ebolavirus (MİK607 doktora) Türkçe 2
16 2017-2018 Orthomyxovirus (MİK607 doktora) Türkçe 2
17 2017-2018 Paramyxovirus (MİK607 doktora) Türkçe 2
18 2017-2018 Reovirus – Coronavirus (MİK607 doktora) Türkçe 2
19 2017-2018 Tumor virüsleri (MİK607 doktora) Türkçe 2
20 2017-2018 Antiviral tedavi ve interferonlar (MİK607 doktora) Türkçe 2
21 2017-2018 Antibiyotiklere genel bakış (MİK617 doktora) Türkçe 2
22 2017-2018 Antimikrobiyal ilaçların kullanımında genel prensipler, Antibakteriyel ilaçlar, Beta-laktam antibiyotikler (MİK617 doktora) Türkçe 2
23 2017-2018 Aminoglikozidler, Makrolidler, Tetrasiklinler (MİK617 doktora) Türkçe 2
24 2017-2018 Kinolonlar, Sülfanamidler, Polimiksinler (MİK617 doktora) Türkçe 2
25 2017-2018 Lipopeptidler, linezolid, fusidik asit, metronidazol, fosfomisin, nitrofrantoin (MİK617 doktora) Türkçe 2
26 2017-2018 Antibiyotik duyarlılık testleri (MİK617 doktora) Türkçe 2
27 2017-2018 Antibiyotik duyarlılık testleri rehberleri (CLSI, EUCAST) (MİK617 doktora) Türkçe 2
28 2017-2018 Antimikrobiyal ilaçlara karşı direnç mekanizmaları (MİK617 doktora) Türkçe 2
29 2017-2018 Antifungaller (MİK617 doktora) Türkçe 2
30 2017-2018 Antiviraller (MİK617 doktora) Türkçe 2
31 2017-2018 Antimikobakteriyeller (MİK617 doktora) Türkçe 2
32 2017-2018 Antiparaziter ilaçlar (MİK617 doktora) Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 tıbbi mikrobiyoloji Türkçe 1
2 2016-2017 tıbbi mikrobiyoloji Türkçe 4
3 2018-2019 tıbbi mikrobiyoloji Türkçe 4
4 2017-2018 Antibiyotiklere genel bakış (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
5 2017-2018 Antimikrobiyal ilaçların kullanımında genel prensipler, Antibakteriyel ilaçlar, Beta-laktam antibiyotikler (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
6 2017-2018 Aminoglikozidler, Makrolidler, Tetrasiklinler (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
7 2017-2018 Kinolonlar, Sülfanamidler, Polimiksinler (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
8 2017-2018 Lipopeptidler, linezolid, fusidik asit, metronidazol, fosfomisin, nitrofrantoin (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
9 2017-2018 Antibiyotik duyarlılık testleri (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
10 2017-2018 Antibiyotik duyarlılık testleri rehberleri (CLSI, EUCAST) (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
11 2017-2018 Antimikrobiyal ilaçlara karşı direnç mekanizmaları (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
12 2017-2018 Antifungaller (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
13 2017-2018 Antiviraller (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
14 2017-2018 Antimikobakteriyeller (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
15 2017-2018 Antimikobakteriyeller (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
16 2017-2018 Antiparaziter ilaçlar (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
17 2018-2019 Antibiyotiklere genel bakış (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
18 2018-2019 Antimikrobiyal ilaçların kullanımında genel prensipler, Antibakteriyel ilaçlar, Beta-laktam antibiyotikler (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
19 2018-2019 Aminoglikozidler, Makrolidler, Tetrasiklinler (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
20 2018-2019 Kinolonlar, Sülfanamidler, Polimiksinler (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
21 2018-2019 Lipopeptidler, linezolid, fusidik asit, metronidazol, fosfomisin, nitrofrantoin (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
22 2018-2019 Antibiyotik duyarlılık testleri (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
23 2018-2019 Antibiyotik duyarlılık testleri rehberleri (CLSI, EUCAST) (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
24 2018-2019 Antimikrobiyal ilaçlara karşı direnç mekanizmaları (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
25 2018-2019 Antifungaller (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
26 2018-2019 Antiviraller (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
27 2018-2019 Antimikobakteriyeller (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
28 2018-2019 Antiparaziter ilaçlar (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
29 2019-2020 Antibiyotiklere genel bakış (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
30 2019-2020 Antimikrobiyal ilaçların kullanımında genel prensipler, Antibakteriyel ilaçlar, Beta-laktam antibiyotikler (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
31 2019-2020 Aminoglikozidler, Makrolidler, Tetrasiklinler (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
32 2019-2020 Kinolonlar, Sülfanamidler, Polimiksinler (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
33 2019-2020 Lipopeptidler, linezolid, fusidik asit, metronidazol, fosfomisin, nitrofrantoin (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
34 2019-2020 Antibiyotik duyarlılık testleri (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
35 2019-2020 Antibiyotik duyarlılık testleri rehberleri (CLSI, EUCAST) (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
36 2019-2020 Antimikrobiyal ilaçlara karşı direnç mekanizmaları (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
37 2019-2020 Antifungaller (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
38 2019-2020 Antiviraller (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
39 2019-2020 Antimikobakteriyeller (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
40 2019-2020 Antiparaziter ilaçlar (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
41 2020-2021 Antibiyotiklere genel bakış (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
42 2020-2021 Antimikrobiyal ilaçların kullanımında genel prensipler, Antibakteriyel ilaçlar, Beta-laktam antibiyotikler (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
43 2020-2021 Aminoglikozidler, Makrolidler, Tetrasiklinler (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
44 2020-2021 Kinolonlar, Sülfanamidler, Polimiksinler (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
45 2020-2021 Lipopeptidler, linezolid, fusidik asit, metronidazol, fosfomisin, nitrofrantoin (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
46 2020-2021 Antibiyotik duyarlılık testleri (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
47 2020-2021 Antibiyotik duyarlılık testleri rehberleri (CLSI, EUCAST) (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
48 2020-2021 Antimikrobiyal ilaçlara karşı direnç mekanizmaları (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
49 2020-2021 Antifungaller (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
50 2020-2021 Antiviraller (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
51 2020-2021 Antimikobakteriyeller (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
52 2020-2021 Antiparaziter ilaçlar (MİK511 Yüksek Lisans) Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 tıbbi mikrobiyoloji İngilizce 2
2 2016-2017 tıbbi mikrobiyoloji- İngilizce dişçilik İngilizce 2
3 2017-2018 tıbbi mikrobiyoloji İngilizce 1
4 2016-2017 tıbbi mikrobiyoloji EBELİK Türkçe 2
5 2017-2018 tıbbi mikrobiyoloji EBELİK Türkçe 1
6 2018-2019 tıbbi mikrobiyoloji - hemşirelik Türkçe 3
7 2017-2018 tıbbi mikrobiyoloji - hemşirelik Türkçe 3
8 2016-2017 tıbbi mikrobiyoloji - hemşirelik Türkçe 3
9 2017-2018 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ- İNGİLİZCE DİŞÇİLİK İngilizce 3
10 2016-2017 Mikrobiyolojiye giriş, tarihçe, sınıflandırma, mikrobiyolojide kullanılan aletler (Ebelik bölümü) Türkçe 2
11 2018-2019 tıbbi mikrobiyoloji- tıp İngilizce 2
12 2016-2017 Mikroorganizmaların metabolizması, mikroorganizmaların genetiği (Ebelik bölümü) Türkçe 2
13 2016-2017 Mikroorganizmaların boyanması ve üretilmesi, dış ortamın mikroorganizmalar üzerine etkisi (Ebelik bölümü) Türkçe 2
14 2016-2017 Dezenfeksiyon ve sterilizasyon (Ebelik bölümü) Türkçe 2
15 2016-2017 İmmünolojiye giriş, antijenler ve immün sistemin yapısı, antikorlar (Ebelik bölümü) Türkçe 2
16 2016-2017 Bağışık yanıt, aşılar ve serumlar (Ebelik bölümü) Türkçe 2
17 2016-2017 Bakteriyoloji ve tanı yöntemleri (Ebelik bölümü) Türkçe 2
18 2016-2017 Bakterilerin sınıflandırılması, Stafilokok, streptokoklar (Ebelik bölümü) Türkçe 2
19 2016-2017 Enterik bakteriler, Mikobakteriler ve diğer patojenler (Ebelik bölümü) Türkçe 2
20 2016-2017 Virolojiye giriş, DNA ve RNA virüsleri, viral hastalıklar ve tanı (Ebelik bölümü) Türkçe 2
21 2016-2017 Parazitolojiye giriş, Protozoonlar, Helmintler ve Artropodlar (Ebelik bölümü) Türkçe 2
22 2016-2017 Mikolojiye giriş, insanda hastalık yapan maya ve küf mantarları (Ebelik bölümü) Türkçe 2
23 2016-2017 Mikrobiyolojiye giriş, tarihçe, sınıflandırma, mikrobiyolojide kullanılan aletler (Hemşirelik bölümü) Türkçe 3
24 2016-2017 Mikroorganizmaların metabolizması, mikroorganizmaların genetiği (Hemşirelik bölümü) Türkçe 3
25 2016-2017 Mikroorganizmaların boyanması ve üretilmesi, dış ortamın mikroorganizmalar üzerine etkisi (Hemşirelik bölümü) Türkçe 3
26 2016-2017 Dezenfeksiyon ve sterilizasyon (Hemşirelik bölümü) Türkçe 3
27 2016-2017 İmmünolojiye giriş, antijenler ve immün sistemin yapısı, antikorlar (Hemşirelik bölümü) Türkçe 3
28 2016-2017 Bağışık yanıt, aşılar ve serumlar (Hemşirelik bölümü) Türkçe 3
29 2016-2017 Bakteriyoloji ve tanı yöntemleri (Hemşirelik bölümü) Türkçe 3
30 2016-2017 Bakterilerin sınıflandırılması, Stafilokok, streptokoklar (Hemşirelik bölümü) Türkçe 3
31 2016-2017 Enterik bakteriler, Mikobakteriler ve diğer patojenler (Hemşirelik bölümü) Türkçe 3
32 2016-2017 Virolojiye giriş, DNA ve RNA virüsleri, viral hastalıklar ve tanı (Hemşirelik bölümü) Türkçe 3
33 2016-2017 Parazitolojiye giriş, Protozoonlar, Helmintler ve Artropodlar (Hemşirelik bölümü) Türkçe 3
34 2016-2017 Mikolojiye giriş, insanda hastalık yapan maya ve küf mantarları (Hemşirelik bölümü) Türkçe 3
35 2016-2017 The complement system İngilizce 1
36 2016-2017 Coombs tests and blood transfusion İngilizce 2
37 2016-2017 Retroviruses and AIDS İngilizce 2
38 2016-2017 Bacillus İngilizce 1
39 2016-2017 Hemophilus bacteria İngilizce 1
40 2016-2017 Bordatella İngilizce 1
41 2016-2017 Bacteriophages İngilizce 1
42 2016-2017 Tumor viruses İngilizce 1
43 2016-2017 Molecular diagnostic methods (PCR) İngilizce 1
44 2016-2017 Chemotherapeutics and antibiotics İngilizce 1
45 2016-2017 Yersinia, Pasteurella, Francisella İngilizce 2
46 2016-2017 Non-spore forming anaerobes İngilizce 1
47 2016-2017 Treponema, Borrelia, Leptospira İngilizce 2
48 2016-2017 Non-fermentative bacteria İngilizce 2
49 2016-2017 Reovirus and Coronavirus İngilizce 2
50 2016-2017 Picornaviruses İngilizce 2
51 2016-2017 Rhabdovirus, Marburg-Ebolavirus İngilizce 2
52 2016-2017 Introduction to Parasitology İngilizce 2
53 2016-2017 Trematods İngilizce 2
54 2016-2017 Introduction to entomology İngilizce 1
55 2016-2017 Lice, Fleas, Bedbugs and Acari İngilizce 2
56 2016-2017 Systemic fungi İngilizce 2
57 2016-2017 Antifungal Drugs İngilizce 1
58 2016-2017 Resistance Mechanisms in microorganisms İngilizce 2
59 2016-2017 Introduction to Clinical Immunology, Infection and Immunity İngilizce 1
60 2016-2017 Immune Tolerance, Autoimmunity and autoimmune diseases İngilizce 2
61 2016-2017 Immunodeficiency Disorders İngilizce 2
62 2020-2021 Introduction to immunology İngilizce 1
63 2020-2021 Cells and organs of the immune system İngilizce 2
64 2020-2021 Innate immunity İngilizce 1
65 2020-2021 Antigens and antibodies İngilizce 2
66 2020-2021 Antigen-antibody reactions İngilizce 2
67 2020-2021 Immune response İngilizce 2
68 2020-2021 The complement system İngilizce 1
69 2020-2021 Coombs tests and blood transfusion İngilizce 2
70 2020-2021 Bacteriophages İngilizce 1
71 2020-2021 Tumor viruses İngilizce 1
72 2020-2021 Molecular diagnostic methods (PCR) İngilizce 1
73 2020-2021 Retroviruses and AIDS İngilizce 2
74 2020-2021 Antiviral drugs and interferons İngilizce 2
75 2020-2021 Bacillus İngilizce 1
76 2020-2021 Hemophilus bacteria İngilizce 1
77 2020-2021 Bordatella İngilizce 1
78 2020-2021 Antibiotic susceptibility testing İngilizce 1
79 2020-2021 Yersinia, Pasteurella, Francisella İngilizce 2
80 2020-2021 Non-spore forming anaerobes İngilizce 1
81 2020-2021 Treponema, Borrelia, Leptospira İngilizce 2
82 2020-2021 Non-fermentative bacteria İngilizce 2
83 2020-2021 Reovirus and Coronavirus İngilizce 1
84 2020-2021 Picornaviruses İngilizce 2
85 2020-2021 Arboviruses İngilizce 2
86 2020-2021 Rhabdovirus, Marburg-Ebolavirus İngilizce 2
87 2020-2021 Introduction to Parasitology İngilizce 2
88 2020-2021 Trematods İngilizce 2
89 2020-2021 Introduction to entomology İngilizce 1
90 2020-2021 Mosquitos, flies, Arthropod control methods İngilizce 1
91 2020-2021 Lice, Fleas, Bedbugs, Acari İngilizce 2
92 2020-2021 Introduction to mycology İngilizce 2
93 2020-2021 Subqutaneous fungi İngilizce 2
94 2020-2021 Systemic fungi İngilizce 2
95 2020-2021 Antifungal Drugs İngilizce 1
96 2020-2021 Resistance Mechanisms in microorganisms İngilizce 2
97 2020-2021 Introduction to Clinical Immunology, Infection and Immunity İngilizce 1
98 2020-2021 Allergy and hypersensitivity reactions İngilizce 2
99 2020-2021 Immune Tolerance, Autoimmunity and autoimmune diseases İngilizce 2
100 2020-2021 Immunodeficiency Disorders İngilizce 2
101 2020-2021 Cancer Immunology and Transplantation Immunology İngilizce 2
102 2020-2021 Bakteri Morfolojisi ve Boyama Yöntemleri Türkçe 1
103 2020-2021 Kompleman sistemi Türkçe 1
104 2020-2021 Coombs testleri ve kan transfüzyonu Türkçe 2
105 2020-2021 Virüs izolasyonu, kültürü ve serolojik tanı yöntemleri Türkçe 1
106 2020-2021 Nematodlar Türkçe 2
107 2020-2021 Entomolojiye Giriş, Artropodların genel özellikleri ve sınıflandırılması, Artropodlarla savaş yöntemleri Türkçe 1
108 2020-2021 Sinekler Türkçe 1
109 2020-2021 Subkutan Mantarlar Türkçe 2
110 2020-2021 Mikolojik besiyerleri, mikolojide boyama yöntemleri Türkçe 1
111 2020-2021 Aşı ve serumlar Türkçe 1
112 2020-2021 Ortomikzovirüsler (Diş hekimliği) Türkçe 2
113 2020-2021 Paramikzovirüsler (Diş hekimliği) Türkçe 1
114 2020-2021 Papillomavirüsler (Diş hekimliği) Türkçe 1
115 2020-2021 Enterovirüsler (Diş hekimliği) Türkçe 2
116 2020-2021 Mikolojiye giriş (Diş hekimliği) Türkçe 2
117 2020-2021 Mantarların yapısı (Diş hekimliği) Türkçe 1
118 2020-2021 Protozoonlar (Diş hekimliği) Türkçe 1
119 2020-2021 Helmintler (Diş hekimliği) Türkçe 2
120 2019-2020 Ortomikzovirüsler (Diş hekimliği) Türkçe 2
121 2019-2020 Paramikzovirüsler (Diş hekimliği) Türkçe 1
122 2019-2020 Papillomavirüsler (Diş hekimliği) Türkçe 1
123 2019-2020 Enterovirüsler (Diş hekimliği) Türkçe 2
124 2019-2020 Mikolojiye giriş (Diş hekimliği) Türkçe 2
125 2019-2020 Mantarların yapısı (Diş hekimliği) Türkçe 1
126 2019-2020 Protozoonlar (Diş hekimliği) Türkçe 1
127 2019-2020 Helmintler (Diş hekimliği) Türkçe 2
128 2017-2018 Mikrobiyolojiye giriş, tarihçe, sınıflandırma, mikrobiyolojide kullanılan aletler (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
129 2017-2018 Mikroorganizmaların metabolizması, mikroorganizmaların genetiği (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
130 2017-2018 Mikroorganizmaların boyanması ve üretilmesi, dış ortamın mikroorganizmalar üzerine etkisi (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
131 2017-2018 Dezenfeksiyon ve sterilizasyon (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
132 2017-2018 İmmünolojiye giriş, antijenler ve immün sistemin yapısı, antikorlar (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
133 2017-2018 Bağışık yanıt, aşılar ve serumlar (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
134 2017-2018 Bakteriyoloji ve tanı yöntemleri (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
135 2017-2018 Bakterilerin sınıflandırılması, Stafilokok, streptokoklar (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
136 2017-2018 Enterik bakteriler, Mikobakteriler ve diğer patojenler (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
137 2017-2018 Virolojiye giriş, DNA ve RNA virüsleri, viral hastalıklar ve tanı (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
138 2017-2018 Parazitolojiye giriş, Protozoonlar, Helmintler ve Artropodlar (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
139 2017-2018 Mikolojiye giriş, insanda hastalık yapan maya ve küf mantarları (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
140 2018-2019 Mikrobiyolojiye giriş, tarihçe, sınıflandırma, mikrobiyolojide kullanılan aletler (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
141 2018-2019 Mikroorganizmaların metabolizması, mikroorganizmaların genetiği (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
142 2018-2019 Mikroorganizmaların boyanması ve üretilmesi, dış ortamın mikroorganizmalar üzerine etkisi (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
143 2018-2019 Dezenfeksiyon ve sterilizasyon (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
144 2018-2019 İmmünolojiye giriş, antijenler ve immün sistemin yapısı, antikorlar (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
145 2018-2019 Bağışık yanıt, aşılar ve serumlar (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
146 2018-2019 Bakteriyoloji ve tanı yöntemleri (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
147 2018-2019 Bakterilerin sınıflandırılması, Stafilokok, streptokoklar (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
148 2018-2019 Enterik bakteriler, Mikobakteriler ve diğer patojenler (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
149 2018-2019 Virolojiye giriş, DNA ve RNA virüsleri, viral hastalıklar ve tanı (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
150 2018-2019 Parazitolojiye giriş, Protozoonlar, Helmintler ve Artropodlar (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
151 2018-2019 Mikolojiye giriş, insanda hastalık yapan maya ve küf mantarları (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
152 2019-2020 Mikrobiyolojiye giriş, tarihçe, sınıflandırma, mikrobiyolojide kullanılan aletler (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
153 2019-2020 Mikroorganizmaların metabolizması, mikroorganizmaların genetiği (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
154 2019-2020 Mikroorganizmaların boyanması ve üretilmesi, dış ortamın mikroorganizmalar üzerine etkisi (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
155 2019-2020 Dezenfeksiyon ve sterilizasyon (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
156 2019-2020 İmmünolojiye giriş, antijenler ve immün sistemin yapısı, antikorlar (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
157 2019-2020 Bağışık yanıt, aşılar ve serumlar (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
158 2019-2020 Bakteriyoloji ve tanı yöntemleri (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
159 2019-2020 Bakterilerin sınıflandırılması, Stafilokok, streptokoklar (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
160 2019-2020 Enterik bakteriler, Mikobakteriler ve diğer patojenler (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
161 2019-2020 Virolojiye giriş, DNA ve RNA virüsleri, viral hastalıklar ve tanı (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
162 2019-2020 Parazitolojiye giriş, Protozoonlar, Helmintler ve Artropodlar (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
163 2019-2020 Mikolojiye giriş, insanda hastalık yapan maya ve küf mantarları (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
164 2020-2021 Mikrobiyolojiye giriş, tarihçe, sınıflandırma, mikrobiyolojide kullanılan aletler (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
165 2020-2021 Mikroorganizmaların metabolizması, mikroorganizmaların genetiği (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
166 2020-2021 Mikroorganizmaların boyanması ve üretilmesi, dış ortamın mikroorganizmalar üzerine etkisi (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
167 2020-2021 Dezenfeksiyon ve sterilizasyon (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
168 2020-2021 İmmünolojiye giriş, antijenler ve immün sistemin yapısı, antikorlar (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
169 2020-2021 Bağışık yanıt, aşılar ve serumlar (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
170 2020-2021 Bakteriyoloji ve tanı yöntemleri (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
171 2020-2021 Bakterilerin sınıflandırılması, Stafilokok, streptokoklar (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
172 2020-2021 Enterik bakteriler, Mikobakteriler ve diğer patojenler (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
173 2020-2021 Virolojiye giriş, DNA ve RNA virüsleri, viral hastalıklar ve tanı (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
174 2020-2021 Parazitolojiye giriş, Protozoonlar, Helmintler ve Artropodlar (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
175 2020-2021 Mikolojiye giriş, insanda hastalık yapan maya ve küf mantarları (SAĞLIK BİL. FAK.) Türkçe 5
176 2017-2018 The complement system İngilizce 1
177 2017-2018 Coombs tests and blood transfusion İngilizce 2
178 2017-2018 Retroviruses and AIDS İngilizce 2
179 2017-2018 Bacillus İngilizce 1
180 2017-2018 Hemophilus bacteria İngilizce 1
181 2017-2018 Bordatella İngilizce 1
182 2017-2018 Bacteriophages İngilizce 1
183 2017-2018 Tumor viruses İngilizce 1
184 2017-2018 Molecular diagnostic methods (PCR) İngilizce 1
185 2017-2018 Chemotherapeutics and antibiotics İngilizce 1
186 2017-2018 Yersinia, Pasteurella, Francisella İngilizce 2
187 2017-2018 Non-spore forming anaerobes İngilizce 1
188 2017-2018 Treponema, Borrelia, Leptospira İngilizce 2
189 2017-2018 Non-fermentative bacteria İngilizce 2
190 2017-2018 Reovirus and Coronavirus İngilizce 2
191 2017-2018 Picornaviruses İngilizce 2
192 2017-2018 Rhabdovirus, Marburg-Ebolavirus İngilizce 2
193 2017-2018 Introduction to Parasitology İngilizce 2
194 2017-2018 Trematods İngilizce 2
195 2017-2018 Introduction to entomology İngilizce 1
196 2017-2018 Lice, Fleas, Bedbugs, Acari İngilizce 2
197 2017-2018 Systemic fungi İngilizce 2
198 2017-2018 Antifungal Drugs İngilizce 1
199 2017-2018 Resistance Mechanisms in microorganisms İngilizce 2
200 2017-2018 Introduction to Clinical Immunology, Infection and Immunity İngilizce 1
201 2017-2018 Immune Tolerance, Autoimmunity and autoimmune diseases İngilizce 2
202 2017-2018 Immunodeficiency Disorders İngilizce 2
203 2018-2019 The complement system İngilizce 1
204 2018-2019 Coombs tests and blood transfusion İngilizce 2
205 2018-2019 Retroviruses and AIDS İngilizce 2
206 2018-2019 Bacillus İngilizce 1
207 2018-2019 Hemophilus bacteria İngilizce 1
208 2018-2019 Bordatella İngilizce 1
209 2018-2019 Bacteriophages İngilizce 1
210 2018-2019 Tumor viruses İngilizce 1
211 2018-2019 Molecular diagnostic methods (PCR) İngilizce 1
212 2018-2019 Chemotherapeutics and antibiotics İngilizce 1
213 2018-2019 Yersinia, Pasteurella, Francisella İngilizce 2
214 2018-2019 Non-spore forming anaerobes İngilizce 1
215 2018-2019 Treponema, Borrelia, Leptospira İngilizce 2
216 2018-2019 Non-fermentative bacteria İngilizce 2
217 2018-2019 Reovirus and Coronavirus İngilizce 2
218 2018-2019 Picornaviruses İngilizce 2
219 2018-2019 Rhabdovirus, Marburg-Ebolavirus İngilizce 2
220 2018-2019 Introduction to Parasitology İngilizce 2
221 2018-2019 Trematods İngilizce 2
222 2018-2019 Introduction to entomology İngilizce 1
223 2018-2019 Lice, Fleas, Bedbugs, Acari İngilizce 2
224 2018-2019 Systemic fungi İngilizce 2
225 2018-2019 Antifungal Drugs İngilizce 1
226 2018-2019 Resistance Mechanisms in microorganisms İngilizce 2
227 2018-2019 Introduction to Clinical Immunology, Infection and Immunity İngilizce 1
228 2018-2019 Immune Tolerance, Autoimmunity and autoimmune diseases İngilizce 2
229 2018-2019 Immunodeficiency Disorders İngilizce 2
230 2019-2020 The complement system İngilizce 1
231 2019-2020 Coombs tests and blood transfusion İngilizce 2
232 2019-2020 Retroviruses and AIDS İngilizce 2
233 2019-2020 Bacillus İngilizce 1
234 2019-2020 Hemophilus bacteria İngilizce 1
235 2019-2020 Bordatella İngilizce 1
236 2019-2020 Bacteriophages İngilizce 1
237 2019-2020 Tumor viruses İngilizce 1
238 2019-2020 Molecular diagnostic methods (PCR) İngilizce 1
239 2019-2020 Chemotherapeutics and antibiotics İngilizce 1
240 2019-2020 Yersinia, Pasteurella, Francisella İngilizce 2
241 2019-2020 Non-spore forming anaerobes İngilizce 1
242 2019-2020 Treponema, Borrelia, Leptospira İngilizce 2
243 2019-2020 Non-fermentative bacteria İngilizce 2
244 2019-2020 Reovirus and Coronavirus İngilizce 2
245 2019-2020 Picornaviruses İngilizce 2
246 2019-2020 Rhabdovirus, Marburg-Ebolavirus İngilizce 2
247 2019-2020 Introduction to Parasitology İngilizce 2
248 2019-2020 Trematods İngilizce 2
249 2019-2020 Introduction to entomology İngilizce 1
250 2019-2020 Lice, Fleas, Bedbugs, Acari İngilizce 2
251 2019-2020 Systemic fungi İngilizce 2
252 2019-2020 Antifungal Drugs İngilizce 1
253 2019-2020 Resistance Mechanisms in microorganisms İngilizce 2
254 2019-2020 Introduction to Clinical Immunology, Infection and Immunity İngilizce 1
255 2019-2020 Immune Tolerance, Autoimmunity and autoimmune diseases İngilizce 2
256 2019-2020 Immunodeficiency Disorders İngilizce 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı AKCİĞER TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA PCR YÖNTEMİYLE DIŞKIDA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS DNA'SININ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI FEYZA NUR AŞKIN TezMerkezi 2024
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Metisiline dirençli staphylococcus aureus izolatlarında hVISA oranlarının belirlenmesi için iki farklı yöntemin karşılaştırılması NESRİN SAKARYA TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Obezite ve bakteriyel vajinoz ilişkisinin mikrobiyolojik yöntemler ve antropometrik ölçümler kullanılarak araştırılması ZUHAL BULUT TezMerkezi 2020
3 Tamamlandı (Devam Ediyor) Metilen mavisinin Candida albicans izolatlarına inhibitör etkisi Demir Simge Beyan

Araştırmalar

77 Adet
1
Dünya Sağlık Örgütü-Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Tüberküloz Tanı Kursu

DSÖ Gaziantep ofisi sponsorluğunda Kuzey Suriye'de tüberküloz tanı laboratuvarlarında çalışacak doktor ve teknisyenlerin eğitimi, Kurs sorumlusu
Gaziantep Üniversite Hastanesi, Tüberküloz Laboratuvarı ,   Uluslararası  Kurs

2
Detection of NDM-1 and VIM genes in carbapenem- resistant Klebsiella pneumoniae isolates from a tertiary health care center in Kathmandu, Nepal

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

3
The Investigation of Adrenal Involvement in Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii Sepsis: Experimental Mouse Model

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: BALKAN MEDICAL JOURNAL
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

4
Epidemiology of Mycoplasma pneumoniae prevalence in Iranian patients: a systematic review and meta-analysis

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

5
Eğitim becerileri kursu

Tıp fakültesi öğrencileri için eğitim ve öğretim yöntemleri kursu
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Kurs

6
Review: Raoultella ornithinolytica causing anorectal abscess: a case report in Brazil

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

7
Acil Hekimliği Sertifika Programı Temel Modül

Acil Yardım ve Acil Hekimliği Sertifika Programı Temel Modül Eğitimi
Diyarbakır Dicle Üniversitesi,   Ulusal  Kurs

8
Francisella tularensis ve Tularemi Sempozyumu

Katılım sertifikası, Tularemi
Trakya Üniveristesi, Edirne,   Ulusal  Sertifika

9
Review: Associated factors of Acinetobacter baumannii complex in hospitalized patients: A case-control study

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

10
Antimicrobial activity of ceftazidime-avibactam and comparators against levofloxacin-resistant Escherichia coli collected from four geographic regions, 2012–2018

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

11
KLiMUD, Tıbbi Laboratuvarda Olgularla Risk Değerlendirmesi

Bölge Toplantısı
Diyarbakır,   Ulusal  Seminer

12
Gaziantep Üniversitesi, Bilimsel araştırmalarda deney hayvanları kullanım kursu

Kursa eğitici olarak katılım, deney hayvanlarının mikrobiyolojisi
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Kurs

13
Beta-lactams susceptibility testing of penicillin-resistant, ampicillin-susceptible Enterococcus faecalis isolates: a comparative assessment of Etest and disk diffusion methods against broth dilution

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

14
Safety and bactericidal efficacy of cold atmospheric plasma generated by a flexible surface Dielectric Barrier Discharge device against Pseudomonas aeruginosa in vitro and in vivo

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

15
Türk Standartları Enstitüsü, TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler temel eğitimi

Deney ve kalibrasyon eğitimi katılımı
Gaziantep Üniveristesi,   Ulusal  Kurs

16
Review: Clonal dispersion of Acinetobacter baumannii in an intensive care unit designed to patients COVID-19

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

17
Phage Resistance in Acinetobacter baumannii Mediated by Capsule and Outer Membrane Changes impacts Colistin Resistance

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Emerging Microbes and Infection
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

18
Prospecting the bioactive potential of Callistemon lanceolatus (Sm.) leaves and its partially purified phytoconstituents

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Journal of Medical Microbiology
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

19
Review: High prevalence of TEM, VIM, and OXA-2 beta-lactamases and clonal diversity among Acinetobacter baumannii isolates in Turkey

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

20
28th ECCMID, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi

kongre katılımı
Madrid, İspanya,   Uluslararası  Sertifika

21
Review: Identification of fluoroquinolone resistant Acinetobacter baumannii isolates among hospitalized patients: a multicenter study

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

22
KLiMUD Stratejik plan çalıştayı

Katılım ve konuşmacı
İzmir,   Ulusal  Çalıştay

23
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, ÇOMÜDAM

Bilimsel araştırmalarda deney hayvanları kullanım sertifikası
Çanakkale, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi,   Ulusal  Kurs

24
Evaluation of a screening method for the detection of colistin-resistant Enterobacteriaceae in stool (control no. JCM01995-18).

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOY
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

25
Review: Acinetobacter spp in a Third World Country with Socio-economic and Immigrants Challenges

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

26
Çanakkale Enfeksiyon Akademisi

toplantı katılım sertifikası
Çanakkale,   Ulusal  Sertifika

27
Review: Molecular analysis for the OprD gene among Pseudomonas aueroginosa clinical isolates from Jordan hospitals

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

28
Acinetobacter 2017, 11th Int. Symposium on the Biology of Acinetobacter

kongre katılım
Sevilla, İspanya,   Uluslararası  Sertifika

29
Gülhane Mikrobiyoloji Günleri

Antimikrobik kemoterapi, Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler. Kongre katılım
Askeri Müze, İstanbul,   Ulusal  Sertifika

30
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Ögrencileri Arastırma Projeleri Destekleme Programı DIŞ DANIŞMAN GÖREVİ

2020 yılında Kurumumuz BİDEB-BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI'na sunulan başvuru hakkında 2020-2209 A 2020 Yılı 2. Dönem Temel Tıp Bilimleri 4 isimli panelde dış danışman olarak değerlendirme
ONLINE,   Ulusal  Değerlendirme

31
TMC Tüberküloz bölge toplantısı

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Toplantı-konuşma, Latent tüberküloz
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Konuşmalarım

32
Prevalence of β-lactamase-encoding genes and molecular typing of Acinetobacter baumannii isolates carrying carbapenemase OXA-24 in children

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

33
Surface colonization and subsequent development of infections with Multi drug resistant organisms in a Neonatal intensive care unit

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

34
Review: Analysis of Colistin resistance in Carbapenem-Resistant Enterobacterales and XDR Klebsiella pneumoniae.

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

35
Türk Standartları Enstitüsü, TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler iç tetkik eğitimi

TSE KALİBRASYON EĞİTİMİ
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Kurs

36
Hybrid Donor-Acceptor Conjugated Polymer Nanoparticles and Combination Antibiotic for Mitigation of Pathogenic Bacteria and Biofilms

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Journal of Microbiological Methods
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

37
Complications of peritonsillar abscess

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

38
Direct detection of resistance to fluoroquinolones/SLIDs in sputum specimen by GenoType MTBDRsl v.2.0 assay A study from Eastern Uttar Pradesh, India

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

39
Review: COVID-19 imported cases and severity: Expected information from genomic SARS-CoV-2 strains characterization in Mozambique

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

40
Microwave sterilization of large volume sputum samples positive for Mycobacterium Tuberculosis in a respiratory care hospital of North India.

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Journal of Medical Microbiology
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

41
KLiMUD, Hastanelerde dezenfeksiyon uygulamaları, yaşanan sorunlar ve güncel yaklaşımlar toplantısı

bölge toplantısı eğiticilik görevi
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Konuşmalarım

42
Türk Standartları Enstitüsü, Metot Validasyon Eğitimi

TSE validasyon kursu
Gaziantep Üniveristesi,   Ulusal  Kurs

43
Detection of ColistinResistant MCR1Positive Escherichia coli Using Inhibition by EDTA and Zeta Potential Assays

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

44
KLiMUD, Virüs hastalıklarının serolojik tanısı bölge toplantısı

toplantı katılım
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

45
KLiMUD, Hastanelerde merkezi sterilizasyon ünitesi yapı ve fonksiyonu kursu

Sterilizasyon ünitesi kursu
Mersin,   Ulusal  Kurs

46
Gıda ve su kaynaklı enfeksiyon etkenleri kursu

kurs katılım
Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi, Ankara,   Ulusal  Kurs

47
KLiMUD, 1. Kış Okulu

Klinik örnekten sonuç raporuna sistem enfeksiyonları mikrobiyolojisi
Trabzon, KTÜ,   Ulusal  Kurs

48
Ankara Mikrobiyoloji Derneği Tüm Boyutları ile Elektroforez Kursu

kurs katılımı
Acıbadem Üniversitesi, İstanbul,   Ulusal  Kurs

49
29th ECCMID, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi

kongre katılım
Amsterdam, Hollanda,   Uluslararası  Sertifika

50
KLiMUD, Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar laboratuvar tanı algoritmaları ve olgu sunumları ile yaşanan sorunlar bölge toplantısı

CYBH çalışma grubu eğitim toplantısı
Gaziantep,   Ulusal  Konuşmalarım

51
KLiMUD, Ortak Alan Testleri Dernekler-arası Çalıştayı

Düzenleme kurulu üyesi, Biyokimya-Hematoloji-Mikrobiyoloji dernekleri çalıştayı
Ankara,   Ulusal  Kongre Düzenleme

52
Gaziantep Üniversitesi, Bilimsel araştırmalarda deney hayvanları kullanım kursu 2019

Kursa eğitici olarak katılım
Gaziantep Ünivesitesi, GAÜNDAM, GAZİANTEP,   Ulusal  Kurs

53
Role of CRISPR-Cas system on antibiotic resistance patterns of Enterococcus faecalis

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

54
Rhein inhibits the growth of Cutibacterium acnes by blocking NADH dehydrogenase-2 activity Journal of Medical Microbiology

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Journal of Medical Microbiology
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

55
Bacteriophage Therapy Against Pseudomonas aeruginosa Biofilms: A Review

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

56
24th ECCMID, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi

kongre katılım
Barselona, İspanya,   Uluslararası  Sertifika

57
Review: Community-Acquired Acinetobacter calcoaceticus Pneumonia in a Patient with Agammaglobulinemia

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

58
Review: Ventilator-associated Pneumonia: Multi Drugs Resistance Acinetobacter baumannii (MDR-AB) vs. Extended Spectrum Beta Lactamase-producing Klebsiella pneumoniae (ESBL-KP)

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

59
TULSA Tüberküloz laboratuvar sürveyans ağı uygulamalı eğitimi

Sağlık Bakanlığı THSK tüberküloz tanı kursu katılım
Bursa,   Ulusal  Kurs

60
Review: Biocide susceptibilities and biofilm-forming capacities of Acinetobacter baumannii clinical isolates from Malaysia

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

61
Karbapenem Dirençli K. Pneumoniae İzolatlarında Plazmit Aracılı Yüksek Düzey Aminoglikozit Direncinin Araştırılması'

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Flora Dergisi
ONLINE,   Ulusal  Değerlendirme

62
Features and associated factors of bacterial skin infections in hospitalized patients with pemphigus: a single-center retrospective study

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

63
Review: Successful treatment of extreme drug resistant Acinetobacter baumannii infection following a liver transplant

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

64
Whole-genome analysis of KPC-producing Klebsiella pneumoniae isolates from hospital acquired post-neurosurgical meningitis

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

65
Review: Culture and Culture-Independent Diagnostic Tests In Campylobacter Enteritis

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

66
XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Kongre Katılım
Aydın,   Ulusal  Sertifika

67
MALDI-TOF-MS Kursu

MALDI ile bakteri tanımlama kursu, 35. TMC kongresi
Aydın,   Ulusal  Kurs

68
Mikrobiyolojide PCR temelli yöntemler kursu

Adnan Menderes Üniversitesi REDPROM PCR kursu
Aydın,   Ulusal  Kurs

69
TüBiTAK gözlemci panelist

Nöroloji alanında proje başvuru değerlendirmesi
ONLINE,   Ulusal  Değerlendirme

70
Acinetobacter 2015, 10th Int. Symposium on the Biology of Acinetobacter

Acinetobacter Biyolojisi, Kongre Katılım
Atina, Yunanistan,   Uluslararası  Sertifika

71
Comparative genome analysis of colistin-resistant OXA-48- producing Klebsiella pneumoniae clinical strains isolated from two Iranian hospitals

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

72
Review: Does C reactive protein/Albumin ratio have prognostic value in patients with COVID-19

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

73
Drug resistance and epigenetic modulatory potential of Epigallocatechin-3-gallate against Staphylococcus aureus

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

74
Review: Phenotypic and genotypic characterization of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolated in Algerian hospitals

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

75
Features and associated factors of bacterial skin infections in hospitalized patients with pemphigus: a single-center retrospective study

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

76
ÇSGB işyeri hekimliği sertifikası

İşyeri hekimliği yetkinlik belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Ankara,   Ulusal  Sertifika

77
Review: Co-existence of blaNDM-1 and blaVIM-1 producing Moellerella wisconsensis in NICU of North Indian Hospital

BİLİMSEL DERGİ MAKALE HAKEMLİĞİ: The Journal of Infection in Developing Countries
ONLINE,   Uluslararası  Değerlendirme

Üyelikler

4 Adet
1
Society for Thermal Medicine (ABD)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2018 

2
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ESCMID

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2014 

3
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, KLİMUD

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2010 

4
Türk Tabipleri Birliği

 Üye    2005