Prof.Dr. AHMET İHSAN KAYA

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞT.

   ikaya@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      (0342) 360 27 88  
Filoloji Temel Alanı  Yeni Türk Edebiyatı  Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

Duyuru / Döküman

Dünya Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı I ara sınav notları ektedir.
Döküman/Dosya
dunya_vize12265.pdf
yeni_turk_vize12265.pdf

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
Türkiye-Suriye Ortak Kültür, Ortak Tarih ve Göç

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Yayınevi
ISBN: 978-975-7375-66-1, TÜRKİYE, Gaziantep, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Tüm Yönleriyle Sezai Karakoç Siyasi Sosyal ve Ekonomik Düşünceler

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: : 978-625-6952-14-0, TÜRKİYE, Bursa, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
100 ÜLKE 100 MARŞ İSTİKLAL MARŞI

Yayın Yeri: Kesit Yayınevi
ISBN: 978-625-7698-41-2, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
İkinci Yeni nin Son Yolcusu Ülkü Tamer Hayatı Sanatı Eserleri

Yayın Yeri: Fenomen Yayınları
ISBN: 978-605-4370-93-1, TÜRKİYE, Erzurum, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

26 Adet
1
Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygılarının bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi

KAYA AHMET İHSAN, KOÇOĞLU Abdulhamit
Yayın Yeri: RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastirmalari Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Diyanet Çocuk dergisindeki edebî metinlerin somut olmayan kültürel miras ögeleri açısından incelenmesi

KAYA AHMET İHSAN, ÜNSAL ÖZLEM
Yayın Yeri: International Journal of Language Academy
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA International Bibliography with Full Text, Education Source Full Text Subjec
3
Anne Babaların Çocuk Edebiyatına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

KAYA AHMET İHSAN, ÇEVİK GÜNEŞ Naime
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, DRJI, ROAD
4
Refik Durbaş’ın Çocuk Şiirlerinin İçerik Yönünden İncelenmesi

ÖZDEMİR AYŞE, KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Balkan Drama from a Child’s Eyes

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: Social Paradigm
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS, NELITI
6
Ömer Seyfettin’in “İlk Namaz” Hikâyesinde Çocuk ve İnanç Tasavvuru

KAYA AHMET İHSAN, KALGI MEHMET EMİN
Yayın Yeri: HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA International Bibliography
7
ŞERMİN YAŞAR’IN ÇOCUK KİTAPLARINDA BİR ANLATIM TARZI OLARAK MİZAH

KAYA AHMET İHSAN, ŞİMŞEK EZGİ
Yayın Yeri: Türkbilig
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  indeks copernicus, Sobiad
8
AHİ BABA İLE SENCER KİTAP SERİSİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ1

KAYA AHMET İHSAN, Çelebi Veysi
Yayın Yeri: International Journal of Language Academy
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA, EBSCO
9
Ortaokul öğrencilerin öyküye yönelik tutumları

KAYA AHMET İHSAN,BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD
10
COVID-19 SALGIN SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİNKİTAP OKUMA TUTUM VE DAVRANIŞLARININİNCELENMESİ

KAYA AHMET İHSAN,KAYA ASLIHAN,BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Milli Eğitim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
11
Aytül Akal’ın Çocuk Romanlarındaki Değer Aktarımı Üzerine Bir İnceleme

KAYA AHMET İHSAN,ÇELEBİ VEYSİ
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Open Academic Journal Index (OAJI),
12
MUZAFFER İZGÜ’NÜN ÇOCUK ROMANLARINDA KARAKTER İNCELEMELERİ

KAYA AHMET İHSAN,SARIKAYA hasan
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFa
13
AYTÜL AKAL’IN ESERLERİNDE AİLE İÇİ ÇATIŞMA ÜZERİNE BİR İNCELEME

KAYA AHMET İHSAN,Erkmen Zübeyde
Yayın Yeri: Kesit Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Ortokul Öğrencilerinin Şiire Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

KAYA AHMET İHSAN,BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Differences between literature and arts in the context of language

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: Global Journal on Humanities Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asian Education Index, InfoBase Index
16
An investigation of interactive e books in children s literature

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: Global Journal on Humanites Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asian Education Index, InfoBase Index
17
Kızıl Tuğ Romanında Türkçülük Fikri

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
18
Differences in Reading Attitudes and Preferences between Gifted and Non gifted Elementary Students

Bahar Abdulkadir,KAYA AHMET İHSAN,Bahar Feyza
Yayın Yeri: TED EĞİTİM VE BİLİM
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
19
Abdullah Ziya Kozanoğlu Romanları nın Gençlerin Duygusal Gelişimine Etkileri

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Türk Edebiyatında Ara Nesil

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi, ASOS Index, Akademik Türk Dergileri İndeksi, Index Co
21
İlköğretim II Kademe 2005 Türkçe Programının Uygulanabilirliğinin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

ARSLANTAŞ HACI İSMAİL,ŞİMŞEK NİHAT,KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Akademik Türk Dergileri İndeksi, ASOS Index, EBSCO HOST, Index Copernicus, Tü
22
İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

KAYA AHMET İHSAN,ARSLANTAŞ HACI İSMAİL,ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
23
Çanakkale Şiirinin Ontolojik Analiz Metoduna Göre Değerlendirilmesi

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: Türkoloji Kültürü
İngilizce, Basılı, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Linguistics Abstracts, Linguistics and Language Behavior, MLA International Bib
24
Mehmet Akif ve Hikaye Sanatı

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: Dergâh Edebiyat Sanat Kültür Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
25
1860 1868 Yılları Arasında Türk Basınına Genel Bir Bakış

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2001

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
26
Mütalaa Gazetesi ve Özellikleri

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2000

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale

Bildiriler

19 Adet
1
Yüce Diriliş Parti Programında Sanat Ve Edebiyat

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu
TÜRKİYE, Diyarbakır, Türkçe, 26.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Çocuk ve Tanrı Tasavvuru

KAYA AHMET İHSAN, KALGI MEHMET EMİN
Yayın Yeri: World Children Conference-II
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Türkçe, 21.05.2021

Uluslararası  Özet bildiri
3
Ahi Baba İle Sencer Kitap Dizisinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

KAYA AHMET İHSAN, Çelebi Veysi
Yayın Yeri: 4. Internatıonal Symposıum On Current Developments In Science, Technology And Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 12.04.2021

Uluslararası  Özet bildiri
4
AHİ BABA İLE SENCER KİTAP DİZİSİNİN ÇOCUK EDEBİYATI İLKELERİNE GÖRE İNCELENMESİ

KAYA AHMET İHSAN, Sarıkaya Hasan
Yayın Yeri: 4. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, Türkçe, 12.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
“Penguen Adında Bir Kedi” Yapıtı ve Empatik Düşünce

EROL SEDAT,KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Türkçe, 25.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
6
ÇETİN ÖNER’İN ROMANLARINDA İLETİLER VE İLETİLERİN AKTARIM BİÇİMİ

KAYA AHMET İHSAN,KARATAŞ AHMET GÜRKAN
Yayın Yeri: İKSAD II- ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
ÇETİN ÖNER’İN ROMANLARINDA İLETİLER VE İLETİLERİNAKTARIM BİÇİMİ

KAYA AHMET İHSAN,KARATAŞ AHMET GÜRKAN
Yayın Yeri: İKSAD II- ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
SEZA KUTLAR AKSOY’UN ÇOCUK ESERLERİNİN ÇOCUĞA GÖRELİKİLKESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

KAYA AHMET İHSAN,ÇELEBİ VEYSİ
Yayın Yeri: İKSAD II- ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinde “Etik”e Dair Yansımalar

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
ÜLKÜ TAMER’İN ÇOCUK EDEBİYATINDAKİ YERİ

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURE AND CIVILIZATION
İngilizce, 16.01.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
Edip Cansever’in Şiirlerinde Kaçış Temi Üzerine

KAYA AHMET İHSAN,DARENDE NEŞE
Yayın Yeri: Al-Farabi 1st. International Congress On Social Science
TÜRKİYE, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
Değerler Eğitimi Kapsamında Cahit Zarifoğlun’xxnun ”Gülücük” Adlı Eserine Genel Bir Bakış

KAYA AHMET İHSAN,TAŞKIN NESİBE
Yayın Yeri: Al-Farabi 1st. International Congress On Social Science
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
Şair Şeyh Hasan el-Ayni

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: Uluslararası Gaziantep Âlimleri Ve Gaziantep’xxte Dinî Hayat Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Ülkü Tamer in Şiirlerinde Gaziantep

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
AÇEV Çocuk Kitaplarında Değerler ve Değer Aktarımı

KAYA AHMET İHSAN,VEYSİ ÇELEBİ
Yayın Yeri: II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu
Türkçe, 23.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Differences between literature and arts in the context of language

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: 4th World Conference on Design and Arts
İngilizce, 26.06.2015

Uluslararası  Özet bildiri
17
An investigation of interactive e books in children s literature

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: 4th World Conference on Design and Arts,
İngilizce, 26.06.2015

Uluslararası  Özet bildiri
18
Çocuk Edebiyatında Etkileşimli E Kitap Üzerine Bir İnceleme

KAYA AHMET İHSAN,ÖZER AYHAN
Yayın Yeri: 3.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
19
Mehmet Kara nın Şiirlerinde Sevgi Teması

KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: Uluslar Arası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür, Dil ve Edebiyat) Sempozyumu
Türkçe, 10.04.2008

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

5 Adet
1
Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi

Refik Durbaş'ın Çocuk Şiirleri Üzerine
29.03.2022 - 28.03.2023
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
2
KIRSALDAN KARİYERE

Kırsal yörelerde eğitim farkındalığını geliştirme
28.08.2014 - 31.05.2015
Kalkınma Bakanlığı,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Kardeşimle 2. Evimizdeyiz

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen gençler için bir merkez oluşturup bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarını sağlanmak
20.02.2017 - 01.09.2018
Diğer (Ulusal),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
2014-1-TR01-KA201-013012 A Constructive Approach to Teaching Creative Drama Eğitime Yapılandırıcı Bir Yaklaşım Yaratıcı Drama


01.09.2014 - 31.08.2016
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Geçmişten Geleceğe Gaziantep te Üretim ve Hayat Projesi


01.06.2016 - 31.08.2016
Kalkınma Bakanlığı,   Danışman 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ŞEHİT KAMİL M. AKİF ERSOY E.M.L

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
ÖĞRETİM ELAMANI,

2000 - 2002
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ERZURUM MECİDİYE İMAM HATİP LİSESİ

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
ÖĞRETİM ELAMANI,

1996 - 2000
3
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BATMAN FATİH LİSESİ

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
ÖĞRETİM ELAMANI,

1995 - 1996

Editörlükler

1 Adet
1
4. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES April 12-13, 2021 / Gaziantep, Turkey THE BOOK OF ABSTRACTS

Yazar Adı: KAYA AHMET İHSAN, KALGI MEHMET EMİN , Yayın Yeri: IKSAD GLOBAL Publishing House
Kitap, İngilizce, 2021,   Uluslararası  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 EDEBİ TÜRLR VE METİN İNCELEMELERİ Türkçe 3
2 2017-2018 ÇOCUK YAZINI Türkçe 3
3 2015-2016 KARŞILAŞTIRMALI ÇOCUK EDEBİYATI Türkçe 3
4 2016-2017 Çocuk Yazını Türkçe 3
5 2016-2017 Çağdaş Türk Şiiri Türkçe 3
6 2017-2018 Çocuk Yazını Türkçe 3
7 2016-2017 TE 536 Çağdaş Türk Şiiri Türkçe 3
8 2016-2017 Yazınsal Metin İncelemeleri Türkçe 3
9 2016-2017 Çağdaş Türk Şiiri Türkçe 3
10 2015-2016 Yazınsal Metinİncelemesi Türkçe 3
11 2014-2015 ÇOCUK YAZINI Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 YENİ TÜRK EDEBİYATI I Türkçe 2
2 2015-2016 YENİ TÜRK EDEBİYATI II Türkçe 2
3 2015-2016 TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI Türkçe 4
4 2015-2016 DÜNYA EDEBİYATI Türkçe 3
5 2016-2017 Yeni Türk Edebiyatı I Türkçe 2
6 2016-2017 Dünya Edebiyatı Türkçe 3
7 2016-2017 Yeni Türk Edebiyatı II Türkçe 2
8 2016-2017 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Türkçe 4
9 2017-2018 Yeni Türk Edebiyatı I Türkçe 2
10 2017-2018 Dünya Edebiyatı Türkçe 3
11 2016-2017 Yeni Türk Edebiyatı II Türkçe 2
12 2014-2015 YENİ TÜRK EDEBİYATI I Türkçe 2
13 2014-2015 YENİ TÜRK EDEBİYATI II Türkçe 2
14 2014-2015 TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI Türkçe 4
15 2014-2015 DÜNYA EDEBİYATI Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Meslek Etiği Türkçe 2
2 2017-2018 Güzel Konuşma ve Yazma Türkçe 4
3 2017-2018 Çevre Koruma Türkçe 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı İsmail Bilgin'e ait eserlerin hikâye haritası yöntemine göre incelenmesi FATİH GÜNDOĞAN TezMerkezi 2024
2 Tamamlandı Hüseyin Güney'in çocuk kitaplarının eğitsel iletiler açısından incelenmesi MÜSLİM DİNÇ TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Ortaokul öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyleri ile konuşma kaygıları arasındaki ilişkiye yönelik görünümler ABDULHAMİT KOÇOĞLU TezMerkezi 2023
4 Tamamlandı Refik Durbaş'ın çocuk şiirleri üzerine bir inceleme AYŞE ÖZDEMİR TezMerkezi 2023
5 Tamamlandı Diyanet Çocuk dergisindeki edebi metinlerin somut olmayan kültürel miras ögeleri açısından incelenmesi ÖZLEM ÜNSAL TezMerkezi 2023
6 Devam Ediyor Vural Kaya'nın Eserlerinin Çocuk Edebiyatı Bağlamında İncelenmesi GÜLSÜM KURNAZ TezMerkezi 2022
7 Tamamlandı TRT Çocuk Dergisi'nde yer alan edebî metinlerin değerler eğitimi açısından incelenmesi (1-70) AHMET BURAK TEKİNŞEN TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Aytül Akal'ın çocuk romanlarının değerler aktarımı açısından incelenmesi VEYSİ ÇELEBİ TezMerkezi 2018
9 Tamamlandı Muzaffer İzgü'nün çocuk romanlarındaki karakterlerin incelenmesi HASAN SARIKAYA TezMerkezi 2018

Araştırmalar

8 Adet
1
Celebrate International Children’s Book Day,

Uluslararası Çocuk Kitapları Günü ile ilgili etkinlik
The University of Arizona, USA / Tucson   Uluslararası  Sertifika

2
A Conversation with Conrad Storad Aboud OneBook AZ: A Professional Development Opportunity for Teacher

Çocuk edebiyatı yazarı Conrad Storad'ın Çocuk Kitapları hakkında öğretmenlere verddiği seminer
Arizona Üniversitesi / ABD, ABD / Tucson   Uluslararası  Sertifika

3
The Library of Congress in Your Classroom” by Kathleen Mc Guigan and Sherrie Galloway, Education Resource Specialist, Library of Congress

Sınıf ortamında kütüphaneden yararlanma semineri
The University of Arizona, USA / Tucson   Uluslararası  Sertifika

4
1st International Stone Sculpture Symposium

Organizasyon komite üyesi
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye / Gaziantep   Uluslararası  Çalıştay

5
Cultural Authenticity and Native Children’s Literature: A Professional Development Opportunity for Teachers

Orijinal kültür ve yerli çocuk edebiyatı hakkında öğretmenler için mesleki gelişim semineri
The University of Arizona, USA / Tucson   Uluslararası  Sertifika

6
Joan Sandin Celebrate workshop

Çocuk edebiyatı ile ilgili atölye çalışması ve kişisel gelişim
The University of Arizona, USA / Tucson   Uluslararası  Çalıştay

7
Worlds of Words Literrature Mini-Conference

Çocuk edebiyatında sözcüklerin dünyası ile ilgili mini konferans
University of Arizona, USA / Tucson   Uluslararası  Sertifika

8
Yurtdışı Doktora Sonrası Çalışma

Çocuk Edebiyatında Çok Kültürlülük
Arizona Üniversitesi ABD, Amerika Birleşik Devletleri/ Tucson   Uluslararası  Araştırma

Üyelikler

2 Adet
1
Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Şubesi

 Üye    2014 

2
Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

 Üye    2014