Dr.Öğr.Üyesi ERKAN SERVET

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Ortopedi ve Travmatoloji

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

7 Adet
1
Radyografik kontrast maddenin damar dışına kaçmasına bağlı üst ekstremitede kompartman sendromu ve el dorsalinde doku defekti

KOKAÇYA ÖMER, TABAKAN İBRAHİM, SERVET ERKAN
Yayın Yeri: Cukurova Medical Journal
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Vaka Takdimi  TR DİZİN
2
In vitrorelease andIn vivobiocompatibility studies of biomimetic multilayered alginate-chitosan/β-TCP scaffold for osteochondral tissue

ALGÜL KURÇEREN DERYA, GÖKÇE ALPER, ÖNAL AYBERK, SERVET ERKAN
Yayın Yeri: J Biomater Sci Polym Ed.
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
3
Local corticosteroid and anaesthetic injection in trigger finger deformity

KILINÇOĞLU VOLKAN, SERVET ERKAN, GÜNERİ BÜLENT
Yayın Yeri: British Journal of Medicine & Medical Research
Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  PUBMED
4
EFFECT OF BLEEDING TO NERVE REGENERATION AND EPINEURAL SCAR FORMATION IN RAT SCIATIC NERVES (EXPERIMENTAL STUDY)

SERVET ERKAN, KILINÇOĞLU VOLKAN, ÖZLER TURHAN
Yayın Yeri: Acta Orthop Traumatol Turc
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
5
Short term results comparison of intraarticular platelet-rich plasma (prp) and hyaluronic acid (ha) applications in early stage of knee osteoarthritis

KILINÇOĞLU VOLKAN, YETER ABDURRAHMAN, SERVET ERKAN, YILDIRIM MUSTAFA
Yayın Yeri: International journal of clinical and experimental medicin
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Clarivate Analytics (WoS), Biological Abstracts, BIOSIS Previews
6
Anxiety and Trauma Perception and Quality of Life in Patients Who Have Undergone Replantation

GÖKÇE ALPER, KARACAOĞLU ERCAN, SERVET ERKAN
Yayın Yeri: JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY
Türkçe, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
7
Aseptic drainage associated with polyglactine sutures used for repair of Achilles tendon ruptures

GÖKÇE ALPER, beyzadeoğlu tahsin, SERVET ERKAN
Yayın Yeri: Acta Orthop Traumatol Turc
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded

Bildiriler

7 Adet
1
Antiepileptik Kullanımına Bağlı Patolojik Femur Kırığı

ÖZŞAHİN MURAT, SERVET ERKAN
Yayın Yeri: 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı)
TÜRKİYE, antalya, Türkçe, 24.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
2
Erken evre diz osteoartritinde intraartiküler PRP ve hyaluronik asit uygulamalarının kısa dönem sonuçlarının karşılaştırılması

KILINÇOĞLU VOLKAN, SERVET ERKAN, YILDIRIM MUSTAFA
Yayın Yeri: 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
TÜRKİYE, antalya, Türkçe, 27.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
3
Tetik Parmak Deformitesinde Lokal Kortikosteroid ve Anestetik Enjeksiyonu

KILINÇOĞLU VOLKAN, SERVET ERKAN, GÜNERİ BÜLENT
Yayın Yeri: 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
TÜRKİYE, antalya, Türkçe, 27.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
4
Total kalça protezi yapılan olguların epidemiyolojik değerlendirilmesi

AKMAN BUDAK, ALTINTAŞ FAİK, ULUÇAY ÇAĞATAY, SERVET ERKAN
Yayın Yeri: 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
TÜRKİYE, izmir, Türkçe, 03.11.2009

Ulusal  Özet bildiri
5
Replantasyon hastalarının algı, fonksiyon, anksiyete değerlendirmelerinin karşılaştırmaları

GÖKÇE ALPER, KARACAOĞLU ERCAN, SERVET ERKAN, ALTINTAŞ FAİK
Yayın Yeri: 5. Türk omuz- Dirsek Cerrahisi Kongresi
TÜRKİYE, adana, Türkçe, 27.03.2008

Ulusal  Özet bildiri
6
Eksternal fiksatör ile tedavi edilen humerus kırığında Shanz çivisine bağlı radial tuzak nöropatisi

İNAN MUHARREM, ULUÇAY ÇAĞATAY, SERVET ERKAN
Yayın Yeri: 20. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
TÜRKİYE, ankara, Türkçe, 09.10.2007

Ulusal  Özet bildiri
7
Botulinum toksin A uygulanan 141 spastik serebral palsili hastanın değerlendirilmesi

ALTINTAŞ FAİK, ULUÇAY ÇAĞATAY, GÜVEN MELİH, İNAN MUHARREM, SERVET ERKAN
Yayın Yeri: 20. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 09.10.2007

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

3 Adet
1
EFC 10636 Save Hip 3 Çalışması

Kalça kırığı ameliyatı yapılan olgularda AVE 5026 ile DVT PE proflaksisi Faz 3 çalışması
DİĞER,   Araştırmacı 

  Tamamlandı
2
EFC 10343 Save Hip 2 Çalışması

Kalça kırığı ameliyatı yapılan olgularda AVE 5026 ile DVT PE proflaksisi Faz 3 çalışması
DİĞER,   Araştırmacı 

  Tamamlandı
3
EFC 10342 Save Hip 1 Çalışması

Total kalça protezi yapılan olgularda AVE 5026 ile DVT PE proflaksisi
DİĞER,   Araştırmacı 

  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
SAĞLIK BAKANLIĞI

başhekim yardımcısı

2017 - 2020

Üyelikler

3 Adet
1
Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2023 

2
TOTBİD

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2023 

3
Türk Tabipleri Birliği

 Üye    2004