Dr.Öğr.Üyesi AYHAN ERDOĞAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLAR

   aerdogan@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  İslam Tarihi ve Sanatları  Türk İslam Edebiyatı

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

12 Adet
1
Anlatımlı Belağat

Yayın Yeri: Sebat
ISBN: 978-605-64293-2-3, TÜRKİYE, Konya, 2017

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
2
Anlatımlı Arapça

Yayın Yeri: Sebat
ISBN: 978-975-97383-6-5, TÜRKİYE, Konya, 2017

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
3
ANLATIMLI BELAGAT

Yayın Yeri: SEBAT OFSET
ISBN: 978-605-64293-2-3, TÜRKİYE, KONYA, 2017

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
4
Anlatımlı Arapça


ISBN: 975-97383-6-8, 2009

Ulusal  Türkçe
5
Anlatımlı Belağat


ISBN: 978-9944-5871-2-9, 2008

Ulusal  Türkçe
6
Pratik Arapça


ISBN: 9944-5871-0-9, 2008

Ulusal  Arapça
7
Arapça Metinler


ISBN: 978-9944-5871-1-2, 2007

Ulusal  Arapça
8
Sarf Bilgisi


ISBN: 975-97383-5-X, 2006

Ulusal  Türkçe
9
Arapça İmla Klavuzu

Yayın Yeri: kutluboga
ISBN: 975-97298-1-4, 2000

Ulusal  Türkçe
10
Fahreddin Razi ye Göre Kur an da İ caz Sorunu

Yayın Yeri: kutluboga
ISBN: 975-97298-0-6, 2000

Ulusal  Türkçe
11
el Mufassal Şerhi el iklid

Yayın Yeri: kutluboga
2000

Ulusal  Arapça
12
Arapçada İ rab Yönünden Fadlen Luğaten Hilafen Eydan ve Helumme Cerran Kelimelerinin Mansub Olmalarının Sebebi

Yayın Yeri: kutluboga
ISBN: 975-97298-2-2, 2000

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe

Makaleler

1 Adet
1
Türk Kasidesinin Menşei Olarak Muallakalar Özelinde Arap Cahiliye Dönemi Kaside Özellikleri

ERDOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: İSTEM
Türkçe, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI

Projeler

1 Adet
1
İbn Sa d ın Kitabü t Tabakati l Kebir adlı kitabının çevirisi

Adı geçen kitabın tercümesi
15.11.2007 - 14.11.2017
TÜBİTAK PROJESİ,   Uzman 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Öğretim Görevlisi
Halen devam etmekteyim,

1994 - 2011
2
Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi

Öğr. Gör.
İlahiyat Fakültesinde Arapça derslerini bir yıl boyunca üstlendim.,

2008 - 2009
3
Harran Üniversitesi

Arş. Gör.
Araştırma Görevlisi,

1991 - 1994

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Arap Dilinde Edebi Sanatlar I ve II Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Arap Dili Grameri I ve II Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 OSMANLI TÜRKÇESİ Osmanlıca 2
2 2016-2017 ARAP EDEBİYATI (BELAĞAT) Türkçe 2
3 2013-2014 Arap Edebiyatı (Belağat) Türkçe 2
4 2013-2014 Türk İslam Edebiyatı Türkçe 2
5 2013-2014 Osmanlı Türkçesi Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Ebû 'Alî el-Fârisî'de dilbilimsel tenkit -el-İğfâl eseri örneği- SAMİ BAKIR TezMerkezi 2019
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Midyat yöresel Arapçasında (Muhallemi) anlatılar ve özellikleri DAVUT ORHAN TezMerkezi 2014
2 Tamamlandı Mihail Nuayme ve öykücülüğü İBRAHİM TÜRKAN TezMerkezi 2011
3 Tamamlandı Cubrân Halîl Cubrân ve öykücülüğü HALİL ÇATAL TezMerkezi 2011
4 Tamamlandı El-Hariri ve Mulhatu'l-İ'rab adlı eserinde örnek olarak verdiği cümle, ayet ve şiir beyitlerinin tahlilleri İDRİS ERDEM TezMerkezi 2010
5 Tamamlandı Şekil ve muhteva yönünden el-Mu'allakatu's-Seb' ALİ EMİNOĞLU TezMerkezi 2010
6 Tamamlandı Muhammed Hayr el-Hulvânî'nin Nahivdeki yenilikçi yaklaşımları AHMET ŞEN TezMerkezi 2010
7 Tamamlandı İbn Hallikân'ın Vefeyâtu'l-'A'yân'ında adı geçen Arap dili ve edebiyatı alimleri HÂCER ŞEN TezMerkezi 2010
8 Tamamlandı Arap dilinde künye usulüyle türetilen kelimeler ve bunların i'rabdaki durumları MÜCAHİT YÜKSEL TezMerkezi 2009
9 Tamamlandı Şihâbuddîn el-Hafâcî'nin hayatı ve Şifâu'l-Ğalîl adlı eseri YUSUF SAMİ SAMANCI TezMerkezi 2008
10 Tamamlandı Arap dili ve edebiyatında meseller, dil ve belağat yönünden özellikleri İDRİS PULLU TezMerkezi 2007
11 Tamamlandı Bahauddin El-Amilî ve El-Mihlât kitabı ABDULLAH ASLAN TezMerkezi 2007
12 Tamamlandı Arap dili ve edebiyatında Hz. Muhammed'in mektupları KASIM KURTULAN TezMerkezi 2004