Prof.Dr. MAHMUT ÇİNAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   mcinar@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri  Kelam   Tasavvuf   İslam Mezhepleri

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

38 Adet
1
İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru

Yayın Yeri: Beyan Yayınları
ISBN: 978-975-473-879-7, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Sistematik Kelam

Yayın Yeri: Bilay
ISBN: 978-605-80968-3-7, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
İslam Düşüncesinin Ana Merkezleri Mâverâünnehir

Yayın Yeri: Ensar
ISBN: 978-605-7619-61-7, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Mucize Nedir Ne Değildir?

Yayın Yeri: Fcr
ISBN: 978-605-7570-70-3, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Nüzul-i İsa ve Mehdilik Nedir Ne Değildir?

Yayın Yeri: Fcr
ISBN: 978-605-7570-69-7, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
el-Yevâkît ve’xxl-Cevahir İbnü’xxl-Arabi’xxnin Görüşleri II. cilt

Yayın Yeri: Türkiye Yazma Eserler Kurumu
ISBN: 978-975-17-4345-9, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Kitap Tercümesi  Türkçe
7
el-Yevakît ve’xxl-Cevâhir İbnü’xxl-Arabî’xxnin Görüşleri I. Cilt

Yayın Yeri: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
ISBN: 978-975-17-4344-2, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
8
İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru

Yayın Yeri: Beyan
ISBN: 9754738797, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
9
İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru

Yayın Yeri: Beyan Yayınları
ISBN: 978-975473-879-7, TÜRKİYE,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
10
Sistematik Kelam

Yayın Yeri: Bilay
ISBN: 978-605-80968-3-7, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
İslâm İnanç Esasları

Yayın Yeri: Lisanas Yayıncılık
ISBN: 978-605-9498-28-9, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Selefîlik Tarihsel Süreci ve Görüşleri

Yayın Yeri: Plural Publication
ISBN: 978-3-947179-19-0, ALMANYA, Köln

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
İslam Dünyasında Güncel Sorunlar

Yayın Yeri: tİREKİTAP
ISBN: 978-605-9683-59-3, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed

Yayın Yeri: Beyan
ISBN: 978-975-473-869-8, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
15
İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed

Yayın Yeri: Beyan Yayınları
ISBN: 978-975-473-869-8, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
16
İnsan ve peygamber Olarak Hz. Muhammed

Yayın Yeri: Beyan
ISBN: 978-975-473-869-8, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
17
Gelenekten Geleceğe Haseki Konferansları

Yayın Yeri: Haseki Mezunları ve Mensupları
ISBN: 845-526-6584-00, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
18
İslami İlimlerde Metodoloji - VIII Kelam İlmi ve İslam Hukukunda İçerik Sorunları

Yayın Yeri: Ensar
ISBN: 978-605-9519-87-8, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
19
Nübüvvet ve Medeniyet

Yayın Yeri: Kitap Dünyası
ISBN: 978-605-351-306-3, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
20
Kelam İlminde Metodoloji Sorunu

Yayın Yeri: Gaziantep Üniv. Basımevi
ISBN: 978-605-65806-1-1, TÜRKİYE, Gaziantep

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
21
Vakıf Medeniyeti

Yayın Yeri: Afşar Medya Yayıncılık
TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
22
İslam ın Hakikati ve Mezhep Sorunu

Yayın Yeri: Anadolu İlahiyat Akademisi Eğitim ve Yayıncılık
ISBN: 978-605-64289-4-4, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
23
Tarihte ve Günümüzde Mehdilik

Yayın Yeri: Rağbet Yayınları
ISBN: 978-605-5378-55-4, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
24
Halkın Sorunları Bağlamında günümüz İnanç Problemleri

Yayın Yeri: Bağcılar Belediyesi Kültür Yayınları
ISBN: 978-605-83602-3-5, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
25
Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dini Söylemin Önemi

Yayın Yeri: Ensar
ISBN: 978-605-9223-68-3, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
26
İslam Düşüncesinin Kurucu Unsurları Usûl i Fıkıh Kelâm Tasavvuf ve İslâm Felsefesi

Yayın Yeri: Ensar
ISBN: 978-605-9223-90-4, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
27
Hz Peygamber in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı

Yayın Yeri: Gaün Basımevi
ISBN: 978-605-65806-0-4, TÜRKİYE, Gaziantep

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
28
Tartışmalı İnanç Meseleleri II

Yayın Yeri: MÜİF Vakfı yayınevi
ISBN: 978-975-548-393-1, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
29
Tartışmalı İnanç Meseleleri II

Yayın Yeri: MÜİF Vakfı yayınevi
ISBN: 978-975-548-393-1, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
30
Elmalılı M Hamdi Yazır Sempozyumu

Yayın Yeri: TDV Yayınları
ISBN: 978-975-389-835-5, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
31
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi DİA

Yayın Yeri: İSAM
TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
32
Nûr i Muhammedî İnancının Ortaya Çıkışı ve Kaynakalrı

Yayın Yeri: Rağbet Y.
ISBN: 978-605-5378-73-8, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
33
Tavâli u l Envâr Kelâm Metâfiziği

Yayın Yeri: Türkiye Yazma eserler Kurumu Başkanlığı yayınları
ISBN: 978-975-17-3750-2, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
34
Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri

Yayın Yeri: MÜİF Vakfı Y.
ISBN: 978-975-548-345-0, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
35
Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri

Yayın Yeri: MÜİF Vakfı Y.
ISBN: 978-975-548-345-0, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
36
Tarihte ve Günümüzde Mehdilik

Yayın Yeri: Rağbet Yayınları
ISBN: 978-605-5378-55-4, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
37
İmam Şa rânî ve Muhyiddîn İbnü l Arabî ye Göre Nübüvvet İnancı

Yayın Yeri: Rağbet Yayınları
ISBN: 978-605-5338-51-6, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
38
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi DİA

Yayın Yeri: İSAM
TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe

Makaleler

26 Adet
1
Vahiy ve İlhâm Bağlamında Erken Dönem Hanefî-Mâtürîdî Kelâm Sisteminin Tasavvufla İlişkisi

ÇİNAR MAHMUT,Eraslan Yunus
Yayın Yeri: Kader
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco, ASC, DOAJ, ULAKBİM, İSAM
2
Peygamber’e İtaatin Dayanağı Olarak İsmet Meselesi

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad, İSAM
3
Bir Referans Olarak Mehdi ve Mehdilik

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: YÖRÜNGE
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
4
15 Temmuz Darbe Girişiminin Teolojik Arkaplanı: Mitler ve Gerçekler

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Kilis7Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İSAM
5
Kardeşlik Yaralanırsa Acılar Büyür

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: İlim ve İrfan
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
6
OSMANLI HALKLARININ MEHDÎLİK ALGISI VEMÜSLÜMAN TEBAA TARAFINDAN BU ALANDA YAZILAN ESERLER BAĞLAMINDA KURTARICI BEKLENTİSİNİN SOSYO POLİTİK BAĞLANTILARI

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: KADER
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
7
İslam Ümmetinin Bir Arada Yaşama Tecrübesi ve Şehirde Yaşam

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Ortak Zemin
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
8
Yaşayan Bir Örnek Hz Muhammed

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: İlim ve İrfan
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
9
EHL İ SÜNNET KELÂMININ KURUCU AKLI İMÂM MÂTÜRÎDÎ VE KELÂM SİSTEMİ

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: OĢ Devlet ÜniversitesiĠlâhiyat Fakültesi Ġlmî Dergisi
KIRGIZİSTAN, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İlahiyat Alanı Endeksleri
10
İmanımız sosyal ahlakımızı da Etkiler

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: İlim ve İrfan
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
11
İslamdan Nasipsiz Bir Müslümanlık

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: İlim ve İrfan
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
12
Hicret Bir Kardeşlik Destanıdır

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: İlim ve İrfan
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
13
İlim ve İrfan Bölünmez Bir Bütündür

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: İlim ve İrfan
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
14
İtihad ve Vahdet İslâm ın Temel İlkesidir

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: İlim ve İrfan
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
15
ÜTOPİK BİR KURTARICI MODELİ OLARAK MEHDÎ VE MEHDÎLİK

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Diyanet Aylık Dergi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
16
Karşılaştırmalı Akâid Okumaları Cüveynî Kadı Abdülcebbar Örneğ

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: KADER
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale
17
Ahiret Hayatının Aşamaları

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Din ve Hayat TDV İstanbul Müftülüğü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
18
Mütekaddimûn Dönemi Kelam Âlimlerine Göre Bilgi Kaynakları ve Bunlar Arasındaki İrtibatın Keyfiyyeti

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Bilimname
TÜRKİYE, Türkçe, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale
19
Ye s ve Be s Halinde İman etmenin Hükmü Firavun un İmanı Örneği

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: MÜİFD
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
20
Peygamberi Diğer İnsanlardan Ayıran Üç Özellik Vahiy Mûcize ve İsmet

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: MÜİF Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TDV İSAM İlahiyat Makalaeleri VT, Ebsco
21
On Altıncı yüz Yılda Şa rânî ve Mısır Toplumu Micheal Winter dan Tercüme

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale
22
Kur an I Kerim e Göre İlim ve İlim Adamı

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Kurani Hayat
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
23
Nübüvvetin Mahiyeti

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Kur’ani Hayat Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
24
İlyas Çelebi İslam İnanç Esasları Kitap Tanıtımı

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale
25
Hz Peygamber in Zeynep bint Cahş la Evliliği Etrafındaki Şüpheler

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Diyanet İlmi Dergi
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale
26
Filibeli Ahmed Hilmi Hikmet yazıları haz Ahmet Koçak İstanbul İnsan yayınları 2005 454 sayfa Kitap tanıtımı

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: İslâm Araştırmaları Dergisi, 2006, sayı: 16 [İbn Haldun Özel Sayısı II]
TÜRKİYE, Türkçe, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale

Bildiriler

33 Adet
1
Tadlil Tekfir ve Cihad Üçgeninde İslâm Hakikat ve Tasavvurlar

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Uluslararası Yanlış Algılar ve Doğru İslam Sempozyumu
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 28.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
SOSYO-PSİKOLOJİK BİR BEKLENTİ OLARAK MEHDÎLİĞİN TEOLOJİK DAYANAKLARI

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Uluslararası Mehdilik Sempozyumu
TÜRKİYE, Sivas, Türkçe, 28.09.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Yesrib e Göçten Türkiye ye Göçe Göçün soyolojik ve teolojik sonuçları üzerine bir değerlendirme

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları II Ortadoğu'daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu
TÜRKİYE, Kilis, Türkçe, 28.04.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Şırnak la Özdeşleşen Peygamber Hz Nuh la İlgili Bir Eleştirinin Değerlendirilmesi

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Nuh ve Cudi Sempozyumu
TÜRKİYE, Şırnak, Türkçe, 27.09.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Gaziantepli Bir âlim olan Bedrüddin el-Aynî’nin İtikadî Görüşleri

ÇİNAR MAHMUT,Eraslan Yunus
Yayın Yeri: Gaziantep Tarihi Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
Sûfîlere Göre Bilgi Kaynağı Olarak Mârifet Adlı tebliğin Müzakeresi

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Gnostik Akımlar ve Okültizim
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 25.05.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
7
Dib Din İşleri Yüksek Kuruluna Sorulan İtikadi Sorular Bağlamında Mehdîlik

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: XVIII. Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Halkın Soruları Bağlamında Günümüz Kelâm Problemleri Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 24.05.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
8
Selahaddin Eyyûbî Dönemi İlim ve Fikir Dünyası Muhyiddîn İbnü l Arabî Örneği

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Uluslararası Selahaddin Eyyûbî Sempozyumu
TÜRKİYE, Siirt, Türkçe, 23.09.2016

Uluslararası
9
Eş arîliğin Hz Peygamber Tasavvuru

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Uluslararası İmâm Eş'arî ve Eş'arîlik Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 21.10.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Vakıf Medeniyetinin Sosyolojik ve Teolojik Dayanakları

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Vakıf Medeniyeti Sempozyumu, Adıyaman, 21-22.05.2016
TÜRKİYE, Adıyaman, Türkçe, 21.05.2016

Ulusal
11
Müzakere

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Hz. Peygamber Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 21.04.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
12
Gaziantepli Bir âlim Olan Bedrüddîn el-Aynî’xxnin İtikadî Görüşleri

ÇİNAR MAHMUT,Eraslan Yunus
Yayın Yeri: Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu
Türkçe, 20.11.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Akaid ve Kelam İlminde Vahyin ve Aklın Yeri Adlı Tebliğlerin Müzakeresi

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: İslâmî İlimlerde Metodoloji Problemi- IV Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 20.10.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
14
Din Bilim İlişkisi Bağlamında Kelam İlminde Yeni Arayışlar

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXIV. KELAM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve ULUSLARARASI İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE DİN-BİLİM İLİŞKİSİ SEMPOZYUMU Bildiri Metinleri Kitabı
TÜRKİYE, Kilis, Türkçe, 20.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Kelâm İlminin Diğer İslâmî İlimlerle İlişkisi

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: İslâmî İlimlerde Metodoloji Meselesi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 18.01.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
16
İrşad Dilinde Şeklî ve Derûnî Boyutlar

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 17.12.2011

Ulusal  Tam metin bildiri
17
Birlik Olmanın Teolojik Temelleri

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Adıyaman İçin İş Birliği Güç Birliği
TÜRKİYE, Adıyaman, Türkçe, 16.05.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
18
MEMLÜKLERDEN OSMANLIYA GEÇİŞ SÜRECİNİN ÖNEMLİ SİMALARINDAN ABDULVAHHÂB eş-ŞA‘RÂNÎ (ö. 973/1565) ve ÜMMET İDEALİ

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: 2. Uluslar arası Kültür ve Medeniyet Kongresi
MISIR, KAHİRE, İngilizce, 16.01.2018

Uluslararası
19
Alternatif Bir teolojinin Banisi Olarak Muhyiddin İbnü’xxl-Arabî ve Epistemolojisi

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Uluslararası İbnü’xxl-Arabî Sempozyumu
TÜRKİYE, Malatya, İngilizce, 15.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
lahi Dinlerin Estetik Tasavvuru ve Resim-Heykel Meselesi

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: BĠRĠNCĠ ULUSLARARASI SOSYAL BĠLĠMLER KONGRESĠ (USBK)
TÜRKİYE, Kilis, Türkçe, 14.03.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
MERAHU L MEÂLÎ FÎ ŞERHİ L EMÂLÎ ESERİ BAĞLAMINDA MÜTERCİM ASIM EFENDİ NİN KELAMİ GÖRÜŞLERİ

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Uluslararası Gaziantep Alimleri ve Gaziantep’te Dini Hayat Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 13.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
Türkiye deki Göç Olgusunun Dinî Hayata Tesirleri Üzerinde Tespitler ve Değerlendirmeler

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Uluslararası Göç Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
Pegamberlerin İnsanlığın Gelişim Sürecine Katkıları

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: İslam ve Yorum III
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 11.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
Araştırma Etiği ve Bilimsel Toplantılar

ÇİNAR MAHMUT,ÖZER AYHAN,ÖZKAN ALİ
Yayın Yeri: Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
Camilerin İnşa ve İmarı Üzerine Mülahazalar

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Cami ve Din Görevlileri
TÜRKİYE, Mardin, Türkçe, 09.05.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
26
TE’VÎLDEN AKÎDEYE: YORUMUN AKÎDELEŞMESİ VE MEHDÎLİK İNANCININ TEOLOJİK ARKAPLANI

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 08.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
İBN TEYMİYYE el-HARRANÎ’YE GÖRE İMANIN HAKİKATİ VE TEKFİR MESELESİ

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: I. ULUSLARARASI HAYÂT-I HARRÂNÎ ETKİNLİKLERİI. ULUSLARARASI İSLÂM TARİHİ VE MEDENİYETİNDE HARRANSEMPOZYUMU(05-06-07 Mayıs 2017)
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 05.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
İnsan Tabiat İlişkisi Emanet Merkezlidir

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Çevre ve Ahlak Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 04.10.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
29
Nehcu’xxl-Enam el-SArabî isimli Manzum Risalesi Bağlamında Molla Halil es-Siirdî’xxnin İtikadi Görüşleri

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Uluslararası Molla Halil es-Siirdî Sempozyumu
TÜRKİYE, Siirt, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
30
Elmalılı Hamdi Yazır ın Nübüvvet Anlayışı

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Elmalılı Hamdi Yazır Sempozyumu
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 03.11.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
31
Yorumun Hakikate Tahakkümü: İslâm ve Müslümanlık Örneği

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: İslam ve Yorum II
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 02.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
32
Şerhu Ravzâti’xxl-cennât Risalesi Bağlamında Kadızade Mehmed Efendi’xxnin Kelamcılığı

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: ERZURUM iSPiRLiKADIZADE MEHMED ARiF EFENDi veÖMER EFENDi SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Erzururm, Türkçe, 02.05.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
33
Mezhebî ve Örfî İhtilafların Çıkış Sebebi ve Çözüm Önerileri

ÇİNAR MAHMUT
Yayın Yeri: Toplumsal Soronların Çözümünde Alimlerin Rolü Çalıştayı
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 01.01.2017

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

7 Adet
1
Ortaokul Öğrencilerinde Gayb Algısı

Ortaokul öğrencilerinin gayb alanıyla ilgili bilgi, inanç ve tasavvurları
20.01.2019 - 22.11.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Kelam İlminde Metodoloji Sorunu

İslam dininin temele esaslarını tesbit ve savunma işlevini üstlenen kelamın günümüz problemlerini çözmede izleyeceği metod ya da metodların tartışılması
17.05.2015 - 20.12.2016
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
8İlim Dalında Bilinmesi gereken 88 Soru


15.02.2018 - 24.12.2018
Özel Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Sistematik Kelam

Mehdilik
01.09.2018 - 15.09.2019
Diğer (Uluslararası),   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
”DİN KARŞITI ÇAĞDAŞ AKIMLAR ve DEİZM” SEMPOZYUMU

Başta Deizm olmak üzere din karşıtı söylemler ve bunların nedenleriyle sonuçlarının tesbit edilerek, çözüm önerileri geliştirme
01.09.2016 - 13.05.2017
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Nedir Ne değildir

Editörlük ve”MUcize” ile ”Mehdilik ve Nüzül-i İsa” Bölüm araştırmacılığı
01.02.2019 - 15.12.2019
Diğer (Uluslararası),   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
Toplumsal Sorunların Çözümünde Alimlerin Sorumluluğu konulu bir çalıştay

İlahiyat, Medrese ve DİB Mensubu ilim ve din adamlarının iş birliği yaparak sosyal sorunları çözme kapasitelerinin tesbit edilmesine yönelik çalıştay
01.01.2017 - 01.05.2017
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
DIYANET ISLERI BASKANLIGI

Din Hizmeti
İmam-Hatip, Vaiz, İlçe Müftüsü, Kamu

1986 - 2011  Tam Zamanlı

Hakemlikler

15 Adet
1
Kelam Araştırmaları Dergisi (KADER)

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Ankara  Uluslararası  Dergi  EBSCO

2
Artuklu Akademi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Arapça, 2017, TÜRKİYE, Mardin  Uluslararası  Dergi  İSAM VT

3
Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017,   Uluslararası  Dergi

4
Adıyaman Üniv. İslami İlimler Fak. Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017,   Uluslararası  Dergi

5
Kilis7Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Arapça, 2017, TÜRKİYE, Kilis  Uluslararası  Dergi

6
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Malatya  Ulusal  Dergi  Ulakbim isam

7
Sakarya Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Sakarya  Uluslararası  Dergi  EBSCO

8
SAÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Sakarya  Ulusal  Dergi  EBSCO

9
aRTUKLUaKADEMİ

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, mARDİN  Ulusal  Dergi  EBSCO

10
BİLİMNAME

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, KAYSERİ  Ulusal  Dergi  EBSCO

11
TURKISH STUDIES

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, ŞIRNAK  Uluslararası  Dergi  EBSCO

12
KADER

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE,   Ulusal  Dergi  EBSCO

13
Bilimname

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, TÜRKİYE, Kayseri  Ulusal  Dergi  OCLC worldcart, Ebso, Index copernicus, Index Islamıicus...

14
Kilis 7Aralık Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, TÜRKİYE, KİLİS  Uluslararası  Dergi  ISSN:2148-7634

15
kader

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, TÜRKİYE,   Uluslararası  Dergi  Ebsco, TDV İSAM İlahiyat Makalleri VT

Editörlükler

15 Adet
1
Cihad Nedir Ne Değildir?

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,DEMİRCAN ADNAN,KELEŞ AHMET,DÜZENLİ YAŞAR , Yayın Yeri: FCR
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

2
Hilafet Nedir Ne Değildir?

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,DEMİRCAN ADNAN,KELEŞ AHMET,DÜZENLİ YAŞAR , Yayın Yeri: Fcr
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

3
İLAHİYAT FAKÜLTELERİXXIV. KELAM ANABİLİM DALIKOORDİNASYON TOPLANTISI veULUSLARARASIİSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDEDİN-BİLİM İLİŞKİSİ SEMPOZYUMUBildiri Metinleri Kitabı

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,ALDEMİR HALİL,ŞAŞA MEHMET,CİVEK METİN , Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniv Matbbası
Kitap, Türkçe, 2019, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı+Elektronik

4
Kader Nedir Ne Değilidr?

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,DEMİRCAN ADNAN,KELEŞ AHMET,DÜZENLİ YAŞAR , Yayın Yeri: FCR
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

5
Mucize Nedir Ne Değildir?

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,DEMİRCAN ADNAN,KELEŞ AHMET,DÜZENLİ YAŞAR , Yayın Yeri: Fcr
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

6
Şefaat Nedir Ne Değildir?

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,DEMİRCAN ADNAN,KELEŞ AHMET,DÜZENLİ YAŞAR , Yayın Yeri: FCR
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

7
Şeriat

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,DEMİRCAN ADNAN,KELEŞ AHMET,DÜZENLİ YAŞAR , Yayın Yeri: Fcr
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

8
Tarihsellik Nedir Ne Değildir?

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,DEMİRCAN ADNAN,KELEŞ AHMET,DÜZENLİ YAŞAR , Yayın Yeri: Fcr
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

9
Nüzul-i İsa ve Mehdilik Nedir Ne Değildir?

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,DEMİRCAN ADNAN,KELEŞ AHMET,DÜZENLİ YAŞAR , Yayın Yeri: Fcr
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

10
Kabir Hayatı Nedir Ne Değildir?

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,DEMİRCAN ADNAN,KELEŞ AHMET,DÜZENLİ YAŞAR , Yayın Yeri: Fcr
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

11
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,GÖKGÖZ GÖKHAN,EROL MEHMET,ÇIKMAZ ESRA,BOZDAĞ AHMET , Yayın Yeri: Gaziantep University Press
Dergi, İngilizce, 2018,   Uluslararası

12
Kelam İlminde Metodoloji Sorunu

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,ÜNVERDİ MUSTAFA,AKPINAR MUHAMMET RAŞİT,YILDIRIM ESRA,SOĞUKOĞLU FEHMİ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Basımevi
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı+Elektronik

13
Vakıf Medeniyeti

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT , Yayın Yeri: Afşar Medya Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

14
Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dinî Söylemin Önemi

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT , Yayın Yeri: Ensar
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, İsatnbul  Ulusal  Basılı+Elektronik

15
Hz Peygamber in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT , Yayın Yeri: Gaün Basımevi
Kitap, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Gaziantep  Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 ERKEN DÖNEM KELAM METİNLERİ Türkçe 3
2 2016-2017 ERKEN DÖNEM KELAM METİNLERİ Türkçe 3
3 2015-2016 ERKEN DÖNEM KELAM METİNLERİ Arapça 3
4 2015-2016 Mukayeseli Kelam Konuları Arapça 3
5 2013-2014 KELAM METODOLOJİSİ Türkçe 3
6 2013-2014 ERKEN DÖNEM KELAM METİNLERİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 KLASİK KELAM METİNLERİ Türkçe 3
2 2012-2013 KELAM TASAVVUF İLİŞKİSİ Türkçe 3
3 2018-2019 KLASİK KELAM METİNLERİ Türkçe 3
4 2015-2016 Kelam Tasavvuf İlişkisi Arapça 3
5 2015-2016 KLASİK KELAM METİNLERİ Arapça 3
6 2013-2014 KLASİK KELAM METİNLERİ Türkçe 3
7 2013-2014 MODERN KELAM METİNLERİ Türkçe 3
8 2013-2014 KELAM TASAVVUF İLİŞKİSİ Türkçe 3
9 2013-2014 DİN FELSEFESİNDE TANRI Türkçe 3
10 2013-2014 DİN FELSEFESİNDE TANRI-İNSAN İLİŞKİSİ Türkçe 3
11 2013-2014 DİN FELSEFESİ VE ETİK Türkçe 3
12 2013-2014 DİN FELSEFESİ VE EKOLOJİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 iSLAM iNANÇ eSASLARI Türkçe 2
2 2012-2013 SİYER Türkçe 2
3 2018-2019 SİSTEMATİK KELAM I Arapça 2
4 2018-2019 İSLAM İNANÇ ESASLARI Arapça 2
5 2018-2019 İSLAM İNANÇ ESASLARI Türkçe 2
6 2017-2018 Sistematik Kelam I Türkçe 4
7 2017-2018 İSLAM İNANÇ ESASLARI Türkçe 2
8 2017-2018 SİSTEMATİK KELAM I Arapça 4
9 2016-2017 sistematik kelam I Türkçe 4
10 2016-2017 İslam İnanç Esasları Türkçe 2
11 2016-2017 İslam İnanç Esasları Arapça 2
12 2016-2017 Kelam Tarihi Arapça 2
13 2016-2017 KELAM METODOLOJİSİ Türkçe 2
14 2016-2017 KELAM METODOLOJİSİ Arapça 2
15 2015-2016 İSLAM İNANÇ ESASLARI Türkçe 2
16 2015-2016 Sistematik Kelam II Türkçe 8
17 2015-2016 İslam İnanç Esasları Arapça 2
18 2015-2016 Tasavvuf II Türkçe 4
19 2013-2014 iSLAM iNANÇ eSASLARI Türkçe 2
20 2013-2014 SİYER Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Erken dönemde Hanefi-Matüridi kelam sisteminin tasavvufla ilişkisi YUNUS ERASLAN 2019
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Ortaokul öğrencilerinde gayb algısı AYŞE FATMA YİĞİT 2019
2 Tamamlandı Ayıntablı Aydî Baba'nın kelamî görüşleri-İmam Matürîdî bağlamında- ŞEYMA NUR CUVOĞLU 2019
3 Tamamlandı Cessâs'ın nikahla ilgili ayetlere yaklaşımı NİHAT DOĞAN 2019
4 Tamamlandı MATÜRİDİ METİNLERİNDE KERAMET TASAVVURU Cemil ÇİÇEK 2017
5 Tamamlandı Mavlana Halid-i Bağdadî nin el-İkdu l Cevherî fi l Fark beyne Kudreti l Abdi ve Kesbihi İnde l Mâturidî ve l Eş arî Adlı Tenkidli Neşri ve Tahkiki Abdulhaleq Abdullah Rajab 2017
6 Tamamlandı Kelâm ilminde ilhâmın bilgi değeri ABDULHAKİM YALÇIN 2016
7 Tamamlandı René Guénon'un bilgi teorisi ALİ ÖZYURT 2015

Araştırmalar

1 Adet
1
Tarihte ve Günümüzde Mehdilik

Mehdîlik İnancının Şiadaki yansımaları
Mehdîlik Araştırma Merkezi (Ayend-i Rûşen), İran İslam Cumhuriyeti / Kum   Uluslararası  Araştırma

Üyelikler

2 Adet
1
İÜİF Dergisi

 Danışman    Bilimsel Kuruluş    2015 

2
Bilimname

 Üye    2012 

Sanatsal Faaliyetler

15 Adet
1
Gönül ve Akıl

Etkinlik Yeri: TRT
Düzenleyenler : Doç. Dr. Mahmut Çınar Prof. Dr. Cemalettin Erdemci Prof. Dr. Mazhar Bağlı
TV PROGRAMLARI /  29.01.2015 - 29.01.2015

Uluslararası  Karma  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
2
Hayatın Gerçekleri (Rastiya Jiyane)

Etkinlik Yeri: Gaziantep
TV PROGRAMLARI /  28.06.2017 - 28.06.2017

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
3
Hayatın Gerçekleri

Etkinlik Yeri: TRT
Düzenleyenler : Doç. Dr. Mahmut ÇINAR vdğr.
TV PROGRAMLARI /  26.07.2015 - 26.07.2015

Uluslararası  Karma  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
4
“Özgün Resimlerle Kuran’ı Kerimden Peygamber Kıssaları” sergisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi
Düzenleyenler : Gaun GSF Resim Bölümü
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  16.05.2017 - 22.05.2017

Ulusal  Özgün  SERGİ
5
Gönül ve Akıl

Etkinlik Yeri: TRT
Düzenleyenler : Doç. Dr. Mahmut Çınar Prof. Dr. Mazhar Bağlı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci
TV PROGRAMLARI /  22.01.2015 - 22.01.2015

Uluslararası  Karma  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
6
Hayataın Gerçekleri

Etkinlik Yeri: TRT
Düzenleyenler : Doç. Dr. Mahmut ÇINAR vdğr.
TV PROGRAMLARI /  20.09.2015 - 20.09.2015

Uluslararası  Karma  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
7
Hayatın Gerçekleri

Etkinlik Yeri: TRT
Düzenleyenler : Doç. Dr. Mahmut ÇINAR vdğr.
TV PROGRAMLARI /  18.12.2015 - 18.12.2015

Uluslararası  Karma  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
8
Gönül ve Akıl

Etkinlik Yeri: TRT
Düzenleyenler : Doç. Dr. Mahmut Çınar Prof. Dr. Mazhar Bağlı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci
TV PROGRAMLARI /  15.01.2015 - 15.01.2015

Uluslararası  Karma  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
9
Birlikte Yaşama Kültürü

Etkinlik Yeri: Gaziantep
TV PROGRAMLARI /  08.03.2017 - 08.03.2017

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
10
Gönül ve Akıl

Etkinlik Yeri: TRT
Düzenleyenler : Doç. Dr. Mahmut Çınar Prof. Dr. Mazhar Bilgin Prof. Cemalettin Erdemci
TV PROGRAMLARI /  08.01.2015 - 08.01.2015

Uluslararası  Karma  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
11
En Başkısı (Mühim Mesele)

Etkinlik Yeri: OŞ /Kırgızistan
Düzenleyenler : OŞ Prim / Doç. Dr. Mahmut ÇINAR vdğr.
TV PROGRAMLARI /  06.05.2016 - 06.05.2016

Uluslararası  Karma  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
12
Sohbet

Etkinlik Yeri: OŞ Prim
Düzenleyenler : Doç. Dr. Mahmut ÇINAR Prof. Dr. Bünyamin Erul Prof. Dr. Enbiya Yıldırım
TV PROGRAMLARI /  05.05.2015 - 05.05.2015

Uluslararası  Karma  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
13
Farklı Bakış (İstismar Edilen Dini Kavramlar)

Etkinlik Yeri: Ankara
Düzenleyenler : Doç. Dr. Mahmut ÇINAR vdğr.
TV PROGRAMLARI /  05.02.2018 - 05.02.2018

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
14
Gönül ve Akıl

Etkinlik Yeri: TRT
Düzenleyenler : Doç. Dr. Mahmut Çınar Prof. Dr. Mazhar Bağlı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci
TV PROGRAMLARI /  05.02.2015 - 05.02.2015

Uluslararası  Karma  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
15
Gönül ve Akıl

Etkinlik Yeri: TRT
Düzenleyenler : Doç. Dr. Mahmut ÇINAR Prof. Dr. Cemalettin Erdemci Prof. Dr. Mazhar Bağlı
TV PROGRAMLARI /  01.01.2015 - 01.01.2015

Uluslararası  Karma  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)