Öğr.Gör. AYNUR BAHAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞiRELiK

   abahar@gantep.edu.tr  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Psikiyatri Hemşireliği

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

10 Adet
1
TEMEL TIP BİLİMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR-3

Yayın Yeri: İKSAD YAYINEVİ
ISBN: 978-625-8213-64-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Farklı Yönleriyle Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

Yayın Yeri: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi
ISBN: 978-605-2369-33-3, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Farklı Yönleriyle Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

Yayın Yeri: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi
ISBN: 978-605-2369-33-3, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Farklı Yönleriyle Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

Yayın Yeri: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi
ISBN: 978-605-2369-33-3, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Farklı Yönleriyle Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

Yayın Yeri: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi
ISBN: 978-605-2369-33-3, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Farklı Yönleriyle Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

Yayın Yeri: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi
ISBN: 978-605-2369-33-3, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Farklı Yönleriyle Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

Yayın Yeri: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi
ISBN: 978-605-2369-33-3, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Güncel Gelişmeler Işığında Klinik Uygulamalar

Yayın Yeri: İKSAD Yayınevi
ISBN: 978-625-7562-71-3, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
TEMEL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ VE FARKLI BOYUTLARIYLA KRONİK HASTALIKLAR

Yayın Yeri: ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ
TÜRKİYE, 2016

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
10
TEMEL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ VE FARKLI BOYUTLARIYLA KRONİK HASTALIKLAR

Yayın Yeri: ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ
TÜRKİYE, 2016

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe

Makaleler

52 Adet
1
The Effects Of Urinary Incontinence On Sexual Function And Self-Esteem Of Women

KOÇAK HATİCE SERAP, BAHAR AYNUR, KUŞLU SEBAHAT
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
2
Hemodiyaliz Hastalarında Anksiyete ve Umutsuzluk İlişkisi

BAHAR AYNUR, AYAR DUYGU
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES Journal
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, SIS
3
Can Psychological Resilience Protect the Mental Health of Healthcare Professionals during the COVID-19 Pandemic Period?

BAHAR AYNUR,KOÇAK HATİCE SERAP,SAMANCIOĞLU BAĞLAMA SEVGİN,ÇUHADAR DÖNDÜ
Yayın Yeri: Dubai Medical Journal
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  Emerging Science Ctiation Index
4
Covid-19 Pandemisi: Karantina ve İzolasyon Sürecinde Ruh Sağlığı.

BAHAR AYNUR, ÇUHADAR DÖNDÜ, BAHAR GÜVEN
Yayın Yeri: ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
5
Onkolojide Sık Karşılaşılan Semptomlar ve Hemşirelik Yönetimi

BAHAR AYNUR,OVAYOLU ÖZLEM,OVAYOLU NİMET
Yayın Yeri: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  dergipark
6
Anne Çocuk Katılımlı 1-3 Yaş Eğitimin Annelerin Özyeterlik Algılarına Etkisi

BAHAR GÜVEN,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: literatür sempozyum
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EMBASE, DOAJ,Index Copernicus
7
Transteoretik Model Temelli Motivasyonel Görüşmenin İntihar Riski Yüksek Depresyon Hastalarında Kullanımı: Bir Gözden Geçirme.

BAHAR AYNUR,TANRIVERDİ DERYA
Yayın Yeri: Yeni Symposium
Türkçe, 2019

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  DOAJ,SCOPUS
8
İKİ UÇLU BOZUKLUKTA PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARININ YERİ VE ÖNEMİ

BAHAR AYNUR,BAHAR GÜVEN
Yayın Yeri: Literatür Sempozyum
Türkçe, 2017

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  EMBASE, DOAJ,INDEX COPERNİCUS,SCOPUS
9
Psikiyatrik ve Psikososyal Açıdan Diyabet: Bir Gözden Geçirme

BAHAR AYNUR,TANRIVERDİ DERYA
Yayın Yeri: New Symposium
Türkçe, 2017

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  SCOPUS, DOAJ
10
PSİKİYATRİDE TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ TEDAVİLERİN YERİ

BAHAR AYNUR,TANRIVERDİ DERYA
Yayın Yeri: TÜRKİYE KLİNİKLERİ
Türkçe, 2017

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TÜRKİYE ATIF DİZİNİ
11
Demans ve Hemşirelik Yaklaşımları

BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: HEMŞİRELİK FORUMU
TÜRKİYE, Türkçe, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
12
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILIĞI ALGILAMA DURUMLARI VE YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

BAHAR GÜVEN,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: LİTERATÜR SEMPOZYUM
TÜRKİYE, Türkçe, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EMBASE, DOAJ, PsycINFO
13
İKİ UÇLU DUYGUDURUM BOZUKLUĞU HASTALARININ TEDAVİYE KATILIMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

BAHAR GÜVEN,SAVAŞ HALUK ASUMAN,ÜNAL AHMET,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: JOURNAL OF MOOD DİSORDERS
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TÜRK PSİKİYATRİ DİZİNİ, ASI
14
Morisky Tedavi Uyum Ölçeği Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması rELİABİLİTY AND VALİDİTY OF THE MORİSKY MEDİCATİON ADHERENCE SCALE FOR BİPOLAR MOOD DİSORDER

BAHAR GÜVEN,SAVAŞ HALUK ASUMAN,ÜNAL AHMET,SAVAŞ ESEN,KAYA HİLAL,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
15
Hipertansiyonu Olan Hastaların Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi

BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
16
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin belirlenmesi

SAVAŞ ESEN,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: GAZİANTEP TIP DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  AKADEMİC DİZİN
17
Psikiyatri Hastalarında Tıp Dışı Yardım Arama Davranışının Değerlendirilmesi

BAHAR AYNUR,SAVAŞ HALUK ASUMAN,BAHAR GÜVEN
Yayın Yeri: NEW SYMPOSİUM
TÜRKİYE, Türkçe, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ
18
Myeloperoxidase enzyme levels and oxidative stres in bipolar disorders

S NUR AKSOY,EYUP İLKER SAYGILI,BÜLBÜL FERİDUN,BAHAR AYNUR,SAVAŞ HALUK ASUMAN,VIRIT OSMAN,ALTINDAĞ ABDURRAHMAN,BAYRAM AYŞEN,TARAKÇIOĞLU MEHMET
Yayın Yeri: African Journal of Biotechnology
KENYA, İngilizce, Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAj
19
İnternet Tabanlı İngilizce Öğretimi Uygulamalarına Yönelik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri

TUGEN İ,AYDIN Y,KUTLU F,TAŞ Z,YILMAZ S,YILDIRIM S,KOCA İ,İM Ö,ÖZKINACI H,BAHAR AYNUR,BAHAR GÜVEN
Yayın Yeri: ANKARA DİKİMEVİ SHMYO DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
20
Yaşlılık ve Yaşlıya Sunulan Sosyal Hizmetler

BAHAR GÜVEN,BAHAR AYNUR,SAVAŞ HALUK ASUMAN
Yayın Yeri: FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
21
Göğüs Hastalıkları Servisinde Yatan Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi

BAHAR AYNUR,SAVAŞ HALUK ASUMAN,PARLAR KILIÇ SERAP
Yayın Yeri: NEW SYMPOSİUM
TÜRKİYE, Türkçe, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ
22
Çocuk İstismarı ve İhmali

BAHAR GÜVEN,SAVAŞ HALUK ASUMAN,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
23
Engelli Çocukların Annelerinin Anksiyete Depresyon ve Stresle Başetmelerinin Belirlenmesi

BAHAR AYNUR,BAHAR GÜVEN,SAVAŞ HALUK ASUMAN,PARLAR KILIÇ SERAP
Yayın Yeri: FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
24
Kronik Hastalıklarda Umutsuzluk

BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
25
Dahili ve Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

BAHAR AYNUR,HATİCE SERAP TAŞDEMİR
Yayın Yeri: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
26
Öğrenci Hemşirelerin Stresle Başa Çıkma tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi

EMİNE TEMEL,BAHAR AYNUR,ÇUHADAR DÖNDÜ
Yayın Yeri: FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
27
Farklı Sosyoekonomik Çevreden İki İlköğretim Kurumunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sigara Kullanma Durumları Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi Döndü Çuhadar Aynur Bahar cilt 2 sayı 5 2007 131 145

ÇUHADAR DÖNDÜ,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
28
Ölüm Sürecinde Olan Hasta Terminal Bakım ve Hospis

BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
29
Hemodiyalize Giren Hastalarda Ruhsal Sorunlar ve Yaşam Kalitesi

BAHAR AYNUR,EMİNE YILDIZGÖRDÜ
Yayın Yeri: NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
30
Hemodiyaliz Hastalarında Anksiyete Depresyon ve Cinsel Yaşamın Değerlendirilmesi

BAHAR AYNUR,SAVAŞ HALUK ASUMAN,EMİNE YILDIZGÖRDÜ,BARLIOĞLU HALİDE
Yayın Yeri: ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
31
Ameliyat Öncesi Dönemdeki Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi

HATİCE SERAP TAŞDEMİR,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: HEMŞİRELİK FORUMU
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
32
Yaşlılık Çağı Depresyonları ve Hemşirelik Yaklaşımları Hemşirelik Forumu

BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: HEMŞİRELİK FORUMU
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
33
Şizofreni ve Damgalama

BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
34
Yaşlılık ve Evde Bakım

BAHAR AYNUR,PARLAR KILIÇ SERAP
Yayın Yeri: FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
35
Kronik Ağrı ve Psikososyal Yaklaşımlar

BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: SAĞLIK VE TOPLUM
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
36
Kanser Hastalarına Psikososyal Yaklaşım Aynur Bahar Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Ocak Mart 2007 10 1 105 111

BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
37
Gebelerde Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Dönemlerde Durumluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

KAPLAN SENA,BAHAR AYNUR,SERTBAŞ GÜLÜMSER
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
38
Diabetes Mellituslu Hastaların Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi

BAHAR AYNUR,SERTBAŞ GÜLÜMSER,SÖNMEZ AYHAN
Yayın Yeri: ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
39
Hemşirelik ve Kalite

OVAYOLU NİMET,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
40
Doğum Sonrası Depresyonu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

HATİCE SERAP TAŞDEMİR,KAPLAN SENA,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
41
Diabetes Mellituslu Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Yeti Yitimi

BAHAR AYNUR,SERTBAŞ GÜLÜMSER
Yayın Yeri: sağlık ve toplum
TÜRKİYE, Türkçe, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
42
Hemodiyaliz ve Psikososyal Yaklaşımlar

BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: nefroloji hemşireliği dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
43
Diabetes Mellituslu Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri

BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
44
Kanser Hastalarına Psikososyal Yaklaşım

BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
Türkçe, 2006

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
45
Diabetes mellituslu hastalarda yaşam kalitesi ve yetiyitimi

BAHAR AYNUR,SERTBAŞ GÜLÜMSER
Yayın Yeri: Sağlık ve Toplum
Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
46
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Alan Öğrencilerin Bu dersin Uygulamasından Beklentileri ve Beklentilerine Ulaşma Durumlarının Belirlenmesi

SERTBAŞ GÜLÜMSER,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: HEMŞİRELİK FORUMU
TÜRKİYE, Türkçe, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
47
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik Eğilimleri ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

BAHAR AYNUR,PARLAR KILIÇ SERAP,SERTBAŞ GÜLÜMSER
Yayın Yeri: EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
48
Hemodiyaliz Hastalarında Psikolojik Durum Belirlenmesi

BAHAR AYNUR,PARLAR KILIÇ SERAP,EMİNE YILDIZGÖRDÜ
Yayın Yeri: EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
49
Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi

BAHAR AYNUR,TUTKUN HAMDİ,SERTBAŞ GÜLÜMSER
Yayın Yeri: ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
50
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Riskli Yenidoğanların Annelerindeki Anksiyete Yaygınlığının Belirlenmesi

KAPLAN SENA,BAHAR AYNUR,SERTBAŞ GÜLÜMSER,HATİCE SERAP TAŞDEMİR
Yayın Yeri: SAĞLIK VE TOPLUM
TÜRKİYE, Türkçe, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
51
Anksiyete ve Anksiyete ile Başetmede Hemşirelik Girişimleri

SERTBAŞ GÜLÜMSER,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: HEMŞİRELİK FORUMU
TÜRKİYE, Türkçe, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
52
Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşlılığa İlişkin Görüşleri ve Sosyal Uyumlarının Değerlendirilmesi

SERTBAŞ GÜLÜMSER,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: HEMŞİRELİK FORUMU
TÜRKİYE, Türkçe, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

14 Adet
1
Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Uyum

BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: Gevher Nesibe 8. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 19.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
2
COVID 19 sÜRECİNDE hEMŞİRELİK öĞRENCİLERİNDE MANEVİYAT VE KORONAVİRÜS FOBİSİ

KOÇAK HATİCE SERAP, BAHAR AYNUR, ÇUHADAR DÖNDÜ, SAMANCIOĞLU BAĞLAMA SEVGİN
Yayın Yeri: Uluslararası Harran Sağlık Bilimleri Kongresi-III
TÜRKİYE, Türkçe, 01.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
3
İNTİHAR RİSKLİ DEPRESYON HASTALARINA YAPILAN MOTİVASYONEL GÖRÜŞMENİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: Uluslararası Harran Sağlık Bilimleri Kongresi-III
TÜRKİYE, Türkçe, 01.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
4
COVID 19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELERDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE ALGILANAN STRES DÜZEYİ

ÇUHADAR DÖNDÜ, BAHAR AYNUR, SAMANCIOĞLU BAĞLAMA SEVGİN, KOÇAK HATİCE SERAP, ÖZKAYA MESUT
Yayın Yeri: Uluslararası Harran Sağlık Bilimleri Kongresi-III
TÜRKİYE, Türkçe, 01.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
5
DEPRESYONLA BAŞA ÇIKMADA ÖZYETERLİK DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI MARMARA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 21.08.2021

Uluslararası  Özet bildiri
6
DEPRESYON HASTALARINA YAPILAN MOTİVASYONEL GÖRÜŞMENİN TEDAVİ UYUMUNA ETKİSİ

TANRIVERDİ DERYA, BAHAR GÜVEN, BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: ADIYAMAN ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 13.07.2021

Uluslararası  Özet bildiri
7
Depresyon Hastalarında İntihar Riski ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.

BAHAR AYNUR, TANRIVERDİ DERYA
Yayın Yeri: Uluslararası Harran Sağlık Bilimleri Kongresi-II
TÜRKİYE, Türkçe, 06.05.2021

Uluslararası  Özet bildiri
8
Yüksek intihar riskli depresyon hastalarına yapılan transteoretik model aşamalarına temelli motivasyonel görüşmenin intihar davranışı ve stresle başa çıkma tarzlarına etkisi

BAHAR AYNUR,TANRIVERDİ DERYA
Yayın Yeri: Uluslararası Harran Sağlık Bilimleri Kongresi
İngilizce, 05.06.2020

Uluslararası  Özet bildiri
9
YAŞLILARIN YAŞADIKLARI YALNIZLIK VE DEPRESYON DÜZEYLERİ İLE YAŞLILIK ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PARLAR KILIÇ SERAP,KARADAĞ GÜLENDAM,HATİCE SERAP TAŞDEMİR,BAHAR AYNUR,EA KORHAN
Yayın Yeri: 15. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 02.10.2012

Ulusal  Özet bildiri
10
Anksiyete Bozukluğu Hastalarında Yaşam Kalitesi Döndü Çuhadar Aynur Bahar 44 Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu 14 19 Ekim 2008 Antalya

ÇUHADAR DÖNDÜ,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 14.10.2008

Ulusal  Özet bildiri
11
Yaşlılık ve Evde Bakım Aynur Bahar Serap Parlar 6 8 Kasım 2006 İzmir Poster Bildiri s 28

BAHAR AYNUR,PARLAR KILIÇ SERAP
Yayın Yeri: 1. Uluslar arası Katılımlı Evde Bakım Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 06.11.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Hemodiyaliz Hastalarında Anksiyete Depresyon ve Cinsel Yaşamın Değerlendirilmesi Hemodiyaliz Hastalarında Anksiyete Depresyon ve Cinsel Yaşamın Değerlendirilmesi

BAHAR AYNUR,EMİNE YILDIZGÖRDÜ,SAVAŞ HALUK ASUMAN,HALİDE BARLIOĞLU
Yayın Yeri: 6. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 28.10.2006

Ulusal  Özet bildiri
13
Hemodiyaliz Hastalarında Psikolojik Durum Değerlendirmesi

BAHAR AYNUR,PARLAR KILIÇ SERAP,EMİNE YILDIZGÖRDÜ
Yayın Yeri: 3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.09.2005

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik Eğilimleri ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

BAHAR AYNUR,PARLAR KILIÇ SERAP,SERTBAŞ GÜLÜMSER
Yayın Yeri: 3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.09.2005

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
SURİYELİ HEMŞİRE UYUM EĞİTİMİ


29.09.2015 - 11.12.2015
Diğer (Uluslararası),   Eğitmen 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
ComPro 2006 Projesi Yaşlı Bakımı Öğreticilerinin Yeterlilik Profilleri


02.04.2006 - 30.04.2008
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
gaziantep amerikan hastanesi

öğretmen-eğitim hemşiresi

1995 - 2002

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 HEMŞİRELİK ESASLARI Türkçe 3
2 2014-2015 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Türkçe 1
3 2015-2016 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI Türkçe 5
2 2013-2014 PSİKOLOJİ Türkçe 2
3 2013-2014 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Türkçe 2
4 2013-2014 YAŞLILARDA BESLENME Türkçe 2
5 2013-2014 EVDE BAKIM HİZMETLERİ Türkçe 3
6 2013-2014 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI II Türkçe 6
7 2013-2014 YAŞLIDA NÖROLOJİK HASTALIKLAR Türkçe 4

Üyelikler

2 Adet
1
Psikiyatri Hemşireler Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2022 

2
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

 Üye    2015