Öğr.Gör. GÜVEN BAHAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ

   gbahar@gantep.edu.tr  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

15 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Cerablus Meslek Yüksekokulu Faaliyetlerinin Kuzey Suriye’de Öğrenci ve Toplum Üzerindeki Etkisi(The Effect Of Gaziantep University Cerablus Vocational School Activities On Students And Society In North Syria )

SOĞUKOĞLU FEHMİ,BAHAR GÜVEN
Yayın Yeri: Atlas Journal
Türkçe, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SIS DRJIESJI
2
Anne Çocuk Katılımlı 1-3 Yaş Eğitimin Annelerin Özyeterlik Algılarına Etkisi

BAHAR GÜVEN,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: Literatür Sempozyum
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, DOAJ,İndex Copernicus
3
Yaşlılarda Psikotrop İlaçlar ve Psikoterapi Uygulamaları

BAHAR GÜVEN
Yayın Yeri: Literatür Sempozyum
Türkçe, 2018

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  DOAJ,EMBASE,İndex Copernicus
4
İKİ UÇLU BOZUKLUKTA PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARININ YERİ VE ÖNEMİ

BAHAR AYNUR,BAHAR GÜVEN
Yayın Yeri: Literatür Sempozyum
Türkçe, 2017

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  EMBASE, DOAJ,INDEX COPERNİCUS,SCOPUS
5
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILIĞI ALGILAMA DURUMLARI VE YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

BAHAR GÜVEN,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: LİTERATÜR SEMPOZYUM
TÜRKİYE, Türkçe, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ,EMBASE, psycINFO
6
YAŞLILARDA UYKU SORUNLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

BAHAR GÜVEN
Yayın Yeri: LİTERATÜR SEMPOZYUM
TÜRKİYE, Türkçe, 2016

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  DOAJ, EMBASE, psycINFO
7
İKİ UÇLU DUYGUDURUM BOZUKLUĞU HASTALARININ TEDAVİYE KATILIMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

BAHAR GÜVEN,SAVAŞ HALUK ASUMAN,ÜNAL AHMET,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: JMOOD
TÜRKİYE, Türkçe, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  İNDEX COPERNİCUS, TÜRK PSİKİYATRİ DİZİNİ, ATIF DİZİNİ
8
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu nda Tedavi Uyumsuzluğu ve Uyumu İyileştirme Girişimleri

BAHAR GÜVEN,SAVAŞ HALUK ASUMAN,ÜNAL AHMET
Yayın Yeri: LİTERATÜR SEMPOZYUM
TÜRKİYE, Türkçe, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
9
Morisky Tedavi Uyum Ölçeği Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması RELİABİLİTY AND VALİDİTY OF THE MORİSKY MEDİCATİON ADHERENCE SCALE FOR BİPOLAR MOOD DİSORDER

BAHAR GÜVEN,SAVAŞ HALUK ASUMAN,ÜNAL AHMET,SAVAŞ ESEN,KAYA HİLAL,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
10
Ruh Sağlığı Çalışmalarında Sosyal Hizmet Mesleğinin Rolü

BAHAR GÜVEN,SAVAŞ HALUK ASUMAN
Yayın Yeri: NEW SYMPOSİUM
TÜRKİYE, Türkçe, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EMBASE, INDEX COPERNİCUS, DOAJ...
11
Psikiyatri Hastalarında Tıp Dışı Yardım Arama Davranışının Değerlendirilmesi

BAHAR AYNUR,SAVAŞ HALUK ASUMAN,BAHAR GÜVEN
Yayın Yeri: NEW SYMPOSİUM
TÜRKİYE, Türkçe, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EMBASE, DOAJ, INDEX COPERNİCUS...
12
İnternet Tabanlı İngilizce Öğretimi Uygulamalarına Yönelik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri

TUGEN İ,AYDIN Y,KUTLU F,TAŞ Z,YILMAZ S,YILDIRIM S,KOCA İ,İM Ö,ÖZKINACI H,BAHAR AYNUR,BAHAR GÜVEN
Yayın Yeri: ANKARA DİKİMEVİ SHMYO DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
13
Yaşlılık ve Yaşlıya Sunulan Sosyal Hizmetler Güven Bahar Aynur Bahar Haluk A Savaş Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 4 12 51 65 2009

BAHAR GÜVEN,BAHAR AYNUR,SAVAŞ HALUK ASUMAN
Yayın Yeri: FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
14
Engelli Çocukların Annelerinin Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Belirlenmesi

BAHAR AYNUR,BAHAR GÜVEN,SAVAŞ HALUK ASUMAN,PARLAR KILIÇ SERAP
Yayın Yeri: FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
15
Çocuk İstismarı ve İhmali

BAHAR GÜVEN,SAVAŞ HALUK ASUMAN,BAHAR AYNUR
Yayın Yeri: FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

1 Adet
1
The effect of activities of Gaziantep University Cerablus Vacational Scholl on Student and Society in North Syria.

SOĞUKOĞLU FEHMİ,BAHAR GÜVEN
Yayın Yeri: DÜNYA GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ
Türkçe, 14.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri

İdari Görevler