Prof.Dr. FUAT USTAKARA

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

   ustakara@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Halkla İlişkiler  Halkla İlişkiler  Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları  Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları

Duyuru / Döküman

Kuramlar, uygulamaya dönük olduğunda değer kazanan ve bilimsel araştırmaya değer katan önemli öğelerdir. Bir kuram, belirli bir kapsamda sorunsallaştırdığı konuyu çözümlemeye yönelmesiyle bilimsellik kazanır. Kuram, uygulamaya yol gösteren önemli bir rehberdir. İletişim bilimi, kuramsal açıdan gelişmeye açık, diğer sosyal bilimler ile etkileşim kapasitesi yüksek düzeyde olan bir çalışma alanıdır. Bu eserdeki çalışmalar, sosyal bilimlerdeki etkileşimin yoğunluğunu iletişim bilimi temelinde gözler önüne seren bir nitelik taşımaktadır. Eserde sosyal bilimler alanında ün yapmış ve görüşlerine sıklıkla başvurulan filozoflar ve bilim insanları Bentham, Marx, Gramsci, Orwell, Habermas, Baudrillard, NoelleNeumann temelli çalışmaların ortaya konduğu dikkat çekmektedir. Şunu belirtebiliriz ki, kuram ve pratik ilişkisi, bu eserin temel çıkış noktası olmaktadır.
Döküman/Dosya
iletisimin-yorungesinde-kuram-ve-pratik-tanitim-19363.docx
Fotoğraf/Görsel
Küreselleşme, zaman-mekân ayrılığının ortadan kalkışını ifade ederken, bir yönüyle de iletişimdeki dönüşümleri açıklayan ve bir kalıba sığmayan bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme, iktidar kavramının da değişime sürüklendiği bir çerçeve çizmektedir. Disiplinler arası bir yönelime sahip bu derleme çalışma, küreselleşme, iktidar ve iletişim kavramlarının kesiştiği bir yapıya sahiptir. Bu açıdan, çalışma, özellikle iletişim bilimleri alanında sorgulayıcı bir yaklaşım getirmeyi amaç edinmektedir. Küreselleşmenin dönüştürdüğü sosyal, siyasal ve ekonomik yapıda, ağ toplumundaki iktidar-iletişim bağıntısını kurmada Foucault, Althusser, Gramsci, Chomsky, Bauman, Castells ve Harvey üzerine okumalar, geniş bir perspektif sağlamak açısından önemli görünmektedir. Bu eserdeki çalışmaların çoğunda adı geçen filozofların görüşlerinden yararlanıldığı görülmektedir. Çalışma bütüncül bir perspektiften okunduğunda, küreselleşme olgusunun iletişim dolayımındaki iktidar/güç savaşımlarına odaklandığı anlaşılabilir.
Fotoğraf/Görsel
Kentleri sosyal hafızada farklı konuma getirmek amacına bağlı olarak yürütülen kent markalama çalışmaları, ürün ya da hizmet markalama çalışmalarından ayrılmaktadır. Ürün ya da hizmet markalama, pazarlama ile daha yoğun bir temas halindeyken; kent markalama, sosyolojik bir perspektife daha yakın bir konumda yer almaktadır. Kent markalama, kentin tarihi dokusundan mimari özelliklerine, ekonomik yapısından coğrafi şekillerine değin geniş bir kapsamı içine almaktadır. Buna bağlı olarak, kent markalamanın farklı alanlarda uzmanlaşmış ama birbiriyle sürekli etkileşimli bir ekipten oluşması, kentin özelliklerini bütün boyutlarıyla değerlendirme açısından önem taşımaktadır. Kent markalama, her ne kadar ürün ya da hizmet markalamadan farklı bir yönelimde olsa da, pek çok noktada ürün ve hizmet pazarlamadan ve daha yoğun olarak ürün ve hizmet markalamadan yararlanmaktadır. Pazarlama alanındaki kavramlar, marka yönetimi kapsamındaki kavramlar ve pazarlama stratejileri, kent markalamada kılavuzluk edici bir rol üstlenmektedirler. Kent markalamada stratejik iletişim çalışmalarının doğru planlanması, markalama sürecinin başarısını doğrudan etkilemektedir. Markalamada kullanılacak iletişim araç ve yöntemlerinin etkinliği burada önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, halkla ilişkiler, markalamanın gücünü pekiştiren stratejik bir yönetim fonksiyonu olarak öne çıkmaktadır. Kent markalama yoluna giren kent yöneticileri, halkla ilişkiler araç ve yöntemlerinden yararlanma bilincine sahip olmalıdırlar. Bu çalışmada, Marka Şehir Gaziantep Projesine yönelik bir araştırmaya girilerek kent markalamaya bilimsel açıdan yaklaşılarak bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Araştırma verileri, okuyucuya kent markalama ve kent markalamada stratejik iletişim bağlamında önemli ipuçları sağlamaktadır.
Fotoğraf/Görsel

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

13 Adet
1
Turizm Sektöründe Halkla İlişkiler: Türk Turizmi İçin Stratejik İletişim Önerileri

Yayın Yeri: İKSAD Yayınevi
ISBN: 978-625-8323-58-0, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Halkla İlişkilere Farklı Yaklaşımlar: Kuramların İzi

Yayın Yeri: Akademisyen Yayınevi
ISBN: 978-625-7451-11-6, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Halkla İlişkiler: Geniş Bir Açıdan: Türk Halkla İlişkiler Tarihi Dönemleriyle

Yayın Yeri: Akademisyen Yayınevi
ISBN: 9786257275880, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Küreselleşme Ve Halkla İlişkiler: Kuramlar Eşliğinde

Yayın Yeri: Literatürk Academia
ISBN: 605-337-214-1, TÜRKİYE, Konya, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
E-Yönetişim: Kavramsal/Kuramsal Çerçeve, Ülke İncelemeleri Ve Türkiye'ye Yansımaları

Yayın Yeri: Beta
ISBN: 978-605-242-337-0, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Halkla İlişkiler Çalışmaları ve Etkinlik Düzeyi: İSO 500 Araştırması: Şirketler Bazında Kapsamlı Bir Halkla İlişkiler Araştırması

Yayın Yeri: Literatürk Academia
ISBN: 978-605-337-156-4, TÜRKİYE, Konya, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey

Yayın Yeri: Peter Lang GmbH
ISBN: 978-3-631-73067-6, ALMANYA, Frankfurt am Main, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
Karşılaştırmalı Ombudsman İncelemeleri: Dünyanın Altı Kıtasında Ülke Ombudsmanlarının Yapısal-Kurumsal Ve İşlevsel Açılardan Analizi

Yayın Yeri: Seçkin Yayıncılık
ISBN: 978-975-02-4054-6, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
İletişimin Yörüngesinde Kuram Ve Pratik: Kuramsal Perspektiften İletişime Yansımalar

Yayın Yeri: Literatürk Academia
ISBN: 978-605-337-089-5, TÜRKİYE, Konya, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Kent Markalama: Stratejik İletişim Bağlamında Marka Şehir Projesi

Yayın Yeri: Literatürk Academia
ISBN: 978-605-337-070-3, TÜRKİYE, Konya, 2015

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Küreselleşme Ekseninde İktidar Ve İletişim: İktidarın İletişimi İletişimin İktidar Etkisi

Yayın Yeri: Literatürk Academia
ISBN: 978-605-337-050-5, TÜRKİYE, Konya, 2015

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
12
Yeni Medya Üzerine Vol. 2

Yayın Yeri: Literatürk Academia
ISBN: 978-605-337-038-3, TÜRKİYE, Konya, 2014

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Gümüşhane İli SWOT Analizi

Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi
ISBN: 978-605-63476-4-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

24 Adet
1
Örgüt Kuramının Bir Parçası Olan Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak Halkla İlişkiler Ve Önemi

USTAKARA FUAT,YILDIZ YUSUF
Yayın Yeri: Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  Academic Researches Index (ACARINDEX), Academic Resource Index (ResearchBib), A
2
Halkla İlişkiler Uzmanı ile Spin Doktoru Arasındaki Temel Fark: Etik

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  Academic Researches Index (ACARINDEX), Academic Resource Index (ResearchBib), Ad
3
The Importance of Strategic Public Relations in an Effective Struggle against Islamophobia: A Series of Suggestions

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  Academic Researches Index (ACARINDEX), Academic Resource Index (ResearchBib), Ad
4
Türk Devlet Geleneğinde Bir Halkla İlişkiler Mekanizması Olarak Vakıf Müessesesi

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Selçuk İletişim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
5
Türklerde Sosyal Sorumluluğun Temelleri: Halkla İlişkiler Açısından Ahilik Teşkilatı Üzerine Bir Değerlendirme

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Selçuk İletişim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
6
Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

CEVHER RIDVAN,USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SIS, DRJI, ESJI
7
Halkla İlişkiler Meslek Örgütlerinin Sosyal Medya İletişimi Üzerine Bir İnceleme: Facebook Örneği

USTAKARA FUAT,GÖKSU OĞUZ
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, DRJI, SIS
8
Dijital Aktivizm Bağlamında Artvin Cerattepe Olayları Üzerine Bir İçerik Analizi

KORKMAZ ALİ,USTAKARA FUAT,AYDIN UĞUR
Yayın Yeri: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Diyalog Teorisi Çerçevesinde İnternet Tabanlı İletişim Üzerine Bir Değerlendirme: Halkla İlişkiler Ajanslarının Web Stratejileri Üzerine Bir İçerik Analizi

BECAN CİHAN,USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Toplumsal İletişim Kurumu Olarak Kahvehanelere Dair Bir Araştırma: Gaziantep Örneği

USTAKARA FUAT,BURHAN EMRE
Yayın Yeri: Erciyes İletişim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Bir Halkla İlişkiler Anlayışı Olarak Kurumsal Vatandaşlık

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi E-Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Çöp Sahası Anlaşmazlığına Bir Çözüm Olarak Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkiler

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Erciyes İletişim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
13
Spor Kulüpleri Ve Marka: İletişim Fakültesi Öğrencileri Örneğinde Bir Araştırma

USTAKARA FUAT,AYDEMİR MUSTAFA
Yayın Yeri: Journal of Yaşar University
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, Asos İndeks, Cite Factor
14
Şeytanın Avukatı'ndan Başkanın Adamları'na: Asimetrik İletişim Ve Spin Döngüsünde Gerçeklik Üretimi

USTAKARA FUAT,AYDEMİR MUSTAFA
Yayın Yeri: Selçuk İletişim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Oydaşmaya-Yönelik Halkla İlişkiler: Halkla İlişkilerde Rasyonel İletişim Bağlamında Müzakereye Kuramsal Bir Bakış

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Erciyes İletişim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Ağ Teknolojisinin Gelişimiyle Kamuların Halkla İlişkiler İşlevselliğine Yönelik Algıları: Gaziantep Araştırması

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: e-Journal of New World Sciences Academy
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, SIS, DRJI, ESJI
17
Y Kuşağının Bir Gözetim Mekanizması Olarak Sosyal Ağlar Üzerine Algısı: Gaziantep Üniversitesi Araştırması

USTAKARA FUAT,TÜRKOĞLU EMİR
Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Küreselleşmenin Sürükleyici Gücü Halkla İlişkiler Ve Halkla İlişkileri Dönüştüren Küreselleşme

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Global Media Journal: TR Edition
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, IBSS/Proquest, Ulrich's Periodicals Directory, Open J-Gate
19
Kamuda Bir Yapılanma Dönüşümü Olarak E-Devlet Ve E-Yönetişim İlişkisi Üzerine

DOĞAN KADİR CANER,USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Global Journal of Economy and Business Studies
Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, CiteFactor, EBSCO, DRJI
20
Kamu Kurumlarında Yeni İletişim Teknolojileri Kullanımının Kurumsal İmaja Etkisi (Türkiye İstatistik Kurumu Örneği)

YATKIN AHMET,USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
21
Halkla İlişkiler Ve Psikoloji İlişkisi Üzerine

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
22
Kişilerarası İletişimle Bağlantılı Renk Olgusunun Bireysel Çağrışım Boyutuna Yönelik Bir Alan Araştırması: Gaziantep Örneği

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Selçuk İletişim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
Kitle İletişim Araçlarının Sivil Anayasa Ve Türkiye'nin Temel Meseleleri Üzerine Eğilimleri

YATKIN AHMET,USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: e-Journal of New World Sciences Academy
Türkçe, Elektronik, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, DRJI, ESJI
24
Türk Toplumunda Kahvehane Ve Kafelerdeki İletişimsel Ortamı Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması (Gaziantep İli Örneği)

YAĞBASAN MUSTAFA,USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

20 Adet
1
Türk Dünyasında Kamu Diplomasisinin Önemi ve Kurumlar Arası Etkileşimin Kamu Diplomasisindeki Rolü

KORKMAZ ALİ, USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu
TÜRKİYE, NİĞDE, Türkçe, 12.05.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Thomas Hobbes’ta Güvenlik Kavramı Üzerine Bir Çalışma

DOĞAN KADİR CANER,USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Uluslararası 13. Kamu Yönetimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 18.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
Halkla İlişkiler Uzmanı İle Spin Doktoru Arasındaki Temel Fark: Etik

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: I. Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
Halkla İlişkiler Meslek Örgütlerinin Sosyal Medya İletişimi Üzerine Bir İnceleme: Facebook Örneği

USTAKARA FUAT,GÖKSU OĞUZ
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 03.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Türkiye’deki Futbol Kulüplerinin Web Sitelerinin Diyaloğa Dayalı İletişim Açısından İncelenmesi

GÖKSU OĞUZ,USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Communication in the Millenium
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 25.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
15 Temmuz Darbe Kalkışmasının Önlenmesinde Medyanın Rolü

USTAKARA FUAT,KORKMAZ ALİ
Yayın Yeri: 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 24.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
15 Temmuz Kalkışmasının Önlenmesinde Medyanın Rolü

USTAKARA FUAT,KORKMAZ ALİ
Yayın Yeri: ULUSLARARASI 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 24.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Ulusal Ve Uluslararası Medyada 15 Temmuz Darbe Girişimi

KORKMAZ ALİ,USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: ULUSLARARASI 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 24.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
Siyasal Kültürün Politik Süreçlere Yansıması: Bir Siyasal Lider Örneği

GÖKSU OĞUZ,USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: AL-Farabi 1st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Sosyal Medya Ve İlişki Yönetimi

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: 1. Uluslararası İletişim Bilimi Ve Medya Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 12.05.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medyanın Marka İletişimine Katkısı

USTAKARA FUAT,TUĞCU MUHAMMED SAİD
Yayın Yeri: 1. Uluslararası İletişim Bilimi Ve Medya Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 12.05.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
İletişim Odaklı Genç Seçmen Kitlede Siyasal Lider Ve Siyasal Parti İmaj Farklılığı: Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ve Ak Parti İmajı Karşılaştırması

YETKİNER BEYLER,ŞAHİN EMİNE,USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Siyasal İletişim Demokrasi Ve Yeni Süreçler Sempozyumu
TÜRKİYE, Diyarbakır, Türkçe, 21.11.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
13
Geleceğin Halkla İlişkiler Uzmanlarının Edindikleri Dijital Kültür ve Sosyal Medya Halkla İlişkiler Bağıntısına Yönelik Algıalrı

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 20.11.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
The Change in the Perception of Public Relations From Publicity to Consensus Building

USTAKARA FUAT,MAVNACIOĞLU KORHAN,GÖRPE TEVHİDE SERRA
Yayın Yeri: EUPRERA 2012 Congress
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 20.09.2012

Uluslararası  Özet bildiri
15
Communication Strategies in the Context of Sustainable Development Activities A Content Analysis in the Turkey Context

MAVNACIOĞLU KORHAN,USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: 10th International Symposium: Communication in the Millenium
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 24.05.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Anayasacılık Hareketi Ve Kamusal alan Bağlamında Namık Kemal

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu
TÜRKİYE, Tekirdağ, Türkçe, 20.12.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Pazarlama İletişiminde Mizah Unsurlarının Kullanımı

MAVNACIOĞLU KORHAN,USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 13.05.2010

Ulusal  Tam metin bildiri
18
Bir Kültür Öğesi Olarak Mizahın Toplumsal Değeri

USTAKARA FUAT,GÜNDÜZ UĞUR
Yayın Yeri: Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 13.05.2010

Ulusal  Tam metin bildiri
19
Sivil Toplum Örgütlerinin Medeniyetler İttifakı Projesi Kapsamında Üstlenebilecekleri İletişimsel Roller

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: VI. Uluslararası STK’lar Kongresi
TÜRKİYE, Çanakkale, Türkçe, 23.10.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
Küreselleşme Olgusu Çerçevesinde Kitle İletişim Araçlarının Demokratikleşme Ve İnsan Hakları Bağlamında Sağlayacağı Katkı Potansiyeli

USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’s Future: New Global Dialogue
TÜRKİYE, Isparta, Türkçe, 24.09.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Şirketlerinin Halkla İlişkiler Yeterliliği Araştırması

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ve İSO 500 İkinci Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan şirketlerin halkla ilişkiler çalışmalarının yeterlilik düzeyinin araştırılması gerçekelştirilmiştir.
24.08.2017 - 04.06.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
I. ULUSLARARASI ETİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Etik konusunda uluslararası bilimsel sempozyumun düzenlenmesi
15.01.2018 - 20.05.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yardımcı Personel 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrenci Uygulama Gazetesi

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Altyapı Projesi olarak tasarlanmıştır
13.10.2014 - 13.10.2015
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
GAZİANTEP POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU

ÖĞRETİM ÜYESİ
Halkla İlişkiler dersi verme,

2015 - 2015
2
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

EĞİTMENLİK
EVLİ ÇİFTLERE YÖNELİK "ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ" EĞİTİMİ,

2015 - 2015

Editörlükler

11 Adet
1
Sİmetrik İletişim Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: USTAKARA FUAT, AKTAN ERCAN, KORKMAZ ALİ, ŞAHAN SÜLEYMAN, BECAN CİHAN , Yayın Yeri: Simetrik İletişim Platformu
Dergi, Türkçe, 2023,   Ulusal  ASOS İndeks, Advanced Sciences Index, CiteFactor, SIS  Elektronik

2
Küreselleşme Ekseninde İktidar Ve İletişim: İktidarın İletişimi İletişimin İktidar Etkisi

Yazar Adı: USTAKARA FUAT , Yayın Yeri: Literatürk Academia
Kitap, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Konya  Uluslararası  Basılı

3
İletişimin Yörüngesinde Kuram Ve Pratik: Kuramsal Perspektiften İletişime Yansımalar

Yazar Adı: USTAKARA FUAT , Yayın Yeri: Literatürk Academia
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Konya  Uluslararası  Basılı

4
Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: USTAKARA FUAT, BECAN CİHAN, AKTAN ERCAN, KORKMAZ ALİ, ŞAHAN SÜLEYMAN, KIRAÇ DERYA , Yayın Yeri: Simetrik İletişim Platformu
Dergi, Türkçe, 2022,   Ulusal  ASOS İndeks, Academic Resource Index, AcarIndex, Advanced Sciences Index, CiteFactor, Scientific Indexing Services  Elektronik

5
Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: USTAKARA FUAT, BECAN CİHAN, AKTAN ERCAN, KORKMAZ ALİ, ŞAHAN SÜLEYMAN, KIRAÇ DERYA , Yayın Yeri: Simetrik İletişim Platformu
Dergi, Türkçe, 2022,   Ulusal  Asos İndeks, Advanced Sciences Index, CiteFactor  Elektronik

6
Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: USTAKARA FUAT, BECAN CİHAN, AKTAN ERCAN, KORKMAZ ALİ, ŞAHAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Simetrik İletişim Platformu
Dergi, Türkçe, 2021,   Ulusal  Asos İndeks, Advanced Sciences Index, CiteFactor  Elektronik

7
Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: USTAKARA FUAT,KORKMAZ ALİ,AKTAN ERCAN,BECAN CİHAN,ŞAHAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Simetrik İletişim Platformu
Dergi, Türkçe, 2020, TÜRKİYE,   Ulusal  Asos İndeks, Academic Journal Index, Academic Resource Index  Elektronik

8
Simetrik İletişim Araştırmaları Degisi

Yazar Adı: USTAKARA FUAT,KORKMAZ ALİ,AKTAN ERCAN,BECAN CİHAN,ŞAHAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Simetrik İletişim Platformu
Dergi, Türkçe, 2020, TÜRKİYE,   Ulusal  Asos İndeks, Academic Journal Index, Academic Resoruce Index  Elektronik

9
Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: USTAKARA FUAT,KORKMAZ ALİ,BECAN CİHAN,AKTAN ERCAN,ŞAHAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Simetrik İletişim Platformu
Dergi, Türkçe, 2019, TÜRKİYE,   Ulusal  Asos Index, Academic Journal Index, ResearchBib  Elektronik

10
Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: USTAKARA FUAT, BECAN CİHAN, AKTAN ERCAN, KORKMAZ ALİ, ŞAHAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Simetrik İletişim Platformu
Dergi, Türkçe, 2021,   Ulusal  Asos İndeks, Advanced Sciences Index, CiteFactor  Elektronik

11
Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: USTAKARA FUAT,KORKMAZ ALİ,BECAN CİHAN,AKTAN ERCAN,ŞAHAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Simetrik İletişim Platformu
Dergi, Türkçe, 2019,   Ulusal  Asos Index, Academic Journal Index, ResearchBib  Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 KAMUOYU VE GÜNDEM YARATMA Türkçe 3
2 2014-2015 YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HALKLA İLİŞİKİLER Türkçe 3
3 2015-2016 KÜRESELLEŞME VE MEDYA Türkçe 3
4 2015-2016 YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 3
5 2016-2017 İLETİŞİM VE KURAM Türkçe 3
6 2016-2017 KÜRESELLEŞME VE MEDYA Türkçe 3
7 2021-2022 HALKLA İLİŞKİLER VE KURAM Türkçe 3
8 2021-2022 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 3
9 2021-2022 MARKA YÖNETİMİ VE İLETİŞİM Türkçe 3
10 2021-2022 KÜRESELLEŞME VE HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 3
11 2022-2023 HALKLA İLİŞKİLER VE KURAM Türkçe 3
12 2022-2023 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 3
13 2022-2023 KÜRESELLEŞME VE HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 HALKLA İLİŞKİLER-I Türkçe 3
2 2014-2015 STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 3
3 2014-2015 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-I Türkçe 1
4 2014-2015 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-II Türkçe 3
5 2014-2015 İNSAN HAKLARI VE MEDYA Türkçe 3
6 2014-2015 SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI Türkçe 3
7 2014-2015 SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİM Türkçe 3
8 2015-2016 MEDYA VE İLETİŞİM Türkçe 2
9 2015-2016 HALKLA İLİŞKİLER-I Türkçe 2
10 2015-2016 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-I Türkçe 1
11 2015-2016 SİYASAL İLETİŞİM KAMPANYALARI Türkçe 3
12 2014-2015 SİYASAL İLETİŞİM KAMPANYALARI Türkçe 3
13 2015-2016 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-II Türkçe 3
14 2015-2016 HALKLA İLİŞKİLER-II Türkçe 2
15 2015-2016 HALKLA İLİŞKİLER-I Türkçe 3
16 2016-2017 HALKLA İLİŞKİLER-I Türkçe 2
17 2016-2017 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-I Türkçe 1
18 2016-2017 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA VE KAMPANYALARI Türkçe 4
19 2016-2017 SİYASAL İLETİŞİM KAMPANYALARI Türkçe 3
20 2016-2017 MARKA YÖNETİMİ Türkçe 3
21 2016-2017 HALKLA İLİŞKİLER-II Türkçe 2
22 2016-2017 STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 3
23 2016-2017 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-II Türkçe 3
24 2016-2017 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Türkçe 3
25 2017-2018 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-I Türkçe 1
26 2017-2018 HALKLA İLİŞKİLER-I Türkçe 2
27 2017-2018 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA VE KAMPANYALARI Türkçe 4
28 2017-2018 KÜLTÜR, KÜRESELLEME VE MEDYA Türkçe 3
29 2017-2018 İKNA TEORİLERİ VE RETORİK Türkçe 3
30 2017-2018 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Türkçe 3
31 2017-2018 MARKA YÖNETİMİ Türkçe 3
32 2017-2018 SİYASAL İLETİŞİM KAMPANYALARI Türkçe 3
33 2017-2018 SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI Türkçe 3
34 2017-2018 HALKLA İLİŞKİLER-II Türkçe 2
35 2017-2018 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-II Türkçe 3
36 2017-2018 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Türkçe 3
37 2017-2018 STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 3
38 2018-2019 HALKLA İLİŞKİLER-I Türkçe 2
39 2018-2019 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-I Türkçe 1
40 2018-2019 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA VE KAMPANYALARI Türkçe 4
41 2018-2019 MARKA YÖNETİMİ Türkçe 3
42 2018-2019 KAMUSAL ALAN VE MEDYA Türkçe 3
43 2018-2019 İKNA TEORİLERİ VE RETORİK Türkçe 3
44 2018-2019 HALKLA İLİŞKİLER BİTİRME PROJESİ Türkçe 10
45 2018-2019 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Türkçe 3
46 2018-2019 HALKLA İLİŞKİLER-II Türkçe 2
47 2018-2019 STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 3
48 2018-2019 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-II Türkçe 2
49 2018-2019 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-II Türkçe 3
50 2018-2019 HALKLA İLİŞKİLER ATÖLYESİ Türkçe 7
51 2017-2018 HALKLA İLİŞKİLER ATÖLYESİ Türkçe 7
52 2019-2020 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Türkçe 3
53 2019-2020 HALKLA İLİŞKİLER-II Türkçe 2
54 2019-2020 STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 3
55 2019-2020 HALKLA İLİŞKİLER ATÖLYESİ Türkçe 7
56 2019-2020 KAMUSAL ALAN VE MEDYA Türkçe 3
57 2019-2020 HALKLA İLİŞKİLER BİTİRME PROJESİ Türkçe 10
58 2019-2020 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-II Türkçe 3
59 2019-2020 İKNA TEORİLERİ VE RETORİK Türkçe 3
60 2019-2020 HALKLA İLİŞKİLER-I Türkçe 2
61 2019-2020 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA VE KAMPANYALARI Türkçe 4
62 2019-2020 ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 3
63 2019-2020 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-I Türkçe 1
64 2019-2020 MARKA YÖNETİMİ Türkçe 3
65 2018-2019 ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 3
66 2020-2021 HALKLA İLİŞKİLER-I Türkçe 2
67 2020-2021 MARKA YÖNETİMİ Türkçe 3
68 2020-2021 KAMUSAL ALAN VE MEDYA Türkçe 3
69 2020-2021 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-I Türkçe 1
70 2020-2021 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA VE KAMPANYALARI Türkçe 4
71 2020-2021 İKNA TEORİLERİ VE RETORİK Türkçe 3
72 2020-2021 HALKLA İLİŞKİLER-II Türkçe 2
73 2020-2021 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Türkçe 3
74 2020-2021 STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 3
75 2020-2021 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-II Türkçe 3
76 2020-2021 ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 3
77 2020-2021 HALKLA İLİŞKİLER BİTİRME PROJESİ Türkçe 10
78 2020-2021 HALKLA İLİŞKİLER ATÖLYESİ Türkçe 7
79 2021-2022 İKNA TEORİLERİ VE RETORİK Türkçe 3
80 2021-2022 MARKA YÖNETİMİ Türkçe 3
81 2021-2022 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA VE KAMPANYALARI Türkçe 4
82 2021-2022 ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 3
83 2021-2022 HALKLA İLİŞKİLER-I Türkçe 2
84 2021-2022 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-I Türkçe 1
85 2021-2022 HALKLA İLİŞKİLER-II Türkçe 2
86 2021-2022 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-II Türkçe 3
87 2021-2022 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Türkçe 3
88 2021-2022 STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 3
89 2021-2022 İLETİŞİM UZMANI ADAYI YETKİNLİK DERSİ Türkçe 12
90 2021-2022 HALKLA İLİŞKİLER ATÖLYESİ Türkçe 7
91 2022-2023 HALKLA İLİŞKİLER-I Türkçe 2
92 2022-2023 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-I Türkçe 1
93 2022-2023 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA VE KAMPANYALARI Türkçe 4
94 2022-2023 İKNA TEORİLERİ VE RETORİK Türkçe 3
95 2022-2023 MARKA YÖNETİMİ Türkçe 3
96 2022-2023 ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 3
97 2022-2023 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Türkçe 3
98 2022-2023 HALKLA İLİŞKİLER-II Türkçe 2
99 2022-2023 HALKLA İLİŞKİLER ATÖLYESİ Türkçe 7
100 2022-2023 STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 3
101 2022-2023 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-II Türkçe 3
102 2022-2023 İLETİŞİM UZMANI ADAYI YETKİNLİK DERSİ Türkçe 12
103 2013-2014 LOBİCİLİK Türkçe 2
104 2013-2014 STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 2
105 2013-2014 İNSAN HAKLARI VE MEDYA Türkçe 3
106 2013-2014 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Şehir markalaşması ve şehir markalaşma sürecinde Gaziantep örneği HAYRÜLNİSA DEMİR TezMerkezi 2019
2 Tamamlandı T.C. Sağlık Bakanlığı "Tütün ve mamulleri ile mücadele kampanyası" kapsamında görsel-işitsel medyadaki "sigarayı bırak hayatı bırakma" kamu spotlarının üniversite öğrencilerinin sigara kullanmaya ilişkin tutum ve davranışları üzerindeki etkisi TÜLİN PARMAKSIZ TezMerkezi 2018
3 Tamamlandı Popüler tüketim kültürünün sosyal ilişkilerde yarattığı görünmez (soyut) hiyerarşi MAHSUM ZINAR AYDIN TezMerkezi 2018
4 Tamamlandı Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında ilahiyat fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanımına yönelik bir araştırma: İstanbul Üniversitesi örneği RIDVAN CEVHER TezMerkezi 2016
5 Tamamlandı Yazılı yerel basın'da LGBTT temsili: Gaziantep örneği (2009-20014) FATMA YENMEZ TezMerkezi 2014

Araştırmalar

1 Adet
1
Sürücülerin Akreditasyonu Sertifika Programı

Okul servis araçları şoförlerinin eğitimi, pek çok alanda 7 hafta süreyle amaçlanmıştır. Servis şoförlerine İletişim alanında "İletişim ve Beden Dili" eğitimi verilmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kongre Salonu, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Sertifika

Üyelikler

5 Adet
1
5. Uluslararası Aksaray Sempozyumu

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2020 

2
Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2018 

3
Simetrik İletişim Platformu

 Başkan    Bilimsel Kuruluş    2018 

4
Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2018 

5
II. International Academic Research Congress

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2017 

Sanatsal Faaliyetler

1 Adet
1
Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi

Etkinlik Yeri: GAÜN 15 Temmuz Yeleşkesi Konferans Salonu
Düzenleyenler : Doç. Dr. Fuat USTAKARA (Moderatör), Polat ÖZELÇİNLER (Konuşmacı), Mehmet Şekip YİĞİT (Konuşmacı)
PANEL  29.03.2018

Ulusal  Özgün  Diğer