Dr.Öğr.Üyesi HASAN AKSOY

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. ULUS.TİC.ve LOJİSTİK

   haksoy@gantep.edu.tr      (0342) 317 20 63  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Pazarlama  Tüketici Davranışları  Endüstriyel Pazarlama

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
TÜKETICI DAVRANIŞLARINDA MAKRO TRENDLER

Yayın Yeri: Nobel Bilimsel Eserler
ISBN: 978-625-433-743-7, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 2

Yayın Yeri: DUVAR YAYINLARI
ISBN: 978-625-8261-06-6, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Sosyal Bilimler Alanında Güncel Çalışmalar

Yayın Yeri: DUVAR YAYINLARI
ISBN: 978-625-7680-98-1, 2021

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
4
The Most Recent Studies in Science and Art

Yayın Yeri: Gece Yayınevi
ISBN: 978-605-288-357-0, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

16 Adet
1
The Effect of the Consumer Arrogance on the Luxury Fashion Products Purchase Intention

AKSOY HASAN, ÇIKMAZ EBRU
Yayın Yeri: OPUS Journal of Society Research
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Luxury Value Perception and Purchase Intention: The Mediating Role of Consumer Arrogance

AKSOY HASAN, CELEP EMEL
Yayın Yeri: International Journal of Business Society
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ISI
3
Deneyimsel Pazarlamanın Marka Tercihi, Marka Sadakati ve Marka Özgünlüğüne Etkisi: Giyim Ürünleri Üzerine Bir Araştırma

AKSOY HASAN, TAN Furkan
Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Sosyal Medya Reklamları Etkili Midir? Algının ve Tutumun Satın Alma Niyetine Etkisinde Ünlü Desteğinin Aracı Rolü : Y Kuşağı Üzerinde Bir Araştırma

AKSOY HASAN, GÜR AYŞE, CELEP EMEL
Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi Journal Of Business Research-Turk
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
The Effect of Organizational Culture on Supply Chain Integration and The Mediating Role of Environmental Uncertainty

GÜNGÖR AYŞE, AKSOY HASAN
Yayın Yeri: International Journal of Business and Economic Studies
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  L ROOT INDEXSING, ESJI, JIFACTOR, ACADEMIC RESEARCH INDEX
6
How Millennials' Knowledge, Trust, and Product Involvement Affect the Willingness to Pay a Premium Price for Fairtrade Products?

AKSOY HASAN,ÖZSÖNMEZ Ceren
Yayın Yeri: Asian Journal of Business Research
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus
7
Türk Tüketicilerin Lüks Ürün Satın Alma Davranışları Üzerinde Dinin Etkisinin Analiz Edilmesi

AKSOY HASAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Exploring the impact of religiousness and cultureon luxury fashion goods purchasing intention

AKSOY HASAN,ABDULFATAI OLADEI YUSUF
Yayın Yeri: Journal of Islamic Marketing
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
9
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Reklamlarına İlişkin Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Gaziantep Üniversitesi Örneği

AKSOY HASAN,GÜR Ayşe
Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Sponsor Marka Kimlik Uyumunun Marka İmaj Transferi Üzerine Etkisi: Çoklu Fuar Sponsorluğunun Analizi

AKSOY HASAN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Tedarik Zinciri Elemanları Arasında Güven İlişkisi, Etik Kurallar Ve Bilgi Paylaşımının Tedarik Zinciri Performansı Üzerine Etkisi

CENGİZ EROL,AKSOY HASAN
Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
How do innovation culture, marketing innovation and product innovation affect the market performance of small and medium-sized enterprises (SMEs)?

AKSOY HASAN
Yayın Yeri: Technology in Society
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
13
Strategic Orientations Firm Capabilities and Export Performance An Empirical Analysis in Turkey

MUTLU HANİFİ MURAT,AKSOY HASAN
Yayın Yeri: International Journal of Economic Practices and Theories
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
14
A Research on the Service Quality of Highway Transportation Sector and the Impact of Information Technology: A Case Study Involving Konya’s Selçuk University

ÇİNİ MEHMET AKİF,AKSOY HASAN
Yayın Yeri: Journal of Teaching Education
İngilizce, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar
15
Event and Brand Image Transfer in Multiple Fair Sponsorship

AKSOY HASAN,TEKİN MAHMUT
Yayın Yeri: African Journal of Business Management
İngilizce, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar h5-index
16
Bakkallardan Alışveriş Merkezlerine Yönelen Yeni Satın Alma Paradigması Konya Örneği

AKSOY HASAN,BİLGE FAHRETTİN ATIL
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

10 Adet
1
THE EFFECT OF COMPANY DEMOGRAPHY ON COMPANY PERFORMANCE; AN APPLICATION IN MERSİN FREE ZONE AND ORGANIZED INDUSTRILA ZONE

GÜNGÖR AYŞE, AKSOY HASAN
Yayın Yeri: 6TH INTERNATIOL NEW YORK CONFERENCE ONEVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH& PRACTICES APRIL 3-5,2022
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, NEWYORK, Türkçe, 01.02.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
TEKNOLOJİ KULLANIMININ FİRMA DEPO VE PAZARPERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

AKSOY HASAN,PEKMEZCİ MEHMET
Yayın Yeri: 3rd INTERNATIONAL ZEUGMACONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
Türkçe, 22.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
An Evaluation of Student Awareness on Gaziantep University’s Recycling Program

ÖZCEYLAN AYCA,AKSOY HASAN
Yayın Yeri: 7th Business Management Conference, Budapest
İngilizce, 05.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
The Effect Of Consumer Perception to Purchase Intention of Generetion Y about Social Media Ads

AKSOY HASAN,Gür Ayşe
Yayın Yeri: International Paris Congress on Social Science
İngilizce, 10.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
The Role of Fair Trade on Young Consumers Purchasing Behavior

AKSOY HASAN
Yayın Yeri: Human resource Management, Social, Culture Social Works
İngilizce, 16.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
Havayolu Firmalarının Ortak Değer Yaratma DavranışınınÖlçülmesi ve Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi

POLAT SESLİOKUYUCU İNCİ,AKSOY HASAN
Yayın Yeri: 3rd International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization”
ANTALYA, İngilizce, 05.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
Innovative Marketing in SMEs and Large Scale Enterprises Gaziantep Sample

AKSOY HASAN,CENGİZ EROL
Yayın Yeri: 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development Barcelona,
İngilizce, 14.04.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
How is Social Media, Like Facebook, Twıtter etc., Used to Create a Brand Identity?

AKSOY HASAN,ÇİNİ MEHMET AKİF
Yayın Yeri: 7th Global Brand Conference of the Academy of Marketing‘s Brand, Corporate Identity and Reputation SIG
İngilizce, 05.04.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
The Effects of the Job Satisfaction and Organizational Commitment of Road Warriors Working in Medicine Sector on Customer Loyalty and Satisfaction

AKSOY HASAN,BİLGE FAHRETTİN ATIL
Yayın Yeri: 32nd Annual INFORMS Marketing Science Conference
İngilizce, 17.06.2010

Uluslararası  Özet bildiri
10
Küreselleşme Sürecinde Tüketicilerin Marka Tercihleri Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Alan Araştırması

TEKİN MAHMUT,ELİBOL HALİL,AKSOY HASAN,KILINÇ CEYHUN ÇAĞLAR,ŞENER TUĞBA
Yayın Yeri: 6.Üretim Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 22.09.2006

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

6 Adet
1
“Makine Halısı İhracatındaki Hakim Konumun Sürdürülmesi Projesi”

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan Turquality®projesinin amacı, “Türkiye’de makine halıcılığı sektörünün mevcut durumunun, uluslararası rekabet gücünün, hedef pazarlarda tüketici trendlerinin analiz edilerek, sektör st
28.01.2019 - 31.12.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Tekstil Sektörü Mevcut Durum Analizi Projesi

Gaziantep
22.01.2021 - 29.04.2022
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
3
makine halısı kümelenme projesi

halı firmalarının kümelenme haritasının çıkarılması ve ihracat potansiyelinin arttırılması
21.06.2019 - 20.12.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  DİCLE ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Gaziantep Innovation Survey 2015

Gaziantep teki küçük ve orta ölçekli işletmelerin inovasyon yapıları araştırıldı 253 işletmeden anket swot analizi ve Görüşme yöntemiyle bilgiler toplandı
19.02.2014 - 11.03.2015
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Production of Maslinic and Oleanolic Acid together with Olive Pomace Oil from Olive Pomace

Söz konusu asitlerin pazar araştırmasının yapılması. Son tüketicinin kullandığı ürünler içindeki içeriğinin, birim fiyatlarının ve son ürünün talebinin ülkeler bazında belirlenmesi. Maliye analizlerinin yapılması.
01.11.2016 - 27.02.2017
Diğer (Uluslararası),   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Halı sektöründe Japonya Pazarında Yenilikçi Pazarlama Yaklaşımlarının Belirlenmesi


01.06.2019 - 01.09.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
Victoria University/ Yeni Zelanda

Yurtdışı Görevlendirme
Victoria Üniversitesinde Misafir öğretim elemanı olarak bulundum.,

2014 - 2014
2
Universytet Economiczny We Wroclawiu

Doktora Öğrencisi
Doktora tez aşamasında çalışma amaçla bu ülkede bulundum.,

2008 - 2009
3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

UZMAN

2003 - 2004

Editörlükler

3 Adet
1
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA,ANTAKYALIOĞLU ER ZEKİYE,OLCAY ATINÇ,GÖKGÖZ GÖKHAN,YANAR RÜSTEM,EROL MEHMET,KARADAŞ YÜCEL,AÇIKGÖZ MUHARREM,BAL LİDER,KALELİOĞLU MEHMET RAGIP,TANSÜ YUNUS EMRE,ŞÖHRET MESUT,AKSOY HASAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

2
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA,EROL MEHMET,OLCAY ATINÇ,GÖKGÖZ GÖKHAN,YANAR RÜSTEM,BAL LİDER,AKSOY HASAN,TANSÜ YUNUS EMRE,ŞÖHRET MESUT,ALMACIOĞLU GAMZE,KURTAR SENEM,MUŞLU MELTEM,GÜNDÜZ ELA İPEK,LEYLA KUZU ŞENAY , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2018,   Uluslararası  ULAKBİM  Elektronik

3
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: YANAR RÜSTEM,AKSOY HASAN,MUŞLU MELTEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 UTİL 608 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ-STRATEJİ UYGULAMALARI Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 UTİP514 ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK YÖNETİMİ Türkçe 3
2 2018-2019 UTİP522 ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK YÖNETİMİ (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) Türkçe 3
3 2015-2016 UTİP514 ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK YÖNETİMİ Türkçe 3
4 2015-2016 UTİP 511 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Türkçe 3
5 2016-2017 UTİP514 ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK YÖNETİMİ Türkçe 3
6 2016-2017 UTİL 511 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Türkçe 3
7 2017-2018 UTİP514 ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK YÖNETİMİ Türkçe 3
8 2017-2018 UTİL 511 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Türkçe 3
9 2018-2019 UTİP 515 MARKA YÖNETİMİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 UTİL341 SATIN ALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ I Türkçe 3
2 2018-2019 UTİL420 ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK Türkçe 3
3 2015-2016 İŞLT İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ I Türkçe 3
4 2015-2016 UTİL420 ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK Türkçe 3
5 2015-2016 İŞLET 114 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ II Türkçe 3
6 2015-2016 UTİL341 SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ I Türkçe 3
7 2016-2017 UTİL341 SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ I Türkçe 3
8 2016-2017 UTİL420 ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK Türkçe 3
9 2016-2017 UTİL342 SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ II Türkçe 3
10 2016-2017 UTİL 329 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Türkçe 3
11 2017-2018 UTİL341 SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ I Türkçe 3
12 2017-2018 UTİL342 SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ II Türkçe 3
13 2017-2018 UTİL 329 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Türkçe 3
14 2018-2019 UTİL342 SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ II Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Uluslararası rekabet avantajı geliştirilmesinde kümelenme politikası: Gaziantep halıcılık sektörü modeli BURAK SAVRUN TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Örgüt kültürünün tedarik zinciri entegrasyonuna ve firma performansına etkisi AYŞE GÜNGÖR TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı SCOR Modeli süreçlerinin iadelere etkilerinin belirlenmesi – Gaziantep halı imalat sektöründe bir uygulama DİLARA BERRAK TARHAN TezMerkezi 2021
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Tüketici kibrinin lüks moda ürünleri satın alma niyeti üzerindeki etkisi EBRU ÇIKMAZ TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Adil ticaret yaklaşımının satın alma ilgilenimi açısından karşılaştırılması: Gaziantep Üniversitesi ve Viyana ekonomi Üniversitesi örneği CEREN KUYUCU TezMerkezi 2020
3 Tamamlandı Markalar arası işbirliklerinin ara mamûl üreticilerinin ihracat birim fiyat performansı üzerine etkisi: "İSKO" örneği SERDAR HASAN AYDOĞAN TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Firmaların mobil pazarlama uygulamalarını benimsemesinin firma ve pazar performansına etkisi ZÜHRE ZELAL DURAN TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Sosyal medya reklamları algısının ve ünlü desteğinin tüketici tutumu ve satın alma niyetine etkisi (Gaziantep y kuşağı örneği) AYŞE GÜR TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Deneyimsel pazarlamanın marka tercihi, marka sadakati ve marka özgünlüğüne etkisi: Giyim ürünleri üzerine bir araştırma MUHAMMED FURKAN TAN TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Hizmet kalitesinin marka algısı ve satın alma niyeti üzerine etkisi: Kültürün düzenleyici rolü SİMGE AKBAŞ TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Freight forwarder şirketlerin sağladığı ilişkisel faktörlerin üretici firmaların lojistik performansı üzerindeki etkisi CEM LAFÇI TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Teknolojiyi etkin pazarlamanın firma performansı etkileri üzerine bir araştırma (Gaziantep örneği) DUYGU TEKİN TezMerkezi 2019
10 Tamamlandı Gaziantep'te yaşayan tüketicilerin yerli ve yabancı kahve markalarına bakış açıları ALEV KORKMAZ TezMerkezi 2018
11 Tamamlandı Religion, culture, luxury consumption: A behavioral study on Nigerian consumers YUSUF OLAIDE ABDULFATAI TezMerkezi 2017
12 Tamamlandı Tedarik zinciri elemanları arasında güven ilişkisi, etik kurallar ve bilgi paylaşımının tedarik zinciri performansı üzerine etkisi EROL CENGİZ TezMerkezi 2016

Araştırmalar

3 Adet
1
Sanayi Odası Pazar Araştırması eğitimleri

Firmaların çalışanlarına pazarlama, pazar araştırması, tüketici davranışları ile ilgili eğitimler verildi.
Gaziantep,   Ulusal  Kurs

2
Sanayi Odası İletişim Eğitimi

firmaların mavi yakalı çalışanlarına stres yönetimi, çatışma yönetimi ve iletişim eğitimler verildi.
Gaziantep,   Ulusal  Kurs

3
Danışmanlık Faaliyeti

Festival Halı Pazarlama Danışmanlığı
Gaziantep,   Ulusal  Kurs