Prof.Dr. HÜLYA ARSLAN EROL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

   herol@gantep.edu.tr      (0342) 317 29 01  
Filoloji Temel Alanı  Türk Dili  Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

28 Adet
1
100. YILINDA CUMHURİYET DÖNEMİ GAZİANTEP

Yayın Yeri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları
ISBN: 978-625-7518-40-6, TÜRKİYE, Gaziantep, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Türk Aşıklık Geleneği ve Âşık Veysel

Yayın Yeri: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
ISBN: 978-625-6497-20-7, TÜRKİYE, Sivas, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ Armağanı

Yayın Yeri: Akçağ
ISBN: 978-605-342-769-8, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİLGE ŞEHİR KİLİS

Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİTAM)
ISBN: 978-605-2151-21-1, TÜRKİYE, Kilis, 2023

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Prof. Dr. Mehmet İsmail Armağanı

Yayın Yeri: Paradigma Akademi
ISBN: 978-625-8187-20-5, TÜRKİYE, Çanakkale, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Halk Gastronomisi

Yayın Yeri: Motif Vakfı Yayınları
ISBN: 978-975-9049-35-5, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Türk Büyüğü BİLGELER ve BİLGİNLER (I. Cilt)

Yayın Yeri: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı
ISBN: 978-975-7522-37-9, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Prof. Dr. Mehman Musaoğlu Armağanı

Yayın Yeri: Bengü Yayınları
ISBN: 978-625-7403-89-4, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Prof. Dr. Mehmet İsmail Armağanı

Yayın Yeri: Paradigma Akademi
ISBN: 978-625-8187-20-5, TÜRKİYE, Çanakkale, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
V. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri

Yayın Yeri: Türk Dil Kurumu
ISBN: 978-975-17-4791-4, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Prof. Dr. S. Mahmut Kaşgarlı Armağanı

Yayın Yeri: Paradigma Akademi Basın Yayın Dağıtım
ISBN: 978-625-8009-44-6, TÜRKİYE, Çanakkale, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
İbn Haldun Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-VI

Yayın Yeri: İKSAD Publishing House
ISBN: 978-625-7279-95-6, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Prof. Dr. Vahit Türk Armağanı

Yayın Yeri: KESİT
ISBN: 978-625-7698-14-6, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
Kaşgarlı Mahmud Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-VII

Yayın Yeri: İKSAD Publishing House
ISBN: 978-625-7687-37-9, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
15
Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları

Yayın Yeri: Akçağ
ISBN: 978-605-342-503-8, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
16
Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN Armağanı

Yayın Yeri: Kömen
ISBN: 978-605-2074-27-5, TÜRKİYE, Konya, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
17
Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı Hatıra Kitabı

Yayın Yeri: Kerkük Vakfı Yay.
ISBN: 978-975-6849-78-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
18
Türk Kahramanlık Destanları (I-II. Bölüm)

Yayın Yeri: Türk Dil kurumu
ISBN: 978-975-16-2379-9, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
19
Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri

Yayın Yeri: Türk Dil Kurumu
ISBN: 9789751620309, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
20
Kilis İli Ağızları

Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
ISBN: 978-605-87836-7-6, TÜRKİYE, Kilis, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
21
Necmettin Hacıeminoğlu Armağanı

Yayın Yeri: Türk Edebiyatı Vakfı
ISBN: 978-605-9320-27-6, TÜRKİYE, İstanbul, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
22
XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili

Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi
ISBN: 978-975-06-1019-6, TÜRKİYE, Eskişehir, 2017

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
23
Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri

Yayın Yeri: Türk Dil Kurumu Yayınları
ISBN: 978-975-16-2030-9, TÜRKİYE, Ankara, 2014

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
24
XIV XV Yüzyıllar Türk Dili 1 ve 2 Ünite

Yayın Yeri: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesisleri
ISBN: 978-975-06-1019-6, TÜRKİYE, Eskişehir, 2013

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
25
Defin

Yayın Yeri: Tarihçi Kitabevi Yayınları
ISBN: 978-605-4534-17-3, TÜRKİYE, İstanbul, 2012

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
26
Türk Kahramanlık Destanları I II Bölüm

Yayın Yeri: Türk Dil Kurumu
ISBN: 9789751623799, TÜRKİYE, Ankara, 2011

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
27
Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri

Yayın Yeri: Türk Dil Kurumu
ISBN: 978-975-16-2030-9, TÜRKİYE, ANKARA, 2008

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
28
Bozoğlan Yusuf Beg Ahmed Beg Destanı İnceleme Metin Dizin

Yayın Yeri: Akçağ
ISBN: 978-975-338-901-3, TÜRKİYE, ANKARA, 2008

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

25 Adet
1
The Golan Turkmen Dialect

ARSLAN EROL HÜLYA, Özdemir Atanur, KURT YILDIZ FATMA
Yayın Yeri: Journal of Endangered Languages
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  index copernicus, SOBİAD, Acarindex, Directory of Research Journals Indexing, i
2
Suriye Türkmen Türklerinde Hastalık veya Belayı Kovmada Kullanılan Yöntemler ve Bunların Adlandırılması

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Turkish Studies - Language and Literature
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA International Bibliography , Central & Eastern European Academic Source
3
POSTPOSITIONS GADAN/ GADAK/ GAÇEK INDICATING LIMITATION AND COMPARISON IN SYRIAN TURKMEN TURKISH DIALECTS

ARSLAN EROL HÜLYA, Özdemir Atanur
Yayın Yeri: Akademik Sosyal Arastirmalar Dergisi (Asya Studies)
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA Index Modern Language Association), Index Copernicus, ResearchBib, IIJIF ( I
4
GRAMER TERİMLERİ ESASINDA ÖZBEK TÜRKÇESİ TERİM TÜRETME YOLLARI ÜZERİNE

ARSLAN EROL HÜLYA,KURT FATMA
Yayın Yeri: Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, ACADEMC RESEARCH INDEX, ACADEMİC KEYS, C
5
Göç Bağlamında Suriye Türkmen Türkçesi ve Türk Dili Tarihindeki Yeri

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Mediterranean Journal of Humanities
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
6
Kilis İli Ağızlarının Ses Bilgisi Özellikleri Üzerine

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
7
Kilis İlinde Ağız Tabakalaşması

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
8
Kilis İli Ağızlarında Şimdiki Zaman

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Mediterranean Journal of Humanities
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
9
Kilis İli Ağızları Şekil Bilgisi İsim ve Fiil Çekimi ve Ağız Bölgeleri Üzerine

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Ü, Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  asos
10
Kilis Ağzında Dönüşlülük Zamiri

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
11
Kazak Türkçesinde İsim Çekim ve İşletme Eklerindeki Kalıplaşmalar

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Dil Araştırmaları
Türkçe, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
12
Suriye Colan Golan Türkmenleri Ağzı

Hülya ArslanErol
Yayın Yeri: Modern Türklük Araştırmaları
Türkçe, Elektronik, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
13
Kazak Türkçesinde Fiil Çekim ve İşletme Eklerinde Ek Kalıplaşmaları

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
14
Tabu Taboo ve Kelimelerin Anlam Alanlarına Etkisi

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten
Türkçe, Basılı, 2006

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
15
İncit İncitmek Fiili ve Ailesi Üzerine

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 2003/II
TÜRKİYE, Türkçe, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
16
Cumhuriyet Devrinde Alfabe Değişikliğinin Harf Devriminin Türk Diline Etkisi

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Karaman Dil Kültür ve Sanat Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
17
Eski Anadolu Türkçesinde Eksiltme Yoluyla Anlam Genişlemeleri

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 2004/II
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
18
Anlam Daralması Adlandırmasının Tartışılması ve Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesi Sonuna Kadar Örnekleri

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2003

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
19
Kazak Türkçesinde İsim Çekimi YALIN HAL

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2001

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
20
Kazak Türkçesinde İsim Çekimi AYRILMA HALİ

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2000

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
21
Türkçesinde İsim Çekimi YÖNELME HALİ

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: BİR Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 1998

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
22
Kazak Türkçesinde İsim Çekimi İLGİ HALİ

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 1998

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
23
Kazak Türkçesinde İsim Çekimi BELİRTME HALİ

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 1998

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
24
Kazak Türkçesinde İsim Çekimi BULUNMA HALİ

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 1998

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
25
Kazak Türkçesinde Ünsüz Uyumu

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: BİR Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 1996

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

9 Adet
1
Suriye Türkmen Türkçesi Ağızlarında "ögrü" Edatı

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: 6. ULUSLARARASI TÜRKİYE AĞIZ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI
TÜRKİYE, ELAZIĞ, Türkçe, 05.10.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Suriye Türkmen Türkçesi AĞızlarında Hastalık ve Belayı Kovmada Kullanılan Söz ve Yöntemler

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Motif
TÜRKİYE, Nevşehir, Türkçe, 09.12.2021

Ulusal  Tam metin bildiri
3
Suriye Türkmen Türkçesi Ağızlarının Anadolu Ağızları İçindeki Yeri ve Önemi

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: V. Uluslararası Ağız Araştırmaları Çalıştayı
İngilizce, 07.11.2019

Uluslararası
4
Suriye Türkmen Türkçesi Ağızları

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri
TÜRKİYE, Türkçe, 07.10.2019

Ulusal
5
Göç Bağlamında Suriye Türkmen Türkçesi ve Türk Dili TarihindekiYeri

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Çanakkale, Türkçe, 08.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Kilis İli Ağızlarının Anadolu Ağızları İçindeki Yeri

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: UluslararasıMercidabık’tan Günümüze500 Yılda Orta DoğuSempozyumu
TÜRKİYE, Kilis, Türkçe, 26.10.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
7
Eski Türkçede Ölüm İçin Kullanılan Sözler ve Bunların Anlam Alanlarındaki Değişiklikler

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 25.11.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Yapı ve Anlam Bakımından Türkçede Yemek Adları

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri (e-kitap)
TÜRKİYE, Türkçe, 14.02.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Kaldır Götür ve Bırak Fiillerinin Tarihi ve Günümüz Türk Lehçelerinde Anlam Bakımından Gelişimi

ARSLAN EROL HÜLYA
Yayın Yeri: V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
Türkçe, 20.09.2004

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

8 Adet
1
El-Babüsü’l-Vasit fi Tercümetü’l-Kamusu’l-Muhit Adlı Eserin Transkripsiyonu

el-Bâbûs, Arap sözlükçülüğünün önemli isimlerinden olan Fîrûzâbâdî’nin el-Kâmûsu’l-Muhît adlı eserinin Türkçeye ilk çevirisidir. Çeviri Merkezzâde Ahmed Efendi tarafından 950/1543’te tamamlanmıştır. 16.yy.a ait bu ilk çevirinin Latin harfleriyle tran
27.06.2018 - 03.07.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Kıpçak Türkçesinden Kazak Türkçesine Anlam Değişmeleri

Kıpçak Türkçesinden Kazak Türkçesine anlam değişmelerini, anlam bilimi (anlam daralması, anlam genişlemesi, başka anlama geçiş, anlam iyileşmesi ve anlam kötüleşmesi) açısından incelemeyi amaçlamaktadır.
27.06.2018 - 01.01.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Çağatay Türkçesinden Özbek Türkçesine Anlam Değişmeleri

Çağatay Türkçesinin devamı olarak Özbek Türkçesi ile ortak söz varlığı art zamanlı incelenerek dil bilimi alanında anlamsal bir sınıflandırma ortaya konulacaktır.
27.06.2018 - 03.01.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri Çalıştayı

Suriyeli Göçmen Türkmenlerin Dili, Suriyeli Göçmen Türkmenlerin Kültürleri, Somut Olmayan Kültürel Miras, Türkiye Türkçesi Ağızları
07.10.2019 - 08.10.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Kilis İli Ağızları

Kilis ilinde konuşulan ağızların tespiti
03.01.2011 - 26.05.2015
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
A I ISKAKOV UN KAZİRGİ KAZAK TİLİ MORFOLOGİYA ADLI ESERİNİN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE AKTARILMASI

BİDEB 2209
03.01.2011 - 15.09.2011
TÜBİTAK PROJESİ,

ULUSAL  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
M.Tomanov un Türki Tilderinin Salıstırmalı Grammatikası Adlı Eserinin Latin Harflerine ve Türkiye Türkçesine Aktarımı

Türkçenin bütün lehçelerinin karşılatırmalı olarak gramerinin verildiği M. Tomanov un Kazak Türkçesiyle yazılmış olan eserinin Türkiye Türkçesine aktarılması.
01.09.2015 - 10.06.2016
TÜBİTAK PROJESİ,   Danışman 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
8
Suriye Türkmen Türkçesi Ağızlarının Tespiti

9.yy.dan itibaren bugünkü Suriye topraklarında var olduğunu bildiğimiz, ancak 2011’de çıkan iç savaştan sonra büyük oranda göçe zorlanan Türkmenlerin ağız özelliklerinin tespit edilerek Anadolu ağızları ile benzerlik ve farklılıklarının ortaya konmas
01.02.2018 - 09.11.2020
-Tübitak 1001,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

5 Adet
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.,

2007 - 2011
2
Gaziantep Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr.
Yardımcı Doçent Doktor,

2004 - 2007
3
Çanakkale Onsekiz Mart Ü.

Ar. Gör. Dr.
Araştırma Görevlisi Doktor,

2002 - 2004
4
Çanakkale Onsekiz Mart Ü.

Ar. Gör.
Araştırma Görevlisi,

1996 - 2002
5
Kilis 7 Aralık Ü

Doç. Dr.
Doçent Doktor,

2011

Editörlükler

2 Adet
1
Kilis 7 Aralık Ü Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ARSLAN EROL HÜLYA , Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Kilis  Uluslararası  asos  Basılı

2
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: YILDIRIM MEHMET ALİ,ZÖHRE ARMAĞAN,CİDE ÖMER,AKÇACI TANER,ARSLAN EROL HÜLYA,GÜLER HASAN,TOPKAYA YAVUZ , Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 TDE 603 Eski Türkçe Metin İncelemeleri Türkçe 3
2 2017-2018 TDE 601 Tarihî Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi Türkçe 3
3 2017-2018 TDE 608 Anlam Bilimi Türkçe 3
4 2017-2018 TDE 602 Tarihî Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Türkçenin Sözdizimi Türkçe 3
2 2016-2017 Tarihi Türk Şiveleri Türkçe 3
3 2017-2018 TDE535 Tarihî Türk Şiveleri Türkçe 3
4 2017-2018 TDE 540 Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri Türkçe 3
5 2010-2011 ANLAM BİLİMİ Türkçe 3
6 2010-2011 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ Türkçe 3
7 2011-2012 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 2
8 2010-2011 SEMİNER Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Türkiye Türkçesi Türkçe 2
2 2016-2017 Eski Türkçe Türkçe 2
3 2016-2017 Tarihi Türk Lehçeleri Türkçe 2
4 2016-2017 Çağdaş Türk Lehçeleri Türkçe 2
5 2017-2018 TDE151 Türkiye Türkçesi (Ses Bilgisi) Türkçe 4
6 2017-2018 TDE 153 Osmanlı Türkçesine Giriş-I Türkçe 4
7 2017-2018 TDE 261 Kök Türkçe Türkçe 2
8 2017-2018 TDE 152 Türkiye Türkçesi (Şekil Bilgisi) Türkçe 4
9 2017-2018 TDE 154 Osmanlı Türkçesine Giriş II Türkçe 4
10 2017-2018 TDE 262 Eski Uygur Türkçesi Türkçe 2
11 2013-2014 TÜRKİYE TÜRKÇESİ (ŞEKİL BİLGİSİ) Türkçe 2
12 2013-2014 TÜRKİYE TÜRKÇESİ (SES BİLGİSİ) Türkçe 2
13 2013-2014 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ I Türkçe 4
14 2013-2014 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ II Türkçe 2
15 2010-2011 TÜRKİYE TÜRKÇESİ (KELİME GRUPLARI) Türkçe 2
16 2013-2014 TÜRKİYE TÜRKÇESİ (SÖZ DİZİMİ) Türkçe 2
17 2013-2014 KÖKTÜRKÇE Türkçe 2
18 2013-2014 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ Türkçe 2
19 2010-2011 ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI Türkçe 2
20 2013-2014 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ (DOĞU GRUBU) Türkçe 2
21 2013-2014 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ (KUZEYDOĞU GRUBU) Türkçe 2
22 2010-2011 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ (KUZEYBATI GRUBU) Türkçe 2
23 2010-2011 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I-II Türkçe 2
24 2013-2014 GENEL DİL BİLİMİ Türkçe 2
25 2013-2014 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ (KARAHANLI TÜRKÇESİ) Türkçe 2
26 2013-2014 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ (HAREZM TÜRKÇESİ) Türkçe 2
27 2011-2012 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ III (ÇAĞATAY TÜRKÇESİ) Türkçe 2
28 2011-2012 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ IV (KIPÇAK TÜRKÇESİ) Türkçe 2
29 2013-2014 CÜMLE BİLGİSİ Türkçe 2
30 2013-2014 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor ORTA TÜRKÇEDE BAĞLAÇLAR ABUZER TEMEL TezMerkezi 2023
2 Devam Ediyor Kumuk Türkçesi Söz Varlığı OSMAN KILIÇ TezMerkezi 2023
3 Devam Ediyor Tarama Sözlüğü'nde Söz Yapımı ÜMİT AKKUŞ TezMerkezi 2023
4 Devam Ediyor Kazan-Tatar Türkçesi ve Başkurt Türkçesinde Mental Fiiller OĞUZ AKYOL TezMerkezi 2022
5 Devam Ediyor Bulgaristan- Krumovgrad Ağzı KADİR KOÇ TezMerkezi 2021
6 Devam Ediyor Kazak Türkçesi Söz Varlığı FATMA YILDIZ TezMerkezi 2020
7 Devam Ediyor TATAR TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞI EREN ÜNLÜ TezMerkezi 2020
8 Devam Ediyor ÖZBEK TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞI HAFIZA ŞEYMA KOCAKERİM TezMerkezi 2020
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Gaziantep ağzında kıpçak Türkçesi unsurları SUNA AKILLAR TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Bayır-Bucak Türkmen ağzı ile Irak türkmen türkçesinin ses ve şekil bilgisi bakımından karşılaştırması AYSEL ABDURREZZAK TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Halep Türkmen ağzının ses bilgisi KADİR KOÇ TezMerkezi 2020
4 Devam Ediyor ESKİ TÜRKÇEDEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KELİME GRUPLARI SELDA KÖSE TezMerkezi 2020
5 Tamamlandı El-Bâbûsü'l-Vasît fî Tercümeti'l-Kâmûsu'l-Muhît (16/a-21/b, 93/a-112/b, 147/a-149b, 184/a-214b) MEVLÜDE KIRMIZI TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı El-Bâbûsü'l-Vasît fî Tercümeti'l-Kâmûsu'l-Muhît (27/b-52/b, 141/a-143/b, 246/b-277/a) HALİME GÖKNUR BOZKURT TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Kıpçak Türkçesinden Kazak Türkçesine anlam değişmeleri ATANUR ÖZDEMİR TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı El-Bâbûsü'l-Vasît Fî Tercümeti'l-Kâmûsu'l-Muhît (11/a-15/b, 53/a-72/b, 150/a-152/b, 215/a-246/a) EBRU KANLI TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Kıpçak Türkçesinden Başkurt Türkçesine anlam değişmeleri OĞUZ AKYOL TezMerkezi 2019
10 Tamamlandı El-Bâbûsü'l-Vasît fî Tercümetü'l-Kâmûsu'l-Muhît'in (113/a-140/b ve 277/b-312/b) transkripsiyonu MEHMET FATİH KARA TezMerkezi 2019
11 Tamamlandı El-bâbûsü'l-Vasît fî tercümeti'l-Kâmûsu'l-Muhît'ın (22/a-27/a,73/a-92/b,144/a-146b,153/a,183b) transkripsiyonu NEZİRE HAPEL TezMerkezi 2019
12 Tamamlandı Çağatay Türkçesinden Özbek Türkçesine anlam değişmeleri FATMA KURT TezMerkezi 2018
13 Tamamlandı Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesindeki bitki adlarının yapı ve anlam bakımından karşılaştırılması AYŞEGÜL ŞAHİN TezMerkezi 2018
14 Tamamlandı Türkçe dil bilgisi öğretiminin genel sorunları ile alan literatüründeki tartışmalı konuların ilköğretim ikinci kademe dil bilgisi öğretimine yansımaları ve çözüm önerileri FARUK ÇOLAK TezMerkezi 2013

Üyelikler

1 Adet
1
Türk Dil Kurumu

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2021