Doç.Dr. FİKRET ALINCAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

   alincak@gantep.edu.tr  
Spor Bilimleri Temel Alanı  Spor Bilimleri  Beden Eğitimi ve Oyun  Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi  Fiziksel Aktivite ve Sağlık

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

25 Adet
1
TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR-2

Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi, Ata Yayınevi
ISBN: 978-625-7086-??-?, TÜRKİYE, ERZURUM, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I

Yayın Yeri: Tablet Kitapevi
ISBN: 978-605-5447-91-5, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I

Yayın Yeri: Tablet Kitabevi
ISBN: 978-605 5447-91-5, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I

Yayın Yeri: Tablet Kitabevi
ISBN: 978-605 5447-91-5, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I

Yayın Yeri: Tablet Kitabevi
ISBN: 978-605 5447-91-5, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-7636-44-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
7
MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-7562-30-0, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
RESEARCH & REVIEWS IN EDUCATIONAL SCIENCES

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-625-7411-71-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
9
MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-7562-30-0, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
MUSTAFA ÇOKAY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-XI

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-8007-10-7, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
BİLİMSEL SPOR

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-625-7478-27-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
AHÎ EVRAN ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-XII

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-8007-92-3, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
AHÎ EVRAN ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-XII

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-8007-92-3, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
Current Studies in Social Sciences

Yayın Yeri: Published by ISRES Publishing, International Society for Research in Education and Science (ISRES)
ISBN: 978-605-73797-1-9, TÜRKİYE, KONYA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
15
ABAY KUNANBAYEV ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-III

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-7897-70-9, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
16
AHMED CEVAD ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-V

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: :978-625-7139-88-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
17
İBN HALDUN ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VI

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-7279-95-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
18
İBN HALDUN ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VI

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-7279-95-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
19
KÂŞGARLI MAHMUD ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VII

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-7687-37-9, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
20
Fârâbi Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-II

Yayın Yeri: İksad Yayın Evi
ISBN: 978-625-7897-07-5, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
21
SOCIAL, EDUCATIONAL, POLITICAL, ECONOMIC AND OTHERDEVELOPMENTS OCCURRED IN TURKEY BETWEEN THE YEARS OF 1938-1980

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-69854-1-6, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
22
EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR

Yayın Yeri: Eğiten Kitap
ISBN: 978-605-7754-65-3, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
23
SOCIAL, EDUCATIONAL, POLITICAL, ECONOMIC AND OTHER DEVELOPMENTS OCCURRED IN TURKEY BETWEEN THE YEARS OF 1923-1938

Yayın Yeri: Published by ISRES Publishing, International Society for Research in Education andScience (ISRES).
ISBN: 978-605-81654-6-5, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
24
Herkes İçin Spor ve Wellness Araştırmaları

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi A.Ş.
ISBN: 978-605-258-244-2, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
25
Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretim Becerilerine Etkisi

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-605-9663-92-2, TÜRKİYE, Ankara, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

65 Adet
1
PROBLEMS RELATED TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EXPERIENCED BY NEW TEACHERS

ALINCAK FİKRET, BERK İBRAHİM HALİL, ÖZTÜRK NEHMET FAİK
Yayın Yeri: European Journal of Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academia.edu, Microsoft Academic, Google Scholar, Zenodo, ERIH
2
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi

ATICI ALİ, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi (TÜBAD)
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, Academic Resource Index Research Bib, Google Sc
3
Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

BEYAZ öKKEŞ, ALINCAK FİKRET, ATAŞ Belgin
Yayın Yeri: Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Resource Index, BASE, Google SCHOLAR, Türk Eğitim İndeksi
4
Lise Düzeyindeki Öğrencilerin Bazı Değişkenler Açısından Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

TOPAL Abdurrahman, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scientific Indexing Services (SIS), ResearchBib, Google Scholar, Türkiye At
5
Examination of physical education and sport teachers' expectations and motivations from the teaching profession

YIKILMAZ AHMET, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Revista de Investigaciones Universidad del Quindío
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
6
Evaluation of school administrators' views on playgrounds and sports areas in the schools they work

YIKILMAZ AHMET, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: ECORFAN Journal Mexico
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
7
Examination of Physıcal Educatıon Teacher's Opinions on Effective Class Management

YIKILMAZ AHMET, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Pakistan Journal of Medical and Health Sciences
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
8
GÖREVE YENİ BAŞLAYAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİK ALGILARININ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS)
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI ), Scientific Indexing Service (SIS), Ac
9
Ortaöğretim Öğrencilerinin Oyun Kavramına Ve Fiziksel Aktivite İçeren Oyunları Oynamaya Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

YELTEKİN ERDAL, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI ), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), DRJI D
10
EXAMINATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER'S OPINIONS ON THE RESEARCH PROJECT COURSE

YIKILMAZ AHMET, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: ROL Spor Bilimleri Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos İndeks, Google Akademik, Academic Resource Index
11
Ücretli Öğretmenlik Yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerilerinin İncelenmesi

YIKILMAZ AHMET, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi

ALINCAK FİKRET, PANCAR ZARİFE
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS)
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Resource Index, Asos İndeks, Google Akademik, Academic Resource Index
13
Lise Düzeyindeki Öğrencilerin Farklı Değişkenler Açısından Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

TOPAL ABDURRAHMAN, YILMAZ MUSTAFA, DAL MÜFİT, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Index Copernicus, Google SCHOLAR
14
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Spor Tesislerinin Öğrencilere Hangi Değerleri Kazandırdığının Değerlendirilmesi

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,KOÇ SELAHATTİN
Yayın Yeri: International Socıal Scıences Studıes Journal
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Directory of Research Journals Indexing (DRJI), International Index Copernicus ,
15
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN YETERLİK VE ÖĞRETMEN LİDERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ABAKAY UĞUR,SATICI MEHMET,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBible (Academic Resource Index
16
EVALUATION OF THE LEVEL OF THE VALUES IN PHYSICAL EDUCATION TEACHING ACCORDING TO THE TEACHER’S OPINION

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN)Scientific World IndexGeneralImapctFactorS
17
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Dindarlık Düzeylerinin Ve Dini Gruplara Yönelimlerinin İncelenmesi

ALINCAK FİKRET,DURSUN AKİF
Yayın Yeri: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Internation Scientific Indexing (ISI),Scientific Indexing Services (SIS),Eurasia
18
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ŞAHİN BÜŞRA
Yayın Yeri: JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBible (Academic Resource Index
19
Evaluation Of The Opinions Of Pre-School Teacher Candidates ’xxConsiderations On The Game Concept

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMARTJOURNAL)
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Internation Scientific Indexing (ISI), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),
20
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi

ÜZÜM HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor Academic Sicentific Journal
21
EVALUATION OF THE OPINIONS CANDIDATES OF THE PHYSICALEDUCATION TEACHERS ABOUT THE INTERVIEW SYSTEM

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar
22
Characteristic Of Teachers From Eye Of Physical Education Candidates Teachers

ALINCAK FİKRET,YIKILMAZ AHMET
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
İngilizce, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)International Index Copernicus,
23
INVESTIGATION OF LEADERSHIP AND CREATIVITY FEATURES OF TEACHER CANDIDATES

SERÇE MEHMET RECEP,ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport- TOJRAS
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google scholar
24
Bir Doğa Turizmi Olarak Macera Yarışlarına Katılan Sporcuların Zihinsel Dayanıklılıklarının İncelenmesi

GÜRER BURAK,ALINCAK FİKRET,ÖZEN GÜÇLÜ
Yayın Yeri: Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad, İdealonline
25
ASSESSMENT OF LEISURE ACTIVITIES LESSON BASED ON THEVIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

ALINCAK FİKRET,ABAKAY ZELİHA,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Journal of History School (JOHS)
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
26
Examining The Elements That Effect Hockey Players Hockey Sport Orientation and Anticipations

YILDIRIM ALİ,ABAKAY ZELİHA,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Research in Sports Science
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Dergipark
27
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULUNUN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN)Scientific World IndexGeneralImapctFactorS
28
SPORCU VE SEDANTER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİOLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ

ACUN Ayten,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad, Drjı, İsam, Tei
29
INVESTIGATION OF STRESS MANAGEMENT STYLES OF PROFESSIONAL VOLLEYBALL PLAYERS

ALINCAK FİKRET,GÜRER BURAK
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
30
EVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ’xxTHOUGHTS ON INSERVICE EDUCATION

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK MEHMET ALİ
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google scholar
31
EVALUATION OF COTERIE TEACHERS’ COMMITTEE ACCORDING TO THE VIEWS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

ALINCAK FİKRET,ACUN Ayten,ÖZTÜRK MEHMET ALİ,YIKILMAZ AHMET
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google scholar
32
PEDAGOGICAL EXPECTANCES FROM THE PLAYGROUNDS IN THE SCHOOL GARDENS IN CLASSROOM TEACHERS

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK MEHMET ALİ,TURAK TUĞBA
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google scholar
33
Investigation of the Book Reading Habits of Physical Education Teachers

ALINCAK FİKRET,KARALAR FEVZİ
Yayın Yeri: Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Cas, Croosref, Esjı, Road, Wzb
34
EXAMINING THE ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS REGARDING PLAYING GAMES WITH PHYSICAL ACTIVITY

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR,BUĞDAYCI SELÇUK
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google scholar
35
INVESTIGATION OF BODY PERCEPTION AND ASSERTIVENESS LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS

ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET,AY SEDA
Yayın Yeri: International Journal of Turkish Education Sciences
İngilizce, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Akademik dizin
36
Sporcu ve Sedanter Lise Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerinin Karşılaştırılması (Kırşehir İli Örneği)

ÖZBEK Sıtkı,TAŞBİLEK YONCALIK MELİKE,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim, Google Scholar
37
OPINIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER GRADUATES ON PUBLIC PERSONNEL SELECTION EXAM

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: European Journal of Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
38
Assessment of the Effectıveness of Pedagogıcal Formatıon Program Accordıng to Opınıons of Physıcal Educatıon Teacher Candıdates

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Research Journal of Psychology and Educational Sciences
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ISI IndexingInternational Scientific Indexing (ISI)Eurasian Scientific Journal I
39
ATTITUDES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS TOWARDS PLAYING GAMES THAT INVOLVE PHYSICAL ACTIVITY

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: European Journal of Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
40
INVESTIGATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS

AYAN SİNAN,SOYLU YUSUF,BOZDAL ÖZLEM,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
41
Pedagojik Formasyon Sertifikası Progamında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ACUN Ayten,ALINCAK FİKRET,ÜZÜM Hüseyin
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
42
Investigation of the Challenges of Physical Education Teacher Nominees to School Experience

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Journal Of Psychology Behavioral Studies
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar
43
EVALUATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS` OPINIONS ON TEACHING WITH GAMES

ALINCAK FİKRET,YIKILMAZ AHMET,UĞURLU FATİH MEHMET
Yayın Yeri: European Journal of Alternative Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
44
THE EVALUATION OF THE PARTICIPATION OF GAME AND PHYSICAL EDUCATION LESSON OF THE MILD SEVERE DEGREE MENTAL RETARDATION AND AUTISTIC STUDENTS

AYAN SİNAN,Ergin Murat,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: European Journal of Special Education Research
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
45
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL DIŞINDA YAPMIŞOLDUĞU FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR,AYTAÇ KÜRŞAT YUSUF
Yayın Yeri: Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Islamicus
46
An Evaluatıon Of Pedagogıcal Formatıon Certifıcate Program Students’ Views On Teachıng Technologıes And Materıal Design Course

ALINCAK FİKRET,BARDAKÇI MEHMET,ABAKAY UĞUR,UĞURLU FATİH MEHMET,YIKILMAZ AHMET
Yayın Yeri: Intarnational Journal of Advences in Sport Management
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar
47
EVALUATION OF OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERSON THE METHOD OF EDUCATION WITH GAME

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
48
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

CİNPOLAT Türkan,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Tubitak Ulakbim,
49
A Research on Environmental Awareness of Higher Education Students

MEŞE NAFİYE NUR,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: ULUSLARARASIMEDENİYET ÇALIŞMALARI DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Dergi park, Ukakbim, Google scholar
50
EVALUATIONS OF THE OPINIONS OF TEACHERS ABOUT HIGH SCHOOL PHYISCAL EDUCATION AND SPORTS LESSON

ALINCAK FİKRET,DOĞAN İSA,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Route Education and Social Science Journal
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory Of Research Journal
51
ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS INCLUDING PHYSICAL ACTIVITY INVOLVING PLAYING GAMES

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
52
THE EVALUATION OF VIOLENT CONTENT GAMES FORCHILDREN S DEVELOPMENT

ALINCAK FİKRET,TUZCUOĞULLARI ÖMER TARKAN
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
53
THE EVALUATION OF THE IDEAS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS ABOUT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSON IN DISABLED PERSONS

ALINCAK FİKRET,UĞURLU FATİH MEHMET
Yayın Yeri: Research in Sport and Exercise Psychology
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Science Impact Factor =1.27Open - J Gate Database Finest 4 - Top WebsitesSecret
54
THE EVALUATION OF HIGH SCHOOL 12TH GRADE STUDENTS OPINIONS ABOUT THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES

ZENGİN ÖZLEM,DEMİR HAYRİ,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
ROMANYA, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
55
The 8 Grade Students in Middle School Ideas about Effectiveness of Physical Education Lesson

ALINCAK FİKRET,BİÇER MÜRSEL,ABAKAY UĞUR,UĞURLU FATİH MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Sport Studies.
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Global Impact Factor (GIF = 0.389)Global Impact Factor LogoCABI Abstracts databa
56
THE EVALUATION OF THE OPINIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS ABOUT USING LESSON EQUIPMENTS

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Journal of Sport and Exercise Physiology
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google ScholarScience Impact Factor: 1.54Open - J Gate DatabaseMax Perutz Librar
57
Investigation of Mountaineering and Outdoor Sports Clubs with Activity Areas

GÜRER BURAK,ALINCAK FİKRET,ÖÇALAN MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
58
Remarks of class teachers on game and physical activities lesson in terms of disabled students

ALINCAK FİKRET,UĞURLU FATİH MEHMET,ABAKAY UĞUR,AYAN SİNAN
Yayın Yeri: International Journal of Sport Studies
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Worldcat. Basic information. Ma
59
THE EFFECTS OF MICROTEACHING PRACTICES ON PRE SERVICE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION

ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET,DEMİR HAYRİ
Yayın Yeri: European Journal of Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
60
SPORTİF REKREASYON FAALİYETLERİNE KATILAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞININ ANLAYIŞ GÖSTERME BOYUTU İNCELENMESİ1

yılmaz tuğay,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: NiğdeUniversityJournal of PhysicalEducationAndSportSciences
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  tubitak-ulakbim,IndexCopernicus ,Directory of Open access Journals. (DOAJ)SPORT
61
THE CLASROOM TEACHER S EVOLUTİON OF RELATED TO GAME AND PHYSİCAL ACTIVITIES LESSON THE CLASROOM TEACHER S EVOLUTİON OF RELATED TO GAME AND PHYSİCAL ACTIVITIES LESSON

ALINCAK FİKRET,AYAN SİNAN,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Route Education and Social Science Journal
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CROSS REF
62
A COMPARISON of STRESS MANAGEMENT LEVELS of INDIVIDUALS PLAYING TEAM SPORTS and DOING INDIVIDUAL SPORTS

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: The journal of academic social sciance
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  sobiad,cite factor,asos
63
Expectations of Prospective Class Teachers From PhysicalEducation and Game Teaching Lesson

ALINCAK FİKRET,AYAN SİNAN,DOĞAN İSA,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Journal of Physical Education and Sports Management
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
64
THE EVALUATION OF SOME REGIONAL GAME PLAYED IN GAZIANTEP BEING LIKE AN EDUCATIONAL GAME FOR HANDBALL TECNIC STUDIES

AYAN SİNAN,ALINCAK FİKRET,TUZCUOĞULLARI ÖMER TARKAN
Yayın Yeri: ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google academi, cite factor
65
ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET,AKYEL YAKUP,YETİŞ ÜMİT
Yayın Yeri: Route Education and Social Science Journal
Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  cross ref

Bildiriler

114 Adet
1
EXAMINATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' USE OF ALTERNATIVE ASSESSMENT AND EVALUATION APPROACHES IN THE LESSONS

YIKILMAZ AHMET, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: TOKAT 1st International Conference on Scientific Researches
TÜRKİYE, TOKAT, İngilizce, 21.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
TEACHING PROFESSION FROM THE PERSPECTIVE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

YIKILMAZ AHMET, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: TOKAT 1st International Conference on Scientific Researches
TÜRKİYE, TOKAT, İngilizce, 20.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
EXAMINATION OF THE OPINIONS OF WOMEN WHO USE SPECIAL SPORTS FACILITIES ON THE PERCEPTION OF SERVICE QUALITY

ÇAKMAK Ayşe Büşra, ALINCAK FİKRET, ÖZDAL MUSTAFA
Yayın Yeri: 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION
AZERBAYCAN, İngilizce, 21.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
INVESTIGATION OF THE PROBLEMS EXPERIENCED BY PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING

ÇAKMAK Ayşe Büşra, ALINCAK FİKRET, ÖZDAL MUSTAFA
Yayın Yeri: 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION
AZERBAYCAN, İngilizce, 21.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Lise Düzeyindeki Öğrencilerin Bazı Değişkenler Açısından Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

TOPAL Abdurrahman, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 20.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
6
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Derslerde Yaşamış Oldukları Sorunların İncelenmesi

ALINCAK Hatice, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 20.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
7
Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi

ALINCAK FİKRET, YILMAZ Mustafa
Yayın Yeri: III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 20.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
8
Futbol Takımı Taraftarlarının Fanatizm Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

YILMAZ Mustafa, TOPAL Abdurrahman, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 20.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
9
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ALINCAK FİKRET, AKCAN FIRAT
Yayın Yeri: III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 20.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
10
Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 20.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
11
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Kitap Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

ATICI ALİ, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 20.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
12
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitsel Oyunlar Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi

AKCAN Ceylan, ALINCAK FİKRET, AKCAN FIRAT
Yayın Yeri: III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 20.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
13
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Rotasyon Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

ALINCAK FİKRET, PANCAR ZARİFE
Yayın Yeri: III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 20.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
14
EXAMINATION OF THE SATISFACTION LEVELS OF WOMEN WHO BENEFIT FROM SPECIAL SPORTS FACILITIES

ÇAKMAK Ayşe Büşra, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: HODJA AKHMET YASSAWI 6 th International Conference on Scientific Research
AZERBAYCAN, Lankaran, İngilizce, 13.05.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
EVALUATION OF SECONDARY STUDENTS' OPINIONS ON PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS LESSON

ÇAKMAK Ayşe Büşra, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: HODJA AKHMET YASSAWI 6 th International Conference on Scientific Research
AZERBAYCAN, Lankaran, İngilizce, 13.05.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
EVALUATION OF PARENTS' VIEWS ON THE CONCEPT OF GAME AND CHILDREN'S USE OF DIGITAL GAMES

YIKILMAZ AHMET, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: HODJA AKHMET YASSAWI 6 th International Conference on Scientific Research
AZERBAYCAN, Lankaran, İngilizce, 13.05.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
EXAMINING THE PROBLEMS EXPERIENCED BY PHYSICAL EDUCATION TEACHERS WORKING IN PRIVATE SCHOOLS IN CLASSROOM MANAGEMENT

ALINCAK FİKRET, YIKILMAZ AHMET
Yayın Yeri: HODJA AKHMET YASSAWI 6 th International Conference on Scientific Research
AZERBAYCAN, Lankaran, İngilizce, 13.05.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
GÖREVE YENİ BAŞLAYAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, ERZURUM, Türkçe, 04.03.2022

Uluslararası  Özet bildiri
19
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

ATICI ALİ, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, ERZURUM, Türkçe, 04.03.2022

Uluslararası  Özet bildiri
20
BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDEN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİNE GEÇEN ÖĞRETMENLERİN YENİ DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, ERZURUM, Türkçe, 04.03.2022

Uluslararası  Özet bildiri
21
Investigation of Relative Opinions of Teacher Candidates in Pedagogical Formation Education

DEMİR HASAN, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: IConSE 2021: International Conference on Science and Education
İngilizce, 29.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
Investigation of Book Reading Habits of Teacher Candidates

ÜZÜM HÜSEYİN, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: IConSE 2021: International Conference on Science and Education
İngilizce, 06.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
Examination of Physical Education Teachers' Opinions on the Qualifications of School Headquarters

DEMİR HASAN, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: IConSE 2021: International Conference on Science and Education
İngilizce, 06.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
Investigation of Anxiety and Expectations of Physical Education Teacher Candidates on the Teaching Profession

ALINCAK FİKRET, YILDIZ FATMA
Yayın Yeri: IConSE 2021: International Conference on Science and Education
İngilizce, 06.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
Examination of Mothers' Opinions Regarding Children's Digital Playing

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: IConSE 2021: International Conference on Science and Education
İngilizce, 06.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
Evaluation of Teachers' Attitudes Regarding Unwanted Student Behaviors

ÜZÜM HÜSEYİN, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: IConSE 2021: International Conference on Science and Education
İngilizce, 06.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
Evaluation of Students' Views on Problems in the Graduate Education Process

YILDIZ FATMA, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: IConSE 2021: International Conference on Science and Education
İngilizce, 06.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
Evaluation of Physical Education Teacher's Opinions on the Field Exam

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: IConSE 2021: International Conference on Science and Education
TÜRKİYE, İngilizce, 06.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
29
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: ULUSLARARASI ANKARA KONGRESİ SOSYAL BİLİMLEREĞİTİM BİLİMLERİ VE SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 28.05.2021

Uluslararası  Özet bildiri
30
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BEYAZ öKKEŞ, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: ULUSLARARASI ANKARA KONGRESİ SOSYAL BİLİMLEREĞİTİM BİLİMLERİ VE SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 28.05.2021

Uluslararası  Özet bildiri
31
EVALUATION OF THE OPINIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ON SUPPORT AND TRAINING COURSES

YIKILMAZ AHMET, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: II. INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
AZERBAYCAN, BAKÜ, İngilizce, 10.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
32
EVALUATION OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES 'OPINIONS ABOUT PHYSICAL EDUCATION AND GAME TEACHING COURSE

YIKILMAZ AHMET, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: II. INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
AZERBAYCAN, BAKÜ, İngilizce, 10.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
33
Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ÜZÜM HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 23.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
34
Çocukların Gelişimi Açısından Şiddet İçerikli Oyunların Değerlendirilmesi

ÜZÜM HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 23.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
35
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN OYUNLARA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

KARABAŞ ZEKİ,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 23.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
36
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ŞAHİN BÜŞRA
Yayın Yeri: ORTA DOĞU 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 19.09.2019

Uluslararası  Özet bildiri
37
ÖĞRETMENLERİN OKUL DIŞINDA YAPMIŞ OLDUĞU ETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
38
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUNLA ÖĞRETİM YÖNTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
39
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASIGEREKEN MESLEKİ ETİK DEĞERLER KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
40
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKULLARDAKİ DERS SÜRESİNİN VE SAATLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
41
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ARAÇ-GEREÇ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
42
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
43
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
44
GAZİANTEP ŞEHRİNDEKİ SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR MERKEZLERİNDEÇALIŞANLARIN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLKELERİNE BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, DENİZLİ, İngilizce, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
45
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ŞİDDET ALGILARI

ALINCAK FİKRET,GÜRER BURAK
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 18.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
46
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 18.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
47
MACERA YARIŞLARINA KATILAN SPORCULARIN ZİHİNSEL DAYANIKLILIKLARININ İNCELENMESİ

GÜRER BURAK,ALINCAK FİKRET,ÖZEN GÜÇLÜ
Yayın Yeri: 16th International Sport Sciences Congress
TÜRKİYE, ANTALYA, İngilizce, 31.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
48
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DEĞERLERİN KAZANDIRILMA DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,TURAK TUĞBA
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 17.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
49
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,TURAK TUĞBA
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 17.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
50
EVALUATION OF THE OPINIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS WHO MADE BRANCH CHANGE ON THE NEW STATUS

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 17.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
51
GÖREVE YENİ BAŞLAYAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI MESLEKİ SORUNLARIN İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 17.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
52
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUN KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
53
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR,TURAK TUĞBA
Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
54
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi: Gaziantep Örneği

ALINCAK FİKRET,KARALAR FEVZİ
Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
55
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNBİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
56
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLEÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH ETMELERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜZÜM HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, MERSİN, İngilizce, 13.09.2018

Uluslararası  Özet bildiri
57
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET,KARALAR FEVZİ
Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Özet bildiri
58
Sınıf Öğretmenlerine Göre Oyunun Öğrenme Üzerinde Etkileri

YIKILMAZ AHMET,ALINCAK FİKRET,DURSUN AKİF,ÜZÜM HÜSEYİN
Yayın Yeri: lV. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (TURKCESS 2018)
AZERBAYCAN, BAKÜ, Türkçe, 28.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
59
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Gözünden Öğretmen Nitelikleri

ALINCAK FİKRET,YIKILMAZ AHMET
Yayın Yeri: IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS 2018)
AZERBAYCAN, BAKÜ, Türkçe, 28.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
60
Ebeveynlerin Çocukların Dijital Oyun Oynamaları Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: lV. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (TURKCESS 2018)
AZERBAYCAN, BAKÜ, Türkçe, 27.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
61
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ALINCAK FİKRET,DURSUN AKİF,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 5.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, MANİSA, Türkçe, 07.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
62
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Mülakat Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ALINCAK FİKRET,AY SEDA
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, MANİSA, Türkçe, 07.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
63
Sınıf Öğretmenlerinin Okul Bahçelerinde Bulunan Oyun Alanlarından Pedagojik Beklentileri

ALINCAK FİKRET,TURAK TUĞBA
Yayın Yeri: 5.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresİ
TÜRKİYE, MANİSA, Türkçe, 07.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
64
Hokeycilerin Hokey Sporuna Yönelmeye Etki Eden Unsurlar ve Beklentilerinin İncelenmesi

YILDIRIM ALİ,ABAKAY ZELİHA,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 5.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, MANİSA, Türkçe, 07.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
65
Göreve Yeni Başlayan Beden Eğitimi Öğretmenlerin Yeterlik Algılarının Ve Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi

ALINCAK FİKRET,ÇELİKADAM BURKU
Yayın Yeri: 5.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, MANİSA, Türkçe, 07.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
66
Spor Tesislerinin Öğrencilere Hangi Değerleri Kazandırdığına Yönelik Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri

ALINCAK FİKRET,ABAKAY ZELİHA,DURSUN AKİF
Yayın Yeri: 5.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, MANİSA, Türkçe, 07.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
67
ASSESSMENT OF TEACHER CANDIDATES’xx COMMUNICATION SKILL

ALINCAK FİKRET,YEŞİL FATMA,GÜRER BURAK
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, MUĞLA, İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
68
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Bazında Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Yaşam Kaliteleri Farklılıklarının İncelenmesi

ÖZTÜRK MEHMET ALİ,ALINCAK FİKRET,GÜRKAN ALPER CENK
Yayın Yeri: Uluslararası Herkes İçin Spor veWellness Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 05.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
69
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK MEHMET ALİ
Yayın Yeri: Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 05.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
70
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ
TÜRKMENİSTAN, ANTALYA, İngilizce, 05.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
71
ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK MEHMET ALİ,ABAKAY UĞUR,YIKILMAZ AHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, İngilizce, 05.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
72
TÜRK MİLLETİNİ TANIMLAYAN DEĞERLERİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 05.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
73
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULUNUN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ACUN Ayten
Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL CONGRESSOF EURASIAN SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 04.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
74
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ETKİLİ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

ACUN Ayten,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL CONGRESSOF EURASIAN SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 04.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
75
SERBEST ETKİNLİKLER DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY ZELİHA,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL CONGRESSOF EURASIAN SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 04.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
76
SPORCU VE SEDANTER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ

ACUN Ayten,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL CONGRESSOF EURASIAN SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 04.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
77
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL ETKİNLİK İÇEREN OYUNLARI OYNAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Sporlar - Oyunlar Sempozyumu
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 08.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
78
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Aile Profilleri ve Meslek Tercihlerinde Ailenin Rolü

ACUN Ayten,ALINCAK FİKRET,İNCE Rabia Kübra
Yayın Yeri: Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, MANİSA, Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
79
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Faaliyetlere Katılımı ve Serbest Zaman Algılarının İncelenmesi

GÜRER BURAK,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Türkçe, 15.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
80
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OYUN KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 23.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
81
Profesyonel Voleybolcuların Stresle Başa Çıkma Tarzlarının İncelenmesi

ALINCAK FİKRET,GÜRER BURAK
Yayın Yeri: II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
82
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
83
Sporcu ve Sedanter Lise Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerinin Karşılaştırılması (Kırşehir İli Örneği)

ÖZBEK SITKI,TAŞBİLEK YONCALIK MELİKE,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: The 9th Conference of the International Society for the Social Science
TÜRKİYE, ÇORUM, Türkçe, 13.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
84
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Ve Danışman Öğretmen Özelliklerinin İncelenmesi

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: THE 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILKROAD ACADEMIC STUDIES
TÜRKİYE, NEVŞEHİR, Türkçe, 21.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
85
Pedagojik Formasyon Sertifikası Progamında Öğrenim GörenÖğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin GörüşlerininDeğerlendirilmesi

ACUN AYTEN,ALINCAK FİKRET,ÜZÜM HÜSEYİN
Yayın Yeri: THE 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILKROAD ACADEMIC STUDIES
TÜRKİYE, NEVŞEHİR, Türkçe, 21.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
86
THE SEARCH ON THE CANDIDATES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS OPINIONS ABOUT THE KPSS EXAM

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
MAKEDONYA, ÜSKÜP, Türkçe, 06.07.2017

Uluslararası  Özet bildiri
87
EVALUATION OF OUTDOOR ACTIVITIES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, AYDIN, İngilizce, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
88
THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS PEDOGOGICAL EDUCATION PROGRAMME ACCORDING TO THE PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, AYDIN, İngilizce, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
89
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGISI VE ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET,AY SEDA
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
90
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUM VE BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ

Karababa Enise Merve,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 4 . U l u s l a r a r a s ı S p o r B i l i m l e r i T u r i z m v e R e k r e a s y o n Ö ğ r e n c i K o n g r e s i
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
91
SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİ HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR,ACUN Ayten
Yayın Yeri: 4 . U l u s l a r a r a s ı S p o r B i l i m l e r i T u r i z m v e R e k r e a s y o n Ö ğ r e n c i K o n g r e s i
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
92
An Evaluatıon Of Pedagogıcal Formatıon Certifıcate Program Students’ Views On Teachıng Technologıes And Materıal Design Course

ALINCAK FİKRET,BARDAKÇI MEHMET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
93
THE EVALUATION OF HIGH SCHOOL 12TH GRADE STUDENTS OPINIONS ABOUT THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES

ZENGİN ÖZLEM,DEMİR HAYRİ,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 2nd International Conference On The ChangingWorld And Social Research
İngilizce, 14.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
94
Emniyet Mensuplarına Göre Futbolda Şiddet Ve Saldırganlığı Oluşturan Unsurlar Gaziantep İl Örneği

AKALIN Tuba,ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET,KORKMAZ Merve Nur,YILDIRIM Ali,ÜZÜM Mehmet,URKAN Kübra Nur
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
95
Üniversite Öğrencilerinin Bedensel Kinestetik Zekâ Düzeylerinin Alan Açısından Karşılaştırılması

YÜCE Sultan,ÖZTÜRK Mine,ÇOBANOĞLU Gülşen,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Poster
96
Açık Alan Spor Parklarını Kullanan Bireylerin Sportif Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi Gaziantep İli Uygulaması

ÇARBA İrem,AKDENİZ Sevda,ERMAŞA Tolga,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
97
Spor Yöneticiliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümlerine İlişkin Görüşlerinin Analizi

BAKIRCIOĞLU Mazlum,ALINCAK FİKRET,BUĞDAYCI SELÇUK,ÇİFTÇİ Alper Tunga,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
98
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

CİNPOLAT TÜRKAN,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
99
Farklı Sporlar İle Uğraşan Kadın Sporcuların Sürekli Öfke Ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği Puanlarının İncelenmesi

OLGUN Rengin,ARDIÇ Sadiye,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
100
The 8 Grade Students in Middle School Ideas About Effectiveness of Physical Education Lesson

ALINCAK FİKRET,BİÇER MÜRSEL,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: ICRES 2016 – International Conference on Research in Education and Science
TÜRKİYE, MUĞLA, İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
101
The Evaluation of Physical Education and Sports Teacher s Ideas on Regarding the Use of Tools in the Lessons

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: ICRES 2016 – International Conference on Research in Education and Science
MUĞLA, İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
102
İŞİTME ENGELLİ ERKEK GÜREŞÇİ VE JUDOCULARIN BAZI FİZİKSEL FİZYOLOJİK VE ANTROPOMETRİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

KARAKOÇ ÖNDER,TAŞKIN CENGİZ,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: III_ ULUSLARARASI GELENEKSEL TÜRK GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU VE OYUNLARI
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 06.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
103
KURASH KURAŞ VE JUDO SPORLARININ BENZER VE FARKLI YÖNLERİNİN İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET,KARAKOÇ ÖNDER,TAŞKIN CENGİZ
Yayın Yeri: III. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu ve Oyunları
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 06.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
104
Türkiyedeki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüpleri ile Faaliyet Alanlarının İncelenmesi

GÜRER BURAK,ALINCAK FİKRET,ÖÇALAN MEHMET
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
105
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ALINCAK FİKRET,KARAKOÇ ÖNDER,AKCAN FIRAT
Yayın Yeri: II. Uluslaarası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
106
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ENGELLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR,AYAN SİNAN
Yayın Yeri: 15. ULUSLARARASISINIF ÖĞRETMENLİĞİEĞİTİM SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 03.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
107
an inverstiga the on of gaziantep metroplitan monicipality sports team footballers nutritional infarmation and habıts

ALINCAK hatice,ALINCAK FİKRET,KARAKOÇ ÖNDER
Yayın Yeri: th international conference in physical education, sport and physical therapy
ROMANYA, iaşi, Türkçe, 13.11.2015

Uluslararası  Özet bildiri
108
SPORTİF REKREASYON FAALİYETLERİNE KATILAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞININ ANLAYIŞ BOYUTUNDA İNCELENMESİ

yılmaz tuğay,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, afyonkarahisar, Türkçe, 28.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
109
BEDEN EĞİTİMİ ÖGRETMENLERİNİN MESLEKİ DOYUM VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET,ÖÇALAN MEHMET,alıncak hatice
Yayın Yeri: 4th International Conference on Science Culture and Sport
ohrid, İngilizce, 22.05.2015

Uluslararası  Poster
110
Physıcal Educatıon And Sports In Hıgh Scholl Students Submıssıve Realatıonshıp Between Behavıor And Self Esteem

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÖZDAYI NAHİT
Yayın Yeri: 13 th Internatıonal Sport Scıences Congress
TÜRK VE CAICOS AD., Konya, Türkçe, 07.11.2014

Uluslararası  Poster
111
Investigation of the Members of the Health and Sport Center Eating Habits According to the Income Variable

NAR Dilek,ÖZDAYI NAHİT,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICALEDUCATION AND SPORT CONGRESS
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 31.05.2012

Uluslararası  Poster
112
İki Farklı İldeki Futbol Hakemlerinin Müsabaka Öncesi Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması

ALINCAK FİKRET,AFYON YAKUP AKİF,ÖZDAYI NAHİT
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi
TÜRK VE CAICOS AD., İstanbul, Türkçe, 19.05.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
113
Sigaranın Bırakılmasında Sporun Etkisi

ALINCAK FİKRET,ÖZDAYI NAHİT,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 22nd Tafisa World Congress
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 10.11.2011

Uluslararası  Özet bildiri
114
Futbol Sporuyla Uğraşan 9 12 Yaş Çocukların Futbola Yönelme Nedenleri Ve Bakış Açılarının İncelenmesi

,ALINCAK FİKRETÖZDAYI NAHİT,KOÇ SELAHATTİN
Yayın Yeri: 22nd Tafisa World Congress
TÜRK VE CAICOS AD., Antalya, Türkçe, 10.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

GAZİANTEP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ THOM AKADEMİK DANIŞMANLIK
GAZİANTEP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ THOM AKADEMİK DANIŞMANLIK,

2019 - 2020
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

2010 - 2011
3
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

2009 - 2010

Editörlükler

2 Adet
1
European Journal of Physical Education and Sport Science

Yazar Adı: ALINCAK FİKRET , Yayın Yeri: oapub
Dergi, İngilizce, 2018,   Uluslararası  Google Scholar

2
IJASMJOURNAL International journal of Advances in Sport Managemen

Yazar Adı: ABAKAY UĞUR,BİÇER MÜRSEL,ÖZDAL MUSTAFA,MENDEŞ BEKİR,GÜRER BURAK,ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK HÜSEYİN , Yayın Yeri: http://www.ijasmjournal.com
Dergi, İngilizce, 2018, TÜRKİYE, ERZURUM  Uluslararası  spor  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Türk Kültüründe Beden Eğitimi ve Spor Türkçe 3
2 2017-2018 Yönetim Bilimi ve Spor Türkçe 3
3 2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 3
4 2016-2017 Yüksek Lisans Semineri Türkçe 3
5 2016-2017 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü Türkçe 2
2 2013-2014 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Türkçe 3
3 2012-2013 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Türkçe 3
4 2014-2015 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Türkçe 3
5 2015-2016 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Türkçe 3
6 2013-2014 Sağlıklı Yaşam ve Spor Türkçe 2
7 2012-2013 Sağlıklı Yaşam ve Spor Türkçe 2
8 2015-2016 Sağlıklı Yaşam ve Spor Türkçe 2
9 2014-2015 Sağlıklı Yaşam ve Spor Türkçe 2
10 2012-2013 Davranış Bilimlerine Giriş Türkçe 3
11 2011-2012 Davranış Bilimlerine Giriş Türkçe 3
12 2013-2014 Davranış Bilimlerine Giriş Türkçe 3
13 2015-2016 Davranış Bilimlerine Giriş Türkçe 3
14 2013-2014 Sporda Halkla İlişkiler ve Medya Türkçe 3
15 2014-2015 Sporda Halkla İlişkiler ve Medya Türkçe 3
16 2012-2013 Sporda Halkla İlişkiler ve Medya Türkçe 3
17 2015-2016 Sporda Halkla İlişkiler ve Medya Türkçe 3
18 2012-2013 Etkili İletişim Becerileri Türkçe 2
19 2013-2014 Etkili İletişim Becerileri Türkçe 2
20 2014-2015 Etkili İletişim Becerileri Türkçe 2
21 2015-2016 Etkili İletişim Becerileri Türkçe 2
22 2012-2013 Sporda Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3
23 2013-2014 Sporda Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3
24 2014-2015 Sporda Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3
25 2015-2016 Sporda Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3
26 2014-2015 Spor Sosyolojisi Türkçe 2
27 2013-2014 Spor Sosyolojisi Türkçe 2
28 2015-2016 Spor Sosyolojisi Türkçe 2
29 2012-2013 Spor Tesisleri ve İşletmeciliği Türkçe 3
30 2013-2014 Spor Tesisleri ve İşletmeciliği Türkçe 3
31 2014-2015 Spor Tesisleri ve İşletmeciliği Türkçe 3
32 2015-2016 Spor Tesisleri ve İşletmeciliği Türkçe 3
33 2016-2017 SPORDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 3
34 2016-2017 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Türkçe 3
35 2016-2017 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ Türkçe 2
36 2016-2017 DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
37 2016-2017 SPOR TESİSLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 3
38 2016-2017 SPORDA HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA Türkçe 3
39 2016-2017 SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR Türkçe 2
40 2016-2017 SPOR SOSYOLOJİSİ Türkçe 2
41 2017-2018 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Türkçe 3
42 2017-2018 Özel Öğretim Yöntemleri I Türkçe 3
43 2017-2018 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
44 2017-2018 Rehberlik Türkçe 3
45 2017-2018 Spor Masajı Türkçe 4
46 2017-2018 SPOR TESİSLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 3
47 2016-2017 Eğitsel Oyunlar Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi ÖKKEŞ BEYAZ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan personellerin iletişim becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (Gaziantep ili örneği) TUBA AKALIN TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıklarının incelenmesi ALİ ATICI TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Gençlik ve Spor İl müdürlüğünde görev yapan personelin spor tesislerinin yeterliliğine ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Gaziantep ili örneği) ÖMER ATICI TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun öğretimine yönelik spor farkındalıklarının incelenmesi NURSEL FENCİ TezMerkezi 2022
6 Tamamlandı Ortaöğretim öğrencilerinin oyun kavramına ve fiziksel aktivite içeren oyunları oynamaya yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi ERDAL YELTEKİN TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı Güvenlik güçlerinin internet bağımlılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Gaziantep ili örneği) CELİL GÖZEK TezMerkezi 2021
8 Tamamlandı Güvenlik güçlerinin iletişim becerilerinin incelenmesi (Gaziantep ili örneği) SONER ÇÖPLÜ TezMerkezi 2021
9 Tamamlandı Beden eğitimi öğretmeni adaylarının fiziksel aktivite içeren oyunlara yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi ZEKİ KARABAŞ TezMerkezi 2020
10 Tamamlandı Beden eğitimi öğretmeni adaylarının dindarlık düzeylerinin ve dini gruplara yönelimlerinin incelenmesi AKİF DURSUN TezMerkezi 2020
11 Tamamlandı Beden eğitimi ve Spor öğretmenlerinin mesleki memnuniyet ve öğretme motivasyonlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi SERHAT YANIT TezMerkezi 2020
12 Tamamlandı Beden eğitimi öğretmeni adaylarının meslek öncesi öğretmen kimlik algılarının incelenmesi NECMETTİN KÜMPERLİ TezMerkezi 2020
13 Tamamlandı Beden eğitimi öğretmeni adaylarının öğretmenlik kimliklerini geliştirmelerinde etkili olan faktörlerin değerlendirilmesi MEHMET ALİ ÇETİN TezMerkezi 2020
14 Tamamlandı Beden eğitimi öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörlerin değerlendirilmesi HÜSEYİN ÜZÜM TezMerkezi 2019
15 Tamamlandı Sporcu ve sedanter üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş ve temel psikolojik ihtiyaçlarının incelenmesi AYTEN ACUN TezMerkezi 2018