Doç.Dr. FİKRET ALINCAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

   alincak@gantep.edu.tr  
Spor Bilimleri Temel Alanı  Spor Bilimleri  Beden Eğitimi ve Oyun

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
SOCIAL, EDUCATIONAL, POLITICAL, ECONOMIC AND OTHERDEVELOPMENTS OCCURRED IN TURKEY BETWEEN THE YEARS OF 1938-1980

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-69854-1-6,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR

Yayın Yeri: Eğiten Kitap
ISBN: 978-605-7754-65-3,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
SOCIAL, EDUCATIONAL, POLITICAL, ECONOMIC AND OTHER DEVELOPMENTS OCCURRED IN TURKEY BETWEEN THE YEARS OF 1923-1938

Yayın Yeri: Published by ISRES Publishing, International Society for Research in Education andScience (ISRES).
ISBN: 978-605-81654-6-5,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Herkes İçin Spor ve Wellness Araştırmaları

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi A.Ş.
ISBN: 978-605-258-244-2,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretim Becerilerine Etkisi

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-605-9663-92-2, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

48 Adet
1
Evaluation Of The Opinions Of Pre-School Teacher Candidates ’xxConsiderations On The Game Concept

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMARTJOURNAL)
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Internation Scientific Indexing (ISI), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),
2
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ŞAHİN BÜŞRA
Yayın Yeri: JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBible (Academic Resource Index
3
Examining The Elements That Effect Hockey Players Hockey Sport Orientation and Anticipations

YILDIRIM ALİ,ABAKAY ZELİHA,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Research in Sports Science
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Dergipark
4
Bir Doğa Turizmi Olarak Macera Yarışlarına Katılan Sporcuların Zihinsel Dayanıklılıklarının İncelenmesi

GÜRER BURAK,ALINCAK FİKRET,ÖZEN GÜÇLÜ
Yayın Yeri: Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad, İdealonline
5
ASSESSMENT OF LEISURE ACTIVITIES LESSON BASED ON THEVIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

ALINCAK FİKRET,ABAKAY ZELİHA,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Journal of History School (JOHS)
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
INVESTIGATION OF LEADERSHIP AND CREATIVITY FEATURES OF TEACHER CANDIDATES

SERÇE MEHMET RECEP,ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport- TOJRAS
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google scholar
7
Characteristic Of Teachers From Eye Of Physical Education Candidates Teachers

ALINCAK FİKRET,YIKILMAZ AHMET
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)International Index Copernicus,
8
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULUNUN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN)Scientific World IndexGeneralImapctFactorS
9
EVALUATION OF THE OPINIONS CANDIDATES OF THE PHYSICALEDUCATION TEACHERS ABOUT THE INTERVIEW SYSTEM

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar
10
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi

ÜZÜM HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor Academic Sicentific Journal
11
EXAMINING THE ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS REGARDING PLAYING GAMES WITH PHYSICAL ACTIVITY

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR,BUĞDAYCI SELÇUK
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google scholar
12
PEDAGOGICAL EXPECTANCES FROM THE PLAYGROUNDS IN THE SCHOOL GARDENS IN CLASSROOM TEACHERS

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK MEHMET ALİ,TURAK TUĞBA
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google scholar
13
Investigation of the Book Reading Habits of Physical Education Teachers

ALINCAK FİKRET,KARALAR FEVZİ
Yayın Yeri: Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Cas, Croosref, Esjı, Road, Wzb
14
EVALUATION OF COTERIE TEACHERS’ COMMITTEE ACCORDING TO THE VIEWS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

ALINCAK FİKRET,ACUN Ayten,ÖZTÜRK MEHMET ALİ,YIKILMAZ AHMET
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google scholar
15
EVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ’xxTHOUGHTS ON INSERVICE EDUCATION

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK MEHMET ALİ
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google scholar
16
SPORCU VE SEDANTER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİOLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ

ACUN Ayten,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad, Drjı, İsam, Tei
17
INVESTIGATION OF STRESS MANAGEMENT STYLES OF PROFESSIONAL VOLLEYBALL PLAYERS

ALINCAK FİKRET,GÜRER BURAK
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
18
An Evaluatıon Of Pedagogıcal Formatıon Certifıcate Program Students’ Views On Teachıng Technologıes And Materıal Design Course

ALINCAK FİKRET,BARDAKÇI MEHMET,ABAKAY UĞUR,UĞURLU FATİH MEHMET,YIKILMAZ AHMET
Yayın Yeri: Intarnational Journal of Advences in Sport Management
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar
19
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL DIŞINDA YAPMIŞOLDUĞU FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR,AYTAÇ KÜRŞAT YUSUF
Yayın Yeri: Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Islamicus
20
THE EVALUATION OF THE PARTICIPATION OF GAME AND PHYSICAL EDUCATION LESSON OF THE MILD SEVERE DEGREE MENTAL RETARDATION AND AUTISTIC STUDENTS

AYAN SİNAN,Ergin Murat,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: European Journal of Special Education Research
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
21
Investigation of the Challenges of Physical Education Teacher Nominees to School Experience

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Journal Of Psychology Behavioral Studies
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar
22
EVALUATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS` OPINIONS ON TEACHING WITH GAMES

ALINCAK FİKRET,YIKILMAZ AHMET,UĞURLU FATİH MEHMET
Yayın Yeri: European Journal of Alternative Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
23
Pedagojik Formasyon Sertifikası Progamında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ACUN Ayten,ALINCAK FİKRET,ÜZÜM Hüseyin
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
INVESTIGATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS

AYAN SİNAN,SOYLU YUSUF,BOZDAL ÖZLEM,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
25
INVESTIGATION OF BODY PERCEPTION AND ASSERTIVENESS LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS

ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET,AY SEDA
Yayın Yeri: International Journal of Turkish Education Sciences
İngilizce, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Akademik dizin
26
ATTITUDES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS TOWARDS PLAYING GAMES THAT INVOLVE PHYSICAL ACTIVITY

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: European Journal of Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
27
Assessment of the Effectıveness of Pedagogıcal Formatıon Program Accordıng to Opınıons of Physıcal Educatıon Teacher Candıdates

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Research Journal of Psychology and Educational Sciences
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ISI IndexingInternational Scientific Indexing (ISI)Eurasian Scientific Journal I
28
OPINIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER GRADUATES ON PUBLIC PERSONNEL SELECTION EXAM

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: European Journal of Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
29
Sporcu ve Sedanter Lise Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerinin Karşılaştırılması (Kırşehir İli Örneği)

ÖZBEK Sıtkı,TAŞBİLEK YONCALIK MELİKE,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim, Google Scholar
30
THE EFFECTS OF MICROTEACHING PRACTICES ON PRE SERVICE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION

ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET,DEMİR HAYRİ
Yayın Yeri: European Journal of Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
31
EVALUATION OF OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERSON THE METHOD OF EDUCATION WITH GAME

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
32
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

CİNPOLAT Türkan,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Tubitak Ulakbim,
33
EVALUATIONS OF THE OPINIONS OF TEACHERS ABOUT HIGH SCHOOL PHYISCAL EDUCATION AND SPORTS LESSON

ALINCAK FİKRET,DOĞAN İSA,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Route Education and Social Science Journal
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory Of Research Journal
34
Remarks of class teachers on game and physical activities lesson in terms of disabled students

ALINCAK FİKRET,UĞURLU FATİH MEHMET,ABAKAY UĞUR,AYAN SİNAN
Yayın Yeri: International Journal of Sport Studies
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Worldcat. Basic information. Ma
35
Investigation of Mountaineering and Outdoor Sports Clubs with Activity Areas

GÜRER BURAK,ALINCAK FİKRET,ÖÇALAN MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
36
THE EVALUATION OF THE OPINIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS ABOUT USING LESSON EQUIPMENTS

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Journal of Sport and Exercise Physiology
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google ScholarScience Impact Factor: 1.54Open - J Gate DatabaseMax Perutz Librar
37
The 8 Grade Students in Middle School Ideas about Effectiveness of Physical Education Lesson

ALINCAK FİKRET,BİÇER MÜRSEL,ABAKAY UĞUR,UĞURLU FATİH MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Sport Studies.
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Global Impact Factor (GIF = 0.389)Global Impact Factor LogoCABI Abstracts databa
38
THE EVALUATION OF THE IDEAS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS ABOUT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSON IN DISABLED PERSONS

ALINCAK FİKRET,UĞURLU FATİH MEHMET
Yayın Yeri: Research in Sport and Exercise Psychology
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Science Impact Factor =1.27Open - J Gate Database Finest 4 - Top WebsitesSecret
39
THE EVALUATION OF HIGH SCHOOL 12TH GRADE STUDENTS OPINIONS ABOUT THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES

ZENGİN ÖZLEM,DEMİR HAYRİ,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
ROMANYA, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
40
THE EVALUATION OF VIOLENT CONTENT GAMES FORCHILDREN S DEVELOPMENT

ALINCAK FİKRET,TUZCUOĞULLARI ÖMER TARKAN
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
41
A Research on Environmental Awareness of Higher Education Students

MEŞE NAFİYE NUR,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: ULUSLARARASIMEDENİYET ÇALIŞMALARI DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Dergi park, Ukakbim, Google scholar
42
ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS INCLUDING PHYSICAL ACTIVITY INVOLVING PLAYING GAMES

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
43
ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET,AKYEL YAKUP,YETİŞ ÜMİT
Yayın Yeri: Route Education and Social Science Journal
Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  cross ref
44
THE EVALUATION OF SOME REGIONAL GAME PLAYED IN GAZIANTEP BEING LIKE AN EDUCATIONAL GAME FOR HANDBALL TECNIC STUDIES

AYAN SİNAN,ALINCAK FİKRET,TUZCUOĞULLARI ÖMER TARKAN
Yayın Yeri: ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google academi, cite factor
45
Expectations of Prospective Class Teachers From PhysicalEducation and Game Teaching Lesson

ALINCAK FİKRET,AYAN SİNAN,DOĞAN İSA,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Journal of Physical Education and Sports Management
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
46
SPORTİF REKREASYON FAALİYETLERİNE KATILAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞININ ANLAYIŞ GÖSTERME BOYUTU İNCELENMESİ1

yılmaz tuğay,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: NiğdeUniversityJournal of PhysicalEducationAndSportSciences
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  tubitak-ulakbim,IndexCopernicus ,Directory of Open access Journals. (DOAJ)SPORT
47
A COMPARISON of STRESS MANAGEMENT LEVELS of INDIVIDUALS PLAYING TEAM SPORTS and DOING INDIVIDUAL SPORTS

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: The journal of academic social sciance
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  sobiad,cite factor,asos
48
THE CLASROOM TEACHER S EVOLUTİON OF RELATED TO GAME AND PHYSİCAL ACTIVITIES LESSON THE CLASROOM TEACHER S EVOLUTİON OF RELATED TO GAME AND PHYSİCAL ACTIVITIES LESSON

ALINCAK FİKRET,AYAN SİNAN,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Route Education and Social Science Journal
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CROSS REF

Bildiriler

82 Adet
1
MACERA YARIŞLARINA KATILAN SPORCULARIN ZİHİNSEL DAYANIKLILIKLARININ İNCELENMESİ

GÜRER BURAK,ALINCAK FİKRET,ÖZEN GÜÇLÜ
Yayın Yeri: 16th International Sport Sciences Congress
TÜRKİYE, ANTALYA, İngilizce, 31.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
2
Investigation of the Members of the Health and Sport Center Eating Habits According to the Income Variable

NAR Dilek,ÖZDAYI NAHİT,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICALEDUCATION AND SPORT CONGRESS
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 31.05.2012

Uluslararası  Poster
3
SPORTİF REKREASYON FAALİYETLERİNE KATILAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞININ ANLAYIŞ BOYUTUNDA İNCELENMESİ

yılmaz tuğay,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, afyonkarahisar, Türkçe, 28.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
4
ASSESSMENT OF TEACHER CANDIDATES’xx COMMUNICATION SKILL

ALINCAK FİKRET,YEŞİL FATMA,GÜRER BURAK
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, MUĞLA, İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Sınıf Öğretmenlerine Göre Oyunun Öğrenme Üzerinde Etkileri

YIKILMAZ AHMET,ALINCAK FİKRET,DURSUN AKİF,ÜZÜM HÜSEYİN
Yayın Yeri: lV. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (TURKCESS 2018)
AZERBAYCAN, BAKÜ, Türkçe, 27.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Ebeveynlerin Çocukların Dijital Oyun Oynamaları Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: lV. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (TURKCESS 2018)
AZERBAYCAN, BAKÜ, Türkçe, 27.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Gözünden Öğretmen Nitelikleri

ALINCAK FİKRET,YIKILMAZ AHMET
Yayın Yeri: IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS 2018)
AZERBAYCAN, BAKÜ, Türkçe, 27.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

CİNPOLAT TÜRKAN,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
9
Farklı Sporlar İle Uğraşan Kadın Sporcuların Sürekli Öfke Ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği Puanlarının İncelenmesi

OLGUN Rengin,ARDIÇ Sadiye,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
10
Spor Yöneticiliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümlerine İlişkin Görüşlerinin Analizi

BAKIRCIOĞLU Mazlum,ALINCAK FİKRET,BUĞDAYCI SELÇUK,ÇİFTÇİ Alper Tunga,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
11
Emniyet Mensuplarına Göre Futbolda Şiddet Ve Saldırganlığı Oluşturan Unsurlar Gaziantep İl Örneği

AKALIN Tuba,ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET,KORKMAZ Merve Nur,YILDIRIM Ali,ÜZÜM Mehmet,URKAN Kübra Nur
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
12
Açık Alan Spor Parklarını Kullanan Bireylerin Sportif Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi Gaziantep İli Uygulaması

ÇARBA İrem,AKDENİZ Sevda,ERMAŞA Tolga,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
13
Üniversite Öğrencilerinin Bedensel Kinestetik Zekâ Düzeylerinin Alan Açısından Karşılaştırılması

YÜCE Sultan,ÖZTÜRK Mine,ÇOBANOĞLU Gülşen,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Poster
14
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Aile Profilleri ve Meslek Tercihlerinde Ailenin Rolü

ACUN Ayten,ALINCAK FİKRET,İNCE Rabia Kübra
Yayın Yeri: Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, MANİSA, Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
15
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN OYUNLARA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

KARABAŞ ZEKİ,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 23.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
16
Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ÜZÜM HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 23.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Çocukların Gelişimi Açısından Şiddet İçerikli Oyunların Değerlendirilmesi

ÜZÜM HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 23.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OYUN KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 23.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
BEDEN EĞİTİMİ ÖGRETMENLERİNİN MESLEKİ DOYUM VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET,ÖÇALAN MEHMET,alıncak hatice
Yayın Yeri: 4th International Conference on Science Culture and Sport
ohrid, İngilizce, 22.05.2015

Uluslararası  Poster
20
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Ve Danışman Öğretmen Özelliklerinin İncelenmesi

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: THE 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILKROAD ACADEMIC STUDIES
TÜRKİYE, NEVŞEHİR, Türkçe, 21.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
Pedagojik Formasyon Sertifikası Progamında Öğrenim GörenÖğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin GörüşlerininDeğerlendirilmesi

ACUN AYTEN,ALINCAK FİKRET,ÜZÜM HÜSEYİN
Yayın Yeri: THE 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILKROAD ACADEMIC STUDIES
TÜRKİYE, NEVŞEHİR, Türkçe, 21.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
22
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGISI VE ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET,AY SEDA
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
23
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUM VE BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ

Karababa Enise Merve,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 4 . U l u s l a r a r a s ı S p o r B i l i m l e r i T u r i z m v e R e k r e a s y o n Ö ğ r e n c i K o n g r e s i
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
24
SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİ HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR,ACUN Ayten
Yayın Yeri: 4 . U l u s l a r a r a s ı S p o r B i l i m l e r i T u r i z m v e R e k r e a s y o n Ö ğ r e n c i K o n g r e s i
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
25
An Evaluatıon Of Pedagogıcal Formatıon Certifıcate Program Students’ Views On Teachıng Technologıes And Materıal Design Course

ALINCAK FİKRET,BARDAKÇI MEHMET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
26
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ŞAHİN BÜŞRA
Yayın Yeri: ORTA DOĞU 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 19.09.2019

Uluslararası  Özet bildiri
27
The 8 Grade Students in Middle School Ideas About Effectiveness of Physical Education Lesson

ALINCAK FİKRET,BİÇER MÜRSEL,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: ICRES 2016 – International Conference on Research in Education and Science
TÜRKİYE, MUĞLA, İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
28
The Evaluation of Physical Education and Sports Teacher s Ideas on Regarding the Use of Tools in the Lessons

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: ICRES 2016 – International Conference on Research in Education and Science
MUĞLA, İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
29
İki Farklı İldeki Futbol Hakemlerinin Müsabaka Öncesi Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması

ALINCAK FİKRET,AFYON YAKUP AKİF,ÖZDAYI NAHİT
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi
TÜRK VE CAICOS AD., İstanbul, Türkçe, 19.05.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
30
Profesyonel Voleybolcuların Stresle Başa Çıkma Tarzlarının İncelenmesi

ALINCAK FİKRET,GÜRER BURAK
Yayın Yeri: II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
31
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
32
EVALUATION OF OUTDOOR ACTIVITIES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, AYDIN, İngilizce, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
33
THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS PEDOGOGICAL EDUCATION PROGRAMME ACCORDING TO THE PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, AYDIN, İngilizce, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
34
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ŞİDDET ALGILARI

ALINCAK FİKRET,GÜRER BURAK
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 18.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
35
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 18.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
36
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DEĞERLERİN KAZANDIRILMA DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,TURAK TUĞBA
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 17.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
37
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,TURAK TUĞBA
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 17.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
38
BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 17.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
39
GÖREVE YENİ BAŞLAYAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI MESLEKİ SORUNLARIN İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 17.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
40
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Faaliyetlere Katılımı ve Serbest Zaman Algılarının İncelenmesi

GÜRER BURAK,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Türkçe, 15.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
41
THE EVALUATION OF HIGH SCHOOL 12TH GRADE STUDENTS OPINIONS ABOUT THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES

ZENGİN ÖZLEM,DEMİR HAYRİ,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 2nd International Conference On The ChangingWorld And Social Research
İngilizce, 14.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
42
an inverstiga the on of gaziantep metroplitan monicipality sports team footballers nutritional infarmation and habıts

ALINCAK hatice,ALINCAK FİKRET,KARAKOÇ ÖNDER
Yayın Yeri: th international conference in physical education, sport and physical therapy
ROMANYA, iaşi, Türkçe, 13.11.2015

Uluslararası  Özet bildiri
43
Sporcu ve Sedanter Lise Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerinin Karşılaştırılması (Kırşehir İli Örneği)

ÖZBEK SITKI,TAŞBİLEK YONCALIK MELİKE,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: The 9th Conference of the International Society for the Social Science
TÜRKİYE, ÇORUM, Türkçe, 13.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
44
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUN KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
45
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR,TURAK TUĞBA
Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
46
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi: Gaziantep Örneği

ALINCAK FİKRET,KARALAR FEVZİ
Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
47
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNBİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
48
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLEÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH ETMELERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜZÜM HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, MERSİN, İngilizce, 13.09.2018

Uluslararası  Özet bildiri
49
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET,KARALAR FEVZİ
Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Özet bildiri
50
ÖĞRETMENLERİN OKUL DIŞINDA YAPMIŞ OLDUĞU ETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
51
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUNLA ÖĞRETİM YÖNTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
52
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASIGEREKEN MESLEKİ ETİK DEĞERLER KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
53
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKULLARDAKİ DERS SÜRESİNİN VE SAATLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
54
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ARAÇ-GEREÇ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
55
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ABAKAY UĞUR,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
56
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
57
GAZİANTEP ŞEHRİNDEKİ SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR MERKEZLERİNDEÇALIŞANLARIN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLKELERİNE BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, DENİZLİ, İngilizce, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
58
Sigaranın Bırakılmasında Sporun Etkisi

ALINCAK FİKRET,ÖZDAYI NAHİT,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 22nd Tafisa World Congress
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 10.11.2011

Uluslararası  Özet bildiri
59
Futbol Sporuyla Uğraşan 9 12 Yaş Çocukların Futbola Yönelme Nedenleri Ve Bakış Açılarının İncelenmesi

,ALINCAK FİKRETÖZDAYI NAHİT,KOÇ SELAHATTİN
Yayın Yeri: 22nd Tafisa World Congress
TÜRK VE CAICOS AD., Antalya, Türkçe, 10.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri
60
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL ETKİNLİK İÇEREN OYUNLARI OYNAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Sporlar - Oyunlar Sempozyumu
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 08.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
61
Physıcal Educatıon And Sports In Hıgh Scholl Students Submıssıve Realatıonshıp Between Behavıor And Self Esteem

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÖZDAYI NAHİT
Yayın Yeri: 13 th Internatıonal Sport Scıences Congress
TÜRK VE CAICOS AD., Konya, Türkçe, 07.11.2014

Uluslararası  Poster
62
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ALINCAK FİKRET,DURSUN AKİF,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 5.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, MANİSA, Türkçe, 07.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
63
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Mülakat Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ALINCAK FİKRET,AY SEDA
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, MANİSA, Türkçe, 07.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
64
Sınıf Öğretmenlerinin Okul Bahçelerinde Bulunan Oyun Alanlarından Pedagojik Beklentileri

ALINCAK FİKRET,TURAK TUĞBA
Yayın Yeri: 5.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresİ
TÜRKİYE, MANİSA, Türkçe, 07.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
65
Hokeycilerin Hokey Sporuna Yönelmeye Etki Eden Unsurlar ve Beklentilerinin İncelenmesi

YILDIRIM ALİ,ABAKAY ZELİHA,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 5.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, MANİSA, Türkçe, 07.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
66
Göreve Yeni Başlayan Beden Eğitimi Öğretmenlerin Yeterlik Algılarının Ve Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi

ALINCAK FİKRET,ÇELİKADAM BURKU
Yayın Yeri: 5.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, MANİSA, Türkçe, 07.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
67
Spor Tesislerinin Öğrencilere Hangi Değerleri Kazandırdığına Yönelik Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri

ALINCAK FİKRET,ABAKAY ZELİHA,DURSUN AKİF
Yayın Yeri: 5.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, MANİSA, Türkçe, 07.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
68
THE SEARCH ON THE CANDIDATES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS OPINIONS ABOUT THE KPSS EXAM

ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
MAKEDONYA, ÜSKÜP, Türkçe, 06.07.2017

Uluslararası  Özet bildiri
69
İŞİTME ENGELLİ ERKEK GÜREŞÇİ VE JUDOCULARIN BAZI FİZİKSEL FİZYOLOJİK VE ANTROPOMETRİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

KARAKOÇ ÖNDER,TAŞKIN CENGİZ,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: III_ ULUSLARARASI GELENEKSEL TÜRK GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU VE OYUNLARI
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 06.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
70
KURASH KURAŞ VE JUDO SPORLARININ BENZER VE FARKLI YÖNLERİNİN İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET,KARAKOÇ ÖNDER,TAŞKIN CENGİZ
Yayın Yeri: III. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu ve Oyunları
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 06.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
71
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ALINCAK FİKRET,KARAKOÇ ÖNDER,AKCAN FIRAT
Yayın Yeri: II. Uluslaarası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
72
Türkiyedeki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüpleri ile Faaliyet Alanlarının İncelenmesi

GÜRER BURAK,ALINCAK FİKRET,ÖÇALAN MEHMET
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
73
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Bazında Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Yaşam Kaliteleri Farklılıklarının İncelenmesi

ÖZTÜRK MEHMET ALİ,ALINCAK FİKRET,GÜRKAN ALPER CENK
Yayın Yeri: Uluslararası Herkes İçin Spor veWellness Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 05.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
74
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK MEHMET ALİ
Yayın Yeri: Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 05.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
75
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ
TÜRKMENİSTAN, ANTALYA, İngilizce, 05.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
76
ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK MEHMET ALİ,ABAKAY UĞUR,YIKILMAZ AHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, İngilizce, 05.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
77
TÜRK MİLLETİNİ TANIMLAYAN DEĞERLERİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 05.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
78
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULUNUN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ACUN Ayten
Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL CONGRESSOF EURASIAN SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 04.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
79
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ETKİLİ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

ACUN Ayten,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL CONGRESSOF EURASIAN SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 04.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
80
SERBEST ETKİNLİKLER DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY ZELİHA,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL CONGRESSOF EURASIAN SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 04.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
81
SPORCU VE SEDANTER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ

ACUN Ayten,ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL CONGRESSOF EURASIAN SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 04.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
82
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ENGELLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

ALINCAK FİKRET,ABAKAY UĞUR,AYAN SİNAN
Yayın Yeri: 15. ULUSLARARASISINIF ÖĞRETMENLİĞİEĞİTİM SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 03.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Kamu

2010 - 2011  Yarı Zamanlı
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Kamu

2009 - 2010  Yarı Zamanlı

Hakemlikler

2 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Gaziantep  Ulusal  Dergi  Tübitak ulakbim

2
Educational Research and Reviews

Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
İngilizce, 2017,   Uluslararası  Dergi  Journals Indexed in Eric

Editörlükler

2 Adet
1
European Journal of Physical Education and Sport Science

Yazar Adı: ALINCAK FİKRET , Yayın Yeri: oapub
Dergi, İngilizce, 2018,   Uluslararası  Google Scholar

2
IJASMJOURNAL International journal of Advances in Sport Managemen

Yazar Adı: ABAKAY UĞUR,BİÇER MÜRSEL,ÖZDAL MUSTAFA,MENDEŞ BEKİR,GÜRER BURAK,ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK HÜSEYİN , Yayın Yeri: http://www.ijasmjournal.com
Dergi, İngilizce, 2018, TÜRKİYE, ERZURUM  Uluslararası  spor  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Türk Kültüründe Beden Eğitimi ve Spor Türkçe 3
2 2017-2018 Yönetim Bilimi ve Spor Türkçe 3
3 2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 3
4 2016-2017 Yüksek Lisans Semineri Türkçe 3
5 2016-2017 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Türkçe 3
2 2012-2013 Sağlıklı Yaşam ve Spor Türkçe 2
3 2012-2013 Davranış Bilimlerine Giriş Türkçe 3
4 2012-2013 Sporda Halkla İlişkiler ve Medya Türkçe 3
5 2012-2013 Etkili İletişim Becerileri Türkçe 2
6 2012-2013 Sporda Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3
7 2012-2013 Spor Tesisleri ve İşletmeciliği Türkçe 3
8 2011-2012 Davranış Bilimlerine Giriş Türkçe 3
9 2017-2018 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Türkçe 3
10 2017-2018 Özel Öğretim Yöntemleri I Türkçe 3
11 2017-2018 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
12 2017-2018 Rehberlik Türkçe 3
13 2017-2018 Spor Masajı Türkçe 4
14 2017-2018 SPOR TESİSLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 3
15 2016-2017 SPORDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 3
16 2016-2017 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Türkçe 3
17 2016-2017 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ Türkçe 2
18 2016-2017 DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
19 2016-2017 SPOR TESİSLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 3
20 2016-2017 SPORDA HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA Türkçe 3
21 2016-2017 SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR Türkçe 2
22 2016-2017 SPOR SOSYOLOJİSİ Türkçe 2
23 2016-2017 Eğitsel Oyunlar Türkçe 3
24 2015-2016 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü Türkçe 2
25 2015-2016 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Türkçe 3
26 2015-2016 Sağlıklı Yaşam ve Spor Türkçe 2
27 2015-2016 Davranış Bilimlerine Giriş Türkçe 3
28 2015-2016 Sporda Halkla İlişkiler ve Medya Türkçe 3
29 2015-2016 Etkili İletişim Becerileri Türkçe 2
30 2015-2016 Sporda Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3
31 2015-2016 Spor Sosyolojisi Türkçe 2
32 2015-2016 Spor Tesisleri ve İşletmeciliği Türkçe 3
33 2014-2015 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Türkçe 3
34 2014-2015 Sağlıklı Yaşam ve Spor Türkçe 2
35 2014-2015 Sporda Halkla İlişkiler ve Medya Türkçe 3
36 2014-2015 Etkili İletişim Becerileri Türkçe 2
37 2014-2015 Sporda Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3
38 2014-2015 Spor Sosyolojisi Türkçe 2
39 2014-2015 Spor Tesisleri ve İşletmeciliği Türkçe 3
40 2013-2014 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Türkçe 3
41 2013-2014 Sağlıklı Yaşam ve Spor Türkçe 2
42 2013-2014 Davranış Bilimlerine Giriş Türkçe 3
43 2013-2014 Sporda Halkla İlişkiler ve Medya Türkçe 3
44 2013-2014 Etkili İletişim Becerileri Türkçe 2
45 2013-2014 Sporda Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3
46 2013-2014 Spor Sosyolojisi Türkçe 2
47 2013-2014 Spor Tesisleri ve İşletmeciliği Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Beden eğitimi öğretmeni adaylarının fiziksel aktivite içeren oyunlara yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi ZEKİ KARABAŞ 2020
2 Tamamlandı Beden eğitimi öğretmeni adaylarının dindarlık düzeylerinin ve dini gruplara yönelimlerinin incelenmesi AKİF DURSUN 2020
3 Tamamlandı Beden eğitimi öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörlerin değerlendirilmesi HÜSEYİN ÜZÜM 2019
4 Tamamlandı Sporcu ve sedanter üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş ve temel psikolojik ihtiyaçlarının incelenmesi AYTEN ACUN 2018