Prof.Dr. GÖKHAN GÖKGÖZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK

   gokhangokgoz@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  İletişim Çalışmaları  İletişim Sosyolojisi  İletişim Ekonomisi  İletişim Araştırmaları

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

11 Adet
1
Kültürel İktidar

Yayın Yeri: Diplomasi Vakfı Yayınları
ISBN: 978-605-06109-0-1, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Beşevler Çevresi: İktisadi ve İdari Bilimlerin Kurumsal Hikayesi

Yayın Yeri: A Kitap
ISBN: 978-605-06109-7-0, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
İletişim ve Toplumsal Dönüşüm: Yorumsamacı ve Etnografik Bir Yaklaşım

Yayın Yeri: Literatürk Academia
ISBN: 978-605-74742-4-7, TÜRKİYE, Konya, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
New Paradigms within the Communication Sciences

Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing
ISBN: 978-1-5275-7226-3, İNGİLTERE, Cambridge, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Suriyeli Göçmenler ve Gaziantep Yerlilerinin Kültürlerarası İletișim Örüntüleri ve Mekân Deneyimi: Beğeniler

Yayın Yeri: Ajans 9 Yayınları
ISBN: 978-625-00-0041-0, TÜRKİYE, Gaziantep, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Suriyeli Göçmenler ve Gaziantep Yerlilerinin Kültürlerarası İletişim Örüntüleri ve Mekân Deneyimi: Teknolojik Sermaye ve Medya Tüketim Pratikleri

Yayın Yeri: Ajans 9 Yayınları
ISBN: 978-625-409-214-5, TÜRKİYE, Gaziantep, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Türk Dizileri: Türkiye'nin Yumuşak Gücü

Yayın Yeri: Diplomasi Vakfı Yayınları
ISBN: 978-605-73860-0-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
İletişim ve Toplum

Yayın Yeri: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
ISBN: 978-605-149-974-1, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
9
Yerli ve Milli Gündelik Hayat

Yayın Yeri: İletişim Yayınları
ISBN: 978-975-05-2115-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Sosyoloji - İnsan ve Toplum

Yayın Yeri: A Kitap
ISBN: 978-605-63390-7-3, TÜRKİYE, Ankara, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Paranın Toplumsal Yeniden Üretimi: Merkez Bankası İletişim Politikaları

Yayın Yeri: Notabene Yayınları
ISBN: 978-605-5513-70-2, TÜRKİYE, Ankara, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

19 Adet
1
Türk Dizilerinin Tarih Kurgusu: Muhteşem Yüzyıl, Payitaht Abdülhamid, Kuruluş Osman

MURAT FATMA, GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Understanding the Class Based Tastes of Syrian Immigrants via Association Rules Analysis: Example of Gaziantep / Turkey

KÖKSALAN MUSTAFA EMRE, AYDIN BAYRAM OĞUZ, GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
3
Bir Kimlik Mekânı Olarak Park: Gaziantep'teki Park Deneyimlerine Göç ve İletişim Perspektifinden Bir Bakış

KILINÇ HAKAN, GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Muhafazakarlık ve Erkeklik İlişkisinin "Potansiyel" Uğrakları: Gaziantep'te LGBTİ+ Seks İşçileri

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Moment Journal
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  COPE
5
Sağlığın Demokratikleşmesi: Diş Hekimliğinin Diline Eleştirel Bir Bakış

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: eKurgu Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scientific Indexing Services
6
TRT Yerli Çocuk Programlarında Çocukluğun İnşası: Eğitim, Toplumsallaşma, Politik Özne Biçimleri

Karaduman Esra,GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: TRT Akademi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Toplumsal İktidarın Gündelik Serencamı

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Almıla Fikir ve Kültür Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
8
Özgürlük için Basın: II. Ulusal Konferansının Ardından Notlar

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Kültür ve İletişim
Türkçe, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Vaka Takdimi  EBSCO
9
ERKEKLİK: Kendiğinden Bir Rejim

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Almıla Fikir ve Kültür Dergisi
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
10
İmparatorluktan Ulus Devlete Geçiş Sürecinde Namık Kemal’in Düşünce Dünyası

KENAN ÖZKAN,GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Belgi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Cangızbay Sosyolojisi: Aydınlanma vs. Pozitivizm

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Almıla Fikir ve Kültür Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
12
Finansallaşma Sürecinde ”Tarih”in Yeniden Keşfi: Yazılı Basında İstanbul Finans Merkezi Projesi

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: iletişim : araştırmaları dergisi
Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
13
”Mektep”ten ”Okul”a Eğitim Kurumunun Arzuhâli: Sosyolojik ve İlişkisel Bir Yaklaşım

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Almıla Fikir ve Kültür Dergisi
Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
14
KRİZ: Yeni Zamanların Tanrı Janus’u

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Almıla Fikir ve Kültür Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
15
Paranın Toplumsal Koridoru ve Risk Yönetimi: Finansallaşma ve Emek Üzerine

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Çalışma ve Toplum
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, Index-Copernicus, Sociological Abstract
16
Düzenleme Okulu’nun Perspektifinden Çin’in ”Ekonomi Politiği”ne ve ”Kültürel Yapısı”na Bakmak

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Avrasya İncelemeleri Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
İletişim Çalışmalarında Yeni Bir Mecra: Finansal İletişim

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, ULAKBİM, ASOS
18
Cemaat ve Postmodernizm

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Almıla Fikir ve Kültür Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
19
Postmodernizm ve Cemaat

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Almıla Fikir ve Kültür Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale

Bildiriler

19 Adet
1
Medya Alanı Ve Göçmen İlgisi: Göçmen Üniversite Öğrencilerinin Medya Tüketim Pratikleri

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Uluslararası Göç ve Yükseköğrenimde Göçmenler Kongresi
TÜRKİYE, Mardin, Türkçe, 25.10.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Göçmenlerin Medyadaki Temsili

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Participatory For Life
TÜRKİYE, Gaziantep, Arapça, 27.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
Yerliler ve Göçmenlerin Medya Tüketim Alışkanlıkları ve Kültürlerarası İletişim Örüntülerine Yakından Bakmak: Gaziantep Örneğinde Etnografik Bir Analiz

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Göç Kent İletişim Çalıştayı
TÜRKİYE, Türkçe, 20.04.2022

Ulusal  Özet bildiri
4
Göçmen Kadınların Göç ve Gündelik Hayat Deneyimleri: Gaziantep Kent Mekanına İlişkisel Bir Bakış

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: 2. Savaş, Göç, Kadın Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 09.12.2021

Uluslararası  Özet bildiri
5
Türk Dizileri: Sorunlar, İmkânlar ve Türk Dış Politikası

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: Türkiye’nin Yumuşak Gücü: Türk Dizi Sektörü Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 16.09.2021

Ulusal  Özet bildiri
6
GÖÇ ve MEKÂN: Mimari Sınırlar ve Estetik Potansiyeller

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: The Global Refugee and Migration Congress
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Muhafazakarlık ve Erkeklik: Gaziantep'te LGBTİ+ Seks İşçileri

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: 2nd International Symposium on Men and Masculinities
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 12.09.2019

Uluslararası  Özet bildiri
8
Yerel Medya Çalışanlarının Gözünden Yerel Medyanın Ekonomi-Politiği

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: GAP Yerel Medya Çalıştayı
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 08.11.2018

Ulusal  Tam metin bildiri
9
Financialization, Language and Cognition: An Anthropological View of Neoliberalism

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: 12th Humanities and Social Sciences Conference
Prag, İngilizce, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
Routes of Game Sociology and Toys: Gaziantep Toy Museum Example

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: 12th Humanities and Social Sciences Conference
ÇEK CUMHURİYETİ, Prag, İngilizce, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
Neoliberalism, Conservatism and Transformation of Place: Gaziantep "Periphery"

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: 12th AGP Humanities and Social Sciences Conference Prague
ÇEK CUMHURİYETİ, Prag, İngilizce, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
Çocukluk Söylemi: Çocuk Programlarında ”Haklar” ve ”Ötekileştirme”

GÖKGÖZ GÖKHAN,Karaduman Esra
Yayın Yeri: International Symposium of Education and Values (ISOEVA)
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 05.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
TRT Yerli Çocuk Programlarında Çocukluğun İnşası: Korku ve Şiddet, Haklar ve Ötekileştirme, Tüketim Kültürü, Diğer Canlılar ile İlişki Biçimleri

Karaduman Esra,GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi
KOSOVA, Priştina, İngilizce, 12.09.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
TRT Yerli Çocuk Programlarında Çocukluğun İnşası

Karaduman Esra,GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: 16th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2017)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Lefke, Türkçe, 08.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
15
Sağlığın Demokratikleşmesi: Diş Hekimliğinin Diline Eleştirel Bir Bakış

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: SİS 2016 - II. Sağlık İletişimi Sempozyumu
TÜRKİYE, ESKİŞEHİR, Türkçe, 03.11.2016

Ulusal  Özet bildiri
16
Muhafazakarlık, Bastırma ve Medya Yine de Bir Potansiyel Olarak Çok-Kültürlülük: Gaziantep Örneği

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: ICBCB 2015-7th International Conference, Building Cultural Bridges
KAZAKİSTAN, Almatı, Türkçe, 23.04.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
”Söz”ün Ekonomi Politiği: Finansal Kapitalizmin Yeni İletişim Gündemi - Sözle Yönlendirme

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: LaborComm 2014-5.Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 03.05.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Paranın toplumsal yeniden üretimi: Bir giriş

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: LaborComm 2010-1.Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 03.05.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Web 2.0, Postmodern Toplum ve İletişimsel Demokrasi

GÖKGÖZ GÖKHAN
Yayın Yeri: AB 2010-Akademik Bilişim Konferansları
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 10.02.2010

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

10 Adet
1
Evsizlik ve Deneyim: Almanya ve Türkiye’deki Evsizlerin Kültürel Pratikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma


30.11.2020 - 08.02.2022
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Arabesk Rap Müziği ve Kültürel Kimlik İnşası: Gaziantep Ortaokul Gençliği Örneği


30.11.2020 - 07.07.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Suriyeli Göçmenler ve Gaziantep Yerlilerinin Kültürlerarası İletişim Örüntüleri ve Mekân Deneyimi: Sorunlar, Olanaklar, Eklemlenme ve Mücadele Stratejileri

Gaziantep kenti özelindeki Suriyeli göçmenlerin bir “ikamet” mekânı olarak kent içindeki sosyo-kültürel ve ekonomik var olma/kalma stratejilerini anlamayı ve kentin yerel halkıyla bu kapsamda geliştirdikleri kültürlerarası iletişim olanak ve örüntüle
20.12.2019 - 30.08.2022
-Tübitak 1003,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Paradigm Shifts within the Communication Realm


05.04.2020 - 19.08.2021
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
5
BAŞAK: Ziraat Bankasının Dönüşüm Hikayesi İktisadi ve Sosyolojik Bir Araştırma Projesi

Ziraat Bankasının 2012-2016 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğu değişimin ekonomik ve toplumsal analizinin yapılmasını içerir.
01.10.2016 - 01.04.2018
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Ortak Hikaye

Ortak Hikaye, 6-14 yaş arasındaki çocukları kendi hikayelerini yazma konusunda teşvik ederek çocukların kolektif hafızaya olan katkılarını geliştirmeyi amaçlıyor. Proje dahilinde çocuklar, sesli okuma, yaratıcı yazarlık ve resim atölyelerine katılıyo
01.05.2021 - 12.12.2021
Diğer (Uluslararası),   Proje Koordinatör Yrd. 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
7
Youth Tales

UNICEF tarafından yürütülen bu proje kapsamında yerli ve göçmen çocuklar arasında kültürlerarası iletişim köprülerinin kurulması ve bu bağlamda çocukların belgesel video performansları ortaya koymaları arzulanmaktadır.
01.02.2021 - 23.12.2021
Avrupa Birliği,   Eğitmen 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
8
GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi İhtiyaç Analizi ve Eylem Planı


01.01.2018 - 31.12.2018
Kalkınma Bakanlığı,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
9
Orta Düzey Yöneticilere Yönelik E-Öğrenme Materyalinin Hazırlanması ve Geliştirilmesi


01.01.2018 - 15.06.2019
Özel Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
10
Özgürlük İçin Basın Press For Freedom

Proje genel anlamda ifade ve basın özgürlüğü için yeni bir platform kurmayı karar alma süreçlerini etkileyen medya personelinin sivil toplum yapısının kapasitesini artırmayı ve böylece demokrasi insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularındaki ka
01.01.2014 - 31.12.2015
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

12 Adet
1
Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği Dergisi

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

2007 - 2009
2
28. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Organizasyonu / Kültür - Çocuk Programı (TRT)

Prodüksiyon
6 Bölüm (40 dk.),

2006 - 2006
3
Biliyor musun? / Gündelik Aktüel Bilgi Programı (TRT)

Danışman
8 Bölüm (5 dk.),

2006 - 2006
4
Umuda Doğru / Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma - Kültür Programı (TRT)

Danışman
5 Bölüm (55 dk.),

2006 - 2006
5
Merkez Bankası - 75.Yıl / Televizyon Belgeseli (TRT)

Danışman
1 Bölüm (60 dk.),

2006 - 2006
6
27. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Organizasyonu / Kültür - Çocuk Programı (TRT)

Prodüksiyon
5 Bölüm (30 dk.),

2005 - 2005
7
9.Senfoni / “Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri Çerçeveli” Tartışma Programı (TRT)

Danışman
24 Bölüm (90 dk.),

2005 - 2005
8
Sağlıkta Dönüşüm Programı / Sağlık - Tartışma Programı (TRT)

Danışman
13 Bölüm (75 dk.),

2004 - 2004
9
Kardelen / Kadın – Aktüalite Programı (TRT)

Danışman
29 Bölüm (60 dk.),

2004 - 2004
10
9.Senfoni / Belgesel Program “Türkiye-AB İlişkileri” (TRT)

Danışman / Metin Yazarı
5 Bölüm (45 dk.),

2004 - 2004
11
Türkçe Öğrenelim / Eğitim Programı (TRT)

Yönetmen Yardımcısı
70 Bölüm (20 dk.),

2003 - 2003
12
Özel Güvenlik Eğitim Programı / Dramatizasyon (TRT)

Yönetmen
2 Bölüm (28 dk.),

2003 - 2003

Editörlükler

22 Adet
1
İletişim ve Toplumsal Dönüşüm: Yorumsamacı ve Etnografik Bir Yaklaşım

Yazar Adı: KÖKSALAN MUSTAFA EMRE, GÖKGÖZ GÖKHAN, AYDIN BAYRAM OĞUZ , Yayın Yeri: Literatürk Academia
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı

2
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  EBSCOHOST  Elektronik

3
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  EBSCOHOST  Elektronik

4
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  EBSCOHOST  Elektronik

5
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  EBSCOHOST  Elektronik

6
Gaziantep University Journal of Social Sciences - Etik Özel Sayısı

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  DOAJ, EBSCO  Basılı+Elektronik

7
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  DOAJ, EBSCO  Basılı+Elektronik

8
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  DOAJ, EBSCO  Basılı+Elektronik

9
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  DOAJ, EBSCO  Basılı+Elektronik

10
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  EBSCO, DOAJ  Basılı+Elektronik

11
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  EBSCO, DOAJ, MLA International Bibliography  Basılı+Elektronik

12
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  EBSCO, DOAJ, MLA International Bibliography  Basılı+Elektronik

13
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  EBSCO, DOAJ, MLA International Bibliography  Basılı+Elektronik

14
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  EBSCO, DOAJ, MLA International Bibliography  Basılı+Elektronik

15
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep University Press
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, GAZİANTEP  Uluslararası  EBSCO  Basılı+Elektronik

16
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep University Press
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, GAZİANTEP  Uluslararası  EBSCO  Basılı+Elektronik

17
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep University Press
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, GAZİANTEP  Uluslararası  EBSCO  Basılı+Elektronik

18
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep University Press
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, GAZİANTEP  Uluslararası  EBSCO  Basılı+Elektronik

19
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: University of Gaziantep Press
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  EBSCO  Elektronik

20
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: University of Gaziantep Press
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  EBSCO  Elektronik

21
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: University of Gaziantep Press
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  EBSCO  Elektronik

22
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: University of Gaziantep Press
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  EBSCO  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Modernite, Postmodernite ve Toplumsal Hareketler Türkçe 3
2 2014-2015 Modernite, Postmodernite ve Toplumsal Hareketler Türkçe 3
3 2014-2015 İletişimin Ekonomi Politiği Türkçe 3
4 2014-2015 Haber Sosyolojisi ve Feminist Analiz Türkçe 3
5 2014-2015 Kapitalist Büyüme ve Kadın Emeği Türkçe 3
6 2014-2015 Haberi Anlamak Türkçe 3
7 2018-2019 İletişimin Ekonomi Politiği Türkçe 3
8 2017-2018 İletişimin Ekonomi Politiği Türkçe 3
9 2018-2019 Modernite, Postmodernite ve Toplumsal Hareketler Türkçe 3
10 2017-2018 Modernite, Postmodernite ve Toplumsal Hareketler Türkçe 3
11 2017-2018 Kapitalist Büyüme ve Kadın Emeği Türkçe 3
12 2018-2019 Kapitalist Büyüme ve Kadın Emeği Türkçe 3
13 2018-2019 Haberi Anlamak Türkçe 3
14 2017-2018 Haberi Anlamak Türkçe 3
15 2018-2019 Haber Sosyolojisi ve Feminist Analiz Türkçe 3
16 2017-2018 Haber Sosyolojisi ve Feminist Analiz Türkçe 3
17 2018-2019 Kamusal Alan Türkçe 3
18 2019-2020 Haberi Anlamak Türkçe 3
19 2020-2021 Haberi Anlamak Türkçe 3
20 2021-2022 Haberi Anlamak Türkçe 3
21 2015-2016 İletişimin Ekonomi Politiği Türkçe 3
22 2016-2017 İletişimin Ekonomi Politiği Türkçe 3
23 2019-2020 İletişimin Ekonomi Politiği Türkçe 3
24 2020-2021 İletişimin Ekonomi Politiği Türkçe 3
25 2021-2022 İletişimin Ekonomi Politiği Türkçe 3
26 2019-2020 Kamusal Alan Türkçe 3
27 2020-2021 Kamusal Alan Türkçe 3
28 2021-2022 Kamusal Alan Türkçe 3
29 2019-2020 Modernite, Postmodernite ve Toplumsal Hareketler Türkçe 3
30 2020-2021 Modernite, Postmodernite ve Toplumsal Hareketler Türkçe 3
31 2021-2022 Modernite, Postmodernite ve Toplumsal Hareketler Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Medya Ekonomisi Türkçe 3
2 2013-2014 Ekonomi Gazeteciliği Türkçe 3
3 2013-2014 Haber Değerlendirme Türkçe 2
4 2013-2014 Uygarlık Tarihi Türkçe 2
5 2014-2015 Fikri Haklar Türkçe 3
6 2014-2015 Medya ve Kamusal Alan Türkçe 3
7 2014-2015 Medya ve Modernite Türkçe 3
8 2013-2014 İletişime Giriş Türkçe 1
9 2014-2015 Medya Ekonomisi Türkçe 3
10 2014-2015 Ekonomi Gazeteciliği Türkçe 3
11 2014-2015 Haber Değerlendirme Türkçe 2
12 2014-2015 Sosyoloji Türkçe 3
13 2018-2019 Medya Ekonomisi Türkçe 3
14 2017-2018 Medya Ekonomisi Türkçe 3
15 2018-2019 Ekonomi Gazeteciliği Türkçe 3
16 2017-2018 Ekonomi Gazeteciliği Türkçe 3
17 2018-2019 Sosyoloji Türkçe 3
18 2017-2018 Sosyoloji Türkçe 3
19 2018-2019 Medya ve Kamusal Alan Türkçe 3
20 2017-2018 Medya ve Kamusal Alan Türkçe 3
21 2018-2019 Kent, Mekan ve İletişim Türkçe 4
22 2017-2018 Kent, Mekan ve İletişim Türkçe 4
23 2018-2019 Medya ve Etik Türkçe 3
24 2017-2018 Medya ve Etik Türkçe 3
25 2015-2016 Ekonomi Gazeteciliği Türkçe 3
26 2016-2017 Ekonomi Gazeteciliği Türkçe 3
27 2019-2020 Ekonomi Gazeteciliği Türkçe 3
28 2020-2021 Ekonomi Gazeteciliği Türkçe 3
29 2021-2022 Ekonomi Gazeteciliği Türkçe 3
30 2019-2020 Kent, Mekan ve İletişim Türkçe 4
31 2020-2021 Kent, Mekan ve İletişim Türkçe 4
32 2021-2022 Kent, Mekan ve İletişim Türkçe 4
33 2016-2017 Medya Ekonomisi Türkçe 3
34 2019-2020 Medya Ekonomisi Türkçe 3
35 2020-2021 Medya Ekonomisi Türkçe 3
36 2021-2022 Medya Ekonomisi Türkçe 3
37 2019-2020 Medya ve Etik Türkçe 3
38 2020-2021 Medya ve Etik Türkçe 3
39 2021-2022 Medya ve Etik Türkçe 3
40 2019-2020 Medya ve Kamusal Alan Türkçe 3
41 2020-2021 Medya ve Kamusal Alan Türkçe 3
42 2021-2022 Medya ve Kamusal Alan Türkçe 3
43 2019-2020 Sosyoloji Türkçe 3
44 2020-2021 Sosyoloji Türkçe 3
45 2021-2022 Sosyoloji Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Evsizlik ve deneyim: Almanya ve Türkiye'deki evsizlerin kültürel pratikleri HELİN HAZAL ÇAKMAK TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Kültürlerarası iletişim ve mekan: Bir gündelik deneyim alanı olarak sürsürü mahallesi ÖMER TOLGA GÜÇLÜ TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Kültürlerarası iletişim ve mekân: Gaziantep Düztepe bölgesinde ötekinin inşası KAMBER AĞBULUT TezMerkezi 2022
4 Devam Ediyor KUŞAKLAR ARASI DİJİTAL MAHREMİYET ALGISININ DÖNÜŞÜMÜ KÜBRA CANBOLAT TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Suriyeli Türkmen göçmen kadınların yeni kimlik inşası: Gaziantep kenti örneği HATİCE KORKMAZ YENEN TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı Arabesk rap müziği ve kültürel kimlik inşası: Gaziantep ortaokul gençliği örneği ENGİN KELEŞ TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı Bir hegemonik erkeklik alanı olarak futbolda kadın taraftarlığın üretimi: Gaziantep Futbol Kulübü kadın taraftarlar örneği BERMAL BARAN TezMerkezi 2021
8 Tamamlandı 1980 darbesi döneminde muhafazakâr yazılı basının haber pratikleri FATOŞ DİKBAŞ TezMerkezi 2021
9 Tamamlandı Medyada anlam inşası: Bitcoin örneği MANSUR YALVAÇ TezMerkezi 2020
10 Tamamlandı İlişkisel sosyoloji bağlamında Suriyeli göçmen gençlerin özneleşme süreçlerinde mekan: Gaziantep örneği FATMA EMİNOĞLU TezMerkezi 2020
11 Tamamlandı Neoliberal kapitalizmde zanaatkâr kimliği: Gaziantep'te usta kimliği ile postmodern dünya arasındaki ilişki BERNA AKDENİZ TezMerkezi 2020
12 Tamamlandı Postmodernlik ve muhafazakarlık bağlamında kadın kimliği inşası: Gaziantep örneği HÜLYA TAŞ TezMerkezi 2019
13 Devam Ediyor Sağlık Dergilerinde Sağlığın Kadın Bedeni Üzerinden Yeniden İnşası: Sağlık ve Yaşam Dergisi Örneği NURAY KORKMAZ TezMerkezi 2019
14 Tamamlandı Sağlık dergilerinde sağlığın kadın bedeni üzerinden yeniden inşası: Sağlık ve Yaşam dergisi örneği NURAY KORKMAZ TezMerkezi 2019
15 Tamamlandı Kültürel / kamusal bir deneyim mekânı, gündelik hayat ve boş zaman etkinliği olarak park: Gaziantep kenti örneği HAKAN KILINÇ TezMerkezi 2019
16 Tamamlandı Neoliberal kent politikaları ışığında mekânın ekonomik dönüşümü ve simgesel yeniden üretimi: Gaziantep Bey mahallesi örneği BERKAY YILDIRIM TezMerkezi 2019
17 Tamamlandı Şiddet ve göç sarmalında Ezidi kadınlar: Bir mülteci kampında geçmişin izini sürmek ADİLE ŞAHİN TezMerkezi 2019
18 Tamamlandı Antep kadınının kamusal alan deneyimi ve gündelik hayatını inşa etme biçimleri KADER TAŞKESEN TezMerkezi 2019
19 Tamamlandı Toplumsal cinsiyetin inşasında oyuncakların rolü: Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi PINAR ŞANLI TezMerkezi 2019
20 Tamamlandı Medyada tarihin temsili: "Muhteşem Yüzyil" ve "Payitaht Abdülhamid" dizileri örneği FATMA MURAT TezMerkezi 2019
21 Tamamlandı Eşleri cezaevinde bulunan kadınların toplumsal cinsiyet çıkmazında yoksullukla başa çıkma süreçlerinin incelenmesi: Gaziantep-Şehitkâmil örneği ESMA ÖZDEMİR TezMerkezi 2019
22 Tamamlandı Yetim annelerin kesişimsellik bağlamında mitlere bakışı ŞEHADET GERÇEK TezMerkezi 2019
23 Tamamlandı Tüketim kültürü ve freeganizm hareketi: Yeni bir ekolojik kültürün toplumsal olanaklarının araştırılması KEZİBAN KARASLAN TezMerkezi 2019
24 Tamamlandı Türkiye'de kadınlar tarafından kurulmuş dayanışma mutfaklarına toplumsal cinsiyet rolleri açısından bakmak EMİNE DOĞAN KAYA TezMerkezi 2019
25 Tamamlandı 20. yüzyıl batı sinemasında Türkiye ve Türk karşıtı propagandalar AYVAZ AYDIN TezMerkezi 2018
26 Tamamlandı TRT yerli çocuk programlarında çocukluğun inşası ESRA KARADUMAN TezMerkezi 2017

Araştırmalar

4 Adet
1
Medyada Mizanpaj ve Haber Dilinin İyileştirilmesi Eğitimi

Medyada Mizanpaj ve Haber Dilinin İyileştirilmesi Eğitimi
Gaziantep, TÜRKİYE   Ulusal  Sertifika

2
Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı (Basın İlan Kurumu)

Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı
Diyarbakır, TÜRKİYE   Ulusal  Sertifika

3
European Journalism Centre Session X: Lisbon Strategy Seminar

Avrupa Anayasası Strateji Seminerleri
Brüksel, BELÇİKA   Uluslararası  Sertifika

4
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG) Senaryo Yazarlığı Seminerleri

Senaryo Yazarlığı
Ankara, TÜRKİYE   Ulusal  Sertifika