Dr.Öğr.Üyesi AYŞE GÜLBİN KAVAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Sağlık Fiziği  Medikal Fizik

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
Frontiers in Intensity-Modulated Radiotherapy Research

Yayın Yeri: Nova Science Publishers
ISBN: 9798886972528, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

8 Adet
1
Lokalize prostat kanserli hastalarda yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) tekniği kullanılarak standart optimizasyon yöntemi ile çok kriterli optimizasyon (MCO) yönteminin karşılaştırılması

KAVAK AYŞE GÜLBİN, COŞKUN HATİCE, DEMİRYÜREK ABDULLAH TUNCAY
Yayın Yeri: European Journal of Science and Technology
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scilit, Index Copernicus
2
Impact of respiratory motion on lung dose during total marrow irradiation

KAVAK AYŞE GÜLBİN, SÜRÜCÜ MURAT, AHN KANG-HYUN, PEARSON ERIK, AYDOGAN BULENT
Yayın Yeri: FRONTIERS IN ONCOLOGY
İngilizce, Basılı, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
3
Verification of dose distribution for volumetric modulated arc therapy total marrow irradiation in a humanlike phantom

SURUCU MURAT,YEGINER METE,KAVAK AYŞE GÜLBİN,FAN JOHN,RADOSEVICH JAMES,AYDOGAN BULENT
Yayın Yeri: Medical Physics
İngilizce, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
4
Verification of dose distribution for volumetric modulated arc therapy total marrow irradiation in a humanlike phantom

Sürücü Murat,YEĞİNER METE,KAVAK AYŞE GÜLBİN,Fan J,Radosevich JA,Aydogan B
Yayın Yeri: Medical Physics
İngilizce, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
5
TOTAL MARROW IRRADIATION WITH RAPIDARC VOLUMETRIC ARC THERAPY

AYDOGAN BULENT, YEĞİNER METE, KAVAK AYŞE GÜLBİN, FAN JOHN, RADOSEVICH JAMES A, GWE-YA Kim
Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS
İngilizce, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
6
Total Marrow Irradiation With RapidArc Volumetric Arc Therapy

Aydogan B,YEĞİNER METE,KAVAK AYŞE GÜLBİN,Fan JF,Radosevich JA,Kim G
Yayın Yeri: International Journal of Radiation OncologyBiologyPhysics
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
7
Assessment of gamma dose rates in air in Adana Turkey

DEGERLİER MELTEM,KAVAK AYŞE GÜLBİN
Yayın Yeri: Radiation Protection Dosimetry
İngilizce, Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
8
Radioactivity concentrations and dose assessment for soil samples around Adana Turkey

DEGERLİER MELTEM, KARAHAN GURSEL, ÖZGER KAVAK AYŞE GÜLBİN
Yayın Yeri: Journal of Environmental Radioactivity
İngilizce, Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI

Bildiriler

19 Adet
1
PRİMER BEYİN TÜMÖRÜ HASTALARİNDA İYONİZE RADYASYON TEDAVİSİNİN DİNAMİK TİYOL/DİSÜLFİT HOMEOSTAZİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

SARACALOĞLU AHMET, KAVAK AYŞE GÜLBİN, KARSLIOĞLU İHSAN, DEMİRYÜREK ŞENİZ, DEMİRYÜREK ABDULLAH TUNCAY
Yayın Yeri: 6TH NATIONAL and 1ST INTERNATIONAL PHARMACOLOGY CONGRESS
TÜRKİYE, Online, İngilizce, 04.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
2
Primer beyin tümörü hastalarında iyonize radyasyon tedavisinin dinamik tiyol/disülfit homeostazi üzerindeki etkileri

SARACALOĞLU AHMET, KAVAK AYŞE GÜLBİN, KARSLIOĞLU İHSAN, DEMİRYÜREK ŞENİZ, DEMİRYÜREK ABDULLAH TUNCAY
Yayın Yeri: 26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi / 26th National and 1st International Pharmacology Congress
TÜRKİYE, Türkçe, 04.11.2021

Ulusal  Özet bildiri
3
Dosimetric Characteristics of Anhydrous Borax

YÜKSEL MEHMET,YEĞİNGİL ZEHRA,TOPAKSU MUSTAFA,DOĞAN TAMER,KAVAK AYŞE GÜLBİN,OZDEMİR ADNAN
Yayın Yeri: THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LUMINESCENCE AND ESR DOSIMETRY
İngilizce, 02.09.2015

Uluslararası  Özet bildiri
4
Dosimetric Characteristics of Anhydrous Borax

YÜKSEL MEHMET,YEĞİNGİL ZEHRA,TOPAKSU MUSTAFA,DOĞAN TAMER,KAVAK AYŞE GÜLBİN,Özdemir Adnan
Yayın Yeri: The 9th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz9)
Antalya, İngilizce, 02.09.2015

Uluslararası  Özet bildiri
5
Dosimetric Characteristics of Anhydrous Borax

YÜKSEL MEHMET,YEĞİNGİL ZEHRA,TOPAKSU MUSTAFA,DOĞAN TAMER,KAVAK AYŞE GÜLBİN,Özdemir Adnan
Yayın Yeri: THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LUMINESCENCE AND ESR DOSIMETRY
İngilizce, 02.09.2015

Uluslararası  Özet bildiri
6
Bilateral meme radyoterapisinde statik IMRT,dinamik IMRT ve foton elektron tedavi tekniklerinin karşılaştırılması

KAVAK AYŞE GÜLBİN,TUNALI CANDAŞ,COŞKUN HATİCE,KURT ÇİĞDEM
Yayın Yeri: Bilateral meme radyoterapisinde statik IMRT,dinamik IMRT ve foton elektron tedavi tekniklerinin karşılaştırılması
TÜRKİYE, Türkçe, 19.04.2012

Ulusal  Özet bildiri
7
Quasar fantom kullanılarak IMRT tabanlı tüm kemikiliği ışınlamasında organ hareketlerinin doz dağılımına etkisinin incelenmesi

KAVAK AYŞE GÜLBİN,SÜRÜCÜ MURAT,AYDOGAN BULENT
Yayın Yeri: Quasar fantom kullanılarak IMRT tabanlı tüm kemikiliği ışınlamasında organ hareketlerinin doz dağılımına etkisinin incelenmesi
TÜRKİYE, Türkçe, 19.04.2012

Ulusal  Özet bildiri
8
IMRT Tekniğiyle Yapılan Tüm Kemik İliği Işınlamasına Akciğer Hareketinin Etkisinin İncelemesi

KAVAK AYŞE GÜLBİN,SÜRÜCÜ MURAT,WIERSMA RODNEY,AYDOGAN BULENT
Yayın Yeri: XIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 17.11.2011

Ulusal  Özet bildiri
9
IMRT, Konformal ve Alan içinde Alan Tekniklerinin Tüm Beyin Işınlamasına Uygulanması ve Doz Homojenite Etkisinin Karşılaştırılması

KAVAK AYŞE GÜLBİN,KOCABAS ÇİĞDEM,CEYRAN GOKAY,PORTAKAL UÇAR ZİYAFER GİZEM,COŞKUN HATİCE,TUNALI CANDAŞ
Yayın Yeri: XIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Kasım2011
TÜRKİYE, Türkçe, 17.11.2011

Ulusal  Özet bildiri
10
Lineer Hızlandırıcı Cihazlarının Günlük Kalite Kontrollerinin Daily QA3 Cihazı ile Yapılması ve Analiz Edilmesi

CEYRAN GOKAY,KOCABAS CIGDEM,PORTAKAL UÇAR ZİYAFER GİZEM,KAVAK AYŞE GÜLBİN
Yayın Yeri: XIII. UlusalMedikal Fizik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 17.11.2011

Ulusal  Özet bildiri
11
Lineer Hızlandırıcıların Günlük Kalite Kontrollerinin Daily QA3 Cihazı ile Yapılması ve Analiz Edilmesi

CEYRAN Gökay, KAVAK AYŞE GÜLBİN, KOCABAŞ Çiğdem, PORTAKAL ZİYAFER GİZEM
Yayın Yeri: 13. Ulusal Medikal Fizik Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 17.11.2011

Ulusal  Özet bildiri
12
IMRT, KONFORMAL VE "ALAN İÇİNDE ALAN" TEKNİKLERİNİN TÜM BEYİN IŞINLAMASINA UYGULANMASI VE DOZ HOMOJENİTESİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KAVAK AYŞE GÜLBİN, KOCABAŞ Çiğdem, CEYRAN Gökay, PORTAKAL ZİYAFER GİZEM, TUNALI CANDAŞ
Yayın Yeri: 13. Ulusal Medikal Fizik Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 17.11.2011

Ulusal  Özet bildiri
13
Initial Clinical Experience with Linac based Intensity Modulated Total Marrow Irradiation (IM-TMI)

AYDOGAN BULENT,KAVAK AYŞE GÜLBİN,Koshy Matthew,Ozturk Naim,YEĞİNER METE,Smith Brett,Patel Pretesh,Awan Azhar,SÜRÜCÜ MURAT,Ralph Weichselbaum,Rondelli Damiano
Yayın Yeri: I. J. Radiation OncologyBiology Physics
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, 02.10.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Initial Clinical Experience with Linac based Intensity Modulated Total Marrow Irradiation IM TMI

Aydogan Bulent,KAVAK AYŞE GÜLBİN,Koshy M,Ozturk N,YEĞİNER METE,Smith B,Patel P,Awan A,Surucu M,Weichselbaum RR,Rondelli D
Yayın Yeri: International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics
İngilizce, 01.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri
15
Kanserli Hastaların YART Tedavilerinde Kullanılan Kalite Kontrol Yöntemleri

PORTAKAL ZİYAFER GİZEM, TUNALI CANDAŞ, KOCABAŞ Çiğdem, CEYRAN Gökay, KAVAK AYŞE GÜLBİN, KOÇOĞLU Sezen
Yayın Yeri: LUMİDOZ V - Ulusal Lüminesans ve Dozimetri Kongresi
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 08.09.2011

Ulusal  Özet bildiri
16
Kanserli hastaların YART tedavilerinde kullanılan kalite kontrol yöntemleri

PORTAKAL UÇAR ZİYAFER GİZEM,TUNALI CANDAŞ,KOCABAŞ ÇİĞDEM,CEYRAN GOKAY,KOÇOĞLU SEZEN,KAVAK AYŞE GÜLBİN
Yayın Yeri: LüminesansDozimetri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 01.09.2011

Ulusal  Özet bildiri
17
The Effect of Breathing Motion On theDelivery of Linac-Based Intensity Modulated Total Marrow Irradiation (IM-TMI)

SÜRÜCÜ MURAT,KAVAK AYŞE GÜLBİN,WIERSMA RODNEY
Yayın Yeri: Medical Physics Conference
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, 31.07.2011

Uluslararası  Özet bildiri
18
Feasibility Study for Total Marrow Irradiation with RapidArc Volumetric Arc Therapy (VMAT-TMI)

SÜRÜCÜ MURAT,YEĞİNER METE,KAVAK AYŞE GÜLBİN,FAN JOHN,AYDOGAN BULENT
Yayın Yeri: Medical Physics Conference
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, 31.07.2011

Uluslararası  Özet bildiri
19
Feasibility Study for Total Marrow Irradiation with RapidArc Volumetric Arc Therapy VMAT TMI

Sürücü M,YEĞİNER METE,KAVAK AYŞE GÜLBİN,Fan J,Aydoğan B
Yayın Yeri: Medical Physics
İngilizce, 04.07.2011

Uluslararası  Özet bildiri

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Radyoterapi Fiziği Türkçe 4
2 2014-2015 Radyoterapi Fiziği Türkçe 4
3 2015-2016 Radyoterapi Fiziği Türkçe 4
4 2016-2017 Radyoterapi Fiziği Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Doğal ve katkılanmış bor minerallerinin dozimetre geliştirmek amacıyla termolüminesans (TL) yöntemi kullanılarak çalışılması MEHMET YÜKSEL TezMerkezi 2013