Doç.Dr. AHMET BOZDAĞ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU

   ahmet@gantep.edu.tr  
Hukuk Temel Alanı  Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku  Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

6 Adet
1
Ceza Muhakemesi Hukukunda Avukatlara Tanınan Hukuki Ayrıcalıklar

Yayın Yeri: Seçkin Yayınevi
ISBN: 9789750266454, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Türk Ceza Hukukunda Koşullu Salıverilme Kurumu ve Etkinliğinin Geliştirilmesi

Yayın Yeri: Adalet Yayınevi
ISBN: 978 – 625 – 7656 – 35 – 1, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
İstanbul Sözleşmesi Disiplinler Arası Bir Soruşturma

Yayın Yeri: Tirekitap
ISBN: 978-605-9683-75-3, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Alman ve Türk Ceza Hukukunun Güncel Sorunları

Yayın Yeri: Türkiye Adalet Akademisi ve Bahçeşehir Üniversitesi Yayını
ISBN: 978-605-9095-22-8, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafi

Yayın Yeri: ADALET YAYINEVİ
ISBN: 978-605-146-355-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2014

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür

Yayın Yeri: SEÇKİN YAYINEVİ
ISBN: 978-975-02-1001-3, TÜRKİYE, ANKARA, 2009

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

14 Adet
1
KAÇAKÇILIK SUÇUNDAN ELDE EDİLEN EŞYANIN KULLANIM AMACIYLA SATIN ALINMASININ VEYA KABUL EDİLMESİNİN SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Ceza Muhakemesinde İstinabe Uygulamasının Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi

DOĞAN İDRİS, BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, EBSCOHOST, EBSCOHOST MLA
3
Vergi Mükellefiyeti Kapsamında Düzenlenen Belgelerde "Miktar" ve "Meblağ" Kavramları ve Gerçeğe Aykırı Olmasının Cezai Sonuçları

BAYRAKLI HASAN HÜSEYİN, BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
4
İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçmeden Yararlanmak İçin Gösterilmesi Gereken Gayret

BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunun İcra Ceza Mahkemesinde Yapılacak Yargılaması Hakkında Bir İnceleme

ALBAYRAK HAKAN, BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Yardım Alma Hakkı

BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Ceza Yargılamasında Mağdurun Beyanı ve Delil Değeri

BOZDAĞ AHMET, SARIUSTA KADER
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Ceza Muhakemesinde Telefon ve Telsizle Yapılan İletişimin Kayda Alınması Tape ve Dökümlerinin Delil Niteliği ve Mahkûmiyete Esas Alınması Üzerine Bir İnceleme

BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Müdafinin Görevinin Sona Ermesi ve Hukuki Sonuçları

BOZDAĞ AHMET, Şık Hüseyin
Yayın Yeri: Ankara Barosu Dergisi
Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
İdare Hukukunda İdarenin Hizmet Kusuru ve Danıştay Uygulaması

BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: Türk İdare Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
11
Türk Ceza Hukukunda Teşebbüse Elverişlilik Sorunu ve Vergi Suçlarının Teşebbüse Elverişlilik Açısından Değerlendirilmesi

BAYRAKLI HASAN HÜSEYİN, BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: Maliye Dergisi
Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
SANIK HAKLARI BAĞLAMINDA MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKI

BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: Legal Hukuk Dergisi
Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Türkiye’de Askeri Ceza Yargısının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Sorunu

BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: Ceza Hukuku Dergisi
Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür (Afyonkarahisar Örneği)

BAYRAKLI HASAN HÜSEYİN, BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

6 Adet
1
TÜRK CEZA HUKUKUNDA MEŞRU SAVUNMADA ORANTI

BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: ULUSLARARSI AKDENİZ HUKUK KONGRESİ 2022
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 04.07.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
YAĞMA SUÇUNDA FİİL

BOZDAĞ AHMET,BAYRAKTUTUAN FURKAN
Yayın Yeri: ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 4.
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 18.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA MÜDAFİ VE ETİK

BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: ULUSLARARASI ETİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Etkin Soruşturma İlkesi

BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Kahire Kültür ve Medeniyet Kongresi
MISIR, Kahire, Türkçe, 16.01.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Öne Çıkan Sorunlar- Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Savunma Hakkı (Müdafiden Yararlanma Hakkı)

BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 23.10.2017

Ulusal  Özet bildiri
6
Yargıtay Kararları Işığında Vergi Kaçakçılığı Suçunda ”Yanıltıcı Belge ve Sahte Belge” Kavramları

BOZDAĞ AHMET
Yayın Yeri: 32. Uluslararası Maliye Sempozyumu
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 10.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Engelliliğin Farkında Olmak: Yükseköğretimde Bilişsel Gelişime Dayalı Bir Müfredat Oluşturma Projesi

Yükseköğretimde Bilişsel Gelişime Dayalı Bir Müfredat Oluşturma
01.09.2019 - 31.12.2022
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
GAZİANTEP VALİLİĞİ

İL İNSAN HAKLARI KURULU ÜYELİĞİ

2019 - 2020
2
Gaziantep Barosu

Avukat

2022 - 2006

Editörlükler

1 Adet
1
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,GÖKGÖZ GÖKHAN,EROL MEHMET,ÇIKMAZ ESRA,BOZDAĞ AHMET , Yayın Yeri: Gaziantep University Press
Dergi, İngilizce, 2018,   Uluslararası

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 TÜRK CEZA HUKUKUNDA CEZAİ SORUMLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER Türkçe 3
2 2019-2020 Ceza Muhakemesi Hukukunda Savunma Hakkı Türkçe 3
3 2021-2022 Ceza Muhakemesinde Savunma Hakkı Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 TÜRK CEZA KANUNUNDA MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR Türkçe 3
2 2016-2017 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA KORUMA TEDBİRLERİ Türkçe 3
3 2015-2016 TÜRK CEZA KANUNUNDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ Türkçe 3
4 2016-2017 VERGİ SUÇ VE CEZALARI Türkçe 3
5 2016-2017 EKONOMİK SUÇ VE CEZALAR Türkçe 3
6 2017-2018 Türk Ceza Hukukunda Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar Türkçe 3
7 2017-2018 Türk Ceza Kanununda Güvenlik Tedbirleri Türkçe 3
8 2017-2018 Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri Türkçe 3
9 2017-2018 Vergi Suç ve Cezaları Türkçe 3
10 2018-2019 TÜRK CEZA HUKUKUNDA MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR Türkçe 3
11 2018-2019 VERGİ SUÇ VE CEZALARI Türkçe 3
12 2018-2019 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA İSPAT VE DELİL Türkçe 3
13 2019-2020 Türk Ceza Hukukunda Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar Türkçe 3
14 2019-2020 Ekonomik Suçlar ve Bankacılık Suçları Türkçe 3
15 2020-2021 Türk Ceza Hukukunda Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar Türkçe 3
16 2020-2021 Ekonomik Suçlar ve Bankacılık Suçları Türkçe 3
17 2021-2022 Ekonomik Suçlar ve Bankacılık Suçları Türkçe 3
18 2021-2022 Türk Ceza Hukukunda Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I-II Türkçe 4
2 2016-2017 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I-II Türkçe 3
3 2016-2017 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU I-II Türkçe 3
4 2017-2018 Ceza Hukuku Genel Hükümler I -II Türkçe 4
5 2017-2018 Ceza Hukuku Özel Hükümler I-II Türkçe 3
6 2017-2018 Ceza Muhakemesi Hukuku I-II Türkçe 3
7 2015-2016 Ceza Hukuku Genel Hükümler I-II Türkçe 4
8 2015-2016 Ceza Muhakemesi Hukuku I-II Türkçe 3
9 2018-2019 CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Türkçe 4
10 2018-2019 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I-II Türkçe 3
11 2018-2019 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU I-II Türkçe 3
12 2019-2020 Ceza Hukuku Özel Hükümler Türkçe 3
13 2019-2020 Ceza Muhakemesi Hukuku I Türkçe 3
14 2019-2020 Ceza Hukuku Genel Hükümler Türkçe 4
15 2020-2021 Ceza Hukuku Genel Hükümler Türkçe 4
16 2020-2021 Ceza Hukuku Özel Hükümler Türkçe 3
17 2020-2021 Ceza Muhakemesi Hukuku Türkçe 3
18 2021-2022 Ceza Hukuku Genel Hükümler Türkçe 4
19 2021-2022 Ceza Muhakemesi Hukuku Türkçe 3
20 2021-2022 Ceza Hukuku Özel Hükümler Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA CEZA MUHAKEMESİNDE YARGI KARARLARININ GEREKÇELİ OLMASI (SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ) ZEYNEP BÜŞRA KORKMAZ TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında sanığın duruşmada hazır bulunma hakkı İDRİS DOĞAN TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu YİĞİT İLTAŞ TezMerkezi 2020
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor KRİPTO PARALARA YÖNELİK DOLANDIRICILIK SUÇU ZEYNEP GAMZE GÜRKAN TezMerkezi 2024
2 Tamamlandı Ceza muhakemesi hukukunda seri muhakeme usulü TAHİR AKGÜL TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçu RUMEYSA ÇAKMAK TezMerkezi 2023
4 Tamamlandı Elektronik Delillerin Ceza Muhakemesi Bakımından İspat Değeri FATMA BİLGE ÖZCAN TezMerkezi 2023
5 Tamamlandı Ceza Muhakemesinde koruma tedbiri olarak gözaltı HATİCE EKİNCİ DURAN TezMerkezi 2022
6 Tamamlandı Ceza muhakemesi hukukunda ifade alma FURKAN SENA BAYRAKTUTAN TezMerkezi 2022
7 Tamamlandı Sağlık mesleği mensuplarının cezai sorumluluğu kapsamında rüşvet suçu AHMET KİRAZ TezMerkezi 2021
8 Tamamlandı Göçün suçluluğa etkisi: Gaziantep örneği HÜSEYİN FURKAN KAR TezMerkezi 2021
9 Devam Ediyor Ceza Muhakemesinde Suça Sürüklenen Çocukların Yargılanması ÖZGE ÖZKAN TezMerkezi 2021
10 Tamamlandı Ceza muhakemesinde suça sürüklenen çocukların yargılanması ÖZGE ÖZKAN TezMerkezi 2021
11 Tamamlandı Türk ceza hukuku'nda hapis cezalarının infazında ceza infaz kurumları KADİR DURKAL TezMerkezi 2021
12 Tamamlandı Yargı kararları ışığında yükseköğretimde öğretim elemanları disiplin ve ceza soruşturmaları ÖZGÜR BOZKURT TezMerkezi 2021
13 Tamamlandı Ceza Muhakemesi Hukukunda sanığın duruşmada hazır bulunması hakkı İSMAİL KILIÇLAR TezMerkezi 2021
14 Tamamlandı Ceza muhakemesinde soruşturmanın sona ermesi NESRULLAH ERDOĞAN TezMerkezi 2020
15 Tamamlandı Ceza muhakemesi hukukunda duruşma AHMET KARATUT TezMerkezi 2020
16 Tamamlandı Türk ceza hukukunda yağma suçu ESRA ŞULE KORKMAZ TezMerkezi 2020
17 Tamamlandı Ceza Muhakemesi Hukukunda avukatlara tanınan hukuki ayrıcalıklar ZEYNEP BÜŞRA KORKMAZ TezMerkezi 2020
18 Tamamlandı Yargı kararları ışığında ceza muhakemesi hukukunda müdafi yardımından yararlanma hakkı AHMET ERTAN YILMAZTEKİN TezMerkezi 2020
19 Tamamlandı Yargı kararları ışığında görevi kötüye kullanma suçu HATİCE TUĞBA ALTUN TezMerkezi 2019
20 Tamamlandı Yargı kararları ışığında vergi kaçakçılığı suçu MERVE BABAYİĞİT AKSU TezMerkezi 2019
21 Tamamlandı Ceza Muhakemesi Hukukunda koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davası RAGIP ŞAHİN TezMerkezi 2019
22 Tamamlandı Türk Ceza Hukukunda rüşvet suçu İDRİS DOĞAN TezMerkezi 2019
23 Tamamlandı Hekimler tarafından insan bedenine karşı işlenebilen suçlar ve yaptırımları MUSTAFA KEMALETTİN CAN TezMerkezi 2019
24 Tamamlandı Türk ceza hukukunda seçim suçları ve cezaları ELİF KORKMAZ TezMerkezi 2019
25 Tamamlandı Kişisel verilerin Ceza Hukuku yoluyla korunması KADER SARIUSTA TezMerkezi 2018
26 Tamamlandı Türk Ceza Hukukunda göçmen kaçakçılığı suçu AHMET ÖZDEMİR TezMerkezi 2018
27 Tamamlandı Danıştay kararları ışığında usulsüzlük kabahatleri MEHMET ÖS TezMerkezi 2018
28 Tamamlandı Türk Ceza Hukukunda koruma tedbirleri nedeniyle tazminat SEMRA SAVAŞ KETEN TezMerkezi 2018
29 Tamamlandı Türk ceza hukukunda çocukların cinsel istismarı suçu (Yozgat örneği) İSMAİL ÇELİK TezMerkezi 2018
30 Tamamlandı Marka hakkına karşı işlenen suçlar ve yaptırımları İLKNUR İŞLER TezMerkezi 2017
31 Tamamlandı Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ZEYNEP BÜŞRA ŞENYİĞİT TezMerkezi 2016
32 Tamamlandı Türk Ceza Kanunu'nda çocukların cinsel istismarı suçu FUNDA KAYA TezMerkezi 2016