Dr.Öğr.Üyesi BÜLENT DÖŞ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   bdos@gantep.edu.tr  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

8 Adet
1
Eğitim Sosyolojisi

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-241-421-7, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Türk DünyasınınEğitim Sistemleri veSorunları

Yayın Yeri: Pegem Akademi Yayıncılık
ISBN: 978-605-241-157-5, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
3.Uluslararası Eğitim Uzaktan Eğitim ve Eğitim teknolojileri Kongresi

Yayın Yeri: Çözüm Eğitim Yayıncılık
ISBN: 978-975-01577-6-9, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
TÜRKİYE DE EĞİTİM SORUNLARINA YÖNELİK AKADEMİKDEĞERLENDİRMELER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ I

Yayın Yeri: Maya Akademi
ISBN: 978-605-4515-69-1, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
2 Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında EĞitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 9786053186557, TÜRKİYE,

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
6
Eğitim Sosyolojisi

Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim yayınları
ISBN: 978-975-442-815-5, TÜRKİYE, Erzurum

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
7
Analyzing Blogs with Reflective Thinking Process in Blended Learning

Yayın Yeri: LAP Lambert Academic Publishing
ISBN: 978-3-659-64972-1, ALMANYA,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
Felsefe, Edebiyat ve Değerler

Yayın Yeri: Öncü Basımevi
ISBN: 9786054996131, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

21 Adet
1
Views of Elementary School Teachers Regarding to InclusiveEducation

DÖŞ BÜLENT,Tutsoy Tayyar,OFLAZ ÖKKEŞ
Yayın Yeri: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, ROOT ındex
2
ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DÖŞ BÜLENT,Özşahin Cuma
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DÖŞ BÜLENT,şahin burak,hızal elif
Yayın Yeri: Turkish Studies-Educational Sciences
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Elektronik Öğrenmeye Hazır Bulunuşluklarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

OLCAY ATINÇ,DÖŞ BÜLENT,SÜRME METİN,düzgün mehmet
Yayın Yeri: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,DÖŞ BÜLENT,ÖZPOLAT Esen Turan
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
ÖĞRETMEN YETĐSTĐREN KURUMLARA ÖĞRENCĐ SEÇĐMĐ:MÜLAKAT MODEL ÖNERĐSĐ

KAHRAMANOĞLU RECEP,ÖZER BAYRAM,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Analyzing The Alternative Assessment Applications For The Development Of Teaching: Review Of Literature

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  H.W. Wilson
8
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim Yöntemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

OLCAY ATINÇ,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Asos Indeks
9
Determining the secondary school teachers’ self-efficacy beliefs about teaching professionpOrtaokullarda görev yapan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik algilarinin incelenmesi

DÖŞ BÜLENT,Özdemir Doğan Gülay
Yayın Yeri: Journal of Human Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
10
Öğretmenlerin Mesleki Bilgi ve Beceri İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Nitel Bir Analiz

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
An analysis of teachers questioning strategies

DÖŞ BÜLENT,BAY ERDAL,Ceyda Aslansoy,Betul Tiryaki,Nurgul Cetin,Cevahir Duman
Yayın Yeri: Educational Research and Reviews
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
12
TeachingEnglishPhrasesthroughSMS

çığ enes kurtay,güvercin selim,bayimbetov berdak,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: European Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
13
Developing and Evaluating a Blended Learning Course

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: The Anthropologist
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
14
The Relationship Between Mobile Phone Use, Metacognitive Awareness and Academic Achievement

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: European Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
15
Analysis of Pre-service Mathematics TeachersExperiences of Mentoring Practices. Comparisonof Priva te and Public Schools

savaş ahmet cezmi,DÖŞ BÜLENT,ali kemal cilavdaroğlu,güvercin selim
Yayın Yeri: Journal of Environmental Protection and Ecology
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
16
The Analysis of the Blogs Created in a Blended Coursethrough the Reflective Thinking Perspective

DÖŞ BÜLENT,DEMİR SERVET
Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
17
Experiencing a Learning Organization: School Administrators Identify Causes of Teacher Ineffectiveness

Savas Ahmet Cezmi,Dos Izzet,DÖŞ BÜLENT,Demir Husamettin
Yayın Yeri: The Anthropologist
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
18
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

BAGÇEÇİ BİRSEN,DÖŞ BÜLENT,sarıca rabia
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ YABANCI DİL ÖĞRETİM ELEMANLARININ GENEL VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI

BAGÇEÇİ BİRSEN,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
20
ASSESSING METACOGNITIVE AWARENESS AND LEARNING STRATEGIES ASPOSITIVE PREDICTORS FOR SUCCESS IN A DISTANCE LEARNING CLASS

TOK HİDAYET,ÖZĞAN HABİB,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
INVESTIGATING THE OPINIONS OF PRIMARY AND HIGH SCHOOL TEACHERS REGARDING ONLINE IN-SERVICE EDUCATION

TOK HİDAYET,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: European Journal of Educational Studies
İngilizce, Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC

Bildiriler

34 Adet
1
MOOCS AS AN ALTERNATIVE TOOL FOR PROVIDING ACCESS TOEDUCATION FOR REFUGEES: A PILOT STUDY IN TURKEY

SEKRET IRYNA,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: DISTANCE LEARNING,SIMULATIONAND COMMUNICATION 2017
ÇEK CUMHURİYETİ, Brno, İngilizce, 31.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
The Relationship between Mobile Phone Use, Metacognitive Awareness, Academic Achievement, and SAT

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: iSER 2014 World Conference
TÜRKİYE, Nevşehir, İngilizce, 29.10.2014

Uluslararası  Özet bildiri
3
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, DİYARBAKIR, Türkçe, 28.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Online Eğitimle İlgili Son Gelişmeler

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, Diyarbakır, Türkçe, 28.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, DİYARBAKIR, Türkçe, 28.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Creating Online Storylines for Increasing the Knowledge Retention

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 28.05.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
İlköğretim Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Sosyal Girişimcilik Çerçevesi Açısından İncelenmesi

BAY ERDAL,DÖŞ BÜLENT,Kandemir Ayşenur,Alişan Aslı
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI/EPOK-2016)
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 27.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
8
Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Ve Üç Boyutlu Değerlendirme

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI/EPOK-2016)
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 27.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
9
THE DIGITAL READINESS FOR ACADEMIC ENGAGEMENT OFINTERNATIONAL UNIVERSITY STUDENTS

DÖŞ BÜLENT,Kange Rahhamani
Yayın Yeri: V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 27.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİDERSİNE İLİŞKİN MOTİVASYONLARI VE AKADEMİKBAŞARILARI

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 27.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
TEKNOLOJİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE ETKİNKULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi
İstanbul, İngilizce, 27.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Ortaokul öğretmenlerinin teneffüs hakkındaki görüşleri.

BAY ERDAL,DÖŞ BÜLENT,Tanış Yasemin,Tahtacı Elif,Ayana Bertan
Yayın Yeri: V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
13
USING ASYNCHRONOUS DISCUSSION GROUPS TO SUPPORT TEACHING IN HIGHEREDUCATION

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: 3rd International Congress on Education,Distance Education and Educational Technology- ICDET
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 24.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYONLARINI ETKİLEYENFAKTÖRLER

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: İKSAD II- ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 23.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ TERCİH YAPIPYAPMADIKLARININ İNCELENMESİ

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: II. İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MÜLAKATLARINAİLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: II. İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Öğrenen Organizasayon Tecrübesi:OKul Geliştirmede Öğretmen Verimsizliği Neden Analizi ve Çözüm Önerileri

Savaş Ahmet Cezmi,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: 20.Ulusal Özel EĞitim Kongresi: Öğretmen Yetiştirme
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.10.2010

Ulusal  Özet bildiri
18
ENHANCING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF SYRIAN REFUGEETEACHERS

BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, Nehşehir, İngilizce, 21.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
Enhancing Professional Development of Syrian Refugee Teachers

BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
İngilizce, 21.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
ASYNCHRONOUS DISCUSSION FORUM EXPERIENCE: BLENDED COURSE STUDENTS VIEWS

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: International Conference of Education, Research and Innovation
İSPANYA, Madrid, İngilizce, 19.11.2012

Uluslararası  Özet bildiri
21
DEVELOPING INSTRUCTION WITH REAL TIME DATA

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
22
EXAMINING LEARNING OBJECT REPOSITORIES

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
23
Cell Phone Usage and Metacognitive Awareness

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: The 14th International Scientific ConferenceeLearning and Software for Education
MACARİSTAN, Bükreş, İngilizce, 19.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
THE ANALYSIS OF HOMEWORK PRACTICES IN TERMS OF PISA AND TIMSS EXAMS

ODABAŞ CEYLA,BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: 7th International Congress on Curriculum and Instruction
İngilizce, 09.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
25
Developing and Evaluating a Blended Learning Undergraduate Course

DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: 11. Sloan Consortium Blended Learning Conference Workshop
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Denver, İngilizce, 08.07.2014

Uluslararası  Özet bildiri
26
Evaluation of School Lİfe Sciences Programme: Production and Consumption

BAGÇEÇİ BİRSEN,DÖŞ BÜLENT,TURAN ÖZPOLAT ESEN,KAHRAMANOĞLU RECEP,Sarıca Rabia,Yiğit Celal
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, Eskişehir, İngilizce, 05.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri
27
Concept Images of Student teachers about concept of school

DÖŞ BÜLENT,özpolat esen turan
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, Eskişehir, İngilizce, 05.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri
28
EĞitimde Kullanılabilecek Teknolojiler

DÖŞ BÜLENT,Gündüz Halil İbrahim,Hocaoğlu Mehmet Emin,Toprak Abdurrahman,Öztürk Ümit
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
29
İlk ve Ortaöğretim OKullarında Kullanılan Teknolojik Materyallerin İncelenmesi

DÖŞ BÜLENT,Demir İrfan,Kurt Nuran,Gürler Adem,Öncü Halime Göral
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, gaziantep, İngilizce, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
30
İlk ve Orta Öğretimde Teknolojinin Kullanımında Karşılaşılan SOrunların Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi

DÖŞ BÜLENT,Kandemir Ayşenur,Alişan Aslı,Duran Serkan
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, gaziantep, İngilizce, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
31
İlk ve Orta Öğretim Programında Dikey Uyumlulukla İlgili Karşılaşılan Sorunların Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi

DÖŞ BÜLENT,ergül gülcan,Gündüz Fatih,Çiftçi Osman Fazıl
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu .
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
32
THE IMPACT OF LEARNING PERFORMANCEON EDUCATIONAL TECHNOLOGY ACCEPTANCE: EXTENDING THE UTAUT2 MODEL TO THE MOBILE LEARNING CONTEXT

Erskine Michael,Scott Seipel,Kendal Taylor,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: International Association for Computer Information Systems58th International Conference
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Florida, İngilizce, 03.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
33
UNIVERSITY STUDENTS’xx VIEWS ON UNIVERSITY EDUCATION

DÖŞ BÜLENT,sopotsko olga
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS TARAS SHEVCHENK OON SOCIAL SCIENCESII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 01.02.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
34
COMPARISON OF SOCIAL MEDIA ADDICTIONS OF TURKISH ANDUKRAINE UNIVERSITY STUDENTS

DÖŞ BÜLENT,sopotsko olga
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS TARAS SHEVCHENK OON SOCIAL SCIENCESII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 01.02.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

6 Adet
1
SCRIPT 2017—SCRatch International Programming Trial

Scratch programı ile uluslararası alanda ortaokul ve lise öğrencilerinin program yazması ve programların uluslararası jüriler tarafından değerlendirilmesi
10.05.2018 - 30.06.2018
Diğer (Uluslararası),   Proje Hakemliği 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
SCRIPT 2017—SCRatch International Programming Trial

Scratch programı ile uluslararası alanda projeler yazılması ve değerlendirilmesi
08.06.2017 - 01.07.2017
Diğer (Uluslararası),   Proje Hakemliği 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Osmaniye Öğretmen Akademisi: Öğretmenlerin Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesi

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli farklı branşlardaki öğretmenlerin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik AR-GE faaliyetidir.
01.10.2018 - 01.10.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
EnhancingProfessional Development of Syrian Refugee Teachers

Kilis te bulunanSuriyeliler Geçici Eğitim Merkezinde çalışan öğretmenlere yönelik olarak hizmet içi eğitim projesi
01.09.2016 - 01.12.2016
Diğer (Uluslararası),   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Türk Eğitim Sistemine İlişkin Görüş ve Öneriler

Türk Millî Eğitim Politikaları
01.03.2018 - 31.12.2018
Diğer (Ulusal),   Danışman 

ULUSAL  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Kosovalı öğretmenlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi

Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim verilmiştir Proje TİKA tarafından desteklenmiştir
01.01.2016 - 30.06.2016
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar,   Eğitmen 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MEB Bellik İlköğretim OKulu

Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni ve müdürlük, Diğer

2005 - 2009  Tam Zamanlı

Hakemlikler

5 Adet
1
European Journal of Educational Research

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
İngilizce, 2017, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, New Jersey  Uluslararası  Dergi  ERIC

2
International Journal of Psychology andCounseling

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
İngilizce, 2017, NİJERYA, Lagos  Uluslararası  Dergi  Google Scholar, Worldcat, Genamics

3
International Journal of Science and Technology Education Research

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
İngilizce, 2016, KENYA, Nairobi  Uluslararası  Dergi  WorldCat

4
European Journal of Educational Research

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
İngilizce, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  Dergi  ERIC

5
Journal of Educational Research and Reviews

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
İngilizce, 2016, İNGİLTERE, Burntwood  Uluslararası  Dergi  J-gate, Sindex, Google Scholar

Editörlükler

2 Adet
1
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: POLAT ÜMİT,DÖŞ BÜLENT , Yayın Yeri: TEBAD
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Basılı

2
Editör

Yazar Adı: DÖŞ BÜLENT , Yayın Yeri: http://www.eu-jer.com/
Dergi, İngilizce, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  ERIC  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 EB 670 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
2 2017-2018 EB 827 UZMANLIK ALANI Türkçe 1
3 2016-2017 EB 670 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
4 2016-2017 EB 827 UZMANLIK ALANI Türkçe 1
5 2016-2017 EB 727 SEMİNER Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 EB 670 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 1
2 2017-2018 UYGULAMALI EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Türkçe 2
3 2017-2018 EB 415 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
4 2017-2018 EB 727 SEMİNER Türkçe 1
5 2017-2018 EB 598 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 1
6 2017-2018 EB 581 ÖĞRETİM MODELLERİ VE DESENLEME Türkçe 1
7 2016-2017 EB 415 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
8 2016-2017 EB 598 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 1
9 2016-2017 EB 545 ETKİLİ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Türkçe 3
10 2016-2017 EB 581 ÖĞRETİM MODELLERİ VE DESENLEME Türkçe 3
11 2016-2017 HBÖ 564 TOPLUMSAL EĞİTİMİN YETİŞKİN EĞİTİMİ VE PROGRAMLARINA YANSIMALARI Türkçe 3
12 2016-2017 HBÖ 565 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER Türkçe 3
13 2016-2017 EB 542 ÖĞRETİM PROGRAMINA TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU Türkçe 3
14 2016-2017 EB 821 UZMANLIK ALANI Türkçe 1
15 2015-2016 EB 415 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
16 2015-2016 EB 591 EĞİTİMİN TEMELLERİ Türkçe 3
17 2015-2016 EB 827 UZMANLIK ALANI Türkçe 1
18 2015-2016 EB 727 SEMİNER Türkçe 1
19 2014-2015 Uygulamalı Eğitim İstatistiği Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 1
2 2017-2018 NEFSBÖ306 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Türkçe 2
3 2017-2018 NEFT117 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 2
4 2017-2018 EĞİTİM FELSEFESİ Türkçe 2
5 2017-2018 NEFIM311 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Türkçe 1
6 2016-2017 GEEB 217 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 3
7 2016-2017 NEFSÖ111 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
8 2016-2017 NEFSÖ411 ÖZEL EĞİTİM Türkçe 2
9 2016-2017 NEFSBÖ103 Sosyal Psikoloji Türkçe 2
10 2016-2017 NEFIM311 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Türkçe 4
11 2016-2017 NEFIM411 ÖZEL EĞİTİM Türkçe 2
12 2016-2017 NEFT117 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
13 2016-2017 NEFSÖ213-B Öğretim İlke ve Yöntemleri-B Türkçe 3
14 2015-2016 NEFSÖ214 Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı Türkçe 4
15 2015-2016 NEFSBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri Türkçe 4
16 2015-2016 NEFSÖ 410 Etkili İletişim Türkçe 2
17 2015-2016 NEFSBÖ306 İnsan İlişkileri ve İletişim Türkçe 2
18 2014-2015 Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı Türkçe 4
19 2014-2015 İstatistik Türkçe 3
20 2014-2015 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
21 2014-2015 Eğitim Felsefesi Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Mevsimsel tarım işçileri (MTİ) olarak çalışan ailelerin, okul çağındaki çoçuklarının eğitim sorunlarının öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi MUHAMMED DİLEKÇİ 2019
2 Tamamlandı Öğretmenlerin sosyal medya bağımlılığı, öğretmenlik öz-yeterlilikleri ve motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi CUMA ÖZŞAHİN 2019
3 Tamamlandı Polislerin hayat boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi BÜLENT DEMİREL 2019
4 Devam Ediyor NLP Perspektifinde Hayatboyu Öğrenmede Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi SEMA KARABULUT 2019
5 Tamamlandı Investigating the digital readiness for academic engagement of international university students RAHHAMANI KANGE 2019
6 Tamamlandı Belediye çalışanlarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile teknoloji kabul ve kullanım düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi HASAN HÜSEYİN AKPINAR 2019
7 Tamamlandı 8.sınıf İngilizce öğretim programının TEOG sınavı sorularıyla uyumunun öğretmen görüşleri açısından incelenmesi AYŞE VURAL 2017
8 Tamamlandı Birleştirilmiş sınıflarda görevli öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi Şanlıurfa il örneği KURTULUŞ ŞEKERCİ 2015
9 Tamamlandı Ortaokullarda öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine göre okul içi şiddetin nedenlerinin incelenmesi AHMET MAYTİ 2015
10 Tamamlandı Ortaokul 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin okul tahripçiliğine ilişkin algılarının incelenmesi(Adıyaman ili örneği) HABİP ORHAN 2015
11 Tamamlandı Okul yöneticilerinin duygusal zekâları ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi YAMAN AMER 2015

Araştırmalar

5 Adet
1
EĞitimde Nicel Araştırma Teknikleri

Nicel Araştırma teknikleri ile ilgili Prof.Dr. ALi Yıldırım tarafından verilen nicel araştırmada teknikleri adlı çalıştay
Antalya-4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Türkiye-Antalya   Uluslararası  Çalıştay

2
Scratch International Programming Trial

Scientix tarafından yürütülen Avrupa Birliği Projesinde Jüri Üyeliği
Romanya-Scientix, Romanya   Uluslararası  Sertifika

3
Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK) dil öğretiminde çalışan eğitimcilere toplam 12 saatlik Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Eğitimi verilmiştir.
Adres: Cumhuriyet, Samlı Hacı Ökkeş Cad. No:20/A, 27245 Şahinbey/Gaziantep Telefon: (0342) 339 72 77, Türkiye   Ulusal  Kurs

4
İkinci Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı

Çalıştay‟ın düzenlenmesinin amacı; ilköğretim birinci kademeye öğretmen yetiştiren lisans ve lisansüstü programların mevcut durumlarını ve bu programların sorunlarını tartışmak, bu çerçevede geleceğe yönelik öngörüler oluĢturmak, değerlendirme ve öne
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul-Türkiye   Ulusal  Çalıştay

5
Zaim Başaslanla Z den A ya

Kosovalı öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi ile ilgili televizyon programı yapılmıştırhttps://www.youtube.com/watch?v=IH6uR7Pqy_U
Gaziantep Üniversitesi- BAHARTÜRK TV, Türkiye   Uluslararası  Röportaj

Üyelikler

1 Adet
1
EPODER

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2015