Prof.Dr. AHMET GÜNDÜZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH

   agunduz@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Yeniçağ Tarihi  Kent Tarihi  Osmanlı Tarihi  Ortadoğu Tarihi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

22 Adet
1
1536 (Hicrî 943) Tarihli AYINTÂB TAHRİR DEFTERİ

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-7139-94-6, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
HATAY (Anavatana Katılışının 80. Yıl Armağanı)

Yayın Yeri: Hiperyayın
ISBN: 978-605-281-702-5, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
Rifat ÖZDEMİR’e Armağan

Yayın Yeri: Hiperyayın
ISBN: 978-605-281-192-4, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
OSMANLI ARAŞTIRMALARI-2 Doğu ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihî Devirleri ve Münasebetleri Siyaset-Yönetim-Din

Yayın Yeri: Palet Yayınları
ISBN: 978‐605‐2338‐64‐3, Konya

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Lale Devri’nde Osmanlı Devleti ve Nevşehir

Yayın Yeri: Kömen Yayınları
ISBN: 978-605-2074-21-3, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Hatay Araştırmaları IV

Yayın Yeri: Pozitif Matbaa
ISBN: 978-605-64626-3-4, TÜRKİYE, Hatay

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Hatay Araştırmaları II

Yayın Yeri: Pozitif Matbaacılık
ISBN: 978-605-82868-0-1, TÜRKİYE, Antakya

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Yayın Yeri: Pozitif Matbaa
ISBN: 978-605-5145-12-5, TÜRKİYE, ANKARA

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
9
Osmanlı Belgeleri Işığında ANTAKYA

Yayın Yeri: SEÇİL OFSET
ISBN: 978-605-65131-0-7, TÜRKİYE, İSTANBUL

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Başlangıçtan Günümüze Hatay Tarihi

Yayın Yeri: Anıt Matbaa
ISBN: 978-605-149-563-7, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Hoşgörü ve Bilimin Adresi Mustafa Kemal Üniversitesi (20. Yıl)

Yayın Yeri: Pozitif Matbaa
ISBN: 978-975-7989-37-0, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Hatay İl Yıllığı

Yayın Yeri: Pozitif Matbaa
ISBN: 978-605-359-503-8, TÜRKİYE, Hatay

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Yayın Yeri: Türkiye Diyanet Vajfı Yayın Matbaacılık
ISBN: 978-975-389-590-3, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
14
Hatay Araştırmaları I

Yayın Yeri: Cantekin Matbaası
ISBN: 978-605-364-100-1, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
15
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Yayın Yeri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık
ISBN: 978-975-389-590-3, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
16
Hatay Araştırmaları I

Yayın Yeri: Cantekin Matbaası
ISBN: 978-605-364-100-1, TÜRKİYE, ANKARA

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
17
XVI. Yüzyılda Antakya Kazası (1550-1584)

Yayın Yeri: Color Ofset Matbaacılık
ISBN: 978-975-7989-27-1, TÜRKİYE, ANTAKYA

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
18
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Yayın Yeri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık
ISBN: 975-389-458-9, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
19
IRAK DOSYASI I

Yayın Yeri: Tarih ve Tabiat Vakfı
ISBN: 789-756-596-210, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
20
Osmanlı İdaresinde Musul (1523-1639)

Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi, Ortadoğu Araştırma Merkezi
ISBN: 975-394-036-X, TÜRKİYE, Elazığ

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
21
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Yayın Yeri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık
ISBN: 975-389-403-1, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
22
TÜRKLER

Yayın Yeri: Yeni Türkiye Yayınları
ISBN: 975-6782-33-10, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe

Makaleler

17 Adet
1
Fırat Nehrinde İşletilen İzoli Ve Herdi Kayıkları Rüsumunun Hangi Belediyeye Ait Olduğu Meselesi

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Harput Araştoırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, ROAD, DRJI, ASOS, İSAM, Open AIRE, RB, BASE
2
Antep Şehrindeki Kişi Adları Hakkında Bir Değerlendirme

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
3
Çelebi Mehmed’in Kızı Selçuk Hatun Vakıfları

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
İngiliz Konsolos Raporlarına Göre Musul Vilayetinin Ekonomik ve Ticari Durumu (1896-1912)

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
5
Ticaret Yolları Üzerinde Bir Osmanlı Vilayeti Halep (1907-1912)

GÜNDÜZ AHMET,Ayder Caner
Yayın Yeri: Yeni Türkiye
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
6
Osmanlı Telgraf Ajansı Kayıtlarına Göre Balkanlar dan Haberler

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Yeni Türkiye, Rumeli-Balkanlar Özel Sayı
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
7
The Province of Ozer Özer İli in Icmal Registry of 1521 1521 Tarihli İcmâl Defterine Göre Özer İli

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
8
XVI. Yüzyılda Antakya Nahiyesi (1526-1584)

GÜNDÜZ AHMET,GÜLCÜ ERDİNÇ
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
9
Milli Mücadele Döneminde Kilis ve Çevresinde Ermeniler

GÜLCÜ ERDİNÇ,GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
10
1526 Tarihli Tahrir Defterine Göre Antakya ve Çevresindeki Türkçe Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
11
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Amik Nahiyesi (1550-1584)

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
12
Tenkitte Samimiyet ve Âdâb Üzerine Bir Tenkidin Tenkidi

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
13
Musul Sancağında Aşiretler ve Şekavetleri (1523-1575)

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
14
Nilüfer Bayatlı XVI Yüzyılda Musul Eyaleti

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Belleten
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2001

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
15
Osmanlıda Tahrir ve Musul Tahrir Defterleri

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: KARDAŞLIK
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2001

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
16
Osmanlı İdare Sistemi İçinde Sancak Uygulaması Hakkında Bazı Bilgiler

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Türk Dünyası Tarih Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 1994

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
17
Osmanlı İdare Sistemi Üzerine Bir Araştırma

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Türk Dünyası Tarih Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 1992

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale

Bildiriler

21 Adet
1
İran Elçisi Hacı Han’a Kilis Menzilinde Yapılan Masraflar

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Ortadoğu Sempozyumu
Kilis, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Ayıntab Ayanından Battalzade Mehmed Ağa’nın Muhallefatı

GÜNDÜZ AHMET,ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu (Milli Mücadele Döneminde Gaziantep)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
3
1561 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre Kocaeli Sancağında Kullanılan Şahıs İsimleri

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Uluslararsı Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III
TÜRKİYE, KOCAELİ, Türkçe, 25.03.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Hatay’daki Ermeni Göçlerinin Sebepleri

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Cemil Meriç10.Uluslararası Sosyal BilimlerveSpor Kongresi
TÜRKİYE, HATAY, Türkçe, 23.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Osmanlı Döneminde Avanos’un Sosyo-Ekonomik Yapısı (1722-1918)

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: AVANOS SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Nevşehir, Türkçe, 23.10.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
6
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Ayıntâb Vakıfları

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: iKSAD 2. ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi
Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Şer’iyye Sicillerine Göre Antakya (1812-1853)

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu
TÜRKİYE, Antakya, Türkçe, 21.01.2004

Ulusal  Tam metin bildiri
8
1526 TARİHİNDE NEFS-İ ANTAKYA’DAKİ KİŞİ ADLARIHAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: AKDENİZ ZİRVESİ2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, ANTAKYA, Türkçe, 18.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
1526 TARİHİNDE ANTAKYA KAZASINDAKİ VAKIF VE MÜLKLER

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: AKDENİZ ZİRVESİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, ANTAKYA, Türkçe, 18.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Tahrir Kayıtlarına Göre Şeyh Ahmet Kuseyri

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Hatay İnanç Turizmi Sempozyumu
TÜRKİYE, Hatay, Türkçe, 17.12.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
11
1909 Adana Olayları Sonrasında Bölgeye Yapılan Yardımlar

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu-I
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 17.04.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Osmanlı da Kimsesiz Çocukların Himaye ve Korunması Antakya Örneği 1864 1900

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir
TÜRKİYE, SAMSUN, Türkçe, 15.05.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Bir İran Elçilik Heyetinin Masraf Defteri

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: II. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi(INOCTE 2017)
AZERBAYCAN, Bakü, Türkçe, 12.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
Palu Kazasındaki Yurtluk-Ocaklık Arazinin Feshi

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: ULUSLARARASI PALU SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Elazığ, Türkçe, 11.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa nın Rus Çarı Petro ya Gönderdiği Mektubun Tahlili

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu
TÜRKİYE, Nevşehir, Türkçe, 09.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
16
Saddam Döneminde Türkmen Göçleri

GÜNDÜZ AHMET,KALAYCI İSA
Yayın Yeri: Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu’xxda Türkmenler
TÜRKİYE, Bilecik, Türkçe, 08.05.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
AYINTÂB’DA ASAYİŞ (1691-1695)

GÜNDÜZ AHMET,Yıldırım Fatma
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
1550 TARİHLİ EVKAF DEFTERİNİN HALEP TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Batılı Seyyahların Gözüyle İzmit (1800-1860)

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 03.04.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
Tapu Tahrir Defterlerine Göre Kocaeli ve Çevresindeki Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 02.05.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
Salnâmelere Göre Musul Vilâyeti (1890-1912)

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: İKİNCİ ORTA DOĞU SEMİNERİ Dünden Bugüne Irak
TÜRKİYE, Elazığ, Türkçe, 01.01.2004

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
Gaziantep Tarihi Sempozyumu (Milli Mücadele Döneminde Gaziantep)

Gaziantep Tarihi
25.12.2017 - 27.12.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Kadınlık Dergisinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi 1914

Tarih
23.03.2016 - 25.01.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
ATATÜRK LİSESİ

ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN,

1990 - 1996
2
AKBEZ ORTA OKULU

ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN,

1987 - 1990

Hakemlikler

3 Adet
1
HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Elazığ  Ulusal  Dergi

2
Vakanüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Sakarya  Uluslararası  Dergi  AHCI

3
Al-Farabi Uluslararsı Sosyal Bilimler Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  Dergi  AHCI

Editörlükler

11 Adet
1
Hatay Araştırmaları V

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET,ÇORUH HAYDAR,HATİPOĞLU SÜLEYMAN , Yayın Yeri: İksad Yayınları
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

2
Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2020, TÜRKİYE,   Ulusal  ASOS  Elektronik

3
Tarihten Günümüze Ayıntâb-Gaziantep

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET,ÇELİKDEMİR MURAT,OSRAK SELİM,Dağ Murat , Yayın Yeri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları-23
Kitap, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

4
Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı

5
HATAY(Anavatana Katılışının 80. Yıl Armağanı)

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET,ÇORUH HAYDAR,HATİPOĞLU SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Hiperyayın
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı

6
Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı

7
Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Elektronik

8
Hatay Araştırmaları-IV

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET,ÇORUH HAYDAR , Yayın Yeri: Pozitif Matbaa
Kitap, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  TR DİZİN  Elektronik

9
Hatay Araştırmaları-I

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET , Yayın Yeri: Cantekin Matbaası
Kitap, Türkçe, 2010, TÜRKİYE, ANKARA  Ulusal  TR DİZİN  Basılı

10
Hatay Araştırmaları-II

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET,KAYA SELİM , Yayın Yeri: Pozitif Matbaacılık
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, ANTAKYA  Ulusal  TR DİZİN  Basılı

11
Hatay Araştırmaları-III

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET,ÇORUH HAYDAR , Yayın Yeri: Pozitif Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 YENİÇAĞ TARİHİ SEMİNERİ Türkçe 2
2 2015-2016 OSMANLICA Türkçe 4
3 2015-2016 TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI Türkçe 2
4 2016-2017 OSMANLI SOSYAL KURUMLARI Türkçe 2
5 2016-2017 OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATI Türkçe 2
6 2016-2017 OSMANLI PALEOĞRAFYASI Türkçe 2
7 2017-2018 OSMANLI PALEOĞRAFYASI Türkçe 2
8 2017-2018 OSMANLI SOSYAL KURUMLARI Türkçe 1
9 2017-2018 OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATI Türkçe 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı XVIII. yüzyılın ilk yarısında Sofya YUNUS MERCİMEK TezMerkezi 2019
2 Tamamlandı Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in Hatay'ın bağımsızlığındaki yeri ve siyasi faaliyetleri (1918-1974) YAHYA YILMAZ TezMerkezi 2018
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı 24 numaralı Ayntab Şerʻiyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (1064-1065) ZEYNEP SÖYLEMEZ TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı 67 numaralı Ayıntâb Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H. 1128-1129 / M. 1716-1717 S. 1-217) AYSUN KARLI TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı 169 nolu Ayıntȃb Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (h.1029-1030 / m.1619-1621) PASHA JAFAROV TezMerkezi 2021
4 Devam Ediyor 172 Nolu Ayıntab Şer'iyye Sicili'nin Transkripsiyonu MUHAMMED KEMAL KAYA TezMerkezi 2021
5 Devam Ediyor Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Kerküklü Devlet Adamları ORHAN ABDULBASIT ANWER ANWER TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı 67 numaralı Ayıntab Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (H. 1128-1129 / M. 1716-1717 s. 429-603) ŞEYDA SAĞLAM ÖZTÜRK TezMerkezi 2020
7 Tamamlandı İç güvenlik bağlamında Türk Polis Teşkilatı (1839-1938) ALİ HAKAN SEÇKİNLER TezMerkezi 2020
8 Tamamlandı 15 No'lu Antakya Şer'iyye Sicili (H.1230-1232/M.1815-1817) AYŞE ŞENAY BAHTİYAR TezMerkezi 2018
9 Tamamlandı Hatay milletvekillerinin TBMM'deki çalışmaları (1939-1950) HASAN ÇAĞLAYAN TezMerkezi 2016
10 Tamamlandı Kadınlık dergisinin trasnkripsiyonu ve değerlendirilmesi (1914) CENNET HİLOOĞLU TezMerkezi 2016
11 Tamamlandı H. 1284 / M. 1867-1868 (35 nolu) Antakya Şer'iyye Sicili (Transkripsiyon ve değerlendirme) GÖNÜL BAHÇECİ TezMerkezi 2014
12 Tamamlandı Hatay valilerinden Utku Acun(Hayatı ve Çalışmaları) İDRİS PEKDEMİR TezMerkezi 2013
13 Tamamlandı 50 No'lu Antakya Şer'iyye sicili (H.1316-1318 / M.1898-1901 MEHMET YUSÜF ÇELİK TezMerkezi 2012
14 Tamamlandı Mehmed Edib bin Mehmed Derviş'in Behcet'ül Menazil adlı eserinin transkrip ve tahlili SERBÜLENT KARADAĞ TezMerkezi 2011
15 Tamamlandı 31 no'lu Antakya Şer'iyye Sicili: H. 1278-1279/M. 1861-1863 FATİH YILDIRIM TezMerkezi 2011
16 Tamamlandı Ermeni meselesi (1918-1923) ÜLKÜ AĞIRTAŞ TezMerkezi 2004
17 Tamamlandı 23 no`lu Antakya Şer`iyye Sicil defteri İZZETTİN KARAMANOĞLU TezMerkezi 2003

Sanatsal Faaliyetler

1 Adet
1
Uluslararsı Gaziantep Tarihi Sempozyumu (Milli Mücadele Döneminde Gaziantep)


Düzenleyenler : Hilmi Bayraktar, Ahmet Gündüz, Zeynel Özlü, Abdurrahman Uzunaslan, Hülya Arslan Erol, Ayhan Doğan, Celal Pekdoğan, Murat Çelikdemir, Ramazan Erhan Güllü
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /  25.12.2017 - 27.12.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ