Prof.Dr. AHMET GÜNDÜZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH

   agunduz@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Yeni Çağ Tarihi  Kent Tarihi  Osmanlı Tarihi  Ortadoğu Tarihi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

24 Adet
1
Osmanlı İdaresinde Musul (1523-1639)

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-367-515-8, TÜRKİYE, Gaziantep, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
GÜNEYDE BİR TARİH SEVDALISI: DR. SÜLEYMAN HATİPOĞLU ARMAĞANI

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7911-55-9, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
1536 (Hicrî 943) Tarihli AYINTÂB TAHRİR DEFTERİ

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-7139-94-6, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
HATAY (Anavatana Katılışının 80. Yıl Armağanı)

Yayın Yeri: Hiperyayın
ISBN: 978-605-281-702-5, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Lale Devri’nde Osmanlı Devleti ve Nevşehir

Yayın Yeri: Kömen Yayınları
ISBN: 978-605-2074-21-3, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Rifat ÖZDEMİR’e Armağan

Yayın Yeri: Hiperyayın
ISBN: 978-605-281-192-4, İstanbul, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
OSMANLI ARAŞTIRMALARI-2 Doğu ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihî Devirleri ve Münasebetleri Siyaset-Yönetim-Din

Yayın Yeri: Palet Yayınları
ISBN: 978‐605‐2338‐64‐3, Konya, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
Hatay Araştırmaları IV

Yayın Yeri: Pozitif Matbaa
ISBN: 978-605-64626-3-4, TÜRKİYE, Hatay, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Hatay Araştırmaları II

Yayın Yeri: Pozitif Matbaacılık
ISBN: 978-605-82868-0-1, TÜRKİYE, Antakya, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Yayın Yeri: Pozitif Matbaa
ISBN: 978-605-5145-12-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2015

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
11
Osmanlı Belgeleri Işığında ANTAKYA

Yayın Yeri: SEÇİL OFSET
ISBN: 978-605-65131-0-7, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2014

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Başlangıçtan Günümüze Hatay Tarihi

Yayın Yeri: Anıt Matbaa
ISBN: 978-605-149-563-7, TÜRKİYE, Ankara, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Hoşgörü ve Bilimin Adresi Mustafa Kemal Üniversitesi (20. Yıl)

Yayın Yeri: Pozitif Matbaa
ISBN: 978-975-7989-37-0, TÜRKİYE, Ankara, 2012

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
Hatay İl Yıllığı

Yayın Yeri: Pozitif Matbaa
ISBN: 978-605-359-503-8, TÜRKİYE, Hatay, 2011

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
15
Hatay Araştırmaları I

Yayın Yeri: Cantekin Matbaası
ISBN: 978-605-364-100-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2010

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
16
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Şehrizor)

Yayın Yeri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık
ISBN: 978-975-389-590-3, TÜRKİYE, Ankara, 2010

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
17
Hatay Araştırmaları I

Yayın Yeri: Cantekin Matbaası
ISBN: 978-605-364-100-1, TÜRKİYE, Ankara, 2010

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
18
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Süleymaniye)

Yayın Yeri: Türkiye Diyanet Vajfı Yayın Matbaacılık
ISBN: 978-975-389-590-3, TÜRKİYE, Ankara, 2010

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
19
XVI. Yüzyılda Antakya Kazası (1550-1584)

Yayın Yeri: Color Ofset Matbaacılık
ISBN: 978-975-7989-27-1, TÜRKİYE, ANTAKYA, 2009

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
20
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Musul)

Yayın Yeri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık
ISBN: 975-389-458-9, TÜRKİYE, Ankara, 2006

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
21
Osmanlı İdaresinde Musul (1523-1639)

Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi, Ortadoğu Araştırma Merkezi
ISBN: 975-394-036-X, TÜRKİYE, Elazığ, 2003

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
22
IRAK DOSYASI I

Yayın Yeri: Tarih ve Tabiat Vakfı
ISBN: 789-756-596-210, TÜRKİYE, İstanbul, 2003

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
23
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Kerkük)

Yayın Yeri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık
ISBN: 975-389-403-1, TÜRKİYE, Ankara, 2002

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
24
TÜRKLER

Yayın Yeri: Yeni Türkiye Yayınları
ISBN: 975-6782-33-10, TÜRKİYE, Ankara, 2002

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe

Makaleler

18 Adet
1
VAKFİYELERİ IŞIĞINDA II. BAYEZİD'İN EŞİ BÜLBÜL HATUN VAKIFLARI

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Vakıflar Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Fırat Nehrinde İşletilen İzoli Ve Herdi Kayıkları Rüsumunun Hangi Belediyeye Ait Olduğu Meselesi

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Harput Araştoırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, ROAD, DRJI, ASOS, İSAM, Open AIRE, RB, BASE
3
Antep Şehrindeki Kişi Adları Hakkında Bir Değerlendirme

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
4
Çelebi Mehmed’in Kızı Selçuk Hatun Vakıfları

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
İngiliz Konsolos Raporlarına Göre Musul Vilayetinin Ekonomik ve Ticari Durumu (1896-1912)

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
6
Ticaret Yolları Üzerinde Bir Osmanlı Vilayeti Halep (1907-1912)

GÜNDÜZ AHMET,Ayder Caner
Yayın Yeri: Yeni Türkiye
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
7
The Province of Ozer Özer İli in Icmal Registry of 1521 1521 Tarihli İcmâl Defterine Göre Özer İli

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
8
Osmanlı Telgraf Ajansı Kayıtlarına Göre Balkanlar dan Haberler

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Yeni Türkiye, Rumeli-Balkanlar Özel Sayı
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
9
XVI. Yüzyılda Antakya Nahiyesi (1526-1584)

GÜNDÜZ AHMET,GÜLCÜ ERDİNÇ
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
10
Milli Mücadele Döneminde Kilis ve Çevresinde Ermeniler

GÜLCÜ ERDİNÇ,GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
11
1526 Tarihli Tahrir Defterine Göre Antakya ve Çevresindeki Türkçe Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
12
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Amik Nahiyesi (1550-1584)

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
13
Tenkitte Samimiyet ve Âdâb Üzerine Bir Tenkidin Tenkidi

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
14
Musul Sancağında Aşiretler ve Şekavetleri (1523-1575)

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
15
Nilüfer Bayatlı XVI Yüzyılda Musul Eyaleti

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Belleten
Türkçe, Basılı, 2001

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
16
Osmanlıda Tahrir ve Musul Tahrir Defterleri

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: KARDAŞLIK
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2001

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
17
Osmanlı İdare Sistemi İçinde Sancak Uygulaması Hakkında Bazı Bilgiler

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Türk Dünyası Tarih Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 1994

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
18
Osmanlı İdare Sistemi Üzerine Bir Araştırma

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Türk Dünyası Tarih Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 1992

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale

Bildiriler

22 Adet
1
1526 TARİHİNDE ANTAKYA KAZASINDAKİ VAKIF VE MÜLKLER

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: AKDENİZ ZİRVESİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, ANTAKYA, Türkçe, 18.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
1526 TARİHİNDE NEFS-İ ANTAKYA’DAKİ KİŞİ ADLARIHAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: AKDENİZ ZİRVESİ2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, ANTAKYA, Türkçe, 18.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
AYINTÂB’DA ASAYİŞ (1691-1695)

GÜNDÜZ AHMET,Yıldırım Fatma
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
1550 TARİHLİ EVKAF DEFTERİNİN HALEP TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Hatay’daki Ermeni Göçlerinin Sebepleri

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Cemil Meriç10.Uluslararası Sosyal BilimlerveSpor Kongresi
TÜRKİYE, HATAY, Türkçe, 23.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Ayıntâb Vakıfları

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: iKSAD 2. ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi
Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Palu Kazasındaki Yurtluk-Ocaklık Arazinin Feshi

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: ULUSLARARASI PALU SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Elazığ, Türkçe, 11.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Ayıntab Ayanından Battalzade Mehmed Ağa’nın Muhallefatı

GÜNDÜZ AHMET,ÇELİKDEMİR MURAT
Yayın Yeri: Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu (Milli Mücadele Döneminde Gaziantep)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa nın Rus Çarı Petro ya Gönderdiği Mektubun Tahlili

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu
TÜRKİYE, Nevşehir, Türkçe, 09.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
İran Elçisi Hacı Han’a Kilis Menzilinde Yapılan Masraflar

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Ortadoğu Sempozyumu
Kilis, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Bir İran Elçilik Heyetinin Masraf Defteri

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: II. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi(INOCTE 2017)
AZERBAYCAN, Bakü, Türkçe, 12.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
1561 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre Kocaeli Sancağında Kullanılan Şahıs İsimleri

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Uluslararsı Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III
TÜRKİYE, KOCAELİ, Türkçe, 25.03.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Tahrir Kayıtlarına Göre Şeyh Ahmet Kuseyri

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Hatay İnanç Turizmi Sempozyumu
TÜRKİYE, Hatay, Türkçe, 17.12.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
14
Osmanlı da Kimsesiz Çocukların Himaye ve Korunması Antakya Örneği 1864 1900

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir
TÜRKİYE, SAMSUN, Türkçe, 15.05.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
1909 Adana Olayları Sonrasında Bölgeye Yapılan Yardımlar

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu-I
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 17.04.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Batılı Seyyahların Gözüyle İzmit (1800-1860)

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 03.04.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Osmanlı Döneminde Avanos’un Sosyo-Ekonomik Yapısı (1722-1918)

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: AVANOS SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Nevşehir, Türkçe, 23.10.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
18
Saddam Döneminde Türkmen Göçleri

GÜNDÜZ AHMET,KALAYCI İSA
Yayın Yeri: Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu’xxda Türkmenler
TÜRKİYE, Bilecik, Türkçe, 08.05.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Tapu Tahrir Defterlerine Göre Kocaeli ve Çevresindeki Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 02.05.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
Şark Ticaret Yıllıklarına Göre Antakya (1883-1912)

GÜNDÜZ AHMET,ÇATAL AHMET CANER
Yayın Yeri: Uluslararası Çağlar Boyunca Hatay ve Çevresi Arkeolojisi Sempozyumu
TÜRKİYE, Antakya, Türkçe, 21.05.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
Şer’iyye Sicillerine Göre Antakya (1812-1853)

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu
TÜRKİYE, Antakya, Türkçe, 21.01.2004

Ulusal  Tam metin bildiri
22
Salnâmelere Göre Musul Vilâyeti (1890-1912)

GÜNDÜZ AHMET
Yayın Yeri: İKİNCİ ORTA DOĞU SEMİNERİ Dünden Bugüne Irak
TÜRKİYE, Elazığ, Türkçe, 01.01.2004

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
Gaziantep Tarihi Sempozyumu (Milli Mücadele Döneminde Gaziantep)

Gaziantep Tarihi
25.12.2017 - 27.12.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Kadınlık Dergisinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi 1914

Tarih
23.03.2016 - 25.01.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
ATATÜRK LİSESİ

ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN,

1990 - 1996
2
AKBEZ ORTA OKULU

ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN,

1987 - 1990

Editörlükler

22 Adet
1
Cilt 6, Sayı 2

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET, KUZU FETTAH, SAYGIN SELİM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Elektronik

2
Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET, KUZU FETTAH, SAYGIN SELİM , Yayın Yeri: Gaziantep Ünv
Dergi, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Elektronik

3
Eyalet-i Rumeli'nin Taht Merkezi SOFYA XVIII, Yüzyılın İlk Yarısında

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET , Yayın Yeri: Akademisyen Yayınevi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

4
HATAY ARAŞTIRMALARI-VII

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET, ÇORUH HAYDAR, KADAN ÖMER FARUK , Yayın Yeri: İKSAD
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Elektronik

5
Hatay Araştırmaları V

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET,ÇORUH HAYDAR,HATİPOĞLU SÜLEYMAN , Yayın Yeri: İksad Yayınları
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

6
HATAY ARAŞTIRMALARI VI

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET, ÇORUH HAYDAR, HATİPOĞLU SÜLEYMAN, YILMAZ YAHYA , Yayın Yeri: İksad Yayınevi
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Elektronik

7
Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2021,   Ulusal  Diğer endeksler  Elektronik

8
Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2020, TÜRKİYE,   Ulusal  ASOS  Elektronik

9
İÇ GÜVENLİK VE TÜRK POLİS TEŞKİLATI (1839-1938)

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET , Yayın Yeri: İKSAD
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Elektronik

10
Hatay Araştırmaları-VI

Yazar Adı: HATİPOĞLU SÜLEYMAN, GÜNDÜZ AHMET, ÇORUH HAYDAR , Yayın Yeri: İksad
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

11
Hatay: Anavatana Katılışının 80. Yıl Armağanı

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET,ÇORUH HAYDAR,HATİPOĞLU SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Hiperyayın
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı+Elektronik

12
Tarihten Günümüze Ayıntâb-Gaziantep

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET,ÇELİKDEMİR MURAT,OSRAK SELİM,Dağ Murat , Yayın Yeri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları-23
Kitap, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

13
Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı

14
HATAY(Anavatana Katılışının 80. Yıl Armağanı)

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET,ÇORUH HAYDAR,HATİPOĞLU SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Hiperyayın
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı

15
Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı

16
Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Elektronik

17
Hatay Araştırmaları-IV

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET,ÇORUH HAYDAR , Yayın Yeri: Pozitif Matbaa
Kitap, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  TR DİZİN  Elektronik

18
Hatay Araştırmaları-I

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET , Yayın Yeri: Cantekin Matbaası
Kitap, Türkçe, 2010, TÜRKİYE, ANKARA  Ulusal  TR DİZİN  Basılı

19
Hatay Araştırmaları-II

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET,KAYA SELİM , Yayın Yeri: Pozitif Matbaacılık
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, ANTAKYA  Ulusal  TR DİZİN  Basılı

20
Hatay Araştırmaları-III

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET,ÇORUH HAYDAR , Yayın Yeri: Pozitif Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı

21
Hatay Araştırmaları-II

Yazar Adı: GÜNDÜZ AHMET,KAYA SELİM , Yayın Yeri: Pozitif Matbaa
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

22
Hatay Araştırmaları-I

Yazar Adı: KAYA SELİM,GÜNDÜZ AHMET , Yayın Yeri: Antakya Belediyesi
Kitap, Türkçe, 2010, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 YENİÇAĞ TARİHİ SEMİNERİ Türkçe 2
2 2015-2016 OSMANLICA Türkçe 4
3 2015-2016 TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI Türkçe 2
4 2016-2017 OSMANLI SOSYAL KURUMLARI Türkçe 2
5 2016-2017 OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATI Türkçe 2
6 2016-2017 OSMANLI PALEOĞRAFYASI Türkçe 2
7 2017-2018 OSMANLI PALEOĞRAFYASI Türkçe 2
8 2017-2018 OSMANLI SOSYAL KURUMLARI Türkçe 1
9 2017-2018 OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATI Türkçe 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Osmanlı İdaresinde Vize Sancağı (1500-1600) YASİN ÖZKAN TezMerkezi 2024
2 Tamamlandı XVII. yüzyılda Ayıntab'da asayiş olayları FATMA YILDIRIM TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı XVIII. yüzyılın ilk yarısında Sofya YUNUS MERCİMEK TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in Hatay'ın bağımsızlığındaki yeri ve siyasi faaliyetleri (1918-1974) YAHYA YILMAZ TezMerkezi 2018
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı 62 numaralı Ayıntâb Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H. 12.29.1119/M.26.12.1715 S.01-125) NURİ ÖZTÜRK TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Siber saldırı ve siber savaşın hukuksal boyutunun incelenmesi Birleşmiş Milletler-Türkiye RIZA KESKİN TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Düstur I. cilt transkripsiyon ve değerlendirme (s. 608-836) YASİN ÖZKAN TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı 12 numaralı Ayntab Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H. 1027-1028/M. 1618-1619. s. 205-304) ELİF KILIÇ TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı 12 Numaralı Ayıntâb Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H. 1027-1028 / M. 1618-1619 Sayfa No: 1-104) AYŞE AYBÜKE YÜCEL TezMerkezi 2022
6 Tamamlandı 169 nolu Ayıntȃb Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H. 1029-1030 / M. 1619-1621) PASHA JAFAROV TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı 67 numaralı Ayıntâb Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H. 1128-1129 / M. 1716-1717 S. 1-217) AYSUN KARLI TezMerkezi 2021
8 Tamamlandı 24 numaralı Ayntab Şerʻiyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (1064-1065) ZEYNEP SÖYLEMEZ TezMerkezi 2021
9 Devam Ediyor 172 Nolu Ayıntab Şer'iyye Sicili'nin Transkripsiyonu MUHAMMED KEMAL KAYA TezMerkezi 2021
10 Tamamlandı Sicill-i Ahval Defterlerine göre Kerküklü devlet adamları ORHAN ABDULBASIT ANWER ANWER TezMerkezi 2021
11 Tamamlandı 67 numaralı Ayıntab Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (H. 1128-1129 / M. 1716-1717 s. 429-603) ŞEYDA SAĞLAM ÖZTÜRK TezMerkezi 2020
12 Tamamlandı İç güvenlik bağlamında Türk Polis Teşkilatı (1839-1938) ALİ HAKAN SEÇKİNLER TezMerkezi 2020
13 Tamamlandı 15 No'lu Antakya Şer'iyye Sicili (H.1230-1232/M.1815-1817) AYŞE ŞENAY BAHTİYAR TezMerkezi 2018
14 Tamamlandı Hatay milletvekillerinin TBMM'deki çalışmaları (1939-1950) HASAN ÇAĞLAYAN TezMerkezi 2016
15 Tamamlandı Kadınlık dergisinin trasnkripsiyonu ve değerlendirilmesi (1914) CENNET HİLOOĞLU TezMerkezi 2016
16 Tamamlandı H. 1284 / M. 1867-1868 (35 nolu) Antakya Şer'iyye Sicili (Transkripsiyon ve değerlendirme) GÖNÜL BAHÇECİ TezMerkezi 2014
17 Tamamlandı Hatay valilerinden Utku Acun(Hayatı ve Çalışmaları) İDRİS PEKDEMİR TezMerkezi 2013
18 Tamamlandı 50 No'lu Antakya Şer'iyye sicili (H.1316-1318 / M.1898-1901 MEHMET YUSÜF ÇELİK TezMerkezi 2012
19 Tamamlandı Mehmed Edib bin Mehmed Derviş'in Behcet'ül Menazil adlı eserinin transkrip ve tahlili SERBÜLENT KARADAĞ TezMerkezi 2011
20 Tamamlandı 31 no'lu Antakya Şer'iyye Sicili: H. 1278-1279/M. 1861-1863 FATİH YILDIRIM TezMerkezi 2011
21 Tamamlandı Ermeni meselesi (1918-1923) ÜLKÜ AĞIRTAŞ TezMerkezi 2004
22 Tamamlandı 23 no`lu Antakya Şer`iyye Sicil defteri İZZETTİN KARAMANOĞLU TezMerkezi 2003

Sanatsal Faaliyetler

1 Adet
1
Uluslararsı Gaziantep Tarihi Sempozyumu (Milli Mücadele Döneminde Gaziantep)


Düzenleyenler : Hilmi Bayraktar, Ahmet Gündüz, Zeynel Özlü, Abdurrahman Uzunaslan, Hülya Arslan Erol, Ayhan Doğan, Celal Pekdoğan, Murat Çelikdemir, Ramazan Erhan Güllü
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /  25.12.2017 - 27.12.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ