Prof.Dr. SEVİLAY ŞAHİN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   ssahin@gantep.edu.tr      (0342) 317 27 62  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

8 Adet
1
Neutrosophic Algebraic Structures and Their Applications

Yayın Yeri: NSIA Publishing House
ISBN: 978-1-59973-739-3, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, New Mexico, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
NeutroAlgebra Theory Volume I

Yayın Yeri: The Educational Publisher Inc.
ISBN: 978-1-59973-712-6, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
Okul, Aile ve Toplum İşbirliği Eylem için Elkitabınız

Yayın Yeri: pegemakademi
ISBN: 978-1-4129-5901-8, 2019

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
4
EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 2019

Yayın Yeri: EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE UZMANLARI DERNEĞİ YAYINLARI
ISBN: 978-975-2490-34-5, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Okul, Aile ve Toplum İşbirliği Eylem için Elkitabınız

Yayın Yeri: pegem akademi
ISBN: 978-1-4129-5901-8, 2019

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
6
Egitime Dönüş e kitap

Yayın Yeri: Eyuder Yayınları
2017

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
7
Öğrenme için Denetim Performansa Dayalı Denetim ve Değerlendirme

Yayın Yeri: Nobel
TÜRKİYE, 2015

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
8
Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bir Bakış

Yayın Yeri: Pegem Akademi
TÜRKİYE, 2009

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

54 Adet
1
The Collective Teacher Efficacy Behaviours Scale: A Validity and Reliability Study

KAPAT SEYFETTİN, ŞAHİN SEVİLAY, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: International Journal of Assessment Tools in Education
İngilizce, Basılı, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Web of Science
2
The Road to Ecological University: A Metaphor Analysis from the Perspectives of Academicians and External Stakeholders

ÖZKAN SUNA, ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: International Journal of Psychology and Educational Studies
İngilizce, Basılı, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eric
3
Ways to Evaluate Teachers' Professional Performance in the Context of Performance Based Payment Policies

KURT SEMRA, ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Participatory Educational Research
İngilizce, Basılı, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus
4
Exploring Student Perceptions and Experiences of Different Teaching and Learning Approaches in Architectural History Education:A Comparative Case Study

ÖZGÜLEŞ MUZAFFER,KALMAN MAHMUT,ÖZYURT MELİKE,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Learning Environments Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
5
Hausdor Hausdorff Measur ff Measures on Gener es on Generalized Set V ed Set Valued Neutr alued Neutrosophic osophic Quadruple Numbers and Decision Making Applications for Adequacy of Online Education

ŞAHİN SEVİLAY, kargın Abdullah, yücel murat
Yayın Yeri: Neutrosophic Sets and Systems
İngilizce, Basılı, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar (USA)
6
Analysis of Manager and Teacher Opinions on the Management of School Risks in the Framework of the Internal Control Risk Management Model

AK Ömer Faruk, ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Educational Policy Analysis and Strategic Research
Türkçe, Basılı, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
7
12- Türkçe öğreticileri ve okul yöneticilerinin Suriyeli öğrenciler için açılan uyum sınıfı uygulamasına ilişkin görüşleri

kapat seyfettin, ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i
Türkçe, Basılı, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Eğitim Kurumlarında Stratejik Risklerin Tespiti

AK Ömer Faruk, ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: International Journal of Society Researches
Türkçe, Basılı, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Ekolojik Sistemler Kuramı Çerçevesinde Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları*

Türkoğlu Selin, ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Turkish Studies - Education
İngilizce, Basılı, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Değişim Yönetimi Bağlamında Türk Eğitim Denetim Sistemindeki Değişimlere İlişkin Maarif Müfettişlerinin Görüşleri

ŞAHİN SEVİLAY,avan yasin
Yayın Yeri: Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar
11
ÖĞRETMENLERİN VE YÖNETİCİLERİN PERSPEKTİFİNDEN OKULLARDAKİ ÖĞRETİMSEL DENETİM UYGULAMALARI

ŞAHİN SEVİLAY,Sümer Sebahattin
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES FOR TEACHERS: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: International Journal of Eurasian Education and Culture
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
13
Principal’xxs Supervisory Practices for Teacher Professional Development: Bureaucratic and Professional Perspectives

ÖZDEMİR GÖKÇE,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
14
Akran Koçluğu ve Portfolyo Kullanımı: Etkili Öğretim Denetiminde İki Yöntem

AVAN Yasin,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Teachers’xx Self-Efficacy Perceptions in Terms of School Principal’xxs Instructional Leadership Behaviours

ÖZDEMİR GÖKÇE,ŞAHİN SEVİLAY,öztürk necati
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
16
TRAINING SCHOOL ADMINISTRATIVES AS MENTOR PRINCIPALS

AYDIN GÜNGÖR TUBA,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: European Journal of Education Studies
İngilizce, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
17
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Sürecinde Akran Öğretiminin Etkisi: Deneysel Bir Çalışma

KARA MEVLÜT,ŞAHİN SEVİLAY,KAPAT Seyfettin
Yayın Yeri: Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
İngilizce, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
18
OKUL RİSKLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

AK Ömer Faruk,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Turkish Studies
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
AUTONOMY IN THE WORKPLACE: A COMPARATIVE STUDY OF PUBLIC AND PRIVATE SCHOOLS

ÖZDEMİR GÖKÇE,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASİA SOCIAL SCIENCES
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK BECERİLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMENLERİN METAFORİK ALGILARI

ÖZDEMİR GÖKÇE,ŞAHİN SEVİLAY,ÖZTÜRK NECATİ
Yayın Yeri: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
Problems and Solution Propasals About Safety Transportation of Students

ŞAHİN SEVİLAY,Avan Yasin
Yayın Yeri: Journal of İnstitute of EconomicDevelopment and Social Researches
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
22
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI (Gaziantep Üniversitesi Örneği)

ÖZDEMİR GÖKÇE,ŞAHİN SEVİLAY,ÖZDEMİR HÜSEYİN
Yayın Yeri: ATLAS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Cosmos Impact Factor,Root Society for Indexing and Impact Factor Service,ISSUU J
23
A New Approach to School Management: Determination of Student Related Risks According to the Internal Control

ŞAHİN SEVİLAY,AK Ömer Faruk
Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
24
The Problems Experienced in the Integration Process of Syrian Students into the Turkish Education System

ŞAHİN SEVİLAY,SÜMER SABAHATTİN
Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
25
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ: LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACILIK ROLÜ

ÖZTÜRK NECATİ,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: ELEMENTARY EDUCATİON ONLİNE
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
26
THE İMPORTANCE OF KNOWLEDGE ABOUT THE PRESCHOOL CURRİCULUM İN TERMS OF PRESCHOOL ADMİNİSTRATORS İNSTRUCTİONAL LEADERSHİP PRACTİCES

ŞAHİN SEVİLAY,SEZER GÜLŞEN
Yayın Yeri: JOURNAL OF STUDİES İN EDUCATİON
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
27
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

ŞAHİN SEVİLAY,BAĞRIYANIK HÜSEYİN
Yayın Yeri: ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
28
Mesleki ve teknik ortaöğretim okul yöneticilerine yönelik teknik liderlik becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

ÖZDEMİR GÖKÇE,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Journal of Educational Sciences Research
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi
29
PROBLEMS CONFRONTED BY SYRIANTEACHERS WORKING AT TEMPORARYEDUCATION CENTERS TECs

BALKAR BETÜL,ŞAHİN SEVİLAY,Işıklı Nurdan
Yayın Yeri: Journal of Theory and Practice in Education
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
30
A Research for Measuring Administrative Effectiveness

KARSLI MEHMET DURDU,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Anthropologist
İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
31
Yeni Bir Öğretmen Yetiştirme Yaklaşımı Olarak GöreveBaşlatma Programı

BALKAR BETÜL,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
32
The Role of Leadership Skills of High School Principals in Their Knowledge Management Process Competencies

BALKAR BETÜL,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Journal of Studies in Education
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
33
Öğrenen Örgüt Profili Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ŞAHİN SEVİLAY, ÇAKIR ÇİĞDEM, ÖZTÜRK NECATİ
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı,Indexcopernius, Public Knowledge Project, E
34
Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Karşı Kullanılan Öğretmen Stratejilerinin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri

ŞAHİN SEVİLAY,ARSLAN MUSTAFA CÜNEYT
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast
35
ADAY ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MENTORLUK PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞLERİ̇

BALKAR BETÜL,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
İngilizce, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ,ebsco ,TEİ
36
LĠDERLĠK PERFORMANS ÖLÇEĞĠ GELĠġTĠRME:GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠK ÇALIġMASI

ÇETİN BAYRAM,ŞAHİN SEVİLAY,ÖZDEMİR GÖKÇE
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,
Türkçe, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Google
37
Okul Yöneticilerinin Gelişimsel Değerlendirilmesine Yönelik Okul YöneticilerininGörüşleri

BALKAR BETÜL,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
İngilizce, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
38
Mediator Role of Organizational Justice in The Relationship Between Learning Organization and Organizational Commitment

ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: International Journal Of Academic Research
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  bstracts on Hygiene and Communicable Diseases- AgBiotech News and Information- A
39
Examining Organizational Citizenship Behaviours OCBs ofTeacher Candidates at the Faculty of Education

ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
40
İlköğretim Kurumları Standartları İKS Etkililiği Üzerine

ŞAHİN SEVİLAY, ÇEPER ARIKAN BİLSEN
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EbscoHost, Ulakbim, Asos, DOAJ, IndexCopernicus, Arastirmax, CiteFactor
41
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ ÜNİVERSİTE VE İDEAL ÜNİVERSİTE ALGILARI

TURAL DERYA,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
İngilizce, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
42
Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi ve Bu Gelişim İçerisindeki Sorunlar

Şahin Sevilay, Elçiçek Zakir, Tösten Rasim
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
Türkçe, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA, EBSCO,ASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik
43
Okul Müdürlerinin Bilgi Yönetimi Süreç Yeterliliklerinin Liderlik Becerilerinin İncelenmesi

ŞAHİN SEVİLAY, BALKAR BETÜL
Yayın Yeri: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Türkçe, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos, Arastirmax
44
Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yetiştirme Modellerinin Etkililiğine İlişkin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışm Gaziantep Üniversitesi Örneği

ŞAHİN SEVİLAY, TURAN ESEN, TOPRAK NUR
Yayın Yeri: Adıyaman University International Journal of Social Science
İngilizce, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos, Akademik Dizin, Arastırmax, Doaj, Ebscohost, İSAM, Index Copernicus, Res
45
The Opinions of Secondary School Teachers on Teacher Performance Appraisal Model and Implementations

BALKAR BETÜL,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Elementary Education Online
Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS, DOAJ, IndexCopernicus, AERA eJournals in Education NewJour EBSCO ve ULAK
46
İlköğretim Okullarında 1 5 Sınıflarda Yapılandırmacılık Yaklaşımına Göre Oluşturulan Eğitim Programlarının Uygulanmasında Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar

Demir Sevinç,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Journal Of Qafqaz University
İngilizce, Basılı, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, IET Inspec, Doaj, Scirus, Google Scholar, Genamics, DURASPACE,
47
The Effects And Uses Of Educational Technology In Learning And Teaching

ŞAHİN SEVİLAY,Turan Esen
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi
İngilizce, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
48
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Stratejik Planlamaya İlişkin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma Gaziantep İli Örneği

ŞAHİN SEVİLAY, ASLAN NEBİHE
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
İngilizce, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı,Indexcopernius, Public Knowledge Project, E
49
Driving Key for Effective Learning Motivation

ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: University of Gaziantep Journal of Social Sciences
İngilizce, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı,Indexcopernius, Public Knowledge Project, E
50
Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri

ŞAHİN SEVİLAY,BALKAR BETÜL
Yayın Yeri: Ege Eğitim Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
51
İlköğretim Okullarında Uygulanan Öğretmen Teftiş Formlarının Yeterliliğinin Değerlendirilmesi Gaziantep

ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
52
Türkiye’xxde Özel Yükseköğretim.

Yaşar Belma,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
İngilizce, 2005

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
53
İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN KÜLTÜREL LİDERLİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN ALGILARI

ŞAHİN SEVİLAY,BÜYÜKELBAŞI ÖZLEM,GEDİKOĞLU TOKAY
Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
İngilizce, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
54
Shared Decison Making Process And its Effects On Learning And Teaching Enviroment

ŞAHİN SEVİLAY, ADA SEFER
Yayın Yeri: Journal Of Qafqaz University
İngilizce, 2003

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, IET Inspec, Doaj, Scirus, Google Scholar, Genamics, DURASPACE,

Bildiriler

43 Adet
1
OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSELBAĞLILIĞINA ETKİSİ: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI

ŞAHİN SEVİLAY,Gürkan Emre
Yayın Yeri: 5. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ
İngilizce, 19.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Nitelikli Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimine Dair Okul Müdürlerinin Görüşleri

ŞAHİN SEVİLAY,İlçin Mehmet
Yayın Yeri: EYFOR X
İngilizce, 07.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
Okul Yöneticileinin Eleştirel Pedagoji Algılarını Okulun İşlevleri Boyutu İle Anlama ve Okuldaki Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma Durumu

ŞAHİN SEVİLAY,Kısaoğlu Merve
Yayın Yeri: EYFOR X
İngilizce, 07.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL MUHALEFETİ NASIL ANLAMLANDIRDIKLARI VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ŞAHİN SEVİLAY,ÖZDEMİR GÖKÇE,Kısaoğlu Merve
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYAMultidisipliner Çalışmalar Kongresi
İngilizce, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR: ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİ İÇİN NE ANLAM İFADE EDER?

ŞAHİN SEVİLAY,ÖZDEMİR GÖKÇE
Yayın Yeri: EYFOR-9 (ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORMU)
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 01.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNDE ADAY ÖĞRETMENLERİN DANIŞMANLARINDAN DESTEK İHTİYAÇLARI

ÖZTÜRK NECATİ,ÖZDEMİR GÖKÇE,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: EYFOR-9 (ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORMU)
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 01.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖZDEMİR GÖKÇE,ŞAHİN SEVİLAY,ÖZDEMİR HÜSEYİN
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
ÖĞRETMENLERİN ETİK ALGILARI: KENDİ VE DİĞERLERİ

ÖZDEMİR GÖKÇE,ŞAHİN SEVİLAY,ÖZTÜRK NECATİ
Yayın Yeri: ULUSLARARASI ETİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
OKUL MÜDÜRLERİNİN MESLEKİ UYGULAMALARINDA ETİK KODLAR

ŞAHİN SEVİLAY,öztürk necati,ÖZDEMİR GÖKÇE
Yayın Yeri: Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
İngilizce, 08.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
OKUL SERVİS ARAÇLARININ DENETİMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ŞAHİN SEVİLAY,AVAN YASİN
Yayın Yeri: 9. ULUSLARARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ
İngilizce, 01.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETSEL BECERİLERİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILAR

ŞAHİN SEVİLAY,ÖZTÜRK NECATİ,ÖZDEMİR GÖKÇE
Yayın Yeri: EYFOR-8 (ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORMU)
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 19.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
Öğretmenlerin Yaşam Çatışması Durumunun Mesleğe Yönelik Bağlılıklarına Etkisi

BAĞRIYANIK HÜSEYİN,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu
İngilizce, 19.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
Öğrencilerle İlgili Okulda Meydana Gelebilecek Riskler

ŞAHİN SEVİLAY,AK Ömer Faruk
Yayın Yeri: ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORMU
İngilizce, 19.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
İLKOKUL VE ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖZYETERLİK ALGILARI

ÖZDEMİR GÖKÇE,BAĞRIYANIK HÜSEYİN,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: EYFOR-8 (ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORMU)
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 19.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
15
OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖZYETERLİK ALGILARINA ETKİSİ

ÖZDEMİR GÖKÇE,ÖZTÜRK NECATİ,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: 12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
16
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK BOYUTUNDA YÖNETİCİLERİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİĞİ

ŞAHİN SEVİLAY,BAĞRIYANIK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
17
OKUL MÜDÜRLERİNİN İLİŞKİSEL LİDERLİK BECERİLERİNİN ÖĞRETMEN LİDERLİĞİNE ETKİSİ

ÖZTÜRK NECATİ,ÖZDEMİR GÖKÇE,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: 12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
18
İlkokul ve Ortaokullarda Lider Üye Etkileşiminin İşle Bütünleşmeye Etkisi

ÖZDEMİR GÖKÇE,öztürk necati,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu
Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
19
İlkokul ve Ortaokullarda Örgüt Kültürü ve Etki Taktiklerinin Öğretmen Liderliğine Etkisi

Öztürk Necati,ÖZDEMİR GÖKÇE,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu
Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
20
VII Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu

sezer Gülşen,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: EYFOR-VII Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu
Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
21
Problems confronted by Syrian teachers working at temporary education centers TECs Geçici eğitim merkezlerinde GEM görev yapan Suriyeli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar

BALKAR BETÜL,ŞAHİN SEVİLAY,Işıklı Nurdan
Yayın Yeri: Birinci Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu
İngilizce, 13.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
22
Okul Müdürlerinin Mentor Müdür Olarak Yetiştirilmesine Yönelik Deneysel Bir Çalışma

Aydın Tuba,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: EYFOR VIULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU
İngilizce, 05.12.2015

Uluslararası  Özet bildiri
23
Öğretmenlerin Göreve Başlatılma Sürecinde Uygulanabilecek Destek Sistemleri

Fulya Abacı,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: VI. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİM FORMU
Türkçe, 05.11.2015

Uluslararası  Özet bildiri
24
İlköğretim Okullarında Örgüt Kültürü ve Öğretmen Liderliğinde Lider Üye Etkileşimi

Necati Öztürk,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: VI. Uluslararası Eğitim Yönetim Formu
Türkçe, 05.11.2015

Uluslararası  Özet bildiri
25
Mesleki ve Teknik eğitim Okulları Yöneticilerinin Teknik Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitim Programı Program Geliştirme Süreçleri Bağlamında

ÖZDEMİR GÖKÇE,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: VI. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİM FORMU
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Türkçe, 05.11.2015

Uluslararası  Özet bildiri
26
İlkokul Öğretmenlerinin Okul Müdürünün Öğretimsel Denetimi ile ilgili Görüşleri

öztürk necati,AYDIN HALİSOĞLU TUĞBA,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: VI. Eğitim Denetim kongresi
İngilizce, 18.06.2014

Uluslararası  Özet bildiri
27
Okul Yöneticilerinin Öğretim Sürecinin Denetlenmesine Yönelik Eğitim Modeli

ŞAHİN SEVİLAT, ÖZDEMİR GÖKÇE
Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.11.2013

Ulusal  Sözlü Bildiri
28
İlkokul ve Ortaokullarda Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Değişim Yönetimi ve Örgütsel Yenileşmeye İlişkin Algıları

ŞAHİN SEVİLAY, SEVER ZAFER, ÇAKIR ÇİĞDEM
Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.11.2013

Ulusal  Sözlü Bildiri
29
MEB Kariyer Basamakları Yükselme Sistemi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ŞAHİN SEVİLAY, KAZOĞLU İSMAİL
Yayın Yeri: IV. Eğitim Yönetimi Forumu
TÜRKİYE, Türkçe, 03.09.2013

Ulusal  Sözlü Bildiri
30
Okul Yöneticilerinin Gelişimsel Değerlendirilmesine Yönelik Okul Yöneticilerinin Bakış Açıları

BALKAR BETÜL,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
Türkçe, 20.06.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
31
Okul Yöneticilerinin Algılarına Göre Taşımalı Eğitimdeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ŞAHİN SEVİLAY, BOZBAYINDIR FATİH, SEVER ZAFER
Yayın Yeri: 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 24.05.2013

Ulusal  Sözlü Bildiri
32
Yeni Bir Öğretmen Yetiştirme Yaklaşımı Olarak Göreve Başlatma Programı

BALKAR BETÜL, ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu
Türkçe, 09.05.2013

Uluslararası  Sözlü Bildiri
33
Yönetimde Yenileşme Okul Yöneticilerinin Bir Problem Çözme Süreci Olarak Değişimi Yönetmede Sergiledikleri Değişim Ajanlığı Rolleri

ŞAHİN SEVİLAY, ÇAKIR ÇİĞDEM, GÜNEŞ İBRAHİM
Yayın Yeri: III. Eğitim Yönetimi Forumu
TÜRKİYE, Türkçe, 12.10.2012

Ulusal  Sözlü Bildiri
34
Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Etik Prensipleri Algılama Düzeyleri

ŞAHİN SEVİLAY, SEFER ZAFER, ÖZTÜRK NECATİ
Yayın Yeri: III. Eğitim Yönetimi Forumu
TÜRKİYE, Türkçe, 12.10.2012

Ulusal  Sözlü Bildiri
35
İlköğretim Okul Öğretmenlerinin Performanslarının Okul Müdürleri Tarafından Değerlendirilmesi

ŞAHİN SEVİLAY, YILMAZ ZEYNEP
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
Türkçe, 22.06.2011

Uluslararası  Sözlü Bildiri
36
Okul Müdürlerinin Denetici Olarak Yetiştirilmesine İlişkin Yeni Bir Yaklaşım Öğrenme İçin Denetim Uygulaması

BALKAR BETÜL, ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
Türkçe, 22.06.2011

Uluslararası  Sözlü Bildiri
37
Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Seçme Nedenleri ve Üniversitelere Yükledikleri Roller

ŞAHİN SEVİLAY, BALKAR BETÜL
Yayın Yeri: Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar
Türkçe, 27.05.2011

Uluslararası  Sözlü Bildiri
38
Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yapısı Ve Desteğin İlişkin Görüşleri Gaziantep Üniversitesi Örneği

ŞAHİN SEVİLAY, BALKAR BETÜL
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
Türkçe, 29.04.2010

Uluslararası  Sözlü Bildiri
39
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okul Gelişim Planı ve Okul Politikası Oluşturulmasına İlişkin Görüşleri

ŞAHİN SEVİLAY,BALKAR BETÜL
Yayın Yeri: IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.10.2009

Ulusal  Tam metin bildiri
40
İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Okul Ortamında Kullandıkları Sosyalizasyon Mekanizmaları Ve Örgütsel Bağlılıklar İle İlişkisi

ŞAHİN SEVİLAY, BALKAR BETÜL
Yayın Yeri: International Conference On Educational Sciences
Türkçe, 23.06.2008

Uluslararası  Sözlü Bildiri
41
İlköğretim Okul Müdürlerinin Yönetsel Yeterliliklerinin Liderlik Standartları Performans Basamağına Uygunluğunun İncelenmesi Adıyaman İli Örneği

ŞAHİN SEVİLAY, KARADAĞ NAZİFE
Yayın Yeri: International Conference On Educational Sciences
Türkçe, 23.06.2008

Uluslararası  Sözlü Bildiri
42
İlköğretim Okullarında 1 5 Sınıflarda Yapılandırmacılık Yaklaşımına Göre Oluşturulan Eğitim Programlarının Uygulanmasında Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar

ŞAHİN SEVİLAY, DEMİR SEVİNÇ
Yayın Yeri: International Conference On Educational Sciences
Türkçe, 23.06.2008

Uluslararası  Sözlü Bildiri
43
Lisansüstü Programlara Başvuran Adayların Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

BAYSAL Z NURDAN, ADA SEFER, ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 26.09.2005

Ulusal  Sözlü Bildiri

Projeler

9 Adet
1
Teacher Induction and Mentoring Programme Finlandiya Çalışma Ziyareti İpekyolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı 2013

Teacher Induction and Mentoring Programme
21.10.2013 - 21.10.2014
H2020,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Yaşam Evi


16.03.2017 - 17.09.2017
Diğer (Uluslararası),   Danışman 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Psycho-social Rehabilitation of Refugee Syrian Women


12.09.2014 - 31.08.2018
Avrupa Birliği,   Danışman 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
TC Başbakanlık AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı

Innovative Approaches In Teachers
03.10.2011 - 03.10.2012
Avrupa Birliği,   Proje Koordinatörü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
ELLERİMLE GÖRÜYORUM


03.03.2016 - 29.09.2017
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Timeline Travel: An Alternative Tool for Architectural History Learning and Teaching


01.09.2017 - 10.01.2020
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARI İÇİN EŞİTLİK: ÇOCUK EVLİLİKLERİYLE MÜCADELE


01.03.2016 - 01.03.2018
Diğer (Uluslararası),   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
8
Eğitim Ortamlarında Şiddet ve Saldırganlık Kaynaklı Uyum Problemlerinin Önlenmesi Projesi

Eğitim Ortamlarında Şiddet ve Saldırganlık Kaynaklı Uyum Problemlerinin Önlenmesi
DİĞER,   Eğitmen 

  Tamamlandı
9
Yükselen Gaziantep Gaziantep İlinde ÖSS Başarısını Yükseltme projesi

Yükselen Gaziantep Gaziantep İlinde ÖSS Başarısını Yükseltme
ARAŞTIRMA PROJESİ,

  Tamamlandı

Editörlükler

1 Adet
1
Öğrenme için Denetim Performansa Dayalı Denetim ve Değerlendirme

Yazar Adı: ŞAHİN SEVİLAY,BALKAR BETÜL , Yayın Yeri: Nobel
Kitap, Türkçe, 2015, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 DENETİM TEKNİKLERİ Türkçe 1
2 2016-2017 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 1
3 2016-2017 ÖĞRETİMSEL DENETİM Türkçe 1
4 2012-2013 Denetim Teknikleri Türkçe 3
5 2013-2014 Eğitim Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler Türkçe 3
6 2013-2014 Eğitimde Etik Türkçe 3
7 2013-2014 Öğretimsel Denetim Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 EĞİTİM DENETİMİ Türkçe 1
2 2014-2015 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Türkçe 1
3 2014-2015 Eğitimde Değişim Yönetimi Türkçe 1
4 2015-2016 Eğitimde Değişim Yönetimi Türkçe 1
5 2015-2016 EĞİTİM DENETİMİ Türkçe 1
6 2016-2017 Eğitimde Değişim Yönetimi Türkçe 1
7 2016-2017 EĞİTİM DENETİMİ Türkçe 1
8 2013-2014 eğitim denetimi Türkçe 3
9 2012-2013 Örgütsel İletişim Türkçe 3
10 2012-2013 Örgütsel Davranış Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Eğitim bilimlerine Giriş Türkçe 1
2 2014-2015 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 1
3 2015-2016 Eğitim Bilimlerine Giriş Türkçe 1
4 2015-2016 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 1
5 2015-2016 Sınıf Yönetimi Türkçe 1
6 2016-2017 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 1
7 2016-2017 Eğitim Bilimlerine Giriş Türkçe 1
8 2013-2014 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
9 2013-2014 Mesleki Etik Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Mesleki öğrenme topluluğunun ilkokul öğretmenlerinin mesleki gelişimine ve öğrencilerin başarısına etkisini incelemeye yönelik bir uygulama MEHMET SELMAN KAYAN TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Öğretmen performansını geliştirmede ekonomik politika araçlarının kullanılmasına yönelik bir uygulama önerisi SEMRA AKSOY TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Gaziantep iline özgü ekolojik bir üniversite önerisi SUNA UTAR ÖZKAN TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Öğretimsel denetimde akran koçluğu ve portfolyo uygulaması yoluyla öğretmenlerin sınıf ortamında geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması YASİN AVAN TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı Okullarda risk analizinin iç kontrol modeli çerçevesinde incelenmesi ÖMER FARUK AK TezMerkezi 2020
6 Tamamlandı Öğretmenlerin okul yöneticilerine yönelik öğretimsel liderlik algıları çerçevesinde örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm HÜSEYİN BAĞRIYANIK TezMerkezi 2017
7 Tamamlandı Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları yöneticilerinin teknik liderlik becerilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi GÖKÇE ÖZDEMİR TezMerkezi 2015
8 Tamamlandı Okul müdürlerinin mentor müdür olarak yetiştirilmesine yönelik deneysel bir çalışma TUBA AYDIN TezMerkezi 2015
9 Tamamlandı Eğitim örgütlerinde örgüt kültürü ve öğretmen liderliği: Lider-üye etkileşiminin aracılık rolü NECATİ ÖZTÜRK TezMerkezi 2015
10 Tamamlandı Ortaöğretim okulu müdürlerinin liderlik becerilerinin bilgi yönetimi süreç yeterliklerindeki rolü BETÜL BALKAR TezMerkezi 2012
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Eğitimde çok kültürlü öğretmen yeterlikleri AHMET İLHAN BAŞAR TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Eleştirel düşünme çerçevesinde okul yöneticilerinin yönetim becerileri MERVE KISAOĞLU TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Ekolojik sistemler kuramı çerçevesinde okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları SELİN TÜRKOĞLU TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Öğretimin denetimi aracılığıyla sınıf içi kapsayıcı eğitim uygulamalarının etkililiğini arttırma MEHMET İLÇİN TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Öğretmenlerin kolektif yeterlik davranışlarının örgüt kültürüne etkisinin incelenmesi SEYFETTİN KAPAT TezMerkezi 2022
6 Tamamlandı Takım çalışması bağlamında il millî eğitim müdürlükleri araştırma ve geliştirme (Arge) birimi çalışanlarının işe tutkunlukları ve bireysel iş performansları İSMAİL ERDOĞAN TezMerkezi 2022
7 Tamamlandı MEB ilkokul ve ortaokul eğitim kurumlarına atanan aday öğretmenlere uygulanan mentorluk süreci AHMET PALA TezMerkezi 2017
8 Tamamlandı Okul öncesi eğitim kurumu yöneticilerinin öğretimsel liderlik uygulamalarında okul öncesi eğitim programı bilgisinin önemi GÜLŞEN SEZER TezMerkezi 2017
9 Tamamlandı Velilerin görüşleri doğrultusunda öğretmen kavramı (Metaforik bir çalışma) ALİ SAYIN TezMerkezi 2017
10 Tamamlandı Öğretmen özerkliğinin, öğrenen özerkliğini desteklemeye olan etkisinin incelenmesi RECEP ATAŞBAŞ TezMerkezi 2017
11 Tamamlandı Öğretmenlerin göreve başlatılma sürecinde uygulanabilecek destek sistemleri FULYA ABACI BABAOĞLU TezMerkezi 2015
12 Tamamlandı MEB öğretmen kariyer basamakları yükselme sisteminin yeniden yapılanmasına yönelik nitel bir araştırma İSMAİL KAZOĞLU TezMerkezi 2014
13 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ile akademik öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi NAZLI ŞAH TezMerkezi 2013
14 Tamamlandı İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin özyeterliklerinin müdürlerinin yönetim becerileri çerçevesinde incelenmesi: Gaziantep ili örneği HATİCE SÖYLEMEZ TezMerkezi 2012
15 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinin üniversite ve ideal üniversite algıları DERYA TURAL TezMerkezi 2011
16 Tamamlandı Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde okul yöneticilerinin yetiştirilme programları ve atanmaları SONAY ÖZBERK TezMerkezi 2010
17 Tamamlandı İlköğretim okullarında 1?5. sınıflarda yapılandırmacılık yaklaşımına göre oluşturulan eğitim programlarının uygulanmasında öğretmen ve yöneticilerin karşılaştığı sorunlar SEVİNÇ DEMİR TezMerkezi 2009
18 Tamamlandı İlköğretim okulu müdürlerinin iletişim becerileri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki ÇİĞDEM ÇELİK TezMerkezi 2007

Üyelikler

3 Adet
1
EYUDER

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2013 

2
EYFOR

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2013 

3
Girişimci Kadınları Destekleme Derneği

 Üye    2009