Dr.Öğr.Üyesi ONUR TÜRKÖLMEZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

   onurturkolmez@gantep.edu.tr      (0342) 317 20 78  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Siyaset Bilimi  Türk Siyasal Hayatı  Siyaset Sosyolojisi  Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

8 Adet
1
Demokrasi Teorik ve Güncel

Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi
ISBN: 9786051968605, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Siyaset Bilimi Ansiklopedisi

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-427-894-5, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi - Siyaset Bilimi

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 00000000000000000000, 2022

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
4
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi - Siyaset Bilimi

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 0000000000000000000, 2022

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
5
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi - Siyaset Bilimi

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 0000000000000000000, 2022

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
6
Siyasi Düşünce'de Devlet ve Yönetim

Yayın Yeri: Siyasal Kitabevi
ISBN: 978-625-7424-02-8, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Milliyetçiliğe Karşı Milliyetçilik, Yön-Devrim Hareketi ve Aydınlar Ocağı’nın İktidar Stratejilerinde Milliyetçiliğin Yeri

Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi
ISBN: 978-605-196-498-0, TÜRKİYE, Konya, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
100.Yılında Milli Türk Talebe Birliği

Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi
ISBN: 9786051960593, TÜRKİYE, Konya, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

11 Adet
1
BOURDİEU’CÜ BİR MİLLİYETÇİLİK KURAMI İÇİN KATKI: HABİTUS VE SİMGESEL ŞİDDETİN ÇATIŞMASI’NDA SİMGESEL SERMAYE OLARAK MİLLİYETÇİLİK

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos Index, Index Copernicus
2
Dijital Çağa Demokrasiyi Çağırmak: Cambridge Analytica Skandalı

AKSOY ABDULKADİR,TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: Journal of Political Administrative and Local Studies
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, DRJI, CiteFactor, Google Scholar
3
Ulus Kimliğinin İnşasında Dinin Yeri: Erken Dönem İslamcıların Türk Milliyetçiliğine İlişkin Yaklaşımları

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, Asos, CiteFactor
4
Hegemonik İdeoloji Dönüşürken: Popüler İdeoloji Olarak Türk Milliyetçiliği ve Kemalizm

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CiteFactor, ASOS,
5
Putin mi Rusya’yı Kurtardı, Rusya mı Putin’i Yarattı? Son Yüzyıla İlişkin Bir Değerlendirme

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Index
6
Kitap Tanıtımı – Milliyetçilik, Moderniteye Giden Beş Yol (İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Amerika), Liah Greenfeld, çev. Abdullah Yılmaz, Alfa Yayınları, 2017.

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Kitap Kritiği  ASOS Index, DRJI,
7
Kitap Tanıtımı – Osmanlı’yı Müslümanlaştırmak, Kitle Siyaseti, Toplumsal Sınıflar, Boykotlar ve Milli İktisat (1909-1914), Y. Doğan Çetinkaya, İletişim yayınları 2015

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Kitap Kritiği  ASOS Index
8
Kitap Tanıtımı Sınıf Kültür ve Bilinç Türkiye de İşçi Sınıfı Kültürü Sınıf Bilinci ve Gündelik Hayat

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: PRAKSİS SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Kitap Kritiği  ULAKBİM
9
Kitap Tanıtımı Müslüman Milliyetçiliği ve Yeni Türkler

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Kitap Kritiği  ASOS INDEX
10
GENÇLERİN BAKIŞ AÇISINDAN KİŞİSEL VERİ LER VE UNUTULMA HAKKI AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

GÜLENER SERDAR,TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: Güncel Hukuk
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
11
Dindar Milliyetçiliği Kavramı ve Türkiye de Dindar Milliyetçiliği

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: Bilgi
İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  WPSA, IPSA, EBSCO

Bildiriler

8 Adet
1
Neoliberal Depolitizasyonu İnşa Etmek: Milliyetçi Muhafazakarlık ve Ulusalcılık’ta Komplo Teorilerinin İşlevi

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy
TÜRKİYE, Türkçe, 08.10.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Türk Milliyetçiliğinde Militarist Faktör: Albay Talat Aydemir ve Alpaslan Türkeş Rekabeti Üzerinden Alternatif Bir Okuma Denemesi

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: 17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 30.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Pierre Bourdieu’den Bir Milliyetçilik Teorisi Çıkarmak Mümkün mü? Millet-leşme Mücadeleleri ve Ötesi

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu
Türkçe, 05.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
Neo-Marksizm’den Post-Marksizm’e Dönüşümler ve Süreklilikler: Nicos Poulantzas ve Pierre Bourdieu’nün Fikirleri Arasında Bir Karşılaştırma

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Türkçe, 09.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
5
Türkiye de Modern Devletin Kurumsallaşmasının Toplumsal Aracısı Olarak Milliyetçilik

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: 14. Uluslararası Türk Dünyası Kongresi
Türkçe, 22.08.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Milli Türk Talebe Birliği nde Dindarlığın Değişen Görünümleri Üzerine Bir Deneme

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: MTTB 100. Yıl Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 20.05.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
7
Milletvekilinin Geçiş Üstünlüğü ve Demokrasinin Krizi

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 30.05.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
8
Türkiye de İfade Özgürlüğü ve Değişen Dönemsel Algılamalar

TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: Siyasi İlimler Türk Derneği X. Lisansüstü Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 21.12.2012

Ulusal  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
AS GRUP TA AHHÜT ÖZEL SAĞ.TURZ.İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Bilgisayar İşletmeni
Uzaktan Eğitim Programları Kapsamında Video Çekimi ve İşlenmesi, Uzaktan Eğitim Platformlarının Bakımı ve Arıza Tespiti,

2012 - 2014

Editörlükler

9 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: TÜRKÖLMEZ ONUR , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergi, Türkçe, 2022,   Uluslararası  ASOS Index, CiteFactor  Elektronik

2
Demokrasi Teorik ve Güncel

Yazar Adı: TÜRKÖLMEZ ONUR, AKSOY ABDULKADİR , Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

3
Journal of Political Administrative and Local Studies

Yazar Adı: TUNCER AZİZ, AKSOY ABDULKADİR, TÜRKÖLMEZ ONUR , Yayın Yeri: Keynote
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  ASOS, CiteFactor, DRJI, ResearchBİB  Elektronik

4
18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitabı

Yazar Adı: CAN AHMET VECDİ, KOL SUAT, UÇAR MUHAMMED KÜRŞAD, TÜRKÖLMEZ ONUR , Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Kitap, Türkçe, 2020,   Ulusal  Elektronik

5
17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitabı

Yazar Adı: CAN AHMET VECDİ, TÜRKÖLMEZ ONUR , Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Kitap, Türkçe, 2019,   Ulusal  Elektronik

6
18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı

Yazar Adı: CAN AHMET VECDİ, KOL SUAT, UÇAR MUHAMMED KÜRŞAD, TÜRKÖLMEZ ONUR , Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Kitap, Türkçe, 2020,   Ulusal  Elektronik

7
17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı

Yazar Adı: CAN AHMET VECDİ, TÜRKÖLMEZ ONUR , Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Kitap, Türkçe, 2019,   Ulusal  Elektronik

8
Journal of Political Administrative and Local Studies

Yazar Adı: TÜRKÖLMEZ ONUR , Yayın Yeri: Keynote
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası

9
PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yazar Adı: TÜRKÖLMEZ ONUR , Yayın Yeri: Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Sakarya  Uluslararası  ASOSIndex  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 Ulusalcılık ve Ulus-Devlet Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Türkiye'de Siyasal Akımlar Türkçe 3
2 2021-2022 Devlet Kuramları Türkçe 3
3 2021-2022 Türk Siyasi Hayatı Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Sosyoloji (İktisat Pr.) Türkçe 6
2 2018-2019 Sosyoloji (Ekonometri Pr.) Türkçe 3
3 2019-2020 Girişimcilik ve Proje Yönetimi (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Pr.) Türkçe 6
4 2021-2022 Hukuka Giriş Türkçe 3
5 2021-2022 Siyasi Düşünceler Tarihi Türkçe 3
6 2021-2022 Siyasi Tarih Türkçe 3
7 2021-2022 Modern Siyasi Düşünceler Türkçe 3
8 2021-2022 Siyaset Sosyolojisi Türkçe 3
9 2021-2022 Demokrasi ve İnsan Hakları Türkçe 3

Üyelikler

1 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu

 Yönetim Kurulu Üyesi    Bilimsel Kuruluş    2022