Prof.Dr. BİRSEN BAGÇECİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   bagceci@gantep.edu.tr      (0342) 317 27 73  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Programları ve Öğretim  Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

7 Adet
1
Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri

Yayın Yeri: Eğiten Kitap Yayıncılık
ISBN: 978-625-6480-35-3, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Eğitim Sosyolojisi

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-605-320-994-2, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme

Yayın Yeri: Pegem Akademi Yayınları
ISBN: 9786052410509, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
The Writing Journey 2

Yayın Yeri: Black Swan Publishing House
ISBN: 978-605-4664-79-5, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Uluslararası  Ders Kitabı  İngilizce
5
The Writing Journey 1

Yayın Yeri: Black Swan Publishing House
ISBN: 978-605-4664-62-7, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Uluslararası  Ders Kitabı  İngilizce
6
Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Yayın Yeri: Anı Yayıncılık
ISBN: :978-605-5213-07-7, TÜRKİYE, Ankara, 2012

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
7
Passport to English

Yayın Yeri: Pegem A yayıncılık
ISBN: 978-9758792382, TÜRKİYE, Ankara, 2006

Ulusal  Ders Kitabı  İngilizce

Makaleler

62 Adet
1
ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR TEACHERS: A BRIEF REVIEW

BAGÇECİ BİRSEN, YILMAZ İSLİM DERYA
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi®
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
PROFESSIONALISM AND PROFESSIONAL LEARNING SITUATIONS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS IN TURKEY

BAGÇECİ BİRSEN, MEŞE NAFİYE NUR, CİNKARA EMRAH
Yayın Yeri: International Journal of Education, Technology and Science
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
3
Investigation of Teachers’ Attitudes towards Distance Education in Terms of Various Variables / Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

DENİZ SERPİL, BAGÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
4
Comparison of Syrian and Turkish students’ attitudes towards English teaching in terms of various variables examining school motivations of secondary school students.

BAGÇECİ BİRSEN, EROL CEYDA, DENİZ SERPİL
Yayın Yeri: Uluslararası İnovatif Eğitim Araştırmacısı
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
5
Development of Distance Education Attitude Scale for Teachers: A Study of Validity and Reliability

DENİZ SERPİL, BAGÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: Open Journal for Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
6
Teachers' Views of the Implementation of STEM Approach in Secondary Schools and The Effects on Students

TUNÇ CEVDET, BAGÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: Pedagogical Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
7
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNDE TABLET BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI VE YENİLİKÇİ UYGULAMALARI

Aslan Emre, BAGÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: Anatolian Turk Education Journal
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Turkish Education Index
8
Öğretme-Öğrenme Sürecinde Yapılandırmacı Öğretmen Performansı Değerlendirme Ölçeği: Bir Rubrik Çalışması

BAŞARAN MEHMET,BAGÇECİ BİRSEN,ŞAHİN KİLİSLİOĞLU ASİYE,Doğan Esra
Yayın Yeri: International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS
9
Investigation of Change in Reading and Writing Attitudes of PrimarySchool Students

Eminoğlu Nida,BAGÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: e-International Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, SOBIAD
10
Öğrencilerin Okuma ve Yazma Tutumlarını Geliştirmeye Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Eminoğlu Nida,BAGÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
11
Development of pupils’ critical thinking skills through journal writing

BAGÇEÇİ BİRSEN,ŞENEL MUSTAFA
Yayın Yeri: International Forum for Education
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
12
Development of Creative Thinking Skills of Students Through Journal Writing

ŞENEL MUSTAFA,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
13
Fen Bilgisi, Matematik ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Stem Hizmet İçi Eğitimine İlişkin Beklenti Ve Görüşlerinin İncelenmesi

Tunç Cevdet,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD
14
Needs Analysis on Values Education Programme for Preschool Students

KAYIRAN DERYA,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: Journal of Education and Training Studies
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
15
Opinions of teachers and students on free dress code applications

BAGÇEÇİ BİRSEN,Günen Deliçay Fethiye,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
16
Otantik Değerlendirme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye ve Katılımcı Değerlendirmeye Yönelik İnançlarına Etkisinin İncelenmesi

KİNAY İSMAİL,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
17
Views of Teachers Working in South-East Anatolia Region RegardingCurrent Problems in Education

BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: Journal of Education and Learning
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
18
Teachers’ Opinions Regarding the Usage of Action Research in Professional Development

YİĞİT CELAL,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: Journal of Education and Training Studies
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
19
The Investigation of the Effects of Authentic Assessment Approach on Prospective Teachers’ Problem-Solving Skills

KİNAY İSMAİL,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: International Education Studies
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ACNP
20
Öğretmenlerin Kişiler Arası Motivasyon Stilleri Öğrenme İklimi Ölçeğinin Türkçe Versiyonu

KANADLI SEDAT,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: anadolu üniversitesi sosyal bilimler dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK-ULAKBİMSosyal Bilimler Veri TabanıAkademia Sosyal Bilimler İndeksi(
21
OTANTİK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ ÖĞRETMENADAYLARININ İŞBİRLİKLİ KARAR ALMA İSTEKLİLİKLERİNE ETKİSİNİNİNCELENMESİ

KİNAY İSMAİL,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM olmak üzere EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, Index Coperni
22
Öğretmenlerin mesleki imajlarina ilişkin görüşleri ve mesleki imaja etki eden faktörler

ÜNSAL SERKAN,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: Journal of Human Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Sosyal Bilimler İndeksiDOAJEBSCOElektronische Zeitschriftenbibliothek (Uni
23
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI PROGRAMIN UYGU LANIŞI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ 2016 YILINDA GELİNEN SON NOKTA

BAGÇEÇİ BİRSEN,BAŞARAN MEHMET,VURAL ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, İNDEXCOPERNİCUS, ACADEMİCKEYS, SOBİAD, CİTEFACTOR VD.
24
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM FAALİYETİ OLARAK MENTÖRLÜK BİR ÜNİVERSİTE HAZIRLIK PROGRAMI ÖRNEĞİ

YALÇIN ARSLAN FADİME,CİNKARA EMRAH,BAGÇEÇİ BİRSEN,KERVANCIOĞLU FATMA ŞULE
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiMustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ulakbim, ASOS, ESJI
25
Öğrencilerin İngilizce öz yeterlik inançlarının algılanan özerklik desteği açısından incelenmesi

KANADLI SEDAT,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  diğer
26
Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

KİNAY İSMAİL,BAGÇEÇİ BİRSEN,ÇETİN BAYRAM,Şimşek Ömer
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
27
Otantik Değerlendirme Sürecine Katılan Öğretmen Adaylarının Duyuşsal Özelliklerinin İncelenmesi

KİNAY İSMAİL,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
28
Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

BAGÇEÇİ BİRSEN,YILDIRIM İBRAHİM,KARA KEVSER,KESKİNPALTA DERYA
Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
29
Investigating the Contribution of Action Research on Teachers’xx Professional Development European Academıc Research

Yiğit Celal,BAGÇEÇİ BİRSEN,DEMİR SERVET
Yayın Yeri: EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
30
Eğitimin İşlevlerini Değerlendirme Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ünsal serkan,BAGÇEÇİ BİRSEN,MEŞE NAFİYE NUR,Korkmaz Fahrettin
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  dergipark
31
Öğretmen adaylarının öğretmen niteliklerine yönelik görüşleri Adıyaman Üniversitesi örneği

TURAN ÖZPOLAT ESEN,BAGÇEÇİ BİRSEN,Karakoç Berna
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi
32
A comparative study on the attitudes of students from education faculties and science faculties towards being a teacher

BAGÇEÇİ BİRSEN,YILDIRIM İBRAHİM,Kara Kevser,KESKİNPALTA DERYA
Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty
TÜRKİYE, İngilizce, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
33
KPSS Alan Bilgisi Testinin Türkçe Öğretmenliği Programı ve Özel Alan Yeterlikleri Kapsamında İncelenmesi

Saliha Özkan,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: Turkish Studies
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DynaMed
34
An Analysis of the Candidate Teachers Beliefs Related to Knowledge Learning and Teaching

BAY ERDAL,VURAL ÖMER FARUK,DEMİR SERVET,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: International Education Studies
KANADA, İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
35
Changes in the beliefs of the prospective teachers on knowledge learning and teaching in a social constructivist teaching setting applied

DEMİR SERVET,BAY ERDAL,BAGÇEÇİ BİRSEN,VURAL ÖMER FARUK,AVCI MÜJDAT
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
36
Social Attitudes of Students Towards Teaching English at High Schools in Gaziantep, Turkey

BAGÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: Biotechnology & Biotechnological Equipment
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
37
The Relationship between English and Math Success some Variables at Freshman Level

BAGÇECİ BİRSEN, KUTLAR EMİNE LALE, CİNKARA EMRAH
Yayın Yeri: Journal of Education and Practice
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
38
A Research on Relationship Between the SBS Exam Success and Creativity Level of 8 Grade Private School Students

BAGÇECİ BİRSEN, ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: Research on Humanities and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
39
The study of adapting self-regulation questionnaire into Turkish

BAGÇEÇİ BİRSEN,KANADLI SEDAT
Yayın Yeri: Journal of Education and Human Development
İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
40
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OTANTİK DEĞERLENDİRME SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

KİNAY İSMAİL, BAGÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS indeks, SOBİAD
41
Learners' Attitudes Towards Online Language Learning and Corresponding Success Rates

CİNKARA EMRAH,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: The Turkish Online Journal of Distance Education
İngilizce, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS• The Education Resources Information Center – ERIC• The Directory of
42
Lise öğrencilerinin üniversite kavramına ilişkin metaforik algıların incelenmesi

BAGÇEÇİ BİRSEN, Korkmaz Fahrettin
Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ebscohost, indekscopernicus, proquest, mla, citefactor, oaji, ulakbim
43
Ana Dili Bilme Düzeyi İle Yabancı Dil Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÇİÇEK MEHMET, BAGÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: JASSS (International Journal of Social Science)
Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
44
Ortaöğretim Sosyoloji Dersi Öğretim Programının Ürüne Dayalı Bilişsel Boyutunun Değerlendirilmesi

BAGÇECİ BİRSEN, MEŞE NAFİYE NUR, Korkmaz Fahrettin, ÜNSAL SERKAN
Yayın Yeri: Asia Minor Studies
Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
45
TÜRKİYE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROBLEMİ

KORKMAZ FAHRETTİN,BAGÇEÇİ BİRSEN,MEŞE NAFİYE NUR,ÜNSAL SERKAN
Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD
46
Analyzing Opinions of Preparatory School Students on DemocraticApproaches in Constructivist Learning Environment

BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: International Journal of AcademicResearch. Part B. Humanities and SocialSciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Citation Index
47
The Relationship between 12th Grade Sudents’ interpersonel relationship and academic success levels

BAGÇEÇİ BİRSEN,ODABAŞI BATTAL
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research
İngilizce, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
48
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutum ölçeğinin ötmtdytö geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik çalışması

ÇETİN BAYRAM,BAGÇEÇİ BİRSEN,KİNAY İSMAİL,şimşek ö
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) EBSCO,MLA, ASOS,TEİ(Türk Eğitim İnde
49
Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

BAGÇEÇİ BİRSEN,KİNAY İSMAİL
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
50
Öğretim elemanlarinin teknopedagojik eğitimyeterliliklerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi

şimşek ö,DEMİR SERVET,BAGÇEÇİ BİRSEN,KİNAY İSMAİL
Yayın Yeri: Ege Journal of Education
TÜRKİYE, Türkçe, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
51
Öğretmenlerin mesleki imaj ölçeği

BAGÇEÇİ BİRSEN,ÇETİN BAYRAM,ÜNSAL SERKAN
Yayın Yeri: Gaziantep UniversityJournal of Social Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ulakbim, ebscho
52
A study on the writing needs of engineering students

BAGÇECİ BİRSEN, MUŞLU MELTEM
Yayın Yeri: Contemporary Online Language Education Journal
İngilizce, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
53
An Investigation into the Relationship between Burnout and Coping Strategies among Teachers in Turkey

BAGÇEÇİ BİRSEN,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: International Journal of Humanities and Social Science
İngilizce, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost
54
The Effects of Social Constructivist Approach on the Learners Problem Solving and Metacognitive Levels

BAGÇEÇİ BİRSEN,ÇETİN BAYRAM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  •Education Research Index•ERIC•SocINDEX•University Microfilms Internatio
55
Özel ve Devlet Üniversitelerindeki Yabancı Dil Öğretim Elemanlarının Genel ve Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Tutumları

BAGÇECİ BİRSEN, DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
56
İlköğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

BAGÇEÇİ BİRSEN,DÖŞ BÜLENT,Sarıca R
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ulakbim, asos, esji, oaji, daij, drji
57
İngilizce hazırlık eğitimi alan ikinci öğretim öğrencilerinin karşılaştıkları problemler (Gaziantep Üniversitesi örneği).

BAGÇECİ BİRSEN, CİNKARA EMRAH
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları
Türkçe, Elektronik, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
58
Farklı Beyin Küreleri Baskın Öğrencilerin İngilizce Akademik Başarılarındaki Farklılıkların İncelenmesi

BAGÇEÇİ BİRSEN,KANADLI SEDAT,ÜNİŞEN ALİ
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
59
EĞİTİM VE GELİR DURUMLARINA GÖRE SPOR İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

Polat Serhat, RAMAZANOĞLU FİKRET, BAGÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları
Türkçe, Elektronik, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
60
Ortaöğretim Kurumlarında İngilizce öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri

BAGÇEÇİ BİRSEN,YAŞAR MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
61
Örgütlerde Vizyon ve Misyon Kavramı.

RAMAZANOĞLU FİKRET, BAGÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
62
Teaching Large Classes Using Pair- Work Technique

Gülmez Yener, BAGÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 1991

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

31 Adet
1
How to Improve Students’ Creative Thinking Skills: A Model for Improving the Students’ CTS

ŞENEL MUSTAFA,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: The 7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK 2019)
TÜRKİYE, ANKARA, İngilizce, 09.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Güney Kore ve Türkiye’deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

BAGÇEÇİ BİRSEN,YAMAN SELİN
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Eğitim Fakültesindeki Öğrencilerin Öğretmen Eğitimcisinde Bulunması Gereken Niteliklere İlişkin Görüşleri

BAGÇEÇİ BİRSEN,ASLAN EMRE,OFLAZ ÖKKEŞ
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 22.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
4MAT Öğretim Modelinin İlkokul 4. Sınıf İngilizce Dersi ÖğrenciBaşarısına Etkisinin İncelenmesi

BAGÇEÇİ BİRSEN,YILMAZ ESRA
Yayın Yeri: 6. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ
TÜRKİYE, KARS, Türkçe, 11.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ve Türkiye Ortaöğrenim Bilgisayar Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

BAGÇEÇİ BİRSEN,ÜZÜMCÜ ÖZLEM
Yayın Yeri: ııı. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme ve Öğretme Kuramlarını Uygulama Düzeyleri

BAGÇEÇİ BİRSEN,YILMAZ İSLİM DERYA
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
The Analysis of Relations Between Scientific Epistemological Beliefs, Attitudes Towards Teog* And Teog Success

BAGÇEÇİ BİRSEN, Kızıklı Gülin
Yayın Yeri: 20th International Conference on Teaching, Education Learning. (ICTEL)
İngilizce, 26.07.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Araştırma Eğilimleri

BAGÇEÇİ BİRSEN,ŞİRAZ FADIL,VURAL SELMA,DOĞAN ESRA
Yayın Yeri: IV. International Eurasian Educational Research Congress
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
2010-2016 Yılları Arasında Türkiye ve İngiltere’deki Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Doktora Tezlerinin Araştırma Eğilimlerinin Karşılaştırılması

BAGÇEÇİ BİRSEN,ŞAHİN ASİYE,ÖZCAN EMİNE,YAMAN SELİN
Yayın Yeri: IX. International Congress of Educational Research
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Otantik Değerlendirme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisinin İncelenmesi

KİNAY İSMAİL,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: 4th International Conference on Curriculum and Instruction(4. uluslararası eğitim programları ve öğretim kongresi)
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 27.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğindeki Profesyonelleşme Sürecine İlişkin Görüşleri Hatay İli Örneği

BAGÇECİ BİRSEN, TEMİZ AHMET
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Hatay, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDEKİ PROFESYONELLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ HATAY İLİ ÖRNEĞİ

BAGÇEÇİ BİRSEN,TEMİZ AHMET
Yayın Yeri: 2. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC/2. ULUSLARARASIÇİN’DEN ADRİYATİK’ESOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, adıyaman, İngilizce, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ile 11 ve 12 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Bir Araştırması

BAGÇEÇİ BİRSEN,BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLERİ SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
14
Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin Fatih Projesi Kapsamında Dağıtılan Tabletleri Öğretim Etkinliklerinde Kullanmaya Yönelik Tutumlarının Ve Yenilikçi Uygulamalarının Belirlenmesi (Gaziantep Örneği)

Aslan Emre, BAGÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2015
TÜRKİYE, Türkçe, 05.12.2015

Uluslararası  Özet bildiri
15
The Investigation of the Effect of the Authentic Assessment Approach on Prospective Teachers Cooperative Decision Making Willingness

KİNAY İSMAİL,BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: The Third International Congress on Curriculum and Instruction
Türkçe, 22.10.2015

Uluslararası  Özet bildiri
16
The Observation of The Effects of Authentic Assessment Approach on Prospective Teachers` Problem Solving Skills

KİNAY İSMAİL, BAGÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: V. European Conference on Social and Behavioral Sciences
RUSYA FEDERASYONU, St Petersburg, İngilizce, 11.09.2014

Uluslararası  Özet bildiri
17
Öğretim Elemanlarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Acısından İncelenmesi.

ŞİMŞEK ÖMER, BAGÇECİ BİRSEN, KİNAY İSMAİL
Yayın Yeri: 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium-Abstracts
Erzurum, Türkçe, 06.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri
18
Öğretmen Adaylarının Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Özyeterlilik Düzeyleri ile Değerlendirme Tercihleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

ÇETİN BAYRAM, BAGÇECİ BİRSEN, Kaya Fatma
Yayın Yeri: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 12.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
19
İlköğretim Öğretmenlerinin ve Velilerin İlköğretim Öğrencilerinde Görmek İstedikleri Değerler ile İlköğretim Öğrencilerinin Değer Yönelimleri (Gaziantep İli Örneği)

ÇETİN BAYRAM, BAGÇECİ BİRSEN, ÇIRAK KURT SEVİLAY
Yayın Yeri: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 12.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
20
Evaluation of Secondary Education Programs in the Context of Social Foundations- Ortaöğretim Programlarının Sosyal Temeller Bağlamında Değerlendirilmesi

BAY ERDAL, CELKAN HİKMET YILDIRIM, BAGÇECİ BİRSEN, Delikara Dirayet, Şüküroğlu Behçet, Yağcı İbrahim
Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education
ÇEK CUMHURİYETİ, İngilizce, 05.06.2012

Uluslararası  Özet bildiri
21
Sosyal Yapılandırmacı öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının bilgi öğrenme ve öğretime ilişkininançlarındaki değişimlerin incelenmesi

BAY ERDAL, DEMİR SERVET, BAGÇECİ BİRSEN, Ateş Gamze Nur, Pamuk Tümay, TÜRKAN AZMİ, Günen Fethiye
Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education
ÇEK CUMHURİYETİ, İngilizce, 05.06.2012

Uluslararası  Özet bildiri
22
The analysis of teacher candidates beliefs as to knowledge, learning and teaching

BAY ERDAL, BAGÇECİ BİRSEN, Gündoğdu Kerim, Demir Servet
Yayın Yeri: 4th World Conference on Educational Sciences
İSPANYA, Barcelona, İngilizce, 02.02.2012

Uluslararası  Özet bildiri
23
Evaluation of Elementary School Life Sciences Pogramme: Production and Consumption

BAGÇECİ BİRSEN, KAHRAMANOĞLU RECEP, SARICA RABİA, Yiğit Celal, TURAN ÖZPOLAT ESEN, DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: 1.International Congress on Curriculum and Instruction
TÜRKİYE, İngilizce, 05.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri
24
Comparative Analysis European Framework of Reference for Languages and the 6th. Grade English Language Curriculum With Regard to Measurament and Evaluation

YİĞİT CELAL, BAGÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: 1.International Congress on Curriculum and Instruction
TÜRKİYE, İngilizce, 05.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri
25
Anadolu Öğretmen Liselerinde Okutulan Öğretmenlik Mesleğine Giriş Dersinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

BAGÇECİ BİRSEN, KAHRAMANOĞLU RECEP, SARICA RABİA, YİĞİT CELAL, TURAN ÖZPOLAT ESEN, DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: 1.International Congress on Curriculum and Instruction
TÜRKİYE, Türkçe, 05.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri
26
The Relationship Between the SBS Exam Success of 8th grade Private School Students and Creativity Level of These Students in Flexibility Sub-Dimension

BAGÇECİ BİRSEN, ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: 1.International Congress on Curriculum and Instruction
TÜRKİYE, İngilizce, 05.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri
27
The Effects of the Authentic Task-Based Social Constructivist Approach on the Learners’ Problem Solving Skills and Metacognitive Levels

BAY ERDAL, ÇETİN BAYRAM, BAGÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: 7th Annual International Conference on Education
YUNANİSTAN, Samos, İngilizce, 07.07.2011

Uluslararası  Özet bildiri
28
Autonomy in EFL Classrooms in terms of European Languag Portfolio

BAGÇECİ BİRSEN, YİĞİT CELAL
Yayın Yeri: I.International Foreign Language Teaching Conference: Independent Learning
TÜRKİYE, İngilizce, 01.06.2010

Uluslararası  Özet bildiri
29
The Relationship between English and Math Success at Freshman Level

BAGÇECİ BİRSEN, KUTLAR EMİNE LALE, CİNKARA EMRAH
Yayın Yeri: The 5th International ELT Research Conference
TÜRKİYE, İngilizce, 23.05.2008

Uluslararası  Özet bildiri
30
Yabancı Dil Öğretiminde Ders Kitapları Kullanımı,”Pathfinder İngilizce Ders Kitabının Öğretmen Odaklı Bakış Açısıyla Öğrenci Müfredat ve Sınavlama Bağlamında incelenmesi

BAGÇECİ BİRSEN, TILFARLIOĞLU FATMA FİLİZ
Yayın Yeri: Yabancı Dil Eğitim Kurultayı
TÜRKİYE, Türkçe, 26.04.2007

Ulusal  Özet bildiri
31
Ortaöğretim Kurumlarında İngilizce Öğretimine İlişkin Öğrenci Tutumları Gaziantep İli Örneği

BAGÇEÇİ BİRSEN
Yayın Yeri: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, malatya, Türkçe, 06.07.2004

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

7 Adet
1
ERASMUS Öğretim Üyesi Ders Verme Hareketliliği, Bachelor of Education: Secondary Education LLP ERASMUS Teaching Staff Mobility-University College Arteveldehogeschool, Ghent/Belgium

Staff mobility
21.09.2009 - 25.09.2009
Avrupa Birliği,

ULUSLARARASI  Tamamlandı
2
T.C. Başbakanlık AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / 2011-2012 Dönemi Çalışma Ziyareti. Developing Local Schools-Different Schools and Systems Living Together Tema: 34 (Cooperation between education

Hayat boyu öğrenme
18.03.2012 - 23.03.2012
Avrupa Birliği,

ULUSLARARASI  Tamamlandı
3
Amerikan Büyükelçiliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müsteşarlığı tarafından 2003 yılında Uludağ Üniversitesinde 2-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Yaz okulunda İngilizce Öğretiminde yeni bir metod olan Content-based Instruction metoduna uygun ol

Listening, English language teaching
16.05.2004 - 17.05.2004
Diğer (Uluslararası),

ULUSLARARASI  Tamamlandı
4
ASAP-Art for Sustainable Action Projects (Grundvig) Gökkuşağı Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği 2009-1-NL1-GRU06-01417-5

Sustainable Action Projects
10.09.2009 - 01.09.2011
Avrupa Birliği,

ULUSLARARASI  Tamamlandı
5
Ana Dil Metin Yönünün İkinci Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Okuma Becerisine Etkisinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi EF.13.01.

Ana Dil Metin Yönünün İkinci Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Okuma Becerisine Etkisinin İncelenmesi
05.04.2013 - 05.04.2015
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,

ULUSAL  Tamamlandı
6
T.C. Başbakanlık AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / 2011-2012 Dönemi Çalışma Ziyaretleri Ev Sahipliği Tema: Innovative Approaches In Teachers' Lifelong Training. Group No: 52

Hayat Boyu Öğrenme
04.10.2011 - 07.10.2011
Avrupa Birliği,

ULUSLARARASI  Tamamlandı
7
Öğretim Programlarında Stem Yaklaşımı Aracılığıyla Hizmet İçi Eğitim Program Tasarısı Geliştirme ve Uygulama: Gaziantep Üniversitesi EF.DT.17.01.

Stem üzerine hizmet içi program
01.01.2017 - 01.06.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Atatürk Lisesi

Öğretmen

1990 - 1992

Editörlükler

1 Adet
1
The Writting Journey 1 2

Yazar Adı: BAGÇEÇİ BİRSEN , Yayın Yeri: Blackswan
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Ankara  Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Eğitim Programları: Kuram ve Araştırmalar Türkçe 3
2 2016-2017 Öğretmen Yetiştirme Türkçe 3
3 2015-2016 Karşılaştırmalı Öğretim Programları Türkçe 3
4 2014-2015 Eğitim Alanında Değişmeler ve Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Öğrenme Kuramları Türkçe 3
2 2018-2019 Öğretme ve Öğrenme Süreçleri Türkçe 3
3 2018-2019 Türk Eğitim Sisteminde Güncel Sorunlar Türkçe 3
4 2018-2019 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı STEM: Bütünleşik öğretmenlik çerçevesine yönelik hizmet içi eğitim programının uygulanması ve değerlendirilmesi CEVDET TUNÇ TezMerkezi 2019
2 Tamamlandı Günce yazmanın öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile sözel yetenek düzeylerinin gelişimine etkisi MUSTAFA ŞENEL TezMerkezi 2019
3 Tamamlandı Okul öncesine yönelik değerler eğitimi program tasarısının hazırlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi DERYA KAYIRAN TezMerkezi 2018
4 Tamamlandı Öğretmenlerin mesleki gelişiminde eylem araştırmasının kırkpatrıck program değerlendirme modeline göre incelenmesi CELAL YİĞİT TezMerkezi 2016
5 Tamamlandı Otantik değerlendirme yaklaşımının öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ile öğrenmeye ve katılımcı değerlendirmeye yönelik inançlarına etkisinin incelenmesi İSMAİL KİNAY TezMerkezi 2015
6 Tamamlandı Öğretmenlerin mesleki imajlarına ilişkin görüşleri ve mesleki imaja etki eden faktörler SERKAN ÜNSAL TezMerkezi 2015
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK 21.YY ÖĞRETİM BECERİLERİ YETERLİK ÖLÇEĞİ" NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI HÜLYA TÜFEKCİ TezMerkezi 2024
2 Tamamlandı A Meta-Analytical Comparison of the Effects of Augmented Reality Applications on Students' Academic Achievements (The Case of Türkiye and Egypt) FATMA AHMED HUSSEIN ISMAIL TezMerkezi 2024
3 Devam Ediyor Ortaokul Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları ile Empati Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi SELAHATTİN KARAHÜYÜKLÜ TezMerkezi 2023
4 Tamamlandı Comparative evaluation of the 12th grade chemistry program according to the CIPP model "Türkiye and Nigeria" SHAFIYU JIBRIL TezMerkezi 2023
5 Tamamlandı Proje tabanlı öğretimin uzaktan eğitim sürecine etkisinin incelenmesi ZEHRA KAYA TezMerkezi 2022
6 Tamamlandı Öğretmenlere yönelik uzaktan eğitim tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmen tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi SERPİL DENİZ TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı Suriyeli çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğreten "öğreticilerin" öz yeterlik algılarının incelenmesi ZEYNEP UĞURLUGELEN TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı İlkokul öğrencilerinin okuma ve yazma tutumlarındaki değişimin incelenmesi NİDA EMİNOĞLU TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi ERCAN KAYGAS TezMerkezi 2019
10 Tamamlandı Tarih öğretiminde yansıtıcı düşünmeye dayalı etkinliklerin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin incelenmesi SEMA ÖZER TezMerkezi 2019
11 Tamamlandı Sınıf öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanım düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi MEHMET UYDURAN TezMerkezi 2018
12 Tamamlandı 4MAT öğretim modelinin ilkokul 4. sınıf İngilizce dersi öğrenci başarısına etkisinin incelenmesi ESRA YILMAZ TezMerkezi 2018
13 Tamamlandı 2015 ve 2017 ortaokul Türkçe öğretim programlarındaki kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi TAMER ARI TezMerkezi 2018
14 Tamamlandı Suriyeli ve Türk öğrencilerin İngilizce öğretimine ilişkin yaklaşımları CEYDA EROL TezMerkezi 2018
15 Tamamlandı Teknoloji destekli matematik öğretiminin öğrencilerin matematik başarısına ve matematik kaygısına etkisi NESLİHAN CENGİZ TezMerkezi 2017
16 Tamamlandı Sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğindeki profesyonelliğe ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Hatay ili örneği) AHMET TEMİZ TezMerkezi 2016
17 Tamamlandı Fatih projesi kapsamında öğretmenlerin öğretim etkinliklerinde tablet bilgisayarları kullanmaya ilişkin tutumları ve yenilikçi uygulamaları EMRE ASLAN TezMerkezi 2016
18 Tamamlandı Bilimsel epistemolojik inançlar, TEOG sınavına ilişkin tutumlar ve TEOG başarısı arasındaki ilişkilerin analizi GÜLİN KIZIKLI TezMerkezi 2016
19 Tamamlandı Okullarda serbest kıyafet uygulamasının öğrenci, öğretmen, veli, idareci, sendikacılar açısından değerlendirilmesi FETHİYE GÜNEN DELİÇAY TezMerkezi 2014
20 Tamamlandı KPSS alan bilgisi testinin Türkçe öğretmenliği programı ve özel alan yeterlikleri kapsamında incelenmesi SALİHA ÖZKAN TezMerkezi 2014
21 Tamamlandı Performans görevinin uygulanmasına ilişkin ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrenci tutumları ve veli görüşlerinin incelenmesi AYŞE DEMİR TezMerkezi 2012
22 Tamamlandı Özel okula devam eden ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yaratıcılık düzeyleri ile SBS başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi MELİKE ÖZYURT TezMerkezi 2011

Üyelikler

1 Adet
1
Eğitim Programları ve Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2011