Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ ÇOPUROĞLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İSLAHİYE İKT.ve İDARİ BİL.FAK. İŞLETME

   filizcokay@gantep.edu.tr      (0342) 869 03 00  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Pazarlama  Tüketici Davranışları  Dijital Pazarlama  Ürün ve Marka Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

10 Adet
1
ULUSAL VE KÜRESEL ÖLÇEKTE TÜM YÖNLERİYLE PAZARLAMA

Yayın Yeri: Gazi Kitapevi
ISBN: ISBN 978-625-8413-17-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
TEORİKTEN PRATİĞE İŞLETME BİLİMİ

Yayın Yeri: Paradigma Akademi
ISBN: 978-625-7431-64-4, TÜRKİYE, Çanakkale, 2021

Uluslararası  Ders Kitabı  Türkçe
3
İŞ DÜNYASINDA YENİLİK YÖNETİMİ ve YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: ARTİKEL AKADEMİ
ISBN: ISBN 978-605-70206-9-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
PAZARLAMA VE ORGANİZASYON PERSPEKTİFİNDEN KURAMLAR VE TARTIŞMALAR

Yayın Yeri: GAZİ KİTAPEVİ
ISBN: ISBN 978-625-7530-25-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
GÜNCEL DİGİTAL PAZARLAMA PARADİGMALARI

Yayın Yeri: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
ISBN: 978-625-439-826-1, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
SOSYAL, BE§ERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA AKADEM\K ÇALIŞMALAR - II

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-625-7884-60-0, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Yönetim ve İşgücü Seçme Yazılar

Yayın Yeri: Iksad Internatıonal Publıshıng House
ISBN: 978-625-7914-56-7, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
YÖNETİM VE İŞGÜCÜ

Yayın Yeri: İKSAD Publishing Hause
ISBN: 978-625-7914-56-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
9
Pazarlama Araştırmaları II

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
ISBN: 978-605-258-599-3, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Sağlık – Toplum – Bilim Akademik Araştırmalar IV

Yayın Yeri: Paradigma Akademi
ISBN: 978-605-7691-46-0, TÜRKİYE, ÇANAKKALE, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

23 Adet
1
PSİKOLOJİK AYRICALIĞIN TÜKETİCİLERİN KARAR VERME TARZLARINA ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
The mediating role of destination satisfaction between the perception of gastronomy tourism and consumer behavior during COVID-19

DURMAZ YAKUP, ÇAYIRAĞASI FİLİZ, ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: International Journal of Gastronomy and Food Science
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
3
Tüketicilerin Karara Varma İhtiyacının Hedonik ve Faydacı Tüketime Etkisi

ÇOPUROĞLU FİLİZ, ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: Journal Of Emerging Economies and Policy
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Müşteri nezaketsizliği ile müşteri yönlü davranış arasındaki ilişki: Bankacılık sektöründe bir uygulama

Böge İshak, ÇOPUROĞLU FİLİZ, ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: Business & Management Studies: An International Journal
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Uluslararası Pazarlarda Uygulanan Adaptasyon Stratejilerinin İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi: Pazara Giriş Stratejilerinin Düzenleyici Rolü Üzerine Bir Araştırma

UZUN MEHMET, ÇAYIRAĞASI FİLİZ, ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Fenomen Pazarlamanın Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Menşei Ülkenin Aracılık Rolü

ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Tüketicilerin Sosyal Medya Kullanımı, FoMO ve Hedonik Tüketim Arasındaki İlişki

ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Covid-19 Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Sosyal Destek Algılarının Tükenmişlik Düzeyine Etkisi

ÖZBEZEK BELKİS DİLEK, PAKSOY HACI MUSTAFA, ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIHPLUS MLA International Bibliography DOAJ SOBIAD Google Scholar ASOS Index DR
9
Muhasebe ve Pazarlama Departmanlarında Çalışan Personellerin Yaşadığı İş Stresinin İş Performansına Etkisi

SARIÇİÇEK REYHAN, ÇOPUROĞLU FİLİZ, ÖZBEZEK BELKİS DİLEK
Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Sosyal Karşılaştırmanın Marka Tutumuna Etkisinin İncelenmesi

ÇOPUROĞLU FİLİZ,PEKMEZCİ MEHMET TURAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
The Impact of Anxiety Caused by COVID-19 on Consumer Behaviour

PAKSOY HACI MUSTAFA,DURMAZ YAKUP,ÇOPUROĞLU FİLİZ,ÖZBEZEK BELKİS DİLEK
Yayın Yeri: TRANSNATIONAL MARKETING JOURNAL
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS,EBSCO Business Source,EBSCO Academic Search international,
12
INVESTIGATION OF ETHICAL BEHAVIOR PATTERNS OF BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS AS ACCOUNTING PROFESSIONAL CANDIDATES

KORKMAZ İBRAHİM HALİL,ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: International Journal of Lean Thinking
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, Google Scholar, Informatics Open J-Gate
13
VEKÂLET TEORİSİ, SERMAYE YAPISI VE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ÇOPUROĞLU FİLİZ,KORKMAZ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: G.Ü. İslâhiye İİBF Uluslararası E-Dergi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOSindex, openAIRE, ACARindex
14
DEVELOPMENT OF RESOURCE CONSUMPTION ACCOUNTING AND APPLICATION IN AN ENTERPRISE

ÇOPUROĞLU FİLİZ,KORKMAZ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: International Journal of Lean Thinking
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, Google Scholar, INFORMATICS Open J-Gate
15
WOMEN WORKFORCE LOOKING THROUGH THE GLASS CEILING

SARIÇİÇEK REYHAN,ÇOPUROĞLU FİLİZ,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OpenAIRE, ResearchBib Academic Resource Index, Index Copernicus, Corosreff, Goog
16
A Study on Determining the Problems of Firms in Turkish Logistics Sector

ÇOPUROĞLU FİLİZ,SARIÇİÇEK REYHAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: International E-Journal of Advances in Social Sciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OpenAIRE, Google Scholar, Crosref.org
17
A STUDY ON DETERMINING THE PROBLEMS OF FIRMS IN TURKISH LOGISTICS SECTOR

ÇOPUROĞLU FİLİZ,SARIÇİÇEK REYHAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OpenAIRE, ResearchBip Academic REsearch Index, Index Copernicus,Google Scholar,
18
Retro Pazarlama Bağlamında Tüketicilerin Marka Kimliği ve Marka İmajına Bakış Açıları: GAÜN Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma

SARIÇİÇEK REYHAN,ÇOPUROĞLU FİLİZ,KORKMAZ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
A Study on The Applicability of Reverse Logistics in Food Enterprises

AYTEKİN MEHMET,ÇOPUROĞLU FİLİZ,SARIÇİÇEK REYHAN
Yayın Yeri: International Journal of Advanced Engineering and Management Research
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI, Journal Index, Cite FActor
20
Women Workforce Looking Through the Glass Ceiling

SARIÇİÇEK REYHAN,ÇOPUROĞLU FİLİZ,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: International E-Journal of Advances in Social Sciences
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OpenAIRE, Google Scholar, Crosref.org
21
ÖZEL HASTANELERDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMASI

TAŞKIN ERCAN, ÇOPUROĞLU FİLİZ, KURT MURAT, EBEOĞLUGİL HÜSEYİN FEYYAZ, ÖZYAŞAR HASAN, BARAN ABDULBAKi
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
22
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ İLE ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİsi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

UZUN HÜLYA, GÖGEM SELMA, ÖZKUK ÖMÜR, ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: Uluslararası Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi (Ejovoc)
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
23
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK EĞİTİMİ ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN KARİYER PLANLAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

UZUN HÜLYA, GÖGEM SELMA, ÖZKUK ÖMÜR, ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: Uluslararası Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi (Ejovoc)
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

18 Adet
1
FENOMEN PAZARLAMASININ ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM (E-WOM) ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇAYIRAĞASI FİLİZ, ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, ARTVİN, Türkçe, 25.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Sürdürülebilir Bilincin Yeşil Satın Alma Davranışına Etkisi

ÇOPUROĞLU FİLİZ, ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: 26. Pazarlama Kongresi
TÜRKİYE, KIRŞEHİR, Türkçe, 23.06.2022

Ulusal  Tam metin bildiri
3
COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: ASEAD 8. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU EJSER 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES
ALMANYA, Hamburg, Türkçe, 20.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Stress, Accounting and Marketing: A Conceptual Approach

ÇOPUROĞLU FİLİZ, ÖZBEZEK BELKİS DİLEK, SARIÇİÇEK REYHAN
Yayın Yeri: International Paris Conference on Social Sciences -V
FRANSA, PARİS, İngilizce, 07.02.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
İşkolikliğin İlgili Kavramlarla İlişkisi ve Çözüm Önerileri

ORHAN Mehmet,ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: Uluslararası 5. İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Tokat, Türkçe, 13.03.2020

Uluslararası  Özet bildiri
6
İşkolikliğin İlgili Kavramlarla İlişkisi ve Çözüm Önerileri

ORHAN MEHMET, ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: Uluslararası 5. Iksad Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, TOKAT, Türkçe, 13.03.2020

Uluslararası  Özet bildiri
7
Akıllı Ulaştırma Sistemleri: Genel Bir Bakış

KORKMAZ İBRAHİM HALİL,ÇOPUROĞLU FİLİZ,SARIÇİÇEK REYHAN
Yayın Yeri: II. International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 19)
TÜRKİYE, BALIKESİR, Türkçe, 20.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Muhasebede Hata ve Manipülasyon Ayrımı, Muhasebe Manipülasyonu Yöntem ve Teknikleri

ÇOPUROĞLU FİLİZ,KORKMAZ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: ECONBUSS
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 24.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Muhasebede Hata ve Manipülasyon Ayrımı, Muhasebe Manipülasyonu Yöntem ve Teknikleri

ÇOPUROĞLU FİLİZ, KORKMAZ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu ECONBUSS
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 24.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
SOSYAL KIYASLAMA ve MARKA TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİNİNCELENMESİ

ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: ECONBUSS
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 24.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
A Study On Determining The Problems Of Firms In Turkish Logistics Sector

ÇOPUROĞLU FİLİZ,SARIÇİÇEK REYHAN,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 06.02.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Women Workforce Looking Through The Glass Ceiling

SARIÇİÇEK REYHAN,ÇOPUROĞLU FİLİZ,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES.
İngilizce, 06.02.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
A STUDY ON THE APPLICABILITY OF REVERSE LOGISTICS IN FOOD ENTERPRISES

AYTEKİN MEHMET,ÇOPUROĞLU FİLİZ,SARIÇİÇEK REYHAN
Yayın Yeri: LM SCM 2016 14th International Logistics and Supply Chain Congress
TÜRKİYE, İZMİR, İngilizce, 01.12.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
A Study On The Applicability of Reverse Logistics in Food Enterprises

AYTEKİN MEHMET,ÇOPUROĞLU FİLİZ,SARIÇİÇEK REYHAN
Yayın Yeri: XIV. INTERNATIONAL LOGİSTİCS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
TÜRKİYE, İZMİR, İngilizce, 01.12.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
MUHASEBE MESLEK MENSUBU ADAYI İŞLETME SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DAVRANIŞ YAPILARININ İNCELENMESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İSLAHİYE İİBF ÖRNEĞİ

SARIÇİÇEK REYHAN,ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Gaziantep
TÜRKİYE, Türkçe, 07.04.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
16
Muhasebe Meslek Mensubu Adayı İşletme Son Sınıf Öğrencilerinin Etik Davranış Yapılarının İncelenmesi Gaziantep Üniversitesi İslahiye İ İ B F Örneği

SARIÇİÇEK REYHAN,ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: 1.LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 07.04.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
17
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişki Dumlupınar Üniversitesi Örneği

ÇINAR HÜLYA,GÖGEM SELMA,ÖZKUK ÖMÜR,ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi
TÜRKİYE, Kırklareli, Türkçe, 24.10.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
18
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Kariyer Planlamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

ÇINAR HÜLYA,GÖGEM SELMA,ÖZKUK ÖMÜR,ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi
TÜRKİYE, Kırklareli, Türkçe, 24.10.2013

Ulusal  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Şahinbey Belediyesi

Eğitim Merkezi Sorumlusu
Dış İlişkiler Bölümüne bağlı kız çocuklarının okullaştırılmasıyla ilgili Avrupa Birliği hibeli bir projede eğitim merkezi sorumlusu ve proje asistanı olarak görev aldım.,

2010 - 2011

İdari Görevler

Patentler

3 Adet
1
SICAK SU İLE ISLATILARAK HEMEN HAZIRLANABİLEN ÇABUK MAKARNA ÜRETİMİ

Patent Başvuru Sahipleri: FİLİZ ÇOPUROĞLU,CENGİZ ÇOKAY,NEFİS AGRO GIDA LTD ŞTİ , Patent Buluş Sahipleri: CENGİZ ÇOKAY,FİLİZ ÇOPUROĞLU
Patent No: TR 2016 06327 B, 2020, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Ulusal  Patent  SECTION A - HUMAN NECESSITIES
2
SICAK SU İLE ISLATILARAK HEMEN HAZIRLANABİLEN HAZIR BULGUR PİLAVI

Patent Başvuru Sahipleri: Filiz ÇOPUROĞLU,CENGİZ ÇOKAY,NEFİS AGRO GIDA LTD ŞTİ , Patent Buluş Sahipleri: FİLİZ ÇOPUROĞLU,CENGİZ ÇOKAY
Patent No: TR 2016 06325 B, 2018, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Ulusal  Patent  SECTION B - PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
3
SICAK SU İLE VEYA MİKRODALGA FIRINDA HAZIRLABİLEN ÇEŞNİLİ HAZIR BULGUR PİLAVI ÜRETİM YÖNTEMİ VE BU YÖNTEM İLE ELDE EDİLEN ÜRÜNLER

Patent Başvuru Sahipleri: CENGİZ ÇOKAY,NEFİS AGRO GIDA LTD ŞTİ,FİLİZ ÇOPUROĞLU , Patent Buluş Sahipleri: CENGİZ ÇOKAY,FİLİZ ÇOPUROĞLU
Patent No: TR 2016 06244 B, 2018, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Ulusal  Patent  SECTION B - PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 0
2 2021-2022 UZMANLIK ALANI Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 İLETİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 2
2 2014-2015 Örgütsel Davranış Türkçe 3
3 2014-2015 Stratejik Yönetim Türkçe 3
4 2014-2015 Bitirme Projesi Türkçe 1
5 2014-2015 Araştırma Metodları Türkçe 3
6 2014-2015 Ekip Ruhu ve Katılımcı Yönetim Türkçe 2
7 2014-2015 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 3
8 2014-2015 İnsan KAynakları Yönetimi Türkçe 3
9 2014-2015 Yönetim Bilgi Sistemi Türkçe 3
10 2014-2015 Günümüz İşletmecilik Sorunları Türkçe 3
11 2014-2015 Küçük ve Orta BOy İşletmeler Türkçe 3
12 2014-2015 Girişimcilik Türkçe 4
13 2016-2017 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ 1 Türkçe 3
14 2016-2017 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 3
15 2016-2017 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3
16 2016-2017 KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER Türkçe 3
17 2016-2017 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Türkçe 3
18 2016-2017 LİDERLİK Türkçe 3
19 2016-2017 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Türkçe 3
20 2016-2017 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Türkçe 4
21 2016-2017 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Türkçe 3
22 2016-2017 İLETİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 2
23 2016-2017 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI Türkçe 4
24 2017-2018 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Türkçe 4
25 2017-2018 İLETİŞİM YÖNETİMİ VE SOSYAL MEDYA Türkçe 2
26 2017-2018 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 3
27 2017-2018 REKLAMCILIK VE TUTUNDURMA Türkçe 3
28 2018-2019 Pazarlama Yönetimi Türkçe 3
29 2018-2019 BİTİRME PROJESİ Türkçe 1
30 2018-2019 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Türkçe 3
31 2018-2019 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI UYGULAMALARI Türkçe 4
32 2018-2019 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 3
33 2018-2019 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 3
34 2018-2019 MARKA YÖNETİMİ Türkçe 3
35 2018-2019 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 1
36 2018-2019 ELEKTRONİK TİCARET Türkçe 3
37 2019-2020 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 3
38 2019-2020 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 3
39 2019-2020 MARKA YÖNETİMİ Türkçe 3
40 2019-2020 ÜRETİM YÖNETİMİ II Türkçe 3
41 2020-2021 ÜRETİM YÖNETİMİ Türkçe 3
42 2020-2021 PAZARLAMA YÖNETİMİ Türkçe 3
43 2020-2021 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Türkçe 3
44 2019-2020 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI UYGULAMALARI Türkçe 5
45 2020-2021 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
46 2020-2021 BİTİRME PROJESİ Türkçe 1
47 2020-2021 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 2
48 2020-2021 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 3
49 2020-2021 MARKA YÖNETİMİ Türkçe 3
50 2020-2021 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON Türkçe 4
51 2019-2020 ÜRETİM YÖNETİMİ I Türkçe 3
52 2019-2020 PAZARLAMA YÖNETİMİ Türkçe 3
53 2019-2020 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Türkçe 3
54 2020-2021 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI UYGULAMALARI Türkçe 4
55 2019-2020 BİTİRME PROJESİ Türkçe 1
56 2019-2020 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
57 2021-2022 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Türkçe 3
58 2021-2022 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI UYGULAMALARI Türkçe 4
59 2021-2022 PAZARLAMA YÖNETİMİ Türkçe 3
60 2021-2022 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Türkçe 3
61 2021-2022 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 3
62 2021-2022 MARKA YÖNETİMİ Türkçe 3
63 2022-2023 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Türkçe 3
64 2022-2023 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI UYGULAMALARI Türkçe 4
65 2022-2023 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Türkçe 3
66 2013-2014 ÜRETİM PLANLAMA Türkçe 3
67 2013-2014 İLETİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 2
68 2013-2014 STRATEJİK YÖNETİM Türkçe 3
69 2013-2014 ÖGRÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 3
70 2013-2014 ÜRETİM PLANLAMA Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Türkçe 4
2 2020-2021 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Türkçe 2
3 2021-2022 STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ Türkçe 3
4 2012-2013 LOJİSTİK OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ Türkçe 3
5 2012-2013 LOJİSTİK YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU Türkçe 3
6 2012-2013 SİSTEM ANALİZİ Türkçe 2
7 2012-2013 ÜRETİM PLANLAMA Türkçe 3
8 2012-2013 İSTATİSTİK Türkçe 3
9 2012-2013 İŞLETME YÖNETİMİ I Türkçe 3
10 2013-2014 STOK YÖNETİMİ Türkçe 3
11 2013-2014 İŞLETME YÖNETİMİ I Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Müşteri nezaketsizliği ile müşteri yönlü davranış arasındaki ilişki: Bankacılık sektöründe bir uygulama İSHAK BÖGE TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Uluslararası pazarlarda uygulanan adaptasyon stratejilerinin ihracat performansı üzerindeki etkisi: Pazara giriş stratejilerinin düzenleyici rolü üzerine bir araştırma MEHMET UZUN TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı TÜKETİCİLERİN GÖRSEL, İŞİTSEL VE DOKUNSAL DUYULARININ MARKA ALGILARINA ETKİSİ MAAN HAC MUHAMMED TezMerkezi 2022