Dr.Öğr.Üyesi KAĞAN SUSUZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK

   susuz@gantep.edu.tr  
Hukuk Temel Alanı  Ticaret Hukuku

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Pay Sahibi Hakları

Yayın Yeri: Bilge Yayınevi
ISBN: 978-605-168-131-3, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımı

Yayın Yeri: Vedat Kitapçılık
TÜRKİYE, İstanbul, 2008

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

4 Adet
1
Anonim Şirketlerin Birleşmesinde Yönetim Kurulunun Hukuki Sorumluluğu

SUSUZ KAĞAN
Yayın Yeri: Terazi Hukuk Dergisi
Türkçe, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
2
İhracat Aracılık Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği

SUSUZ KAĞAN
Yayın Yeri: Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Citations in Ecomomics
3
Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı Bakımından Hâkim Teşebbüs Kavramı

SUSUZ KAĞAN
Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
4
Anonim Şirketlerin Bölünmesinde Pay Sahiplerinin Ayrılma Hakkı

SUSUZ KAĞAN
Yayın Yeri: Legal Mali Hukuk Dergisi
Türkçe, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

4 Adet
1
Koronavirüs Tedbirlerinin Kambiyo Senetlerindeki Sürelere Etkisi

SUSUZ KAĞAN
Yayın Yeri: Selçuk Hukuk Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 17.12.2020

Ulusal  Özet bildiri
2
Şirketler Topluluğunda Pay Sahibinin Özel Denetim İsteme Hakkı

SUSUZ KAĞAN
Yayın Yeri: Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Alman-Türk Hukuk Akademisi Anonim Şirketlerde Bireysel ve Pay Sahibi Hakları Sempozyumu III
TÜRKİYE, Türkçe, 22.05.2017

Ulusal
3
Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması Nedeniyle Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (TTK m. 202)

SUSUZ KAĞAN
Yayın Yeri: Alman–Türk Hukuk Akademisi Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Hakları Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 08.05.2015

Ulusal
4
Tacirler Arasında Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile Yapılan İhbar ve İhtarlar ile Ticaret Şirketlerinde Elektronik Tebligat Uygulaması

SUSUZ KAĞAN
Yayın Yeri: Ticaret Şirketleri Örneğinde Kayıtlı Elektronik Posta ve E – Tebligat (Panel)
TÜRKİYE, Türkçe, 15.02.2014

Ulusal

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Şirketler Topluluğu Hukuku Türkçe 3
2 2019-2020 Ticaret Hukukunda Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması Türkçe 3
3 2020-2021 Şirketler Topluluğu Hukuku Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Ticaret Hukuku I Türkçe 4
2 2019-2020 Kıymetli Evrak Hukuku Türkçe 4
3 2019-2020 Uluslararası Ticaret Hukuku Türkçe 2
4 2019-2020 Taşıma Hukuku Türkçe 2
5 2020-2021 Ticaret Hukuku I Türkçe 4
6 2020-2021 Ticaret Hukuku II Türkçe 4
7 2020-2021 Ticaret Hukuku Türkçe 3
8 2020-2021 Kıymetli Evrak Hukuku Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Kambiyo senetlerinde teminat kaydı (Teminat senetleri) EGEMEN ATAY TezMerkezi 2019
2 Tamamlandı Kamu tüzel kişilerinin tacir sıfatı alanında yaşanan gelişmeler RABİA ÜZÜMCÜ TezMerkezi 2019

Araştırmalar

2 Adet
1
Şirketler Topluluğunda Özel Denetim

Şirketler Topluluğunda Özel Denetim
Humboldt Üniversitesi Almanya,   Uluslararası  Araştırma

2
Anonim Şirketlerin Birleşmesinde Pay Sahiplerinin Korunması

Anonim Şirketlerin Birleşmesinde Pay Sahiplerinin Korunması
Köln Üniversitesi / Almanya,   Uluslararası  Araştırma

Üyelikler

4 Adet
1
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2020 

2
Gaziantep Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi

 Üye    2020 

3
Terazi Hukuk Dergisi

 Üye    2019 

4
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2018