Prof.Dr. ATINÇ OLCAY

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

   olcay@gantep.edu.tr      (0342) 317 33 29      3329  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Turizm  Gastronomi ve Mutfak Sanatları  Otel İşletmeciliği  Turizm İşletmeciliği

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

11 Adet
1
Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Turizm Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritası

Yayın Yeri: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
ISBN: 978-625-427-269-1, TÜRKİYE, Ankara, 2024

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Gaziantep'in Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sürdürülebilir Turizm İçin Ekoturizm Rotasının Belirlenmesi

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-398-408-3, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Genel Turizm

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-397-587-6, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Gaziantep Üniversitesi 50. Yıl Armağanı (Gastronomi Festivallerinin Bölgesel Turizmin Gelişimindeki Rolü)

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Yayınevi
ISBN: 978-975-7375-80-7, TÜRKİYE, Gaziantep, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Hizmet Sektöründe Yeşil Örgütsel Davranışın Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Yayın Yeri: Orion Akademi
ISBN: 978-605-71711-2-2, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Turizmde Etik

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-427-269-1, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 Perspektifinde Bir Uygulama

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7045-37-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
İletişim

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7911-16-0, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Uluslararası Tanıtımda Medya ve Türkiye (İnanç Turizmi ve Türkiye'nin Tanıtımına Katkısı)

Yayın Yeri: Dora Basım ve Yayın
ISBN: 978-605-9666-68-8, TÜRKİYE, Bursa, 2016

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
10
Gaziantep Halep Mutfak Kültürü ve Yemekleri:Benzerlikler ve Farklılıklar

Yayın Yeri: Fersa Ofset
ISBN: 978-975901122-2, TÜRKİYE, Gaziantep, 2009

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
11
Geçiş Ekonomileri (Moldova Cumhuriyeti)

Yayın Yeri: Ekin Basım ve Yayın
ISBN: 978-9944-141-77-2, TÜRKİYE, Bursa, 2008

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe

Makaleler

80 Adet
1
Destinasyon Tanıtımında Sosyal Medyanın Kullanımı (Alanya Örneği)

SİDAR NİHAN,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi
Türkçe, 2024

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitiminde Karşılaşılan Sorunların İncelenen Problem Durumları Bağlamında Analizi

DÜZGÜN MEHMET, YILMAZ İREM, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Aydın Gastronomy
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Çocuk Dostu Uygulamalar Bakımından Otel Web Sitelerinin Değerlendirilmesi

SUAT EREN İPEK, DÜZGÜN MEHMET, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Müşteri Vatandaşlık Davranışı ve Birlikte Değer Oluşturma: Havayolları İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma

GÜLSOY ERCAN, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
5
Coğrafi İşaret İle Tescil Edilmiş Antep Baklavasının Turistik Destinasyon Tanıtımına Yönelik Etkisi

TAŞ NURDANE, DÜZGÜN MEHMET, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Aşçıların İnovasyon Davranışı Düzeylerinin Füzyon Mutfağa Bakış Açılarına Etkisi

BOZBAYIR UĞUR, SÜRME METİN, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
A Research To Assess The Suıtabılıty Of Hotel Enterprıses For Accessıble Tourısm

BOZ AHMET, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
8
Türkiye Kruvaziyer Turizmi Verilerinin Rekabetçilik Analizi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

YAŞAR BERNA, DÜZGÜN MEHMET, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Sanal Müze Turlarının Covid-19 Pandemi Sürecinde Eğitsel Amaçlı Kullanılması Üzerine Nitel Bir Araştırma

ADA MEHMET, İNCE ERCAN, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Akıllı Turizmde Yapay Zekâ Teknolojisi

BAŞER MİRAÇ YÜCEL, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Pratik Eğitime İlişkin Görüşlerinin Uygulama Oteli Perspektifinden Belirlenmesi

ESEN MEHMET, OLCAY ATINÇ, DÜZGÜN MEHMET
Yayın Yeri: Turizm Ekonomisi, Yönetimi ve Politika Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  International Institute of Organized Research (I2OR), Asos Index, Eurasian Scie
12
Tecrübe Düzeyi ve İşgören Memnuniyeti İlişkisi: Erzurum ve Gaziantep Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

SÜSLÜ GÜLNUR, ÖZEKİCİ YAKUP KEMAL, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Mutfak Departmanı Personelinin Kişisel Hijyen Bilgi ve Uygulamaları: Şanlıurfa İli Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

ÖZMEN ARISOY NAZLI, İNCE ERCAN, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Battalgazi (Eski Malatya) İnanç Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi

BAŞER MİRAÇ YÜCEL, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Journal of Tourism Intelligence and Smartness
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, DRJI, ESJI
15
Orta Ölçekli Şehir Otelinde Gizli Müşteri Uygulamaları Üzerine Bir Vaka Analizi

MUMCUOĞLU SALİH, İNCE ERCAN, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Journal of Tourism Intelligence and Smartness
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, DRJI, ESJI
16
Müze Hizmet Kalitesi Ölçümü: Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Üzerine Bir Çalışma

GÜLSOY ERCAN, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Malatya İlinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma

BAŞER MİRAÇ YÜKSEL, OLCAY ATINÇ, İNCE ERCAN
Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Termal Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmetin, Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi: Kahramanmaraş Örneği

CUMA AHMET, OLCAY ATINÇ, İNCE ERCAN
Yayın Yeri: Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
Seyahat Acentesi Çalışanlarının Nomofobi Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ, ESEN MEHMET
Yayın Yeri: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Research Bib, DRJI, Root Indexing, BLGI
20
Spor ve Rekreatif Amaçlı Tesislerde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesinde Demografik Değişkenlerin Rolü

OLCAY ATINÇ,SÜRME METİN,DAĞLIOĞLU TANER
Yayın Yeri: İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Asos, İdealonline, ESJI (Eurasian Scientific Journal Index),
21
Festivallerin Destinasyon Pazarlamasına Olan Katkıları: Gaziantep Örneği

OLCAY ATINÇ,YAVUZ CİHAN
Yayın Yeri: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Resource Index, Directory of Research Journals Indexing, International
22
Gaziantep ve Hatay’ın Gastronomi Alanında Unesco Yaratıcı Şehirler Ağına Katılmasına İlişkin Yerel Halkın Bakış Açısı Üzerine Bir Araştırma

YALDIZ EVRİM,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  İndex Copernicus, ESJİ, CiteFactor
23
Ön Büro ve Yiyecek-İçecek Personelinin Sabır Düzeylerinin Belirlenmesi

OLCAY ATINÇ,ÖZKAN BURÇİN,CUMA AHMET
Yayın Yeri: Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
Otel İşletmesi Çalışanlarında Örgütsel Stres Kaynaklarının İş Performansına Etkisi

CUMA AHMET,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebscho Host, MLA, ProQuest
25
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Çalışanların Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi

DEMİR MEHMET,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebscho Host, MLA, ProQuest
26
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İyimserlik ve Kötümserlik Kişilik Özelliklerinin Yıllar İtibarıyla Kıyaslanması

OLCAY ATINÇ,DOĞAN GÜL
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
27
Destinasyon Yiyecek İmajının Tutum ve Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi

TAYFUN AHMET,OLCAY ATINÇ,ÇETİ BUSE,YAZGAN PEKTAŞ ŞERİFE
Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
28
Yöresel Restoranlarda Yemek Yiyen Müşterilerin Restoran Hakkındaki Algılamaları,Tutumları ve Tekrar Satın Alma Niyetleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

TAYFUN AHMET,OLCAY ATINÇ,YAZGAN PEKTAŞ ŞERİFE,ÇETİ BUSE
Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
29
Turistleri Av Turizmine Yönelten Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Araştırma

OLCAY ATINÇ,DAĞLIOĞLU TANER,SÜRME METİN
Yayın Yeri: Journal Of Recreation And Tourism Research
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Research Bible, DRJI, International Scientific Index, Universal Impact Factor, G
30
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Türkiye Örneği)

OLCAY ATINÇ,AY EŞREF
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
31
Hatırlanır Turizm Deneyimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ,KARACIL GÜRAY,SÜRME METİN
Yayın Yeri: Journal Of Tourism And Gastronomy Studies
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
32
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Elektronik Öğrenmeye Hazır Bulunuşluklarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

OLCAY ATINÇ,DÖŞ BÜLENT,SÜRME METİN,DÜZGÜN MEHMET
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
33
Restoranlarda Algılanan Adalet ve Telafi Memnuniyetinin Memnuniyet ve Sadakat Üzerindeki Rolü: Adalet Teorisine Dayalı Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ,ÖZEKİCİ YAKUP KEMAL
Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
34
Gaziantep Şehirindeki Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ,GİRİTLİOĞLU ELİF,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
35
Helal Turizm Alanının Bibliyometrik Profili

OLCAY ATINÇ,KARACIL GÜRAY,SÜRME METİN
Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
36
Yerli ve Yabancı Turistlerin Trabzon ve Rize Destinasyonlarına İlişkin Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi

OLCAY ATINÇ,KASAP MEHMET
Yayın Yeri: Van 100. Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DRJI, TEİ
37
Otel İşletmelerinde Çalışanların Algıladıkları Sosyal Kaytarma Düzeyi:Gaziantep Otellerinde Bir Uygulama

OLCAY ATINÇ,ERTÜRK MÜJDAT,CİHAN GEYLAN
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebscho Host, Copernicus, Proquest
38
Bitlis İlinin Turizm Potansiyeli ve Yerel Halkın Turizm Olgusuna Bakış Açısı

OLCAY ATINÇ,ARABOĞA YEŞİM
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco Host, İndex Copernicus
39
Konaklama ve Seyahat İşletmelerinde Yaşanan Etik Sorunlar Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

OLCAY ATINÇ,ÖZKAN BURÇİN,GÖÇEBELER MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
40
Otel İşletmelerinde Erişilebilir Turizme Yönelik Düzenlemelerin Yeterliliği Üzerine Bir Uygulama:Gaziantep’teki Bir Yerel ve Bir Uluslararası Zincir Otel İşletmesi Örneği

OLCAY ATINÇ,PARLAK ÖZLEM,ERTÜRK MÜJDAT
Yayın Yeri: Journal of Recreation and Tourism Research
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Research Bible, İnternational Scientific İndex
41
Eski Türk Eserlerine Yönelik Eğitimin Kültürel Edinim ve Seyahat Eğilimi Üzerindeki Rolü

OLCAY ATINÇ,ÖZEKİCİ YAKUP KEMAL,KARAÇİL GÜRAY,NABİ TOZ
Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
42
Sakin Şehir Prensiplerinin Halfeti’nin Yerel Mutfak Üzerindeki Etkisinde Yerel Halkın Tutumu Üzerine Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,ÖZEKİCİ YAKUP KEMAL
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
43
Otel Sahip ve Yöneticilerinin Stajyer Öğrencilerin Performanslarına İlişkin Değerlendirmeleri:Gaziantep Örneği

OLCAY ATINÇ,ÇIKMAZ ESRA,ÖZEKİCİ YAKUP KEMAL,İNCE ERCAN
Yayın Yeri: Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  CABI, SOBİAD
44
Turizm Tanıtım Faaliyetlerinde Fotoğrafların Kullanımı: “Home Of…” Konsepti Örneği

OLCAY ATINÇ,SÜRME METİN
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, Index Copernicus
45
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Misyon Bildirgelerindeki İfadelerin Analizi

OLCAY ATINÇ,ÇIKMAZ ESRA,BULUT ELMAS,SÜRME METİN
Yayın Yeri: Yönetim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
46
Belek, Side ve Alanya Bölgeleri’nde Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Müşterilerine Sunduğu Rekreasyon Etkinliklerinin İçerik Analizine Yönelik Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,OLCAY ATINÇ,GÜNDOĞAN HARUN,ALKAN BİLAL
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD
47
Gaziantep İlinde Yemenicilik

OLCAY ATINÇ,MISIRLIOĞLU GÜLCEREN,KARALAR FEVZİ
Yayın Yeri: Türk Turizm Araştımaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
48
Türkiye’de Glamping Hizmeti Veren İşletmelerin Sahip ve Yöneticilerinin ”Yeni Turizm Trendi Glamping” İle İlgili Görüşleri (Muğla ve Antalya Örneği)

OLCAY ATINÇ,TURHAN UMMUHAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
49
Önbüro ve Servis Personellerinin Etkili Konuşma Becerilerinin Yöneticiler Tarafından Değerlendirilmesi:Adıyaman ve Şanlıurfa Örneği

YILDIZ DERYA,OLCAY ATINÇ,KARACIL GÜRAY,DEMİR OSMAN
Yayın Yeri: Journal Of Recreation And Tourism Research
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Research Bible, İnternational Scientific Index
50
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim Yöntemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

OLCAY ATINÇ,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
51
Turizm Önlisans Öğrencilerinin Eğitimlerine İlişkin Beklentileri

OLCAY ATINÇ,SÜRME METİN,DÜZGÜN MEHMET,ÇİNPOLAT MURAT
Yayın Yeri: Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, Dergi Park, Asos, Türk Eğitim İndeksi
52
Turizm Eğitimi Gören Öğrencilerin Meslek Seçimlerinin Kariyer Çapaları İle Uygunluğunun Değerlendirilmesi

OLCAY ATINÇ,DÜZGÜN MEHMET
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
53
Kırsal Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,OLCAY ATINÇ,GÜZEL ONUR
Yayın Yeri: Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TEİ, SOBİAD, ASOS
54
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesi

OLCAY ATINÇ,DÜZGÜN MEHMET
Yayın Yeri: UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Arastirmax, İsam, Akademik Dizin, Türk Eğitim İndeksi, Asos, Ebscho Host, Op
55
Turizm İşletmelerinde Yönetici ve İşgören Etik Davranışlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ,SÜRME METİN
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Soc
56
Profesyonel Turist Rehberlerinin Performanslarının Yerli Turistler Tarafından Değerlendirilmesi

OLCAY ATINÇ,BOZGEYİK YUSUF,AKKÖZ HARUN,SÜRME METİN
Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
57
Bir Turizm Çeşitliliği Olarak Festival Etkinliklerinin Sınıflandırılması Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,OLCAY ATINÇ,ÖZEKİCİ YAKUP KEMAL
Yayın Yeri: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS, EBSCOHOST, DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS
58
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Hataları Telafi Yöntemleri ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisi (Gaziantep Örneği)

OLCAY ATINÇ,ÖZEKİCİ YAKUP KEMAL
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, So
59
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Eğitimi Hakkında Görüşleri:Gaziantep İli Örneği

OLCAY ATINÇ,YILDIRIM İbrahim,SÜRME METİN
Yayın Yeri: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OAJI, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, J-Gate, TÜBİTAK-ULAKBİM, Citefactor, New
60
Turizm Sektörünün İstihdam Niteliğinin Öğrencilerin Kariyer Planları Üzerindeki Etkisi

OLCAY ATINÇ,DÜZGÜN MEHMET
Yayın Yeri: Journal Of Travel and Hospitality Management
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost, Index Copernicus, UlakBim ve ASOS
61
Bir Destinasyon Olarak Gaziantep Şehir İmajına Yönelik Öğrenci Görüşleri

OLCAY ATINÇ,DOĞAN Gül
Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ebscohost, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Contempor
62
Otel İşletmelerinin Pazarlama Faaliyetlerinin Yönetici Görüşleriyle İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma (Gaziantep ve Adıyaman Örneği)

AKÇİ YAVUZ,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Asos, Oajı.net
63
A Study on the Assessment of Social Security Practices by the Personnel at the Hotels in Gaziantep

OLCAY ATINÇ,GÖLPEK FİLİZ,İNCE ERCAN
Yayın Yeri: International Journal of Humanities and Social Science
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Cabell’xxs Directories, Ulrıch’xxs PeriodicalsDirectory, Doaj, Ebscho Host,
64
ENAT İle Türkiye’nin Erişilebilir Turizme Yönelik Otel İşletmelerini Kapsayan Düzenlemeleri ve Bu Düzenlemelerin Karşılaştırılması

OLCAY ATINÇ,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,PARLAK ÖZLEM
Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
65
Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin İletişim Yeterlilik Düzeyi Gaziantep Bölgesi nde Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,ESRA ÇIKMAZ
Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ebscho Host, Doaj, Ulakbim, Central anad Eastern European Online Library, Index
66
Adıyaman ve Gaziantep’xxte Yaşayan İnsanların Fast Food İşletmelerini Tercih Nedenlerinin Faktörler İtibariyle Ortaya Konmasına Yönelik Bir Uygulama

OLCAY ATINÇ,AKÇİ YAVUZ
Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
67
Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Otel Yiyecek İçecek Bölümüne Yönelik Tutumları

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
68
Gaziantep Bölgesinde Şehir Turizmine Hizmet Veren Otellerde Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
69
Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetlerini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma

OLCAY ATINÇ,SÜRME METİN
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Soc
70
Turizm Destinasyonlarında Gece Kulüplerini Ziyaret Eden Yerli Genç Turistlerin Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,OLCAY ATINÇ,TÜRKMEN SERKAN
Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim, Doaj, Index Copernicus, Ulrichs Web, JournalTOCs, Cite Factor, Drji, A
71
Web Tabanlı Öğretim Yönteminin Turizm Eğitiminde Akademik Başarıya Etkisi

KÖKSALAN BAHADIR,SEVİNDİK TUNCAY,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
72
Beslenme Anlayışının Diyet Vücut Ağırlığı Kontrolü Tutum ve Davranışlarına Yansımasında Eğitim Düzeyinin Belirleyiciliği

OLCAY ATINÇ,AKIN ADNAN,ŞİMŞEK MUSTAFA YAŞAR
Yayın Yeri: Alatoo Academic Studies
KIRGIZİSTAN, İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
73
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Otelcilik Mesleğine İlişkin Algıları

OLCAY ATINÇ,ÇELİK ZAFER
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
74
Ortaöğretimde Başarıyı Olumsuz Etkileyen Unsurların Öğrenci Boyutuyla Tespitine Yönelik Bir Uygulama

OLCAY ATINÇ,DÖŞ İZZET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
75
Örgün Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarındaki Sayısal Gelişmeler

KAZU İBRAHİM YAŞAR,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim, Asos
76
Çalışma Koşullarının Önemi: Gaziantep İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmesi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

BALCI İZGİ BERNA,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
77
Türk Turizminde Eğitimin Önemi

OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
78
Otel İşletmelerinde Psiko Sosyal Motivasyon Araçları ve Bu Araçların Farklı Departmanlar Üzerindeki Etkisine Yönelik Ankara ve İzmir Otellerinde Bir Uygulama

ÜNLÜÖNEN KURBAN,ERTÜRK MÜJDAT,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
79
Otel işletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Ahlaki Sorumluluklarını Yerine Getirebilmesinde Eğitim Düzeyinin Önemi Üzerine Bir Araştırma

ÜNLÜÖNEN KURBAN,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim, ASOS
80
Otel İşletmelerinin Sosyal Sorumluklarını Yerine Getirmesinde Önemli Bir Faktör Olarak İşgörenlerin Eğitim Düzeyi:Ankara’xxdaki Otel İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma

ÜNLÜÖNEN KURBAN,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Turizm Akademik Dergisi
Türkçe, Basılı, 2003

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

40 Adet
1
Zeugma Mozaik Müzesi İle Haleplibahçe Mozaik Müzesinin Yapı, Bulunan Eserler, Erişilebilirlik, Ulaşım ve Ziyaretçi Sayısı Bakımından Benzerlik ve Farklılıklarının Karşılaştırılması

PORSUK İLAYDA,BEĞEN ASENA UMAY,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: 5th Internatıonal Travel and Tourısm Dynamıcs Congress
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 16.04.2024

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Yapay Zeka Teknolojilerinin Otel Web Sayfaları Açısından İncelenmesi

SUNA BELMA,ER ANIL VATAN,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: IV. Ulusal ve I.Uluslararası Balıkesir Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Balıkesir, Türkçe, 18.03.2024

Uluslararası  Özet bildiri
3
Evaluation Of Women Entrepreneurs Making Boutique Cake Production By Housewives Residing In Gaziantep

TAŞ NURDANE, ÇIKMAZ ESRA, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: EGE 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 22.12.2023

Uluslararası  Özet bildiri
4
Gaziantep Mutfağı’na Özgü Tescilli Ürünlerin Yöresel Menülerde Yer Alma Düzeylerinin Belirlenmesi

DÜZGÜN MEHMET, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Lisansüstü Öğrencileri Gastronomi Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 14.11.2023

Ulusal  Tam metin bildiri
5
Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Departmanında Görev Yapan İşgörenlerin Kişisel Bakım, Temizlik ve Hijyen Düzeyinin Belirlenmesi: Gaziantep Örneği

KERKEZ MERYEM NİSA, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: Lisansüstü Öğrencileri Gastronomi Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 14.11.2023

Ulusal  Özet bildiri
6
Yöresel Ev Yemekleri Üreten İşletmelerin Yerel Kültüre İlişkin Görüşleri: Gaziantep İli Örneği

TAŞ NURDANE, ÇIKMAZ ESRA, DÜZGÜN MEHMET, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: V. International Tourism and Cultural Heritage Congress
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 08.11.2023

Uluslararası  Özet bildiri
7
Türkiye'de Turist Rehberliği Mesleğini Seçme Dinamikleri ve Rehberlerin Meslekte Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Nitel Bir Araştırma

ÇUBUK BURAK, OLCAY ATINÇ, SÜRME METİN, DÜZGÜN MEHMET
Yayın Yeri: 23. Ulusal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Denizli, Türkçe, 13.10.2023

Ulusal  Tam metin bildiri
8
A Qualitative Research on Outsourcing Practices of Travel Agencies Operating in Gaziantep Province

SARI UMUT, DÜZGÜN MEHMET, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: II. Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 20.05.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Yoksul Yanlı Turizme Yönelik Kavramsal Bir İnceleme

YERDELEN PINAR, DÜZGÜN MEHMET, OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: 6. Internatıonal Socıal Scıences And Innovatıon Congress
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 25.02.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Turizm Eğitimi Alan Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulamama Kaygısını Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ,SÜRME METİN,AKMAZ ABDULLAH
Yayın Yeri: 3. İnternational Congress On Future Of Tourism
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 26.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Şehir Spor Kulüplerinin Şehirin Turizm Potansiyeline ve Gelişimine Etkisi:Trabzonspor Örneği

OLCAY ATINÇ,KASAP MEHMET,SÜRME METİN
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Gaziantep Turizminin İşletmeler Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

OLCAY ATINÇ,ÜZER ARMAĞAN,SÜRME METİN
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme, Dış Ticaret ve Turizm Arasındaki Nedensellik İlişkisi

IŞIK NALAN,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: II. International Management, Economics and Politics Congress
TÜRKİYE, Kahramanmaraş, Türkçe, 11.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Turizm İşletmelerinde Örgütsel Etik İkliminin Stajyer Çalışanların Örgütsel Bağlılığı ve Örgütsel Güveni Üzerindeki Etkisi

OLCAY ATINÇ,SÜRME METİN,DÜZGÜN MEHMET,İNCE ERCAN
Yayın Yeri: I. Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Turizm İşletmelerinde Etik ve Sinizm Kavramlarına Genel Bir Bakış

OLCAY ATINÇ,ESEN MEHMET,SÜRME METİN
Yayın Yeri: I. Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Konaklama ve Seyahat İşletmelerinde Yaşanan Etik Sorunlar Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

OLCAY ATINÇ,ÖZKAN BURÇİN,GÖÇEBELER FATİH
Yayın Yeri: I. Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
17
Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Yükseköğrenim Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi:Türkiye Örneği

OLCAY ATINÇ,KARACIL GÜRAY
Yayın Yeri: I. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
18
Polis Memurlarının Tatil Alışkanlıkları:Gaziantep Örneği

OLCAY ATINÇ,AY EŞREF,ERTÜRK MÜJDAT
Yayın Yeri: II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Kentsel Rekreasyon Alanlarında Hizmet Kalitesinin Ölçümü (Gaziantep Örneği)

OLCAY ATINÇ,MISIRLIOĞLU GÜLCEREN,ERTÜRK MÜJDAT
Yayın Yeri: I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Rekreasyon Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 26.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
20
Turistleri Av Turizmine Yönelten Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Araştırma

OLCAY ATINÇ,DAĞLIOĞLU TANER,SÜRME METİN
Yayın Yeri: I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Rekreasyon Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 26.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
21
Gümüşhane İli Kamu Çalışanlarının Turizme Bakış Açılarını Etkileyen Pozitif Faktörlerin Yapısal Bir Model İle Belirlenmesi

OLCAY ATINÇ,BEBEK ADİLE
Yayın Yeri: III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
TÜRKİYE, İskenderun, Türkçe, 20.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
Almacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı’nda Faaliyet Gösteren Esnafların İletişim Becerilerinin Kendileri ve Yerli Turistler Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

OLCAY ATINÇ,KARALAR FEVZİ,ERTÜRK MÜJDAT
Yayın Yeri: III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
TÜRKİYE, İskenderun, Türkçe, 20.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
Gaziantep İlinde Yemenicilik

OLCAY ATINÇ,MISIRLIOĞLU GÜLCEREN,KARALAR FEVZİ
Yayın Yeri: 18. Ulusal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Mardin, Türkçe, 18.10.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
24
Adıyaman Turizminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesine İlişkin Yapılması Gerekenler

OLCAY ATINÇ,KARAÇİL Güray,SÜRME METİN
Yayın Yeri: Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, Van, Türkçe, 28.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
25
Hatırlanır Turizm Deneyimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ,KARAÇİL Güray,SÜRME METİN
Yayın Yeri: Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, VAN, Türkçe, 28.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
26
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Eğitim Gören Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Türkiye Örneği)

OLCAY ATINÇ,AY EŞREF
Yayın Yeri: Al Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
Hatay İlindeki Yeşil Yıldızlı Otellerin Sürdürebilir Turizm Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ,BAĞDADİ ALİ
Yayın Yeri: Al Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
Gaziantep’te Unutulmak Üzere Olan Yöresel Yemekler ve Gaziantep Yemeklerinin Lezzet Nedenleri

OLCAY ATINÇ,KARALAR FEVZİ,MISIRLIOĞLU GÜLCEREN
Yayın Yeri: 6. Ulusal 2. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
29
Öğrencilerin Eski Türk Eserlerine Yönelik Kültürel Edinim ve Seyahat Üzerindeki Rolü

OLCAY ATINÇ,ÖZEKİCİ YAKUP KEMAL,TOZ NABİ,KARACIL GÜRAY
Yayın Yeri: 6. Ulusal 2. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
30
Eski Türk Eserlerine Yönelik Eğitimin Kültürel Edinim Ve Seyahat Eğilimi Üzerindeki Rolü

OLCAY ATINÇ,ÖZEKİCİ YAKUP KEMAL,Nabi TOZ,Güray KARAÇİL
Yayın Yeri: VI. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
Gaziantep, Türkçe, 14.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
31
Helal Turizm Alanının Bibliyometrik Profili

OLCAY ATINÇ,KARAÇİL GÜRAY,SÜRME METİN
Yayın Yeri: I. Uluslararası Helal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Alanya, Türkçe, 07.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
32
Turizm Tanıtım Faaliyetlerinde Fotoğrafların Kullanımı: “Home Of…” Konsepti Örneği

OLCAY ATINÇ,SÜRME METİN
Yayın Yeri: 17. Ulusal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 20.10.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
33
Dönüşümcü Liderliğin Personeli Güçlendirme Boyutları Üzerindeki Etkisi Otel İşletmeleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

OLCAY ATINÇ,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,GİRİTLİOĞLU ELİF
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
34
Turizme Hizmet Sunan Otel İşletmelerinin Rekreasyon Etkinlik Alanlarınınİçerik Analiziyle Belirlenmesi

OLCAY ATINÇ,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,GÜNDOĞAN HARUN REŞİT,ALKAN BİLAL NADİR
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
35
Otel Sahip ve Yöneticilerinin Stajyer Öğrencilerin Performanslarını Çeşitli Açılardan Değerlendirmelerine İlişkin Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ,ÇIKMAZ ESRA,ÖZEKİCİ YAKUP KEMAL,İNCE ERCAN
Yayın Yeri: 16. Ulusal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Çanakkale, Türkçe, 12.11.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
36
Marka Şehir Gaziantep’in Turistik Arz ve Talep Yapısı Üzerine Bir İnceleme

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,OLCAY ATINÇ,AKÇİ YAVUZ,ARMUTÇU BARIŞ
Yayın Yeri: Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler
TÜRKİYE, Balıkesir, Türkçe, 25.09.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
37
Farklı Demografik Özelliklere Sahip Tüketicilerin Fast Food İşletmeler İle Diğer Yiyecek İçecek İşletmelerine İlişkin Kıyaslamaları

AKÇİ YAVUZ,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: 19. Ulusal Pazarlama Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 18.06.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
38
AB IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programında Gerçekleştirilen Hibe Destekli Turizm Eğitim Projeleri

OLCAY ATINÇ,KINACI BAHAR
Yayın Yeri: Turizm Eğitimi Konferans / Workshop
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 17.10.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
39
Öğrencilerin Turizm İşletmelerinde Etik Dersine Olan Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Analizi

OLCAY ATINÇ,PEHLİVAN NALAN
Yayın Yeri: II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 12.04.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
40
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Etik Davranışları Üzerinde Bazı Kişisel Özellliklerin Etkisi

ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, Burdur, Türkçe, 08.09.2011

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

8 Adet
1
Diksiyon Hitabet ve Sunum Teknikleri / İpekyolu Kalkınma Ajansı Proje No: TRC1/14/TD/0057

Eğitim Projesi
21.11.2014 - 22.11.2014
Kalkınma Bakanlığı,   Eğitmen 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü Başarı Ellerimizde Projesi / Fırat Kalkınma Ajansı Proje No: TRB1/DFD/0016

Araştırma Projesi
15.05.2016 - 15.08.2016
Kalkınma Bakanlığı,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Turizmde Genç İşgücü Programı

Eğitim Projesi
15.04.2012 - 15.07.2012
Diğer (Ulusal),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Gaziantep Ticaret Odası Hayat Boyu Rekabet Projesi / Merkezi Finans ve İhale Birimi AB İPA Programı, Proje No:TR07-H2.01-02/238

Eğitim ve İstihdam Projesi
01.09.2010 - 01.09.2011
Avrupa Birliği,   Eğitmen 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Turizm Sektöründe Kadın İstihdamının Artırılması Projesi / Merkezi Finans ve İhale Birimi AB İPA Programı, Referans No: İŞKUR-PWE-208

Eğitim ve İstihdam Projesi
01.09.2010 - 01.09.2011
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Host ve Hosteslik Eğitimi

Eğitim Projesi
01.03.2010 - 01.05.2010
Diğer (Ulusal),   Eğitmen 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
Gaziantepte Gastronomi Turizminin Kalitesinin Arttırılması Projesi / İpekyolu Kalkınma Ajansı Proje No: TRC1-19/GASTRO-1/0014

Eğitim Projesi
01.02.2020 - 01.06.2020
Kalkınma Bakanlığı,   Eğitmen 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
8
Gaziantep Halep Mutfak Kültürünün Tanınması, Karşılaştırılması ve Tanıtılması / Devlet PlanlamaTeşkilatı, Proje No: DPT- KM-K-08-11

Araştırma Projesi
01.01.2009 - 01.12.2009
Kalkınma Bakanlığı,   Uzman 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
E.M.Özdilek Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

Öğretmen
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri,

1997 - 2002

Editörlükler

61 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2024,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

2
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2023,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

3
Genel Turizm

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Basılı

4
Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2023,   Ulusal  Endekste taranmıyor  Elektronik

5
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2023,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

6
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2023,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

7
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2023,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

8
Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Ulusal  ASOS Indeks  Elektronik

9
Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019,   Ulusal  ASOS Indeks  Elektronik

10
Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019,   Ulusal  ASOS Indeks  Elektronik

11
Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Ulusal  ASOS Indeks  Elektronik

12
Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Ulusal  ASOS Indeks  Elektronik

13
Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2021,   Ulusal  ASOS Indeks  Elektronik

14
Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2021,   Ulusal  ASOS Indeks  Elektronik

15
Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2022,   Ulusal  ASOS Indeks  Elektronik

16
Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2022,   Ulusal  Endekste taranmıyor  Elektronik

17
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2023,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

18
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2022,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

19
Alternatif Turizm

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

20
Turizmde Etik

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

21
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2022,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

22
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2022,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

23
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2022,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

24
Konaklama İşletmelerinde Motivasyon Bozuklukları ve İş Tatmini

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı

25
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

26
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

27
Gaziantep-Halep Mutfak Kültürü ve Yemekleri: Benzerlikler ve Farklılıklar

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ,YAKAR ZEYNEP ŞEBNEM,TOKUZ GONCA , Yayın Yeri: Fersa Ofset
Kitap, Türkçe, 2009,   Uluslararası  Basılı

28
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

29
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

30
Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 Perspektifinde Bir Uygulama

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

31
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

32
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

33
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

34
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

35
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

36
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2014,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

37
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2013,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

38
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2013,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

39
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

40
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

41
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

42
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

43
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

44
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

45
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

46
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

47
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

48
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2016,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

49
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, GAZİANTEP  Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

50
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

51
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2014,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

52
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2014,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

53
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2014,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

54
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2016,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

55
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2016,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

56
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

57
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

58
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

59
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

60
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

61
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: OLCAY ATINÇ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLER Türkçe 3
2 2014-2015 TURİZM İŞLETMECİLİĞİNDE SEÇME KONULAR Türkçe 3
3 2014-2015 SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ Türkçe 3
4 2019-2020 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik Türkçe 3
5 2019-2020 Turizm İşletmelerinde İletişim Türkçe 3
6 2013-2014 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
7 2013-2014 TURİZM İŞLETMELERİNDE LİDERLİK VE MOTİVASYON Türkçe 2
8 2013-2014 TURİZM İŞLETMECİLİĞİNDE SEÇME KONULAR Türkçe 3
9 2013-2014 SEMİNER Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ Türkçe 3
2 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ Türkçe 3
3 2013-2014 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 2
2 2019-2020 Kongre ve Fuar Yönetimi Türkçe 2
3 2019-2020 Girişimcilik Türkçe 2
4 2011-2012 ÖNBÜRO İŞLEMLERİ Türkçe 3
5 2011-2012 GİRİŞİMCİLİK Türkçe 2
6 2011-2012 TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK Türkçe 2
7 2011-2012 İLETİŞİM Türkçe 2
8 2011-2012 SEYAHAT ACENTACILIĞI Türkçe 2
9 2011-2012 SEYAHAT İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Türkçe 2
10 2012-2013 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI Türkçe 3
11 2012-2013 İLETİŞİM Türkçe 2
12 2012-2013 GENEL TURİZM Türkçe 2
13 2012-2013 SEYAHAT ACENTACILIĞI Türkçe 2
14 2012-2013 TURİZMDE REHBERLİK Türkçe 2
15 2012-2013 GİRİŞİMCİLİK Türkçe 2
16 2013-2014 TURİZMDE REHBERLİK Türkçe 2
17 2013-2014 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 2
18 2013-2014 İŞLETME YÖNETİMİ Türkçe 3
19 2013-2014 İŞ ORGANİZASYONU Türkçe 3
20 2013-2014 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 2
21 2013-2014 TURİZM COĞRAFYASI Türkçe 3
22 2013-2014 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Türkçe 2
23 2013-2014 İLETİŞİM Türkçe 2
24 2013-2014 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Beş faktör kişilik özellikleri ve yönetici sessizliği arasındaki ilişkide karar verme stillerinin aracılık etkisi: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hizmet sunan 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma HARUN REŞİT GÜNDOĞAN TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Mardin, Şanlıurfa ve Hatay illerinde bulunan üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin engelsiz turizm açısından değerlendirilmesi AHMET BOZ TezMerkezi 2022
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Gaziantep'in ekoturizm potansiyelinin değerlendirilmesi: Sürdürülebilir turizm için ekoturizm rotasının belirlenmesi ALİ AYKUT AYDOĞDU TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Hizmet sektöründe yeşil örgütsel davranışın belirlenmesine yönelik bir araştırma GÜLNUR SÜSLÜ TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Lise öğrencilerinin turizm eğitimini tercih nedenlerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma ERSİN OĞUZ TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Gaziantep'in ve Hatay'ın gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılması hususunda yerel halkın bakış açısı EVRİM YALDIZ TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı Aşçıların inovasyon davranışı düzeyleri ile füzyon mutfak ve moleküler gastronomi uygulamalarına bakış açıları UĞUR BOZBAYIR TezMerkezi 2021
6 Devam Ediyor Unesco Dünya Mirası geçici listesinde bulunan Gaziantep Livas ve Kastellerinin Tanıtılmasında Profesyonel Turist Rehberlerinin önemi İPEK SUAT EREN TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı Kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının Şanlıurfa'nın turizm potansiyeline bakışı NAZLI ÖZMEN ARISOY TezMerkezi 2021
8 Tamamlandı Müşteri vatandaşlık davranışı ve birlikte değer oluşturma: Havayolları işletmeleri üzerine bir çalışma ERCAN GÜLSOY TezMerkezi 2021
9 Tamamlandı Malatya ili inanç turizmi potansiyeli: Battalgazi (Eski Malatya) ilçesi örneği MİRAÇ YÜCEL BAŞER TezMerkezi 2021
10 Tamamlandı Ön lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin pratik eğitime ilişkin görüşlerinin uygulama oteli perspektifinden belirlenmesi MEHMET ESEN TezMerkezi 2020
11 Tamamlandı Yiyecek-içecek işletmelerinde çalışanların mesleki tükenmişlik düzeylerinin işten ayrılma niyetine etkisi MEHMET DEMİR TezMerkezi 2020
12 Tamamlandı Otel işletmesi çalışanlarında örgütsel stres kaynaklarının iş performansına etkisi: Kahramanmaraş'ta bir uygulama AHMET CUMA TezMerkezi 2020
13 Tamamlandı Gaziantep'te ön lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer planlamaları ve turizm sektörüne ilişkin algılarının değerlendirilmesi ÇAĞDAŞ PEKTAŞ TezMerkezi 2019
14 Tamamlandı Yiyecek-içecek işletmelerinde algılanan hizmet kalitesinin ölçülmesi: Gaziantep şehrinde bir araştırma ELİF GİRİTLİOĞLU TezMerkezi 2019
15 Tamamlandı Festivallerin,destinasyon pazarlamasına olan yararları: 10. Uluslararası Antep Fıstığı Kültür ve Sanat Festivali örneği CİHAN YAVUZ TezMerkezi 2019
16 Tamamlandı Öğrencilerin iyimserlik ve kötümserlik kişilik özelliklerinin iletişim becerilerine olan etkisi: Gaziantep Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu'nda yıllar itibarıyla bir kıyaslama GÜL DOĞAN TezMerkezi 2019
17 Tamamlandı Gümüşhane ili kamu çalışanlarının turizme bakış açılarının tespit edilmesine yönelik bir araştırma ADİLE BEBEK TezMerkezi 2018
18 Tamamlandı Kentsel rekreasyon alanlarında hizmet kalitesinin ölçümü (Gaziantep örneği) GÜLCEREN MISIRLIOĞLU TezMerkezi 2018
19 Tamamlandı Gaziantep Almacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnafların iletişim becerilerinin kendileri ve yerli turistler tarafından değerlendirilmesine yönelik bir araştırma FEVZİ KARALAR TezMerkezi 2018
20 Tamamlandı Bitlis ilinin turizm potansiyeli ve yerel halkın turizm olgusuna bakış açısı YEŞİM ARABOĞA TezMerkezi 2018
21 Tamamlandı Yerli ve yabancı turistlerin Trabzon ve Rize destinasyonlarına ilişkin memnuniyet durumlarının belirlenmesi MEHMET KASAP TezMerkezi 2018
22 Tamamlandı Türkiye'de turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin yükseköğrenim yaşam doyumlarının belirlenmesi GÜRAY KARACIL TezMerkezi 2018
23 Tamamlandı Turizm ve otelcilik meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim hizmet kalitesine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi (Türkiye örneği) EŞREF AY TezMerkezi 2017
24 Tamamlandı Yiyecek-içecek işletmelerinde karşılaşılan hizmet hata ve telafilerinin değerlendirilmesi YAKUP KEMAL ÖZEKİCİ TezMerkezi 2016
25 Tamamlandı Turizm eğitimi alan öğrencilerin staj eğitimi sürecinde yönetici ve işgören davranışlarının etik boyutunu değerlendirmeleri üzerine bir araştırma METİN SÜRME TezMerkezi 2015
26 Tamamlandı Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin turizm sektörüne yönelik görüşleri ile kariyer değerleri arasındaki ilişkinin karşılaştırılması MEHMET DÜZGÜN TezMerkezi 2015
27 Tamamlandı Profesyonel turist rehberlerinin sahip olması beklenen nitelikleri ile sergiledikleri performansın yerli turistler tarafından değerlendirilmesi HARUN AKKÖZ TezMerkezi 2015
28 Tamamlandı Gaziantep ilinin kültür turizmi potansiyelinin seyahat acentaları tarafından değerlendirilmesine yönelik bir araştırma MAHMUT BARAKAZI TezMerkezi 2015
29 Tamamlandı Otel işletmelerinde çalışan personelin sahip olduğu iletişim becerisinin yükseköğretim mezunu müşteriler tarafından değerlendirilmesine yönelik gaziantep'te bir uygulama ESRA ÇIKMAZ TezMerkezi 2013
30 Tamamlandı Otel işletmelerinde sosyal güvenlik haklarının uygulanmadüzeyinin personeller tarafından değerlendirilmesineyönelik bir araştırma ERCAN İNCE TezMerkezi 2013

Araştırmalar

30 Adet
1
III. Uluslararası İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongresi

Bilim Kurulu Üyesi, 28-29 Şubat 2020
İstanbul,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

2
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Yönetimi Geliştirme Teknikleri Semineri, 25-28 Eylül 2006
Gaziantep,   Ulusal  Seminer

3
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi

İl Sınav Koordinatörleri Toplantısı, 24-25 Ekim 2014
Erzurum,   Ulusal  Değerlendirme

4
Gastronomi Kongresi

Bilim Kurulu Üyesi, 22-25 Mart 2018
Ankara,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

5
II. İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongresi

Bilim Kurulu Üyesi, 22-24 Şubat 2019
İstanbul,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

6
II. Gastronomi Turizmi Kongresi

Bilim Kurulu Üyesi, 21-23 Eylül 2017
Çanakkale,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

7
KOSGEB

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 23 Mayıs 2014
Gaziantep,   Ulusal  Kurs

8
II. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi

Bilim Kurulu Üyesi, 20-22 Eylül 2018
Gümüşhane,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

9
4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi

Bilim Kurulu Üyesi, 19-21 Eylül 2019
Nevşehir,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

10
8. Ulusal ve 4. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu

Danışma ve Bilim Kurulu Üyesi, 19-20 Nisan 2019
Mersin,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

11
Voyage Hotels Maxx Royal Resorts İnsan Kaynakları Departmanı

”Sağdan Sağdan Geliyorlar” Uygulamalı Müşteri İlişkileri ve İletişim Eğitimi, 19 Mart 2019
Gaziantep,   Ulusal  Sertifika

12
TÜBİTAK

Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, 18 Ocak 2012
Gaziantep,   Ulusal  Seminer

13
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

İş Dünyasında Profesyonellik Eğitimi, 17 Ağustos 2014
İstanbul,   Ulusal  Sertifika

14
Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

297 Numaralı Servis Hizmetleri Kursu, 13-17 Ağustos 2001
Antalya,   Ulusal  Kurs

15
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi, 16 Kasım 2014
İstanbul,   Ulusal  Sertifika

16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Etkili Öğretim, Ar-Ge ve Topluma Hizmet Semineri, 14-16 Eylül 2006
Gaziantep,   Ulusal  Seminer

17
7. Ulusal ve 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu

Danışma ve Bilim Kurulu Üyesi, 15-16 Nisan 2018
İskenderun,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

18
6. Ulusal 2. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu

Sempozyum Başkanı, Danışma ve Bilim Kurulu Üyesi, 15-16 Nisan 2017
Gaziantep,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

19
TÜBİTAK

Proje Süreç Eğitimi, 13-15 Ocak 2014
Gaziantep,   Ulusal  Sertifika

20
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, 12-14 Ekim 2011
Gaziantep,   Ulusal  Çalıştay

21
Gaziantep Üniversitesi, Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi

Üniversite Sanayi İşbirliğinin Yeniden Yapılandırılması Çalıştayı, 11 Ekim 2012
Gaziantep,   Ulusal  Çalıştay

22
TÜBİTAK

Proje Yazma Eğitimi, 09-11 Haziran 2014
Gaziantep,   Ulusal  Sertifika

23
I. Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu

Danışma ve Bilim Kurulu Üyesi, 9-11 Mayıs 2018
Gaziantep,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

24
3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Düzenleme Kurulu Üyesi, 07-09 Mayıs 2014
Gaziantep,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

25
6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Düzenleme Kurulu Üyesi, 04-06 Ekim 2012
Gaziantep,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

26
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Satış ve Pazarlama Eğitimi, 06 Şubat 2015
İstanbul,   Ulusal  Sertifika

27
Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

159 Numaralı Servis Teknikleri ve Uygulaması Kursu, 25 Mayıs-05 Haziran 1998
Antalya,   Ulusal  Kurs

28
II. Uluslararası Akademik Hayatta Etik Değer Sempozyumu

Danışma ve Bilim Kurulu Üyesi, 02-04 Mayıs 2019
Gaziantep,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

29
III. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi

Bilim Kurulu Üyesi, 12-14 Ksım 2021
Online olarak yapılacaktır.,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

30
7. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi 2023

Bilim Kurulu Üyesi, 28-30 Eylül 2023
Kastamonu,   Uluslararası  Kongre Düzenleme